YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript

Anthony Hall

The way we interface with technologyAntony Hall INDEX INDEX IntroducciQui es Antony Hall Interessos en la recercaConcepte de recercaExempleExemple 2, Sound LatheIntroducciAntony Hall

Nascut el 1976 (Regne Unit)

Investigador

Membre Projecte owl

Diplomat en Fine art Sculpture a CardiffMaster Art as Enviroment a la Manchester Met University

werwrwrewrwerwerwrewre5IntroducciInteressos en la recerca

Biologia, entorn i evoluci/adaptaci d'espciesFsica, qumica, ptica, acstica, electricitat...Sensors MAX MSP (Jitter)Noves fites? ... BEAM robotics

IntroducciConcepte de recerca

Introduccimp3

Exemple

Fenmens com ara veus i sons poden combinar-se mitjanant un mp3 i donar-nosel plaer descoltar msica.

IntroducciExemple ms Antony Hall, Sound Lathe

IntroducciSound Lathe

Dun fenomen obtenim dues representacions artstiques

INDEX Projecte ENKI

Projecte ENKIIntroducci al projecte

Cincia del projecte

Prototip ENKIProjecte ENKIIntroducci al projecte

Mitjanant els senyals bio elctrics emesos per un peix, ENKI intenta submergir-nos en un estat de relaxaci total i estudiar els efectes que te sobre el cs

ENKI es basa en idees i teories que son usades per desenvolupar la tecnologia sanitriaProjecte ENKICincia del projecte

Es basa en dos conceptes neurolgics:

Quan el cervell rep estmuls externs genera una resposta elctrica anomenada Cortical Evoked Response (CER)

Si excitem el cervell de manera intensa, constant i prolongada, te tendncia a sincronitzar el seu CER amb els senyals que li arriben, aquest fenomen es conegut amb el nom de Frequency Following Response

Projecte ENKICincia del projecte

Projecte ENKIPrototip ENKI

Un sensors recullen els EOD dels peixos, es tracta aquest senyal amb un modulador opticoacustic, de forma que tenim sortides auditives (sons) i visuals (llums).

Projecte ENKIPrototip ENKIAl aquari tenim dos tipus de peixos :

Black-Ghost Knife

Long-Nose Elephant fish

Projecte ENKIPrototip ENKIAl aquari tenim dos tipus de peixos :

Black-Ghost Knife

Long-Nose Elephant fish

Theta 3 - 8 Hz ( Long-nose eleph. Fish) Son, relaxacio, meditaci, us de memoria, creativitat.

Midrange Beta 15 - 18 Hz ( Black Ghost Knife Fish ) Increment inteligencia, concentraci.

Projecte ENKIPrototip ENKI

INDEX Projecte Owl

Projecte OwlIntroducci al projecte

Eines creades:Sound LatheLog1kiLog

Grup Ownproject

Projecte OwlIntroducci al projecte

Format per Antony Hall, Simon Blackmore i Steve Symons.

Va nixer amb lobjectiu davaluar les prestacions acstiques de la fusta i de com encaixaven en els gustos humans

Projecte OwlIntroducci al projecte

Actualment, el projecte Owl es marca lobjectiu de generar escultures, msica i art sonor. Per fer-ho, es basa en el treball sobre la fusta amb lajuda daparells electrnics i software lliure.

Projecte OwlEines creades:Sound Lathe

Log1k

iLog

Projecte OwlSound Lathe:

Combinant una politja i un torn amb aparells electrnics com ara interruptors i sensors obtenim aquest instrument

Projecte OwlLog1K:

Construt com alternativa al porttil durant actuacions d'udio en directe.

Projecte OwliLog:

El reproductor / generador de sorolls de la gama log.

Mesura de lordre de 7 cm i te una gran gamma de dissenys.

Projecte OwlGrup Owlproject:2001: Primeres dues unitats de log1k Internationally Garage Festival (Germany) Emergences Festival (Paris, France)2005: Ultrasound Festival (Huddersfield) Homefires Festival (London) Sonic Arts Network EXPO 20062006: Futuresonic (Manchester) Digital Wellbeing Labs (London)2007: DEAF07 (Rotterdam, Duch) Phoenix gallery (Brighton, UK) Lovebytes (Sheffield, UK) Musikprotokoll (Austrian)2008: Piemonte share festival (Torino, 11 de mar)

Myspace de OwlprojectConclusionsLa formaci no limita la vocaci

Producte no, obra dart

Ens queda molt que aprendre de la natura

LinksWeb y Blogg dAntony Hallhttp://www.variableg.org.uk/http://antonyhall.wordpress.com/about/Web del projecte ENKYhttp://www.variableg.org.uk/main-pages/tabletopexperiments.htmhttp://www.variableg.org.uk/ENKItech/introduction.htmlWeb del projecte Owlhttp://www.variableg.org.uk/owlweb/Owl_home.htmMySpace de Owlmusichttp://www.myspace.com/myowlprojectNoticies relacionades amb el treball dAntonyhttp://www.we-make-money-not-art.com/archives/2008/02/interview-with-anthony-hall.phphttp://www.folly.co.uk/?q=node/551http://umintermediai501.blogspot.com/2008/02/interview-with-antony-hall-by-regine.htmlhttp://www.madville.com/link.php?id=183933&t=4http://matchmaking.teks.no/wp/2007/?p=153http://www.castlefieldgallery.co.uk/Archive.asp?eKey=88&eP=3http://www.axisartists.org/seWORK.aspx?WORKID=36115&PID=415http://www.artscatalyst.org/projects/archive/archive_events.htmlhttp://www.pixelydixel.com/2005/10/troncomovil.html

LinksWiki MAX / MSP http://es.wikipedia.org/wiki/Max_(programa)Web Beam Project http://141.4.215.13