YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Aktualna sytuacja

Problemy zwalczania na

poziomie powiatu

Przemysław Nawrocki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w

Białymstoku

Page 2: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Z

AKTUALNA SYTUACJA - PODLASKIE

Page 3: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

38 przypadków ASF

u dzików (69)

3 ogniska ASF

u świń (5+1+5)

ASF aktualna sytuacja podlaskie

Page 4: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Na terenie 2 powiatów:

Powiat sokólski:

11 przypadków u dzików

(w tym 1 u odstrzelonego),

1 ognisko u świń.

Powiat białostocki:

27 przypadków u dzików

(w tym 9 u odstrzelonych),

2 ogniska u świń.

ASF aktualna sytuacja podlaskie

Page 5: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Trzy ogniska choroby:

powiat białostocki

1. Zielona, gm. Gródek

21 lipca 2014 roku - 5 sztuk

2. Józefowo, gm. Gródek

08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka

powiat sokólski

1. Puciłki, gm. Sokółka

31 stycznia 2015 roku - 5 sztuk

ASF aktualna sytuacja podlaskie

Page 6: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

ASF aktualna sytuacja podlaskie

Page 7: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Z

PRZYPADKI – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Page 8: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Lokalizacja miejsc zgłaszanych zwłok dzików

Obszar przygraniczny charakteryzujący się niskim poziomem

zagospodarowania terenu

graniczny rów z wodą lub teren leśny bagnisty,

zwłoki w wodzie granicznej rzeki Świsłocz ,

trudno dostępne ostępy leśne - brak możliwości dojazdu

samochodem,

obręb pasa granicznego w bezpośrednim sąsiedztwie

oznakowanych numerami słupków granicznych,

przy drogach gruntowych lub na polach.

Charakterystyka

Page 9: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Charakterystyka

Page 10: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Charakterystyka

Page 11: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Charakterystyka

Page 12: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Stan zwłok dzików

w stanie zamrożonym

pływające w wodzie granicznej rzeki

w stanie świeżym – kilka do kilkunastu godzin

od padnięcia

w stanie częściowego lub całkowitego rozkładu

tylko kości, lub tylko nieliczne fragmenty ciała.

Charakterystyka

Page 13: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

woj. podlaskie strefa przygraniczna

Page 14: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

woj. podlaskie strefa przygraniczna

Page 15: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

woj. podlaskie strefa przygraniczna

Page 16: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

woj. podlaskie strefa przygraniczna

Page 17: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

woj. podlaskie strefa przygraniczna

Page 18: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

woj. podlaskie strefa przygraniczna

Page 19: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Problem z zagospodarowaniem zwłok padłych dzików

– zakłady utylizacyjne odmawiały przyjęcia zwłok,

obawy związane z możliwością przeniesienia

wirusa ASF poza obszar zakażony,

ponoszenie kosztów utylizacji wobec braku

określonego płatnika – kwestia finansowania,

lokalizacja miejsc znajdowania zwłok

EFEKT

Zwłoki unieszkodliwiano za zgodą i pod nadzorem

właściwego PLW

Trudności

Page 20: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.
Page 21: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Z

OGNISKA – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Page 22: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Pierwsze Ognisko ASF

23.07.2014, wieś Zielona, gmina Gródek, powiat białostocki

Page 23: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Pierwsze ognisko

działania

w ognisku w ognisku choroby przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności

przeciwepizootyczne i administracyjne

w obszarze zapowietrzonym: przeprowadzono przegląd gospodarstw i spis świń

likwidacja wszystkich świń w obszarze

zlikwidowano 109 sztuk świń w 23 gospodarstwach.

w obszarze zagrożonym Likwidacja wszystkich świń w obszarze

zabito 171 szt. w 49 gospodarstwach

oznakowanie obszarów (zapowietrzonego, zagrożonego), wyłożenie mat

dezynfekcyjnych na drogach – na granicach obszarów oraz innych uzgodnionych z

PLW miejscach

Page 24: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

przed zgłoszeniem podejrzenia

padły 3 świnie, które właściciel

zakopał w pobliżu

gospodarstwa.

świnie odkopano i przekazano

do utylizacji.

Pierwsze ognisko

historia

Page 25: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Pierwsze ognisko

działania

Page 26: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Drugie ognisko ASF

08.08.2014 wieś Józefowo, gmina Gródek, powiat białostocki

Page 27: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Drugie ognisko działania

w ognisku:

w ognisku choroby przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności

przeciwepizootyczne i administracyjne,

w obszarze zapowietrzonym: przeprowadzono przegląd 52 gospodarstw

- nie stwierdzono świń

w obszarze zagrożonym:

przeprowadzono przeglądy wszystkich gospodarstw

zlokalizowanych w tej strefie,

likwidacja zwierząt

łącznie w obszarze zabito 66 sztuk świń w 20 gospodarstwach.

23 sztuki w 2 gospodarstwach powiatu sokólskiego

43 sztuki w 18 gospodarstwach powiatu białostockiego + 1 sztuka

z ogniska

Page 28: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Drugie ognisko działania

W obszarze zapowietrzonym:

w ognisku choroby przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności

przeciwepizootyczne i administracyjne,

w obszarze przeprowadzono przegląd 52 gospodarstw

- nie stwierdzono świń

Page 29: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Trzecie ognisko 31.01.2015 wieś Puciłki, gmina Sokółka, powiat sokólski

Page 30: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Trzecie ognisko 31.01.2015 wieś Puciłki, gmina Sokółka, powiat sokólski

Lokalizacja: Puciłki, gm. Sokółka, powiat sokólski

Odległość ogniska od granicy Państwa – 8 300 m

Data stwierdzenia: 31.01. 2015 r.

Zwierząt zakażonych wirusem ASFV – 5

Zwierząt zlikwidowanych – 5

Prawo miejscowe: rozporządzenie PLW w

Sokółce Nr 1/2015 w sprawie zwalczania

afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy

Sokółka

Page 31: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Trzecie ognisko działania

w ognisku:

w ognisku choroby przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności

przeciwepizootyczne i administracyjne,

w obszarze zapowietrzonym: przeprowadzono przegląd 156 gospodarstw

likwidacja wszystkich zwierząt

zabito 52 świnie w 15 gospodarstwach

w obszarze zagrożonym: przeprowadzono przegląd 136 gospodarstw

sporządzono spis 893 zwierząt

oznakowano 794 świnie

pobrano krew do badań w kierunku ASF w ilości 498 próbek

nie stwierdzono wyników dodatnich

Page 32: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Trzecie ognisko działania

Page 33: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Zwalczanie ASF podsumowanie

1. Zielona, gm. Gródek zlikwidowano w obszarach: 283 szt. (5/109/171)

2. Józefowo, gm. Gródek zlikwidowano w obszarach: 67szt. (1/0/66)

3. Puciłki, gm. Sokółka zlikwidowano w obszarze zapowietrzonym: 57 szt. (5/52)

Page 34: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

MONITORING

Page 35: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Pogłowie dzików wg . powiatów stan na 2014 rok

Powiat Populacja dzików na obszarze powiatu - marzec 2013

Populacja dzików na obszarze powiatu - marzec 2014

Augustów 516 677

Białystok 3161 3253

Bielsk Podlaski 573 564

Grajewo 707 683

Hajnówka 825 937

Kolno 379 338

Łomża 568 471

Mońki 474 506

Sejny 327 485

Siemiatycze 823 979

Sokółka 1945 1920

Suwałki 593 520

Wysokie Mazowieckie 423 424

Zambrów 266 272

Page 36: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Świnie żywe:

- W roku 2014 w woj. podlaskim zbadano :

19 773 świń

Monitoring świnie

Page 37: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

MONITORING ASF woj. podlaskie – rok 2014

Dane dotyczące pobierania próbek w kierunku ASF w województwie – od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

województwo: podlaskie

świnie żywe świnie padłe dziki odstrzelone dziki padłe

od 1.01. 2014 19739 34 7728 384

Page 38: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

MONITORING ASF woj. podlaskie – rok 2015

Dane dotyczące pobierania próbek w kierunku ASF w województwie – od 1 stycznia do 15 lutego 2015 r.

województwo: podlaskie

świnie żywe świnie padłe dziki odstrzelone dziki padłe

od 1.01. 2015 2739 2 1523 41

Page 39: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

MONITORING ASF w obszarach – rok 2014

Dane dotyczące pobierania próbek w kierunku ASF w obszarach: objętym ograniczeniami i ochronnym

od 31 MARCA do 31 grudnia 2014 r.

województwo: podlaskie

OBSZARY świnie żywe świnie padłe dziki odstrzelone dziki padłe

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI

19008 10 2241 132

OBSZAR OCHRONNY 49 8 4012 163

RAZEM: 19057 18 6253 295

Page 40: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

MONITORING ASF w obszarach – rok 2015

Dane dotyczące pobierania próbek w kierunku ASF w obszarach: objętym ograniczeniami i ochronnym

od 1 stycznia do 22 lutego 2015 r.

województwo: podlaskie

OBSZARY świnie żywe świnie padłe dziki odstrzelone dziki padłe

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI

3609 2 625 20

OBSZAR OCHRONNY 0 0 996 26

RAZEM: 3609 2 1621 46

Page 41: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

DZIKI padłe: W roku 2014 w wyniku badań wykryto –

21 przypadków ASF u dzików padłych :

13 przypadków powiat białostocki

8 przypadków powiat sokólski

W roku 2015 w wyniku badań wykryto –

7 przypadków ASF u padłych dzików:

5 w powiecie białostockim

2 w powiecie sokólskim

Monitoring dziki

Page 42: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

DZIKI odstrzelone w strefie czerwonej

w roku 2014:

w ramach odstrzału tzw. redukcyjnego ( od początku

sierpnia do 31 grudnia 2014 r.) – 897 dzików

w ramach odstrzału na użytek własny – 1200 dzików.

Wykryto 9 przypadków ASF u dzików odstrzelonych :

• 8 przypadków (pow. białostocki)

• 1 przypadek ( pow. sokólski )

Monitoring dziki

Page 43: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

DZIKI odstrzelone w strefie czerwonej

w roku 2015 ( dane z dnia 27 lutego 2015 r. ) :

w ramach odstrzału tzw. redukcyjnego ( od początku roku

2015 ) – 56 dzików

w ramach odstrzału na użytek własny – 623 dziki .

Wykryto 1 przypadek ASF u dzików odstrzelonych :

• 1 przypadek ( pow. białostocki )

Monitoring dziki

Page 44: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ - TRUDNOŚCI

Page 45: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Zahamowany skup świń po wprowadzeniu ograniczeń

drogą rozporządzeń MRiRW

zakłady ubojowe stopniowo ograniczały skup świń ze strefy

buforowej - obszaru objętego ograniczeniami,

nastąpił spadek stawek cenowych za kg żywca,

względy wiarygodności co do jakości surowca i kwestie

prestiżowe.

Trudności w realizacji

Page 46: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Zahamowany odstrzał dzików po wprowadzeniu ograniczeń,

początkowo drogą rozporządzeń Wojewody Podlaskiego (od

sierpnia 2013 r.) a następnie rozporządzeń MRiRW,

kwestie związane z organizacją miejsc przetrzymywania

odstrzelonych dzików,

kwestie logistyczne: dostarczanie odstrzelonych dzików w

określone dni ze względu na ograniczoną ilość kontenerów

chłodniczych,

spadek zainteresowania dziczyzną ze strony myśliwych.

Trudności w realizacji

Page 47: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Termin oczekiwania na wyniki

w początkowym okresie (na etapie zagrożenia chorobą i

wystąpienia pierwszych przypadków) - okres

oczekiwania na wyniki badań dzików odstrzelonych –

około 1 tygodnia. To wywoływało niezadowolenie ze

strony myśliwych - temat podnoszony do dnia

dzisiejszego, mimo że okres ten uległ skróceniu do

maksymalnie 48 godzin od dostarczenia próbek do

badań w PIWet-PIB.

Trudności w realizacji

Page 48: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Perlustracje gospodarstw w ustanawianych

obszarach

trudności w ustaleniu stanu faktycznego odnośnie ilości

świń w stadach

Stwierdzano nieprawidłowości w zakresie rejestracji siedzib stad

oraz identyfikacji świń w stadach również na etapie przygotowania

dokumentacji dla świń poddanych zabiciu w obszarach

zapowietrzonych i zagrożonych wokół ognisk ASF

Trudności w realizacji

Page 49: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Wyzwanie

logistyka i koordynacja działań

współpraca z samorządami

lokalnymi,

współpraca ze Strażą

Graniczną,

współpraca z Policją

współpraca z OSP

koordynacja na poziomie

WCZK PUW i WIW

Page 50: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Wyzwanie

logistyka i koordynacja działań

Organizacja zespołów biorących udział w likwidacji zwierząt

skład zespołu rzeczoznawcy – 2 osoby z gminy, 1 lek. wet.

urzędowi lekarze weterynarii – zabicie zwierząt – 2 osoby dokumentacja – 2 lub 3 osoby z PIW ekipa dezynfekcyjna – 2 osoby z PIW

firma utylizacyjna – 2 lub 3 osoby – pomoc podczas unieruchamiania zwierząt, załadunek martwych zwierząt

katepilar - kierowca

Page 51: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Wyzwanie

logistyka i koordynacja działań

Dokumentacja zawiadomienie zakładu utylizacyjnego zawiadomienie właściwego PLW dla zakładu

utylizacyjnego prośba o asystę Policji

decyzja PLW – zabicie zwierząt; oświadczenia rzeczoznawców; protokół szacowania zwierząt; protokół przeglądu gospodarstwa; protokół zabicia zwierząt; protokół przekazania materiału zakaźnego do

unieszkodliwienia protokół oczyszczania lub odkażania

Page 52: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Wyzwanie

logistyka i koordynacja działań

Page 53: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W WOJ. PODLASKIM

ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PRZENIKNIĘCIEM

WIRUSA ASF

Page 54: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

woj. podlaskie – kontynuacja działań

środki prewencyjne na przejściach granicznych:

bioasekuracja - maty dezynfekcyjne, kontrolowana dezynfekcja kół

pojazdów i osób przekraczających granicę,

kontrola bagażu podróżnych /rozporządzenie Komisji (WE) Nr

206/2009

akcja informacyjna – plakaty w obrębie przejść, ulotki dla

podróżnych.

Page 55: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Kontrola bagażu podróżnych rozporządzenie Komisji (WE) Nr 206/2009

Łączna ilość skonfiskowanych produktów pochodzenia

zwierzęcego, ujawnionych podczas kontroli bagażu osobistego na

przejściach granicznych woj. podlaskiego w roku 2014

Przejście graniczne Bobrowniki: 938,3 kg

Przejście graniczne Kuźnica Białostocka: 7665 kg

Przejście graniczne Białowieża: 15,61 kg

Przejście graniczne Połowce: 232 kg

Państwa trzecie z których pasażerowie byli uznawani za nielegalnie

przewożących produkty pochodzenia zwierzęcego:

Białoruś, Rosja, Kazachstan

Page 56: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

woj. podlaskie – kontynuacja działań

Page 57: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

Procedura automatycznej identyfikacji środków transportu zwierząt

w ramach wykonania decyzji Komisji Nr 2013/426/UE - do stosowania

od 1 października 2013 r. (z późniejszą zmianą),

zakup 3 urządzeń wysokociśnieniowych do interwencyjnego mycia i

dezynfekcji powracających pojazdów transportujących zwierzęta

woj. podlaskie – kontynuacja działań

Page 58: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Nawrocki.pdfZielona, gm. Gródek 21 lipca 2014 roku - 5 sztuk 2. Józefowo, gm. Gródek 08 sierpnia 2014 roku – 1 sztuka powiat sokólski 1. Puciłki, gm.

woj. podlaskie – podjęte działania

działania na terenie województwa c.d.:

przegląd stanu magazynów epizootycznych w powiatowych

inspektoratach weterynarii,

przegląd i aktualizacja wykazów osób w ramach zarządzania

kryzysowego,

przegląd weterynaryjnych planów gotowości zwalczania ASF

kolumny dezynfekcyjne w 8 powiatowych inspektoratach

weterynarii - załogi i wyposażenie.