YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: 5 Funkcja kwadratowa - matematykanaftowka.cba.plmatematykanaftowka.cba.pl/5_Funkcja_kwadratowa.pdf · 5. Funkcja kwadratowa Funkcjq kwadratowq lub trójmianem nazywamy funkcjç x
Page 2: 5 Funkcja kwadratowa - matematykanaftowka.cba.plmatematykanaftowka.cba.pl/5_Funkcja_kwadratowa.pdf · 5. Funkcja kwadratowa Funkcjq kwadratowq lub trójmianem nazywamy funkcjç x
Page 3: 5 Funkcja kwadratowa - matematykanaftowka.cba.plmatematykanaftowka.cba.pl/5_Funkcja_kwadratowa.pdf · 5. Funkcja kwadratowa Funkcjq kwadratowq lub trójmianem nazywamy funkcjç x
Page 4: 5 Funkcja kwadratowa - matematykanaftowka.cba.plmatematykanaftowka.cba.pl/5_Funkcja_kwadratowa.pdf · 5. Funkcja kwadratowa Funkcjq kwadratowq lub trójmianem nazywamy funkcjç x
Page 5: 5 Funkcja kwadratowa - matematykanaftowka.cba.plmatematykanaftowka.cba.pl/5_Funkcja_kwadratowa.pdf · 5. Funkcja kwadratowa Funkcjq kwadratowq lub trójmianem nazywamy funkcjç x
Page 6: 5 Funkcja kwadratowa - matematykanaftowka.cba.plmatematykanaftowka.cba.pl/5_Funkcja_kwadratowa.pdf · 5. Funkcja kwadratowa Funkcjq kwadratowq lub trójmianem nazywamy funkcjç x
Page 7: 5 Funkcja kwadratowa - matematykanaftowka.cba.plmatematykanaftowka.cba.pl/5_Funkcja_kwadratowa.pdf · 5. Funkcja kwadratowa Funkcjq kwadratowq lub trójmianem nazywamy funkcjç x
Page 8: 5 Funkcja kwadratowa - matematykanaftowka.cba.plmatematykanaftowka.cba.pl/5_Funkcja_kwadratowa.pdf · 5. Funkcja kwadratowa Funkcjq kwadratowq lub trójmianem nazywamy funkcjç x

Related Documents