YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • 2 zgr Gndemin kapatlmaskarar sonras Sendika.Orgunyapt yayn sansr deldi Ucuz bal furyasnn altndanniasta bazl ekerle yaplanarsz bal sahtekarl kt zgrletici bir hak olaraksunulan ebeveyn hakk kimehizmet ediyor? Trkiye edebiyatnn usta-larndan Sabahattin Alininhayat belgesel film oldu

  Ferda Ko / Sayfa 4

  Fransa nere, Trkiye nere

  Tuba Gne / Sayfa 7

  Halka kar savata...

  Tufan Sertlek / Sayfa 9

  Dinin dokunulmazl Metrobste pembe tablo

  zgr Gndem susmad Gdada bal gibi sahtekarlk 4+4+4 ve ebeveyn hakk Sabahattin Ali perdedeSAYFA SAYFA SAYFA SAYFA

  Yl 6 Say 154 5 Nisan 2012 1.25 TL

  147 15

  Kzldere direniinin40nc ylnda yaplan an-malara katlanlar, karala-malarla, davalarladevrimcilere ve mcadeletarihine saldran egemen-lere kar meydan okudu.Mahirin resmini bulun-durmann su haline geti-rildii gnlerde, o resimmeydanlar ssledi S. 13

  12 Eyll davas: ktidarnbalyozuna el vermeyelim Kendisi de 12 Eyllnmuhattab olan avukatAyhan Erdoan ile 12 Eylldavas hakknda konutuk

  KESK ve KESK'e balsendikalarn yneticileri 4688 saylSahte Sendika Yasas meclistegrlyorken Ankara'da almave Sosyal Gvenlik Bakan Farukelikin makamn igal etti.

  KESK yeleri, yasaya dair verilennergeler karsnda almabakannn "Biz sendikalar ile uzlatk"aklamas yapmas zerine kendi-leriyle uzlalmadn ifade etmekiin bu eylemi yaptklarn aklad.

  Ankarada igal eylemi srerkenlke apnda KESK yeleri de birakam eylemi dzenleyerek ynetici-lerine destek verdi.

  Gazetemiz yayna hazrlanrkenKESkin eylemi sryordu.

  KESK, bakanligal etti

  Ayhan Erdoan davayamdahil olunmasnn nedendoru olmadn iddianame-den rneklerle anlatt S. 11

  Son deil sryor...

  4+4+4 karanlna karsokaklardan ykselentepki, AKPyi korkuttu.Coplar, gazlar, panzer-leri fkeyi bastramad

  Sivas davasnn zamana-mna uratlmasnakar buluan on binler,ayrmc gerici iktidarprotesto etti

  12 Eyll darbesininkurumlarn ve aralarnhalka kar kullananAKPye tepkiler 1Maysa akacak

  Afganistandaiimiz ne? Afganistandayaanan helikopterkazas, 60 yldr em-peryalist karlarn pe-inde koan d poli-tikann sorgulanmas-na neden oldu S. 12

  Zam ay: Mart Martta doalgaza,elektrie ve akaryaktayaplan zamlar cretle-re yaplan zamlarn katn at S. 9

  Yoksulunevi rantya AKPnin kentseldnmde ilkkazmay vuraca z-mirde barnma hakkmcadelesi verenler,yoksullarn yaamalanlarnn rantlariin arsaya evrildiinisylyor S. 6

  Rant an kaybet-mek istemeyen Tes-Elbistanda EnerjiSene saldrd. Geriadm atmayan EnerjiSenliler Tes-in ka-lesinin ayn zamandayumuak karn oldu-unu gsterdi S. 8

  Erkek yargBartnda Bartnda 14yandaki .K, ylakn sredir yzdenfazla tecave urad.Erkek yarg yine aynyalana snd: Rzasvar S. 10

  Suriyenindostlar Suriyenin dostlaremperyalist zmiin stanbulda top-land. Toplantdan Su-riyeye mdahale ka-rar karmaya alanAKP, ABD ve ABdenimdilik istedii yantalamad S. 5

  Tes-inkalesinde

  Direni karanl datt

  Unutulmamaldr ki mcadeleedenler her zaman kazanamasada kazananlar sadece mcadeleedenlerdir... YOL YAZISI S. 3

  zen Tayldz / Sayfa 10

  A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

 • MEDYAHalkn Sesi

  25 Nisan 2012 / 18 Nisan 2012

  B abakan Erdoan Krtsorununda yeni stratejibenimsedikleriniakladktan iki gn sonra Krtbasnnn simge yayn zgrGndem gazetesi kapatld. zgrGndemin kapatlmas sonrasyaananlar hem halkn haber almahakk mcadelesi, hem de devrim-ci basnn dayanmasnn sansrdelebileceini gstermesibakmndan nemli deneyimleresahne oldu.

  zgr Gndem gazetesi, stan-bul 14. Ar Ceza Mahkemesitarafndan, gazetenin 24 Martgn kan saysnn 1, 8, 9, 10 ve11. sayfalarnda yer alan haber,yorum ve fotoraflarla "rgtpropagandas" yapldsulamasyla kapatld. Kapatmayagereke olan sz konusu haberler-den birisi hemen hemen tmgazetelerde yer alan AKP'nin -yeni denilen- Krt sorunu strate-jisiyle ilgili BDP ve DemokratikToplum Kongresinin yapt ortakbasn aklamasna ilikin haberdi.

  Mahkeme gazetenin yaynn 1ay sreyle durdurdu. Gazeteninbasld Gn Matbaas'na gerek-letirilen polis basknyla zgrGndemin 25 Martta kmasplanlanan saysna el konuldu.

  zgr Gndemin dostlargazete kapatma kararn ayn gnakam Taksim tramvaydurandan Galatasaraya yaplankitlesel yryle protesto etti.

  BDP, EMEP, DP, SHP, CHP,Evrensel gazetesi, Birgn gazetesi,Atlm gazetesi, KESK, CHPGenel Bakan KemalKldarolu, gazeteci ErturulMaviolu ve gazeteci Ahmet kyaptklar aklamalarla kararatepki gsterdi. TrkiyeGazeteciler Cemiyeti ve yandamedya rgt Medya Dernei dezgr Gndemin kapatlmasneletirdi.

  zgr Gndemin avukatlar26 Martta mahkeme kararna iti-raz etti. Kapatma karar aynzamanda AHMe tand. Kararaitiraz, kamuoyu tepkisi ve davannAHMe tanmasnn da etkisi ilesonu verdi. zel Yetkili stanbul14. Ar Ceza Mahkemesi, zgrGndem gazetesinin yaynnndurdurulmasna ilikin kararayaplan itiraz deerlendirerekyayn durdurma kararnnkaldrlmasna hkmetti.

  SANSR DELENDAYANIMA

  zgr Gndeme verilen ka-patma karar ne Krt basnn sus-turmaya yetti ne de egemenlerinsansr, halkn haber almahakkn gasp edebildi. Krt basnsesini 27 Martta yenidenkarlmaya balanan Gnlkgazetesi ile duyurmaya devam etti.

  Gnlkn devreye girmesikadar etkili bir dayanma eylem-ine de Sendika.Org imza att.

  Sendika.Org mahkemenin kapat-ma karar sonras matbaabaslarak el koyulan zgrGndemin 25 Mart tarihli saysntpk basm formatyla internetteyaymlad. Gazetenin el koyulan16 sayfas online olarak sanaldnyaya tand.

  nternet araclyla yayn dur-durma kararnn bomaya altzgr Gndemin sesi,Sendika.Orgun sansr delenyaynyla duyuruldu.Sendika.Orgun matbaada elkoyulan gazete saysn yaymla-mas nemli bir dayanmaeylemiydi. Fakat bundan da tesansrn delinmesi ve sansrlehalkn haber alma hakknn gaspedilmesine kar internet haber-cilii araclyla verilen militan biryant oldu.

  zgr Gndemin sesini ksamadlar

  Geen haftalarda TVlerde ekranagelen bir reklam tartma konusuoldu. Biomen adl bir erkekampuannn reklamlarnda faist diktatrHitlerin krsde konuma yapt birgrnt ekrana geliyordu. Hitlerinkonumasnn zerinde Trkeseslendirme yaplarak faizmin sembolismine unlar dedirtilmi: Kadn elbisesigiymiyorsan, kadn ampuan da kullanma.Artk yzde yz erkek ampuan Biomenvar. Erkeksen Biomen kullanrsn

  Bylece Trkiyeli erkek ampuanmterilerine Hitler araclyla esasl birerkeklik ayar verilmi. Reklam yapanfirma byk ihtimalle reklamn iyisi ktsolmaz diye dnerek dnyadaki bir nefretimgesini kendi rnn reklam yldz yap-maya yanam. Reklamda imzas olanreklamclara gelince; onlar bugne kadarbenzer erkeklik sylemini sk sk kul-landklar halde iin iine Hitler gibi dnyahalklarnn nefretini kazanm bir figrnkatlmasyla dikkat ektiler.

  Reklamlar toplumsal cinsiyet rollerininpekitirildii, erkek egemen syleminyeniden retildii ieriklere sahip. Bir r-n pazarlarken bir yandan da toplumsalimgeler, kadnlk ve erkeklik kalplarn ye-niden retirler. Bu nedenle kadnlar rek-lamlarda genelde annedir ve hep evdedir.Bu anneler ocuklarnn giysilerinde k-mayan lekeleri dert ederler. (Btn ama-r deterjan reklamlar bu kurguya sahip-

  tir) Tabaklarndan ya da banyodan kma-yan kirleri nasl zeceklerini dnrler.(Cif, Pril ve Fairy reklamlar) Evimdemutluyum ben diyerek perdelerini okar-lar. (Ta reklam) Reklamda pazarlananrn ev ii ilere ya da salt kadnlara hitapetmiyor olsa bile reklamlarda yine kadnbedeni kullanlr. Dondurma reklamlarn-dan araba reklamlarna kadar hemen he-men her rnn reklamnda gzel bir ka-dn arz endam eder.

  ERKEK ADAM NE KULLANIR?Erkekler iin pazarlanan rnler iin

  kullanlan erkek adam ... rn kullanrkalbn ilk kez Hitlerin azndan duyma-dk. Daha nce erkek adamn kullanaca- jilet ve tra kolonyas reklamlar ekran-da sk sk dnmt. Bu reklamlarda daHitlerin azndan duyduumuz szleribaka reklam kahramanlar dile getirmiti.Reklamclarn erkek egemenliini ve ay-rmcl pekitiren ierik retmeleri kadn-lar tarafndan sk sk eletiriliyor. Bureklam, reklamcln bir rn pazarlamakiin Hitleri bile kullanmakta sakncagrmeyen deerler dnyas deifre etti.

  Reklamn yaymlanmaya balanmasnnardndan Hitlerin kullanlm olmasnaynelik tepkiler ortaya kt. Sosyal medya-da ampuann kullanlmamas iin boykotarlar yapld. Marka Hitlerdenvazgeti ama slogann koruyan ve kadnelbisesi giymi erkekleri gln gstermeyealan yeni bir reklam filmi hazrlaypyayna soktu.

  Bir yllk tutukluluun ardndan tahliyeolan Ahmet kn hapishane kapsndayapt aklama nedeniyle yrtlensoruturma el deitirdi. k hakkndainceleme balatan savclk yetkisizlik kararvererek dosyay Silivriye gnderdi. Bu kararkn szleri ile ilgili soruturmann Silivrisavcl tarafndan srdrlebileceianlamna geliyor.

  Ahmet k, Nedim ener, Cokun Muslukve Sait akr 12 Mart'ta 16. Ar CezaMahkemesi'nde grlen Oda TV davasndatahliye edilmiti. Hapishane knda basnmensuplarnn sorularn cevaplayan k, biryldr aslsz delillerle tutuklu bulunduklarnhatrlatm ve unlar demiti: Bu komployukuran, yrten polisler, savclar ve hakimlerbu cezaevine girecek. Burada ben and iiyo-rum. Onlar buraya girdiinde bu lkeyeadalet gelecek. O cemaat balantl, o etebalantl adamlar buraya girecek. ok net

  bir ey var burada, bu iin asli sorumlularcemaat balantl - burada cemaati olanherkesi sulamyorum - Ama cemaati olupda bir ete faaliyeti gibi alan, emniyettekive yargnn ierisindeki brokratik rgtlen-me ierisindeki adamlardr. Ama siyasetensorumlusu da AKP hkmetidir, bunlaracevaz verdii iin, sesini karmad iin.

  kn bu szleri hakknda kamugrevlilerine grevlerinden dolay tehdit vehakaret ierdii gerekesiyle zel Yetkilistanbul Cumhuriyet Savcs MuammerAkka tarafndan inceleme balatlmt.Akka, k'n szlerinin Ceza MuhakemesiKanunu'nun 250. maddesiyle grevlendirilensavcln bakt sular kapsamnagirmediine karar vererek dosyay su vesuun ilendii yer nedeniyle SilivriCumhuriyet Basavcl'na gnderdi.Bylece kn szleri nedeniyle yrtlensoruturma yer deitirdi.

  imizdeki Hitlerler reklamc olursa Hrriyetteulusalclarnsonbahar

  zgr Gndem gazetesi 30 Mays 1992deEgemenlik kaytsz artsz DGMnindirmanetiyle yaynna balad. Youn basklar,kapatma kararlar, davalar ve en nemlisikatledilen gazetecileri ve datmclarnaramen iki yl boyunca yayn hayatnsrdrd. 14 Nisan 1994te kapatld, ken-disiyle glenen Krt gazetecilik izgisinizgr lkeye devretti. Krt medyas bu tarih-ten itibaren zgr lke, Yeni Politika, zgr

  Bak, Gnlk gazeteleri ile varln srdrd.zgr Gndemin yayn hayatn srdrdiki ylda, 30u muhabir olmak zere toplam 76alan ldrld. 3 30 gn olmak zeretoplam 20 kez yayn durduruldu.

  Yazarlar ve muhabirleri toplam 147 ylhapis cezas ve 21 milyar lira para cezasnaarptrld. Gazeteye ynelik saldrlarkarsnda gazeteciler, Diyarbakrda zgrGndem brosunda nbet tutarak gazetenin

  ak kalmas iin canlarn ortaya koydu. OHALblgesinde sat yasaklanan zgr Gndemve dier Krt gazetelerinin blgedekidatmn, polis aramalarndan kvrakakaan Krt ocuklar yapt. (Yandaki fotorafOHAL sansrn delen gazete datcs o-cuklara ait) denen ar bedellerle yaymla-nan gazete 1994te kapatldktan 17 yl sonra4 Nisan 2011de Mirasmz devralyoruzmanetiyle yeniden yaymlanmaya balad.

  zgr Gndem iin verilen kapatma karar iti-razla kaldrld. Sendika.Org gazetenin el konu-lan saysn yaymlayarak sansr deldi

  Katledilen gazetecilerin, ocuk datmclarn miras

  On binlerce insann hayatna mal olan kinci Dnya Savann mimar rk-faist diktatr Hitlerinampuan pazarlamasnda kullanlmas, reklamlardaki ayrmc anlay deifre etti

  k davas Silivriye havale

  Bir ampuan markasnn reklamnda rk-faist diktatr Hitlerin kullanlmas reklamlarn erkeklik ve kadnlkkalplarn yeniden reten ayrmc dilini ve rekabet uruna insanln deerlerini hie sayan yann gsterdi

  Doan Holdingin ald milyon dolarlk vergicezalar sonras Aydn Doann iktidarla yaadkar atlmasna son verip uzlama yolunu setiibiliniyordu. Hrriyet ve Kanal D dnda elindekigazete ve TV kanallarn satarak medya sektrndeklmeye giden ve AKP muhalifi baz gazeteci-lerin gazetedeki ilerine son veren veya etkili ko-numlarn deitiren Doann Hrriyettekiulusalclar tasfiye operasyonu sryor.

  Daha nce AKPye muhalefet eden TufanTren ve Cneyt lseverin yazlarna son verilenHrriyette ulusalc izgideki zdemir nce, RahmiTuran ve liberal Hadi Uluenginin yazlarna sonverildi. Bu ismin yazlar mart ay banda hafta-da bir gne drlmt.

  Hrriyette yazan baka bir isim Soner Yalnlailgili de bir iddia geldi. Medya konusundaspeklatif aklamalaryla tannan Gne gazetesiyazar Talat Atilla, bir yldan uzun bir sredir OdaTV davas nedeniyle tutuklu bulunan SonerYalnn Hrriyetteki yazlarna son verildiiniiddia etti. Daha ok gncel siyaset balamndapopler tarih yazlar yazan Soner Yaln, tutuk-landktan sonra da ksa bir araya ramenHrriyette yazmaya devam ediyordu. Atilla dahance de Doan Holdingin geen ocak ayndaHrriyette alan kr Kkahin ve Fatihekirgenin iine son vereceini iddia etmi amabu iddia aslsz kmt.

  ZGE YURTTA

 • GNDEMHalkn Sesi

  35 Nisan 2012 / 18 Nisan 2012

  4 +4+4 Yasas ok bykmillet meclisinden geti.Kimse merak etmesinAbdullah Gl de byk bir keyifleonaylayacaktr. Bu yasa ile imamhatip okullarnn orta ksmlarnnalmas saland gibi, slamclarnkz ocuklarna ilikin beklentileri dekarlanm oldu. Bylece toplumdahzla dini gericiliin ve erkek egemenbaskcln rgtlenmesine yasalgvence oluturuldu. Meslek eiti-minin ya snrnn drlmesi veak renim dzenlemeleri ile depatronlar iin, toplumsal bilgi ve bilin-ci olmayan sadece bir meslei uygu-lama yetenei olan ya da hibiryetenei olmayan ucuz ii depolarsalanm olacak.

  Sadece bu kadar da deil:bozacnn ahidi rac (sirkeci savc).MHPnin son dakika verdii nerge ileikinci kademede Kuran Kerim vepeygamberin hayat semeli dersolarak okutulacak. Bu semeli dersialmayanlara din hocalarnn, okulmdrlerinin yapaca basknnboyutlarn herkes tahmin edebilir.Ama ne diyor bu konuda Tayyip,istee bal, ister gnderirsin, istergndermezsin rahat ol, cebren yok.Tayyipin mant ile hareket edersek,evrim teorisi dersi ve Krte derside semeli ders olsun, isteyen gn-dersin, istemeyen gndermesin.Tayyip rahat olur mu, acaba? Olmaz,o zaman ocuklar sorup sorgulamayabalarlar, Krt ocuklar da Krtolmann bilgisine, bilincine sahipolurlar. O zor koullarda egemenlernasl lkeyi ynetebilir?

  AKP iktidarnn, 4 yl iin oyalmasna ramen ok uzun yllar etki-

  sini srdrecek bu deiim ata,toplumun nemli bir kesiminde, ileri-cilerde, demokratlarda, solculardahatta liberallerde bile bir panik havasyaratmakta. Paras olan orta snflarngenel eilimi, AKPnin yaratt eitimsisteminin dna kmak. Yani szdedemokrat, aydnlanmac zel okullar(imdiden) aramak hatta mmknseyurt d tercihleri dnmek. Buaraylar bireysel hatta toplumsallktantamamen uzaklaan bencildncelerin rn. Unutulmamaldrki mmccaaddeellee eeddeennlleerr hheerr zzaammaannkkaazzaannaammaassaa ddaa kkaazzaannaannllaarr ssaaddeecceemmccaaddeellee eeddeennlleerrddiirr.. AKPiktidarndan muzdarip olan her veliartk ok daha cretkar ve ok dahamdahaleci olmak zorundadr. Kendiocuuna, torununa verilen eitiminieriine ve bu eitimin verildii orta-ma kaytsz kalmak bir yana dorudanmdahale etmelidir. Bir baka sorum-luluk ve grev ilerici, demokrat eitim-cilere dmektedir. Eitimcilik sadecepara kazanlan bir meslek deildir.Derdi sadece para kazanmak olanlar,gitsin bakkal dkkan asn, domatessatsn. Eitimcilik bir toplumsal mis-yon ve bilincin getirdii cret gerek-tirir. Artk ilerici retmenler ve oalann rgtlerinin nnde yeni dev-ler ve grevler var. Devrimci ret-menler ise bu karanla meydanokuyan en ndeki bayrak olacaklar.

  Uyank AKP iktidar bu yasa paketiile eitim alanyla hibir ilgisi olmayanbirka yasa daha karverdi.(Hatrlanaca gibi bu taktii birokkere kullanmt, rnein referandum-da.) vlmekten, pohpohlanmaktanok holanan Tayyipin ve Abdullahnisimleri birer niversiteye verildi,

  bylece birer niversite sahibi oldularve hatta ryalarnda kendilerini birerbilim insan olarak grme frsat bilebulabilirler. Hocalar Erbakana vefaborcu gsterisine girdiler ve bir deartk kendilerine hibir zararnndokunmayacandan emin olduklarEcevite.

  Bununla yetinmedi BabakanTayyip, imdiye kadar hibir yalansylememi (!) bir babakan olarakniversite snavn kaldracaklarn vedershaneleri kapatacaklarn beyanetti. Koskoca babakan yalan syleye-cek deil ya, oysa ayn babakandaha birka yl nce dershanelerigarabete benzetmi ve ocuklarmznsnav belasndan ve dershanelerdenkurtarlmasn istemiti. Biraz dahageriye gidelim ve Tayyipi ncekilerlekarlatralm! Dnemin babakanTansu iller de niversite girisnavlarn kaldracan ve snavszniversite dneminin balayacanmjdelemiti. Hatta 12 Eyllnpaalar da bir ara dershaneleretakm ve kaldracaklarn ilanetmilerdi. (Yalandan kim lm,Kenan Evren 93 yanda, Tayyipin deyalandan lmeyecei kesin.)

  Asl uyanklk ve kat iseeitimde devrim diye pazarlanmayaallan akll tabletlerin, TalimTerbiye Kurulunun denetimindenkarlm olmasnda. Bylece buuyank/akll tabletlerin satn almKamu hale Yasas kapsamndankarlm oldu. Yani 15 milyar dolarsadece AKPnin daha dorusuTayyipin tercihleri (!) dorultusundadatlacak. Daha da ilerisi her ylda bir deitirilmesi gereken butabletler hem Tayyip iin hem de

  szde teknoloji reten patronlar iinaltn yumurtlayan tavuk. Tayyipbouna m her aileden daha dorusuher erkekten ocuk istiyor: yolu-nacak kazlar, karn tokluunaalacak karncalar!

  Halk, AKPnin ustalk dnemindezellikle 2014teki seimlere kadartam anlamyla yolunacak kaz muame-lesi grecek. Elektrie yzde 9,26(gerekte yzde 12,8), doalgazayzde 18,72 zam geldi. Ortalama birailenin elektrik faturas 70 TLden 76TLye ykselecek. Enerji Bakan Yldzaklyor, yurt dndaki ham petrolfiyatlarnn, dviz fiyatlarnn ykselme-si sonucunda maliyetlerimizinarttn vs. vs. anlatyor. Adamolana sormazlar m, yurtdndakipetrol fiyatlar dtnde niyeindirim yapmyorsun ya da madembtn yaptn fiyatlar yanstmak,senin bakan olmann esbabmucibesinedir?

  Bir de u kayp-kaak oranmevzusu var, hani her faturayayaklak yzde 10 orannda eklenerekgasp edilen para. Bu konuda varolanyaygn ancak yanl algy belirtmekgerek, nk kayp oran farkl kaakoran farkl durumlar anlatyor. Kayp,bir elektrik iletim hatt boyunca bulu-nan trafo ve iletim hatlarndaki kablo-larn i direnleri neticesinde oluankayplara denir. Yani elektrii reten-lerin ve datanlarn zmesi gerekenbir problemdir. Teknolojik olarak "sfr"olamaz. deal dnya deerleri yzde4-7 civarlardr, bizde ise yzde 10unzerinde. retici ve datclar busorunu zse, kayp orannda okciddi bir d salanr. Ancak bukayp orann tketicilerden aldklar

  iin byle bir yatrm, yapsalar dabunu aklamazlar (Bakanlk kayporann 2010dan beri aklamyor)nk kullanclardan aldklar oranazalr. Kaak ise bir elektrik iletimhattndan saya kullanmadan alnanelektrie denir. Ksaca "alnt" elektrikde diyebiliriz. Kaak orannn tmkullanclardan tahsil eden devletmant ise eve giren hrszn aldparay komusuna detmeye alanpolise benzer. Bylece hrsz yakala-mak polisin deil, komunun grevihaline gelir. (Ayrca byle bir dzendeyoksullarn kaak elektrikkullanmasnn meruluu da ayr birtartma konusu!)

  Petrolde de baka bir cinlik gzearpyor. Geen yl dnya ham petrolfiyatlar 124 dolar iken, motorininfiyat 2,98 iken bugn ham petrol fi-yatlar 100 dolarn altna dmesineramen, motorin fiyat 4 TL oldu.Dnyann en pahal benzinini tketenlkeyiz. Neden? nk devletin ben-zinden ald vergi yzde 70 civarnda.

  AKPnin parlamento iindesalad ounlua dayanarak szdemeruluunu oluturmaya altyeni dnem uygulamalar; yoksullarn,ezilenlerin, demokratlarn nefes almakanallarn tkam durumda. O yz-dendir ki artk sokaklar daha tepkili,daha kalabalk ve daha fkeli.4+4+4e kar tepkilerin tm lkedekarlnn bu dzeylere kmasnnnedeni, ocuklarnn geleceininkarartlmasn engellemenin bakayolunun kalmadnn bilincekmasdr. CHPnin bile gruptoplantsn sokakta yapmas, parla-menter muhalefetin bir snrageldiinin kantdr. Alevilerin 31

  Martta stanbuldaki fkeleri adaletinartk ancak sokakta aranmas terci-hidir. 1 Mays 2011de ve yaklak biryl nce Hopa'da sylenen tek yolsokak, tek yol devrim iar bir tercih-ten ok toplumsal direni iin birzorunluluk haline gelmitir.

  Artk her zamankinden daha fazlagrlyor ki, parasz eitim hakk iin,parasz salk hakk iin, parasz enerji,parasz ulam, parasz iletiim hakkiin mcadele etmekten baka bir yolyok, kaaak/sapacak baka bir sokakyok. Parasz internet hizmeti (1megabit) verilen Finlandiyaya, paraszulam hizmeti verilen ekCumhuriyetine, ehir ii ulamnparasz olduu Estonyaya, dnyadakien ucuz benzinin bulunduuVenezella, ran ve Suudi Arabistana,salk hizmetlerinin parasz olduuKbaya gitmeyecekseniz, haklarnziin bu lkede mcadele etmekzorundasnz.

  Bu nesnel zorunluluk koullarndatoplumsal muhalefet 1 Maysa ilerli-yor. Bu gnden belli olan ey, o gn,toplumsal fkenin byk bir kitle gs-terisine dneceidir. Toplumsalmuhalefetin nclerinin buna hazrolup olmad, bu fkeyi AKP iktidarnzorlayan, onun halk dman poli-tikalarn engelleyen bir siyasalmcadeleye dntrme yeteneinesahip olup olmadklarna ilikinkayglar mcadele srecinde giderile-cektir. Yaam alanlar her gn okboyutlu saldrya maruz kalan emeki-lerin, ezilenlerin, yoksullarn tek yolsokak tercihi kendisine mutlaka biryol aacaktr. Srekli hatrda tutulmasgereken ise . kkaazzaannaannllaarr mmuuttllaakkaammccaaddeellee eeddeennlleerrddiirr..

  Kazananlar mutlaka mcadele edenlerdir

  renci Kolektifleri 21 Marttastanbul niversitesi HukukFakltesinde Sivas Davasnn

  zamanamna uramasyla ilgiliMazlum imen ve Sivas Davasavukat enal Sarhann katlmyla birsylei gerekleti. Syleidekatliamlarn AKPyle srdrldnedikkat ekildi.

  Alnteri okurlar 29 Marttastanbuldaki BoaziiKprs'nde Kdem tazmi-natnn gasp edilmesine kar

  zincirli eylem yapt. Kendilerinikprye zincirleyen Alnteri gazetesiYaz leri Mdr ve drt Alnteriokuru gzaltna alnarak BoazKprs Karakoluna gtrld.

  Mteahhit Ali Aaolu, 4Nisan gn stanbul Teknikniversitesine geldi.

  Aaolunun niversiteye balad500 bin dolarlk elektrikli araba ileyapt ovu Kolektifler bozdu.Ayazma halknn barnma hakkngasp edip TMMOB rgtllnesaldran Aaolunu Kolektifilerprotesto etti.

  stanbuldaki Okan niversite-sinde 30 Martta bir etkinliekatlan evre ve ehircilik

  Bakan Erdoan Bayraktar GenlikMuhalefeti tarafndan protesto edildi.Kentsel dnm projelerinin yok-sullar evlerinden ettiini syleyenGenlik Muhalefeti yesi rencilerbakana ayakkab frlatt. renciler,bakann korumalar tarafndan yer-lerde srklenerek gzaltna alnd.

  Zonguldak Karaelmas niver-sitesi renci Kolektifi, 31Martta 2. Bahar enlii'ni

  gerekletirdi. Van' unutmuyoruz, biroyuncak da sen getir sloganyladzenlenen enlik ocuklara adand.Genel Maden ileri Sendikas emsiDenizer Salonu'nda 31 Martta dzen-lenen etkinlikte Bandista ve Bajargruplar sahne ald.

  Haydarpaa Gar'nn ulamhizmetindeki ilevinisrdrmesi ve halka ak bir

  mekan olarak kalmas iin balatlaneylemlerin 9uncusu 1 Nisan Pazargn gerekletirildi. Eylemler herpazar saat 13.0014.00 arasndaHaydarpaa tren garnn merdiven-lerinde sryor.

  SVASTA ZAMANAIMI KARARINA KARI , ON BNLER BULUTU

  Direnirsek geleceimiz varS ivas katliamnn firari durum-daki 7 sannn yargland ekdavada mahkemenin verdiizamanam kararna kar be Alevirgtnn ars ile 31 Marttastanbul Kadkyde bir mitinggerekleti. Miting, AKPnin gerici-ayrmc-rk politikalarna kar onbinlerin katld kitlesel bir gsteriyednt. Miting hem AKPnin faist-gerici uygulamalarna kardemokrasi mcadelesine dair hem deAlevi hareketinin bugnne vegeleceine dair nemli gstergelerbarndryor.

  On binlerce kiinin katld mitin-gin karar 13 Martta mahkemeninverdii zamanam kararnnardndan alnmt. Mitinginarclar u kurumlard: AleviBektai Federasyonu (ABF), AvrupaAlevi Birlikleri Konfederasyonu(AABK ) Pir Sultan Abdal KltrDernei (PSAKD), Alevi KltrDernekleri (AKD) ve Hac BektaVeli Anadolu Kltr Vakf(HBVAKV). 31 Mart gn koldan miting alanna yryen Alevirgtlerinin yannda DP, TKP,EMEP, BDP, SDP, ESP, Halkevleri,TTB, Partizan, Odakn da aralarndabulunduu ok sayda rgt de yerald. Mitinge farkl kentlerden yrederneklerinden de katlanlar vard.

  4+4+4 MTNG GNDEMYDMitinge katlan binlerce kii Sivas

  davasnn yan sra iktidarn Alevilerednk ayrmc politikalarn protestoetti. KESKin 4+4+4 eyleminin etkisizerinden geen birka gne ramenalana yansmt. Alevi rgtlerinin

  kortejlerinde kimlik taleplerindensonra en fazla dviz ve slogan 4+4+4yasasna kar tepki ve itirazlaryanstanlard. Krs konumalarndaKESKin eylemi sk sk selamland.Alevi rgtleri yasann eitim sistemi-ni gericiletirdii ve zorunlu din dersi-ni kaldrmak yerine yaygnlatrdiin tasarya itiraz ediyordu. Bu itirazmiting krssnde konuan ABF

  Genel Bakan Selahattin zerinkonumasna net bir biimde yansd.zer, Biz imam hatiplerinyaygnlatrlmasna karydk, yasatm eitim sistemini imamhatipletirdi dedi.

  Miting yalnzca zaman am kararve eitim gibi gncel sorunlara odak-lanmad. Alevilerin tepkisi AKPhkmetinin Snni ounlua

  dayanan tabann glendirmek adnayrtt gerici-ayrmc sylem veuygulamalarnn tmneydi.

  GERCLE KARI TARHSELFKENN BUGNK HEDEF AKP

  Geen yllarda Madmakn mzeolmas, zorunlu din dersininkaldrlmas, cemevlerinin ibadethaneolarak tannmas taleplerinin yksel-

  dii mitinglerin aksine bu kez miting-de Irk gerici AKP, Gn gelecekdevran dnecek AKP halka hesapverecek sloganlarnda karlk bulanhkmete muhalefet vurgusu nekt. Polonyada yakalanan firarisann Trkiyeye getirilmesi iingerekli admlar atmayan, zamanamkarar sonras karar hayrl bulanaklamalar yapan iktidara veErdoana tepki bykt. Bu tepkiSivasta yakanlar AKPyi kuranlarslogannda somutlat. Mitingkatlmclarnn babakann dindarlkaklamalarna tepki, Sivas karar iinvatana millete hayrl olsun akla-masna fke ilk anda hissediliyordu.Genler ve yallarn kol kolayrd kortejlerde Faizme karomuz omuza slogan genlerin encokulu att sloganlard.

  Mitingde ne kan bu vurgularAlevilerin cumhuriyet mitinglerindenbirka yl sonra gerekletirdiklerieski mitinglere mal olan Trkbayrakl sembollerle ve laiklik vur-gusuyla iktidara kar muhalefetizgisinden farkl bir noktaya geldiinigsterdi.

  AKPnin Snni mezheplere dayalayrmclk politikasna kar tepki gs-terilirken Alevilerin de kendi tarihselve geleneksel deerlerini nekard grld. Erdoan iin sk skBugnn Yezidi benzetmeleriyapld. AKPliler sk sk tarihte Alevikatliamalar gerekletiren YavuzSelim, Muaviye gibi isimlerlezdeleterirdi. Alevilerin ayrmclave gericilie kar tarihsel mcade-lesinin bugnk hedefinin AKPolduu dile getirildi.

  Miting AKPnin operasyonlarve yasalar yoluyla muhalefetekar gerekletirdii saldrlarakar birlik arsnn ne ktbir ierie sahipti. Mitingdzenleyicisi kurumlarnbakanlar tarafndan yaplankonumalarda da sk sk sollabirlik mesajlar verildi.

  Kzlderenin 40 yldnmnnhemen ardndan yaplan mi-tingde Kzlderede hayatnkaybedilen devrimciler krs-den anld. AABK BakanTurgut ker konumasndaAKPnin saldrlarnn hzkazand ve gelecek dnemintoplumun tm kesimleri iin

  daha zorlu geecei tespitinidile getirdi. ker, Alevilerindirenmekten baka yolununolmadn ama bu direnii deyalnz deil Denizlerin,Mahirlerin yol arkadalaryla,toplumun ezilen tm kesimleriile birlikte vermesi gerektiinisyledi. ker konumasnda

  Alevilerin de KESK gibi, sosya-listler gibi hayatn her alanndadirenmesi gerektiini belirtti vedirenirsek geleceimiz vardedi. AKD Bakan YardmcsEngin Gemez konumasndaAlevilerin mazlumlarn olduuyolda, adna devrim deniyorsadevrim, sol deniliyorsa sol, halk

  deniliyorsa halk yolundaolduunu vurgulad, Alevileriin bu yolda lmek var dnmekyok dedi. Alevi kurum temsilci-lerinin konumalar AKPsaldrganlna kar sokaakan toplumsal muhalefetbileenlerinin birlik ihtiyacnortaya koydu.

  Denizlerin Mahirlerin yoldalaryla birlik olalm

  Sivas davasnda zamanam kararna kar dzenlenenKadky mitingi AKPnin gerici-rk-ayrmc politikalarnakar tepki mitingine dnt

 • GNDEMHalkn Sesi

  45 Nisan 2012 / 18 Nisan 2012

  ki i st ste geldi. Bir arkadam, kendisinedananlara O tarihlerden aramzda bir Ferdavar dedii iin, perembe akam 1848 devrimlerizerine bir syleiye katlacam. Bu sralarda arka-damn yzn kara etmemek, anlarm tazele-mek iin harl harl Fransz Devrimi okuyorum.Gazete iin son saatlere girdiimi az nce farkettim. Mecburum bir koyundan iki post kara-cam. Bu saynn konusunu 1848 devrimlerindenbulmam gerekiyor.

  Ama Fransa nere, Trkiye nere; 1848 hangia 2012 hangi a?

  Nasl yapmal da Fransay Trkiyeye, 1848i2012ye balamal?

  Mesela Yurtta Kral Louis Philippein banker-lere para kazandrmak iinmuazzam bir yatrm seferber-liine girimesini; bu seferber-lii finanse etmek iin sreklihazine borlanmasna gitmesi-ni; bte an iki katartrmasn m benzetmeli?Bankerleri karacam derkentarm batrmasn; Avrupannbuday ambarn Rusbudayna mahkum etmesinimi benzetmeli? Her taraftanhonutsuzluk patlak verince dezel Yetkili Mahkemeleresarlmasndan m sz etmeli?

  Yoksa Ala Franga SanayiDevriminin asl yaktnn

  tarmn ve kk sanayinin yklmasyla kentleridolduran yoksul ynlar olmasna m bakmal?Erkek iinin yars kadar cret alan kadn iilerin,toplam ii saysnn drtte biri olmasyla, buharmakinesi kullanan dokuma fabrikalar arasndakiilikinin bizde bir karl var m? 0.2 Franka gnde15 saat alan ocuklarn, alan nufusun %15inioluturduu gerei bize bugn iin bir ey anlatrm acaba? Peki ocuk ii altrmaya ilikinkstlama getiren yasalarn kar kmaz ie yara-maz hale gelmesi?

  Sosyalizmi gzden drmek iin burjuvalarnevirdii dmenlere ne demeli?

  Mesela yllarn almann Organizasyonunavermi Louis Blancn iileri temsilen hkmetealp, Ulusal Atelyelerden sorumlu olarakLuxembourg Sarayna kapatlmasn m sylemeli;alma Hakk vaadinin bir karl olarak gn-deme getirilen Ulusal Atelyeleri bir tr geici isizliksigortas olarak deerlendirip, bir sre sonra daaylak yata diye nitelendirmelerine midokunmal? zgr emekilerin birliktelii olarakhayal edilmi olan bu iletmelerin, hkmetegrevlendirilen ba mhendis tarafndan askeridisiplin altna alnarak iilere yabanclatrlmasnnzel olarak planlanm bir suikast oluuna m?

  Bir emeki hkmeti kurmak iin giritii ayak-lanmalar nedeniyle yllarca hapishanelerde yatanBlanquiin Loui Philippein ajan, i Albertingayr menkul zengini, Ledru-Rollinin bir sefiholduu dedikodularnn dmeye basld anParisin her yerinde konuulmaya balanmasnnbizim memleketimizde bir rnei var mdr acaba?

  ilere ve yoksullara ayaklanmadan baka bir yolbrakmayp, kuatabilecei, imha edebilecei biralanda barikatlar ina etmelerini hi ses karmadanizleyip, barikatlarda toplandklar anda 50 bin asker-le kuatp top atei altnda binlercesini ldrmecanilii bizim hkmetlerimizde de grlr m?

  Toplanma yasan, grev yasan binlerce kiininkatld arifane ziyafetlerle, ziyafet alaylaryladelme yaratcln skt zaman Trkiyeninezilenleri de yakalasa acaba Pierre Leroux gibiburun kvran soyut devrimcilerimizin hkm nekadar olur? Ya da tiranla kar fkesi nedeniylesadece politik suikastlerde kullanlmak zere Ce-hennem Silah denilen zel silahlar reten teknis-yenler gze sadece Fransada m ho grnr?

  nsanca almak iin rgtlenip szlemeyaptktan sonra, patronlar tarafndan aldatlnca Yaalarak zgr yaamak ya lm diyerek barikatakan Lyon iilerinin taran damlas, Trkiye iisnfnn sabr kpne der mi, derse ne zamander?

  Trkiye nere, Fransa nere?

  N ewrozun hemen ardndan22 Martta MilliyetteFikret Bila, Tarafta LaleKemal, HaberTrkte MuharremSarkaya imzasyla yaymlananhaberlerde hkmetin yeni birKrt sorunu plan hazrlad ilanedildi. Bu isimlerin dealtklar gazetelerin Ankara tem-silcisi. de aldklar bilgileredayanarak ayn gn hkmetinzm yeri olarak parlamentodnda hibir zemin kabul etmemekararnda olduunu, parlamento-daki muhatabnn da mral veKandilden bamsz bir konumalmas durumunda mzakereyeoturaca bilgisini ne kard.

  Bu haberler ertesi gn GneyKore seyahati ncesi babakantarafndan yaplan u aklama iledoruland: 'Terr rgtylebizler siyasi olarak konumayz.Fakat parlamento ats altndaolan uzantlar ile arkadalarmngrmesi oldu. Bundan sonra daolacak. Ama onlar da drstdavranmazsa grecek deiliz.mral'nn, Kandil'in azylakonuuyorlarsa gn gelir onlarla dakonuamaz hale geliriz.

  Erdoann aklamas Krtsorununda hkmetin yeni birstrateji benimsedii eklindeyanstld. ktidarn mzakereyeniyetlendii ama bu sefer mzake-reyi KCK ve marlyla deil Krthareketinin sivil rgtleriyleyrtmeye niyetlendii nesrld.

  YEN STRATEJ DERKENBLE OPERASYON SRD

  Babakann aklamalarnnhemen ertesi gn zgr

  Gndeme bir aylk kapatma kararverilmesi, ayn hafta askerioperasyonlarla 15 kadn PKKlininldrlmesi, 2 Nisanda KCK 2.dava iddianamesinin kabul edilme-si ve 3 Nisanda stanbuldaNewroz bahanesiyle 40 noktada evbasknlarnn yaplmas yenistrateji aklayan AKPnin bugnekadar srdrd bask ve tasfiyepolitikasnn srdn gsteriyor.Babakan Erdoann yeni strate-ji ad altnda mral ve Kandilleban koparsn art BDPye,mzakere iin, kendi tabanyla,siyasi ve politik gvdesiyle balarnkopartma art komas anlamna

  geliyor. AKPnin alm ad altn-da en bandan beri Krt halk ileKrt hareketini ayrtrma siyasetigz nne alndnda BDPyi ta-banndan ayrma / kopartma isteiAKPnin genel Krt sorunu strate-jisi ile de rtyor.

  MASADA HALKIN RADESOLMASIN DYORLAR

  BDP yzde on barajn bamszadaylk gibi zor bir yntemleaarak 3 milyona yakn Krt se-menin oyu ile Meclise giren birparti. BDPnin mzakere masasnagelebilmesi iin Krt hareketinindier unsurlar ile arasna mesafe

  koymasn art komak hareketinsiyasi temsilcilerini bask altnaalarak temsil ettikleri halkniradesini ortadan kaldrmakanlamna geliyor. Gcn, politiksylemini ve duruunu Krthalkndan alan bir BDPnin bubalar kopartarak onlar temsiledemez hale gelmesi, mzakeresrecine bir katk sunmamasylaeanlaml.

  AKPnin siyasi iradesiyle BDPye, ynetici ve milletvekillerinednk yrtlen KCK operasyon-laryla BDPnin ilemez hale geti-rilmesi, 2009dan beri 6500 Krtsiyasetinin gzaltna alp tutuklan-

  mas da AKPnin BDPyi kendiiine gelecek bir biimde mzakeremasasna eli kolu balanm birbiimde oturtmak istediini gs-teriyor.

  ANAYASA TALEPLER YOKAMA MZAKERE VAR!

  te yandan Babakann siya-setle mzakere syleminin deBDPlilere siyaset yaptrmadan okkendi taleplerine dayatma eklindeolaca da yine babakannkonumalarndan anlalyor. BDPile mzakere seeneini masayakoyan Erdoan, BDPlilerinAnayasa deiikliine ilikin talep-lerini yok sayyor. Erdoan yaknzamanda anayasa deiikliineilikin yapt aklamada Krtlerikapsayan vatandalk tanm vezerklikle ilgili maddelerin yeralmadn aklad. Bu aklamaBDPnin anayasaya dair en temeltaleplerinin bile kabul etmedii birmzakere masasna arldnaiaret ediyor.

  BDP E Bakan GltanKanak 3 Nisanda gerekleenBDP Meclis grup toplantsndayeni strateji aklamalarndeerlendirerek iktidarn nesrd artlar eletirdi. Kanak,BDP konuarak zmenin koul-larn yaratmaya hazrdr.

  AKP faizmi ile mcadele, m-zakereci ile mzakere yapacazdedii konumasnda yeni strate-jiyi u szlerle deerlendirdi: ''Ol-mazlar sralayan, demokratik ta-lepleri reddeden bir yaklama, pla-na kim zm stratejisi diyebilir?Olsa olsa bu zmszlk strateji-sinin allanp pullanp yeniden ka-muoyunun nne sunulmasdr.

  DGMlerin yeni biimi olan zelYetkili Mahkemelerin kapatlmas,toplumla mcadele yasas haline gelenTerrle Mcadele Yasasnnkaldrlmas ve politik tutsaklara zgr-lk talebiyle 24 Martta stanbul, Adanave Artvinde eylemler yapld. ok saydasendika, meslek rgt, demokratik kitlergt ve siyasi parti Milyonlar Adaletstiyor nisiyatifini oluturdu.

  STANBULDA FORUMstanbulda Beikta Barbaros

  Meydannda yaplan Adalet stiyoruzForumu ile Milyonlar Adalet stiyornisiyatifinin kuruldu. nisiyatif, talep-lerin yaygnlatrlaca bir imza kampan-yas iin de dmeye bast.

  Forumda, inisiyatifin drt talebininsraland ortak metne ilk imzalarnatlmasnn ardndan adalet mcadelesi

  veren kesimler adna konumalar yapld. Bilim insanlarn temsilen

  Onurumuzu Savunuyoruz nisiyatifindenAsl Odman, yaknlarn failimehullerde kaybeden ailelerin kurduuToplumsal Bellek Platformu adnaZeynep Altok ve olu Hasan Ocakgzaltnda katledilen Zeynep Ocak,HDK szcs Sabahat Tuncel,Savunmaya zgrlk PlatformundanAv.Zleyha Glm eylemlere katlarak,gerek bir adalete duyulan ihtiyacn altnizdi. Forumda basn emekileri adnaTutuklu Gazeteciler PlatformundanNecati Abay tutuklu gazetecilere,renci Kolektiflerinden Mesut Can datutuklu rencilere vurgu yapankonumalar gerekletirdi. Taeronakar direndii iin 27 ylla yarglananBalcal iileri adna Dev Salk MYKyesi Mustafa Hotlar da forumda szald.

  ADANA VE ARTVNDE EYLEMArtvinde Bibak Kavanda gerek-

  leen Milyonlar Adalet stiyor ForumuHalkevleri, KESK Artvin ubeleri, YeilArtvin Dernei, 78liler Dernei, LiseliGen Umut ve renci Kolektiflerininkatlmyla gerekleti. Aklamadaderelerine sahip ktklar ve MetinLokumcunun ldrlmesini protestoettikleri iin onlarca kiinin tutuklandanmsatld. Artvinlilerin Uluderede 35kiinin katledilmesine karn lenlerinakrabalarnn tutuklanmasna tepkigstermesi de bir arada mcadeleninnemini ortaya koydu.

  Adanada nn Parknda nisiyatifadna aklamay yapan KESK ubelerPlatformu Dnem Szcs KamuranKaraca AKPnin zgrlkleri ve demok-ratik haklar unufak eden arklarn dur-durmak iin bir araya geldiklerini belirtti.

  Halkn SesiSSaahhiibbii vvee SSoorruummlluu YYaazz lleerrii MMddrr

  Ali Ergin DemirhanTTeelleeffoonn // FFaakkss

  0212 245 90 37AAddrreess Tomtom Mahallesi rtmealt Sokak No: 6/3

  BEYOLU/STANBULBBaasslldd YYeerr

  ART Matbaaclk, Trker Saltaba, stasyon Mah. 242 Sk, No:32Kartepe / Kocaeli (0262 373 45 03)

  editor.halkinsesi@gmail.com15 gnlk Yaygn, Sreli, Trke yayndr.

  Hkmetin Krt sorununda yeni bir strateji gelitirdiine dair aklamalarnn altndan Krt hareketinednk bilindik tasfiye plannn yeni bir faslas kt. Mzakere sylemi BDPye bask ngryor

  zm deil bask hamlesi

  FerdaKo

  ferdakoc@hotmail.com

  AKP FAZM LE MCADELE, MZAKEREC LE MZAKERE

  Demokrasi, haklar ve zgrlkler mcadelesiveren kurumlarn yan yana gelmesiyle oluan

  Milyonlar Adalet stiyor nsiyatifinin amalarnnisiyatif bileenlerinden Halkeveleri Genel SekreteriOya Ersoy gazetimiz iin deerlendirdi:

  Milyonlar adalet istiyornk tuz koktu Adaletsizlikdiz boyu. Demokrasi vaatleriyleiktidara gelen AKP iktidar,askeri vesayet sistemi ilehesaplama ad altnda elegeirdii 12 Eyll faizmininkurumlarn halk sindirme,bastrma, terr estirerekyldrma arac olarak kullanyor. HESlere karmcadele edenler, gazeteciler, Krt siyasetiler,avukatlar, renciler, hakkn arayan herkes dava vetutuklama terrne maruz kalyor.

  AKPnin tm saldrlarnn karsnda adalet vedemokrasinin ynetenlerin deil, ynetilenlerin ihti-yacdr. Gvenceli almay, insanca yaamay, kent-lerini, meydanlarn, sularn, ormanlarn, doalarn,evlerini, parklarn, ulam hakkn, salk haklarn veeitim hakklarn isteyenlerin ihtiyacdr. AKP ikti-darnn grmezden gelmeye alt bir ey var. Bulke halklarnn demokrasi mcadelesi gelenei kk-ldr. Bizler, halkn adaletsizlie kar isyan duy-gusunu, adalet, demokrasi, eitlik ve zgrlk talep-lerini sokaa tayacaz.

  Adalet talebi artk daha gl

  Daha fazla snav, daha fazla eitsizlikTayyip Erdoann Nkleer GvenlikZirvesine katlmak zere GneyKoreye giderken verdii niversite snavnkaldryoruz mjdesinin altndan snavsaysnn arttrlmas kt. Milli Eitim Bakanmer Diner, Erdoann mjdesinden birhafta sonra yapt aklamada Snavlarkaldrlacak demek, ifade olarak yanl sonudourabilir dedi ve zerinde almayaptklar dzenlemelerle YGS yerine yldabirka kez snav yaplabileceini hedefledik-lerini dile getirdi.

  17 yandaki Damla Orhann snav stre-sine dayanamayarak YGSye gitmeye

  hazrlanrken can vermesinin alevlendirdiitartmalara deinen mer Diner, Teksnavn toplumda gerekten byk bir basnve gerilim yaratt kanaatini tayoruz dedive ylda en az ya da drt kez snavyaplmas halinde bu gerginliin ortadan kal-kabileceini iddia etti.

  Snavlar kaldryoruz derken bir snavne drde kmas, Erdoann bir dieriddias olan dershaneler kapatacaziddiasnn nerelere varacana dair soruiaretleri dourdu. Nitekim Tayyip Erdoandaha nceden de bu tarz beyanlarda bulun-mu ancak AKP iktidar dneminde dersane

  says iki katn zerinde artarak 4 binigemiti. AKP dneminde yaanan snavenflasyonu ve devlet okullarnn iler acshali bu piyasaya can vermi ve yllk cirosu 10milyar dolara erimiti.

  Erdoan, konumasnda zel dersanelerinkapatlarak zel okula dntrleceini veAhmet Necdet Sezer dneminde veto edilenzel okullardan hizmet alnmasuygulamasnn da balatlacan syledi.Bylece dersaneler kapansa dahi eitsizliksorununun zlmeyecei aksinederinleecei aa kt. Zira zel dersanelerzel okullara gre eitsizlii telafi etmenin

  daha ucuz bir yolu olarak ne kyordu.Fakir ama baarl az sayda rencinin zelokul parasnn devlet tarafndan dendii sis-temde, baarl bulunmayan emeki ocuklarkaynaklar zel okullara gittii iin iyiden iyiyegzden karlacak. Devlet okullarna ve zel-likle de meslek liselerine ynlendirilecek.Dersaneye gitmeden baarl olmannimkansz hale getirildii sistemden, zel okulagitmeden baarl olmann imkansz halegetirildii sisteme gei, eitsizlikleri daha daderinletirecek. Bu arada AKP ile arasn iyitutan eitim kurumu sahipleri kazanrken,dierleri elenmi olacak.

  Adaletistiyoruz nktuz koktu

  Hopada yaanan ve Metin Lokumcununhayatna mal olan polis saldrsn Ankaradaprotesto ederken gzaltna alnan 48 kii hakkndapolise mukavemet ettikleri gerekesiyle alandava 13 Mart gn grlmeye baland.Mahkemede, yarglanan 48 kii hakknda hibirdelil sunulmad. Durumada savunmalarn yapan48 kii, uradklar ikenceleri ve cinsel tacizlerimahkeme heyetine anlatt. Dava 22 Hazirana erte-lendi. Hatayda da Metin Lokumcununkatledilmesini protesto eden 24 kiiye alandavann ilk durumas 4 Nisanda grld.

  Hopa davalarsryor

  Krt halk eylemlerini srdryor. Binlerce kii valilik yasaklamalarna, polis engeline ramen calann doumgn 4 Nisanda doduu yere, Urfa merliye doru yola kt. Gemite bu yrylerde iki kii ldrlmt

 • DNYAHalkn Sesi

  55 Nisan 2012 / 18 Nisan 2012

  iklimkta7 5

  Arap dileri bakanlar, 20 yl aradansonra ilk kez Arap Birlii zirvesi iinIrak'n bakenti Badat'ta bir araya geldi.Zirvenin al Libya Dileri Bakan yapt,daha sonra birliin bakanln Irak DileriBakan Hoyar Zebari'ye devretti. Araplkelerinin liderleri toplantda Suriyekonusunu ele ald. Zirvede Annan Planzerinde tartmalar yapld renildi. ArapBirlii lkeleri 1990'da Saddam Hseyin'inKuveyt'i igal etmesinden bu yana ilk kezBadat'ta bir araya gelebildi.

  Arap Birlii Badatta

  Yunanistan hkmet szcs PantelisKapsis, erken seim tarihinin henzkesin olarak belirlenmemesine karn, en ge11 Nisan'a kadar meclisin feshedilerek erkenseim tarihinin aklanacan syledi.Yunanistan'da daha nce yaplan akla-malarda, erken seimlerin tarihi konusundaYunan siyasi parti liderleriyle Avrupallararasnda anlama saland, seimlerin 29Nisan ya da 6 Mays'ta yaplaca belirtilmiti. siyasi partinin desteiyle ibana gelenLukas Papadimos bakanlndaki geicihkmet, 130 milyar Euro'luk yeni kredianlamasna karlk yapt bte kesinti-leriyle ii ve emekilerin tepkisini ekmiti.

  Komuda erken seim

  NATO Game Over grubunun arsylaAvrupa'nn farkl lkelerinden Belika'yagelen yzlerce kii, NATO'nun Brksel'deki anakararghna girmeye alt. NATO kartlar,"Askeri mdahaleye kar insani mdahale" slo-ganyla NATO topraklarna girip rgt sembo-lik olarak kapatt. Eylemde yaplan aklamada"Halkmz hedef haline getirecek fze savunmasistemlerini; zmden ok sorun douranaskeri mdahaleleri; savatan kar salayan irketpolitikalarn; ie yaramayan, tehlikeli ve yasad nkleer silahlar istemiyoruz" denilerekeylem sona erdirildi.

  syan NATO kapsnda

  Moskova'nn gneyinde pazarclarnkald bir depoda meydana gelenyangnda, 17 gmen hayatn kaybetti. len-lerin, Moskova'ya almaya gelen gmeniiler olduu belirtildi. Olaydan sonra yaplanaklamada Binann yangn k kapalolmasayd iiler kurtulabilirmi. Yangn ksasrede yaylm ve binann giriini kapatmdemekle yetinildi. Yangna pazar yerindehangarlarn ve depolarn yanndaki iki katlbinada zor artlarda yaayan gmen iilerinsnmak iin yaktklar elektrikli stcnnneden olduu sanlyor.

  MoskovadaEsenyurt facias

  Suriyenin dostlar stanbulda

  S uriyenin dostlar ikincitoplantsn 1 Nisanda stan-bulda gerekletirdi.Emperyalistler ve ibirlikileritarafndan dzenlenen toplantyatoplam 82 lke katld. BirlemiMilletler Gvenlik Konseyinde(BMGK) Suriyeye mdahaleyekar kan Rusya ve in toplantdavetini reddederken, AKPhkmetinin kardeiz dedii rantoplantya arlmad.

  Toplantda konuma yapanTayyip Erdoan am ibirlii yap-mazsa BMnin mdahalesikanlmaz olur diyerek Suriyeyeemperyalist mdahale ars yapt.Suriye halk kaderini kendibelirleyecektir diyen Erdoan,emperyalist devletleri Esad muha-liflerine destek vermeye ard veSuriyede Esada kar birlik kurmaars yapt.

  Al konumasn yapanDileri Bakan Ahmet DavutoluSuriye halknn bugn bizden duy-mak istedii, dostlarnn kendileriniyalnz brakmayaca, bu lkedeyaanan insanlk dramna dahafazla seyirci kalnmasnn kabuledilemez olduu mesajdr diyerektpk Erdoan gibi Suriyeyeemperyalist mdahale arsndestekledi.

  stanbulda yaplan toplantdaSuriyeye mdahale konusunda enistekli grnen AKP hkmeti olsada toplantdan istedii sonucukaramad. ABDnin yaklaanbakanlk seimleri ncesi riskegirmek istememesi, Avrupann ta-rihindeki en byk krizlerdenbirinin ortasnda olmas nedeniylemdahaleye yanamamas AKPninistediini elde edememesine nedenoldu. Toplantda Suriyeye kar birmdahale karar kmad ancakierideki muhalif gruplarn

  desteklenmesi ynnde admlaratlmaya devam etti. Dardan birmdahaleyi gze alamayanemperyalist devletler, ieridekimuhalif dostlarn destekleyerekEsad ynetimine kar mcadeleyiierden yrtmeye devam edecek-ler.

  stanbulda yaplan toplantdabu konu karara baland ve dahance gizlice yaplan yardm,alnan kararla aktan yaplr halegetirildi. Buna gre zgr SuriyeOrdusu mensuplarna dzenli maadenecek. Ayrca Suriye ordusun-dan kap saf deitiren askerlerede maa balanaca duyuruldu.birlikilere yaplacak yardmlarnfinansman ABDnin sadk mtte-fikleri olan Krfez lkeleritarafndan salanacak.

  stanbulda yaplan toplantdanbirka gn nce Seulde yaplannkleer gvenlik toplantsnda daKatar tarafndan Suriyeli muhalif-

  lere silah yardm yaplmas nerisigetirilmi ancak neri kabuledilmemiti. Suriyeli ibirlikiisyanclara silah ve lojistik destekyardm yapld daha nce birokkez ispatlanmt. TrkiyedenSuriyeye zel eitimli silahl birlik-lerin sokulduu snrda yaananatmalar ve Suriyenin 49MTiyi gzaltna almasyla aakmt.

  Snrdan silah ve asker geiisalayan lkelerin banda yer alanTrkiye, Seuldeki silah yardmnerisini veto ederek lmclolmayan yardm yaplmas gerek-tiini savunmutu. Seulde yaananbu tutarszlk bile tek bana Suriyekonusundaki yaklamlarnsamimiyetsizliini ortaya koymakiin yeterli. Toplantdan bir mda-hale karar kmad ancak sonubildirgesinde yer alan baz maddel-erle ileriye dnk bir mdahaleninyolu yaplmaya baland. Bildirgede

  yer alan ve Suriye halkna tehditoluturan baz maddeler yle:

  -Suriye'nin gelecei bizzat Suriyehalk tarafndan kararlatrlmal,Suriye halknn meru ve hakl ta-lepleri karlanncaya kadar onlarlabirlikte olunacak.

  -Suriye'nin bamszl, egemen-lii, siyasi birlii ve toprak btn-l korunmal.

  -Rejim, halkn her adan kay-betmitir. Suriye rejiminin uygula-d acmaszln BM'nin BamszKomisyonu'nun belirttii gibi insan-la kar ilenen sular olarak ka-bul edilebilir.

  Bu maddelerle AKPnin nemlestnde durduu, Suriyede fiili birKrt ynetiminin kurulmasna karnlem alnrken, Suriyede emper-yalist karlar dorultusunda birrejim kurulana kadar ablukanndevam edecei de anlalm oldu.

  Suriyenin dostlar bir sonrakitoplanty Fransada yapacak.

  Suriyenin dostlar emperyalist zm iin bu kez stanbuldayd. Toplantdan mdahalekarar kartmaya alan aktif taeron AKP, ABD ve ABden imdilik bekledii yant alamad

  Endonezyada hkme-tin benzine yzde 33zam yapacan aklamashalk sokaa dkt. Zamkart eylemlerin, teklifinmeclise gelmesinden hafta-lar ncesinde programlan-mas ve yerellerden rgt-lenerek bytlmesi, zam-mn geri ekilmesini sala-d.

  Endonezya hkmeti-nin, dnya genelinde pet-rol fiyatlarnn ykselmesi-ni ve fiyat endeksinin bt-eyi alt st ettiini gerekegstererek benzine zamyapacan aklamas, yok-sul halkn byk tepkisineneden oldu. Zamm aslakabul etmeyeceklerini sy-leyen yoksullar, zammakar rnek bir mcadeleprogramna imza att. Tek-lifin meclise gelmesindenhaftalar nce eylemlerinebalayan halk, renci r-gtlerinin nclnde ilkdireni mevzilerini yerel-lerde kurdu. Pek ok ken-tin mahallelerinde zamkart komiteler kuruldu.Benzin istasyonlarnnnnde 24 saatlik oturma

  eylemleri dzenleyenkomiteler, yzlerce kiininkatld yryleri rgt-ledi. Teklifin meclisegeldii gn ise JavaAdasndaki bakentCakarta, lke tarihinin enkitlesel eylemlerindenbirine sahne oldu.

  ASILLAR, VEKLLERYOK SAYDI

  Meclis nne yryenyz binlerce kii, hkmetiprotesto etti.

  Hkmet, eylemin etki-sini krabilmek ve tepkileriazaltabilmek uruna tek-lifin grlmesini bir gnerteledi.

  Ancak bu hamle, fkeyidaha da artrd. Meclisegirerek dorudan oy kul-lanmak istediklerinisyleyen Endonezyallarapolis saldrd. Biber gazlarve plastik mermilerle yap-lan saldrya karlk verenhalk, barikatlar aarakmeclis binasna dayand.

  Polis saldrs sonucundaiki kiinin hayatn kaybet-tiinin aklanmas da f-kenin daha fazla bilenme-sine vesile oldu.

  Kitlesellemi ve mili-tanlam zam kart tep-kinin, meclis kapsna ka-dar dayanmas karsndaaresiz kalan hkmet,teklifi meclise getirmedenzamm geri ektiini ak-lad.

  Devlet Bakan SusiloBambang Yudhoyono, geriadmlarn ilgin bir akla-ma ile ssledi. Yudhoyono,zamm yoksul halk d-nerek yaptklarn, ancakzamdan zenginlerin etki-lendiini ne srd. Komi-telerin temsilcileri ise ka-zanmlarnn ardndan yap-tklar aklamada, benzineyaplacak bu zammn yenizamlar beraberinde geti-recei, bu nedenle yrrl-e girmesine asla izin vere-meyeceklerini aklad.Eylemciler, yaptklaraklamada 1988 ylndayaplan bir benzin zamm-nn ardndan hkmetindevrildiini de hatrlatt.

  Avrupada hkmetlerinekonomik krizden k neoli-beral saldrlar younlatrmak-ta aramas, isizliin ve yoksul-luun artmasna yol ayor.Halkn haklarna ynelik saldryasalarnn yarattmaduriyet, geni kitlelerinortak mcadele zeminlerindeyan yana gelmesini salyor.

  Ktay saran ekonomik krizinboyutlarnn son gstergesiAvrupaKomisyonununistatistik birimiEuroStatnaklad ubatay isizlik verilerioldu. Kurumagre AvroBlgesinde isiz-lik oran yzde10.8e ulaarakrekor krd. spanyada yzde23.6, Yunanistanda yzde 21,Portekizde yzde 15 olan isiz-lik oran gen nfusta daha dacan yakc oranlara ulamdurumda. 15-24 yalararasndaki isizlik oran spanyave Yunanistanda yzde 50snrn at.

  sizlik ve yoksulluun art-masna ramen hkmetler,neoliberal saldr paketlerindenvazgemiyor. AB ve IMFtarafndan dayatlan politikalarharfiyen uygulayacanaklayan Portekiz hkmeti,lke genelinde sosyal poli-

  tikalarn uygulanmasna araclkeden 1500 mahalli idareyikaldrd. spanyada ise yne-time henz birka hafta ncegelen Babakan Mariano Rajoyda rotasn sermayeye grebelirledi. Sermaye temsilci-leriyle yaplan grmeninardndan hkmet, tasarrufsalamak gerekesiyle topluiten karmalarn nn aan,tazminat haklarn krpan, lke

  tarihinde ii hak-larna ynelik enbyk saldr pake-tini mecliste onay-latt. Fransada dayaklaan bakanlkseimlerini frsatbilen patronlarrgt MEDEF,gvencesizliiderinletiren yeni

  bir i yasasn hkmete dayat-t. Teklif, 13 Nisanda FransaMeclisinde oylanacak.

  spanyadaysa emekiler, 29Mart gn lke tarihinin 6ncgenel grevine imza att.Katlmn yzde 67 dzeyindeolduu grevde zellikle ulamhizmetinde byk baar eldeedildi. i sendikalar, ii-pat-ron ilikilerindeki eitsizliinartmas durumunda grevlerinsreceini aklad. 200 bin Por-tekizli emeki ise 2 Nisan gnLizbon sokaklarn doldurdu vehaklarnn gasp edilmesine izinvermeyeceklerini aklad.

  Ulamn temel bir insan hakkolduunu syleyen ve paraszsalanmas gerektiini savunan Es-tonya halknn dzenledii kampan-yalar ve eylemler kazanmla sonu-land. Bakent Tallinnde yerel yne-tim, kent ii ulamn parasz sala-np salanmamasn halk oylamasnasundu. Halkn yzde 75inin evetoyu vermesiyle ulam parasz halegeldi. Halk oylamasnn ardndan biraklama yapan Tallinn Kent Beledi-ye Bakan Edgar Savisaar, halihazr-da kullanlan sistemin, maliyetin sa-dece yzde 33n karladn ak-lad. Ulam hizmetinin parasz sa-lanmasnn zel ara kullanmn

  azaltacan ve toplu ulam tevikedeceini syleyen Savisaar, kararnAvrupada bir ilk olduunu vurgula-d. Parasz ulam hakknn kazanm,muhalefetin ve sermayenin ise rahat-szlna yol at. Muhalefetteki Re-

  form Partisi Genel Bakan ValdoRandpere, kentin zengin gibi gste-rilmeye allmasnn aldatc oldu-unu syledi. Sermaye evreleri isekamu kaynaklarnn arur edildii-ni ne srd.

  Avrupa isizAvrupa isyanda

  Endonezyada isyan kazand

  Estonyada ulam artk parasz

  GKSU CIKIT

 • NSANCA YAAMHalkn Sesi

  65 Nisan 2012 / 18 Nisan 2012

  Evine bakmazsanyklrFener BalatYardmlama Dernei(FEBAYDER) ve KentHareketleri 29 Marttastanbul FatihBelediyesinin tarihiyarmada iinde kepelerlesrdrd kazalmalarn protesto etti.

  Ayvansaray Tokludedeparknda bir araya gelenFEBAYDER ve kent hare-ketleri adna aklamayidem ahin okudu.ahin, Fatih Belediyesininblgede ArkeolojiMzesinden habersiz veKoruma Kurulu kararlarolmadan, denetimsiz biim-de kepelerle kaz alma-lar yaptn ve bu kazlarnyer alt eserlerine ve arke-olojik kalntlara zarar vericinitelikte olduuna dikkatekti. Blgede birinci dere-ce tarihi eserlerde tahribatyaratan inaat faali-yetlerinin srdnbelirten ahin, unlarsyledi: Birok komumuzevine kck bir mda-halede bulundu diye paracezalar dedi. imdi deni-yor ki evlerinize bakmam-snz, biz geleceiz ve gere-keni yapacaz. Ve gerekenolarak yaptklar Suluku-lede, Tarlabandaki gibiykm, katliam

  Afet deiltalanyasasVan depremininardndan afeti frsataevirme abasna girenAKPnin hazrlad AfetRiski Altndaki AlanlarnDntrlmesiHakkndaki Kanunprotesto edildi. YasayAfet deil talan yasasolarak nitelendirenBarnma Hakk Meclisi,TBMMnin Dikmen kapsnnde eylem yapt. Barn-ma Hakk Meclisi yeleribu tasarnn yasalamasdurumunda, evre ve e-hircilik Bakanl ve TO-Knin hi bir kayt ve ko-ula bal olmakszn lketoprayla ilgili karar vere-bilme yetkisiyle donatlaca-n syledi. AKPnin 19milyon yap stoundan 9-11 milyon konutu ykmaabas iersine gireceinisyleyen Barnma HakkMeclisi yeleri, bu duru-mun deprem bahanesiyledaha byk bir yama poli-tikas balatmann aracolduunu belirttiler.

  Okul yoluamurdangeerAnkarada Prof. Dr.Mehmet Salamlkretim Okulu renci-lerinin ilesi bitmiyor.Ankarann Batkentsemtinde Atlantis AlveriMerkezinin yapmyla yol-lar bozulan okul renci-leri yaklak iki senediramurlu yollar kullanarakokula gitmek zorundabraklyor.

  zellikle kar yannbu yl youn olmasndandolay renciler amuramahkum edilmi durumda.Ankara BykehirBelediyesi bu durumkarsnda bir zm ret-miyor. Gazetemizekonuan renci velisiNurhat Kurt, tek istedik-lerinin ocuklarnnrahata kullanabileceikaldrmlar olan dzgnbir yol olduunu syledi.Kurt, imar planndadeiiklik yaplarak okulblgesinin alveri mer-kezlerine alacan dabelirtti.

  A KPnin Afet RiskiAltndaki AlanlarnDntrlmesiHakknda Kanun Tasarsylabirlikte kentsel ykma girieceiillerin banda zmir geliyor.Ulatrma Bakan BinaliYldrm ile evre ve ehircilikBakan Erdoan Bayraktarnyapt aklamalar da bu ynde.zmir Bykehir Belediyesi(BB) ve TOK ibirliindeyaplacak kentsel dnm iintasarnn meclisten gemesibekleniyor. Yoksullarnn kentdna itilmesiyle zmirin kentdokusunun zenginletirilmesiprojesi, byk inaat irketlerive AKP yandalarna rant alanam olacak. zmirde yaplacakkentsel dnmden elde edile-cek rantn bykl zmirligiriimcilerin de azlarnnsuyunu aktm olacak ki konuy-la ilgili bir internet sitesi bilebulunuyor.izmirkentseldnm.com adlsite henz faaliyete gememiolsa da sitenin kurucusu MimarAlp Burkat yaptmz telefongrmesinde, zmirdekonunun ok az bilindiini vebu konuda arz-talep dengesinisalamak istediini syledi.

  zmirin kentsel dnmprojeleri Karyaka-rnekky,Bayrakl, Torbal, Menemen,Bayndr, Ege Mahallesi,Uzundere Vadisi, YeildereVadisinde yaplacak.Belediyenin kentsel dnmiin belirledii alanlardakidnm planlar bakanlktarafndan henz onaylanmad.Cenneteme 1. Etap Projesi ileilgili orada yaayan insanlar vemahale temsilcileri, projeyedahil edilmeye allyor.

  Peki ya zmirin en eski semt-

  lerinde yaayan yoksullarndurumu ne olacak? Bu soruyayant bulmak iin Doal veKltrel evre Giriimi szcsAhmet Tuncay Karaorlu ilegrtk. Karaorlu, gecekon-dularn emek srecinin hiesayldn syleyerek, yok-sullarn yaam standartlarnnzorla deitirilmeyealldnn altn izdi.

  Karaorlu, blge halknnyaam alanlarnn meta olaraksunulmasna dikkat ekerekunlar syledi: Yaplmak iste-

  nen asl ey insanlarn yaamalanlarnn bir arsa olarakdeerlendirilmek istenmesi.Merkezi idare tarafndan sonyllarda gndeme getirilmi olankentsel dnmn ruhu bun-dan baka bir ey deil. Yanigecekondu blgelerinde imarhaklarn elde etmi, kentinortasnda kalma zellii tayanyoksullarn evlerini ve parklarnbirer arsaya dntrme proje-si. Elbette sadece arsa eldeetme projesi olmad iin, iiniinde bir de inaat sektr ve

  rant alan elde etme amac var.

  ZMRN KONUTAHTYACI YOK

  Karaorluya iddia edildiigibi zmirde yeni konuta ihtiyaolup olmadn sorduk; mevcutkonutlarn nfusu kaldrabile-cek dzeyde olduu yantn vedahasn aldk: zmirin yenikonut alanlarna ihtiyacolmad gibi var olanlarnyounluklarnn artrlmasna daihtiyac yok. zmirin planlan-mam alanlarndaki yaplama

  tamamlandnda 2025 ylnnnfus ihtiyacndan bile fazlakonut ortaya kyor. BBninkonuyla ilgili yapm olduualmalarda da bu husus belir-tiliyor.

  Karaorlu, kentseldnmle insanlarn dahasalkl konutlarda daha salklyaayacaklar iddiasn daeletiriyor. Kentsel dnmn,halkn kltrne uzak biryaplama yarattn vurgulayanKaraorlu, bu konuda unlarsylyor: O insanlara konut

  olarak sunulan ok katl vekendi yaam kltrlerinden okfarkl yaplar yaamlarn dahada zorlatrmakta. Oturmamaliyeti ve dier alanda sosyalmaliyeti ileden baka bir eydeil. Baheli evlerde oturangecekondu halknn, topraklailikisi kesilmekte, komulukilikileri bitmekte, zemeyeceiteknik skntlarla karlamakta:snma-asansr gideri yk destne eklenmekte.

  Karaorlu isizlik vegvencesizlik iinde yaayangecekondu halkndan dzenlideme beklemenin ayr birzmszlk reteceine dedikkat ekti. Bu zmszlnyeni gecekondu blgeleri yara-tacan syleyerek, kentseldnmn sosyal ynnnsorunlu olduunu anlatt.

  Ayrca Karaorlunundeerlendirmelerine gremimari, inaat ve dayankllkalarndan uygun olmasa bilegecekondu blgesindekiyaplanma, insan temelli bakasyla yapld iin gerekoradaki aa dokusunun varl,gerek evlerin birbirleriyleuzakl ve komuluk ilikileridikkate alndnda, projelerdengrlen yaplara gre dahadeerli. Karaorlu esas sosyalgrevin bu dokularn salklhale getirilmesi, rnek ksmlaryok ederek deil eksik olanlartamamlamak olduunu ifadeetti.

  Karaolu son olarak, biruyarda bulundu: Barnmahaklar ellerinden alnan insan-lara verilecek evler artl olarakveriliyor. nsanlar gelecekte sa-hip olabilmek iin borlandrl-yor. sizliin youn olduu oblgelerde taksitler denemiyorve sre yarm kalyor. nsan-larn hak sahiplii sona eriyor.

  Yoksulun evi rantya arsa

  Okmeydanevlerinesahip kyor

  Emeli iftiler imha planna isyan etti

  K E N T S E L D N M D E L K K A Z M A Z M R E V U R U L U Y O R

  AYCAN TEKN

  AKPnin kentsel dnmnde ilk kazmay vuracan mjdele-dii zmirde barnma hakk mcadelesi verenler, yoksullarnyaam alanlarnn rantlar iin arsaya evirdiini sylyor

  Mersin Akkuyuda nkleer santral projesi ile ilgiliyaplmak istenen evresel Etki Deerlendirmesi(ED) toplantsna nkleer kartlar izin vermedi.ED mdr yardmcs engellenen toplanty yapldsayd ve evre ve ehircilik Bakanl Mersin lMdrl yalan haberini yapt.

  Kyller ve nkleer kartlar, Mersin'in BykceliBeldesi'ne bal Akkuyu Koyunda kurulmas plan-lanan nkleer santral ile ilgili yaplmak istenentoplanty yaptrmad. Sabahn erken saatlerindenitibaren toplantnn gerekletirilecei dn salo-nunun nnde beklemeye balayan nkleer kartlarsalona girmek istedi. Jandarma kyllere sert birbiimde mdahale etti, buna karn salona girilmesi-

  ni engelleyemedi. Toplantnn yapld salona giren kyller

  "Buralar bizim size brakmayacaz", "Akkuyuernobil olmayacak" sloganlar att. ED GenelMdr Yardmcs Osman ztrk konuturulmad.Nkleer kartlar engelleme giriimlerine ramenkrsye kt ve mikrofona el koydu. Alklarladesteklenen eylem nedeniyle toplant gerekletirile-medi. Bu durum karsnda Osman ztrk Bilgialma hakk gasp edildii iin toplanty sona erdiriyo-rum ve toplanty yaplm sayyorum dedi.

  Konuyla ilgili aklama yapan Nkleer KartPlatform (NKP), AKP'nin gvenli bir santral inaetme, inaat bamsz denetime tabi tutma ve

  halkn grlerini alma niyeti olmadn belirtti.NKP, bu santrallerin patlamaya hazr bomba gibiolduunu ve ikinci bir ernobil'in ve Fukuima'nnMersin'e ina edilmesine izin vermeyecekleriniduyurdu.

  Buna ramen, evre ve ehircilik BakanlMersin l Mdrl sitesinde toplantnn yapldhaberini yaymland. Ekolojistler.Org internet sitesi,protesto fotoraflaryla birlikte bir haber yaymla-yarak bakanln neleri grmezden geldiine dikkatekti. Bakanlk sitesinde yaymlanan fotoraflarlaprotesto fotoraflarnn karlatrld haberdebakanln eylem haberini vermedii gibi yalanhaber yapt ortaya kt.

  Bakanlktan hayali ED toplants

  Neredeyse hibir evintapusu olmayanOkmeydannda ykmbyk bir tehdit.Belediye,Okmeydanndayaplacak kentseldnm projesindennce imara alan bu bl-genin tapularndatacan syleyerekhalktan belgeler topla-maya alyor.

  Okmeydan halk, 24Martta Mercan DnSalonunda tapu soru-nuna dair ve kentseldnm projelerinekar toplant yapt.Beyolu Belediyesinin,Okmeydannn imaraalmas ve blgedednm iin almalarahz vermesine kar 500mahalleli bir araya geldi.

  Okmeydan halktoplantda, konutlarnparasn dediklerini,hatta bir kez deil herdnem seim vaatleri ve

  imar aflaryla demeleryaptklarn, imdiyeniden kendilerine tapusatlmasna kar olduk-larn belirti. Mahallelitapularn hak sahiplerinebedelsiz verilmesini iste-di.

  Mimarlar, ehirplanclar ve avukatlarnda katld toplantda,Okmeydanndayaplacak bir dnmnsadece mekan yapsnndeitirmeyeceini vedayanma ruhunun dayok edilecei hatrlatld.

  Mahalleliler,Yllardr yan yanayaadmzkomularmzdanayrlmayacaz dedi.

  Mahalle halk, hak-larnn korunmasngaranti altna almak iinbelediyeye tapu iinbavuru yaplmas vebunun iin taahhtnamemetni hazrlanmasnkararlatrd.

  E meli iftiler KocaeliBykehir Belediyesi veKartepe Belediyesinin uygula-may planlad 1/1000lik uygula-ma imar plan karsnda isyanetti.

  Daha nce mahallekahvelerinde gnll hukuku-larn ve ehir planclarnnkatlmyla toplantlar yapankyller, 1 Nisan gn Emedehalka ak bir toplantgerekletirdi. ehir plancs ZekaiAkay ve ifti-Sen Genel Bakan

  Abdullah Aysunun katldtoplantda Emeliler de sz ald veplann Emeyi imha planolduunu ifade etti. Emelilerdava srecine hazrlandklarndile getirdi ve bir ay sonra bykbir eylem gerekletirecekleriniduyurdu. Toplantda Villanzabeki deil, bahemde ifti olmakistiyorum yazl bir pankart daald. Emeliler, 1/1000 imarplan askdayken plana hep birlik-te dileke yazarak itirazetmilerdi.

  YEL ALAN DEDLERMEZARLII YEDLER

  Belediyelerin uygulamay d-nd plana gre iftilerin ev-lerinin bulunduu alan imara akgzkmedii iin evlerin var olantapular geersiz saylyor. teyandan ayva, erik, kiraz ve cevizyetitiricilii yaplan blgedeki ta-rm alanlar da rekreasyon alanolarak gsteriliyor. Bu da bu bl-gede tarm yaplamayaca anla-mna geliyor, nk otel, AVM,ocuk park, stadyum gibi kulla-

  nmlar da imar planlarnda rekre-asyon alan olarak geiyor.

  Kartepe Belediye Bakanplanla ilgili olarak tarm ve hay-vancln zarar grmeyeceinisylese de Emeliler bakanainanmyor.

  Daha nce blgede ina edilenevsel atk kolektrnden sonrakyllerin tarihi mezarlklar yokedilmiti. O zaman da kolektrnhibir zarar getirmeyecei,belediye yneticileri tarafndaniddia edilmiti.

  Eme beldesi,Kocaelinin endousunda SapancaGl kysnda, temelgeimin meyvecilikolduu bir belde.

 • NSANCA YAAMHalkn Sesi

  75 Nisan 2012 / 18 Nisan 2012

  Babakan twitter hesabnda yazd: te, evreve ehircilik Bakanl'n sadece bunun iinkurduk. Kentsel dnm yaptk, yapacaz.

  Babakan, bu dnmn ne pahasna hangikoullarda gerekletiriliyor olduunu, elbettetwittern 140 karakterde dert anlatma snrlamasnedeniyle deil, yaptk-yapacazdan tesini te-ferruat olarak grdndenanlatmyor. Bir rpda sy-leniveren yaptk-yapacazgibi; doann talan edilmesi,kentlerin yamalanmas, ye-ri geldiinde ve kiisine grezel mlkiyet hakknn bilegasp edilmesi, kamu yararkavramnn ieriinin veamacnn arptlmas, tmyaam alanlarnn meta hali-ne getirilmesi, kanun hk-mnde kararnameler karl-mas ve kanunlar yazlmasda bir rpda oluveriyor.AKP, utanmyor, gocunmu-yor adna bile acele dedik-leri kamulatrmalar yapyor. Ses ykseltmeye,direnilere mahal vermeden, sessizce, bir keredei bitiversin istiyor. Bylece, sonunda naslsa y-klm bir konutu yktrmayacaz diye direnenbir Dikmenli kadn, yaplm bir nkleer santralinkarsna kurdurmayacaz diyen bir Mersinligen kamayacak diye dnyor. Birmahkeme kararndaki gibi bir kurnazlkla E biryktralm bakalm, ancak yle anlayabiliriz kamuyararna m deil mi?ye getiriyor.

  Hemen diyor Babakan Erdoan. Aslndakendini padiah sandndan tiz demek istiyor.Ama yok, bu bir genelge ve bu yzden hukukibir dil kullanyor: vedilikle! vedilikleAkkuyudaki nkleer santral projesinin hayatageirilmesini isteyen Erdoann acelesi 2023eyetimek. Babakan bir genelge de en okdirenile karlatklar alanlardan biri olanHESleri hzlandrmak iin hazrlyor. Sektrleraras koordinasyonu, ibirliini ve suyatrmlarnn hzlandrlmasn salamak"amalarn yazarak onlarn da acilen hayatageirilmesini istiyor.

  Minareyi alan aceleci AKP, bir aklama getir-mek ihtiyacndan deil de soran olursa yani davaalrsa diye eit eit klflar da kenarda bulun-duruyor. Klflar iin en kullanl yol en ok kar-sna kacak soruna zm bulmak; kendine g-re bir kamu yarar ierii oluturmak. Kamuyarar duruma gre, sermayenin isizleri istihdametme olana, lkenin kalknmas umudu, irket-lerin edecei kr, da bamllktan kurtulmahatta arpk kentlemeyi nlemeye (yoksulluugizlemeye) dntrlebiliyor.

  AKP hukuki, fiili ve siyasi yollar deneyerek,lke snrlar dahilindeki kendince ranta alabilirgrd tm topraklara, sermaye lehine el koy-maya alyor. Oyununu yle iletiyor: lk etap-ta hkmet duruma el koyuyor, iktidarn gcnkullanarak, halkn direniini krmay deniyor.Sonra sorumluluktan bir anda kurtuluyor. nkkamulatrmalarn, ED raporlarnn, Bakanlkizinlerinin devamnda ii, sermayeye devrediyor.

  Bugnlerde de acele kamulatrma yolunutecrbe ediyor. Sonra bu ekilde kamulatrdyaam alanlarn, sermayeye meta olarak sunu-yor. stelik acele kamulatrma ilemi yalnzcasonular bakmndan deil, yaplma aamasndada sorunlu, baka bir ifadeyle usl ynnden desakat. lemin yaplmas Milli Mdafaa Mkellefi-yeti Kanununa dayanyor. O da seferberlik, sa-va hali gibi artlar iin ngrlm, 39da hazr-lanm bir kanun. AKP, halka ve onun haklarnakar at savata kentsel dnm seferberliibalatmcasna bir ynetim ortaya koyuyor.

  Acele kamulatrma bizi yalnzca 39a, kinciDnya Sava yllarna gtrmyor. AKP, dahaeskileri, kapitalizmin doduu dnemden esin-leniyor. Toprak itlemelerle, kyllerin mlksz-letirildii, mlkszletirilen kyllerin kapitalizm-le ve yoksullukla yzletii dnemi. Bakn niyetynnden sermayenin birikim aamasndakifarkllklar nedeniyle ayrsa da kullanlan yn-temler nerede birleiyor. Sermaye-iktidar elele,derelerimizi kurutup yaam alanlarmzda bizi yoksayarken, evimizi bamza ykp, moloz parasylaavutmaya alrken, bahemizdeki aalar kesipbize duble yollar ina ederken, bu sradadepremzedeler karda kta adrlarda kalrken,Bu topraklar bizim diyebileceimiz bir hakkmzolmasn diye urayor.

  Unutmadan, Erdoan bata yazdm tweeti-nin ardndan unu yazyordu: nallah ocuk-larmza beton ynlar iine mahkum olmuehirler deil, parklar ve yeiller iinde olanehirler emanet edeceiz. Demek yle, eyvallahBabakan, eksik olma!

  Halka kar savatakentsel dnmseferberlii

  TubaGnetuba@

  sendika.org

  Gdada bal gibi sahtekarlkM edyada hzl bir artgsteren bal reklamlarn-da arsz elde edilen bal-larn pazarland ortaya kt. Birdevlet kuruluuna bal satm ihalesi-ne girerek dier reticilerden ol-duka dk bir teklif verenreticinin ballarnn dier bal reti-cileri tarafndan analiz ettirilmesiylebu gerek ortaya kt. Yaplan in-celeme sonucunda retilen ballarnsahte olduu, ekerli kimyasal birkarmn bal olarak satld belir-lendi.

  SAHTE BAL NASIL OLUYOR?Sahte bal, msr urubu, fruktoz

  olarak da bilinen Niasta Bazleker (NB) ierisine bal esanskatlarak elde ediliyor. Normal birbaldan farkl grnmeyen bumadde orjinal baldan duyu organ-laryla ayrt edilemiyor. Arolmadan elde edilen bu sahte balngerek baldan ayrt edilmesi ancaklabaratuvar koullarnda mmkn.Sahte bal vakasnn imdi ortayakmasnn sebebi bu kimyasalkarmn elde edilmesindekullanlan msr urubunun kul-lanmnn AKP dneminde yenidzenlemelerle yaygnlatrlmas.2011 ylnn Haziran ayndahkmet NBnin kullanmkotasn yzde 7.5tan yzde 15ekard. eker pancar tarmnn tas-fiyesinde nemli bir adm olan NBkullanmn yaygnlatrlmas, burnn daha dk maliyetli olmasnedeniyle gda reticileri tarafndan

  da desteklendi.NASTA BAZLI EKERNZARARLARI NELER?

  Daha nce Halkn Sesi gazete-sine bu konuyu anlatan OnkolojiUzman Dr. Yavuz Dizdarlar, armiktarda frktoz kullanmnn

  eker ve obezite gibi hastalklartetiklediini sylyor. Vcut,NByi eker olarak alglayamyor.Bu da karacierde birikmesineneden oluyor.

  Karacierde biriken bu kimyasalmadde obezite ve kansere varan

  ciddi salk problemlerine yolayor.

  NBnin nn aan bir dieruygulamaysa, NBnin rn amba-lajlarnda eker olarak gemesineizin veren mevzuat. retici ekeryerine bu kimyasal kullanyor ama

  bunu ambalajnda eker diye belir-tiyor. Bylece tketiciler aldklarrnlerde NB olduunuanlamyor.

  DENETMSZLK NN ATIKonuyla ilgili gazetemize akla-

  malarda bulunan Bal reticileriBirlii Danman Nuray Ik,kk ve orta lekli retim irket-lerinde daha nce ziraat, kimyaveya gda mhendisialtrlmasnn zorunlu olduunusyleyerek, 2010 ylnda kartlan5996 sayl gda retimi, tketimi vedenetlenmesine dair KanunHkmnde Kararname ile bununortadan kaldrldn ifade etti.Ik, bu durumun tevik edilen NByannda ciddi bir etken olduunusyleyerek sahte bal reticilerininba bo brakldn belirtiyor.

  Ar frktozun insanlarda birok ciddi hastala neden olduunuanlatan Ik denetimlere yeterincedikkat edilmemesiyle insanlarnparallatrlan salk sektrnedoru yneltildiini syledi. Ik,salkl bir ekilde beslenmehakknn salk hakk, eitim hakkgibi nemli bir hak olduuna dikkatekiyor.

  BAL RETCS DERTLSahte ballarn piyasaya

  kmasyla orjinal bal reticilerininzor durumda kaldn syleyen Ikbunun nne geilebilmesi iindevletin eker pancar retimindekikotay kaldrlarak bu retimi teviketmesi ve denetimlerini artrmasngerektiini sylyor.

  Bursada kyllerin su isyan

  Orman ve Su leri Bakanltarafndan 21 Martta dzenlenenDnya ormanclk, su ve meterolojignleri etkinlikleri Enerji, Sanayi veMaden Kamu Emekileri Sendikas(ESM) tarafndan protesto edildi.Ankara Ticaret Odasnda dzenlenensu gnn protesto eden emekileradna aklamay ESM Bakan Mustafaerolu yapt. erolu, temel hizmetlerinparal olduunun altn izerek,Emperyalizmin pazar kavgas arayson 30 ylda doal varlklardan sosyalgvenlie, eitimden sala, ulamdanposta hizmetlerine kadar uzamtr.Emperyalizm yeryznn ve doannbtn deerlerini hzla metalatrmayabalamtr" dedi. Adanann Kozanilesindeki baraj kazasn hatrlatanerolu, olayn ardndan hkmetin veyetkililerin aklamalarn son derece

  vahim bulduunu belirtecek yaanan buolayn bir kaza olmadn syledi. e-rolu, bylesi bir faciann yaanmasnnnedeninin DSnin denetleme greviniyerine getirmemesi olduunu belirtti.

  Gerek sorumlularn suyu kamu malolmaktan karp bir meta halinedntrenler olduunu syleyenerolu, sermayenin yuvas olarak tarifettii Ankara Ticaret Odas`nda DnyaSu Gn kutlayanlara seslenerek,Akarsuyu elinden alnan, deresi kurutu-lan, denetimsizlik yznden canndanolan bu lke insanlar, Dnya SuGn`nde gstermelik toplantlarda;sizlerle yan yana olmayacaz dedi.erolu, hayatn temel kayna olansuyun, kt bir ynetimle insan hayatnakastedecek duruma getirildiini ve bunukamuoyuyla her frsatta paylaacaklarnsyledi.

  Tortumun Bababeldesinde uzun sredirverilen HES kartmcadelede Devlet Su leri(DS) nemli bir karara imzaatt. DS, evre ve doa tahri-bat yapld gerekesi ileBaba HES inaatn geicibir sreyle durdurdu. DS,irketin, verdii taahhtlereuymadn, proje tantmdosyasnn gereklikten uzak,bilirkii raporunun da eksik vehatal olduunu kabul etti.

  Baba Beldesinden AliDursun, DSnin kararngazetemize deerlendirdi.Dere yatana dolumyaplmasnn yasad olduunubelirten Dursun, bu uygulamasonucunda heyelanlarnbaladn syledi. Dursun,DSnin de durdurma kararncan ve mal gvenlii gereke-siyle aldna dikkat ekti.DSnin kararn Dantaydakidavaya ek olarak yolladklarnbelirten Dursun, projeye ihti-

  yati tedbir koydurmaya al-tklarn syledi.

  Proje durdurulsa da uzunsredir HESlere karmcadele eden Babahalkna alan davalar sryor.2011de i makinalar, polis vejandarma blgeye girmeyealm olaylarn ardndanhemen hemen herkese davalaralmt. Mahkeme, 17yandaki Leyla Yalnkayanneylemlere katlanlar ilegrmesini yasaklamt.

  Bursada su kaynaklarnn irketlerepazarlanmasna tepki gsteren kyllereylem yapt.

  Bursa Su Platformu ve Bakyller sukaynaklarnn irketlere pazarlanmasnprotesto etmek iin 24 Martta setbaMahfel nnde buluarak, tulum ve zurnaeliinde Kent Mzesi nneyrd.Yzlerce kylnn katldyryte sk sk Krann, Bakyn,Suutunun suyuna dokunma slogan atld.

  Kent mzesi nnde basn aklamasokuyan Doa-Der Ynetim Kurulu yesiEylem Kkaltun, Kylerin sukaynaklarnn kyllere sorulmaksznirketlere pazarlandn dile getirdi.Kkaltun Bursann ambalajl su pazarndailk sralarda yer aldn ifade etti.

  Kkaltun, Uluda Milli Parkndanyasalara aykr olarak irketlere su verildiinibelirterek egemenlerin su boa akyorsylemlerine kar suyun bugne kadar hibirzaman boa akmadn syledi.

  Eyleme katlan kyllerden biri Suutuelalesinin suyunu alp kurutuyorlar. Benimocukluum dereboyunda geti, ben imdi nebalk tutabiliyorum ne hayvan sulayabiliyo-rum dedi. Derem kuruduktan sonra benne yapabilirim diye soran Bakyl yurtta,Suutu elalesinin suyunu vermiyoruz ver-meye de niyetimiz yok diye konutu.

  KONTAI EVRENLE DELEVRTENLE MZ

  Halkn Sesine konuan Nursel Pnar,Bakyndeki Suutu elalesiin ky snrlar

  ierisindeki yaplmak istenen fabrika vebarajla yok edileceini syledi. Pnar fab-rikann yaplmas iin srekli iilerin imakineleriyle geldiklerini ancak Bakyl-lerin i makinelerini grdklerinde iilerinalmasna izin vermediklerini belirterek,Bizim iimiz konta evirenle deilevirtenle dedi.

  Pnar szlerine yle devam etti:Arazilerimiz, tarlalarmz, ormanlarmz,hayvanlarmz, ormanlarmz iin anlaya-canz tm yaammz olan suyumuzun,elimizden alnmasna izin vermeyeceiz.

  Pnar, deerlendirmelerinde Suutuelalesine yaplmak istenen fabrika ve barajakar Bakyllerin Bursa Su Platformuylabirlikte sularna sahip kmak iin mcadeleedeceklerini vurgulad.

  Tortumdaki HES yaama zararl

  Hzl bir art gsteren bal reklamlarnn altndan sahtekarlk kt. Bir kakavanozu 100 liraya satlan ucuz ballar, AKPnin Niasta Bazl ekerinkullanm kotasn arttrmas ile balayan arsz retimin rn kt

  OSMAN NUR ORHAN

  Bursadaki kyller, sularn tehdit eden i makinelerini grdklerinde iilerin almasna izinvermiyor, tepkilerini Bizim iimiz konta evirenle deil evirtenle szleriyle dile getiriyor

  Suyun Ticariletirilmesine Hayr Platformu, 3.Kpr Yerine Yaam Platformu ve Kent Hareketleribileenleri, yaptklar basn aklamasyla yaamalanlarnn kamulatrma ad altnda zel irketlerepeke ekilmesini protesto etti.

  alayan'dakistanbul Adliyesinnde 27 Marttabir araya gelenstanbullular,"Evime, kentime,yaam alanmadokunma!" yazlpankart aarak,devletin 'acelekamulatrma' adaltnda halklaraait yaam alan-larn msadereyntemiyleirketlere devretmesini protesto etti.

  Basn aklamasn okuyan enay Elhseyni,Kamulatrma Kanunu'nda yer alan 'acele kamu-latrma' ifadesinin afet ynetimi, kentseldnm ya da nc kpr projesibahaneleriyle yaam alanlarnn sermayeye pekeekilmesini ngrdn syledi. Bununkamulatrma deil aka el koyma olduunusyleyen Elhseyni Btn kanun tasarlar geriekilmeli, karlm kanunlar ve ekleri iptaledilmeli ve bunlara dayanarak yaplan tm uygu-lamalar sona erdirilmelidir dedi.

  Bu uygulamalarn durdurulmamas halinde acilkamulatrma kararlar ile el konulan ve irketlerinkullanmna sunulan tanmazlar iin Anadolu'nunher yerinde su duyurusunda bulunacaklarnnaltn izen Elhseyni, verilecek hukuk mcade-lesinde mdahil olacaklarn da vurgulad.

  Kamulatrma Kanununda istisnai olarak yeralan acele kamu-latrma ifadesi birmenkul ya da gayri-menkuln kamu yada toplumun tmadna kullanlmakzere devletmlkiyetine geiril-mesi anlamnagelmekteydi. Ancakbu dnem BakanlarKurulu ile EnerjiPiyasas DzenlemeKurulu tarafndantoplumun ortak kul-

  lanm alanlar devlet eliyle hzla zel irketleredevrediliyor. Kentlerde yama, afet ynetimi vekentsel dnm ad altnda uygulanmayabaland.

  1939 ylnda 2.Dnya Sava ncesinde savahazrl kapsamnda kartlan ve hukukun stn-lnn geerli olduu iddia edilen bir lkedeolmamas gereken (o gnk adyla) Milli MdafaaMkellefiyetleri Kanununu HES, baraj, madencilik,petrol, ulam ve kentsel dnm projelerindeirketlerin ticari karlar iin kullanlyor.

  EVRM AKIR

  Kamulatrma deil el koyma Sular yaam deillm yeertiyor

 • EMEKHalkn Sesi

  85 Nisan 2012 / 18 Nisan 2012

  stanbul Tuzladaki RMKTersanesi nnde dire-niini srdren ELTA ii-lerine polis saldrd. 13Martta iten karlan ii-ler 28 Martta RMK patro-nu ile grmek istedi. Ta-lepleri kabul edilmeyen i-iler tersane nndeki yolutrafie kapatt. 2 saattenfazla sren eyleme polissaldrd. Polis saldrs so-nucu 10 ii gzaltnaalnd. Bir gn sonrasndada Maltepe Belediyesinnde direnilerini srd-ren iilere Belediye Baka-nnn korumas ve polissaldrd. Saldr sonucu 13ii gzaltna alnd.

  Martaynda 59ii ldstanbul i Sal ve Gvenlii Meclisi(SG), 1 Nisan gn birbasn aklamas yaparakmart ay i kazalar vemeslek hastalklarraporunu aklad. SGinbu ayki gndemindeEsenyurt'ta yanarak leninaat iileri vard ve basnaklamasn inaat iileriokudu. SGin raporunagre mart ayndaki i kaza-larnda 59 ii hayatn kay-betti. En ok lm inaat,maden ve enerji sektr-lerinde yaanrken len 59iiden 27sini inaat iilerioluturdu.

  Diyarbakrdaki DicleniversitesiHastanesinde Dev Salk-,sendika yelerine ynelikbasklara kar 28 Marttabasn aklamas yapt. 250kiinin katld eylemdeaklamay Dev Salk-Ynetim Kurulu yesi Zey-nep elik okudu. elik, ii-lere taeron irket tarafn-dan sendikalarndan istifaetmeleri iin bask yapld-n, basknn Bahekimlikeliyle gerekletirildiini sy-ledi. elik, hastanede alanyeni blmlere gei iinsendikadan istifa etmeninart koulduunu ifade etti.

  stifabasksnatepki

  Enerji-Sen Tes-in kalesinde

  E nerji-Sen Genel Bakan KamilKartal ve enerji iisi Mahirzdoan, 26 Martta Elbis-tanda Tes- ube yneticilerinin sal-drsna urad. Kartal ve zdoan, Af-in Elbistan Termik Santralinin ASantrali ube Mdryle yaptklar g-rmenin ardndan bina knda, ba-larnda Tes- Afin ube Mdrnnbulunduu 10 kiilik grubun saldrsnaurad. Kartal ve zdoan kendilerinikorurken olaya zel gvenlikiler m-dahale etti. Aralarnda Tes- ube y-neticilerinin olduu grup silah ekerektemsilcilik odasna kat. Olay yerinegelen jandarma ekipleri Kartal ve z-doan gzaltna ald. Kartal ve zdo-an, saldrganlar hakknda su duyuru-sunda bulundu.

  Enerji-Senlilere ynelik Tes-saldrs stanbul ve Adanada gerek-letirilen eylemlerle protesto edildi.Youn katlmn olduu iki eylemde deTes-in, iilerin haklar iinmcadele eden Enerji-Sene tahammledemedii belirtilirken, Enerji-Seningeri adm atmayaca duyuruldu.

  ELBSTAN TES-N KALESSaldrnn nedeninin, Tes-in

  blgedeki hakimiyetini kaybetmemeistei olduunu belirten Enerji-SenGenel Bakan Kamil Kartal, Tes-iniiler zerinde yaratt hakimiyetin,silah zoru ve baskyla kurulduunu,maruz kaldklar saldrnn da bunugzler nne serdiini ifade etti.

  Trkiyenin birok yerinde Tes-yelerinin Enerji-Sene geme istei

  karsnda Elbistandaki gibi saldryaanmad. Kamil Kartaln sznettii hakimiyet kurma isteinin neden-leri Elbistann ve termik santralinzelliklerine bakldnda anlalyor.

  Elbistan Tes- asndan, Enerji-Senin gelecei asndan ve lkedekienerji politikalar asndan ok nemlibir yere sahip. Temel geim kaynaenerji ve maden sektr olan blgede-ki termik santraller retim kapsitesi veii says olarak Trkiyenin en byktermik santralleri. Kamu kuruluuElektrik retim A.ye (EA) aittermik santrallerde 1.800 kadrolu ii

  alyor. Bu zellii nedeniyle santralTes- asndan adeta kale. Santraldetaeron irketler de var ve daha oksantralin bakm ilerinde faaliyetgsteren bu irketlerde 400 civarndaii alyor. Ayrca yl iinde 4 tanebyk termik santralin yaplacablgede 5i byk, 10 tane hidroelek-trik santrali (HES) var. BykHESlerden 5i Limak Holdinge ait.Uluslararas enerji irketlerinin bykyatrmlar yapmay dnd bl-genin enerji retim havzasnadntrlmesi planlanyor. 150 yllkkmr rezervinin de bulunduu

  blgede 3 yl iinde 15 binden fazlaenerji ve maden iisi alacak.

  Blgede devlet Tes- gibi birsendikaya her zaman ihtiya duyuyor.Tes-in Afin ve Elbistan ubelerininbana geen ynetim de byk birrant ann tepesine oturuyor. Hattaube genel kurullar silahl atmalaradahi sahne oluyor. Blgede yarg, kol-luk, idare ve Tes- ibirlii iinde.Kamil Kartaln aktardi bilgilere greimdiye kadar Tes- eteleritarafndan darp edilen birok ii olsada hibiri kendisine vuran grmemi.Blgedeki savc, jandarma, karakol bu

  tr saldrlar kimlerin yaptn bilme-sine ramen hibir ey yapmyor.

  TES-N KALES AYNI ZAMANDAYUMUAK KARNI

  Tes-in blgedeki ube bakanlar11 bin - 12 bin lira arasnda maaalrken kadrolu iiler bin 200 - bin 300lira maa alyor. Tekniker, mhendisgibi elemanlarn alt taeronirketlerde de maa bin lira civarnda.ilerin tamamnn kredi kart borlarvar. Gelir adaletsizliini gren ve buduruma kar kan iiler Tes-ligruhlar tarafndan tehdit ediliyorhatta darp ediliyor.

  RGTL MCADELE LERE UMUT VERYOR

  Enerji-Senin son bir yllk sretegerekletirdii rgtlenme atlmTes- esaretindeki iiler asndanumut oluyor. Tes-in basklar kar-snda iiler Enerji-Sende rgtlen-mek istiyor. Taeron irketlerdeki ii-leri rgtleyerek baladklar sreteTes- yelerinin bile sendikalarndanistifa ederek Enerji-Sene ye olmak is-tedikleri bir konuma geldiklerini akta-ran Kartal, Elbistandaki gelimelerinTrkiyedeki dier termik santrallerde-ki iiler tarafndan da ilgiyle izlendii-ni kaydetti.

  TEMSLCLK AILACAKSaldrnn, Enerji-Senin blgedeki

  rgtlenmesi iki gn geciktirdiinisyleyen Kamil Kartal, Elbistandargtlenmeye baladklarn aktard.Bir ay iinde blgede bir temsilcilikaacaklarn da syledi.

  Rant an kaybetmek istemeyen Tes-, Elbistanda Enerji-Sene saldrd. Geri adm atmayan Enerji-Senliler Tes-in kalesinin, ayn zamanda yumuak karn olduunu gsterdi. Enerji-Sen Elbistanda rgtlenmeye balad

  Adana Demirkprde Toroslar Elektrik DatmA. (TEDA) Genel Mdrlk binas nnden kornasesleri eksik olmuyor. TEDA nnde direnilerinisrdren iilere Adana halk, arabalaryla geerkenkorna alarak destek veriyor.

  aydr maalarnn verilmemesine tepki gster-dii iin iten karlan TEDAtaki enerji iilerinindirenii 3 Nisanda bir ayn doldurdu. Enerji-Sen,direniin birinci aynda bir etkinlik gerekletirdi.TEDA ube nnde buluan iilere, aileleri veAdana muhalefeti de destek verdi. TEDA nndegerekletirilen enlikten sonra nn Parkna biryry gerekletirildi. Eyleme, direnileri sren TekGda- yesi Amylum Niasta iileri de katld.nn Parknda yaplan konumalarda enerjiiilerinin ilerine geri dnene kadar mcadeleedecei vurguland.

  Bir aylk sre iinde iiler 23 ve 26 Mart tarih-lerinde polis saldrsna maruz kald. Kentteki hereyleme dava aan Adana Valilii enerji iilerinedava amak yerine para cezas kesiyor. 23 Marttakipolis saldrs sonrasnda grnt kirlilii yarattgerekesiyle ceza kesilen iilere, 26 Martta gerek-letirilen polis saldrs sonrasnda da kaldrmigali gerekesiyle para cezas kesildi.

  alma Blge Mdrl, iilerin haksz ekildeiten karldklarn rapor haline getirmi olmasnaramen 12 Haziran seimlerinde AKPden milletveki-li aday aday olan TEDA Genel Mdr MahmutNimet Dalkr bu raporlar dikkate almyor. Dahanceki grmelerde devreye gireceini syleyenValilik de, TEDA Genel Mdr tarafndan dikkatealnmyor. Halkn Sesine konuan Enerji-Sen uzmanSleyman Keskin, genel mdrn asl niyetinin

  TEDAta sendika istememesi olduunu syledi.Sendikann girdii iyerinde maalarn ge ve eksikdenemeyeciini belirten Keskin, unlar anlatt:Burada insanlarn paralarna el koyuyorlar. Biz ilkgeldiimizde bordrosunda 1.400 lira maa aldgzken iiler, bankamatiklerden paralarn ekiyor.irket yetkilileri de yanlarnda gidiyor ve maan 300lirasna el koyuyor. TEDAta on yldr alan iilereyllk izin kullandrlmadn da szlerine ekleyenKeskin, sendikann girdii bir iyerinde bu trhukuksuzluklarn yaplamayacan belirtti.

  Hukuki yollar deneyen enerji iileri bir yandanda fiili mcadele yrtyor. Haftann 4 gn eylemyapan iilerin hedefinde Valilik, Adliye, TEDAGenel Mdrl ya da AKP il binas var. ilerherkesi TEDA Genel Mdrlne e-posta yolla-yarak protesto etmeye aryor.

  Adanada korna sesleri artyor

  ilerepolissaldrs

  Samsun Gazi DevletHastanesinde DevSalk- yesi iiler ieiade davasn kazan-malarna ramen hastaneynetimi mahkemekararn uygulamyor.Dev Salk- yeleri has-tane nnde 28 Marttabir basn aklamasyaparak hastane yneti-mini, il salkmdrln veValiliimahkemekararn uygula-maya ard.Aklamayyapan DevSalk- GenelBakan Arzuerkezolu, mahkemeniniilerin kadrolu olarakilerine iade edilmesikarar verdiini hatrlatt.

  TAERON DEVLETMEMURU

  Dev Salk-inaklamasndan bir gnsonra Gazi DevletHastanesi BahekimiAhmet smailolu da biraklama yapt. Basnakahvalt veren smailolu,

  yapt aklamalarlamahkeme kararnkafasna gre yorum-ladn ortaya koydu.ilerin, taeron iistatsnde hastanedealabileceini ifadeeden smailolu iileriin Onlar memur olmakistiyor dedi.

  KADROLU OLARAK E ADELERNE...

  15 Marttasonulanan davada3. Mahkemesi,taeron almannmuvazaal (hileli)olmas nedeniyleiilerin kadrolu

  bir ekilde ie iadeedilmelerine kararvermiti.

  BR YILDAN UZUNSREDR DRENYORLAR

  Samsun Gazi DevletHastanesinde DevrimciSalk- yesi olduuiin iten karlantaeron salk iileri 26Ocak 2011den beri has-tane bahesindedirenilerini srdryor.

  stanbul Bykehir Belediyesi(BB), Taksimin yok edilmesineynelik plana kar kan ehirplancsn iten kard.

  ehir Planclar Odas stanbulubesi, odann verdii grevi yapt- iin bir profesyonel oda ynetici-sinin stanbul Bykehir Belediye-si tarafndan iten karlmasnprotesto etti. 29 Mart gn stan-bul Bykehir Belediyesi nnde

  bir basn aklamas yapan ehirPlanclar Odas, iten karmaolayn dier planclara ve profesyo-nel oda yneticilerine gzda ver-mek amacyla gerekletirildiinisyledi. Oda, belediyenin kurumsalbir tavr gsterdii gerekesiylealann ismini vermekistemediini belirtti.

  ehir Planclar Odas stanbulube ynetcisinin iten karlma

  gerekesi Taksim Meydan iinhazrlanan yeni imar planna itirazdilekesi yazmak istemesi ve 12Martta Taksim Dayanmasbileenleri tarafndan gerekletiri-len basn aklamasna katlmas.

  BBnin bu tr uygulamalarnnyeni deil. BB, ehir PlanclarOdasn 2011in Temmuzundakiracs bulunduu mlkten tahliye-ye zorlamt.

  Samsundahukuk bittidireni sryor

  Grevinedeniyleisiz kald

  KESK yeleriAnkaradaBabakanlknndenTBMMye yrd.Polis barikatylakarlaanKESKlilerTBMMninDikmen Kapsnaulamay baard

  4688 Sayl Kamu GrevlileriSendikalar Kanunununmeclis genel kurulunda grl-meye balanmasyla 2 NisandaKESK sokaa kt. AnkaradaTBMMye yryen KESK yeleri,bulunduklar kentlerde kentmerkezlerinde eylemler yapt.4688 sayl yasann mevcut toplugrme sisteminden daha geri

  bir dzenleme getirdiini belirtenKESKliler toplu szlemehakknn snrl bir dzeyde tutul-duunu syledi. Topluszlemede imza yetkisininsadece AKP yanda Memur-Sende olacan belirten KESKyeleri dzenlemeyle anayasannve uluslararas szlemelerin yoksayldn belirtti.

  Genel toplu szlemenin yansra hizmet kolu toplu i szle-mesinin yer ald deiiklie gregenel toplu szleme grmeleri-ne katlmayacak konfederasyonunhizmet kolu toplu i szlemesiyapma ans kalmayacak. Topluszlemede anlamazlk kmasdurumunda hakem heyeti devreyegirecek. Hakem heyeti 6s

  AKPnin atad, 3 AKP yandaMemur-Sen temsilcisi olmak ze-re 11 yeden oluacak. Bu heyetinverdii karar balayc nitelikteolacak. Grev hakk olmayacak.

  KESKe gre toplu szlemedzeninin grev hakkyla teminataltna alnmas ve her sendikannkendi yeleri adna topluszleme yapabilmesi gerekiyor.

  KESK 4688e kar sokaa kt

  ALP TEKN BABA

 • EMEKHalkn Sesi

  95 Nisan 2012 / 18 Nisan 2012

  M art ay tam anlamylazam ay oldu. Enerjimeselesi can yakcekilde halkn btesini sarsmayadevam ediyor. Mart aynda ben-zine 3 defa gelen zamla birlikteNisan ayna elektrik ve doalgazzamm ile baladk. 1 Nisandangeerli olmak zere elektrieyzde 9,26, doalgaza ise yzde18,72 zam yapld. Hkmetzamlar savunurken enerjininarlkl olarak ithal olduunuvurguluyor, dnya piyasasndayaanan fiyat artlarnn yurtiin-deki enerji fiyatlarnayanstldn sylyor. Bu nokta-da Enerji Bakan Taner YldzVatandamzn geliri artt iinfiyatlar artsa da pek nem arzetmiyor diyor ancak cretleriortalama yzde 6 dzeyindeartarken enerjide zamlar yzde20leri buldu.

  EV BTES ELEKTRK + DOALGAZ

  Elektrik datm hizmetlerininzelletirilmesiyle zam yamurubalad. Son yaplan zamlardannce, datm hizmetleri bedeli,perakende hizmet bedeli vesaya okuma bedeli altndatoplanan paralara son 4 yllkdnemde yzde 120lere varanzamlar yapld. Bu dnemdeTFE (Tketici Fiyat Endeksi)yzde 37 iken elektrik zamlarenflasyonun 3 katn at. Bu gizlizamlarn yannda konutlarda kul-lanlan elektrie son 6 yl iindeyzde 20 zam yapld. Ayrca2012 ylnn ilk ay iin deyaplan toplam zam oran yzde12,8 oldu. Oysa 2012 yl iinhedeflenen enflasyon oran

  yzde 6,5 olarak belirlenmiti.Durum gsteriyor ki 4 yllksrete hep enflasyonunzerinde artan fiyatlar bu yldada enflasyonun ok zerindeartacak. Sadece son zam ile bir-likte 4 kiilik bir ailenin aylkasgari elektrik tketimi 70liradan 76 liraya ykseldi.

  Doalgaz zamm iinhavalarn snmasnn tercihedilmesi ise dikkatlerdenkamyor. Enerji Bakan TanerYldz son fahi zammnncesinde havalarn sndn vezam iin vakit geldiini akaifade etmiti. Yaz aylarna getiri-len zammn can yakmayacanhesap eden hkmet aklncahalka iyilik yaptn ima ediyorancak bu zamlarn kn fatu-ralar can yakc haline getirecei

  ak.Elektrie ve doalgaza yaplan

  son zamlarla 4 kiilik bir aileninsadece bu iki kaleme yapacaharcama ortalama 300 lirayayaklayor. Buna su ve telefoneklendiinde bir asgari cretinyars faturalara gitmi oluyor.Kira, beslenme, ulam, salk,eitim gibi dier harcama kalem-leri iin iki cret bile yetmiyor.

  PETROLDE AKP HNLSon yaplan zamlara gereke

  olarak hkmet, artan petrol fi-yatlarn ve dvizdeki ykseliigsteriyor. Petrol fiyatlarndayaanan dleri fiyatlarayanstmayan AKP hkmeti, herykselii frsat bilip yurtii enerjifiyatlarna zam yapt. Dnyaekonomik krizinin en sert dne-

  minde petrol fiyatlar varil bana94 dolardan 60 dolara derkenyurtiinde petrol rnlerindeucuzlama olmad. Mart ayndadnya petrol piyasasnda fiyatlarvaril bana 120 dolar ancahkmet hemen harekete geipbir ay iinde benzine 3 defa zamyapt. Son zamlarla birlikte ben-zinin litresi 4,70 lira oldu. Satfiyat 4,70 lira olan benzininrafineriden k fiyat ise 1,69lira. Aradaki fark ise bayilerinkar ve devletin akaryak


Related Documents