YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 1/15

PENGURUS PASUKAN : NURDIYANA BINTI MD SIDEK 

BI

L

 NAMA

1

2

34

5

6

7

8

FUTSAL

Page 2: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 2/15

PENGURUS PASUKAN : SITI ROHAIZAT BIN MD JAMIL

BI

L

 NAMA

1

2

34

5

7

8

9

10

BOLA JARIN

Page 3: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 3/15

PENGURUS PASUKAN : NORSALAM BIN ABU BAKAR 

BI

L

 NAMA

1

2

34

5

9

10

11

12

BOLA

SEPAK 9

Page 4: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 4/15

PENGURUS PASUKAN : NURDIYANA BINTI MD SIDEK 

BI

L

 NAMA

1

2

34

5

6

7

8

BOLA TAMPA

Page 5: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 5/15

PENGURUS PASUKAN : MOHD HATTA BIN ABDUL RAZAK 

BI

L

 NAMA

1

2

3

4

SEPAK  TAKRA

Page 6: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 6/15

PENGURUS PASUKAN : NORLINA BINTI HAMIDON

BIL NAMA

1 BEREGU LELAKI (VETERAN 45 KEATAS)

i. ..................................................................

ii. ..................................................................2 BEREGU LELAKI (TERBUKA)

i. ................................................................

ii. ...............................................................

3 BEREGU ANITA (TERBUKA)

i. ...................................................................ii. ...................................................................

BADMIN

Page 7: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 7/15

PENGURUS PASUKAN : MUHAMAD MAHYUDIN BIN ABDUL RAHIM

BI

L

 NAMA

LELAKI

1.

2.3.

4.

ANITA

1.

2.

3.

4.

DART

Page 8: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 8/15

PENGURUS PASUKAN : NURDIYANA BINTI MD SIDEK 

BI

L

 NAMA

1

2

34

5

6

7

8

PETAN

Page 9: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 9/15

PENGURUS PASUKAN : SITI SARAH BINTI ABD RAHIM

BIL NAMA

1 BEREGU LELAKI (VETERAN 45 KEATAS)

i. ..................................................................

ii. ..................................................................

2 BEREGU LELAKI (TERBUKA)i. ................................................................

ii. ...............................................................

3 BEREGU ANITA (TERBUKA)

i. ...................................................................

ii. ...................................................................

PINGPONG

Page 10: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 10/15

PENGURUS PASUKAN : RAHMAN BIN RAMLI

BIL NAMA

1 BEREGU LELAKI (VETERAN 45 KEATAS)

i. ..................................................................ii. ..................................................................

2 BEREGU LELAKI (TERBUKA)

i. ................................................................

ii. ...............................................................

3 BEREGU ANITA (TERBUKA)i. ...................................................................

ii. ...................................................................

KARO

M

Page 11: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 11/15

PENGURUS PASUKAN : NOR HASLIANA BINTI MOHAMAD

BIL NAMA

1 BEREGU LELAKI (VETERAN 45 KEATAS)

i. ..................................................................

ii. ..................................................................2 BEREGU LELAKI (TERBUKA)

i. ................................................................

ii. ...............................................................

3 BEREGU ANITA (TERBUKA)

i. ...................................................................ii. ...................................................................

 TENI

Page 12: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 12/15

PENGURUS PASUKAN : SHAFIE BIN ABD REH SEDEK 

BIL NAMA

1 LELAKI (IN!IVI!U " 3 SEPASUKAN)

i. ..................................................................

ii. ..................................................................

iii. ..................................................................2 ANITA (IN!IVI!U " 3 SEPASUKAN)

i. ................................................................

ii. ...............................................................

iii. ................................................................

3 VIP

i. ...................................................................ii. ...................................................................

BOWLI

Page 13: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 13/15

PENGURUS PASUKAN : ROSDIANA BINTI SARJU

BIL NAMA

1

2

3

CONGK 

AK 

Page 14: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 14/15

PENGURUS PASUKAN : AMIRULHAMZA BIN HAMDAN

BIL NAMA

1

2

3

CATU

R

Page 15: Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

8/17/2019 Borang Pendaftaran Borang Pendaftaran SuzonSuzon

http://slidepdf.com/reader/full/borang-pendaftaran-borang-pendaftaran-suzonsuzon 15/15

PENGURUS PASUKAN : SITI SARAH BINTI ABD RAHIM

BIL NAMA

1 VETERAN LELAKI

(VETERAN 45 KEATAS)

i. ..................................................................

ii. ..................................................................

2 TERBUKA LELAKI

i. ................................................................

ii. ...............................................................

3 TERBUKA ANITAi. ...................................................................

ii. ...................................................................

ROAD

RUN


Related Documents