YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: arsip ukt span-ptkin 2016

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

PENGUMUMAN Nomor : Un.10.0/R2/KU.01.1/2810/2016

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Diberitahukan kepada seluruh calon mahasiswa baru UIN Walisongo Semarang Jalur SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik – Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil verifikasi dan sidang Panitia Penentuan UKT (Uang Kuliah Tunggal)

Jalur SPAN-PTKIN Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2016, maka dengan ini diumukan besaran UKT bagi Mahasiswa Baru UIN Walisongo Semarang Angkatan 2016/2017 Jalur SPAN-PTKIN sebagaimana terlampir.

2. Melakukan pembayaran UKT dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini pada tanggal 14 – 24 Juni 2016 melalui salah satu Bank berikut : a. Bank BTN b. Bank Jateng Syari’ah c. Bank BRI Syari’ah

3. Calon mahasiswa yang tidak membayar UKT pada tanggal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

4. UKT yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2016 An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Adm. Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. NIP. 19721230 199603 1 002

Tembusan : - Rektor UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

Page 2: arsip ukt span-ptkin 2016

Lampiran Pengumuman

Nomor : Un.10.0/R2/KU.01.1/2810/2016

Tanggal : 13 Juni 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

1 1620260600 HAYYU HABIBAH 400,000.00Rp

2 1620540745 AHMAD YANI 400,000.00Rp

3 1620175954 ARUM MEGASARI 400,000.00Rp

4 1620405322 SITI MEGAWATI 400,000.00Rp

5 1620094155 ASA AYYANDIANI 400,000.00Rp

6 1620249714 NAILATUS SA`ADAH 400,000.00Rp

7 1620511536 AMALIA ZUDAH 1,040,000.00Rp

8 1620204142 YENI PUSPITA SARI 1,040,000.00Rp

9 1620322248 FATIKHAH SABILA 1,040,000.00Rp

10 1620107896 FATKHIYATUL MUBAROKAH NAJMUS SHOLIKHAH 1,040,000.00Rp

11 1620405246 RIZA RIZKIATUL KIPTIYAH 1,040,000.00Rp

12 1620335749 IKE NURLAELA 1,040,000.00Rp

13 1620271628 MUHAMMAD HABIBURROHMAN 1,040,000.00Rp

14 1620382890 AIZATUS SYARIFAH 1,040,000.00Rp

15 1620336404 FIRDA ADELIA 1,040,000.00Rp

16 1620176264 AHMAD ABDUL FATAH 1,040,000.00Rp

17 1620348168 INAYATUL ROMADHONIYAH 1,040,000.00Rp

18 1620336419 SUKMA WULANDARI 1,040,000.00Rp

19 1620254493 PRADEWI EKA NINGSIH 1,678,000.00Rp

20 1620336366 SILVA FATIKHATUN NAJA 1,678,000.00Rp

21 1620405301 AS IDATUN NISA 1,678,000.00Rp

22 1620085519 MUHAMMAD SYAFI`UN NI`AM 1,678,000.00Rp

23 1620313649 IMROH ATUS SOLEHA 1,678,000.00Rp

24 1620540220 RINAWATI 1,678,000.00Rp

25 1620311739 PUTRI AMANDA 1,678,000.00Rp

26 1620000034 EVIE ROHMAH 1,678,000.00Rp

27 1620238406 VINO RISKA PANGESTI 1,678,000.00Rp

28 1620002479 NUR WIDIATI 1,678,000.00Rp

29 1620363360 DYATMA KARTIKA PUTRA 1,678,000.00Rp

30 1620087987 FINA IDHAMATUSSILMI 1,678,000.00Rp

31 1620057491 MUHAMMAD YANUAR FAIZ PRATAMA 1,678,000.00Rp

BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2016

UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 1

Page 3: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam32 1620195550 SITI NURIN ALMAGHFIROH 1,678,000.00Rp

33 1620026288 LISTIANA 1,678,000.00Rp

34 1620259672 FENI LIANASARI 1,678,000.00Rp

35 1620086253 ALWIYAH JAMILULLAIL 1,678,000.00Rp

36 1620328268 PURYANTI 1,678,000.00Rp

37 1620282600 M. ANAS HANAFI 1,678,000.00Rp

38 1620082511 DZUFIKAR NAUFAL LABIB 1,678,000.00Rp

39 1620176182 NURUL LATIFAH 1,678,000.00Rp

40 1620326255 ECHA TWI ASVITYA 1,678,000.00Rp

41 1620405320 SAIDATUL MAFUROH 1,678,000.00Rp

42 1620059259 KARSONO 1,678,000.00Rp

43 1620405247 ROIHATUL JANAH 1,678,000.00Rp

44 1620333302 CHOMISSATUN LILIK 1,678,000.00Rp

45 1620400541 ETIKA SAFITRI 1,678,000.00Rp

46 1620311607 ALIFATUL JANNAH 1,678,000.00Rp

47 1620467090 INDAH NUR SAFITRI 1,678,000.00Rp

48 1620205057 ULFI ATIKAH 1,678,000.00Rp

49 1620244854 ISTIQOMAH 1,678,000.00Rp

50 1620114892 NUR AFIFAH MAULIDYYAH 1,678,000.00Rp

51 1620400553 RAHMA SAFRINA 1,678,000.00Rp

52 1620405334 INDI RAHMAYANI 1,678,000.00Rp

53 1620076927 SULKHAH KHABIBAH 1,678,000.00Rp

54 1620259911 RIZKA ARINA HIDAYAH 1,678,000.00Rp

55 1620533556 ANDIS DWI RAHMATULLOH 1,678,000.00Rp

56 1620086491 DWI NURLAELA 1,678,000.00Rp

57 1620249201 MUTHIA NUR SABRINA 1,678,000.00Rp

58 1620413237 FIKA DWI LESTARI 1,678,000.00Rp

59 1620255811 FARIDA RIZQI AMALIA 1,678,000.00Rp

60 1620029004 DINDA KARENINA 1,678,000.00Rp

61 1620405268 NADIA AMALIA RIZQI 1,678,000.00Rp

62 1620501783 MUH. NIZAR ULINNUHA 1,678,000.00Rp

63 1620044683 ANIS NURUL HIDAYAH 1,678,000.00Rp

64 1620304424 FUZI LAELA HAYATUN 1,678,000.00Rp

65 1620013052 ALFIYATUL MUKARROMAH 1,678,000.00Rp

66 1620017687 CHIKI ARIS SETIANTI 1,678,000.00Rp

67 1620142213 GALIH WAHYUNI 1,678,000.00Rp

68 1620284810 HANING TIAS 1,678,000.00Rp

69 1620329455 NINING YUSNIA 1,678,000.00Rp

70 1620405281 FITRO TWINADA 1,678,000.00Rp

71 1620501842 FIRDA AMALIA 1,678,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 2

Page 4: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam72 1620009199 HUSNUL KHOTIMAH 1,678,000.00Rp

73 1620273528 FATIMATUZZUHROH HUSNIATI 1,678,000.00Rp

74 1620432152 CACA IRAYANTI 1,678,000.00Rp

75 1620112543 DYAH ERLIANA 1,678,000.00Rp

76 1620026904 MUHAMMAD ANGGORO 1,678,000.00Rp

77 1620336355 FIRDA SAVIRA 1,678,000.00Rp

78 1620403159 WINDI OKTA MAHESI 1,678,000.00Rp

79 1620329609 LUBIS ALI FAHMI 1,678,000.00Rp

80 1620244932 LINDA NOOR SYAIDAH 1,678,000.00Rp

81 1620432166 NANDA SAFIERA MAFAZ 1,678,000.00Rp

82 1620483825 HANINA YAUMIL FITRI 1,678,000.00Rp

83 1620026909 SABIQOTUL HUSNA 1,678,000.00Rp

84 1620420761 VINI AGIL VIRGIANI 1,678,000.00Rp

85 1620450433 NUR IZZATIN AFIQOH 1,678,000.00Rp

86 1620009067 AYU SULISTIANI 1,678,000.00Rp

87 1620376180 MUKHAMAD IFANUL HUDA 1,678,000.00Rp

88 1620101523 NAILU ROKHMATIKA 1,678,000.00Rp

89 1620016199 NURUL HIKMAH 1,678,000.00Rp

90 1620065984 DYAH LESTARI 1,678,000.00Rp

91 1620009335 LINDA MUTIARA 1,678,000.00Rp

92 1620420060 ASMA MUNADIAN IFFAH 1,678,000.00Rp

93 1620204815 REFITASARI 1,678,000.00Rp

94 1620009090 SITI LUTHFIATUL MA`RUFAH 1,678,000.00Rp

95 1620282508 SITI MAIMUNAH 1,678,000.00Rp

96 1620489604 FINA ROSIDA 1,678,000.00Rp

97 1620504598 SALSABILA ANANDA NUGROHO 1,678,000.00Rp

98 1620009271 LAILA ROHMAH 1,678,000.00Rp

99 1620179667 ANA MAULINA 1,678,000.00Rp

100 1620432209 AWALIATIE FAHIMAH 1,678,000.00Rp

101 1620247534 DELLA AYU PRATIWI 1,678,000.00Rp

102 1620368132 RAHMA TIARA AZZAHRA 400,000.00Rp

103 1620493408 MUHAMMAD ULIL ALBAB 400,000.00Rp

104 1620151365 AKHMAD KHAIRUL ANAM 400,000.00Rp

105 1620319565 REZA BAIHAQI 400,000.00Rp

106 1620384250 LAYA SRI FUAH 400,000.00Rp

107 1620009185 AFIYATUR ROYANAH 400,000.00Rp

108 1620315808 IIS ISTIQOMAH 400,000.00Rp

109 1620531313 NI`MATU ROCHMAH 400,000.00Rp

110 1620009272 LAILATUL INAYAH 1,070,000.00Rp

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 3

Page 5: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam111 1620114849 EVI MASFUFAH BINTI JUWANTI 1,070,000.00Rp

112 1620375416 HEPI RAHMAWATI 1,070,000.00Rp

113 1620250202 SRI RATNA SARI 1,070,000.00Rp

114 1620176006 AIMATUN NADHIFAH 1,070,000.00Rp

115 1620013276 HARUM WIDYANA RIZKI 1,070,000.00Rp

116 1620035637 VERA DWI IRMA PUTRI 1,070,000.00Rp

117 1620012886 MUHAMMAD MUKHLIS AMIRUDIN 1,070,000.00Rp

118 1620195354 ALVINA WAHYU PRATIWI 1,070,000.00Rp

119 1620009304 INDA LAILATUL INAYAH 1,070,000.00Rp

120 1620162209 DEKA SURYA MANDALA 1,070,000.00Rp

121 1620334877 AJI GUNAWAN 1,070,000.00Rp

122 1620468479 EKA KAMALIA RINTAN TANTRI RIZKI F. 1,070,000.00Rp

123 1620162352 RAHMI MARDANI 1,070,000.00Rp

124 1620335679 CHOFIFAH JATI ASHARI 1,070,000.00Rp

125 1620514920 ARI PRASETYO 1,070,000.00Rp

126 1620155971 SITI CHOLIFAH 1,728,000.00Rp

127 1620272190 NISVIA OKTA INNAYA 1,728,000.00Rp

128 1620012994 MUHAMMAD SRIYANTO 1,728,000.00Rp

129 1620017359 NUR CHOLIS ANGGORO 1,728,000.00Rp

130 1620504661 FUADAH NOR WIQOYATUL MILLA 1,728,000.00Rp

131 1620090480 ADITIA ARDIAN 1,728,000.00Rp

132 1620290102 LILA MUTTAMIMMAH 1,728,000.00Rp

133 1620190356 NAILUL ITSNA AFIFAH 1,728,000.00Rp

134 1620152458 IFTA AWALIA MUFRIDA 1,728,000.00Rp

135 1620274655 NUZUL HARIYANTI NURJANAH 1,728,000.00Rp

136 1620372574 AISYA ASTARI 1,728,000.00Rp

137 1620335725 NUR DAROJATIN HIDAYAH 1,728,000.00Rp

138 1620248642 PUTRI TAZKIYATURRIZQI 1,728,000.00Rp

139 1620202684 UFI MUFIDATU SHOLIHAH 1,728,000.00Rp

140 1620051279 SITI FATIMAH 1,728,000.00Rp

141 1620061117 CAESARA FITRI NUGRAHGHINI 1,728,000.00Rp

142 1620252989 BELA TRI JULIANTI 1,728,000.00Rp

143 1620385800 FATHUR OCTAVIANO 1,728,000.00Rp

144 1620466760 IDA ARININGSIH 1,728,000.00Rp

145 1620432770 DEWI AVIVAH 1,728,000.00Rp

146 1620344737 PATRIA PRADANA 1,728,000.00Rp

147 1620375417 IKA AYU RHOMADHONI 1,728,000.00Rp

148 1620351037 DIANA SAFIRA 1,728,000.00Rp

149 1620204544 FATIRA DEVIYANTI 1,728,000.00Rp

150 1620048269 HANANDA FRISCANIA DEWI 1,728,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 4

Page 6: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam151 1620099770 ANGGUN SEPTIANA 1,728,000.00Rp

152 1620081007 SITI NURQOULILLAH SAMAN 1,728,000.00Rp

153 1620363451 AISYAH 1,728,000.00Rp

154 1620061291 SANTI IRMALASARI 1,728,000.00Rp

155 1620093779 HAFIDH AKBAR DINHAR 1,728,000.00Rp

156 1620006295 FATIMATUZAHROTUL AINI 1,728,000.00Rp

157 1620017662 AYUK DESTI WIDYASTUTI 1,728,000.00Rp

158 1620168453 SRI LINDA MAULIN NIMAH 1,728,000.00Rp

159 1620415800 YULLY DWI WULANDARI 1,728,000.00Rp

160 1620384101 LATHIFAH SYAHNINDA UTAMI 1,728,000.00Rp

161 1620266802 SUCI SULISTIA NINGRUM 1,728,000.00Rp

162 1620493416 FAIS 1,728,000.00Rp

163 1620065300 MUHAMMAD YUNUS 1,728,000.00Rp

164 1620035269 IRA YULIANIKA 1,728,000.00Rp

165 1620361825 AMALIA ZULIANTI 1,728,000.00Rp

166 1620155866 SABILA IZZATI 1,728,000.00Rp

167 1620012888 MUHAMMAD NURUL CHAQ 1,728,000.00Rp

168 1620177825 MEYKA BUDI RACHMAWATI 1,728,000.00Rp

169 1620467462 ANI TRIANA 1,728,000.00Rp

170 1620184423 LISTIA FEBRIYANI 1,728,000.00Rp

171 1620108304 AHMAD DENY KURNIAWAN 1,728,000.00Rp

172 1620065371 RISMA MAKHAFSI 1,728,000.00Rp

173 1620034352 RISMA EKA AYU WIDYASTUTI 1,728,000.00Rp

174 1620184517 NOVIA RIDHA UMAMI 1,728,000.00Rp

175 1620383856 NINA SUHARTANTI 1,728,000.00Rp

176 1620012915 HUMAM ZAKI AULAWY MAULANA 1,728,000.00Rp

177 1620141833 NANIK NURHANA 1,728,000.00Rp

178 1620158492 NOVIA NUR HIDAYAH 1,728,000.00Rp

179 1620315809 IMAS FAUZIAH 1,728,000.00Rp

180 1620176287 ROSYIDAH MAHDIATUS SA`DIYAH 1,728,000.00Rp

181 1620370978 SRI LESTARI 1,728,000.00Rp

182 1620010189 FITRIYANI 1,728,000.00Rp

183 1620077841 SITI NUR AZIZAH 1,728,000.00Rp

184 1620108347 LUSIANA ELVITA OLGA 1,728,000.00Rp

185 1620337823 HASFHI EGI GATARA 1,728,000.00Rp

186 1620258877 BAIQ WHARDATUN AINI 1,728,000.00Rp

187 1620057226 MOHAMAD IBNU RUSYD HALIM 1,728,000.00Rp

188 1620401457 MIFTAHUL JANNAH 1,728,000.00Rp

189 1620176294 YUNI KURNIAWATI 1,728,000.00Rp

190 1620342834 GIZKY DINDRA ISMAIL 1,728,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 5

Page 7: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam191 1620415717 SAIDATUL MUNAWWAROH 1,728,000.00Rp

192 1620384040 NORMAN WIJAYA 1,728,000.00Rp

193 1620072523 MUHAMMAD RIZQI FAUQI 1,728,000.00Rp

194 1620205181 NAHDHIAH NURMAULA 1,728,000.00Rp

195 1620468545 FEBRI KALINGGA ASTRIYANTO 1,728,000.00Rp

196 1620327503 MASTER TUAN AMREE TOHRAYO 1,728,000.00Rp

197 1620358266 ALIFIA PALUPI 2,398,000.00Rp

198 1620420264 AYYA MAGHFIRAH 2,398,000.00Rp

199 1620284763 ZUBAID HASAN RAHMADI 2,398,000.00Rp

200 1620302877 ALFIYYAH RAHMA 2,398,000.00Rp

201 1620341748 NURUL KHOIRIYAH 3,068,000.00Rp

202 1620341057 OKTAVIO AZIS NURFAIZI 3,068,000.00Rp

203 1620474666 RAHMAWATI NUR TRIANA 400,000.00Rp

204 1620002499 FITA ROSIDAH 400,000.00Rp

205 1620002516 SITI KURNIA AMIROH 400,000.00Rp

206 1620311868 DWI PRIHATININGSIH 400,000.00Rp

207 1620145691 ATHIB NI`MAL ALY 400,000.00Rp

208 1620210196 NISWATUR ROSIDAH 400,000.00Rp

209 1620109903 MOCH. RAIHAN MUBAROK 400,000.00Rp

210 1620411854 DIAH ARWANINGSIH 400,000.00Rp

211 1620171547 ERLINA LUBIS 400,000.00Rp

212 1620385159 ALY MACHFUDZ 1,040,000.00Rp

213 1620546994 WIDIA PUTRI PRAMONO 1,040,000.00Rp

214 1620400359 NUR HASYIM MAULIDAH 1,040,000.00Rp

215 1620335732 TIA AGUSTINA 1,040,000.00Rp

216 1620153539 MOHAMMAD FAIZAL FIKRI 1,040,000.00Rp

217 1620076909 ICA KURNIAWATI 1,040,000.00Rp

218 1620481409 NAELI HIDAYATI 1,040,000.00Rp

219 1620086526 FITRIA CAHYANINGRUM 1,040,000.00Rp

220 1620388999 RATIH HANDAYANI 1,040,000.00Rp

221 1620145695 M.FAHRUDIN 1,040,000.00Rp

222 1620295146 MUHAMMAD ADAM 1,040,000.00Rp

223 1620081305 DIYAH FAIQOTUR ROHMAH 1,040,000.00Rp

224 1620400837 MUAYIMATUL JANAH 1,040,000.00Rp

225 1620357322 MUHAMAD SOLIHUDIN 1,040,000.00Rp

226 1620148035 QORINA DURROH MAS`ADAH 1,040,000.00Rp

227 1620472874 SITI KHOIRIYAH 1,678,000.00Rp

228 1620297693 NIZAR ADI FIRMANSYAH 1,678,000.00Rp

229 1620413267 SITI NUR ANISAH SUPARI 1,678,000.00Rp

Program Studi : Manajemen Dakwah

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 6

Page 8: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam230 1620435843 ANTONI FERI BUDI PRASETYO 1,678,000.00Rp

231 1620152714 HERMAN 1,678,000.00Rp

232 1620004478 HANANG TAUFIQUR ROCHMAN 1,678,000.00Rp

233 1620244937 MUCH YASSER MAULANA 1,678,000.00Rp

234 1620178159 FITRI DWI LESTARI 1,678,000.00Rp

235 1620173114 SAKRONI 1,678,000.00Rp

236 1620284169 ALIVIA NURULFITRI 1,678,000.00Rp

237 1620155828 SIFNI JUMAILA 1,678,000.00Rp

238 1620311674 ALIF LAILY MUQTASIDAH 1,678,000.00Rp

239 1620204858 UMI FARKHANAH 1,678,000.00Rp

240 1620175951 AHMAD MIFTAHUDIN 1,678,000.00Rp

241 1620139179 NUR IDHA ANGGRAENI 1,678,000.00Rp

242 1620435849 MUHAMMAD MAHBUBUR ROHMAN 1,678,000.00Rp

243 1620405308 FATIMATUZZAHRA 1,678,000.00Rp

244 1620259666 BELA ROSDIANA RIZQI 1,678,000.00Rp

245 1620190413 ZAKKY FAKHRIL AMIN 1,678,000.00Rp

246 1620351030 ZAENAB UFAIROH 1,678,000.00Rp

247 1620178259 DEWI EMA FAUZIYAH 1,678,000.00Rp

248 1620153497 RIKI ASWAR 1,678,000.00Rp

249 1620405310 INDI NAJAH MAULUDIAH 1,678,000.00Rp

250 1620341746 SITI NOOR LAILATUR ROHMAH 1,678,000.00Rp

251 1620047517 MIFTAHUL A`LA 1,678,000.00Rp

252 1620311678 DEVA UMILUTFIA 1,678,000.00Rp

253 1620485856 MUHAMMAD ABDULLAH 1,678,000.00Rp

254 1620013247 PUTRI HAJAR LUKLUKIL MAKNUNAH 1,678,000.00Rp

255 1620363430 MOCHAMAD FAJAR SHODIQ 1,678,000.00Rp

256 1620430528 SITI FATIMAH 1,678,000.00Rp

257 1620148357 TAUFIQ HIDAYAT 1,678,000.00Rp

258 1620306294 ARJUN HENDRIYANI NASRI 1,678,000.00Rp

259 1620284752 AL KAUTSAR GILANG YP 1,678,000.00Rp

260 1620336527 MOHAMAD RAFLI AFANDI 1,678,000.00Rp

261 1620168451 SHANTI ERNAWATI 1,678,000.00Rp

262 1620336386 EKO ARI WIBOWO 1,678,000.00Rp

263 1620311862 WACHIDATUL FITRIYAH 1,678,000.00Rp

264 1620059260 MISBAKHUL ANAM 1,678,000.00Rp

265 1620391228 VINA KHOEROTUN NISWAH 1,678,000.00Rp

266 1620042037 SOLIKHUN 1,678,000.00Rp

267 1620370947 MUHAMMAD SADAM HUSEN 1,678,000.00Rp

268 1620026758 MUHAMMAD IDRIS 1,678,000.00Rp

269 1620277769 DEVIE ADHA PUSPITA 1,678,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 7

Page 9: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam270 1620237160 MUHAMAD FAIZIN 1,678,000.00Rp

271 1620301858 AYU SUNDARI 1,678,000.00Rp

272 1620546028 RESTYA RINI 1,678,000.00Rp

273 1620363859 FAJAR BEKTI LESTARI 1,678,000.00Rp

274 1620400630 ANDRE WAHYUDI 1,678,000.00Rp

275 1620058715 M. ARDIAN CHOIRU TASBIHI HISBULLAH 1,678,000.00Rp

276 1620493436 SANTI SULISTIYANI 1,678,000.00Rp

277 1620373732 DESI FITRIANA 1,678,000.00Rp

278 1620483890 SUCI WULAN SARI 1,678,000.00Rp

279 1620013197 ISMATUL HASANAH 1,678,000.00Rp

280 1620311696 NADIYA ZAHROTUL IZZA 1,678,000.00Rp

281 1620409353 ATSNA FUADIYAH 1,678,000.00Rp

282 1620413242 ARIS BUDIMAN 1,678,000.00Rp

283 1620069592 ACHMAD SULTONI 1,678,000.00Rp

284 1620475396 FATMA SETIA 1,678,000.00Rp

285 1620152575 TITIK MUNFARIDA 1,678,000.00Rp

286 1620253958 AHMAD BAYU ARIFUDIN 1,678,000.00Rp

287 1620284920 ASIH MULYANINGSIH 1,678,000.00Rp

288 1620176060 WIJI INDAHWATI 1,678,000.00Rp

289 1620385079 FATIMATUZ ZAHROH 1,678,000.00Rp

290 1620305034 M TAUFIQURROHMAN 1,678,000.00Rp

291 1620413258 MILA MUSTAFIDAH 1,678,000.00Rp

292 1620004473 FAIZIN 1,678,000.00Rp

293 1620405285 LUQYANA IRBAH 1,678,000.00Rp

294 1620154515 ULFA RAHMAWATI 1,678,000.00Rp

295 1620163005 MISFIKHOTUL MURDAYANTI 1,678,000.00Rp

296 1620472862 SYAIFUN NUHA 1,678,000.00Rp

297 1620336363 NUR MUALIDAH 1,678,000.00Rp

298 1620349906 M. HARIS ATTAMIMI 1,678,000.00Rp

299 1620392544 LIA LAILATUL KHASANAH 1,678,000.00Rp

300 1620311816 MIFTAKHUL FALAH 1,678,000.00Rp

301 1620268753 MUHAMMAD GALIH UTOMO 1,678,000.00Rp

302 1620177916 DEBBY SAFITRI 1,678,000.00Rp

303 1620335681 ESTI MONIKASARI 1,678,000.00Rp

304 1620305058 ROISUL ULA 1,678,000.00Rp

305 1620228743 TYAS ARYATI 1,678,000.00Rp

306 1620282418 CHELIA NAFASHA HEMALINE 2,318,000.00Rp

307 1620109281 GUS HIFTIRUL AZIS 2,318,000.00Rp

308 1620033696 REKSA NITA UTAMI 2,318,000.00Rp

309 1620225804 MUHAMMAD FAISAL HARYANTO PUTRA 2,318,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 8

Page 10: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam310 1620108295 SAVIRRA DYAN PERMATA 2,318,000.00Rp

311 1620531365 RISAL. B 400,000.00Rp

312 1620304053 LUTHFIYATUL MUKARROMAH 400,000.00Rp

313 1620400436 FAIMA ULFAIZAH ADYA SENA 400,000.00Rp

314 1620145520 TINTUS AFRILIYA SARI 400,000.00Rp

315 1620318981 MAELI SOKHABAH 1,040,000.00Rp

316 1620314960 PUJI ROKHAYATI 1,040,000.00Rp

317 1620311348 MUHAMMAD MULYANTO 1,040,000.00Rp

318 1620259714 PRIYANTO 1,040,000.00Rp

319 1620042032 NOR LAILA RAHMAWATI 1,040,000.00Rp

320 1620002523 UMI AZIZAH 1,040,000.00Rp

321 1620179389 SRI WAHYU 1,040,000.00Rp

322 1620025791 AHMAD CHOIRUN NA`IM 1,040,000.00Rp

323 1620123001 ULFY RAMADHAN ASSALIMI 1,678,000.00Rp

324 1620112301 ALMA`IYYATUN NAJIHAH 1,678,000.00Rp

325 1620379592 KHOIRUL ALIYAH 1,678,000.00Rp

326 1620107823 AULIANA PUTRI 1,678,000.00Rp

327 1620007658 LIZA MAREZA PRASETIA 1,678,000.00Rp

328 1620042829 RUDI ARDIYANTO 1,678,000.00Rp

329 1620453493 KHOLIFATUL KHOIRIYAH 1,678,000.00Rp

330 1620009273 LAYALIA MAWADDAH 1,678,000.00Rp

331 1620123911 FAHMI NURMAULA PUTRA 1,678,000.00Rp

332 1620468786 CHOIRUN NISA 1,678,000.00Rp

333 1620415659 DWI AFIKA SARI 1,678,000.00Rp

334 1620145626 MUCHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN 1,678,000.00Rp

335 1620012829 DANY AULIYA FAHMI 1,678,000.00Rp

336 1620336499 RENI SUKMA NINGRUM 1,678,000.00Rp

337 1620145639 MUHAMMAD FAIS 1,678,000.00Rp

338 1620239329 M. NAOFAL CHILMI 1,678,000.00Rp

339 1620224684 ABDUL JABBAR 1,678,000.00Rp

340 1620161351 NOVIA IRIANTO 1,678,000.00Rp

341 1620532926 MAULANA SIDIQ ROSADA 1,678,000.00Rp

342 1620328667 LAILATUL KHOIRIYAH 1,678,000.00Rp

343 1620044355 AKHMAD MULYANI 1,678,000.00Rp

344 1620145658 MISBAKHUS SUDUR 1,678,000.00Rp

345 1620314836 DESTY AMALIA JANNATI 1,678,000.00Rp

346 1620061292 SEPTIANA SISWIYANINGSIH 1,678,000.00Rp

347 1620177823 LIZNA ALFIANA 1,678,000.00Rp

348 1620103512 IMAM NUR KOMARUDIN 1,678,000.00Rp

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 9

Page 11: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam349 1620246696 MOHAMMAD HAKIM ABDURAHMAN 1,678,000.00Rp

350 1620311612 FIRDA IRFA ATIN 1,678,000.00Rp

351 1620520675 KHOIRUN NISA 1,678,000.00Rp

352 1620125896 GEA EKA HARTANTI 1,678,000.00Rp

353 1620537037 EKO PRASETYO 1,678,000.00Rp

354 1620012941 AHMAD RIFAI 1,678,000.00Rp

355 1620415867 SITI LILIS HIDAYAH 1,678,000.00Rp

356 1620531300 AISYAH INTAN PERTIWI 1,678,000.00Rp

357 1620057228 NABIL MUHAMMAD FATONI 1,678,000.00Rp

358 1620244934 M GALIH A R 1,678,000.00Rp

359 1620085514 M. ADAM AINUL YAQIN 1,678,000.00Rp

360 1620512479 BRILLIANANDA ICHSAVIKA R.S. 2,318,000.00Rp

361 1620297529 FRENDI MAULANA OBY PUTRA 2,318,000.00Rp

362 1620223982 AHMAD BADRUS SHOLEH 400,000.00Rp

363 1620255090 DIAN AYU PRATIWI 400,000.00Rp

364 1620124094 NURUL FIRDAUS 400,000.00Rp

365 1620298724 ALI HUSNA 400,000.00Rp

366 1620223956 HIDAYATULLAH 1,080,000.00Rp

367 1620395285 MOHAMMAD FATHUR FAHREZI 1,080,000.00Rp

368 1620415652 AHMAD ALAL FALAH 1,080,000.00Rp

369 1620195546 MOH. ZAHID FADHIL 1,080,000.00Rp

370 1620059190 MULJIYATI 1,080,000.00Rp

371 1620418735 IZYA FAWAID 1,080,000.00Rp

372 1620294936 ENDAH ISTIYANINGRUM 1,080,000.00Rp

373 1620042883 FAWZIA HIDAYATUL ULYA 1,080,000.00Rp

374 1620209528 ASLAH ABDUL KHARIS BAHTIAR 1,080,000.00Rp

375 1620385044 LUTFI ALFIYATIN 1,080,000.00Rp

376 1620342790 YOLANDA EKA SAFITRI 1,080,000.00Rp

377 1620475759 YULIANA 1,080,000.00Rp

378 1620375398 AYU KURNIAWATY 1,753,000.00Rp

379 1620395403 M. DADI SIREGAR 1,753,000.00Rp

380 1620311736 NUR KHASBIYANI 1,753,000.00Rp

381 1620025808 MUHAMMAD ARIFIN ANDRIYANSYAH 1,753,000.00Rp

382 1620336427 JAZAA`UL IHSAN 1,753,000.00Rp

383 1620311331 DAROJATUL MA`LA 1,753,000.00Rp

384 1620240228 SIWI QUMILAELA 1,753,000.00Rp

385 1620214677 ILHAM REZA PERDANA 1,753,000.00Rp

386 1620061112 AENUR RIZQOH 1,753,000.00Rp

387 1620114848 DESY ANING WIDIASTUTI 1,753,000.00Rp

Program Studi : Hukum Perdata Islam

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 10

Page 12: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam388 1620336438 HAWIN ALAINA 1,753,000.00Rp

389 1620369362 ITA ARIF YANI 1,753,000.00Rp

390 1620062972 MUHAMAD MIFTAHUL MUNIR 1,753,000.00Rp

391 1620284272 RHESTY CHAHYA MULYANINGROOM 1,753,000.00Rp

392 1620085569 IQBAL FIRDAUS 1,753,000.00Rp

393 1620152472 NABELA OKTAVIA 1,753,000.00Rp

394 1620393574 ZUNARI HAMRO 1,753,000.00Rp

395 1620148301 AULIYAIL MAKNUN 1,753,000.00Rp

396 1620005390 RATNA WULANDARI 1,753,000.00Rp

397 1620181109 UMI LAILA 1,753,000.00Rp

398 1620336382 ZENI AMBARWATI 1,753,000.00Rp

399 1620009163 BASYAIRUL KHOIROT 1,753,000.00Rp

400 1620493410 MUHAMMAD ZAINAL MASKUR 1,753,000.00Rp

401 1620174568 SRI UTARI 1,753,000.00Rp

402 1620500649 ELVI ANGGREINI 1,753,000.00Rp

403 1620338344 AGUNG NUGROHO BUDIANTO 1,753,000.00Rp

404 1620148358 TAYIMAH 1,753,000.00Rp

405 1620097051 SITI ZUMROTUS SA`ADAH 1,753,000.00Rp

406 1620277645 WINONA NUR ANNISAA 1,753,000.00Rp

407 1620175224 M. ANGGA FATHUL HUDA 1,753,000.00Rp

408 1620483859 AINI SOFIYATI 1,753,000.00Rp

409 1620177214 MOH. WAWAN ISNAENDAR 1,753,000.00Rp

410 1620081276 AHMAD MUTASIM BILLAH 1,753,000.00Rp

411 1620044681 RATNA WIDYAWATI 1,753,000.00Rp

412 1620209517 ADELIA HARTANTI 1,753,000.00Rp

413 1620418763 SUGIONO EKO PRANOTO 1,753,000.00Rp

414 1620311866 AHMAD SHOFIYULLAH 1,753,000.00Rp

415 1620153677 AMIN FADILAH 1,753,000.00Rp

416 1620176212 NAYLI LAILATUL MUNAWAROH 1,753,000.00Rp

417 1620227570 MOHAMMAD ALI MASYROFI 1,753,000.00Rp

418 1620403089 M. IRFAN MAULANA 1,753,000.00Rp

419 1620155867 SALWA NIDA 1,753,000.00Rp

420 1620101314 RINDI ANTIKA 1,753,000.00Rp

421 1620205117 EMA SOFARIYAH 1,753,000.00Rp

422 1620266984 LUKMAN KHAFIDIN 1,753,000.00Rp

423 1620298422 MELINI ASRINA 1,753,000.00Rp

424 1620009317 RIZQI ARIE HIDAYAH 1,753,000.00Rp

425 1620116298 MARTA NUR MONITA 1,753,000.00Rp

426 1620259635 DEWI UTARI 1,753,000.00Rp

427 1620289968 MUSFIROTUN NASIKHAH 1,753,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 11

Page 13: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam428 1620514343 RETVI MAYA PRAMESTI 1,753,000.00Rp

429 1620434011 DEWI RATNA TRI MINATI 1,753,000.00Rp

430 1620271477 MOCHAMMAD RIF`AN 1,753,000.00Rp

431 1620152397 LU`LUUL MAKNUN 1,753,000.00Rp

432 1620384029 FAUZIA ROHMAH 1,753,000.00Rp

433 1620177714 YULIANI 1,753,000.00Rp

434 1620205176 KHARISMA SETYA A 1,753,000.00Rp

435 1620268735 NUR AWALIYAH HAQ 1,753,000.00Rp

436 1620062551 AYU AGTA DIANA 1,753,000.00Rp

437 1620311809 ILLIYATUN NISWAH 1,753,000.00Rp

438 1620395379 MUHAMMAD RIZKY MAULANA 1,753,000.00Rp

439 1620077847 AHMAD ARKAN SYAHRIL HUJAJ 1,753,000.00Rp

440 1620425355 MUHAMMAD TEGUH SLAMET RAHARJO 1,753,000.00Rp

441 1620325665 ATIN NINDIA HARYATI 1,753,000.00Rp

442 1620259640 IZZAH FATIMAH ULFAH 1,753,000.00Rp

443 1620389155 SAFIK MUSTAQFIR RIDHO 1,753,000.00Rp

444 1620296693 FIRDAYANI NURA SYAHFITRI 2,433,000.00Rp

445 1620034603 SURYA CAHYADI SYAM 2,433,000.00Rp

446 1620304271 MOH. HASAN BISRI 2,433,000.00Rp

447 1620144598 AYU ARI SENDY 2,433,000.00Rp

448 1620239349 IHDAUL WAHYI NURNINGRUM 2,433,000.00Rp

449 1620215236 AUDINY NURSHANIA MOHETA 2,433,000.00Rp

450 1620282465 UMI MARKHAMAH 2,433,000.00Rp

451 1620148362 YULIA ANGGRAENI 2,433,000.00Rp

452 1620320107 YAYAH ALFIAH 2,433,000.00Rp

453 1620365393 ROSYIQOTUL MAHMUDAH 2,433,000.00Rp

454 1620089303 SOFHIA RAHMANI 2,433,000.00Rp

455 1620009204 MONIKA KUROTUN AINI 2,433,000.00Rp

456 1620216991 FAIZ ARDANI RAHMAN 2,433,000.00Rp

457 1620040858 FAVIAN AULIA FIKRI 2,433,000.00Rp

458 1620202643 MUHAMMAD IHYA WAQIRUDIN ZUHRI 3,113,000.00Rp

459 1620096936 MOHAMMAD ARKHAM ZULQIROM PUTRA 3,113,000.00Rp

460 1620289842 FAISAL HAQIQI 3,113,000.00Rp

461 1620097020 ANANG NUR SYAHRONI 3,113,000.00Rp

462 1620420469 AUFA MIRANTI 3,113,000.00Rp

463 1620309056 NOVIA ANGRIANI 3,113,000.00Rp

464 1620001295 SAIF BAHRUL ILMI 3,113,000.00Rp

465 1620149225 FARHAN IBNU FATHUR 3,113,000.00Rp

466 1620195521 MOH. RIZAL KHOIRI 400,000.00Rp

Program Studi : Hukum Pidana Islam

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 12

Page 14: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam467 1620407383 NUR KHAKIKI 400,000.00Rp

468 1620395302 ASIYATUN 400,000.00Rp

469 1620002485 SUKARTONO 400,000.00Rp

470 1620004474 FAJAR FITRIANI 400,000.00Rp

471 1620002471 MUHAMMAD SOHIB AZIZ 1,080,000.00Rp

472 1620378818 MUHAMMAD KHOIRUL UMAM 1,080,000.00Rp

473 1620142068 ILFAN FIRDAUS BAROKAH 1,080,000.00Rp

474 1620068493 A. MUDZAKIYUS SOVI 1,080,000.00Rp

475 1620183871 ALIMAN SYAHPUTRA 1,080,000.00Rp

476 1620319613 CECEP FIRMANSYAH 1,080,000.00Rp

477 1620250383 MUHAMMAD ADHITYA HANAFI 1,080,000.00Rp

478 1620378820 IZZAT FAHMI MUHAMMAD 1,080,000.00Rp

479 1620405622 YUSTIKA SOFARIA 1,080,000.00Rp

480 1620336340 BERLIANA MAHARANI FADILAH 1,080,000.00Rp

481 1620035391 SITI HARDIYANTI NURIFAH 1,080,000.00Rp

482 1620376166 AKHFAD SABILLA 1,080,000.00Rp

483 1620007288 A`IZATIN NASHIROH 1,080,000.00Rp

484 1620223808 MOCHAMMAD SONI SAIFURRIDZAL 1,080,000.00Rp

485 1620250797 NENI RAKHMAWATI 1,080,000.00Rp

486 1620009594 MUHAMMAD RIZIK FAJRI TSANI 1,080,000.00Rp

487 1620350989 SYED ABUL A`LA 1,753,000.00Rp

488 1620274321 JUNIHAN AYULYA BAGUS M.P 1,753,000.00Rp

489 1620043970 RIA ALAWIYAH 1,753,000.00Rp

490 1620407199 MUHAMMAD REDA HANDIKA 1,753,000.00Rp

491 1620144323 ABDUL RAHMAN 1,753,000.00Rp

492 1620337939 CANDRA VIRA FARADILLAH 1,753,000.00Rp

493 1620178195 ANDIKA PUSPITASARI 1,753,000.00Rp

494 1620466811 AKHMAD ABDUL LATIF 1,753,000.00Rp

495 1620289844 ILHAM MAS ADI YULIANTO 1,753,000.00Rp

496 1620086349 SAFIRA NIKMATUS SA`DIYAH 1,753,000.00Rp

497 1620395491 NISATUN IKHANA QODRIYAH 1,753,000.00Rp

498 1620405267 MILLA MINHATUL MAULA 1,753,000.00Rp

499 1620304416 APRIYANI LESTARI 1,753,000.00Rp

500 1620529515 INTAN IMANI WAHDAKIRANA 1,753,000.00Rp

501 1620035825 MUCHAMAD IRZA KURNIAWAN 1,753,000.00Rp

502 1620094090 BAHRUL ALAM YUSUF 1,753,000.00Rp

503 1620097417 ANI RAHMAWATI 1,753,000.00Rp

504 1620177704 MULIATUL LAELY 1,753,000.00Rp

505 1620094380 DWI ABHARIYAH 1,753,000.00Rp

506 1620395378 MUHAMMAD NUR TAMAMUN NI`AM 1,753,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 13

Page 15: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam507 1620403175 NAHDIYATUN NISA 1,753,000.00Rp

508 1620521838 AHMAD ADIB 1,753,000.00Rp

509 1620385127 RISE ESA SYAHFIAR 1,753,000.00Rp

510 1620240218 IKHFA NUR AFRIANI 1,753,000.00Rp

511 1620483848 SITI NASRIFAH 1,753,000.00Rp

512 1620413569 FARAH INDANA 2,433,000.00Rp

513 1620336458 YOGA RIZALDI PRATAMA 2,433,000.00Rp

514 1620409340 KHUSNUL KHOTIMAH 2,433,000.00Rp

515 1620393646 SOMA NUR FAZA 2,433,000.00Rp

516 1620347772 FAISAL GHONY 3,113,000.00Rp

517 1620013551 ILHAM WAHYUDI SURYANULLAH 400,000.00Rp

518 1620443454 DEVI EKA SUSANTI 400,000.00Rp

519 1620247753 ILHAM FEBRIANSYAH 1,080,000.00Rp

520 1620413268 SITI NURJANAH 1,080,000.00Rp

521 1620497540 NINDIYA AYU MARLINA BESTARI 1,080,000.00Rp

522 1620176722 LUTFIA NUR MU`AFI 1,080,000.00Rp

523 1620178267 RIZQIANA MAMBAUL H 1,080,000.00Rp

524 1620336462 AZIZAH DEWI SAFITRI 1,080,000.00Rp

525 1620035392 WAFI AMRINA ROSYADA 1,080,000.00Rp

526 1620475403 MUHAMMAD ROY JONI ISKANDAR 1,080,000.00Rp

527 1620065973 ROMA RESKINA RITONGA 1,080,000.00Rp

528 1620106528 WIWIT ISTIWI 1,080,000.00Rp

529 1620060378 QURROTUL A YUN 1,080,000.00Rp

530 1620087078 AGNES ANJANI 1,080,000.00Rp

531 1620217051 SUKMAWATI DEWI 1,753,000.00Rp

532 1620425358 SHANTI ARIANTI 1,753,000.00Rp

533 1620076657 ANTI SOFIE SALAMAH 1,753,000.00Rp

534 1620404881 ABDUL GHAFFAR AMIRUDDIN ZAKI 1,753,000.00Rp

535 1620102218 SUSI SUSILAWATI 1,753,000.00Rp

536 1620245548 WIWIN NUR JIANA 1,753,000.00Rp

537 1620160680 SITI MUYASSAROH 1,753,000.00Rp

538 1620181016 KARIMAH WIJAYANTI 1,753,000.00Rp

539 1620311675 ARIFAH ISNAINI 1,753,000.00Rp

540 1620286340 ENGGARTIASTO WIBOWO 1,753,000.00Rp

541 1620330735 SA`DIYAH 1,753,000.00Rp

542 1620044193 INTAN MARLIAN NISA' 1,753,000.00Rp

543 1620001002 REFI ARDIAN SYAH PUTRA 1,753,000.00Rp

544 1620306214 TESYA MA`RIFATUN NI`MAH 1,753,000.00Rp

545 1620448294 MAMTA IKA LUTHFIANI 1,753,000.00Rp

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 14

Page 16: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam546 1620168446 NAILIL MUNA 1,753,000.00Rp

547 1620265667 NADIYATUROHIMI 1,753,000.00Rp

548 1620481159 KHABIB ABDUL ROHMAN 1,753,000.00Rp

549 1620424297 AKHMAD AL FARIZI 1,753,000.00Rp

550 1620231035 NURUL MUSLIMAH 1,753,000.00Rp

551 1620181265 PASIYATI 1,753,000.00Rp

552 1620052848 HIDAYAWATI NUR EFENDI 1,753,000.00Rp

553 1620542752 FARIS HAIDI ANWAR 1,753,000.00Rp

554 1620286386 DITA MEITAMA 1,753,000.00Rp

555 1620156453 ANANG ZAINAL MUTTAQIN 1,753,000.00Rp

556 1620311746 SRI RAHAYU 1,753,000.00Rp

557 1620493415 MUHAMMAD MIFBAHUDIN 1,753,000.00Rp

558 1620064637 AJAT SUDRAJAT 1,753,000.00Rp

559 1620426889 ANGGI AYU RAHMAWATI 1,753,000.00Rp

560 1620028920 KAMILAH 1,753,000.00Rp

561 1620336388 MUHAMMAD FARIS BAHTIAR 1,753,000.00Rp

562 1620152527 ESTY ROCHAMA 1,753,000.00Rp

563 1620109325 ULFATUNNISA 1,753,000.00Rp

564 1620178287 AHMAD RAGIL HAMZAH 1,753,000.00Rp

565 1620378819 AHMAD RESTU 1,753,000.00Rp

566 1620188842 NUR ROFIKOH 1,753,000.00Rp

567 1620314860 NOVITA AYU LESTARI 1,753,000.00Rp

568 1620152550 ALENDA DEVITASARI NURDIANA PUTRI 1,753,000.00Rp

569 1620097062 ARYANI WIJI ASTUTI 1,753,000.00Rp

570 1620026898 ALI MI`RAAJ 1,753,000.00Rp

571 1620237188 RIDHA SHELYDHA 1,753,000.00Rp

572 1620494372 MOH. IKHSANUDIN 1,753,000.00Rp

573 1620311899 SUKRON MAHA RESTU 1,753,000.00Rp

574 1620216908 INTAN NOVITASARI 1,753,000.00Rp

575 1620311718 DEWI AFIDATUL ZULIA 1,753,000.00Rp

576 1620034455 SITA BONIKA 1,753,000.00Rp

577 1620336471 INTAN WAHYU PUSPITASARI 1,753,000.00Rp

578 1620362158 AMBARWATI 1,753,000.00Rp

579 1620023041 PUTRA ERWADI 1,753,000.00Rp

580 1620546956 SITI ALFIATIN NUR FAIZAH 1,753,000.00Rp

581 1620432204 SHOFIA NUR EVANI 1,753,000.00Rp

582 1620074912 MUH HUMAM ARDIANSYAH 1,753,000.00Rp

583 1620336475 NOVITA NIA SAFITRI 1,753,000.00Rp

584 1620018892 AVIKHA WAHYU ANGGITA 1,753,000.00Rp

585 1620040583 VIKO FEBRI ARIANTO 1,753,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 15

Page 17: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam586 1620027818 MUHAMMAD DEVALDI IKHTIBAR 1,753,000.00Rp

587 1620013212 SITI DEWI MASITHOH 1,753,000.00Rp

588 1620429112 ISYEU SITI SALFIAH 1,753,000.00Rp

589 1620001849 ISNA YULIANA WIDYAWATI 2,433,000.00Rp

590 1620148292 REKA YUNITA 2,433,000.00Rp

591 1620498306 NURIYATI NURUL AGUSTINA 2,433,000.00Rp

592 1620326272 RIZKA ANIA RAHMI 2,433,000.00Rp

593 1620153621 MUHAMAD HADYUL WAFI 2,433,000.00Rp

594 1620329410 LUSIANA DEVI 2,433,000.00Rp

595 1620244891 HANIK SUCIATI 2,433,000.00Rp

596 1620197569 FADHILLAH AULIA GALI 2,433,000.00Rp

597 1620306328 ARIJ B ZAENUTHOLIBIN 2,433,000.00Rp

598 1620061583 AHMAD DHANI FADILLA 2,433,000.00Rp

599 1620022697 RIANDIKA YUDA APRILIANTO 2,433,000.00Rp

600 1620148450 ANDREYZAL HELANSUSANDA PRATAMA 2,433,000.00Rp

601 1620201086 BINTAN EGA MAHARDIENI 2,433,000.00Rp

602 1620282501 NAILI INAROTUL FU`ADAH 2,433,000.00Rp

603 1620476844 ILHAM FEBRIYAN ADAM 3,113,000.00Rp

604 1620062667 SURTI KIRWANTI 3,113,000.00Rp

605 1620323338 TRISNAWAN ADI PRASAJA 3,113,000.00Rp

606 1620271604 YUSRIL MUHAMMAD HAIGHAR 3,113,000.00Rp

607 1620455215 GILANG BRATA HERMAWAN 3,113,000.00Rp

608 1620033301 LINDA FITRIATUS SHOLIKAH 3,113,000.00Rp

609 1620253819 MUHAMMAD RIFQI ARIFUDIN 3,113,000.00Rp

610 1620403088 M. BADRUDIN 3,113,000.00Rp

611 1620282467 EVA MAZIYATUL ISTIQOMAH 3,113,000.00Rp

612 1620239998 EGITIA DWI LEXMANA 3,113,000.00Rp

613 1620282491 EVA NURDIANA AZIZAH 3,113,000.00Rp

614 1620240043 MOHAMMAD HAFIDZ AL-BAIHAQI 3,113,000.00Rp

615 1620244933 M ANANG FAHMI 3,113,000.00Rp

616 1620240044 MOHAMMAD RIFQI SHOBIH 3,113,000.00Rp

617 1620112865 FINA NABILA 3,113,000.00Rp

618 1620304047 AHMAD NGUSMAN 400,000.00Rp

619 1620341744 MISBAKHUL ANAM 400,000.00Rp

620 1620447887 KODRAT ALAMSYAH A. ENTEDING 400,000.00Rp

621 1620337292 NAILI RAHMAWATI 400,000.00Rp

622 1620005228 AHMAD ALI KHUMAINI 1,080,000.00Rp

623 1620272712 MUHIMATUN MUNAWAROH 1,080,000.00Rp

624 1620377794 FEBI NUR FITRIANA 1,080,000.00Rp

Program Studi : Ilmu Falak

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 16

Page 18: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam625 1620009017 MOHAMAD MAHMUDI 1,080,000.00Rp

626 1620259610 SAHLUL KHULUQ 1,080,000.00Rp

627 1620472824 FRISKA LINIA SARI 1,080,000.00Rp

628 1620345221 RISON SIREGAR 1,080,000.00Rp

629 1620336389 MUHLIS FARUCHI 1,080,000.00Rp

630 1620191199 MUTHOHAROH 1,080,000.00Rp

631 1620122189 RIDA CANDRA NINGRUM 1,080,000.00Rp

632 1620296562 SAMSUL HUDA 1,080,000.00Rp

633 1620374205 MUHFADI 1,080,000.00Rp

634 1620111184 DELVI YURVILA NADA 1,080,000.00Rp

635 1620311325 AFINA MU`AFA RAHMAN 1,080,000.00Rp

636 1620299674 ZURICE FEBIANTI FALENZA 1,080,000.00Rp

637 1620538541 JAZID ARRAZY 1,753,000.00Rp

638 1620399474 LAILA SILVIA FITRI 1,753,000.00Rp

639 1620468703 INAYAH MUMPUNI BUDIATI 1,753,000.00Rp

640 1620192873 SITI FARIDATUZZUMROTIN 1,753,000.00Rp

641 1620090941 ZULFIKAR AKHMAD RAMADHAN 1,753,000.00Rp

642 1620531710 FIKRI HAIKAL NURUL HANAFI 1,753,000.00Rp

643 1620066987 ISMA APRILIANI 1,753,000.00Rp

644 1620168796 MERLIN RAHMADANIS 1,753,000.00Rp

645 1620017549 MOH. QHOMARUDDIN 1,753,000.00Rp

646 1620349818 M. AREF RAHMAN 1,753,000.00Rp

647 1620202846 LUZATUL NGAZA`IM 1,753,000.00Rp

648 1620282431 NILNA RAHMA TSANI 1,753,000.00Rp

649 1620349836 MHD. RASYID HABIBI HASIBUAN 1,753,000.00Rp

650 1620336656 ADZILLA FIKRIA 1,753,000.00Rp

651 1620333329 USWATUN KHASANAH 1,753,000.00Rp

652 1620148360 TORIQ FATURAHMAN 1,753,000.00Rp

653 1620097054 ATIN NUR FATIMAH 1,753,000.00Rp

654 1620336339 ABDURROHMAN MUZAKI 1,753,000.00Rp

655 1620013396 DWI RETNO NINGRUM 1,753,000.00Rp

656 1620157396 RIZAL NUR ALCHOLIZ 1,753,000.00Rp

657 1620104748 FARADINDA ARIFIANI 1,753,000.00Rp

658 1620299603 AISYAH NUR RAHMA 1,753,000.00Rp

659 1620215600 NUR HIDAYATI 1,753,000.00Rp

660 1620376114 NURUL ANAM 1,753,000.00Rp

661 1620351389 DHEA DAROJATUN ZAKYAH 1,753,000.00Rp

662 1620089268 AVIN FARHAN 1,753,000.00Rp

663 1620177854 ISNA ROSA FITRIA 1,753,000.00Rp

664 1620040543 NANDA PUSPA FARHATANA 1,753,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 17

Page 19: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam665 1620299624 MASIHA PRATIWI SETIAWAN 1,753,000.00Rp

666 1620010158 ARSYITA BAITI MUSFIROH 1,753,000.00Rp

667 1620349890 AMIRUDDIN HARAHAP 1,753,000.00Rp

668 1620049281 MIFTAKHUDIN MATOFANI 1,753,000.00Rp

669 1620483895 AGUS TRI ATMOJO 1,753,000.00Rp

670 1620152678 ENDAH DEWI LESTARI 1,753,000.00Rp

671 1620250419 FAHRUR ROSYIDIN 1,753,000.00Rp

672 1620125908 PRABA ADI NUGRAHA 1,753,000.00Rp

673 1620296564 ZEN MIFTAH SYAMSUL HIDAYAT 1,753,000.00Rp

674 1620228115 RIZKY ALFINAS 1,753,000.00Rp

675 1620349897 DIAN KURNIAWAN 1,753,000.00Rp

676 1620299661 LINA EKAWATI 1,753,000.00Rp

677 1620254409 SALWA DIAH HAMIAH 1,753,000.00Rp

678 1620453442 RISKA MURTISARI 1,753,000.00Rp

679 1620114369 UFI NGAFIFATUN NISA 1,753,000.00Rp

680 1620237294 ZIKRA NOPRITA 1,753,000.00Rp

681 1620429138 NAFIEL PRATAMA HALIM 2,433,000.00Rp

682 1620349840 MUHAMMAD DHAFA 2,433,000.00Rp

683 1620191183 YUMNA NUR MAHMUDAH 2,433,000.00Rp

684 1620349854 THIOPAN RIAHDO PURBA 2,433,000.00Rp

685 1620191217 MUHAMAD ADIB ABDUL HAQ 2,433,000.00Rp

686 1620283425 WINA KRISMAYDIAWATI 2,433,000.00Rp

687 1620502028 FATIH KHUSNALISTA 2,433,000.00Rp

688 1620152711 FIRMANSYAH ALDI 2,433,000.00Rp

689 1620282417 AUVA NURUL ULYA 3,113,000.00Rp

690 1620269893 IQBAL PRIMA BRATASENA 3,113,000.00Rp

691 1620009178 MUHAMMAD ZACKY FUAD 3,113,000.00Rp

692 1620130722 ALMYANTI NINGRUM CN 3,113,000.00Rp

693 1620040568 FATIMAH NUR ALIYAH 3,113,000.00Rp

694 1620483856 AHDIATUNNISA 400,000.00Rp

695 1620013154 HAFIDLOTUL ALFIYAH 400,000.00Rp

696 1620042758 CITRA IKE SEPTIA 400,000.00Rp

697 1620468542 WIWIT SETIOWATI 400,000.00Rp

698 1620023124 UJANG AZWAR 400,000.00Rp

699 1620286139 SITI KHOLILAH 1,010,000.00Rp

700 1620233510 MEYGIRILIYAS KURNIA JAYA 1,010,000.00Rp

701 1620204881 SAFITRI 1,010,000.00Rp

702 1620347882 LAILATUL FATKHIAH 1,010,000.00Rp

703 1620176193 WIWIN WIDIASTUTI 1,010,000.00Rp

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 18

Page 20: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam704 1620290048 AIS RAHMAWATI 1,010,000.00Rp

705 1620389106 FITROTUL HIDAYAH 1,010,000.00Rp

706 1620204854 SITI MAFTUKHA 1,609,000.00Rp

707 1620296067 INDAH KHAKIM Y A 1,609,000.00Rp

708 1620353330 LAILIA NOVITASARI 1,609,000.00Rp

709 1620128089 SAFINATUN NAJAH 1,609,000.00Rp

710 1620420144 ASIH WULANSARI 1,609,000.00Rp

711 1620229448 UMI NURHAYATI 1,609,000.00Rp

712 1620375407 AYU EKA SAPUTRI 1,609,000.00Rp

713 1620384049 IHDA KHUSNUL AMALIA 1,609,000.00Rp

714 1620013219 AINA ULFAH AZIZAH 1,609,000.00Rp

715 1620035539 EKA RAHMAWATI 1,609,000.00Rp

716 1620177786 ISTIANATUL HASANAH 1,609,000.00Rp

717 1620429621 NADIA ASYIFA NUR FITRIA 1,609,000.00Rp

718 1620073111 SETIA ANGGRAHENI 1,609,000.00Rp

719 1620112354 NURUL HASANAH 1,609,000.00Rp

720 1620290114 UMDATUSSALIK 1,609,000.00Rp

721 1620328095 SOFFI LUTFIANA 1,609,000.00Rp

722 1620144347 DITA KHOIRUN NISYA` 1,609,000.00Rp

723 1620099025 LARASATI 1,609,000.00Rp

724 1620435236 FAJAR WISNU ASHARI 1,609,000.00Rp

725 1620079413 BRILIAN HADI SAPUTRO 1,609,000.00Rp

726 1620217075 HIDAYATUL FITA 1,609,000.00Rp

727 1620298891 KONI HERIANTI 1,609,000.00Rp

728 1620369679 DWA SERLIFIA LAELA 1,609,000.00Rp

729 1620113741 LISTIA ERNAWATI 1,609,000.00Rp

730 1620012841 MUHAMAD AGUS LUTFI 1,609,000.00Rp

731 1620384091 AHMAL HANIF 1,609,000.00Rp

732 1620139381 MARHAN 1,609,000.00Rp

733 1620286385 DEWI ARINA UTAMASARI 1,609,000.00Rp

734 1620297786 ADE TI MULYANI 1,609,000.00Rp

735 1620454323 SISTIANI AININ DITA 1,609,000.00Rp

736 1620290005 UFY NADZIYATI 1,609,000.00Rp

737 1620013031 NOOR LAILA FITHRIYANA 1,609,000.00Rp

738 1620548893 FITRI YANTI 1,609,000.00Rp

739 1620064573 NANA MUNAWAROTUL JANAH 1,609,000.00Rp

740 1620176790 IZZATUNNAFISATU ZULFA 1,609,000.00Rp

741 1620170383 LULU MUSZAYANAH 1,609,000.00Rp

742 1620208686 UNING SARI 1,609,000.00Rp

743 1620204750 SILMI ALIFYA 1,609,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 19

Page 21: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam744 1620382362 ULFA NASRUL HIDAYATI 1,609,000.00Rp

745 1620013155 HANUM FAIQOTUS SILFIA 1,609,000.00Rp

746 1620351209 MAFIDA YULIS TRIVIA 1,609,000.00Rp

747 1620218797 MEGA OCTA DANUARIFAH 1,609,000.00Rp

748 1620290028 MIA MUKHADOPA 1,609,000.00Rp

749 1620467224 PRIMA AJI SAPUTRA 1,609,000.00Rp

750 1620289920 NADZIBA SHAFA ALAWIYAH FALA 1,609,000.00Rp

751 1620483875 NADHIFAH AN-NAHDLIYYAH 1,609,000.00Rp

752 1620351218 RISKA DAMAEKA 1,609,000.00Rp

753 1620140881 DIAN WIJAYANTO 1,609,000.00Rp

754 1620220093 CITA APRILDA KIRANA 1,609,000.00Rp

755 1620089094 AFFAN MULIAWAN 1,609,000.00Rp

756 1620508642 MUH. REZKY RAMADHAN SYAMSUDDIN 1,609,000.00Rp

757 1620188873 DAVID KHASBULLAH 1,609,000.00Rp

758 1620204796 ARI WIDYANTI 1,609,000.00Rp

759 1620424871 ELIS PUTRIYANI 1,609,000.00Rp

760 1620022668 ELIS SAPUTRI 1,609,000.00Rp

761 1620042582 AIDA NAILIL MUNA 1,609,000.00Rp

762 1620435295 KHUSNUL KHOTIMAH 1,609,000.00Rp

763 1620290052 BERLIANA RIZQI FAUZIAH 1,609,000.00Rp

764 1620348092 EVA MA`NUSATUL CHAURO` 1,609,000.00Rp

765 1620259930 LAILI AYU ARRIZQI 1,609,000.00Rp

766 1620086564 ALFI NADHIROH 1,609,000.00Rp

767 1620145508 MOHAMMAD BAGUS FIRMANSYAH 1,609,000.00Rp

768 1620435297 MEYLITA SETIYA NINGRUM 1,609,000.00Rp

769 1620290056 DWI AFIAN SARI 1,609,000.00Rp

770 1620472851 MARTIYA MAYA PRATIWI 1,609,000.00Rp

771 1620415705 LIVIANA MUHAYATUL KHOIROH 1,609,000.00Rp

772 1620292941 DWI UTAMI KARTIKA PUTRI 1,609,000.00Rp

773 1620483897 A. IWANUN NADHIF 1,609,000.00Rp

774 1620191675 AINUN NA`IM 1,609,000.00Rp

775 1620086589 SUPRIANTINI 1,609,000.00Rp

776 1620271775 IMROATUL HASANAH 1,609,000.00Rp

777 1620435326 M. MIFTAHUDIN 1,609,000.00Rp

778 1620152700 IKA YASIRLY AMRIYANE 1,609,000.00Rp

779 1620311298 AHMAD ABDURRAHMAN WAHID 1,609,000.00Rp

780 1620389114 MUHAMMAD LUTFI MAHRUS 1,609,000.00Rp

781 1620292945 RIKE DWI WAHYUNA 1,609,000.00Rp

782 1620337881 DWITA RAMADANTI 1,609,000.00Rp

783 1620155970 SHOFURO 1,609,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 20

Page 22: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam784 1620296058 AZIZAH AMINI 1,609,000.00Rp

785 1620176125 YUNI NUR HIDAYATI 1,609,000.00Rp

786 1620290066 KHUROTUL AIN 1,609,000.00Rp

787 1620076634 DIAH FITRIANA 1,609,000.00Rp

788 1620000969 MUHAMMAD AKBAR RAIS 1,609,000.00Rp

789 1620107512 FENDI YANTO 1,609,000.00Rp

790 1620155827 SHOFIYYAH 1,609,000.00Rp

791 1620279727 EKA FAUZIYAH 2,219,000.00Rp

792 1620307412 FIRLY 2,219,000.00Rp

793 1620259649 INFI`ATIN MUZAYYANAH 2,219,000.00Rp

794 1620013017 FITRI ANISA 2,219,000.00Rp

795 1620031882 NUR ITSNAINI SETIANINGRUM SETIARTIARNO 2,219,000.00Rp

796 1620413335 SASHABILLA ARINDA PUTRI 2,219,000.00Rp

797 1620315013 PRASTIKA AFIANI 2,219,000.00Rp

798 1620415801 ZAIDAH NI`MATUL MUKARROMAH 2,219,000.00Rp

799 1620406804 RIZKI KARUNIA SARLESTIA UTAMI 2,219,000.00Rp

800 1620303904 LUTHFI ARIFFUDIN 2,219,000.00Rp

801 1620184622 ERIZKA NOVITA HERDARLIANA 2,829,000.00Rp

802 1620426226 STARRINA BERLIANA MANNISA 2,829,000.00Rp

803 1620017554 RIZAL RAMDHANI ALDI 2,829,000.00Rp

804 1620255762 A`YUNIN MUNAFATIN 2,829,000.00Rp

805 1620185514 NURLAELI EKA RAHMAWATI 2,829,000.00Rp

806 1620034458 WAHYU UTAMI NUGRAHENI 2,829,000.00Rp

807 1620102173 FAHMI HABIBURROHMAN 2,829,000.00Rp

808 1620202911 SITI RAHMAYANTI 1,070,000.00Rp

809 1620022655 JAMILATUL FAHMIYAH 1,070,000.00Rp

810 1620155874 UMMI CHANIFAH 1,070,000.00Rp

811 1620186316 MUH.RIZKI ZAILANI 1,070,000.00Rp

812 1620318971 FALASIFAH 1,070,000.00Rp

813 1620232306 MAILIA UDZMA 1,734,000.00Rp

814 1620333278 INDAH WULAN SARI 1,734,000.00Rp

815 1620432250 DIAH AYU QIVANI 1,734,000.00Rp

816 1620264756 PUTRI AYU DIA 1,734,000.00Rp

817 1620087983 ALFA HASANATI AZAMI 1,734,000.00Rp

818 1620043977 SITI SOFIYANTI 1,734,000.00Rp

819 1620176137 HANIFUDIN 1,734,000.00Rp

820 1620017510 TUTI ALAWIAH 1,734,000.00Rp

821 1620311838 IKA KRISMIJAYANTI 1,734,000.00Rp

822 1620076664 FARID ISMAIL 1,734,000.00Rp

Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 21

Page 23: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam823 1620483853 UMI KULSUM 1,734,000.00Rp

824 1620230276 ANWAR HIDAYATULLAH 1,734,000.00Rp

825 1620042854 ABDUL KHAMID 1,734,000.00Rp

826 1620415728 ABDURROHMAN ALIM 1,734,000.00Rp

827 1620244747 NORHIDAYAH 1,734,000.00Rp

828 1620013235 LIA NI`MATUL MAULA 1,734,000.00Rp

829 1620311740 RAFLI SHOFYAN 1,734,000.00Rp

830 1620188372 DEBI WIDODO SAPUTRA 1,734,000.00Rp

831 1620311363 ZULFA SA`ADATUL IZZAH 1,734,000.00Rp

832 1620407984 NURUL LATIFAH 1,734,000.00Rp

833 1620042860 MUHAMAD NASIHUN AMIN 1,734,000.00Rp

834 1620415752 MUHAMMAD AWWAB AL UBBADI 1,734,000.00Rp

835 1620088007 RENDI SHOHIRUL APRIAN 1,734,000.00Rp

836 1620333297 ALFIATUR ROHMANIAH 1,734,000.00Rp

837 1620336449 SOFIA ULY NIAMA 1,734,000.00Rp

838 1620311562 AWALU NIKMATI YAUMIL HIDAYAH 1,734,000.00Rp

839 1620195702 MOCH. ULINNUHA 1,734,000.00Rp

840 1620042876 NURUL HIDAYATUS SALAMAH 1,734,000.00Rp

841 1620273004 JAMI`AH 1,734,000.00Rp

842 1620290012 ADAM BACHTIAR 1,734,000.00Rp

843 1620341803 SITI KHOIRUN NISWAH 1,734,000.00Rp

844 1620415676 NAILUL FITRIA AFIFAH 1,734,000.00Rp

845 1620259720 TABINGATUL MUNAWAROH 1,734,000.00Rp

846 1620052896 SRI PUJI ASTUTIK 1,734,000.00Rp

847 1620422774 ZAHROTIN NISA` 1,734,000.00Rp

848 1620170471 GHINA OKEN ZAINIFA 1,734,000.00Rp

849 1620311608 ARINA INDANA ZULFA 1,734,000.00Rp

850 1620299545 M. BACHTIAR 1,734,000.00Rp

851 1620175259 SITI MUTMAIMAH 1,734,000.00Rp

852 1620259613 WALIDATUL MUTI`AH 1,734,000.00Rp

853 1620296495 SAIGHOTUN HANIYYAH 1,734,000.00Rp

854 1620289183 HASTUTI TRI RATNA NINGRUM 1,734,000.00Rp

855 1620049280 LUTFI YATURROFIQO 1,734,000.00Rp

856 1620175271 LARAS TAKIATUL AMANAH 1,734,000.00Rp

857 1620415830 SAMSUL BAHRI 1,734,000.00Rp

858 1620289788 MUHAMMAD ARJUN FAUZI 1,734,000.00Rp

859 1620374052 MAYANG ANTIKA 1,734,000.00Rp

860 1620121377 FAIZATUN NAFIAH 1,734,000.00Rp

861 1620274199 WINDI QATRUNNADA 1,734,000.00Rp

862 1620415858 MUHAMMAD ULIL ABSHOR 1,734,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 22

Page 24: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam863 1620013589 PUTRI NURI NADIA 1,734,000.00Rp

864 1620189284 ERI RAHMAWATI 1,734,000.00Rp

865 1620013091 SITI MINKHATUN KHASANAH 1,734,000.00Rp

866 1620121384 LING SIDA IMA ULYA 1,734,000.00Rp

867 1620049299 ATINA MUSTAFIDAH 1,734,000.00Rp

868 1620306496 ANNISA FAOZIYAH 1,734,000.00Rp

869 1620176070 IMALATUL KHOERIYAH 1,734,000.00Rp

870 1620394921 SITI NURKHOTIMAH 1,734,000.00Rp

871 1620311651 ISY MALIKHAH 1,734,000.00Rp

872 1620184607 AZIZA NURHAYATI 1,734,000.00Rp

873 1620177731 KHUMAIDA RAHMAH 1,734,000.00Rp

874 1620031615 HILYA AZKIA 1,734,000.00Rp

875 1620336421 ZUMROTUL KHASANAH 1,734,000.00Rp

876 1620286792 ARI YULIYANA 1,734,000.00Rp

877 1620415634 MUHAMMAD ILYAS AL KAYISY 1,734,000.00Rp

878 1620415722 SITI RUQIANA 2,404,000.00Rp

879 1620024916 IIS LAESA SELVIAH 2,404,000.00Rp

880 1620405242 NUR AZIZAH 2,404,000.00Rp

881 1620363487 AKILA KAFILA 2,404,000.00Rp

882 1620304692 LUKLUK FARADISA 2,404,000.00Rp

883 1620405294 SITI ANNISAUS SADIYAH 2,404,000.00Rp

884 1620188639 LUKHAINUL ATIYYAH 400,000.00Rp

885 1620074646 SITI KOMAROTUN SANGADAH 400,000.00Rp

886 1620472879 RUVIYANA NAVIYA SAFITRI 1,120,000.00Rp

887 1620049272 FATIMATUR ROHMAH 1,120,000.00Rp

888 1620339065 AMELIA ISTIQOMAH 1,120,000.00Rp

889 1620426935 LIA DATUN ALFIYAH 1,120,000.00Rp

890 1620407063 SITI NURIN NADHIROH 1,120,000.00Rp

891 1620385142 M. FACHRUR ROZY 1,120,000.00Rp

892 1620013216 ULIN NI`MAH 1,822,000.00Rp

893 1620238071 TRIA DEWI LESTARI 1,822,000.00Rp

894 1620341665 ZULFIA RACHMAWATI 1,822,000.00Rp

895 1620306187 ANA HASTIYANI 1,822,000.00Rp

896 1620296685 WIDYA NURMALA 1,822,000.00Rp

897 1620483935 MARYAM MAENI 1,822,000.00Rp

898 1620269851 NOVA NOVITA SARI 1,822,000.00Rp

899 1620299712 BURHANUDDIN CHUSNUL CHULUQ 1,822,000.00Rp

900 1620047448 ABIYYU HANIF AYYASYKUR 1,822,000.00Rp

901 1620306212 ROFIATUN 1,822,000.00Rp

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 23

Page 25: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam902 1620271548 FIZA LUTFULLAH 1,822,000.00Rp

903 1620176173 KUNI KHAMIDAFI 1,822,000.00Rp

904 1620224188 SITI MURNI LIKHAWATI 1,822,000.00Rp

905 1620511777 R.A MARIAM 1,822,000.00Rp

906 1620009849 NOPI NAFISATUNNISA 1,822,000.00Rp

907 1620271555 MUHAMMAD CHUSSAINI ABDULLAH 1,822,000.00Rp

908 1620052344 ISFAINZAH 1,822,000.00Rp

909 1620009282 RIHHADATUL`AISY ROSYADA 1,822,000.00Rp

910 1620378749 SUMANTO 1,822,000.00Rp

911 1620299809 MAGHFIROTUL LINNISA` 1,822,000.00Rp

912 1620009964 EKA SRI MULYANI 1,822,000.00Rp

913 1620380385 IRFAN LUTHFI FADHLURROHMAN 1,822,000.00Rp

914 1620402723 WULAN WIDIYASARI 1,822,000.00Rp

915 1620217190 KIKI NUR FADILLAH 1,822,000.00Rp

916 1620009976 TAZKIYATUN NAFSI AZZAHRO 1,822,000.00Rp

917 1620292069 FEBRIAN MATOFANI 1,822,000.00Rp

918 1620286439 ZAINUR ROCHMAH AFFANDI 1,822,000.00Rp

919 1620338667 MIFTAHUL JANNAH PUSPITASARI 1,822,000.00Rp

920 1620088058 MUHAMMAD MIZAN AKMAL 1,822,000.00Rp

921 1620273017 RIMA SIFAUL UMMAH 1,822,000.00Rp

922 1620246562 KHOIRUN NAJAH 1,822,000.00Rp

923 1620013194 IKA RAHMAWATI 1,822,000.00Rp

924 1620311691 MAILANI AFWIYAH 1,822,000.00Rp

925 1620168456 UYUN NASHIROH 1,822,000.00Rp

926 1620081286 FIFI MAZROATUL JANAH 1,822,000.00Rp

927 1620112455 SHEILA ROHMAH 1,822,000.00Rp

928 1620395320 MA`RIFATUL AENI 1,822,000.00Rp

929 1620415696 HIDAYATUZ ZULLA 1,822,000.00Rp

930 1620177695 IRIN NOR A`ISYAH 1,822,000.00Rp

931 1620012905 AHMAD FIKRI KAINA 1,822,000.00Rp

932 1620141621 WINANDA RAYMITA 1,822,000.00Rp

933 1620106018 ROUDLOTUL MAGHFIROH 1,822,000.00Rp

934 1620419631 MOH.ARAS SAMSU 1,822,000.00Rp

935 1620085466 DEWI NAWANGSIH 1,822,000.00Rp

936 1620297530 INSAN HUBBA HAQIQI 1,822,000.00Rp

937 1620037669 NURUL MAZAYA ALHUSNA 1,822,000.00Rp

938 1620286747 ROHMY AFRIATIN 1,822,000.00Rp

939 1620531269 IKHDA AIMATUL ALAWIYAH 1,822,000.00Rp

940 1620247295 ANNISA MUKARRAMAH 1,822,000.00Rp

941 1620514420 SAHAR FITRIANI 1,822,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 24

Page 26: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam942 1620279352 LUT FIDAH RETRIARTI 1,822,000.00Rp

943 1620045127 RONA LIUL QIYATIS SU`ADIYAH 1,822,000.00Rp

944 1620442978 PUJI AYU ANGGRAENI 1,822,000.00Rp

945 1620327030 NANI NAFISATUROHMAH 1,822,000.00Rp

946 1620259981 ALIF MA`RIFAH 1,822,000.00Rp

947 1620403183 ROSYIDATUN HIKMAH 1,822,000.00Rp

948 1620274227 PUJI MUKHAROMAH 1,822,000.00Rp

949 1620289978 SITI WINARSIH 1,822,000.00Rp

950 1620045867 MUHAMMAD NUR YUSUF AGUS SYAHPUTRA 1,822,000.00Rp

951 1620149301 RAFLY IKHWAN JAMILUDIN 1,822,000.00Rp

952 1620289803 CITRA AYU TRISETYA RUROHATI 1,822,000.00Rp

953 1620362776 NURUL LAILY ULYA 2,542,000.00Rp

954 1620009629 MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH 2,542,000.00Rp

955 1620271545 ALAIK TAUFIQULLAH 2,542,000.00Rp

956 1620457784 FATIMAH AZZAHRA NURUL AFIFAH 2,542,000.00Rp

957 1620195416 ENI ERLINA 2,542,000.00Rp

958 1620271534 AHMAD AHSIN JANUN 2,542,000.00Rp

959 1620006356 TEGUH RIFQI ANGGORO WICAKSONO 3,262,000.00Rp

960 1620377579 KAAMILAH TAFRIJIYAH 1,030,000.00Rp

961 1620506773 LARAS ATIKA NUR 1,030,000.00Rp

962 1620435249 SITI SA`ADAH 1,030,000.00Rp

963 1620042904 AMALIA FAUZIYAH 1,030,000.00Rp

964 1620074619 NURUL HAKIMAH 1,030,000.00Rp

965 1620283037 AMBARWATI EMIRA PUTRI 1,030,000.00Rp

966 1620085346 MIRA ISTIYAH 1,030,000.00Rp

967 1620053770 NININ JARIYAH 1,030,000.00Rp

968 1620058726 KHAFIDATUL HASANAH 1,030,000.00Rp

969 1620306362 EKO NUR AISAH 1,030,000.00Rp

970 1620058729 MUTIAH 1,030,000.00Rp

971 1620011793 VIRA AYUKANDHI DEWI SAVITRY A 1,647,000.00Rp

972 1620292946 RINA DWI ANGGRAINA 1,647,000.00Rp

973 1620421382 DIAH AYU PRAMESTI 1,647,000.00Rp

974 1620073109 HENI PATMAWATI 1,647,000.00Rp

975 1620041261 WAHYU MUTIANA 1,647,000.00Rp

976 1620254997 BENI BAIHAKI LUBIS 1,647,000.00Rp

977 1620333289 NURUL AFRIDA IZZAH 1,647,000.00Rp

978 1620057375 RIFFAT HAQHANI .Z 1,647,000.00Rp

979 1620298884 ANGGI CITA APRILIA 1,647,000.00Rp

980 1620026267 MOHAMMAD NUR FALAH 1,647,000.00Rp

Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 25

Page 27: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam981 1620118566 DAHRI RAMADHAN SYAHPUTRA 1,647,000.00Rp

982 1620000989 CAHYA INTAN SYAFINAZ 1,647,000.00Rp

983 1620390055 MIFTAHUL MAHRUS 1,647,000.00Rp

984 1620113112 WENY SEPTIANA 1,647,000.00Rp

985 1620041606 NUNUNG PURWATI 1,647,000.00Rp

986 1620314641 TATA ELWATRA ARIDELSYA 1,647,000.00Rp

987 1620337948 IDA LUTFIAH 1,647,000.00Rp

988 1620314992 NINA SOFIATUN 1,647,000.00Rp

989 1620124076 SILVY MILCHATIR RIZQIYAH 1,647,000.00Rp

990 1620173267 RAHMA AYU MAULIYA 1,647,000.00Rp

991 1620130469 LIVIA TRIE NADYA PAVITA 1,647,000.00Rp

992 1620080244 MUHAMMAD DIO FITRIADI 1,647,000.00Rp

993 1620307545 DESTRI YUANITA LESTARI 1,647,000.00Rp

994 1620035589 TRIA MISDIANA 1,647,000.00Rp

995 1620155852 LAILATUL AROFAH 1,647,000.00Rp

996 1620022644 SAIDATUL BAROROH 1,647,000.00Rp

997 1620177815 HERLINA 1,647,000.00Rp

998 1620287398 SAWITRI PAMUNGKAS 1,647,000.00Rp

999 1620319595 KHALWA RIZQI MAR`ATI 1,647,000.00Rp

1000 1620501230 EKA SOLEHA 1,647,000.00Rp

1001 1620308578 TUTI YUNIZA 1,647,000.00Rp

1002 1620457136 ASIH NUR SHOLIKAH 1,647,000.00Rp

1003 1620250333 FAZA LUTFIYANA 1,647,000.00Rp

1004 1620332667 DIAH AYU SYARIFAH 1,647,000.00Rp

1005 1620000206 NOVIEA KHOIRUN NISA` 1,647,000.00Rp

1006 1620040537 IIS HABIBAH 1,647,000.00Rp

1007 1620332752 RIFQA AMALIA AZZYATI 1,647,000.00Rp

1008 1620298421 MAYSAROH 1,647,000.00Rp

1009 1620433997 M. NAUVAL KHOIRUNNUHA 1,647,000.00Rp

1010 1620302772 AMALIA EKA NOVIANA ARDITASARI 1,647,000.00Rp

1011 1620552579 MUKHAMMAD IMRON ROSADI 1,647,000.00Rp

1012 1620271771 CINDY 1,647,000.00Rp

1013 1620237202 M. FIRDAUS ANNUR 1,647,000.00Rp

1014 1620311070 AZKA SOFIA 1,647,000.00Rp

1015 1620340464 M. YAZID M.A. RITONGA 1,647,000.00Rp

1016 1620179264 WIDYA ASTUTI UTAMI 1,647,000.00Rp

1017 1620420059 NISRINA CIPTA DEWINTA 1,647,000.00Rp

1018 1620494913 SRI AYU MERISKA 1,647,000.00Rp

1019 1620142226 SHINTA AYU PRATIWI 1,647,000.00Rp

1020 1620289794 SILMA IKRIMAH 1,647,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 26

Page 28: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1021 1620285407 SITI FATONAH 1,647,000.00Rp

1022 1620155875 UMMY IZZATUNIDA 1,647,000.00Rp

1023 1620160018 ANGGI PRATIWI 1,647,000.00Rp

1024 1620142352 ELVY SUPRIANINGRUM 1,647,000.00Rp

1025 1620435208 ALIF YOGA SANTOSO 1,647,000.00Rp

1026 1620538523 AYU ANI SARTIKA DEWI 1,647,000.00Rp

1027 1620297609 RIZQI CHOIRATUN NISA 1,647,000.00Rp

1028 1620345268 RENI PATMASARI 1,647,000.00Rp

1029 1620398335 ALIMUDIN RAMDANI 1,647,000.00Rp

1030 1620511475 RAFSANJANI ABDUL RASYID 1,647,000.00Rp

1031 1620058780 ROIS HIDAYAT 1,647,000.00Rp

1032 1620066965 NANDA PAMBUDI 2,277,000.00Rp

1033 1620292546 RAJULA AJRI HUSAINI 2,277,000.00Rp

1034 1620197838 MUSYARRAFAH 2,277,000.00Rp

1035 1620090369 DWI PRISTIAWATI 2,277,000.00Rp

1036 1620521399 MASYITA RIZKIA RACHMA 2,907,000.00Rp

1037 1620299701 ROY CAHYA PRATAMA PUTRA 1,060,000.00Rp

1038 1620435235 ESTRI PUJIATI 1,060,000.00Rp

1039 1620347825 NUR FIKRIYAH 1,060,000.00Rp

1040 1620415762 SITI ROFI`AH 1,060,000.00Rp

1041 1620191172 LAILA NUR SYARIFAH 1,060,000.00Rp

1042 1620355061 AHMAD FENDI 1,060,000.00Rp

1043 1620270711 UMI SALAMAH 1,060,000.00Rp

1044 1620145491 RIRIN NUR FAIZAH 1,060,000.00Rp

1045 1620483820 ACHMAD SAUQI 1,060,000.00Rp

1046 1620415612 FAZA ALFIATUL MUYASSAROH 1,060,000.00Rp

1047 1620286771 LULU HIDAYATI 1,060,000.00Rp

1048 1620152431 KHALIMATUL MA`UNAH 1,060,000.00Rp

1049 1620122973 EVA MIFTAHURROHMAH 1,060,000.00Rp

1050 1620172895 NUR FATIMAH 1,060,000.00Rp

1051 1620495395 RIZKA KHANIFAH 1,060,000.00Rp

1052 1620407075 ANA QUR`AINI ROCHMATIN 1,060,000.00Rp

1053 1620108777 PANGESTIKA NUR WIDYA 1,709,000.00Rp

1054 1620205190 SYIFA ANISKURLI 1,709,000.00Rp

1055 1620000986 AISYAH 1,709,000.00Rp

1056 1620058828 SRI RAHAYU DINDA YANI 1,709,000.00Rp

1057 1620168418 PUTRI LUSIANA SARI 1,709,000.00Rp

1058 1620420147 ALFIATUR ROHMANIYAH 1,709,000.00Rp

1059 1620168445 MUSLIMATUL MUNADHIROH 1,709,000.00Rp

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 27

Page 29: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1060 1620151332 PUTRI TITA PANGESTI 1,709,000.00Rp

1061 1620435240 MEDY NADIRAWATI 1,709,000.00Rp

1062 1620152477 NURUL KHAFIDHOTUN ROFIAH 1,709,000.00Rp

1063 1620259608 RAJA ASMOHA 1,709,000.00Rp

1064 1620005407 ALVIA NUR HARIANI 1,709,000.00Rp

1065 1620093590 PUJI ISNANIK 1,709,000.00Rp

1066 1620415666 KHOIRIN NIDA 1,709,000.00Rp

1067 1620028338 ZEARLY OCTORINA 1,709,000.00Rp

1068 1620009283 RINA MIFTAHUL MAGHFIROH 1,709,000.00Rp

1069 1620481401 HABILLAH RASYID 1,709,000.00Rp

1070 1620124091 NOOR WAKHIDAH 1,709,000.00Rp

1071 1620009031 AGUSTINA RISMAWATI 1,709,000.00Rp

1072 1620237092 TIRA GISELA ASRI 1,709,000.00Rp

1073 1620487438 AULA NURUL HIDAYAH 1,709,000.00Rp

1074 1620275019 TIA MILVA ARSIATI 1,709,000.00Rp

1075 1620292347 SRI ASTUTI NENGSIH 1,709,000.00Rp

1076 1620433970 LISA RISMAWATI 1,709,000.00Rp

1077 1620049274 HIDAYATUL ISLAMIYAH 1,709,000.00Rp

1078 1620295004 FATKHU MUSLIKHAWATI 1,709,000.00Rp

1079 1620065336 RADITA HANI NUR WIRASTIARA 1,709,000.00Rp

1080 1620355104 DWI MARLENA 1,709,000.00Rp

1081 1620270728 LAILATUL FITRIYAH 1,709,000.00Rp

1082 1620009994 SITI AMINAH 1,709,000.00Rp

1083 1620151922 KEYTRIN SURYA ITSAN 1,709,000.00Rp

1084 1620076948 PUTRI MULA AYU NINGSIH 1,709,000.00Rp

1085 1620037136 IRNA MAHMUDAH 1,709,000.00Rp

1086 1620188882 RIZQI ANANDA SAFITRI 1,709,000.00Rp

1087 1620013090 SILMI MUKHLISAH 1,709,000.00Rp

1088 1620142216 LINA LUTFIANA 1,709,000.00Rp

1089 1620227623 SUHELMI OKTALIA 1,709,000.00Rp

1090 1620108317 KARTININGSIH SUSILOWATI 1,709,000.00Rp

1091 1620074655 TITI INDAH RAHAYU 1,709,000.00Rp

1092 1620326683 DWI SARI SYAHFITRI 1,709,000.00Rp

1093 1620114350 ANISA DWI AFIANTI 1,709,000.00Rp

1094 1620009257 TATIK NUR ASLAMAH 1,709,000.00Rp

1095 1620094946 ZELFI NOVELA PUTRI 1,709,000.00Rp

1096 1620290064 INGGI ROSIAMALI SHOLIKHAH 1,709,000.00Rp

1097 1620283437 DESI TRIYANI 1,709,000.00Rp

1098 1620312735 PUTRI DHINI PRATAMA 1,709,000.00Rp

1099 1620108750 MUHAMMAD DAVID ARIFIN 1,709,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 28

Page 30: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1100 1620313287 YULIANA DEWI PRATIWI 2,369,000.00Rp

1101 1620013112 IKA ROZIQOH SEPTIANA 2,369,000.00Rp

1102 1620297778 SILVIA ELOK FAIKOH 2,369,000.00Rp

1103 1620076904 FATAMALIA DEWI 2,369,000.00Rp

1104 1620297941 FEBBY YUNIAR PRISILLA PUTRI 2,369,000.00Rp

1105 1620289854 MUTIARA SILVIE SAVIRA 2,369,000.00Rp

1106 1620449812 SRI SURIYAH DINDA AMELIYA 2,369,000.00Rp

1107 1620009319 SITI FITRIANA 2,369,000.00Rp

1108 1620297747 ABDUL GHONI 3,029,000.00Rp

1109 1620480069 ARIF YULIAWAN 3,029,000.00Rp

1110 1620017677 FEBRI NURASIH 3,029,000.00Rp

1111 1620009041 FIANDITA AGHNIA 3,029,000.00Rp

1112 1620424884 NUR AISYAH 3,029,000.00Rp

1113 1620259595 FAJAR WULAN SARI 400,000.00Rp

1114 1620517604 NURHAYATI AHDIN 400,000.00Rp

1115 1620390068 RINA ZUNAIDA 1,000,000.00Rp

1116 1620400474 PUTRI EKA RAHMAH 1,000,000.00Rp

1117 1620142207 DEFI TRI SILFIYANA 1,000,000.00Rp

1118 1620449869 YULIS TA`INI 1,000,000.00Rp

1119 1620017731 IDA MAGHFIROH 1,000,000.00Rp

1120 1620060348 ELLISA SAFITRI 1,000,000.00Rp

1121 1620435223 SAYIDATUL `AISIYAH 1,597,000.00Rp

1122 1620025869 INDAH RUSITA 1,597,000.00Rp

1123 1620013128 PEMBAYUN `AINIS TIQOMAH 1,597,000.00Rp

1124 1620468795 LAELI UZLIFA 1,597,000.00Rp

1125 1620311839 IMA FATIMA 1,597,000.00Rp

1126 1620076903 DWI VEBRIYANI 1,597,000.00Rp

1127 1620420149 ISNIYATUL MUNA 1,597,000.00Rp

1128 1620272960 KHORIDATUL MU`AWANAH 1,597,000.00Rp

1129 1620124080 LINDA RIZQIYANA 1,597,000.00Rp

1130 1620246003 NURFAUZIAH 1,597,000.00Rp

1131 1620287285 RIDA NURUS SOFA 1,597,000.00Rp

1132 1620472463 ADELINA PUTRI ASTARI 1,597,000.00Rp

1133 1620415677 NIHAYATUL MAZIDAH 1,597,000.00Rp

1134 1620475392 NITA LESTARI 1,597,000.00Rp

1135 1620286734 LAILI KHOEROTUN NISA 1,597,000.00Rp

1136 1620120226 RAHMADANI 1,597,000.00Rp

1137 1620314874 AFLIHATUN RISQA 1,597,000.00Rp

1138 1620148418 NURUL LAILY HIFNI 1,597,000.00Rp

Program Studi : Pendidikan Guru Raudlatul Athfal

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 29

Page 31: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1139 1620337409 SHOFIYA WULANDARI 1,597,000.00Rp

1140 1620054515 SITI YUNI ANNISASASLI 1,597,000.00Rp

1141 1620312686 INDAH FERTIANA PRATIWI 1,597,000.00Rp

1142 1620314903 RIFKA NUR HIDAYAH 1,597,000.00Rp

1143 1620325563 ROBIUL DWI HIKMAH 1,597,000.00Rp

1144 1620001836 ARLINDA DEWI ANANDI 1,597,000.00Rp

1145 1620483910 LUKLUATUL ASMAK 1,597,000.00Rp

1146 1620203717 VENNA KURNIASARI 1,597,000.00Rp

1147 1620060390 NURHIDAYAH 2,197,000.00Rp

1148 1620379679 RIFATUL MAGHFIROH 2,197,000.00Rp

1149 1620402720 AYA LAILI SYARIFAH 2,197,000.00Rp

1150 1620008519 HUSNUL HAFIDHOH 2,197,000.00Rp

1151 1620244850 FIKLUL KHOEROTI YUHYIL K 2,197,000.00Rp

1152 1620120221 NIDA SALMAH SAHAR ANNISAA 2,197,000.00Rp

1153 1620336470 IDA AULIA RAHMA 2,197,000.00Rp

1154 1620007237 FARIHATUN NISA` 2,197,000.00Rp

1155 1620296658 ATAKI RIZQI AMALIA 2,197,000.00Rp

1156 1620176135 FIKI NUR AZMI KHASANI 2,797,000.00Rp

1157 1620294004 SHAFIRA NUR ARFIDYAN 2,797,000.00Rp

1158 1620353596 AJENG LARAS KUMALASARI 2,797,000.00Rp

1159 1620061221 ISMI MANBAATUL HUSNA 2,797,000.00Rp

1160 1620112443 QHILYATUS SA`ADAH 2,797,000.00Rp

1161 1620029060 ARMITA WIBIATI 2,797,000.00Rp

1162 1620017709 UMMI SHOFIULLOH 2,797,000.00Rp

1163 1620553192 DEVI NUR AFIFAH 2,797,000.00Rp

1164 1620463162 ACHMAT WAHYU YUSUF 400,000.00Rp

1165 1620319295 ADNAN RAMADHANI 1,030,000.00Rp

1166 1620176183 RAGIL FATMAWATI 1,030,000.00Rp

1167 1620517715 NURUL CHIKMAH 1,030,000.00Rp

1168 1620195718 DIDIK BUDI CAHYONO 1,030,000.00Rp

1169 1620177733 MOH. RIZQON HAKIKI 1,640,000.00Rp

1170 1620081338 LINA MUSTAFIDAH 1,640,000.00Rp

1171 1620495859 MUHAMAD FAISAL 1,640,000.00Rp

1172 1620112903 FIDA AINI SIKHAH 1,640,000.00Rp

1173 1620393521 MUHAMMAD SAIFURROCHMAN 1,640,000.00Rp

1174 1620412065 SHIHHIYA NOOR MALIYA 1,640,000.00Rp

1175 1620188266 MOHAMMAD ULUL ALBAB 1,640,000.00Rp

1176 1620153490 INDRI MUFLIKHATUL KHOIRIYAH 1,640,000.00Rp

1177 1620081399 NUR AZIZAH 1,640,000.00Rp

Program Studi : Aqidah Filsafat

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 30

Page 32: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1178 1620009684 ATIEK UMIYAH 1,640,000.00Rp

1179 1620294272 KRISTIN MEYDIANA MUSPITA DEWI 1,640,000.00Rp

1180 1620274780 SITI QOMARIYAH 1,640,000.00Rp

1181 1620032114 SAREADI 1,640,000.00Rp

1182 1620296156 MUHAMMAD FAUZAN AL KHANIF 1,640,000.00Rp

1183 1620038771 MUHAMMAD MUSTHAFA EZAR NAFI` 1,640,000.00Rp

1184 1620291528 MOHAMAD ULIL ABSHOR 1,640,000.00Rp

1185 1620099677 EVI FITRIANAH 1,640,000.00Rp

1186 1620370725 WAHYU KURNIAWAN 1,640,000.00Rp

1187 1620001017 IKFI AZHARI 1,640,000.00Rp

1188 1620034841 NUR BAITI FAIZAH 1,640,000.00Rp

1189 1620145650 MUHAMMAD NAILUL MUTHOLIBIN NAURIN 1,640,000.00Rp

1190 1620088029 MUHAMMAD IKMALINNUHA 1,640,000.00Rp

1191 1620178270 RIKA FAUZIYAH 1,640,000.00Rp

1192 1620529108 WISNU ARTHA GANGSAR UTOMO 1,640,000.00Rp

1193 1620439643 UMI WASIATUR RIZQOH 1,640,000.00Rp

1194 1620195712 ACHMAD NUR KHOZIN M.H 1,640,000.00Rp

1195 1620395306 DINDA ROFIQOH 1,640,000.00Rp

1196 1620329057 DWI PUSPITA HAPSARI 1,640,000.00Rp

1197 1620544192 TOTO SUKARTA 1,640,000.00Rp

1198 1620013038 SHOLIHAH FARIDATUS SHOFIYAH 1,640,000.00Rp

1199 1620059261 NUR AJI PAMUNGKAS 1,640,000.00Rp

1200 1620145668 MUHAMMAD SYUKRON MAKMUN 1,640,000.00Rp

1201 1620395500 SITI HINDUN FAJARWATI 1,640,000.00Rp

1202 1620517756 WIWIK INDRIASTUTI 1,640,000.00Rp

1203 1620009315 REVA ANDRIANI PUTRI 1,640,000.00Rp

1204 1620253828 WAHYUDI NUR PRATAMA JUSTISIA 1,640,000.00Rp

1205 1620546379 ARJUN 1,640,000.00Rp

1206 1620370952 CHUSNUL KHOTIMAH 1,640,000.00Rp

1207 1620152267 NUR KOLES 1,640,000.00Rp

1208 1620003264 RD MUHAMMAD HANIF EL FAROUQI 1,640,000.00Rp

1209 1620405282 HIMAH PRIHATINI ASYIK 1,640,000.00Rp

1210 1620546381 BAMBANG HERIANTO 1,640,000.00Rp

1211 1620153783 MOH. MUNGAMAR HASAN 1,640,000.00Rp

1212 1620112715 HILMI MUBAROK 1,640,000.00Rp

1213 1620434841 DEWI KUSMIATI 1,640,000.00Rp

1214 1620001407 FAIRUZ ATIKA LESTARI 1,640,000.00Rp

1215 1620035400 SAFITRI MUJANAH 1,640,000.00Rp

1216 1620330011 AZMI UMAR FAIQ 1,640,000.00Rp

1217 1620089594 HUDZAIFAH LUTHFI ABDURROHMAN 1,640,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 31

Page 33: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1218 1620305053 M WAFA B 1,640,000.00Rp

1219 1620085486 NOOR INDAH SARI 1,640,000.00Rp

1220 1620307330 AKIDATUN NISA 1,640,000.00Rp

1221 1620546975 LAILATUL BADRIYAH 1,640,000.00Rp

1222 1620195462 AI INAYATUL HASANAH 1,640,000.00Rp

1223 1620343152 SLAMET RAHARJO 1,640,000.00Rp

1224 1620371500 UMI KUMAIROH 1,640,000.00Rp

1225 1620161329 PRIHASTIKA NUGRAHAENI PRASETYANINGTYAS 2,270,000.00Rp

1226 1620516826 MUKHAMAD MIFTAKHUL FARHAD KHAN 2,270,000.00Rp

1227 1620422758 EDA VASHA 2,270,000.00Rp

1228 1620259639 APRILLIA TRI WIDYANINGRUM 2,270,000.00Rp

1229 1620354173 ALFIA MUTHMAINNAH BASKARA 2,900,000.00Rp

1230 1620006350 MUHAMAD SAEPUL PUAD 2,900,000.00Rp

1231 1620140114 M ALI IKROM 400,000.00Rp

1232 1620114332 ISTIFADATUN NAFISATUL MUNA 400,000.00Rp

1233 1620362769 WIDIA EVRIYANTI 400,000.00Rp

1234 1620392551 M FADZLUL MUBAROK 1,030,000.00Rp

1235 1620282513 DEVIKA FATIHATUL AENI 1,030,000.00Rp

1236 1620096924 SYEH ABIDIN 1,030,000.00Rp

1237 1620079269 MUHAMMAD ULIL MUBAROK 1,030,000.00Rp

1238 1620531970 MOHAMAD SABIT ZULFIKAR 1,030,000.00Rp

1239 1620311689 LILIK NUR MALIKAH 1,030,000.00Rp

1240 1620224698 MOH. IRFAN ADIRIYANTO 1,030,000.00Rp

1241 1620376092 EVI YATUL LIYANA 1,030,000.00Rp

1242 1620341839 TRIANA SRI HARTATI 1,030,000.00Rp

1243 1620306311 NUR FAIZAH 1,030,000.00Rp

1244 1620060341 MUHAMAD SYUKUR 1,030,000.00Rp

1245 1620378830 AHMAD RIFQI AYAMI 1,030,000.00Rp

1246 1620145593 AHMAD SHOFI MAULANA 1,639,000.00Rp

1247 1620079252 ADI KURNIAWAN 1,639,000.00Rp

1248 1620321791 ELOK YULIA FAIKOH 1,639,000.00Rp

1249 1620403323 ALIM FARHANUDIN 1,639,000.00Rp

1250 1620453447 A.ZAKKIL HILMI 1,639,000.00Rp

1251 1620114370 UMI MUCHLISHOH 1,639,000.00Rp

1252 1620464584 CICI HARYATI 1,639,000.00Rp

1253 1620371946 M. SYAFIUDIN 1,639,000.00Rp

1254 1620276290 AZKY AFIDAH 1,639,000.00Rp

1255 1620335703 UCHTI MUFTIYA 1,639,000.00Rp

1256 1620483850 SYARIFAH MUDA`IM 1,639,000.00Rp

Program Studi : Tafsir Hadist

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 32

Page 34: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1257 1620145596 AINUR ROFIQ SHOFI 1,639,000.00Rp

1258 1620347246 FANNI NADITYA PUTRA 1,639,000.00Rp

1259 1620282522 MAKHZUNATUL AENI 1,639,000.00Rp

1260 1620038544 M. AHDA SABILA 1,639,000.00Rp

1261 1620142056 AHMAD SAIDUL KHASAN 1,639,000.00Rp

1262 1620318993 RIZQI KURNIAWAN AHMAD YUSUF 1,639,000.00Rp

1263 1620130390 ALI AS`AD 1,639,000.00Rp

1264 1620307482 SYAMSUDDIN NUR 1,639,000.00Rp

1265 1620453508 SYAHRUL ROMADHON 1,639,000.00Rp

1266 1620177788 KHORIDA ADILA 1,639,000.00Rp

1267 1620430470 NISWATUL KHASANAH 1,639,000.00Rp

1268 1620013027 NADA SILMIYA MILLATY 1,639,000.00Rp

1269 1620282553 NURUL UZDHMA TASTIA 1,639,000.00Rp

1270 1620092216 MOCHAMMAD RIZKY ALFIAN ALIF 1,639,000.00Rp

1271 1620202845 LULU ANISATUN ZAHROH 1,639,000.00Rp

1272 1620042028 AHMAD NI`AM 1,639,000.00Rp

1273 1620395423 AFLAH MAULIDA 1,639,000.00Rp

1274 1620294396 SITI LAILATUL QODRIYAH 1,639,000.00Rp

1275 1620177813 DUROTUN NAFISAH 1,639,000.00Rp

1276 1620170377 LAELA FADILA 1,639,000.00Rp

1277 1620393622 BELA MAISYAROH WAHYUNINGRAT 1,639,000.00Rp

1278 1620395304 AVIA MA`RIFATUL AINI 1,639,000.00Rp

1279 1620026449 NURUL HIDAYAH 1,639,000.00Rp

1280 1620390585 MARITSA AMANIYA NABIILA 1,639,000.00Rp

1281 1620375421 NITA TRI HANDAYANI 1,639,000.00Rp

1282 1620395435 FIKA IRKHAMA 1,639,000.00Rp

1283 1620307553 M.SHOLIKIN 1,639,000.00Rp

1284 1620114887 FITRI ROUDLOTUL MUBAROKAH 1,639,000.00Rp

1285 1620013037 SANI ATUZZULFA 1,639,000.00Rp

1286 1620299537 ARFA` IRFANUDDIN FIRMANSYAH 1,639,000.00Rp

1287 1620306301 IKA FATKHIATUL AZIZAH 1,639,000.00Rp

1288 1620533106 IANATUN NAFISAH 1,639,000.00Rp

1289 1620155858 NAILUL HIDAYAH 1,639,000.00Rp

1290 1620311690 LUKLUK ATUL LAILIYYAH 1,639,000.00Rp

1291 1620035808 ZELLA ADILLATI 1,639,000.00Rp

1292 1620239377 SRIE WULANDANI 1,639,000.00Rp

1293 1620296365 ELSA ADA NURUL KAMAL 1,639,000.00Rp

1294 1620058483 MOH. NUR AINURROFIQ 1,639,000.00Rp

1295 1620388206 LU`LU`UL AZKIYA 1,639,000.00Rp

1296 1620393644 SIFA RAZANA 1,639,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 33

Page 35: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1297 1620395314 KIKI MAFIHAYATI 1,639,000.00Rp

1298 1620271643 AHMAD FAUZI AL MUBAROK 1,639,000.00Rp

1299 1620376096 IRFAN ANSORI 1,639,000.00Rp

1300 1620101095 WAHYU ROHMA MAULINDA 1,639,000.00Rp

1301 1620185235 AZAH ZAMRUD 1,639,000.00Rp

1302 1620061334 NAJIB NUGROHO 1,639,000.00Rp

1303 1620273021 SITI MUHIMMATUL ULYA 1,639,000.00Rp

1304 1620170735 MUTAMIMATUL KHASANAH 1,639,000.00Rp

1305 1620370950 EVI RAMAWATI 1,639,000.00Rp

1306 1620259922 AMAR MA`RUF 1,639,000.00Rp

1307 1620009048 MUDDATUL MILLAH 1,639,000.00Rp

1308 1620249704 KHOLILATUL ULYA 1,639,000.00Rp

1309 1620271697 AFIF REZA MAULANA 1,639,000.00Rp

1310 1620025063 SITI WITJAYANTI 1,639,000.00Rp

1311 1620244922 AHMAD SYARIFUL HIDAYAT 1,639,000.00Rp

1312 1620324580 DANIN RAHMA NURIZZATI 1,639,000.00Rp

1313 1620311766 GALUH AIS ZAKIYAH 1,639,000.00Rp

1314 1620334703 NURUL HIKMAH 1,639,000.00Rp

1315 1620170867 ZAHROTUL MILA 1,639,000.00Rp

1316 1620153729 AMALINA NUR HIDAYAH 1,639,000.00Rp

1317 1620311640 EKA YULIANA 1,639,000.00Rp

1318 1620175290 INDAH RISKIA 1,639,000.00Rp

1319 1620009062 UMI MULYASYAROH 1,639,000.00Rp

1320 1620042920 NUR FATIKAH SARI 1,639,000.00Rp

1321 1620186200 ALI FIKRY 1,639,000.00Rp

1322 1620205162 TIYA RATNA SARI 1,639,000.00Rp

1323 1620221512 VIKATUL U`LA 1,639,000.00Rp

1324 1620355774 ARIF TRISNA YUDHA 1,639,000.00Rp

1325 1620085482 MUKHAMAD MUKTAVIYAN 1,639,000.00Rp

1326 1620311643 EVIYATUR ROHMANIYAH 1,639,000.00Rp

1327 1620013206 NUR ISLAMIYAH 1,639,000.00Rp

1328 1620311721 FANIKA ALBAR 1,639,000.00Rp

1329 1620145713 MUHAMMAD ZAINUL FALAH 1,639,000.00Rp

1330 1620142017 AULIA KHUMAIROH 1,639,000.00Rp

1331 1620177898 MUCHAMAD IQBAL NAJIB 1,639,000.00Rp

1332 1620348182 NURUL CHOTIMAH FEBRI ANI 1,639,000.00Rp

1333 1620271509 AFFAN GHIFARY 1,639,000.00Rp

1334 1620112809 AFIFATUL NURUL KHASANAH 1,639,000.00Rp

1335 1620371403 M. NAILUL RIFQI 1,639,000.00Rp

1336 1620301158 ASRA TONDI LUBIS 1,639,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 34

Page 36: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1337 1620097638 EKA RINDRA SAPUTRI 1,639,000.00Rp

1338 1620010318 ALDA ALAMUL HUDA 1,639,000.00Rp

1339 1620175317 IKHSAN MAULANA 1,639,000.00Rp

1340 1620217040 NIKEN PUSPITA NINGSIH 1,639,000.00Rp

1341 1620016231 VIVI QOIFATUL JAINU 1,639,000.00Rp

1342 1620395278 ISQI NOOR HAMDANI 1,639,000.00Rp

1343 1620095891 AMRINA ROSYADA 1,639,000.00Rp

1344 1620175952 AJI YOGA ANINDITA 2,269,000.00Rp

1345 1620438367 M. IHZA HAZBI ASHADDIQIE 2,269,000.00Rp

1346 1620205027 ZAKKY FITHNAN HANIEN 2,269,000.00Rp

1347 1620040104 MILLA DINA FARA 2,269,000.00Rp

1348 1620393625 FAIQUL MUHAIMIN 2,269,000.00Rp

1349 1620161353 YANUAR IRFAN RAMADHANI 2,269,000.00Rp

1350 1620282444 ASA DINANDA AMMA LISH SHIFA AHMADIYA 2,269,000.00Rp

1351 1620125282 VICKY WIDYA RAMADHANTI 2,269,000.00Rp

1352 1620259932 LUTFIANA SUCI ISTIQOMAH 2,269,000.00Rp

1353 1620378833 ILHAM MUHAMMAD IBRIZA 2,269,000.00Rp

1354 1620343854 AHMAD MURTAZA MZ 2,899,000.00Rp

1355 1620284280 SHINTA PRADIAN SARI 2,899,000.00Rp

1356 1620009982 HELMI PRASTYA 2,899,000.00Rp

1357 1620270078 AHMAD MA'ARIF 400,000.00Rp

1358 1620009172 MAHFUD FALIH HAMDI 1,030,000.00Rp

1359 1620077785 INDAH WULANDARI 1,030,000.00Rp

1360 1620165272 DZINNU ROINI 1,640,000.00Rp

1361 1620098257 AGIL NUR SUKMA AJI 1,640,000.00Rp

1362 1620336478 RAGIL ZULMAQFIROHTUNISA 1,640,000.00Rp

1363 1620098534 PRASTOWO GALIH WAHYU PAMBUDI 1,640,000.00Rp

1364 1620243239 FENTI PRIHATININGSIH 1,640,000.00Rp

1365 1620009150 RIZAL FIRMANSYAH 1,640,000.00Rp

1366 1620240279 HASAN MAHFUDZI 1,640,000.00Rp

1367 1620516818 KOSIM YUSUF 1,640,000.00Rp

1368 1620122075 AL FATTAH MAFAZA 1,640,000.00Rp

1369 1620424242 RYZKA ANANDA PUTRI 1,640,000.00Rp

1370 1620299783 ALIF RAHMAWATI 1,640,000.00Rp

1371 1620096962 MUHAMMAD ABDURROHMAN AL HADI 1,640,000.00Rp

1372 1620240304 MIA RAHMAWATI FADILA 1,640,000.00Rp

1373 1620360825 NILAL HIKMAH 1,640,000.00Rp

1374 1620086343 NUR ISTIFADAH APRILIANA 1,640,000.00Rp

1375 1620426701 TAUFIQ HUDOYO 1,640,000.00Rp

Program Studi : Perbandingan Agama

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 35

Page 37: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1376 1620474682 LIA ZITA RIA 1,640,000.00Rp

1377 1620122090 MOCH. ABDAU KHOIROL WILDAN 1,640,000.00Rp

1378 1620315018 ANGGUN NUANSA ISLAMI 1,640,000.00Rp

1379 1620153592 PRATIWI INDAH SUSANTI 1,640,000.00Rp

1380 1620370842 AHMAD ABU RIFAI 1,640,000.00Rp

1381 1620403087 MAULIYANA RACHMAT 1,640,000.00Rp

1382 1620122099 ACHMAD FADHIL 1,640,000.00Rp

1383 1620157266 NELY YULIANTI 1,640,000.00Rp

1384 1620315219 ARDEN PUTRA DIYAN 1,640,000.00Rp

1385 1620042144 PUTERI SALSABILA 1,640,000.00Rp

1386 1620122112 MUHAMMAD AZAMUL HUSNI 1,640,000.00Rp

1387 1620278202 IKA KHOIRINA 1,640,000.00Rp

1388 1620286736 MARIANA SARI 1,640,000.00Rp

1389 1620221475 SITI NUR FADILAH 1,640,000.00Rp

1390 1620071357 SYAVIRA LAILATUL UMAH 1,640,000.00Rp

1391 1620396841 ANGGI JADMIKO 1,640,000.00Rp

1392 1620210197 ABDUL ROHIM 1,640,000.00Rp

1393 1620081312 MAYTA TAZKIYA AMALIA 1,640,000.00Rp

1394 1620000320 ROYYAN HARIS MUSTAGHFIRIN 1,640,000.00Rp

1395 1620190301 ARIF DHARMAWAN 1,640,000.00Rp

1396 1620126535 AHMED RO'IN WINATA 1,640,000.00Rp

1397 1620374884 DIAN CAHYA NINGRUM 1,640,000.00Rp

1398 1620286038 DINA ANIFATUL ARIFANA 1,640,000.00Rp

1399 1620249757 LAILATUL KHOIRIYAH 1,640,000.00Rp

1400 1620435457 AHMAD KHOIRUL LATIF 1,640,000.00Rp

1401 1620276287 ARKHAN IVANDIARSO 1,640,000.00Rp

1402 1620042907 ARINA SA`DIYAH 2,270,000.00Rp

1403 1620352042 HENRI SATRIA ANUGRAH 2,270,000.00Rp

1404 1620122085 Ismatul ilahiyah 2,900,000.00Rp

1405 1620395409 MOH. SHOLEH AFIF 400,000.00Rp

1406 1620249720 SITI SOFWATUN NIKMAH 1,100,000.00Rp

1407 1620314905 SITI REHAKUMUL DANINGSIH 1,100,000.00Rp

1408 1620352424 MASRUFATUL `ILMI 1,100,000.00Rp

1409 1620111252 NOVIA FAIZATIWAHIDA 1,100,000.00Rp

1410 1620515947 AFIKA KURNIA 1,797,000.00Rp

1411 1620346423 KHAIRUL FATA 1,797,000.00Rp

1412 1620377388 NUR ISMIATI 1,797,000.00Rp

1413 1620142054 ADAM SAIF RIZKI 1,797,000.00Rp

1414 1620034534 NIRMALA FAJARSARI 1,797,000.00Rp

Program Studi : Tasawuf dan Psikoterapi

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 36

Page 38: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1415 1620389782 AMINAH LAILATUS SU`ADA` 1,797,000.00Rp

1416 1620395408 MOH. HASAN BISRI 1,797,000.00Rp

1417 1620516451 AULIA NURUL SAPUTRI 1,797,000.00Rp

1418 1620272635 DINDA AMEYLIA ARBA`ATUN NIKMAH 1,797,000.00Rp

1419 1620547000 GARNIS REFI HANDINI 1,797,000.00Rp

1420 1620402704 UMMI NURHAYATI 1,797,000.00Rp

1421 1620215187 OKTAVIA ARIYANTY 1,797,000.00Rp

1422 1620485521 NANDA AYUSTINA DIPTA 1,797,000.00Rp

1423 1620082486 CITRA KURNIA SARI 1,797,000.00Rp

1424 1620013150 FENI HASTUTI 1,797,000.00Rp

1425 1620358707 EVA SETIANINGSIH 1,797,000.00Rp

1426 1620217081 NANANG RIZAL MUARIFIN 1,797,000.00Rp

1427 1620311742 ROISATUL ULYANISA` 1,797,000.00Rp

1428 1620044326 FEBRIANA TRI WAHYUNINGTIAS 1,797,000.00Rp

1429 1620032495 M. AINUL RIZKI 1,797,000.00Rp

1430 1620057496 RADITYA KRISNA ALFAROOQ 1,797,000.00Rp

1431 1620311854 NUR ROHMAH 1,797,000.00Rp

1432 1620483857 AHMAD BASAID 1,797,000.00Rp

1433 1620266171 ABDUL MA`RUF S 1,797,000.00Rp

1434 1620282733 RYAN PRATAMA 1,797,000.00Rp

1435 1620418757 DIKA CHUSNUL HUDA 1,797,000.00Rp

1436 1620506902 CAHYANI GESTI FARADINA 1,797,000.00Rp

1437 1620360999 ARUM SAFITRI 1,797,000.00Rp

1438 1620345198 ALIF DEMES HENDIARTI 1,797,000.00Rp

1439 1620093855 MUHAMMAD HAIKAL PASHA 1,797,000.00Rp

1440 1620177687 DEWI KURNIA NINGSIH 1,797,000.00Rp

1441 1620114283 LU`LU` INFAJARO 1,797,000.00Rp

1442 1620205099 ERRIQA KHIKMATUNNIDA FASIKHA 1,797,000.00Rp

1443 1620308721 MUTIARA INDAH 1,797,000.00Rp

1444 1620422858 WAHIDA PUTRI RAHAYU 1,797,000.00Rp

1445 1620114284 MIRA JULIANTI 1,797,000.00Rp

1446 1620176054 SARASWATI 1,797,000.00Rp

1447 1620109463 UTAMI ISTIQOMAH 1,797,000.00Rp

1448 1620158186 RAHMAWATI 1,797,000.00Rp

1449 1620472850 LAILATUTTHOYYIBAH 1,797,000.00Rp

1450 1620395324 MULYANDARI 1,797,000.00Rp

1451 1620413244 DITA MULYANI 1,797,000.00Rp

1452 1620101512 AYU IZATUL ISLAMIYAH 1,797,000.00Rp

1453 1620336407 INTAN NUR RIF`ATA 1,797,000.00Rp

1454 1620177861 MUHAMMAD AMIEN ROIS 1,797,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 37

Page 39: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1455 1620116557 SHELA HERFINA 1,797,000.00Rp

1456 1620289974 NURUL NUR`AENI 1,797,000.00Rp

1457 1620097631 CELVIN EKO YULIOROSA 1,797,000.00Rp

1458 1620204812 NIA UKHTI ADZKIYA 1,797,000.00Rp

1459 1620297575 WELA SAKINA 1,797,000.00Rp

1460 1620397449 MUHAMMAD HANAFI 1,797,000.00Rp

1461 1620221546 SILVIA NABILA RAHMA 1,797,000.00Rp

1462 1620228452 DHEVI YULVANI 1,797,000.00Rp

1463 1620035406 RETNO DWI WULANDARI 1,797,000.00Rp

1464 1620133096 FADHILAH NURFIATI 1,797,000.00Rp

1465 1620413265 SITI KHOIRIYATUL M. 1,797,000.00Rp

1466 1620043128 TRIS YULIANA 1,797,000.00Rp

1467 1620365600 RIKHA NURMALA SARI 1,797,000.00Rp

1468 1620019067 MUH. FAHRI 1,797,000.00Rp

1469 1620144300 SHAUMI ZAHROTUN NISA` 1,797,000.00Rp

1470 1620395297 RAMA KOMARA ATMAJA 2,497,000.00Rp

1471 1620059161 ABDUL AZIS SAPUTRA 2,497,000.00Rp

1472 1620114853 RIRIN NURSAFITRI 2,497,000.00Rp

1473 1620424681 AINAYA SYAHRA AMAMY 2,497,000.00Rp

1474 1620391683 INTAN NI`MA SINTIA 2,497,000.00Rp

1475 1620289956 EKA YULITA RATNASARI 2,497,000.00Rp

1476 1620062553 FADLLA ARINA MANASIKANA 2,497,000.00Rp

1477 1620109139 AFIF ANSORI 3,197,000.00Rp

1478 1620282986 MUHAMAD MAULANI HABIBI 3,197,000.00Rp

1479 1620378828 MUHAMMAD AINUNNAJIB 3,197,000.00Rp

1480 1620030340 SITI LAILATUL MAGHFIROH 3,197,000.00Rp

1481 1620286039 DINA SHABRINA ADANI AN NISAA 400,000.00Rp

1482 1620244820 KALIMAH SAADAH 400,000.00Rp

1483 1620203912 MONITA LUTFINASARI 1,260,000.00Rp

1484 1620296184 MAJID NUR RASYID 1,260,000.00Rp

1485 1620550534 TABAH DUWI HANDAYANI 1,260,000.00Rp

1486 1620034315 ASRI WIDYA PANGESTI 1,260,000.00Rp

1487 1620472838 ALFITRA RAHMAH 1,260,000.00Rp

1488 1620414329 NIA AGUSTIN USWATUN SAPUTRI 1,260,000.00Rp

1489 1620365487 SINTIA NUR AFNI 1,260,000.00Rp

1490 1620412061 RAHMAWATI DEWI 2,118,000.00Rp

1491 1620311820 MUHAMMAD SYUKRON NI`AM 2,118,000.00Rp

1492 1620327566 MERLYANA DWI PRADANI 2,118,000.00Rp

1493 1620289805 DEWI ROSAWATI 2,118,000.00Rp

Program Studi : D3 Perbankan Syariah

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 38

Page 40: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1494 1620425362 SEPTIANA WIDI ASTUTI 2,118,000.00Rp

1495 1620232307 MEGA WULAN DARI 2,118,000.00Rp

1496 1620336379 NUR MUALIFAH 2,118,000.00Rp

1497 1620307454 NUR ASMI MAULIDIYAH 2,118,000.00Rp

1498 1620217073 GITA MERLITA 2,118,000.00Rp

1499 1620336480 SEKAR DYANKA ARDYATAMA 2,118,000.00Rp

1500 1620473850 INTAN NUR RIF`ATI 2,118,000.00Rp

1501 1620336381 WAHYU NOVIYANI 2,118,000.00Rp

1502 1620156229 AGUS FATKHUROHMAN 2,118,000.00Rp

1503 1620009280 NURUL LATIFAH 2,118,000.00Rp

1504 1620336441 LINGGAR SURYAPRATIWI M 2,118,000.00Rp

1505 1620142059 DIAN ISLAMIATI 2,118,000.00Rp

1506 1620144394 MUHAMMAD DURRUN NAFIS 2,118,000.00Rp

1507 1620274782 VITA PURNAMASARI 2,118,000.00Rp

1508 1620142065 FERRY FATTUR RAHMAT 2,118,000.00Rp

1509 1620468818 ALIF FIDA NURAENI 2,118,000.00Rp

1510 1620277644 LELA CANDRA AYU AGUSTINA 2,118,000.00Rp

1511 1620297037 INDRA CAHYANA 2,118,000.00Rp

1512 1620384095 ANAN MUCHTAR ADITYA 2,118,000.00Rp

1513 1620057932 EKA GERHANA WULANSARI 2,118,000.00Rp

1514 1620035268 NAHLA NADIRA RAHMAH 2,118,000.00Rp

1515 1620298049 VILDA LEBBYTHA DIANIE S 2,118,000.00Rp

1516 1620311748 USWATUN HASANAH 2,118,000.00Rp

1517 1620506903 DIVA RACHMAWATI 2,118,000.00Rp

1518 1620259612 VANNY IRAWAN PUTRA 2,118,000.00Rp

1519 1620151892 FARIDA SIRA SANTI 2,118,000.00Rp

1520 1620426896 MAULIDA DEWI AZ-ZAHRA 2,118,000.00Rp

1521 1620052907 MUHAMMAD SUHADI ABDILLAH 2,118,000.00Rp

1522 1620176019 LULUK LUTHFIATUL MASNGUDAH 2,118,000.00Rp

1523 1620311764 EVI NURJANAH 2,118,000.00Rp

1524 1620550612 SEPTI CITRA DIANA 2,118,000.00Rp

1525 1620383779 BAGAS KURNIAWAN 2,118,000.00Rp

1526 1620449867 TITIK ARYANTI 2,118,000.00Rp

1527 1620059323 SITI NUR RAHMAWATI 2,118,000.00Rp

1528 1620081293 RINA ARFIANINGSIH 2,118,000.00Rp

1529 1620364089 UTRUJJAH NOOR MEILIYANTI 2,118,000.00Rp

1530 1620279348 GALIH SETYANINGRUM 2,118,000.00Rp

1531 1620013202 NAIMATUL ALIYAH 2,118,000.00Rp

1532 1620427373 NOVIKA NUR INDRAENY 2,118,000.00Rp

1533 1620336362 NIKEN FEBRIANTI 2,118,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 39

Page 41: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1534 1620168579 ANGGI YUNITA PUTRI 2,118,000.00Rp

1535 1620303860 HIYASINTA NUGRAHENI 2,118,000.00Rp

1536 1620340799 NIA HAYUNIATI 2,118,000.00Rp

1537 1620289800 ABDUL MAJID AL GOZALI 2,118,000.00Rp

1538 1620050645 FITRIANA 2,118,000.00Rp

1539 1620311735 NUR INNAYAH 2,118,000.00Rp

1540 1620081316 NUR KHOLIFAH 2,118,000.00Rp

1541 1620379581 DEWI WAHYUNINGRUM 2,118,000.00Rp

1542 1620336477 NUR KHOLIFATUR ROSIDAH 2,118,000.00Rp

1543 1620358074 MUHAMMAD ZAINI IHSAN 2,118,000.00Rp

1544 1620311659 QONITATIN 2,118,000.00Rp

1545 1620289996 IZAL PUJIARIFANA 2,978,000.00Rp

1546 1620204289 M. SAFI`I 2,978,000.00Rp

1547 1620511804 RAMANDHITA PUTRI K. 2,978,000.00Rp

1548 1620253809 FENISIA NUR ELDIANA 2,978,000.00Rp

1549 1620355698 KHUSNUL KHOTIMAH 2,978,000.00Rp

1550 1620311784 UMI ISTIADAH 2,978,000.00Rp

1551 1620274214 MUHAMMAD RIFKY AMALI 2,978,000.00Rp

1552 1620489496 ZUSI PURNAMASARI 2,978,000.00Rp

1553 1620013101 ARUM HANDAYANI 2,978,000.00Rp

1554 1620232363 M. ALWIN ELANG PRATAMA 3,838,000.00Rp

1555 1620102219 SYIFA NURUL INAYAH 3,838,000.00Rp

1556 1620181704 ANITA DYAH PERMATASARI 3,838,000.00Rp

1557 1620042810 SITI NUR KHAMIDAH 400,000.00Rp

1558 1620042767 PUTRI DYAH AYU FITRIYANINGSIH 400,000.00Rp

1559 1620102184 HIBRAH RAISAH 1,160,000.00Rp

1560 1620107894 ANI KRISMIATI 1,160,000.00Rp

1561 1620155839 DEWI NI`MATUZ ZAHRO` 1,160,000.00Rp

1562 1620108270 SEPTIYANI DWI SUGIYANINGRUM 1,160,000.00Rp

1563 1620333517 CHOIRUL EXVATUN NIMAH 1,160,000.00Rp

1564 1620000271 LIVIA ASMA HANIK 1,160,000.00Rp

1565 1620000318 NOR SAADAH 1,160,000.00Rp

1566 1620152442 NUR AULIYA` 2,188,000.00Rp

1567 1620175691 REXY HALOMOAN SIREGAR 2,188,000.00Rp

1568 1620483920 QURROTA A`YUNI 2,188,000.00Rp

1569 1620009134 AHMAD NURUL IBAD 2,188,000.00Rp

1570 1620314923 ISFA`IYAH 2,188,000.00Rp

1571 1620187581 ATIVA RAHMADANI 2,188,000.00Rp

1572 1620490482 NUR AULIA OKTAVIA AIKA PUTRI 2,188,000.00Rp

Program Studi : Ekonomi Syariah

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 40

Page 42: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1573 1620298849 OKTA RIANDA 2,188,000.00Rp

1574 1620511478 SAIDAH FATIMAH AZZAHRO 2,188,000.00Rp

1575 1620348663 MAZIDAH AMALIA 2,188,000.00Rp

1576 1620149555 IMAS LU`LU AZZAHRA 2,188,000.00Rp

1577 1620351018 NURUL AMALIA 2,188,000.00Rp

1578 1620385714 LUSI ANGGRAINI 2,188,000.00Rp

1579 1620506024 GITA REZA NADHANI 2,188,000.00Rp

1580 1620348767 FINA MU'AFATUL MAULA 2,188,000.00Rp

1581 1620176593 YUSRON KHOJALI DALIMUNTHE 2,188,000.00Rp

1582 1620073172 NUR ANISA TUL HUSNA 2,188,000.00Rp

1583 1620354143 GALANG RAMADHAN 2,188,000.00Rp

1584 1620326238 IMAM BAGINDA HARAHAP 2,188,000.00Rp

1585 1620548892 IKE SEPTIANI 2,188,000.00Rp

1586 1620415660 EARLY YULIA TIVANI 2,188,000.00Rp

1587 1620380169 ANISA PUTRI UTAMI 2,188,000.00Rp

1588 1620190640 MUHAMMAD SYAMSUL FAHMI 2,188,000.00Rp

1589 1620314814 MUHAMMAD `AUF AL HARIRI 2,188,000.00Rp

1590 1620184655 MUCH HANDI ABDILLAH 2,188,000.00Rp

1591 1620250203 SYAFINATUL HIDAYAH 2,188,000.00Rp

1592 1620439619 AISYAH EKA FITRI RIZQI 2,188,000.00Rp

1593 1620108260 TRI SUSANTI 2,188,000.00Rp

1594 1620248975 ASY-SYIFA` SALSABILA 2,188,000.00Rp

1595 1620345122 NANA WIRA WIRDANA 2,188,000.00Rp

1596 1620152520 ALFI MAFTUHAH 2,188,000.00Rp

1597 1620347858 PURNAMA MAHBUB AULIA 2,188,000.00Rp

1598 1620073396 NOFA SAFITRI 2,188,000.00Rp

1599 1620304282 NURUL QOIDAH 2,188,000.00Rp

1600 1620083603 YUSRIL FATHURROHMAN 2,188,000.00Rp

1601 1620246560 DEWI LAILATUL; ROKHMAH 2,188,000.00Rp

1602 1620114271 ANI FATHUROHMAH 2,188,000.00Rp

1603 1620013286 NADIYAH 2,188,000.00Rp

1604 1620431682 NADYA IZDAMIA RAHMI 2,188,000.00Rp

1605 1620514107 BAGUS AKHMAD BAHAUDDIN 2,188,000.00Rp

1606 1620347930 NURUL SYAFA`AH 2,188,000.00Rp

1607 1620000253 Siti Fatimatuzzahroh 2,188,000.00Rp

1608 1620239974 SUHESTIN SIAGIAN 2,188,000.00Rp

1609 1620529786 ASRI HANDAYANINGRUM 2,188,000.00Rp

1610 1620336464 CINTHIYA MUIZZ ABITA SARI 2,188,000.00Rp

1611 1620326326 RIZKY GHENA OKTAFIRA 2,188,000.00Rp

1612 1620040540 MUHAMAD RAMADHAN ABDUL ROZAK 2,188,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 41

Page 43: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1613 1620231700 AULIA RAHMAN 2,188,000.00Rp

1614 1620362014 RAHMA NOFITASARI 2,188,000.00Rp

1615 1620168457 VERA ROSITA 2,188,000.00Rp

1616 1620255997 SABANDI 2,188,000.00Rp

1617 1620295017 PUTRI EVI LESTARI 2,188,000.00Rp

1618 1620340142 DIKI PRAYOGA 2,188,000.00Rp

1619 1620530168 MERI PUTRI UTAMI 2,188,000.00Rp

1620 1620439990 ZAL EFENDI 2,188,000.00Rp

1621 1620271058 HAMDA GERI 2,188,000.00Rp

1622 1620162324 KHAIRIL NASIR 2,188,000.00Rp

1623 1620415703 LAILATUL FIRDAUS 2,188,000.00Rp

1624 1620131390 ANISA RAHMAWATI 2,188,000.00Rp

1625 1620411484 FIRMAN AFFANDI 2,188,000.00Rp

1626 1620345236 HERWIN APRIADI 2,188,000.00Rp

1627 1620029874 NANDA KARTIKA SARI 2,188,000.00Rp

1628 1620501976 TIKA NUR ANNISA WAHIDA 2,188,000.00Rp

1629 1620508811 ALMASRIVA AINI 2,188,000.00Rp

1630 1620232139 MERRY PERMATASARI PUTRI LIHFAH 2,188,000.00Rp

1631 1620345259 LELY ANGGRAENI NASUTION 2,188,000.00Rp

1632 1620237264 ROUZATUL SUMITA 2,188,000.00Rp

1633 1620352054 DESKA SETYA NURROMANDHONA 2,188,000.00Rp

1634 1620250450 YAHAMID 2,188,000.00Rp

1635 1620116912 IIN AINUR AZIZAH 2,188,000.00Rp

1636 1620275683 PUTRI SHINDITYA RAMADHANI 2,188,000.00Rp

1637 1620203227 INDAH SAFITRI LUBIS 2,188,000.00Rp

1638 1620415621 KASMIATI 2,188,000.00Rp

1639 1620483844 SALAMATUN 2,188,000.00Rp

1640 1620013092 ULIYATUN SHOLIHAH 2,188,000.00Rp

1641 1620201590 NIA AGUSTIN 2,188,000.00Rp

1642 1620330172 AMINULLAH PRIMA SANDI 2,188,000.00Rp

1643 1620038275 SIFA`UL FAUZIYAH SAFITRI 2,188,000.00Rp

1644 1620116913 AYU SUPATMI 2,188,000.00Rp

1645 1620348315 MUH. FAIZIN RASYIDI 2,188,000.00Rp

1646 1620401497 HAIDAROH DINILHAQ 2,188,000.00Rp

1647 1620296672 IZA LUTFIYANI 2,188,000.00Rp

1648 1620202575 DEVI NURFAYANTI 2,188,000.00Rp

1649 1620417835 WAHYU YOGATAMA 2,948,000.00Rp

1650 1620423066 NURUL WULAN BULFIAH 2,948,000.00Rp

1651 1620289994 ILHAAM SYAFIQ HIDAYAT 2,948,000.00Rp

1652 1620408326 SEPTIANA TASSHA NURRIZQI 2,948,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 42

Page 44: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1653 1620241877 HARIYATI 2,948,000.00Rp

1654 1620400636 HANNY RAMADANTI 2,948,000.00Rp

1655 1620213364 NUZULIA MUTIARA RAMADHIANI 2,948,000.00Rp

1656 1620265261 FARHANAZ SAFIRA 3,708,000.00Rp

1657 1620527904 FADILLAH ISNAENI FATHONAH 3,708,000.00Rp

1658 1620168630 OKI PARMANTO 400,000.00Rp

1659 1620439786 AHMAD RIVALDI 400,000.00Rp

1660 1620035575 AMBAR RIYANI 1,260,000.00Rp

1661 1620245989 RIZKI RANGGA SUFENDRA 1,260,000.00Rp

1662 1620069236 DIAN MUHAMMAD 1,260,000.00Rp

1663 1620242615 ABDUL ROIS ZAILANI 1,260,000.00Rp

1664 1620301162 REZKINA MULYA SARI S 2,118,000.00Rp

1665 1620028210 LALU AHMADIL ABROR 2,118,000.00Rp

1666 1620050832 KARTIKA LESTARI 2,118,000.00Rp

1667 1620035524 RIKA DAHLIA 2,118,000.00Rp

1668 1620337926 NOVIA ANGGRAINI 2,118,000.00Rp

1669 1620303983 NURUL KHIKMAH 2,118,000.00Rp

1670 1620038351 FETTY ANGGRAINI 2,118,000.00Rp

1671 1620286993 NORYA SULASTRI 2,118,000.00Rp

1672 1620160212 AZHAR PANCA GURDA 2,118,000.00Rp

1673 1620047300 ANDRY CHANIAGO 2,118,000.00Rp

1674 1620447700 WAHYU RAMADHANI GUSTI 2,118,000.00Rp

1675 1620012555 WILLA FATIKA SARI 2,118,000.00Rp

1676 1620250187 MIFTAHUL JANAH 2,118,000.00Rp

1677 1620287032 TEGUH PUTRA TRILA SEYEPA 2,118,000.00Rp

1678 1620277271 WAHYU KHODARI 2,118,000.00Rp

1679 1620432757 MUHAMMAD RIFQI MUQORROBIN 2,118,000.00Rp

1680 1620034555 RIRIN NAPSIN 2,118,000.00Rp

1681 1620384053 SAEFUL IMAM MUTTAQIN 2,118,000.00Rp

1682 1620108853 SRI WAHYUNI 2,118,000.00Rp

1683 1620421408 ENGGAR WIDIYANINGRUM 2,118,000.00Rp

1684 1620412298 RIO MEILANTA 2,118,000.00Rp

1685 1620208157 ANBAR RIZKY PRASTIWI 2,118,000.00Rp

1686 1620118570 HIKMAH YANI 2,118,000.00Rp

1687 1620349764 WIWIK SAMBOGO 2,118,000.00Rp

1688 1620215200 DANIEL KELVINDO 2,118,000.00Rp

1689 1620412299 TANIA SEFTALIA 2,118,000.00Rp

1690 1620103497 SITI MUHIMATUN MASRIFAH 2,118,000.00Rp

1691 1620299163 ILHAM SYUKRIADI PULUNGAN 2,118,000.00Rp

Program Studi : S1 Perbankan Syariah

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 43

Page 45: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1692 1620432878 KHADIJAH HAIRANI 2,118,000.00Rp

1693 1620241232 FITRI WULANDARI 2,118,000.00Rp

1694 1620449120 NURUL HIKMA 2,118,000.00Rp

1695 1620114264 NUR AZIZAH 2,118,000.00Rp

1696 1620195208 SITI DUMA KARMILA 2,118,000.00Rp

1697 1620250300 ARI FIRMAN 2,118,000.00Rp

1698 1620332039 NOVITA NATALIA 2,118,000.00Rp

1699 1620412324 NUR FAJARI SEPTIANA 2,118,000.00Rp

1700 1620431306 FIKRI FITRADIANTO 2,118,000.00Rp

1701 1620270264 DIAN YUSTIKARTIKA BASRI SIREGAR 2,118,000.00Rp

1702 1620413856 CICI CATRINA 2,118,000.00Rp

1703 1620266810 DIAH NURPRATIWI H 2,118,000.00Rp

1704 1620487467 CINDY EGA PRATIWI 2,118,000.00Rp

1705 1620115964 RAGIL RISWANTO 2,118,000.00Rp

1706 1620275257 ELMA ELYANA 2,118,000.00Rp

1707 1620432133 DIANA KEMALA SEPTA 2,118,000.00Rp

1708 1620534512 SAHAL LUDIN 2,118,000.00Rp

1709 1620460392 WIGA KURNIA REYHANI 2,118,000.00Rp

1710 1620275265 RICKY PRASETYO 2,118,000.00Rp

1711 1620326492 SALSABILA IZZATURROHMAH 2,118,000.00Rp

1712 1620204804 FERI SUGIYATNO 2,118,000.00Rp

1713 1620420716 NOVIA PENTA RIZKAWATI 2,118,000.00Rp

1714 1620042625 TUTIK IRKHANAH 2,118,000.00Rp

1715 1620325548 IKE PIRAMAYANA 2,118,000.00Rp

1716 1620145518 SHOBAR ARIF 2,118,000.00Rp

1717 1620392145 WATI RAHAYU 2,118,000.00Rp

1718 1620424935 AJI PANGESTU 2,118,000.00Rp

1719 1620333139 SEPTI VIVIA NUR BAITI 2,118,000.00Rp

1720 1620038088 HALIMATUSSAKDIAH 2,118,000.00Rp

1721 1620315820 WAHYU WIDIANINGSIH 2,118,000.00Rp

1722 1620242641 FAHMI IBNU IBAD 2,118,000.00Rp

1723 1620333242 ELGA MUKHNI RAHAYU 2,118,000.00Rp

1724 1620417193 TRI ULVA SUINDRI 2,118,000.00Rp

1725 1620176468 DENDA ROSITA DEWI 2,118,000.00Rp

1726 1620184616 DIYAH ARUM WAHYUNI 2,978,000.00Rp

1727 1620087615 NIRWANA SUPARJAN 2,978,000.00Rp

1728 1620259200 NIDA INDIKA DESWARA 2,978,000.00Rp

1729 1620287054 ILHAM IMAM MUZHAFFAR 2,978,000.00Rp

1730 1620250412 AUFA ABDURRAHMAN 2,978,000.00Rp

1731 1620256000 VERDY ANANDA 2,978,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 44

Page 46: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1732 1620194115 FAIZAH ULIL HIKMAH 3,838,000.00Rp

1733 1620068199 IMAM ARIF 3,838,000.00Rp

1734 1620031765 MEGA ANITASARI 400,000.00Rp

1735 1620108793 LAFINIA MANGGARATI 400,000.00Rp

1736 1620176013 DEWI LARASATI 400,000.00Rp

1737 1620045115 MIFIA DWI WAHYUNI 400,000.00Rp

1738 1620148129 ALVIYAH NUR ROHMAH 1,280,000.00Rp

1739 1620009161 AHMAD HAFIDZ 1,280,000.00Rp

1740 1620112398 FARIDA DENI INDRIANA 1,280,000.00Rp

1741 1620409038 JAHROUL LATIFAH 1,280,000.00Rp

1742 1620412425 WIDIYA HERBANI 1,280,000.00Rp

1743 1620419282 NELLY AGUSRYANTI 1,280,000.00Rp

1744 1620345226 UYUN SUNDARI 1,280,000.00Rp

1745 1620043026 WINDA PUTRI MUSTIKA 1,280,000.00Rp

1746 1620554305 MIFTAHUL ULUM 1,280,000.00Rp

1747 1620012965 MUHAMMAD HABIBI 1,280,000.00Rp

1748 1620190305 DEVI RIZKA SARI 1,280,000.00Rp

1749 1620415720 SITI LAILATUL MUNAWAROH 2,150,000.00Rp

1750 1620384043 NURUL ISRO ULVIANA 2,150,000.00Rp

1751 1620289987 AUFANA ULYA ROHMAH 2,150,000.00Rp

1752 1620525399 IRKHAM SABILA RUSDI 2,150,000.00Rp

1753 1620325690 AFINA ANI ALNASA 2,150,000.00Rp

1754 1620358084 NAUFA IZZATI 2,150,000.00Rp

1755 1620024331 OKI EZA PRADINATA 2,150,000.00Rp

1756 1620028294 NISA SASTRA NENGSIH 2,150,000.00Rp

1757 1620296140 WAHYU FITRIANI 2,150,000.00Rp

1758 1620204879 PUTRI ALVIA 2,150,000.00Rp

1759 1620344162 PAHYURI LUBIS 2,150,000.00Rp

1760 1620417868 FENY RAHMASARI 2,150,000.00Rp

1761 1620506741 NABILA TUNJUNG BIRU 2,150,000.00Rp

1762 1620277363 SYERIN 2,150,000.00Rp

1763 1620296787 NADIA KARTINA JONELIS 2,150,000.00Rp

1764 1620194966 FAUZA MEGA UTARI 2,150,000.00Rp

1765 1620413349 TOTO ISWANTO 2,150,000.00Rp

1766 1620039510 USNADILA 2,150,000.00Rp

1767 1620215218 PIMAR APRILO JUJUR PERKASA 2,150,000.00Rp

1768 1620233801 LIZA ARIANI 2,150,000.00Rp

1769 1620314818 ARIFA ZAHROTUL MAULANI 2,150,000.00Rp

1770 1620351197 DINI DESSYA LUTHFIANI 2,150,000.00Rp

Program Studi : Akuntansi Syariah

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 45

Page 47: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1771 1620373551 MUH. SYARWAN HAMID 2,150,000.00Rp

1772 1620119779 MOHAMMAD NIZAR 2,150,000.00Rp

1773 1620336056 EVA SUHAEMIATUL ASLAMIYAH 2,150,000.00Rp

1774 1620433500 RIO RIANTO 2,150,000.00Rp

1775 1620294999 DESITA WAHYUNINGTIAS 2,150,000.00Rp

1776 1620323916 RICKY DENSA 2,150,000.00Rp

1777 1620073653 FUNGKI PRASETYO 2,150,000.00Rp

1778 1620161541 RAHMA LATHIFA NURUL HALIMAH 2,150,000.00Rp

1779 1620231041 YOFANI LAURINTIA 2,150,000.00Rp

1780 1620215301 ZEIN SAGITA RAHMADANI 2,150,000.00Rp

1781 1620420633 ALVA RISCHA QHISTHANA PRATIKA 2,150,000.00Rp

1782 1620424859 WINDI ASTUTI 2,150,000.00Rp

1783 1620323954 NANDA AKHSANU NADIA 2,150,000.00Rp

1784 1620178711 LINTANG VERNANDA RAHMADANI 2,150,000.00Rp

1785 1620388870 ADE MUHAMMAD NUR 2,150,000.00Rp

1786 1620393950 HENA MONALISA 2,150,000.00Rp

1787 1620300507 ASYIFA 2,150,000.00Rp

1788 1620292901 ALWAFI AUZAN ANGGARA HULU 2,150,000.00Rp

1789 1620392134 DIAN TRI UTAMI 2,150,000.00Rp

1790 1620333095 YAVINDA DESMA YENTI 2,150,000.00Rp

1791 1620422932 VIANTI NANDESWARI 2,150,000.00Rp

1792 1620062527 AHMAD MUNTAKOH 2,150,000.00Rp

1793 1620259637 SAFRIDA DWI DAMAYANTI 2,150,000.00Rp

1794 1620175315 IFAH AINUN NAFIAH 2,150,000.00Rp

1795 1620298839 INDAH ARUMDAYANI 2,150,000.00Rp

1796 1620463228 NUR KHAYATI 2,150,000.00Rp

1797 1620058735 SITI ROWAIDAH 2,150,000.00Rp

1798 1620232268 DIAH RESTU NUR NABILA 2,150,000.00Rp

1799 1620412015 MAITSA FARRASOYA 2,150,000.00Rp

1800 1620142041 SITI HIMAYATI LUTVA 2,150,000.00Rp

1801 1620422985 MUSTIKA 2,150,000.00Rp

1802 1620034505 RIZKI NOVALDI 2,150,000.00Rp

1803 1620127587 SUDIRMAN 2,150,000.00Rp

1804 1620284016 TIARA DESTRIANI 2,150,000.00Rp

1805 1620190658 BERLIANA DWI DEVIANI 3,030,000.00Rp

1806 1620301151 IMAN HAFANDY 3,030,000.00Rp

1807 1620422943 ANNA RAMADHANI PUTRI NASUTION 3,030,000.00Rp

1808 1620191682 HAFIZH SURYA PRAYOGA 3,030,000.00Rp

1809 1620057328 MUHAMMAD IMADA AZIS ZAIN 3,910,000.00Rp

Program Studi : Pendidikan Matematika

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 46

Page 48: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1810 1620121711 SOFIATUR RIZKIYAH 400,000.00Rp

1811 1620118810 INAYAH 400,000.00Rp

1812 1620487159 MARISA ISNAINI 400,000.00Rp

1813 1620179228 ERSA NUR FARIDA 400,000.00Rp

1814 1620242692 NILLA HUSNA NUR AZIZAH 1,040,000.00Rp

1815 1620149569 SITI NUR AMINAH 1,040,000.00Rp

1816 1620026572 RADHIYATUSSURAYA 1,040,000.00Rp

1817 1620001084 RINNI MUTHIAH 1,040,000.00Rp

1818 1620045114 MAUIDLOTUL CHASANAH 1,040,000.00Rp

1819 1620321574 SITI 1,040,000.00Rp

1820 1620421378 APRILIA KUSUMA WARDANI 1,040,000.00Rp

1821 1620191894 JULIDAR MANURUNG 1,663,000.00Rp

1822 1620250172 RULY SEPTIARINI 1,663,000.00Rp

1823 1620250920 NURUL KHAMIDATUL FITRI 1,663,000.00Rp

1824 1620026111 SITI SOLEHA NUR AMMATULLAH 1,663,000.00Rp

1825 1620176469 DIMAS NANDA PRATAMA 1,663,000.00Rp

1826 1620527871 LEDY ENJELINA BR MANURUNG 1,663,000.00Rp

1827 1620289810 GERTIA INTAN LUVILLA NADA 1,663,000.00Rp

1828 1620028295 RETNO YULIARTI RASIDIN 1,663,000.00Rp

1829 1620238995 YULI ASIH ANGGORO SARI 1,663,000.00Rp

1830 1620480497 WIDADDIEN NABILA 1,663,000.00Rp

1831 1620248651 AYUSTIKA WIDIANTI 1,663,000.00Rp

1832 1620231022 AMY AMALIA 1,663,000.00Rp

1833 1620332037 NABILA AYU ? 1,663,000.00Rp

1834 1620253066 NOVIA NINDIA LESTARI 1,663,000.00Rp

1835 1620255614 FAUZATU ARABICA YATASYA HASIBUAN 1,663,000.00Rp

1836 1620000165 MUHAMMAD FAJRIAN CHOERONI 1,663,000.00Rp

1837 1620130546 ISMAIL YAHYA 1,663,000.00Rp

1838 1620145180 ASTIKA 1,663,000.00Rp

1839 1620301341 AYU DWI FADILAH 1,663,000.00Rp

1840 1620085149 AHMAD IRVAN IRBABUL LUBAB 1,663,000.00Rp

1841 1620288503 ALVANI REZHA 1,663,000.00Rp

1842 1620300146 NURUL AFIFAH 1,663,000.00Rp

1843 1620001195 FADILLAH MAULIDIA 1,663,000.00Rp

1844 1620336677 RAFIKA FITRI 1,663,000.00Rp

1845 1620297146 NOORFITRIYANI 1,663,000.00Rp

1846 1620025057 NUR LAYINATUSSIFAH 1,663,000.00Rp

1847 1620435259 ETI WAKHYUNI 1,663,000.00Rp

1848 1620242567 NIA DIAN NINGRUM 1,663,000.00Rp

1849 1620392129 INDAH FURIANINGSIH 1,663,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 47

Page 49: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1850 1620333091 MOHAMAD RIFKI ISNAWAN 1,663,000.00Rp

1851 1620396771 IFAH RAHMAWATI 1,663,000.00Rp

1852 1620003079 EVI LESTARI 1,663,000.00Rp

1853 1620487754 MUHAMMAD ZAINUDDIN TSANI 1,663,000.00Rp

1854 1620422875 IDZKURI UMMAHATIANI 1,663,000.00Rp

1855 1620508772 WAHYU TRI BUDI UTAMI 1,663,000.00Rp

1856 1620247213 AHMAD MUSTAKIM 1,663,000.00Rp

1857 1620406802 FAZA ASNA AMALIA 1,663,000.00Rp

1858 1620536901 TIARA NANDA PUTRI 1,663,000.00Rp

1859 1620362029 MOH ABQORIYUN NABIGHUL FAHMI 1,663,000.00Rp

1860 1620184599 ANITA ROHMAH 1,663,000.00Rp

1861 1620320702 NUR ASYIKIN 1,663,000.00Rp

1862 1620258904 MARWATI 1,663,000.00Rp

1863 1620298842 MARSELIANA 1,663,000.00Rp

1864 1620160198 NURMA AFDIYANTI 1,663,000.00Rp

1865 1620066005 SITI FATIMAH 1,663,000.00Rp

1866 1620007525 BAITI INDAH PERTIWI 1,663,000.00Rp

1867 1620421393 NURI FITRIA DEWI 2,303,000.00Rp

1868 1620385863 SEPTIAN RAKA DIJAYA 2,303,000.00Rp

1869 1620188836 DIYAS SEKAR WULANSARI 2,303,000.00Rp

1870 1620184691 SYAROFATUL CATUR MUMPUNI K. 2,303,000.00Rp

1871 1620511463 ABDUL ROFIQ MUHAMMAD 2,303,000.00Rp

1872 1620338095 DIAN AYU MIFFTAHUL JANAH 2,943,000.00Rp

1873 1620001197 ANNISA SALSABILA SYAHPUTRI 2,943,000.00Rp

1874 1620203193 DINI LIYA MEIRANI SIMATUPANG 2,943,000.00Rp

1875 1620242578 HESTIANA 2,943,000.00Rp

1876 1620296025 ARDELINA AYU RHIMADANI 2,943,000.00Rp

1877 1620012852 NUR SALIM 400,000.00Rp

1878 1620130555 MUH. YAZID AL AZIMI 400,000.00Rp

1879 1620145504 MUHAMMAD BADRIL ANWAR 400,000.00Rp

1880 1620184639 KHOIRUL NIKMAH 1,100,000.00Rp

1881 1620171512 DINDA AMELIA HARAHAP 1,100,000.00Rp

1882 1620121697 HENNY INDAH PRATIWI 1,100,000.00Rp

1883 1620180512 AKHMAD TAUFIQUR RAHMAN 1,787,000.00Rp

1884 1620122037 MUTIA RAMADHANTI 1,787,000.00Rp

1885 1620051262 HILMI ANANDA ROBIANES 1,787,000.00Rp

1886 1620322158 FATHUR RIDLO 1,787,000.00Rp

1887 1620417839 YUSUF BUDIARTO 1,787,000.00Rp

1888 1620020257 YULIA PRASISKA 1,787,000.00Rp

Program Studi : Pendidikan Fisika

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 48

Page 50: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1889 1620301277 HUSEIN ALIFIA SIREGAR 1,787,000.00Rp

1890 1620333291 RIZQI FADLIA JULIANTI 1,787,000.00Rp

1891 1620022184 ANGGITA ANGGRAENI PUTRI 1,787,000.00Rp

1892 1620255304 DEDY SAPUTRA SIREGAR 1,787,000.00Rp

1893 1620073285 RAHMAT RAMADHAN 1,787,000.00Rp

1894 1620000162 MARSA RIFDATUL UMMAH 1,787,000.00Rp

1895 1620130475 NURJAMILAH 1,787,000.00Rp

1896 1620435244 NURLAELY ASRIANTI 1,787,000.00Rp

1897 1620299928 RUBIYANTO 1,787,000.00Rp

1898 1620151867 LINTANG AYU FITRIYANI 1,787,000.00Rp

1899 1620373560 SARAH ALHARIZA AKINES 1,787,000.00Rp

1900 1620284802 INDRIYANI 1,787,000.00Rp

1901 1620514172 ADAM MAKINUN AMIN 1,787,000.00Rp

1902 1620007108 NUR ANDRIYANI 1,787,000.00Rp

1903 1620342386 RESTA EDRA RIDHOLANA 1,787,000.00Rp

1904 1620231991 FATMATUL AILIYAH 1,787,000.00Rp

1905 1620122951 MUHAMMAD ILHAM 1,787,000.00Rp

1906 1620268256 KHILMI WAHYU SAMAWI 1,787,000.00Rp

1907 1620195374 PANJI PRASETYO 1,787,000.00Rp

1908 1620393953 YESSY NOFIANTI 1,787,000.00Rp

1909 1620106046 LUTFI YULIANTO 1,787,000.00Rp

1910 1620299627 NOVIA ROSA DAMAYANTI 1,787,000.00Rp

1911 1620131834 LAILA NUR HASANAH 1,787,000.00Rp

1912 1620122962 VINA ROSADA 1,787,000.00Rp

1913 1620271941 NURUL AINSYAH SULEMAN 1,787,000.00Rp

1914 1620376298 ALDI KHOLIQUL HIDAYAT 1,787,000.00Rp

1915 1620523782 NISRINA NUR RAHMI 1,787,000.00Rp

1916 1620252121 ARINA ZAIDA ILMA 2,487,000.00Rp

1917 1620422602 FAJAR VINDHY NINGTIYAS 2,487,000.00Rp

1918 1620297099 DAVIRA SUCIATI 2,487,000.00Rp

1919 1620315580 HAFIDHATUR RAHMA 2,487,000.00Rp

1920 1620203195 ELSA KAROLINA KARO-KARO 2,487,000.00Rp

1921 1620494918 SYAIFUL WIBOWO 2,487,000.00Rp

1922 1620301201 RINA IRAWATI 400,000.00Rp

1923 1620465095 SRI RAHAYU PUJI UTAMI 400,000.00Rp

1924 1620195372 NOVIA ARUMAWARNI 400,000.00Rp

1925 1620025065 ULIN EKSANTI 400,000.00Rp

1926 1620541510 DINDA DWI HADIANTI 1,100,000.00Rp

1927 1620025045 ENI PUJI LESTARI 1,100,000.00Rp

Program Studi : Pendidikan Kimia

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 49

Page 51: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1928 1620140003 JAJANG MUHARIYANSAH 1,100,000.00Rp

1929 1620296265 ANGGIK HARTIAN 1,100,000.00Rp

1930 1620341852 SITI NURUL HIDAYAH 1,100,000.00Rp

1931 1620319614 DEA SELVIA 1,100,000.00Rp

1932 1620025066 YUYUN SUTRISNI 1,100,000.00Rp

1933 1620269319 TIKA HERMILA 1,792,000.00Rp

1934 1620118501 OKTAVIA DEA MONIKA 1,792,000.00Rp

1935 1620401746 SYAFMIATI KHAIRA 1,792,000.00Rp

1936 1620362932 M. NURRAHMAN 1,792,000.00Rp

1937 1620156171 HANIFAH 1,792,000.00Rp

1938 1620330715 FAJAR NAQSYAHBANDI 1,792,000.00Rp

1939 1620168641 VEGI RISMONIKA 1,792,000.00Rp

1940 1620492273 RAHMI MAHARANI 1,792,000.00Rp

1941 1620326230 AGUNG SANTOSO 1,792,000.00Rp

1942 1620173204 BAYU ARWENDHO 1,792,000.00Rp

1943 1620372586 INDAH VILA HIDAYATI 1,792,000.00Rp

1944 1620112367 WILDA ULFIYANTI 1,792,000.00Rp

1945 1620301283 SURYA ELITA PASARIBU 1,792,000.00Rp

1946 1620323828 KHOZANAH SYIFA 1,792,000.00Rp

1947 1620103498 WIWIN AGUSTINA 1,792,000.00Rp

1948 1620354740 HILMA HUMAIROTUN NISSA 1,792,000.00Rp

1949 1620550166 FATHUL ARIFIN 1,792,000.00Rp

1950 1620231040 WAHYUNINGSAH 1,792,000.00Rp

1951 1620249052 TRI RAMADHANI SIREGAR 1,792,000.00Rp

1952 1620100971 EKO NEVRIANSYAH 1,792,000.00Rp

1953 1620204756 WIDIYATI HALIMAHTUS SA`DIYAH 1,792,000.00Rp

1954 1620109422 KHAIRINNISA SIREGAR 1,792,000.00Rp

1955 1620195364 INDAH SEPTI RISA PUTRI 1,792,000.00Rp

1956 1620300383 MAULINA SARI 1,792,000.00Rp

1957 1620420657 WILDA AINIA SILMI KAFFAH 1,792,000.00Rp

1958 1620283186 MERVI FEBRIANI 1,792,000.00Rp

1959 1620467502 AMALLIA SARI PRATAMA PUTRI 1,792,000.00Rp

1960 1620314883 EVA RISALIA 1,792,000.00Rp

1961 1620254186 UTAMI WIDYANI 1,792,000.00Rp

1962 1620211139 HAFSHAH 1,792,000.00Rp

1963 1620279653 ANIS MAHDI IMAM 1,792,000.00Rp

1964 1620168600 RONNIE ICHSANUL IRSAL 1,792,000.00Rp

1965 1620476617 HANY KHAIRUNNISA 1,792,000.00Rp

1966 1620464181 TIFANNY FRIMACIA 1,792,000.00Rp

Program Studi : Pendidikan Biologi

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 50

Page 52: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1967 1620449121 RABIATUL ADAWIA 400,000.00Rp

1968 1620414151 EKA SAFITRI 400,000.00Rp

1969 1620028302 SUTIROH 1,120,000.00Rp

1970 1620208158 ANI WIDIA NINGSIH 1,120,000.00Rp

1971 1620242564 ERMA DESTIANA 1,120,000.00Rp

1972 1620024302 SITI NURCHALIFAH ADINDA PUTRI 1,834,000.00Rp

1973 1620138475 TANTHOWI JAUHARI 1,834,000.00Rp

1974 1620330173 HARLIN YULIANA ARIMBI 1,834,000.00Rp

1975 1620020211 FAUZIA SANTI W 1,834,000.00Rp

1976 1620279928 RANUM TAMA PRADILA 1,834,000.00Rp

1977 1620259208 SRI LESTARI RAHAYU 1,834,000.00Rp

1978 1620207286 GILANG TRI RAHMADIYANTO 1,834,000.00Rp

1979 1620423720 RHEGITA INDAH PURNAMA SARI 1,834,000.00Rp

1980 1620008119 RIA WARDANI 1,834,000.00Rp

1981 1620139217 DWI PUJI ASTUTI 1,834,000.00Rp

1982 1620000056 ELVI KHASANAH 1,834,000.00Rp

1983 1620112358 SAFITRI 1,834,000.00Rp

1984 1620064185 SRI NOVIANTI SULTAN 1,834,000.00Rp

1985 1620155842 ELFRIDA NURUTSTSANY 1,834,000.00Rp

1986 1620025043 DEASY LUTVIANA 1,834,000.00Rp

1987 1620066999 RISYDA HAYATI 1,834,000.00Rp

1988 1620301278 INDAH LESTARI SIREGAR 1,834,000.00Rp

1989 1620156286 KHEVIN REINAL GUNAWAN 1,834,000.00Rp

1990 1620528250 HANA SEPTIASWIN 1,834,000.00Rp

1991 1620291631 NOLA SURYANI PUTRI 1,834,000.00Rp

1992 1620184661 MUJI LESTARI NINGSIH 1,834,000.00Rp

1993 1620388008 DIAN IGA MULIAWATI 1,834,000.00Rp

1994 1620022653 IMROATUN NAFI`AH 1,834,000.00Rp

1995 1620474828 AYU INDAH SARI 1,834,000.00Rp

1996 1620326280 DINA RAFIKA 1,834,000.00Rp

1997 1620483019 MUHAMMAD HAFIZH ABIYYU FATHIN FAWWAZI 1,834,000.00Rp

1998 1620439791 YOGI ARFANDI 1,834,000.00Rp

1999 1620168567 RATIH PUTRI KUSUMA BTBR 1,834,000.00Rp

2000 1620489467 DAVID SATRIA 1,834,000.00Rp

2001 1620275284 DEVI OLYVIA 1,834,000.00Rp

2002 1620440794 ASTRI NUR RAHMAWATI 1,834,000.00Rp

2003 1620427737 ILMI KURNIATI 1,834,000.00Rp

2004 1620071926 UTARI FAZREIN 1,834,000.00Rp

2005 1620186745 WINDARTI DWI PUTRI 1,834,000.00Rp

2006 1620420069 PUTRI AYU ANGGREINI 1,834,000.00Rp

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 51

Page 53: arsip ukt span-ptkin 2016

NO.Nomor

PendaftaranNama Besaran

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam2007 1620425991 FRENDY MONIKA 2,554,000.00Rp

2008 1620274986 NELLY VIKILADYLA DELLA 2,554,000.00Rp

2009 1620025048 IKA FEBRIANTI MUANAS 2,554,000.00Rp

2010 1620247307 FINDY RIYAN NOOR UTARI 2,554,000.00Rp

2011 1620372603 SAFITRI ANGGITA TUNJUNG SARI 3,274,000.00Rp

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Adm. Umum,

Perencanaan dan Keuangan

Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.

NIP. 19721230 199603 1 002

UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 52


Related Documents