YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: AJANGIZKO MAPA · 75 25 50 75 125 100 225 250 200 175 150 150 175 50 75 75 25 25 50 75 50 75 100 125 25 25 25 75 50 100 50 50 75 25 75 75 100 125 75 100 125 150 150 175 175 200 200

75

25

50

75

125

100

225

250

200

175

150

150

175

50

75

75

25

25

50

75

5075100

125

25

25

25

75

50

100

50

50

75

25

75

75

100

125

50

75

100

125

150

150

175

175

200

200

225

150

100

25

25

50

50

75

125

25

25

50

5075

225

225

50

75

100

125

75

150

175

175

150

100

125

125

150

200

200

100

50

50

187.94

87.05

25.79

6.11

36.42

44.40

73.32

78.33

81.33

141.05

75.89

147.73

13.18

16.44

59.789.43

12.03

10.30

7.09

5.49

5.10

4.45

5.15

96.73

133.74

80.8483.52

81.57

85.86

11.18

51.26

86.75

35.94

16.96

12.41

27.13

17.81

251.57

233.26

243.09

140.27

139.41

156.80

156.26

148.09

156.44

187.21

116.06

127.16

88.21

86.30

55.86

180.86

88.26

88.26

157.87

87.1082.32

86.99

178.97

231.82

180.89

171.78

170.69

42.02

142.83

157.17

BI-42

15

BI-22

38

BI-2224

BI-2224

BI-3224

BI-4215

a

BI-3224

BI-2224

BI-3

222

BI-6

35

BI-32113

BI-3222

BI-3

224

Ortubarri

Ortuzar

Arandia

Argenagoiti

Argenaetxebarri

Errotaburu

ArgondoEskolak

Urretxaga

Bengoetxe

Ardantza

Done Joanes

Etxetxua

Uriarteaurrekoa

Uriarteatzekoa

Uriartebekoa

Lezamena

Arizpe

Solaburu

Andonietxea

Berezia

Talaipe

Iturribekoa

Antsosolo

Arabietagana

Arabietazarra (errota)

GardokiLurraska

Ingurugiro eskola

Ibargane

Oteibarri

Enbeita Kanpantxu

Enbeitagoikoa

MentzetaMentzetatorrea

Etxezarra - Astobietabekoa

Astobietagoikoa

Astobietatxiki

Laubide

Larruzea

Larruzondo

Usa (Okaragana)

Andrabaso

Mendikoa (Mendiondo)

Eperlanda

Argena

Gantzabal

Sagartzola

Ubegia

IspizubarrenaIspizuriarte

IspizuauzokoaIspizuaurrekoa

Uriburu

Torrezuri

Mendietagoitia

I b a r r a( A j a n g i z i b a r r a )

Abadetxea(Kultur etxea)

Gorgana

Etxetxubarri

Burgoetxebarri

Pertxamendi

Burgogoikoa

Burgoa(Burgogana)

Urigana

Obietagoikoa

Obietabekoa

Mendieta

Elexalde

Burgobekoa

Zubiaurregoikoa

Lorategieta

Ondartzatxikia(Ibinagaormaetxea)

Ibinarriaga (Kasabena)

EtxetxuriBidaspe

Mimentza

Bizkarrondo

AuriategibekoaMuskiz

Ajangizagirre(Ajangizarra)

Ajangiz

LeteGaztelu

Goikoerrota

Agirre (Mendietagirre)

Beaskoa (Mendietabeaskoa)

Mendieta

Altamira

Argenazpi

Etxebarri

Urrutia

Auriategigoikoa

Bizkarratorrea

Urionabarrenetxea

Aresti

Zubialdea

Bekoetxebarri

Arestieta jauregia

Arestietaurrekoa

Errotabarri

Gernikabaso

Ola

Larruzeaurre

Bilbosolo

Etxeaurrekoarestia

Igartua

Goiko mendia

Etxaburu

Kanteraburu

Antxustieta

IrugizonsoloAntsoneta

Gaztañadisakona

Arrandieta

Eskileku

Sakonekolandea

Sakoneta

AranaerrekaMaitesolotxu

Ispizuko mastia

Auzokondo

LeixarteganaUrsolo

LubarripartekoaSolonagusi

Uruburu

Goiko zarratua

Kortagana

Sakonetabekoa

Burgoandikoa

Patxikusolo

Espartigana

Eperdigana

Ardauedanleku

Goiko soloa

Bikotza

Bidebarrigoikoa

Askaleku

Burgoste

Erdiko aresti

Arriaga

Kamiñogaña

Burgoazpia

Uribe

Burgosoloa

AtxondoBizkarra Arriajauregi

Atxa

Zubialdea

Goiko etxeazpia

Goikoetxeaurrepagadia

Altamiralde

Loma

Lauisolo

Solonagusia

Alemanaren etxea

Etxaurreko soloa

Bellavista

Zubibarri

Aurreko soloa

Bizkarrondosoloa

Buentario

Elexabidea

IrugizonerdisoloaBostgizonsolo

Solokerra

Sololuze

Gizonbatsolo

Argenape

Lubarria

Serendia

SolotxuaZ u b i t x o a g a

OrmaetxeSilixe

AmargizonsoloSagastia

ZelaiaZiersoloZillegiondo

Soloandiak

Urbieta

Presaldenagusia

Ibarreko soloak

Ibarreko soloak

MendietapartekoaIbaizabal

MuskizAnamari

Marisolo

Irupunta

Aligergoiko

AligerbekoAlgar

EtxealdeakIbartxu

Argenabidea

Urenondo

Erdiko soloa

Mateolanda

Zelaiko soloa

Lezamenondo

Ajangizagirreazpia

Sagastedi

Kamiñoazpia

Usolo

Masti

Aurreko soloa

Arduibe

Lubarri

Iturripe

ErrekatxulandaEtxekosolo

Beotegi

Etxezarra

MaritxusoloMastia

Okaranganako landa

MikelarestiMastiolanda

Gizonbisolo

Ijinasolo Zarratutxua

Laugizonsolo

Bideko soloa

JosemarikontreaSololuzeBerengo

Ibarreko itziaKallesoloa

KallesolotxikiTxorisolo

Eskeko

Beheko Solonagusi

Eleusolo

SolokerraSastra

Ondartza

U r b i e t a r t eEtxetxusolo

BerengelaEzkerrena

Urretxarlo

Errekaillunbekoa

Errekaillun

MastiaUbidepea

ErrekaillungoikoaGandariasbaso

Etxebarribaso

Etxebarribaso

Etxebaso

BereziaEtxeaurreko landa

Auzoko banda

Okatxa

Sololuzea

Solonagusia

Ispizuko iturria

Zubiondo

Zubitxo

Bekoetxebarribide

Amargizonsolo

Gantzabal

IturriondoBidegan

Mendietaibarra

Mendietalde

Gaztañadi

Masti

IkokoarloGantzabalostea

Lubarria

Mosotza

MintegiondoArlonagusi

Bekoetxebarriondo

Etxalbosolo

Etxaurreko soloaSolotxiki

Etxekosolonagusia

Goiko zelaia

Ortua

Arloluzea

Ortutxo

LubarriaIturralde

ZelaiaArregi

Ortuondo

Etxaba

Lubarri

Gorganaparte

Goiko ortua

Goiko solo

Sagardia

Sagartzolabekoa

Iturripe

PriñanaEtxeondoko soloa

Artatza

Goiko solo

Etxekosolo

Zarratua

Solosastarra

Maisuzarratua

Presazarra

ErrekamunaMastia

Astelarra

Lurbarri

Ibargana

Aldatsa Martilanda

Sepamendi

Eusebiosolo

Zortzigizonsoloa

Etxatzesolo

ErrotaburuazpiLasarte

Urretxagaresti

ArlonagusiaAmargizonsolo

Urrutia

Gizonbisolo

ArizpesolobarrenaUsetxutxikia

Aldape

MastiaTorrezuripartea

SagastaditxuSagastia

Solozabala

Solotxutxikia

ZelaiaArizpeko iturria •

Amasolo

Amasolo

Solaburukokarkabea

Sagastitxu

AntsosolondoAbi Alai elkartea

G o i k o b a s o

UrenondotxikiMendietazpi

SakonetagoikoaBerokia

Urretxagasolo

LubarripartekoaBeheko landatxua

ArlonagusiBereziak Bidepea

Goiko landatxua

Mokotza

Montorralde

Bidegaña

Lubarritxu

Sakonekoa

MastiaGaztañadi

Lubarria

Akaleku

Antonortu

Etxeondokosoloa

Ribero

Iturripe

Solobarrena

Txipibarrena

Goiko Amonaga

Beheko solo

Gizonbilana

Alargunena

Beheko Amonaga

Laubisolo

Solozar

MakatzetaMantxosolo

AldarraSantiagoaresti

MastiaLubarri

Txokolo

Goiko soloa

Etxeazpikosoloa

Etxeazpiko zarratuaEtxezarraldea

Mendikoa

Tomasolo

Oskolo

Etxezarraldetxua

Goiko basotxu

Putzua

Laratxo

Zazpigizonsolo

Ortua

Errekondo

Argondondoa

Larriñeko solo

SerbitxuagaEtxekosoloa

Basotxu

Zazpigizonsolo

Etxebaso

Bereziostea

Txabolaurre

Berezia

Lubarria

Errotalde

Txabolen ondoko soloa

Madaripeko soloa

Intxasarri

PresabarriMartiolanda

Usaondokerrak

Erbibaso

Ubideak

Konportaondoa

Ubidebitartea

Bideazpi

Lubarrieta

Errotabarriko soloa

Ortua

Txirpia

Iturriko soloa

Oskolaga

Presazarra

Berezia

Usako Usatxu

IgartugoikoaIgartugaztañaditxua

Igartuko gaztañadizarra

Igartua

BasotxuUsatxutxikia

UsatxuaurreOkaragana

Usanagusi

Andrabasotxikia

Igartua

Gizonarestiak

Labapea

Mendikoa

ElosuerrekaIgartuzabala

Eperlanda

Berezinagusia

Berezitxikia

Solonagusia

SolotxuaLabaostea

Lubarripartekoa

Goiko basoa

ErrotatxualdeIgartubekoa

Erdiko soloaBazterreko solo

MAIER S. COOP.

OK

AI

BA

IA

O K A

I B A I A

Be

rr

e

k o nd

ok

oe

rr

ek

a

A r t a t z a k o

e r r e k a

G o l a k oe r r e k a

Igartua

U s a

Mentzeta

Tontorra

Uriarte

Argenabeitia

Arandigoikoa

Ispizua

Leixarte

Jaunaren Igokundearen eliza

Ajangizarra

Presabarri

Madalenoste (Maloste)

Goisko

UrbiakUrbieta

G o i k o i b a r r a

B e h e k o i b a r r a

ERRENTERIA

Kateko • • Goiritxu• Argatxa

• ErrementarieneaBarrenengoa •

Baserrinekoa • Kurtzero

• UrrengoerrotaKatekotxu •

A R R A T Z U

GERNIKA

M U X I K A

M E N D A T A

Sagartzolape

Astelarra

Marmiz

T x a n t x u n e r r e k a

A s t o b i e t a e r r e k a

G a z t a ñ a b a r r e n a e r r e k a

L a r r u z e r r e k a

Be r r e

ko

nd

oko

er

re

ka

A r t z u b e r r e k a

• Barrenengobarrena

Otxiña

Solonasantro

Arasolo

Aldarra Kaltzadaburu

Iturrialdea

Ureta

Bereziondoa

Zelaiko soloa

Gaztañeko

Mastia

Katalinabasoa

Uribe

Aresti kalea

Villa GarcíaBizkargane

Zazpigizonsolo

IbertxuMahasti

Andikosoloa

Iber-ertzEtxe zutik

Txakursolo

Iturrialdea

Arrizko zubiaOlezko zubia

Arritze

Kardusolo

Txaporta

Trabesa

Berezitxugana

Ugertoki

Bekoetxe

Txarko

Gaztañadi

Bulergorri

Nabasolo

Marisolu

Ibertxu

Arbitxu

Araiene

Munitxia

Biderripea

Montorraldetxikia

Zazpikoa

Sanjuansolo

• Santa Marina ermita

Txirpia

Iturriondo

Padura

Santiagoaresti

T x a n t x u n e r r e k a

Errekarte

Martutxu

Galigiber

Larruzondotxikia

Solobarri

Larruzeatze

Txarbenondoa

Presalde

Larratxu

Kastillosolo

Andikobaso

Es

tr

at

a

Karabiondo

Urretxagaresti

Iturriko solo

Burgoene

Etxetxiki

Argenaberriz

Argenabarri

SakontxuPozuondo

Artxube

Zortzigizonsolo

BollarresienaBigizonsoloIrugizonsolo

Sololuzea

UrasandiMunebe

Gaztañarloa

ZelaiaSolonagusia

Zelaitxu

Loma

Solozantar

Soloandi

Ibertxikierdiko

NasaZapatarisolo

Aldapaburu

IbertxikiIbernagusi

Irugizonsolo

ErrotasoloSolobarri

Biderripea

Ibarnagusia

Ibartxiki

Nekebizkarra

Atxekoa

Sagastiandi

Sedasolo

Saltoa

Irugizonsolo

Iturriko solo

Menditiberra

Urkitxepe

ArrietaganaOlalde

Bideganea

ArrostaganaArestietabaso(Totorikabaso)

Larratxugoikoa

Lamikizbasonagusia

Tomasolo

Lubarri Lubegan

Tallekaski

Iturritxu

Zarratugaztañadia

Larratxubekoa

Lugane

Zelaia

Tabakosolo

Atxekosolo

Martutxu

BederatzigizonsoloGoikoleunesakona

Bizkarraretza

Siertxu

Gizonbisolo

Gaztañondo

Presondoa

Usabekoa

Astillotxa

Sakontxu

• Arrietagana

PlazabarrenaZapatariene

Herriko taberna

Udaletxea

EUA-ETAP Burgoa

• Mugarria

Hilerria

4.793.500

4.797.000

4.796.000

4.795.000

4.794.000

4.793.000

4.792.000

4.797.000

4.796.000

4.795.000

4.794.000

4.793.000

4.792.000

525.300 526.000 527.000 528.000 529.000

525.300 526.000 527.500 528.000

529.000

A B C D E

F G

A B C D E F G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ETXEAKETABASERRIAKAbadetxea (Kultur etxea) D4Abi Alai elkartea B6Agirre (Mendietagirre) D5Ajangiz D4Ajangizagirre (Ajangizarra) D3Alemanaren etxea C2Altamira D4Andonietxea B7Andrabaso B10Antsosolo B6Arabietagana B6Arabietazarra (errota) B6Araiene D6Arandia D6Arandigoikoa D5Ardantza B6Aresti D3Arestieta jauregia C7Arestietaurrekoa C7Argatxa B2Argenabarri C6Argenabeitia D6Argenaberriz D6Argenaetxebarri D6Argenagoiti D6Argondo C6Arizpe B6Astobietabekoa (Etxezarra) B7Astobietagoikoa B8Astobietatxiki B8Auriategibekoa D3Auriategigoikoa D3Barrenengoa B2Barrenengobarrena B2Baserrinekoa B2Beaskoa (Mendietabeaskoa) D5Bekoetxe D3Bekoetxebarri C6Bengoetxe B7Berezia B6Bidaspe C2Bizkargane D3Bizkarra C2Bizkarratorrea D3Bizkarrondo C3Burgobekoa D2Burgoene D3Burgoetxebarri E3Burgogoikoa E3Done Joanes ermita C6Enbeita B7Enbeitagoikoa B7Errementarienea C2Errotabarri C7Errotaburu C6Eskolak C6Etxe zutik D4Etxebarri D4Etxetxiki D4Etxetxua B6Etxetxubarri E4Etxetxuri C2Etxezarra (Astobietabekoa) B7Gantzabal D5Gardoki B6Gaztelu D4Goikoerrota D8Goiritxu B2Goitia (Mendietagoitia) D5Gorgana D4Herriko taberna D4Ibargane B7Iber-ertz D4Ibinagaormaetxea (Ondartzatxikia) C2Ibinarriaga (Kasabena) C2Igartua C10Ispizuaurrekoa E5Ispizuauzokoa E5Ispizubarrena E5Ispizuriarte E5Iturribekoa B6Iturriondo B6Kasabena (Ibinarriaga) C2Kateko B2Katekotxu B2Larruzea D9Larruzeaurre D9Larruzondo D8Larruzondotxikia D8Laubide B9Leixarte E4Lete C4Lezamena B6Lorategieta C2Lurraska A6Mahasti D4Martutxu C8Mendieta D4Mendietabeaskoa(Beaskoa) D5Mendietagirre (Agirre) D5Mendietagoitia (Goitia) D5Mendikoa (Mendiondo)B10Mendiondo (Mendikoa)B10Mentzeta A7Mentzetatorrea A7Mimentza C3Muskiz C3Obietabekoa E3Obietagoikoa D3Okaragana (Usa) B10Ola D8Ondartzatxikia (Ibinagaormaetxea)C2Ortubarri D6Ortuzar D6Oteibarri B7Plazabarrena D4Sagartzola E5Santa Marina ermita B7Solaburu B7Talaipe B6Torrezuri E4Udaletxea D4Uriarte B6Uriarteatzekoa B6

Uriarteaurrekoa B6Uriartebekoa C6Uriburu E4Urigana D3Urionabarrenetxea D2Urrengoerrota B2Urretxaga C7Urrutia C6Usa (Okaragana) B10Villa García D3Zapatariene D4Zubialdea C6Zubiaurregoikoa D2

LEKUAKAjangizagirreazpia D3Akaleku A7Alargunena A7Aldapaburu C3Aldape C6Aldarra A7Aldarra C2Aldatsa C5Algar C5Aligerbeko C5Aligergoiko C5Altamiralde C2Amargizonsolo C6Amargizonsolo C6Amargizonsolo C6Amasolo B6Amasolo B7Anamari C5Andikobaso D6Andikosoloa C4Andrabasotxikia B10Antonortu B7Antsoneta E4Antsosolondo B6Antxustieta E4Aranaerreka E5Arasolo C2Arbitxu D5Ardauedanleku E3Arduibe D4Arestietabaso (Totorikabaso) D7Argenabidea C5Argenape C5Argenazpi D5Argondondoa C6Arizpesolobarrena C6Arloluzea D5Arlonagusi B6Arlonagusi D6Arlonagusia C6Arrandieta F3Arregi E4Arriaga E3Arriajauregi D2Arrietagana D7Arritze D5Arrizko zubia D5Arrostagana C7Artatza D5Artxube D3Askaleku E3Astelarra B6Astillotxa D9Atxa D2Atxekoa C5Atxekosolo D6Atxondo D2Aurreko soloa C3Aurreko soloa D3Auzoko banda E5Auzokondo E4Basotxu B7Bazterreko solo D9Bederatzigizonsolo D5Beheko Amonaga A7Beheko landatxua B7Beheko solo A6Beheko Solonagusi B5Bekoetxebarribide C6Bekoetxebarriondo C6Bellavista C2Beotegi C4Berengela C4Berengo C5Berezia C7Berezia C9Berezia E5Bereziak B6Berezinagusia D9Bereziondoa C2Bereziostea C7Berezitxikia D9Berezitxugana C6Berokia C6Bideazpi C7Bidebarrigoikoa E3Bidegan D5Bideganea D7Bidegaña B6Bidekosoloa C5Bidepea B6Biderripea C3Biderripea E5Bigizonsolo C4Bikotza E3Bilbosolo E5Bizkarraretza D5Bizkarrondosoloa D3Bollarresiena C4Bostgizonsolo C5Buentario C5Bulergorri D4Burgoandikoa F5Burgoazpia D3Burgosoloa E3Burgoste E3Eleusolo C5Elexabidea C5Elosuerreka C10Eperdigana F4Eperlanda B11Erbibaso C9Erdiko aresti E3Erdiko soloa C5Erdiko soloa D9Errekaillun D7Errekaillunbekoa D7Errekaillungoikoa D7Errekamuna B6

Errekatxulanda D4Errekondo C6Errotabarriko soloa C7Errotaburuazpi C6Errotalde C7Errotasolo C3Errotatxualde D9Eskeko C5Eskileku E3Espartigana E4Estrata D6Etxaba E5Etxaburu F5Etxalbosolo C6Etxatzesolo C6Etxaurreko soloa C2Etxaurreko soloa C6Etxealdeak C5Etxeaurreko landa E5Etxeaurrekoarestia E5Etxeazpiko soloa A7Etxeazpiko zarratua A8Etxebarribaso D7Etxebarribaso E7Etxebaso C7Etxebaso E7Etxekosolo B6Etxekosolo D4Etxekosoloa C6Etxekosolonagusia C6Etxeondoko soloa A7Etxeondoko soloa D5Etxetxusolo C5Etxezarra D4Etxezarraldea B8Etxezarraldetxua B8Eusebiosolo C6Ezkerrena C4Galigiber D8Gandariasbaso E7Gantzabalostea D6Gaztañadi B6Gaztañadi D4Gaztañadi D6Gaztañadisakona F3Gaztañarloa D4Gaztañeko D2Gaztañondo C8Gernikabaso D7Gizonarestiak B11Gizonbatsolo C5Gizonbilana A6Gizonbisolo C5Gizonbisolo C6Gizonbisolo C6Goiko Amonaga A6Goiko basoa C9Goiko basotxu B7Goiko etxeazpia D3Goiko landatxua B7Goiko mendia F5Goiko ortua D5Goiko solo B6Goiko solo D5Goiko soloa B7Goiko soloa E4Goiko zarratua E4Goiko zelaia D6GoikoetxeaurrepagadiaD3Goikoleunesakona D5Goisko C2Gorganaparte D5Ibaizabal C5Ibargana B6Ibarnagusia C5Ibarreko itzia B5Ibarreko soloak C4Ibartxiki C5Ibartxu C5Ibernagusi C3Ibertxiki C3Ibertxikierdiko C3Ibertxu D4Ibertxu D5Igartua B11Igartua F5Igartua F5Igartubekoa D9Igartugaztañaditxua C10Igartugoikoa C10Igartuko gaztañadizarraC10Igartuzabala C9Ijinasolo B5Ikokoarlo D6Intxasarri C8Irugizonerdisoloa C5Irugizonsolo C3Irugizonsolo C4Irugizonsolo E4Irugizonsolo C6Irupunta C5Ispizuko iturria E5Ispizuko mastia E5Iturralde E4Iturrialdea C2Iturrialdea D5Iturriko solo D9Iturriko solo C5Iturriko soloa D8Iturriondo D5Iturripe A7Iturripe D4Iturripe E5Iturritxu D6Josemarikontrea C5Kallesoloa B5Kallesolotxiki B5Kaltzadaburu C2Kamiñoazpia D3Kamiñogaña D3Kanteraburu E5Karabiondo C10Kardusolo C5Karkabea B6Kastillosolo D6Katalinabasoa D2Konportaondoa D8Kortagana E4Kurtzero B2Labaostea C9Labapea B11Lamikizbasonagusia D6Laratxo B7Larratxu D6Larratxubekoa D6Larratxugoikoa D6Larriñeko solo C6Larruzeatze D9

Lasarte C6Laubisolo A6Laugizonsolo C5Lauisolo C2Leixartegana E4Lezamenondo D4Loma C2Loma D4Lubarri A7Lubarri D4Lubarri D6Lubarri E5Lubarria B7Lubarria C7Lubarria D5Lubarria D6Lubarria E4Lubarrieta D7Lubarripartekoa B7Lubarripartekoa C9Lubarripartekoa E4Lubarritxu B7Lubegan D6Lugane D6Lurbarri B6Madaripeko soloa C7Maisuzarratua B6Maitesolotxu E5Makatzeta A7Mantxosolo A7Marisolo C5Marisolu D5Maritxusolo C5Martilanda C6Martiolanda C8Martutxu D5Masti D4Masti D6Mastia A7Mastia B6Mastia B6Mastia C5Mastia C6Mastia D2Mastia D7Mastiolanda C5Mateolanda D4Mendietaibarra D5Mendietalde D5Mendietapartekoa C5Mendietazpi C6Mendikoa B11Mendikoa B9Menditiberra C5Mikelaresti C5Mintegiondo C6Mokotza B7Montorralde B7Montorraldetxikia E5Mosotza D6Munebe D4Munitxia D6Muskiz C5Nabasolo D5Nasa C3Nekebizkarra D5Okaragana B9Okaranganako landa C5Okatxa E5Olalde D7Olezko zubia D5Ondartza C5Ormaetxe C6Ortua C6Ortua D6Ortua D8Ortuondo E4Ortutxo D6Oskolo B7Otxiña B1Padura C7Patxikusolo E4Pozuondo D3Presabarri C4Presabarri C8Presalde D8Presaldenagusia C4Presazarra B6Presazarra C8Presondoa D9Priñana D5Putzua B7Ribero A7Sagardia E5Sagartzolabekoa E5Sagartzolape E5Sagastaditxu B6Sagastedi D3Sagastia B6Sagastia C6Sagastiandi D4Sagastitxu B6Sakonekoa B6Sakonekolandea E4Sakoneta E4Sakonetabekoa E4Sakonetagoikoa C6Sakontxu D3Sakontxu E4Saltoa C5Sanjuansolo B7Santiagoaresti A7Santiagoaresti C7Sastra C5Sedasolo C4Sepamendi C6Serbitxuaga C6Serendia C6Siertxu D6Silixe C6Solaburuko B6Soloandi D4Soloandiak C3Solobarrena A7Solobarri C3Solobarri D8Solokerra C5Solokerra C5Sololuze C5Sololuze C5Sololuzea C4Sololuzea E5Solonagusi E4Solonagusia C2Solonagusia C3Solonagusia D9Solonagusia E6Solonasantro C2

Solosastarra B6Solotxiki D6Solotxua C6Solotxua D9Solotxutxikia B6Solozabala B6Solozantar D4Solozar A7Tabakosolo D6Tallekaski D7Tomasolo B8Tomasolo D7Torrezuripartea B6Totorikabaso (Arestietabaso) D7Trabesa B6Txabolaurre C7Txabolen ondoko soloa C7Txakursolo D4Txantxunerreka C7Txaporta B5Txarbenondoa D8Txarko E3Txipibarrena A7Txirpia B7Txirpia D8Txokolo B7Txorisolo B5Ubegia F5Ubideak D8Ubidebitartea D8Ubidepea D7Ugertoki C6Urasandi D4Urbieta C4Urenondo C5Urenondotxiki C6Ureta C3Uribe C4Uribe D3Urkitxepe E7Urretxagaresti C6Urretxagaresti D9Urretxagasolo C7Urretxarlo C4Urrutia D4Ursolo E4Uruburu E4Usabekoa C9Usako B8Usanagusi B9Usaondokerrak B9Usatxu B8Usatxuaurre C9Usatxutxikia B9Usetxutxikia C6Usolo D3Zapatarisolo C3Zarratua B6Zarratugaztañadia D7Zarratutxua C5Zazpigizonsolo C4Zazpigizonsolo C7Zazpigizonsolo C7Zazpikoa B7Zelaia B6Zelaia C6Zelaia D3Zelaia D6Zelaia E4Zelaiko soloa C3Zelaiko soloa C4Zelaitxu D3Ziersolo C6Zillegiondo C6Zortzigizonsolo C4Zortzigizonsoloa C6Zubialdea D2Zubibarri C3Zubiondo C6Zubitxo C6

LEKUNAGUSIAKBasotxu C9Beheko ibarra C3Burgoa (Burgogana) E2Burgogana (Burgoa) E2Eperlanda C10Errekarte C7Gantzabal D6Goiko baso B7Goiko ibarra C5Ibarra (Ajangizibarra) C4Igartua C10Oskolaga D8Pertxamendi E4Urbiak (Urbieta) C4Urbieta (Urbiak) C4Urbietarte C5Usa C9Zubitxoaga C6

ERREKAKETAITURRIAKArizpeko iturria B6Artatzako erreka C5Artzuberreka D4Astobietaerreka A8Berrekondoko erreka C4-D8Gaztañabarrenaerreka E8Golako erreka D2Larruzerreka D9Oka ibaia A6-C4Txantxunerreka C7

AUZOAKAjangizarra D4Aresti kalea D3Argena D6Elexalde D4Errenteria B2Ispizua E5Kanpantxu B7Madalenoste (Maloste) C2Mendieta D5Mentzeta A7Tontorra B6

TOPONIMOEN ZERRENDA

525.500 526.500 527.500 528.500

525.500 526.500 527.000

4.796.500

528.500

4.795.500

4.794.500

4.792.5004.792.500

4.793.500

4.794.500

4.795.500

4.796.500

Oinarrizko errepidea

Eskualdeko errepidea

Tokiko errepidea

Landa-errepidea

Harrizko errepidea

Baso-pista nagusia

Baso-pistak, bidea

Oinezko espaloia (bidegorria)

GR 38 ibilbidea

Done Jakue bidea

Udalerriko mugalerroa

Etxea, eraikina. Herriz kanpoko eraikina

Ur-depositoa. Aspiestazioa.

Edateko uren araztegia

Eliza, ermita. Nekazalturismoa, landa etxea

Mahai interpretatiboa. Haurren jolasgunea

Kultur etxea. Pilotalekua

Herriko taberna. Atseden lekua

Udaletxea

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA,NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,PLANIFICACION TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Carretera básica

Carretera comarcal

Carretera local

Carretera rural

Carretera con firme de piedra

Pista forestal principal

Pista forestal, camino

Vía peatonal

Sendero GR 38

Camino de Santiago

Límite municipal

Casa, edificio. Edificio exterior al municipio.

Depósito de agua. Subestación.

Estación de tratamiento de aguas potables

Iglesia, ermita. Agroturismo, casa rural.

Mesa interpretativa. Parque infantil.

Casa de cultura. Frontón.

Bar. Area recreativa.

Ayuntamiento.AJANGIZKOMAPA TOPONIMIKOA

DATUM: ETRS89 (= X ED50 -106 / Y ED50 -209) • 1/6.000 eskala© Ajangizko Udala • Lege gordailua: BI-3503-2010

Ahozko toponimiaren bilketa:Mª Elena Beitia, Aiora Berrojalbiz, Koldo Carbonell, Ana Mª Narbaiza,

Jose Luis Elorriaga, Leire Garatxena, Mikel Gorrotxategi, Alizia Intxausti, Ana Intxausti,Nerea Isasi, Roberto Musatadi, Ainhoa Odriozola, Idoia Orbe, Emi Regatos

Ikerketa dokumentala: Jon Kortazar Billelabeitia • Argazkilariak: Jesus Alba, Oier ElorriagaDiseinua eta argitalpena: Ikermap Ibaeta SL

Eusko Ikaskuntzak babestutako ikerketa Euskaltzaindiak onetsitako toponimia

AJANGIZKO UDALA

225

200

BI-3222

AJANGIZ

A J A N G I Z K OM A P A

Related Documents