Top Banner
Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok 2010/2011 1. Informace o konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech se konaly ve dnech 14. 6. – 18. 6. 2010, talentové zkoušky na obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání 30. – 31. 3. 2010, přijímací zkoušky do doktorských studijních programů se konaly 18. 6. 2010. Náhradní termín přijímacích zkoušek nebyl realizován. Uchazeči mohli využít realizace Opatření děkana k nahlédnutí do materiálů uchazeče, které mají význam o rozhodnutí o jeho přijetí (§ 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) ve dnech 9. 7., 16. 7., a 26. 8. 2010. Této možnosti využilo 10 uchazečů. Přijímací komise děkana Pedagogické fakulty UP zasedala ve dnech 19. 4. 2010 (výběrové řízení bez přijímacích zkoušek), 18. 6., 22. 6., 24. 6. a 8. 7. 2010. Přezkumné řízení (§ 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) bylo uzavřeno rektorem UP dne 13. 9. 2010 Přijímací řízení bylo ukončeno dnem 1. října 2010. 2. Základní požadavky k přijetí ke studiu po studijních programech a studijních oborech Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech a oborech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů. Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Délka trvání testu je 60 minut. Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování , základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. K vyhodnocení TSP je použit odpovědní formulář, který je strojově snímám a anonymně elektronicky zpracován. Oborové přijímací testy byly vypsány pro tyto studijní obory:
113

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt...

Jan 31, 2018

Download

Documents

dangque
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok 2010/2011

1. Informace o konání přijímacího řízení

Přijímací zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech se konaly ve dnech 14. 6. – 18. 6. 2010, talentové zkoušky na obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání 30. – 31. 3. 2010, přijímací zkoušky do doktorských studijních programů se konaly 18. 6. 2010. Náhradní termín přijímacích zkoušek nebyl realizován.Uchazeči mohli využít realizace Opatření děkana k nahlédnutí do materiálů uchazeče, které mají význam o rozhodnutí o jeho přijetí (§ 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) ve dnech 9. 7., 16. 7., a 26. 8. 2010. Této možnosti využilo 10 uchazečů. Přijímací komise děkana Pedagogické fakulty UP zasedala ve dnech 19. 4. 2010 (výběrové řízení bez přijímacích zkoušek), 18. 6., 22. 6., 24. 6. a 8. 7. 2010.

Přezkumné řízení (§ 50, odst. 7 Zákona č. 111/1998 Sb.) bylo uzavřeno rektorem UP dne 13. 9. 2010Přijímací řízení bylo ukončeno dnem 1. října 2010.

2. Základní požadavky k   přijetí ke studiu po studijních programech a studijních oborech

Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech a oborech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů.Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázkyse body neodečítají. Délka trvání testu je 60 minut. Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování , základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. K vyhodnocení TSP je použit odpovědní formulář, který je strojově snímám a anonymně elektronicky zpracován.

Oborové přijímací testy byly vypsány pro tyto studijní obory:

Bakalářské obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (písemný test z anglického jazyka) Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (písemný vědomostní test)

Navazující magisterské obory: Speciálněpedagogická andragogika (písemný test o komplexních službách pro osoby se

speciálními potřebami a jednotlivých speciálněpedagogických specializací v rozsahu bakalářského stupně oboru speciálněpedagogická andragogika.

Předškolní pedagogika (písemný test s prokázáním svých předpokladů pro studium v oblasti předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie).

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (test z biologicko-společenskovědní problematiky, jehož cílem je zjistit studijní předpoklady uchazeče ke studiu učitelského oboru).

Page 2: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍV   AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011

Studijní program/obor Předměty PZ R PPP BODY PŘ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

B 7310 FilologieNěmčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii TSP 3 100

B 7501 PedagogikaPedagogika – sociální práce TSP 3 100Pedagogika – veřejná správa TSP 3 100

B 7505 Vychovatelství Vychovatelství TSP 3 100

B 7506 Speciální pedagogikaSpeciální pedagogika TSP, TZ 3 50,50Speciálně pedagogická andragogika TSP 3 100Speciální pedagogika předškolního věku TSP,SPgŠ 3 90,10 Speciální pedagogika – komunikační techniky TSP, ÚP 3 50,50Speciální pedagogika raného věku TSP, ÚP 3 50,50Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky TSP 3 100

B 7507 Specializace v pedagogicePedagogické asistentství TSP 3 100Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100Učitelství pro mateřské školy TSP 3 100Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku TSP 3 100Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TZ z VV 3 100dvouoborová studiaAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ, TZ z HV 3 40,30,30

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávánía matematika se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 50,50

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ, 3 50,50

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a přírodopis se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 50,50

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 50,50

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ, TZ z VV 3 40,30,30

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 50,50

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP, AJ 3 50,50

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 50, 50

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 50,50

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 50,50

Český jazyk se zaměřením na vzdělávánía matematika se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Český jazyk se zaměřením na vzdělávánía přírodopis se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Český jazyk se zaměřením na vzdělávánía společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Český jazyk se zaměřením na vzdělávánía výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 50,50

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Page 3: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

a výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP 3 100

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a filologické a humanitní obory otevírané na Filozofické fakultě UP

TSP, TZ z HV a

dle pokynu FF UP3 20,30,50

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávánía obory garantové Přírodovědeckou fakultou (F,CH,Z) TSP 3 100

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávánía přírodopis se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 50,50

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávánía výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

TSP, TZ z HV, TZ z VV 3 40,30,30

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávánía výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 50,50

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávánía základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP, TZ z HV 3 50,50

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 50,50

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

TSP, TZ z HV, TZ ze Sbormistrovství 3 20, 40,40

Matematika se zaměřením na vzdělávání a obory garantové Přírodovědeckou fakultou (F,CH,Z) TSP 3 100

Matematika se zaměřením na vzdělávání a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 50,50

Matematika se zaměřením na vzdělávání a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Matematika se zaměřením na vzdělávání a přírodopis se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Matematika se zaměřením na vzdělávání a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Matematika se zaměřením na vzdělávánía výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 50,50

Matematika se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání   TSP 3 100

Matematika se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP 3 100

Matematika se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávánía hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 50,50

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávánía přírodopis se zaměřením na vzdělávání TSP, NJ 3 50,50

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP, NJ 3 50,50

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 50,50

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávánía výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání   TSP 3 100

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávánía základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP 3 100

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání TSP 3

Přírodopis se zaměřením na vzdělávánía výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání   TSP 3 100

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií

TSP 3 100

Page 4: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

pro vzděláváníSpolečenské vědy se zaměřením na vzdělávání a filologické a humanitní obory otevírané na Filozofické fakultě UP

TSPa

dle pokynu FF UP3 50,50

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávánía hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 50,50

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávánía přírodopis se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávánía výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 50,50

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávánía výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávánía obory garantové Přírodovědeckou fakultou (F,CH,Z) TSP 3 100

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávánía základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP 3 100

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a filologické a humanitní obory otevírané na Filozofické fakultě UP

TSP, TZ z VV a

dle pokynu FF UP3 20,30,50

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a přírodopis se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 50,50

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 50,50

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP, TZ z VV 3 50,50

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 50,50

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání a geografie (na Přírodovědecké fakultě UP)

TSP 3 100

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání a obory garantové Přírodovědeckou fakultou (F,CH,Z)

TSP 3 100

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

TSP 3 100

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání

TSP 3 100

B 7506 Speciální pedagogikaSpeciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a filologické a humanitní obory otevírané na Filozofické fakultě UP

TSPa

dle pokynu FF UP3 50,50

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 50,50

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a český jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 50,50

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a obory garantové Přírodovědeckou fakultou (F,CH,Z) TSP 3 100

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a matematika se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠa německý jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP, NJ 3 50,50

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a přírodopis se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ TSP 3 100

Page 5: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

a společenské vědy se zaměřením na vzděláváníSpeciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠa výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 50,50

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠa výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání TSP 3 100

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

TSP 3 100

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání

TSP 3 100

MAGISTERSKÉ STUDIUM

M 7503 Učitelství pro základní školyUčitelství pro 1. stupeň ZŠ TSP 5

M 7506 Speciální pedagogika Logopedie TSP, ÚZ 4 50,50Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika TSP 5 100MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM

N 7501 PedagogikaPedagogika – sociální práce 2Pedagogika – veřejná správa 2Předškolní pedagogika Test z oboru 2 10 100

N 7504 Učitelství pro střední školyUčitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy TBSVP 2 15 100Učitelství výtvarné tvorby pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) dle pokynu katedry 2 12 100

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeń základních škol a matematika pro střední školy dle pokynu kateder 2 50,50

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a hra na nástroj nebo zpěv dle pokynu katedry 2 50,50

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a anglická filologie dle pokynu kateder 2 50,50

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a česká filologie dle pokynu kateder 2 50,50

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a historie dle pokynu kateder 2 50,50

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeń základních škol

dle pokynu kateder 2 50,50

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

dle pokynu kateder 2 50,50

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a historie

ZSV, HI 2 50, 50

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a anglická filologie

ZSV, AF 2 50,50

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a česká filologie

ZSV, ČF 2 50,50

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a španělská filologie

ZSV, ŠF 2 50,50

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a latinská filologie

ZSV, LF 2 50, 50

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a německá filologie

ZSV, NF 2 50,50

Page 6: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

N 7506 Speciální pedagogikaSpeciální pedagogika SPEC-Bc., TZ 2 20 40,60 Speciálně pedagogická andragogika SPP-Bc. 2 20 100Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

SPP, HV 2 50,50

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

SPP, TE 2 50,50

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a česká filologie SPP, ČF 2 50,50

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a historie SPP, HI 2 50,50

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a německá filologie SPP,NF 2 50,50

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

SPP,VV 2 50,50

Přehled filologických a humanitních oborů otevíraných na Filozofické fakultě UP:

Anglická filologieAplikovaná ekonomická studiaArcheologieČeská filologieČínská filologieDivadelní vědaFilmová vědaFilozofieFrancouzská filologieHistorieItalská filologieJaponská filologieLatinská filologieNěmecká filologieNizozemská filologiePolská filologiePortugalská filologieRuská filologieUkrajinská filologieŠpanělská filologieŽurnalistikaSeznam použitých zkratek:PZ = přijímací zkouška, R = standardní doba studia v rocích, PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2009/20010, SŠ = střední škola, ZŠ = základní škola, ZUŠ = základní umělecká škola

AJ = písemná zkouška z anglického jazykaHV = hudební výchovaNJ = písemná zkouška z německého jazykaSPgŠ = body za absolvování Střední pedagogické školySPP-Bc. = test znalostí o komplexních službách pro osoby se speciálními potřebami a jednotlivých speciálněpedagogických specializacích v rozsahu bakalářského stupně studia oboru Speciálně pedagogická andragogika

TSP = test studijních předpokladůTZ = talentová zkouškaÚP = ústní pohovorÚZ = ústní zkouškaVV = výtvarná výchovaSPEC-Bc., TZ = znalostní zkouška ze speciální pedagogiky a dramaterapie v rozsahu bakalářského stupně studia oboru Speciální pedagogika, TZ: - interpretace připraveného dramaterapeutického projektu zaměřeného na klienta s konkrétní duševní poruchou, - dramatická improvizace na zadané témaTBSVP = test z biologicko-společensko-vědní problematiky

Page 7: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

KRITÉRIAMaximálně za celé přijímací řízení lze získat 100 bodů.

BODY PŘ (body za přijímací řízení)V tabulce je uveden maximální možný počet dosažených bodů za jednotlivé části přijímacích zkoušek v pořadí podle předmětů přijímací zkoušky.

V přijímacím řízení nejsou zohledňovány známky ze střední školy.

Počty přijatých studentů po jednotlivých formách a typech studia

Page 8: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------

Forma studia = Kombinovaná

Typ studia = bakalářský

St. program B7501 Pedagogika =============================================================================== Obor 7501R024 PED-SP 260 225 189 36 35 12 0 37 Obor 7501R028 PED-VS 377 322 283 39 45 12 0 50 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za B7501 637 547 472 75 80 24 0 87 ===============================================================================

St. program B7505 Vychovatelství =============================================================================== Obor 7505R008 VYCH 192 162 132 30 32 2 0 23 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za B7505 192 162 132 30 32 2 0 23 ===============================================================================

St. program B7506 Speciální pedagogika =============================================================================== Obor 7506R036 SPANDR 162 131 119 12 21 7 0 17 Obor SPP-AJ 50 42 23 19 3 1 0 3 Obor SPP-IV 26 21 21 0 8 0 0 8 Obor SPP-MV 3 2 2 0 2 0 0 1 Obor SPP-NJ 14 10 10 0 9 1 0 8 Obor SPP-PR 27 24 21 3 11 3 0 12 Obor SPP-ZTV 19 19 18 1 13 2 0 13 Obor SPP-ČJ 45 34 32 2 8 0 0 7 Obor 7506R011 SPPED 154 122 107 15 40 6 0 36 Obor 7506R012 SPPV 170 143 117 26 32 0 0 28 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za B7506 670 548 470 78 147 20 0 133 ===============================================================================

St. program B7507 Specializace v pedagogice =============================================================================== Obor AJ-IV 14 13 8 5 3 2 0 4 Obor AJ-MV 3 2 2 0 1 1 0 2 Obor AJ-NJ 17 11 9 2 3 0 0 2 Obor AJ-PR 27 23 9 14 3 1 0 2 Obor AJ-ZTV 22 17 10 7 3 1 0 3 Obor MV-IV 6 5 5 0 5 0 0 4 Obor MV-NJ 1 1 1 0 1 0 0 0 Obor MV-PR 5 4 4 0 4 0 0 2 Obor MV-ZTV 9 9 8 1 8 0 0 7 Obor NJ-IV 3 2 2 0 2 0 0 2 Obor NJ-PR 8 7 6 1 6 0 0 5 Obor NJ-ZTV 2 2 2 0 2 0 0 2 Obor 7507R052 PAS 126 112 91 21 29 6 0 19 Obor PR-IV 7 5 5 0 3 1 0 3 Obor PR-ZTV 23 17 17 0 7 1 0 6 Obor 7507R083 SZP 145 121 114 7 22 3 0 19 Obor 7531R001 UMŠ 220 194 176 18 37 7 0 38

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------

Page 9: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Obor 7507R056 UPVOV 135 122 91 31 31 8 0 30 Obor ČJ-AJ 64 51 26 25 7 3 0 9 Obor ČJ-IV 10 9 6 3 1 1 0 1 Obor ČJ-MV 7 5 5 0 2 1 0 2 Obor ČJ-NJ 10 9 9 0 4 1 0 2 Obor ČJ-PR 34 27 22 5 5 6 0 10 Obor ČJ-ZTV 7 7 7 0 3 1 0 3 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za B7507 905 775 635 140 192 44 0 177 ===============================================================================

=============================================================================== Součet za typ Bc. 2404 2032 1709 323 451 90 0 420 ===============================================================================

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------

Forma studia = Kombinovaná

Typ studia = doktorský

St. program P7501 Pedagogika =============================================================================== Obor 7501V008 PED 13 13 11 2 11 0 0 11 Obor 7501V008 PED-OV 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor 7501V008 PED-ČJ 1 1 1 0 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za P7501 15 15 13 2 13 0 0 13 ===============================================================================

St. program P7506 Speciální pedagogika =============================================================================== Obor 7506V002 SPECP 9 8 6 2 6 0 0 6 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za P7506 9 8 6 2 6 0 0 6 =============================================================================== St. program P7507 Specializace v pedagogice =============================================================================== Obor 7501V005 HUTE 3 2 1 1 1 0 0 1 Obor 7507V084 VV 5 5 4 1 4 0 0 4 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za P7507 8 7 5 2 5 0 0 5 ===============================================================================

=============================================================================== Součet za typ doktorský 32 30 24 6 24 0 0 24 ===============================================================================

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se

Page 10: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

------------------------------------------------------------------------------

Forma studia = Kombinovaná

Typ studia = magisterský

St. program M7503 Učitelství pro základní školy =============================================================================== Obor 7503T047 U1ST 115 93 79 14 42 7 0 39 Obor 7503T047 U1ST_S 9 9 9 0 9 0 0 9 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za M7503 124 102 88 14 51 7 0 48 ===============================================================================

St. program M7504 Učitelství pro střední školy =============================================================================== Obor 7504T175 USZP 14 14 14 0 14 0 0 14 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za M7504 14 14 14 0 14 0 0 14 ===============================================================================

=============================================================================== Součet za typ Mgr. 138 116 102 14 65 7 0 62 ===============================================================================

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------

Forma studia = Kombinovaná

Typ studia = magisterský navazující

St. program N7501 Pedagogika =============================================================================== Obor 7501T024 PED-SP 116 90 88 2 36 5 0 37 Obor 7501T028 PED-VS 115 98 95 3 44 4 0 44 Obor 7501T010 PREPED 103 86 74 12 14 4 0 17 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za N7501 334 274 257 17 94 13 0 98 =============================================================================== St. program N7504 Učitelství pro střední školy =============================================================================== Obor 7504T174 UOPZŠ 174 153 141 12 39 0 0 36 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za N7504 174 153 141 12 39 0 0 36 ===============================================================================

St. program N7505 Vychovatelství =============================================================================== Obor 7505T017 UVYCH 122 87 84 3 33 5 0 27 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za N7505 122 87 84 3 33 5 0 27 ===============================================================================

St. program N7506 Speciální pedagogika =============================================================================== Obor 7506T036 SPANDR_N 100 87 75 12 22 3 0 23 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za N7506 100 87 75 12 22 3 0 23 =============================================================================== =============================================================================== Součet za typ NMgr. 730 601 557 44 188 21 0 184 ===============================================================================

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------

Page 11: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Forma studia = Prezenční

Typ studia = bakalářský

St. program B7310 Filologie =============================================================================== Obor 7310R313 NJAE 43 28 26 2 20 2 0 17 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za B7310 43 28 26 2 20 2 0 17 ===============================================================================

St. program B7501 Pedagogika =============================================================================== Obor 7501R024 PED-SP 227 187 182 5 27 12 0 26 Obor 7501R028 PED-VS 318 276 264 12 27 9 0 26 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za B7501 545 463 446 17 54 21 0 52 ===============================================================================

St. program B7505 Vychovatelství =============================================================================== Obor 7505R008 VYCH 163 136 111 25 30 5 0 18 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za B7505 163 136 111 25 30 5 0 18 ===============================================================================

St. program B7506 Speciální pedagogika =============================================================================== Obor 7506R036 SPANDR 155 140 128 12 19 11 0 15 Obor 7506R002 SPECPED 129 93 32 61 21 0 0 17 Obor 7506R035 SPKT 111 90 52 38 22 5 0 19 Obor SPP-AE 2 1 0 1 0 0 0 0 Obor SPP-AF 2 2 1 1 1 0 0 0 Obor SPP-AJ 23 18 14 4 5 0 0 3 Obor SPP-EV 10 9 8 1 5 2 0 2 Obor SPP-FI 4 3 1 2 0 0 0 0 Obor SPP-HI 8 8 2 6 1 0 0 0 Obor SPP-HK 10 7 7 0 3 1 0 4 Obor SPP-LF 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor SPP-MV 3 2 2 0 2 0 0 1 Obor SPP-NJ 2 2 2 0 2 0 0 2 Obor SPP-PR 12 9 9 0 5 3 0 4 Obor SPP-SV 25 20 20 0 11 5 0 12 Obor SPP-VT 12 10 10 0 6 0 0 4 Obor SPP-VZ 19 15 14 1 5 3 0 5 Obor SPP-Z 5 4 4 0 2 0 0 2 Obor SPP-ZTV 2 2 2 0 2 0 0 1 Obor SPP-ČF 1 1 0 1 0 0 0 0 Obor SPP-ČJ 34 28 27 1 6 5 0 7 Obor SPP-ŽU 4 4 0 4 0 0 0 0 Obor SPP-ŠF 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor 7506R012 SPPV 143 123 93 30 24 4 0 18 Obor 7506R044 SPRV 69 56 30 26 15 3 0 14 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za B7506 787 649 460 189 159 42 0 132 ===============================================================================

Page 12: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se -------------------------------------------------------------------------------

St. program B7507 Specializace v pedagogice =============================================================================== Obor AJ-EV 14 9 5 4 1 0 0 1 Obor AJ-HK 19 16 5 11 3 1 0 2 Obor AJ-IV 12 10 6 4 5 0 0 4 Obor AJ-MV 21 15 7 8 4 2 0 2 Obor AJ-NJ 31 22 10 12 4 3 0 6 Obor AJ-PR 27 11 6 5 2 1 0 1 Obor AJ-SV 104 81 37 44 15 7 0 11 Obor AJ-VT 30 25 12 13 4 0 0 4 Obor AJ-VZ 31 26 8 18 3 0 0 1 Obor AJ-ZTV 23 17 12 5 8 0 0 6 Obor EV-IV 5 5 5 0 2 1 0 0 Obor HK-AF 3 3 1 2 0 1 0 1 Obor HK-DV 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor HK-EV 2 0 0 0 0 0 0 0 Obor HK-FI 1 1 0 1 0 0 0 0 Obor HK-FV 2 2 1 1 1 0 0 0 Obor HK-HI 4 4 1 3 1 0 0 1 Obor HK-IT 3 2 2 0 2 0 0 2 Obor HK-IV 2 2 2 0 2 0 0 2 Obor HK-JA 1 1 1 0 1 0 0 0 Obor HK-NF 2 2 1 1 1 0 0 1 Obor HK-PR 3 3 2 1 2 0 0 0 Obor HK-SBOR 11 8 5 3 5 0 0 3 Obor HK-VT 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor HK-VZ 2 2 2 0 1 0 0 1 Obor HK-Z 4 4 3 1 3 0 0 1 Obor HK-ZTV 2 1 1 0 1 0 0 1 Obor HK-ČF 2 2 1 1 0 0 0 0 Obor HK-ŽU 1 1 0 1 0 0 0 0 Obor IV-VT 11 4 2 2 1 0 0 1 Obor IV-VZ 10 10 4 6 1 0 0 1 Obor MV-CH 1 1 1 0 1 0 0 0 Obor MV-EV 1 0 0 0 0 0 0 0 Obor MV-F 11 11 11 0 11 0 0 4 Obor MV-HK 9 8 8 0 2 1 0 1 Obor MV-IV 11 8 8 0 7 1 0 5 Obor MV-NJ 2 2 2 0 2 0 0 1 Obor MV-PR 14 14 14 0 14 0 0 8 Obor MV-SV 14 12 12 0 11 1 0 4 Obor MV-VT 4 3 3 0 3 0 0 2 Obor MV-VZ 7 5 5 0 5 0 0 3 Obor MV-Z 8 8 8 0 8 0 0 2 Obor MV-ZTV 15 15 15 0 15 0 0 4 Obor NJ-EV 1 1 1 0 1 0 0 0 Obor NJ-HK 6 4 4 0 3 1 0 4 Obor NJ-PR 4 3 3 0 3 0 0 2 Obor NJ-SV 22 16 15 1 15 0 0 12 Obor NJ-VT 5 3 2 1 1 0 0 1 Obor NJ-VZ 5 5 5 0 3 1 0 3 Obor NJ-ZTV 4 4 3 1 3 0 0 3 Obor 7507R052 PAS 143 116 99 17 20 6 0 14 Obor PR-IV 8 8 8 0 5 1 0 3 Obor PR-VZ 41 30 29 1 19 3 0 15 Obor PR-ZTV 7 7 7 0 7 0 0 2 Obor SV-AE 12 12 4 8 2 0 0 1 Obor SV-AF 10 8 4 4 1 1 0 1 Obor SV-CH 1 0 0 0 0 0 0 0 Obor SV-DV 2 1 0 1 0 0 0 0 Obor SV-EV 11 11 11 0 1 1 0 0 Obor SV-FF 1 1 1 0 0 0 0 0

Page 13: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------ Obor SV-FI 12 12 3 9 1 2 0 2 Obor SV-FV 1 0 0 0 0 0 0 0 Obor SV-HI 72 64 8 56 5 0 0 4 Obor SV-HK 11 10 10 0 5 3 0 3 Obor SV-IV 14 13 13 0 1 3 0 3 Obor SV-LF 2 2 1 1 1 0 0 0 Obor SV-NF 2 1 1 0 0 0 0 0 Obor SV-PO 1 1 0 1 0 0 0 0 Obor SV-PR 23 18 18 0 4 5 0 3 Obor SV-RF 5 2 1 1 0 0 0 0 Obor SV-VT 13 11 10 1 1 4 0 2 Obor SV-VZ 25 20 20 0 1 6 0 5 Obor SV-Z 38 29 29 0 4 6 0 5 Obor SV-ZTV 9 6 6 0 1 2 0 3 Obor SV-ČF 12 11 6 5 3 0 0 1 Obor SV-ČI 1 1 0 1 0 0 0 0 Obor SV-ŽU 12 9 2 7 0 0 0 0 Obor SV-ŠF 8 7 4 3 0 1 0 1 Obor 7507R083 SZP 117 99 97 2 21 4 0 17 Obor 7531R001 UMŠ 224 175 153 22 27 7 0 16 Obor 7507R032 VT 81 75 44 31 15 5 0 15 Obor VT-AE 1 1 0 1 0 0 0 0 Obor VT-AF 5 3 1 2 1 0 0 1 Obor VT-AR 2 2 1 1 1 0 0 1 Obor VT-DV 1 0 0 0 0 0 0 0 Obor VT-EV 5 4 4 0 2 0 0 0 Obor VT-FI 3 2 0 2 0 0 0 0 Obor VT-FV 2 1 1 0 1 0 0 1 Obor VT-HI 7 6 1 5 0 0 0 0 Obor VT-JA 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor VT-PR 7 7 7 0 3 0 0 2 Obor VT-VZ 6 6 6 0 2 3 0 4 Obor VT-ZTV 7 6 5 1 3 1 0 2 Obor VT-ŽU 3 2 0 2 0 0 0 0 Obor VT-ŠF 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor VZ-EV 19 14 13 1 12 0 0 11 Obor ZTV-CH 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor ZTV-EV 4 3 3 0 0 1 0 0 Obor ZTV-F 4 4 4 0 4 0 0 2 Obor ZTV-VZ 11 8 8 0 3 1 0 3 Obor ZTV-Z 23 23 23 0 23 0 0 18 Obor ČJ-AJ 75 54 40 14 14 7 0 14 Obor ČJ-EV 9 9 9 0 8 0 0 3 Obor ČJ-HK 16 13 12 1 11 0 0 8 Obor ČJ-IV 6 3 3 0 1 1 0 2 Obor ČJ-MV 9 6 6 0 2 1 0 1 Obor ČJ-NJ 19 13 13 0 9 2 0 7 Obor ČJ-PR 33 23 20 3 10 5 0 6 Obor ČJ-SV 146 114 98 16 16 20 0 23 Obor ČJ-VT 16 13 7 6 4 0 0 1 Obor ČJ-VZ 25 20 18 2 9 2 0 5 Obor ČJ-ZTV 8 7 7 0 4 2 0 2 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za B7507 1923 1544 1166 378 474 127 0 350 ===============================================================================

=============================================================================== Součet za typ Bc. 3461 2820 2209 611 737 197 0 569 ===============================================================================

Page 14: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------

Forma studia = Prezenční

Typ studia = doktorský

St. program P7501 Pedagogika =============================================================================== Obor 7501V008 PED 15 11 9 2 9 0 0 9 Obor 7501V008 PED-M 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor 7501V008 PED-OV 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor 7501V008 PED-TE 4 4 3 1 3 0 0 3 Obor 7501V008 PED-ČJ 7 7 4 3 4 0 0 3 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za P7501 28 24 18 6 18 0 0 17 ===============================================================================

St. program P7506 Speciální pedagogika =============================================================================== Obor 7506V002 SPECP 12 11 11 0 11 0 0 8 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za P7506 12 11 11 0 11 0 0 8 ===============================================================================

St. program P7507 Specializace v pedagogice =============================================================================== Obor 7501V005 HUTE 6 6 3 3 3 0 0 3 Obor 7507V084 VV 5 5 4 1 4 0 0 2 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za P7507 11 11 7 4 7 0 0 5 ===============================================================================

=============================================================================== Součet za typ doktorský 51 46 36 10 36 0 0 30 ===============================================================================

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------

Forma studia = Prezenční

Typ studia = magisterský

St. program M7503 Učitelství pro základní školy =============================================================================== Obor 7503T047 U1ST 226 173 164 9 91 8 0 64 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za M7503 226 173 164 9 91 8 0 64 ===============================================================================

St. program M7506 Speciální pedagogika =============================================================================== Obor 7506T001 LOG 199 167 117 50 16 0 0 14 Obor 7506T026 U1SPN 123 105 99 6 25 25 0 27 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za M7506 322 272 216 56 41 25 0 41 =============================================================================== =============================================================================== Součet za typ Mgr. 548 445 380 65 132 33 0 105 ===============================================================================

Page 15: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------

Forma studia = Prezenční

Typ studia = magisteský navazující

St. program N7501 Pedagogika =============================================================================== Obor 7501T024 PED-SP 45 39 36 3 29 4 0 23 Obor 7501T028 PED-VS 44 37 33 4 31 1 0 29 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za N7501 89 76 69 7 60 5 0 52 ===============================================================================

St. program N7503 Učitelství pro základní školy =============================================================================== Obor UAJ-UM 1 1 1 0 0 1 0 1 Obor UAJ-UNJ 9 9 8 1 5 2 0 7 Obor UAJ-UPR 1 1 0 1 0 0 0 0 Obor UM-UPR 2 2 2 0 2 0 0 2 Obor UM-UVZ 7 7 5 2 3 2 0 5 Obor UPR-UVZ 3 1 1 0 0 1 0 1 Obor UČJ-UAJ 7 7 7 0 6 0 0 6 Obor UČJ-UM 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor UČJ-UNJ 4 4 2 2 1 1 0 2 Obor UČJ-UVZ 35 35 28 7 16 9 0 22 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za N7503 70 68 55 13 34 16 0 47 ===============================================================================

St. program N7504 Učitelství pro střední školy =============================================================================== Obor UAJ-USV 8 8 6 2 4 1 0 5 Obor UAJ-UVV 6 6 5 1 2 3 0 5 Obor UHV-AF 1 1 1 0 1 0 0 0 Obor UHV-FF 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor UHV-IT 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor UHV-M 1 1 1 0 0 1 0 1 Obor UHV-ČF 4 4 4 0 3 1 0 3 Obor UM-UHV 1 1 1 0 0 1 0 1 Obor UM-USV 5 5 5 0 3 2 0 5 Obor UM-UTIV 5 5 3 2 2 1 0 2 Obor UNJ-UHV 3 3 3 0 2 1 0 3 Obor UNJ-USV 4 4 3 1 2 1 0 3 Obor UNJ-UVV 4 4 4 0 1 3 0 4 Obor 7504T174 UOPZŠ 72 58 54 4 25 2 0 23 Obor UPR-UTIV 3 3 1 2 1 0 0 1 Obor USV-AF 1 1 1 0 0 1 0 1 Obor USV-FI 1 1 0 1 0 0 0 0 Obor USV-HI 12 12 9 3 5 4 0 9 Obor USV-LF 2 2 2 0 2 0 0 2 Obor USV-NF 1 1 0 1 0 0 0 0 Obor USV-UHV 2 2 1 1 0 0 0 0 Obor USV-ČF 3 3 2 1 1 0 0 1 Obor USV-ŠF 2 2 1 1 1 0 0 0 Obor UTIV-Z 3 3 3 0 0 3 0 3 Obor UVV-HI 1 1 0 1 0 0 0 0 Obor UVV-ČF 2 2 0 2 0 0 0 0 Obor 7504T176 UZUŠ 21 20 20 0 11 9 0 20 Obor UČJ-UHV 13 13 9 4 2 7 0 8 Obor UČJ-USV 19 19 17 2 8 8 0 16 Obor UČJ-UTIV 3 3 2 1 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za N7504 205 190 160 30 78 50 0 119 ===============================================================================

St. program N7505 Vychovatelství =============================================================================== Obor 7505T017 UVYCH 45 40 31 9 22 5 0 20 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za N7505 45 40 31 9 22 5 0 20

Page 16: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------

St. program N7506 Speciální pedagogika =============================================================================== Obor 7506T036 SPANDR_N 36 33 28 5 13 3 0 13 Obor 7506T002 SPECPED_ 44 28 24 4 15 0 0 15 Obor USPP-AF 1 1 1 0 0 1 0 1 Obor USPP-HI 1 1 1 0 1 0 0 1 Obor USPP-NF 1 1 1 0 0 1 0 1 Obor USPP-UHV 4 4 3 1 1 1 0 2 Obor USPP-UM 7 7 5 2 1 1 0 1 Obor USPP-UPR 9 9 8 1 5 3 0 8 Obor USPP-UTI 2 2 2 0 1 1 0 2 Obor USPP-UVV 1 1 1 0 1 0 0 0 Obor USPP-UČJ 9 9 6 3 2 4 0 6 Obor USPP-ČF 2 2 1 1 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za N7506 117 98 81 17 41 15 0 51 ===============================================================================

St. program N7510 Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší od =============================================================================== Obor 7504T298 UPED 17 16 11 5 9 2 0 8 ------------------------------------------------------------------------------- Součet za N7510 17 16 11 5 9 2 0 8 ===============================================================================

=============================================================================== Součet za typ NMgr. 543 488 407 81 244 93 0 297 ===============================================================================

=============================================================================== =============================================================================== Celkem za PDF 7907 6578 5424 1154 1877 441 0 1691 =============================================================================== ===============================================================================

Page 17: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Celkové počty za Pedagogickou fakultu UP

Přijato Přezkumné Počet Dostavilo Uspělo Neuspělo děkanem řízení Zapsalo Fakulta = PDF přihlášek se v 1.kole děk. rek. se ------------------------------------------------------------------------------ Typ studia = Bc. 5865 4852 3918 934 1188 287 0 989 Typ studia = Dr. 83 76 60 16 60 0 0 54 Typ studia = Mgr. 686 561 482 79 197 40 0 167 Typ studia = NMgr. 1273 1089 964 125 432 114 0 481 ------------------------------------------------------------------------------ Součet za fakultu 7907 6578 5424 1154 1877 441 0 1691 ------------------------------------------------------------------------------

Další statistické charakteristiky jsou uvedeny na internetové adrese:

https://stagweb.upol.cz/prohlizeni/pg$_prijimacky.zprava_o_prubehu_pr_vstup

Univerzitní číslo studenta

Page 18: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

VARIANTA 1

Oddíl 1

TENTO ODDÍL OBSAHUJE 3 RŮZNÉ SOUBORY ÚKOLŮ, KTERÉ MAJÍ JEN JEDNO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. PŘED KAŽDÝM SOUBOREM ÚKOLŮ MÁTE UVEDEN PŘÍKLAD, KTERÝ VÁM POSKYTUJE INFORMACI, JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ BÝT ÚKOL ŘEŠEN.

Najděte slovo, které má stejný význam jako slovo, které tučně napsáno na levé straně. Příklad: učitel- a) buditel, b) mučitel, c) narušitel, d) kantor. Správná odpověď je d)- kantor. 1. čas

a) rozměr, b) doba,c) hodina,d) délka,

2. konformnía) neposlušný,b) přizpůsobivý, c) poddajný, d) souhlasný

3. víta) snovat, b) splétat,c) motat, d) vinout

4. partnera) nadřízený, b) kolega, c)sourozenec, d)podřízený

5. racionálnía) rozumný,b) chytrý, c) rozumový,d) inteligentní

Page 19: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Najděte slovo opačného významu ke slovu, které je tučně napsáno na levé straně. Příklad: agresivní- a)hrubý, b) dravý, c) neútočný, d) pasivní. Správná odpověď je c)- neútočný.

6. krásaa) pečlivost,b) harmonie, c) chudoba, d) ošklivost

7. opilosta) abstinence, b) závislost, c) ebrieta, d) střízlivost

8. daleko a) napravo, b) vedle, c) naproti, d) blízko

9. aktivní a) činný, b) pomalý, c) pasivní, d) rychlý

10. uvnitř-

a) vedle,b) venku, c) nikde, d) nahoře

Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.Příklad: a) housle, b) klarinet, c) harfa, d) kytara. Správná odpověď je b)- klarinet.

11. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.a) vlak,b) letadlo,c) kolo,d) trajekt

12. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní. a) otec, b) matka, c) syn, d) strýc

13. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.a) čtverec,b) obdélník, c) kruh,d) trojúhelník

Page 20: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

14. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní. a) mango, b) avokádo, c) švestka, d) ananas

15. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní. a) syntéza, b) analýza, c) hydrolýza, d) dedukce

Oddíl 2

16. JAKÝ JE VZTAH MEZI BYTÍM A JSOUCNEM?a) jde o ekvivalentní pojmyb) jsoucno je základní vlastností bytíc) bytí je základní vlastností jsoucnad) jsoucno a bytí jsou zcela protikladné, neslučitelné pojmy

17. Vyberte pojetí, které odpovídá filosofii G. W. Leibnize.a) pluralismus duchovních jednotek tvořících světb) pluralismus hmotných jsoucen, z nichž je svět stvořenc) rozprostraněnost jako základní vlastnost všeho existujícíhod) pluralismus hmotných jednotek jako projev jediné substance

18. Co je etika?a) totéž co morálka, jde o ekvivalentní pojmyb) věda o morálce, teoretický výklad a zdůvodnění jejích noremc) soubor pravidel společenského chování, zvláště ve vyšších a diplomatických kruzíchd) vědní obor zabývající se otázkami krásy, objekty umění a uměleckou tvorbou

19. Která jsou hlavní světová náboženství?a) katolicismus, protestantismus, pravoslaví, jehovismusb) monoteismus, polyteismus, panteismus, teismus, deismusc) křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, konfuciánství, taoismus, šintó, judaismusd) římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské, řeckokatolické

20. Autorem spisu Politika, který znamenal první velký mezník ve vývoji politické vědy, jea) Platónb) Aristotelésc) Sókratésd) Herodotós

21. Důraz na svobodu a individualitu jednotlivce kladea) rasismusb) fašismusc) liberalismusd) nacionalismus

Page 21: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

22. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konajía) podle zásady poměrného zastoupení ve 200 volebních krajíchb) podle zásady většinového systému v 81 volebních krajíchc) podle zásady poměrného zastoupení ve 14 volebních krajíchd) podle zásady většinového systému ve 14 volebních krajích

23. Nacistické rasové zákony, které byly namířeny zejména proti Židům, byly vyhlášeny v září 1935 v a) Berlíněb) Výmaruc) Frankfurtu nad Mohanemd) Norimberku

24. K invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa, která měla zastavit reformy tzv. Pražského jara, došloa) v lednu 1967b) v srpnu 1968c) v dubnu 1969d) v září 1970

25. Patent o zrušení nevolnictví byl v českých zemích vydán v době vládya) Marie Terezieb) Josefa I.c) Leopolda II.d) Josefa II.

26. Ekonomický sektor terciární představujea) sektor s nízkým přínosem přidané hodnotyb) činnosti jako zemědělství nebo zpracovatelský průmyslc) činnosti poskytující služby d) činnosti jako je věda a výzkum

27. Pojem „neviditelná ruka trhu“a) vyjadřuje, jak stát reguluje fungování trhub) byl formulován J. M. Keynesem ve 20. stoletíc) byl formulován Adamem Smithem v 18. století d) řeší problematiku externalit

28. Sociolog Emile Durkheim je představitelem a) sociologismub) psychologismuc) naturalismud) evolucionismu

29. Interpretativní sociologie se opírá oa) positivismusb) strukturalismusc) fenomenologiid) demografii

30. Vyberte správnou dvojici představitele a sociologického směrua) Talcott Parsons a etnometodologieb) Talcott Parsons a funkcionalismusc) Talcott Parsons a teorie směnyd) Talcott Parsons a symbolický interakcionismus

Page 22: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

31. Termín „dare“ v právu znamenáa) něco dátb) něco konatc) něco strpětd) něčeho se zdržet

32. Právní kodex babylonského krále Chammurapiho je datován doa) 11.-12. století př. n. l.b) 13.-14. století př. n. l. c) 15.-16. století př. n. l.d) 17.-18. století př. n. l.

33. Se kterými kraji ČR má společnou hranici Olomoucký kraja) s Moravskoslezským, Jihomoravským, Zlínským, Pardubickým, Královehradeckýmb) s Moravskoslezským, Jihomoravským, Zlínským, Pardubickýmc) s Moravskoslezským, Jihomoravským, Zlínskýmd) s Moravskoslezským, Jihomoravským, Pardubickým

34. Termín „explicitní“ znamenáa) výslovnýb) rychlýc) mocninovýd) odborný

35. Postavy Jeník Mícha, Mařenka Krušinová, Vašek Mícha vystupují v opeřea) Dvě vdovyb) Jakobínc) Prodaná nevěsta d) Hubička

36. Divadelní hra „Zimní pohádka“ Williama Shakespera se odehráváa) v Norskub) v Čechách c) v Angliid) v Rusku

37. Vesnici Holašovice, památku UNESCO, můžeme navštívit v krajia) Jihočeském b) Jihomoravskémc) Vysočinad) Zlínském

38. Film „Obsluhoval jsem anglického krále“ je natočen podle literární předlohya) Pavla Frýborta b) Bohumila Hrabala c) Milana Kundery d) Vladimíra Párala

39. Která z uvedených českých vysokých škol je nejstaršía) Univerzita Karlova v Prazeb) Masarykova univerzita v Brněc) Univerzita Palackého v Olomoucid) Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Page 23: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Oddíl 3

40. S nymfou Kalypsó se v antické literatuře setkáme v díle:a) Homérab) Ezopac) Aristofanad) Vergilia

41. Český básník a dramatik Josef Kainar se ve hře Ubu se vrací inspiroval postavou otce Ubu, jehož duchovním otcem je:a) Jerome Klapka Jeromeb) Victor Hugoc) Albert Camusd) Alfred Jarry

42. Která z následujících chronologických řad je správná:a) Edgar Alan Poe – Pierre Corneille – Denis Diderotb) John Milton – Stéphane Mallarmé – Jacques Prévertc) Bulat Okudžava – Henrik Ibsen - Novalis d) François Villon – Charles Dickens – Carlo Goldoni

43. Které z následujících děl nepatří do bibliografie Charlese Dickense:a) Jarmark marnostib) Příběhy dvou městc) Malá Doritkad) Ponurý dům

44. Rýmové schéma – aabbcc - označuje rým: a) obkročný b) střídavý c) sdružený d) přerývaný

45. Mezi autory píšící historickou prózu patří:a) Ota Pavel b) Milan Kundera c) Vladimír Körnerd) Vladimír Páral

46. Co označujeme termínem perifráze:a) kousavá, vystupňovaná ironieb) básnický opisc) básnický přívlastekd) zvláštní typ metonymie založený na zeslabení významu slova

47. Která definice vystihuje termín melodram:a) sled sólových tanečních, hudebních a zpěvních vystoupeníb) žánr zdůrazňující sentimentální vyústění dílac) žánr založený na spojení mluveného slova s hudboud) reflexivní lyrická báseň oslavného ladění

Page 24: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

48. Vyberte správný význam spojení Udělat si strejčka:a) získat přítele nebo přivrženceb) připravit si předem něco do zásoby, do zálohyc) získat dobré jméno, dobrou pověstd) udělat si ostudu na veřejnosti

49. Uveďte, ve kterém případě je užito správných tvarů podstatných jmen:a) V jeho odborných pracech jsme se dočetly, že dělá pokusy s myšmi.b) V jeho odborných pracích jsme se dočetli, že dělá pokusy s myšima.c) V jeho odborných pracích jsme se dočetli, že dělá pokusy s myšmi.d) V jeho odborných pracích jsme se dočetli, že dělá pokusy s myšima.

50. Původem slov se zabývá:a) entologieb) ortoepiec) etymologied) etologie

51. Vyberte, v kterém případě jde o slovo odvozené:a) vodab) vodovodc) parovodd) vodník

52. Podtržený větný člen ve větě Viděli jsme Jirku hrát tenis je:a) příslovečné určeníb) podmětc) předmětd) přívlastek

53. Vyberte, který jazyk patří k slovanským jazykům:a) ladinštinab) kašubštinac) rétorománštinad) maďarština

54. Ve dvojicích slov černý – bílý, bohatý – chudý, tma – světlo jde o:a) synonymab) homonymac) paronymad) antonyma

55. Která z uvedených vět je napsána pravopisně správně:a) Mám poraněný kolení kloub.b) Bydlím v ulici U cukrovaru.c) Na dveřích byl vysací zámek.d) Ztrouchnivělé větve se lámaly ve vichřici.

Page 25: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Oddíl 4

56. Mezi běžné součásti počítačové sestavy patří?a) skenerb) telefonc) diktafond) diaprojektor

57. Mezi operační systémy patří?a) FaceBookb) ICQc) MS Windows XPd) MS Excel

58. Tabulkový sešit, vytvořený v aplikaci Microsoft Excel má příponu?a) .doc nebo .docxb) .ppt nebo .pptxc) .xls nebo .xlsxd) .htm

59. Který výrok je negací výroku „Honza včera nepřišel“:a) Honza včera přišelb) Honza dnes přišel.c) Petr včera přišel.d) Není pravda, že Honza včera přišel.

60. Jedna strana obdélníku měří 8 cm. Druhá strana měří polovinu délky první strany. Kolik měří strana čtverce, který má stejný obvod jako tento obdélník?a) 4 cmb) 6cmc) 8 cmd) 12 cm

Page 26: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Univerzitní číslo studenta

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

VARIANTA 2

Oddíl 1

TENTO ODDÍL OBSAHUJE 3 RŮZNÉ SOUBORY ÚKOLŮ, KTERÉ MAJÍ JEN JEDNO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. PŘED KAŽDÝM SOUBOREM ÚKOLŮ MÁTE UVEDEN PŘÍKLAD, KTERÝ VÁM POSKYTUJE INFORMACI, JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ BÝT ÚKOL ŘEŠEN. Najděte slovo, které má stejný význam jako slovo, které tučně napsáno na levé straně. Příklad: učitel - a) buditel, b) mučitel, c) narušitel, d) kantor. Správná odpověď je d)- kantor.

1. úzusa) zvyklost, b) pocit,c) úvazek, d) novota,

2. egoistický

a) samotářský, b) sobecký, c) cílevědomý, d) autoritativní,

3. hostilitaa) porucha,b) láska, c) nepřátelství, d) závislost,

4. imaginace a) představa, b) počitek, c) myšlenka,d) vjem

5. pěšinaa) stezka,b) trať, c) chodník,d) trasa

Page 27: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Najděte slovo opačného významu ke slovu, které je tučně napsáno na levé straně. Příklad: agresivní- a)hrubý, b) dravý, c) neútočný, d) pasivní. Správná odpověď je c)- neútočný.

6. smutek a) pláč, b) smích,c) radost, d) bujarost,

7. žák

a) dítě, b) klient,c) učitel, d) učeň

8. flexibilní

a) přizpůsobivý, b) pružný, c) rigidní,d) dominantní,

9. znaleca) vědec, b) pedagog, c) laik, d) amatér,

10. jedinečný

a) obvyklý, b) výborný, c) ojedinělý,d) normální

Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.Příklad: a) housle, b) klarinet, c) harfa, d) kytara. Správná odpověď je b)- klarinet.

11. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.a) paměť, b) city, c) myšlení, d) inteligence

12. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.

a) stůl,b) židle, c) umývadlo, d) pohovka

13. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.a) hladový,b) unavený,c) čilý,d) vysoký,

Page 28: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

14. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.a) hněv, b) úzkost,c) radost, d) únava,

15. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.

a) špinavý, b) uhlazený, c) umazaný,d) nečistý,

Oddíl 2

16 . Která z následujících odpovědí je správná?a) ontologie je filosofickým učením o hodnotáchb) gnozeologie se též nazývá noetikou, epistemologií, teorií poznáníc) filosofická antropologie je naukou o archeologických objevechd) axiologie je věda o logických axiómech

17. Které z níže uvedených filosofických pojetí zastával D. Hume?a) přesvědčení o možnosti rozumově dokázat existenci bohab) vyvracení skepticismu a agnosticismuc) dokazování objektivní platnosti základních filosofických kategorií, jako jsou kauzalita, hmotná a duchovní substance, duše, nejvyšší bytíd) filosofický skepticismus vůči předpokladu existence kauzality, hmoty, ducha, duše, boha

18. Co je ústředním pojmem filosofie morálky I. Kanta?a) heteronomní morálkab) hypotetický imperativc) transcendentální estetikad) kategorický imperativ

19. Který z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů usiloval o soulad mezi pravdami rozumovými (přirozenými) a zjevenými (nadpřirozenými)?

a) J. Duns Scotusb) Tomáš Akvinskýc) William Occamd) J. S. Eriugena

20. Ve spise O společenské smlouvě nově definoval demokraciia) John Lockeb) Thomas Hobbesc) Jean Jacques Rousseaud) Immanuel Kant

21. Přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa označujeme jako a) nacionalismusb) anarchismusc) komunismusd) enviromentalismus

Page 29: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

22. Senát Parlamentu ČR máa) 81 senátorů, volených na dobu 6 letb) 200 senátorů, volených na dobu 5 letc) 81 senátorů, volených na dobu 4 letd) 100 senátorů, volených na dobu 6 let

23. Prezidentem USA v roce 1962 v době karibské krize byla) H. Trumanb) F. D. Rooseveltc) J. F. Kennedyd) R. Reagan

24. Mezi významné představitele československého zahraničního odboje, kteří se v průběhu 1. světové války výrazně zasloužili o vznik samostatného československého státu, nepatřila) T. G. Masarykb) B. Šmeral c) M. R. Štefánik d) E. Beneš

25. K upálení mistra Jana Husa v Kostnici došloa) 7. července 1410b) 6. července 1415c) 15. července 1421d) 28. července 1425

26. Keynesovská koncepce hospodářské politikya) usiluje o co nejnižší míru nezaměstnanosti, používá především daňový systémb) odmítá státní zásahy do ekonomikyc) zaměřuje se na zahraničně obchodní politikud) usiluje o co nejnižší míru inflace

27. Výrobní faktory jsou vzácné, protožea) jsou drahéb) lidské potřeby jsou neomezenéc) žádanéd) jsou omezené a žádané

28. Sociolog Georg Simmel je představitelem

a) formální sociologieb) pozitivní sociologiec) behaviorální sociologied) evolucionistické sociologie

29. Sociobiologie souvisí s teoriemi vycházejícími za) epistemologie b) etologiec) kulturních činitelůd) mytologie

30. Vyberte správnou dvojici představitele a sociologického směrua) Robert K. Merton a fenomenologieb) Robert K. Merton a funkcionalismus c) Robert K. Merton a psychologie davud) Robert K. Merton a teorie konfliktu

Page 30: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

31. Termín „facere“ v právu znamenáa) něco dátb) něco konatc) něco strpětd) něčeho se zdržet

32. Zákon dvanácti desek (Lex duodecim tabularum) je datován doa) 3. století př. n. l.b) 4. století př. n. l.c) 5. století př. n. l.d) 6. století př. n. l.

33. Se kterými kraji ČR má společnou hranici Karlovarský kraja) s Ústeckým, Plzeňskýmb) s Ústeckým, Plzeňským, Středočeskýmc) s Ústeckým, Plzeňským, Jihočeskýmd) s Ústeckým, Plzeňským, Středočeským, Jihočeským

34. Termín „implicitní“ znamenáa) velmi podnětnýb) neschopný ničehoc) přímo vyzývavýd) nevyjádřený přímo

35. Postavy Přemysl ze Stadic, Chrudoš od Otavy, Krasava a Radmila vystupují v opeřea) Daliborb) Braniboři v Čecháchc) Libušed) Jakobín

36. Divadelní hra „Rok na vsi“ Viléma a Aloise Mrštíkových se odehráváa) na rozhraní Lašska a Moravského Kravařskab) na rozhraní Podhorácka a Brněnskac) na rozhraní Valašska a Jablůnkovskad) na rozhraní Slovácka a Hané

37. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památku UNESCO, můžeme navštívit v krajia) Pardubickémb) Olomouckémc) Středočeskémd) Vysočina

38. Film „Milenci a vrazi“ je natočen podle literární předlohya) Bohumila Hrabalab) Vladimíra Páralac) Pavla Frýbortae) Michala Viewegha

Page 31: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

39. Která z uvedených vysokých škol je nejmladšía) Univerzita Karlova v Prazeb) Masarykova univerzita v Brněc) Univerzita Palackého v Olomoucid) Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Oddíl 340. Aischylos je považován za zakladatele:

a) řecké komedieb) řecké tragediec) římské komedied) římské tragedie

41. Na které z následujících tvrzení můžeme odpovědět „ANO“:a) Biblický Nový zákon obsahuje tato čtyři evangelia: Matouš, Marek, Petr, Jan.b) Součástí Starého zákona je také Zjevení svatého Jana (Apokalypsa).c) Knihy Mojžíšovy obsahují také soubor příběhů o životě a skutcích Ježíše Krista.d) Básnickou součástí Starého zákona je i Píseň písní, která je připisovaná králi

Šalamounovi.

42. Na které z následujících tvrzení můžeme odpovědět „ANO“:a) Medkův legionářský román Anabáze líčí události ze západní fronty v době 2. světové války.b) Danny Smiřický vystupuje v několika románech J. Škvoreckého a nese jeho

autobiografické rysy.c) Drdova pohádka Hostinec U kamenného stolu vznikla v poválečné euforii let 1945 - 1948.d) Ivan Olbracht byl v době heydrichiády zatčen, odsouzen a popraven za ilegální odbojovou

činnost.

43. Zdánlivě protismyslné tvrzení, které odporuje vžitým představám je:a) paradox b) neologismus c) parafráze d) personifikace

44. Za kolébku evropského literárního romantismu považujeme:a) Ruskob) Španělsko c) Německod) Itálii

45. Francouzského prozaika Alberta Camuse považujeme za představitele literárního:a) expresionismub) impresionismuc) fenomenologied) existencialismu

46. Pojem onomatopoia můžeme nahradit českým ekvivalentem:a) zvukomalba b) náhrobní nápisc) obecné pojmenováníd) oslavná báseň

Page 32: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

47. Které časové období nejvíce odpovídá rozvoji baroka v českých zemích:a) 14./15. stoletíb) 15./16. stoletíc) 16./17. stoletíd) 17./18. století

48. Vyberte správný význam spojení Mravenči práce:a) rychlá kvapná práceb) dobře organizovaná práce více lidíc) drobná, ale vytrvalá, houževnatá práced) práce bez hmatatelných výsledků, zbytečná činnost

49. Uveďte, ve kterém případě je užito správných tvarů podstatných jmen:a) Cvičte oběma pažemi a oběma rukama.b) Cvičte oběmi pažemi a oběmi rukami.c) Cvičte oběma pažemi a oběma rucemi.d) Cvičte oběma pažema a oběma rukama.

50. Pravopisem se zabývá:a) ortografieb) ortoepiec) etymologied) fonologie

51. Slovo nejroztomilejšími je tvořeno:a) skládánímb) přechylovánímc) odvozovánímd) smíšeným způsobem

52. Podtržený větný člen ve větě Vybudovat v Praze metro bylo velmi potřebné je:a) přívlastekb) doplněkc) předmětd) podmět

53. Vyberte, který jazyk patří k východoslovanským jazykům:a) češtinab) ukrajinštinac) černohorštinad) chorvatština

54. Vyberte, ve kterém případě jde o homonyma:a) nakreslil rys – rys je šelmab) oko na punčoše – oko na polévcec) bolí ho hlava – hlava státud) koruna stromu – královská koruna

55. Která z uvedených vět je napsána pravopisně správně:a) Náhle jsme uslišeli výt vlky.b) Televizní diváci sledovali s napětím let na měsíc.c) Některé přístroje musí mít uzemnění.d) Návštěvníci divadla shlédli s nadšením premiéru nové hry.

Page 33: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

56. Disketa má kapacitu?a) 0,31 MBb) 1,02 MBc) 1,44 MBd) 1,95 MB

57. Video je možné v systému Windows přehrát pomocí aplikace?a) MS Outlookb) MS Windows Media Playerc) poznámkový blokd) MS Excel

58. Program Microsoft PowerPoint slouží k vytváření?

a) textových dokumentůb) prezentacíc) tabulkových sešitůd) webových stránek

59. Který výrok je negací výroku „Petr si koupil nový byt“:a) Jan si koupil nový byt.b) Petr si koupil starý byt auto.c) Není pravda, že Petr si koupil starý byt.d) Petr si nekoupil nový byt.

60. Na jedné misce vah je 6 pomerančů, na druhé 3 melouny. Když přemístíme jeden meloun na misku s pomeranči, budou misky v rovnováze. Jeden meloun má tedy stejnou hmotnost jako:

a) 3 pomerančeb) 4 pomerančec) 6 pomerančůd) 12 pomerančů

Page 34: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Univerzitní číslo studenta

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

VARIANTA 3

Oddíl 1

TENTO ODDÍL OBSAHUJE 3 RŮZNÉ SOUBORY ÚKOLŮ, KTERÉ MAJÍ JEN JEDNO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. PŘED KAŽDÝM SOUBOREM ÚKOLŮ MÁTE UVEDEN PŘÍKLAD, KTERÝ VÁM POSKYTUJE INFORMACI, JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ BÝT ÚKOL ŘEŠEN. Najděte slovo, které má stejný význam jako slovo, které tučně napsáno na levé straně. Příklad: učitel- a) buditel, b) mučitel, c) narušitel, d) kantor. Správná odpověď je d)- kantor.

1. lampaa) svítilna,b) kahan, c) baterka, d) svíčka

2. stabilnía) nepohyblivý, b) rigidní, c) stálý, d) stagnující

3. sadaa) set, b) skupina, c) soubor, d) uspořádání,

4. korigovata) regulovat, b) usměrňovat, c) opravovat,d) řídit,

5. krabicea) bedna, b) kontejner, c) obal,d) pakl,

Page 35: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Najděte slovo opačného významu ke slovu, které je tučně napsáno na levé straně. Příklad: agresivní- a)hrubý, b) dravý, c) neútočný, d) pasivní. Správná odpověď je c)- neútočný.

6. chytrosta) pomalost, b) nevzdělanost, c) pasivita,d) hloupost,

7. pesimistickýa) rozjařený, b) optimistický,c) živý, d) chladný,

8. lenosta) činnost, b) práce,c) snaživost,d) nadšení

9. bojácnýa) zbrklý, b) odvážný, c) nevyzpytatelný, d) chamtivý,

10. pomáhata) chránit,b) škodit, c) učit, d) organizovat,

Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.Příklad: a) housle, b) klarinet, c) harfa, d) kytara. Správná odpověď je b)- klarinet.

11. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.a) dům,b) vila, c) chalupa, d) plot,

12. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.a) sangvinik, b) cholerik, c) neurotik, d) melancholik, 13. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.a) kniha, b) sešit, c) pravítko,d) hračka,

Page 36: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

14. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.a) slaný, b) hořký, c) chutný, d) sladký,

15. Najděte v nabízených slovech to, které svým významem nepatří mezi ostatní.a) mluvit, b) odpovídat, c) mlčet, d) vyprávět,

Oddíl 2

16. Která charakteristika nejlépe vystihuje filosofickou skepsi?a) přirozený, bezproblémový postoj ke světub) pesimistický pohled na život a světc) teoretický, kritický postoj, pochybování o všeobecně uznávaných zákonech a výkladech.d) naprostý negativismus, agnosticismus (popření jakékoli možnosti poznání)

17. Který z níže uvedených názvů odpovídá filosofii J. Locka?a) racionalismus – rozhodující úloha v lidském poznání připadá rozumub) některé základní ideje, např. boha, jsou člověku vrozenyc) ideje, které tvoří naše poznání a vědění, jsou odvozeny ze smyslové zkušenostid) veškeré poznatky vkládá do naší mysli bůh

18. Co je morálka?a) slušné, dobré a prospěšné jednáníb) totéž co etika, jedná se o ekvivalentní pojmyc) soubor představ a požadavků společnosti na žádoucí myšlení a jednáníd) vědní disciplína zabývající se etikou

19. Hlavním reprezentantem křesťanské filosofie období patristiky je:a) Origenésb) Klement Alexandrijskýc) Augustinus Aureliusd) Tertullianus

20. Platón se pokusil systematicky vyložit politickou teorii ve spisea) Ústavab) Kritónc) Obrana Sókratova

e) Faidrosf)

21. Tradiční hodnoty a zachování přítomného politického, sociálního a ekonomického řádu preferuje

a) socialismusb) konzervatismusc) komunismusd) anarchismus

Page 37: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

22. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR máa) 100 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 letb) 81 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 5 letc) 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 letd) 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 6 let

23. Druhá světová válka byla 1. září 1939 zahájenaa) útokem Německa na Polskob) útokem Německa na Sovětský svazc) útokem Japonska na USAd) útokem Itálie na Habeš

24. K vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava došloa) v lednu 1937 b) v září 1938 c) v březnu 1939d) v červnu 1940

25. V roce 1526 nastoupila na český trůn panovnická dynastie, která zde pak vládla až do roku 1918. Tímto panovnickým rodem byli:a) Habsburkovéb) Přemyslovcic) Jagelloncid) Lucemburkové

26. Ekonomický statek musí býta) užitečný a vzácnýb) nacházející se volně v příroděc) poskytovaný státemd) vždy dostatečně nabízen

27. Nepřímé daně, např. DPH, jsou psychologicky únosnější, protožea) jsou započteny do cen zboží a služeb a spotřebitel je tak nevidí b) jsou odváděny jak fyzickými, tak právnickými osobami ze svých příjmůc) respektují majetkovou úroveň spotřebitelůd) jsou nízké a nemají významný dopad na spotřebitele

28. Sociolog Vilfredo Pareto je spojován s teoriía) tradicb) pospolitostic) dělby práced) elit

29. Davová psychóza souvisía) s genyb) s realitouc) se sugescíd) s ráciem

30. Vyberte správnou dvojici představitele a sociologického směrua) Randall Collins a etnometodologieb) Randall Collins a teorie konfliktu c) Randall Collins a funkcionalismusd) Randall Collins a teorie směny

Page 38: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

31. Termín „omittere“ v právu znamenáa) něco dátb) něco konatc) něco strpětd) něčeho se zdržet

32. Zákon sudnyj ljudem s předpisy trestního a rodinného práva je datován doa) 8. stoletíb) 9. stoletíc) 10. stoletíd) 11. století

33. Se kterými kraji ČR má společnou hranici kraj Vysočinaa) s Jihomoravským, Jihočeským, Pardubickýmb) s Jihomoravským, Jihočeským, Královehradeckýmc) s Jihomoravským, Jihočeským, Pardubickým, Moravskoslezskýmd) s Jihomoravským, Jihočeským, Pardubickým, Středočeským

34. Termín „marginální“ znamenáa) náhražkovýb) okrajovýc) mořskýd) emulgovaný

35. Postavy Zlatohřbítek, Rechtor, Farář, Revírník, Pásek vystupují v opeřea) Ze života hmyzub) Poupě c) Rybářid) Příhody lišky Bystroušky

36. Divadelní hra „Gazdina roba“ Gabriely Preissové se odehrává naa) Hané b) Lašskuc) Horňáckud) Záhoří

37. Zámek v Litomyšli, památku UNESCO, můžeme navštívit v krajia) Vysočinab) Královehradeckémc) Pardubickémd) Olomouckém

38. Film „Tankový prapor“ je natočen podle literární předlohya) Pavla Kohoutab) Miroslava Švanderlíkac) Pavla Frýbortad) Josefa Škvoreckého

39. Která z uvedených vysokých škol spojuje svůj vznik se 16. stoletíma) Univerzita Karlova v Prazeb) Masarykova univerzita v Brněc) Univerzita Palackého v Olomoucid) Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Page 39: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Oddíl 3

40. Nejvýznamnějším hrdinou španělského středověkého eposu je:a) Rolandb) Beowulfc) Cidd) Parsifal

41. Na které z následujících tvrzení můžeme odpovědět „NE“:a) Mezi významné staroegyptské památky patří Achnatonův Hymnus na slunce.b) Mahábhárata patří mezi významné starověké indické eposy.c) Epos o Gilgamešovi je starověkou literární památkou, vznikl na území Egypta.d) Mezi čínské starověké památky náleží básnický soubor Kniha písní.

42. Jára Cimrman je:a) zakladatel divadla Járy Cimrmanab) vědec, vynálezce, umělec a spisovatel z počátku 20. stoletíc) mystifikační literární postavad) předčasně zemřelý spolupracovník Z. Svěráka a L. Smoljaka

43. Nezvalův básnický esej Papoušek na motocyklu je považován za manifest: a) vitalismub) surrealismu c) poetismu d) symbolismu

44. Které z následujících básnických jmen není pseudonymem:a) Otokar Březina b) Viktor Dyk c) Jaroslav Vrchlický d) Karel Toman

45. Která definice vystihuje termín oxymorón:a) spojení slov, jejichž významy se vzájemně vylučujíb) zveličené, nadsazené pojmenováníc) pojmenování přenesené na základě věcné souvislostid) odchylka od pravidelné větné stavby

46. Na které historické a umělecké období navazuje tématicky a obsahově klasicismus :a) antikab) románský slohc) gotikad) romantismus

47. Který z autorů psal tzv. lyrické drama:a) S. Beckettb) Aischylosc) A. P. Čechovd) H. Ibsen

Page 40: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

48. Vyberte správný význam spojení Mít brouka v hlavě:a) mít velmi prudké bolesti hlavyb) být přemýšlivý, hloubavýc) být podrážděný, vznětlivýd) dělat si delší dobu starost s jedním problémem, znepokojovat se

49. Uveďte, v kterém případě je užito správného tvaru podstatného jména kachel:a) Koupelna byla obložena kachlíkama.b) Koupelna bylo obložena kachlema.c) Koupelna byla obložena kachly.d) Koupelna byla obložena kachli.

50. Tvaroslovím se zabývá:a) syntaxb) lexikologiec) morfologied) ortoepie

51. Uveďte, ve kterém případě jsou uvedena pouze slova utvořená skládáním: a) zeměkoule, práceschopnýb) alobal, nadpisc) pahorek, národopisnýd) radost, předpis

52. Podtržený větný člen ve větě Na našem dvoře zůstala hromada sněhu je:a) přívlastekb) doplněkc) předmětd) podmět

53. Určete, který jazyk patří k ugrofinským jazykům:a) egyptštinab) portugalštinac) maďarštinad) slovinština

54. Určete, ve kterém případě jde o dvojici synonym:a) dělat – pracovatb) víska – výskác) čelo – čelo (hudební nástroj)d) kohoutek (u vodovodu) – kohoutek (malý kohout)

55. Která z uvedených vět je napsána pravopisně správně:a) Dovolenou jsme ztrávili v Itálii. b) Na Praděd byla vybudována nová visutá lanovka. c) Pohrdala blištivými cetkami.

e) Bavil se s Francouzy a Rusy.

Page 41: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Oddíl 4

56. Kapacita disku CD-ROM je rovna?a) 250 MBb) 450 MBc) 650 MBd) 820 MB

57. Microsoft Windows XP označujeme jako?a) textový editorb) tabulkový kalkulátorc) prezentační programd) operační systém

58. Ve které nabídce programu Microsoft Word nalezneme příkaz Uložit jako…?a) Souborb) Úpravy c) Vložitd) Nápověda

59. Který výrok je negací výroku „Tento papír je bílý“:a) Tento papír je černý.b) Tento papír není bílý.c) Tento papír není černý.d) Tento papír je černobílý.

60. Jeden pomeranč stojí dvakrát více než jedno jablko. Kolikrát více stojí 12 jablek než 3 pomeranče?a) dvakrátb) třikrátc) šestkrátd) obě ceny jsou stejné

Page 42: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Univerzitní číslo …………………………

WRITTEN ENTRANCE EXAMINATION DEPARTMENT OF ENGLISH

Faculty of Education, Palacký University, Olomouc14th June 2010

Bachelor double subject studies

Version A Reading comprehension /15Time: 60 minutes Error correction /10

Word formation /10Multiple-choice cloze /15

Total /50

Forename and surname / Jméno a příjmení:

Choose specialization / Vyberte všechny kombinace, na které se hlásíte:

Full-time studies/Prezenční (řádné denní) studium

anglický jazyk (Specializace v pedagogice, B 7507, obory se zaměřením na vzdělávání) český jazyk německý jazyk výtvarná tvorba hudební kultura přírodopis matematika sbormistrovství výchova ke zdraví společenské vědy environmentální výchova informační výchova základy technických věd a informačních technologií

anglický jazyk (Speciální pedagogika, B 7506) speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ

anglický jazyk (Tělesná výchova a sport) tělesná výchova

Distance studies/Kombinované (dálkové) studium

anglický jazyk (Specializace v pedagogice, B 7507, obory se zaměřením na vzdělávání) český jazyk německý jazyk přírodopis matematika speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ informační výchova základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

Home address, including the postcode / Domácí adresa včetně PSČ:

Home e-mail address if available / Domácí emailová adresa, pokud ji máte:Mobile phone number / Číslo mobilního telefonu:Home telephone number / Tel. číslo domů:

Page 43: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

I. Reading comprehension - Text 1 (Version A)

The World’s Longest Bridge

1The Akashi Kaiyko Bridge in southern Japan is the world’s longest bridge. The Akashi Kaiyko Bridge spans the Akashi Strait, connecting Awaji Island to Kobe, an important industrial centre. The bridge has a span of 5973 feet (1991 metres), making it over 25% longer than its nearest competition: the Humber Bridge in England. Strangely, there may be longer bridges in the world, but the Guinness Book of World Records measures the longest bridges according to their record-breaking spans.

2The Akashi Kaiyko Bridge is a suspension bridge. This means that the roadway is suspended from pillars by cables.

3The concrete pillars have to be tall enough to support the whole weight of the bridge. The pillars on the Akashi Kaiyko Bridge are 900 feet tall. These pillars had to be built to withstand not only huge waves but also high-speed winds, and possibly even violent earthquakes, which are not uncommon in the area. The bridge has survived one earthquake already: its span was extended by more than 3 feet by the Kobe earthquake of 1995.

4The cables weigh 50,000 tons and have a diameter of almost four feet each. Each cable contains 290 hexagonal strands; each strand is composed of 127 steel wires. The total length of the wire used is more than 200,000 miles, enough to circle the Earth 7.5 times!

5The first plans to connect Kobe to Naruto via Awaji Island were voiced in 1955, but it took the government thirty years to decide to really build the bridge. The next three years were spent surveying the site and construction commenced in 1988. In designing the bridge, special consideration was given to its effect on the surroundings, and great emphasis was placed on a “pleasing balance between light and shade” and also on the choice of the perfect colour.

6The construction of the bridge was a very complicated and technologically draining process, which took ten years to complete. Casting concrete in 300 feet of water, installing special pilot ropes over the strait by helicopter, and finally stretching the gigantic steel cables surely wasn’t an easy job. Ten years after construction commenced in 1988, the bridge was finished and the six-lane highway finally opened to traffic.

7The bridge has made the transportation from island to island much easier, so in addition to breaking a record, the Akashi Kaiyko Bridge achieves the main goal of a bridge: to connect two places.

©2003abcteach.com

Page 44: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

I. Reading comprehension - Text 2 (Version A)

The Social Function of Science, John D. Bernal (1939)

1The pioneers of the teaching of science imagined that its introduction into education would remove the conventionality, artificiality, and backward-lookingness which were characteristic of classical studies, but they were gravely disappointed. So, too, in their time had the humanists thought that the study of the classical authors in the original would banish at once the dull pedantry and superstition of mediaeval scholasticism. The professional schoolmaster was a match for both of them, and has almost managed to make the understanding of chemical reactions as dull and as dogmatic an affair as the reading of Virgil's Aeneid.

2The chief claim for the use of science in education is that it teaches a child something about the actual universe in which he is living, in making him acquainted with the results of scientific discovery, and at the same time teaches him how to think logically and inductively by studying scientific method. A certain limited success has been reached in the first of these aims, but practically none at all in the second. Those privileged members of the community who have been through a secondary or public school education may be expected to know something about the elementary physics and chemistry of a hundred years ago, but they probably know hardly more than any bright boy can pick up from an interest in wireless or scientific hobbies out of school hours.

3As to the learning of scientific method, the whole thing is palpably a farce. Actually, for the convenience of teachers and the requirements of the examination system, it is necessary that the pupils not only do not learn scientific method but learn precisely the reverse, that is, to believe exactly what they are told and to reproduce it when asked, whether it seems nonsense to them or not. The way in which educated people respond to such quackeries as spiritualism or astrology, not to say more dangerous ones such as racial theories or currency myths, shows that fifty years of education in the method of science in Britain or Germany has produced no visible effect whatever.

4The only way of learning the method of science is the long and bitter way of personal experience, and, until the educational or social systems are altered to make this possible, the best we can expect is the production of a minority of people who are able to acquire some of the techniques of science and a still smaller minority who are able to use and develop them.

http://www.majortests.com

Page 45: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Read the article The World’s Longest Bridge. KEY Version A

1. For questions 1-5, decide which answer, A, B, C, or D is the best one, according to the article. Circle it. If you circle more than one, your answer is incorrect.

1. The longest bridge in the world...A is located in England.B has a span of 1991 feet.C lies in the south of Japan.D is not listed in the Guinness Book of World Records.

2. The pillars...A are built of steel.B have already withstood two earthquakes.C are supported by steel cables.D are built to survive winds of high velocity.

3. The article states that...A each cable is composed of 127 steel wires.B cables are made of steel.C the Earth is round.D the strands are round.

4. Which possible dangers to the bridge were mentioned in the article?A Waves.B Typhoons.C Traffic jams.D Terrorist attacks.

5. Which of the following sentences is false?A The bridge connects two islands.B The bridge has the longest span in the world.C The bridge was easy to build.D The bridge has made travelling simpler.

1 C, 2 D, 3 B, 4 A, 5 C

1 POINT PER ITEM

Page 46: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

KEY Version A

2. What do the expressions below refer to in the text (they are in bold letters in the article)? For questions 1-5, decide which answer, A, B or C, is the best one. Circle it. If you circle more than one, your answer is incorrect.

1. an important industrial centre (paragraph 1) refers toA the Akashi StraitB Awiji IslandC Kobe

2. This (paragraph 2) refers toA The Akashi Kaiyko BridgeB a suspension bridgeC the roadway

3. which (paragraph 3) refers toA These pillarsB violent earthquakesC huge waves

4. each (paragraph 4) refers toA 50,000 tonsB The cablesC 290 hexagonal strands

5. its (paragraph 5) refers toA the bridgeB special considerationC effect on the surroundings

1 C, 2 B, 3 A, 4 B, 5 A

1 POINT PER ITEM

Page 47: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

KEY Version A

Read the article The Social Function of Science

1. Find in the text the exact word, which means the same as the following definition or short explanation of the meaning provided below. Do not forget to provide the full and identical form of the word.

Example:

01. people who are the first to do something (paragraph 1)

solution: pioneers (NB: the ending –s is part of the answer)

1. trained and skilled (paragraph 1)

professional (ACCEPT: profesional)

2. statement or argument (paragraph 2)

(the) claim

3. having special advantages or opportunities (paragraph 2)

privileged (DO NOT ACCEPT: privilege)

4. opposite (paragraph 3)

(the) reverse

5. expand or enlarge (paragraph 4)

develop

(ACCEPT SPELLING MISTAKES CAUSED BY COPYING THE WORD WRONGLY -

e.g. one letter missing/is different)

1 POINT PER ITEM

Page 48: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

II. Error correction (Version A) KEY

Read the text below. In most of the lines 1 – 10 there is one extra word. It is either grammatically incorrect or does not fit in with the meaning of the text. Some lines, however, are correct. Tick (ü) those lines that are correct. If there is an extra word in the line, write the extra word in the space provided at the end of the line.If you leave any space at the end of the lines blank, your answer is incorrect.The exercise begins with two examples, (0) and (00).

0 A tree is a symbol of man’s connection to nature and reminds

_______ü________

00 people lot of the basic values that remain unchanged over the _______lot_______

1 centuries. In Estonia, in this northern Europe, people say that ______this_______

2 if you have planted at least one tree during your life, your life

_______ü________

3 has not been for wasted. Trees have always played a very _______for_______

4 important part in Estonian culture and the most oldest tree _______most_____

5 in the country is an oak tree which is grown eight metres thick. _______grown____

6 Many centuries ago, Estonians believed in that some trees were _______in_______

7 holy and these trees were worshipped by people who sacrificed

_______ü________

8 their crops and cattle. In many other countries throughout the _______ ü_______

9 world oak trees are symbols of power and the strength. _______ the______

10 The wood is used much in the building and furniture industries _______ much____

and even the fruit of the tree, the acorn, is useful.

1 POINT PER ITEM

Page 49: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

III. Word formation (Version A) KEY

Read the text below. For each gap (1-10), use the word in brackets to form a new word that fits in the space. Write your answers in the same numbered spaces at the end of the lines. You must always change the form of the word in brackets. There is an example at the beginning (0).

WHAT DO COLOURS SAY ABOUT YOU?

We may choose to wear a particular colour just because of (0) (PERSON)

(1) (PREFER) or fashion. However, particular colours have always had

special meanings or uses. Black, for instance, is (2) (GENERAL)

thought of as (3) (SUIT) for serious occasions and in the West it is

traditional for funerals. This is not the case in China, however,

where white is worn at funerals.

Some colours may be chosen for (4) (PRACTICE) reasons.

Road workers, who need to be easily seen, often wear jackets with

bright yellow or orange stripes which are clearly visible to (5) (DRIVE).

By and large, green is regarded as (6) (CALM), and so it is often used in

places like doctors’ waiting rooms. Blue is many people’s favourite colour,

and there may be a connection between this and

the (7) (POPULAR) of blue jeans. Blue also symbolizes

(8) (LOYAL) and for this reason fashion consultants recommend

wearing blue clothes to job interviews.

Although the (9) (SYMBOL) of colour goes back hundreds of years, colours

can change their significance. For example, pink is now seen as a feminine

colour, whereas it used to be popular with men. So the next time you buy

something to wear in your favourite colour, stop and think. Is your choice of

colour completely (10) (SIGNIFY) or does it say something about you after

all?

(0) personal

(1) PREFERENCE(S)

(ACCEPT double ‘F’)

PREFERRENCE(S): 0.5 p.

PREFERANCE(S): 0.5 p.

PREFERENCIES: 0.5p.

(2) GENERALLY

GENERALY: 0.5 p.

(3) SUITABLE

(4) PRACTICAL

PRACTICLE: 0.5 p.

(5) DRIVERS

DRIVER (sg.): 0.5 p.

(6) CALMING

(7) POPULARITY

(8) LOYALTY

LOYALITY: 0.5 p.

(9) SYMBOLISM,

SYMBOLOGY

SYMBOLIZM: 0.5 p.

(10) INSIGNIFICANT

different negative prefix: 0.5

p.

1 POINT PER ITEM Give half points as indicated in the key.

Page 50: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

IV. Multiple-choice cloze (Version A) KEY

Read the text and decide which word fits each space best. Choose the correct answer, A, B, C, or D. Circle the correct alternative in the table below the text. If you circle more than one, your answer is incorrect. Have a look at example 0 below.

COFFEE CULTUREThe other day I wanted a cup of coffee, so I (0) … into the bank. I sat in a soft armchair and watched the world (1) …, which, in this case, was the (2) … for the services of the bank clerks. I’m joking, of course, but this could soon be common in banks in big cities.

The (3) … for ‘real’ coffee in Britain, like that for mobile phones, seems never-ending. However, the (4) … is that the attraction for many British people (5) … not so much in the coffee as in the ‘coffee culture’ that surrounds it. This is to do with big, soft sofas and the idea that if you sit on one, you too can (6) … the actors in the American TV comedy Friends.

In London, the first café opened in 1652. Men would (7) … there, often at (8) … times during the day, to (9) … news and gossip, discuss (10) … of the day and (11) … business. The cafés acted as offices and shops in which merchants and agents, clerks and bankers could carry out their (12) … .

In London today it is (13) … that there are more than 2000 cafés and the number is (14)… . It won’t be long before coffee is sold everywhere. You can already buy it in hospitals, motorway service stations, supermarkets and at tourist (15) … throughout the country.

0 A hopped B looked (C) popped D jumped 1 A fly past B go by C pass on D walked along

2 A queue B line C wait D ambition

3 A demand B development C claim D supply

4 A sense B suspect C suspicion D style

5 A leans B lies C occupies D rests

6 A be B feel C join D contact

7 A bring B fetch C take D gather

8 A regular B right C correct D perfect

9 A give B exchange C offer D establish

10 A thoughts B issues C feelings D circumstances

11 A make B perform C do D form

12 A trading B transactions C information D works

13 A estimated B guessed C taken D told

14 A raising B growing C succeeding D remaining

15 A scenes B points C attractions D matters

1-B, 2-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-C, 7-D, 8-A, 9-B, 10-B, 11-C, 12-B, 13-A, 14-B, 15-C.

1 POINT PER ITEMTEST ZNALOSTÍ A KULTURNÍHO ROZHLEDUKatedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci – přijímací zkoušky 2010

Page 51: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Univerzitní číslo uchazeče: ………………………………….

Odpovědi vepište za otázku, v případě více možností podtrhněte variantu a, b, c, nebo d.V tomto případě je jen jedna odpověď správná.

1) Doplňte správný tvar zájmena:Řeka, ….. městem protéká, tvoří jeho přirozenou osu.

a) jenžb) ježc) již

2) Kdo je autorem literárních děl: Valčík na rozloučenou, Život je jinde a Směšné lásky?a) Ludvík Kundera.b) Milan Kundera.c) Ludvík Vaculík.

3) Současný nejvyšší představitel katolické církve Joseph Ratzinger přijal jako papež jméno:a) Benedikt X.b) Benedikt XV.c) Benedikt XVI.d) Jan Pavel II.

4) Hlavní město Jordánska je a) Damašek.b) Tel Aviv.c) Ammán.

5) Autorem hudebního dramatu Lohengrin je a) Franz Peter Schubert.b) Ludwig van Beethowen.c) Richard Wagner.

6) Přeložte volně do češtiny:

Jonathan Borofsky began to record his dreams during the 1970, using them as the subject matter for his work. Many of his dreams concerned flying and the overcoming of gravity

Jonathan Borofsky začal zaznamenávat své sny během roku 1970 a používal je jako témata svých děl. Mnohé z těchto snů se týkaly létání a překonávání zemské přitažlivosti.

7) Thor byl bohem v mytologii a) slovanské.b) germánské.c) řecké.

Page 52: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

8) Kdo je autorem textu české hymny?

Josef Kajetán Tyl 9) Ve které české sbírce naleznete obraz od Henriho Rousseaua?

Národní galerie v Praze 10) Uveďte názvy tří českých periodik, která se zabývají výtvarným uměním:

Ateliér, Architekt, Art & Antiques, Blok, Umělec, Flash Art…

11) Na státní vlajce Rumunska jsou pruhy barev:a) modrá, žlutá, červenáb) zelená, žlutá, modrác) červená, bílá, modrá

12) Pašijový cyklus je a) cyklus výjevů ze života legendárního osmanského vladaře Ismájíla Paši,

populární zvl. v  grafice 18. stol.b) cyklus zobrazení čtyř ročních období.c) cyklus zobrazení konce Kristova pozemského života a jeho utrpení.

13) V bitvě u Slavkova 1805 Napoleonova armáda a) zvítězila nad polskou a tureckou armádou.b) byla poražena ruskou a rakouskou armádou.c) zvítězila nad ruskou a rakouskou armádou.

14) Johann Gutenberg se proslavil vynálezema) litografie.b) deskotisku.c) tisku s využitím pohyblivých liter.

15) Mezi členy skupiny Neue Wilde nepatří

a) Francis Baconb) Jiři Georg Dokoupilc) A. R. Penck

16) Zkratka ČSSD v české politice znamená a) Česká strana sociálně demokratická.b) Československá strana demokratická.c) Česká strana svobodných demokratů.

17) Mohli se potkat Karel Čapek a Miloš Urban?a) ano.b) ne.

Page 53: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

18) Při zázračném nasycení pěti tisíc Ježíš Kristus rozdávala) ovoce.b) rýži.c) chleba.

19) Mezi nejstarší univerzity v Evropě patří univerzita v a) Římě. b) Salamance.c) Londýně.

20) Voluta jea) zaoblený, vyžlabený či profilovaný přechod mezi stěnou a stropem místnosti.b) závit, spirála, motiv různých soustav výzdoby.c) zřícenina, zvláště hradní.

21) Významné muzeum výtvarného umění v Madridu se jmenujea) Rado.b) Parado.c) Prado.

22) Václav Havel byl zvolen prezidentem Československa v roce a) 1987.b) 1988.c) 1989.

23) K informelu se řadí dílo českého malíře a) Vladimíra Boudníka.b) Jakuba Obrovského.c) Bohumila Kubišty.

24) J. Paul Getty Museum se nachází a) v Edinburghu.b) v New Yorku.c) v Los Angeles.25) Mezi futuristy neřadíme umělcea) Carlo Carrà.b) Umberto Boccioni.c) Giorgio de Chirico.

26) Georg Flegel proslul malbou a) loveckých výjevů.b) zátiší s květinami.c) aktů.

Page 54: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

27) Jmenujte 4 památky Světového kulturního dědictví v České republice (tzv. památky UNESCO):

Historické centrum Prahy, Český Krumlov, Telč, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, Centrum Kutné Hory s chrámy sv. Barbory a Nanebevzetí P. Marie, Lednicko-valtický areál, náves v Holašovicích, Květná zahrada v Kroměříži, Zámek v Litomyšli, Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, Vila Tugendhat v Brně, Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.

28) Jaká postava je vždy zachycena ve vyobrazení Navštívení Panny Marie? a) Sv. Pavel.b) Sv. Antonín Poustevník.c) Sv. Alžběta.

29) K žijícím českým výtvarným umělcům nepatří a) Zdeněk Sýkora.b) Miroslav Šnajdr st.c) Jiří John.

30) Apoštol Petr bývá zobrazován a) s klíči.b) se sekerou.c) se zvonem.

31) Mezi členy hudební skupiny Beatles nepatřil a) Elton John.b) Ringo Starr.c) Paul McCartney.

32) Karel Purkyně namaloval obraza) Sova sněžná.b) Zasněžená alej.c) Soví hrad.33) Jedním z architektů Centre Pompidou v Paříži jea) Norman Foster.b) Renzo Piano.c) Frank O. Gehry.

34) Vojtěch Preissig, významný český výtvarný umělec, delší dobu žil a působil takéa) v USA.b) v Anglii. c) v Japonsku.

Page 55: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

35) Kolik obyvatel má v současnost Evropská unie?a) téměř 500 milionůb) téměř 250 milionůc) téměř 350 milionů

36) Kdy se Česká republika stala členem Evropské unie?a) 2002.b) 2003.c) 2004.

37) K významným představitelům evropské postmodery náležía) Robert Rauschenberg.b) Milan Kunc.c) Toyen.

38) Výrazem gulag se označujea) pracovní vězeňský tábor v bývalém SSSR.b) velkopozemkový vlastník.c) jemná kreslířská guma.

39) Suchá jehla je název proa) grafickou techniku tisku z hloubky.b) techniku výšivky.c) techniku lidského tetování v mladší době kamenné.

40) Který z uvedených mužů nebyl v letech 1993–2010 nikdy prezidentem Slovenské republiky?

a) Rudolf Schuster.b) Michal Kováč.c) Vladimír Mečiar.

41) Bula je a) závažná listina (např. papežská nebo císařská), opatřená kovovou pečetí.b) zaoblený, vyžlabený či profilovaný přechod mezi stěnou a stropem místnosti.c) cibulovitá střecha na věži.

42) Významná instituce v Olomouci sbírající a vystavující výtvarné umění se jmenuje

a) Státní galerie Olomouc. b) Muzeum umění Olomouc.c) Moravská galerie Olomouc.

Page 56: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

43) Miloš Forman natočil filma) Markéta Lazarová. b) Hoří, má panenko!c) Všichni dobří rodáci.

44) Kdo nepatří do okruhu pražské židovské německé literatury?a) E. E. Kisch.b) S. K. Neumann.c) M. Brod.d) F. Kafka.

45) Termín, který nenajdeme v textech týkajících se islámského náboženství, je a) korán.b) Mekka.c) tóra.d) muezzin.

46) Řecký bůh Poseidon byl v Římě známý jako a) Saturn.b) Uran. c) Neptun.

47) Řecko nemá společné pozemní hranice a) s Albánií.b) s Bulharskem.c) se Srbskem.

48) Hlavním městem německé spolkové země Sasko jea) Leipzig.b) Magdeburg.c) Dresden.

49) Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se podáváa) na Finančním úřadu.b) na Katastrálním úřadu.c) na CzechPointu.

50) Hudební festival Pražské jaro zahajuje hudbaa) Leoše Janáčka. b) Bedřicha Smetany. c) W. A. Mozarta.

Page 57: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

TEST pro speciálně pedagogickou andragogiku navazující – 2010

1. Pojmem sociální integrace chápeme proces:a) uspokojování kognitivních, emotivních a psychických potřeb jedince s handicapem b) přizpůsobování handicapovaného jedince společenským podmínkámc) rovnoprávného společenského začleňování specifických (minoritních) skupin do

života společnosti *d) sociální upotřebitelnosti jedince s postižením

2. Jedinec kompetentní ve dvou jazycích je:a) bilaterálníb) bilingvní *c) prelingválníd) binární

3. Nativistické teorie tvrdí, že základní představy a pojmy, pravdy a zásady jsou:a) vrozené buď již jako hotové nebo alespoň jako vlohy *b) získávány prostřednictvím zkušeností v průběhu životac) získávány učením pod vlivem prostředíd) získávány učením a prostřednictvím zkušeností

4. Percepce je synonymum:a) pozorováníb) vnímání *c) sledováníd) porozumění

5. Ambivalence je:a) souběžná existence protichůdných citových postojů *b) duševní poruchac) to, co odporuje morálním zásadámd) hudebně-dramatická forma terapie

6. Jedinci se současným sluchovým a zrakovým postižením užívají:

a) červenobílou hůl *b) bílou hůlc) bílou hůl s černými pruhyd) bílou hůl se světelnou signalizací

7. Co je progredující vada:a) vada postupně se zlepšujícíb) postupně se zhoršující *c) vada stabilizovanád) vada neměnná

8. Funkční gramotnost je:a) schopnost číst a psátb) schopnost absolvovat základní vzděláníc) schopnost vypořádat se s různými činnostmi praktického života *d) schopnost číst, psát, počítat

Page 58: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

9. Interní evaluace speciálního zařízení:a) je zaměřena na hodnocení procesů probíhajících uvnitř zařízení, cíle, metody a formy

evaluace stanovuje jednoznačně rámcový program b) je zaměřena na hodnocení procesů probíhajících uvnitř zařízení, cíle, metody a formy

evaluace si určuje zařízení samo*c) je zaměřena na hodnocení procesů probíhajících uvnitř zařízení, cíle, metody a formy

evaluace nařizuje zřizovateld) je zaměřena na hodnocení fungování systému zařízení jako instituce, evaluační cíle

jsou stanoveny zvnějšku a kritéria jsou dána zadavatelem hodnocení

10. K dimenzím životní dráhy nepatří:a) horizontální dimenze životní dráhyb) vertikální dimenze životní dráhyc) hodnotící dimenze životní dráhyd) ekonomická dimenze životní dráhy*

11. K institucím vzdělávaní dospělých nepatří: a) instituce pro profesní přípravu b) rekvalifikační programy c) zájmové kluby *d) univerzita třetího věku

12. Kultura komunikativního vzdělávání znamená: a) komunikovat, vést dialog *b) orientace na vědění, které je v souhlase s životními potřebami c) vzdělávání orientované na činnosti vedoucí ke změně d) nacházení nových cest k poznání ve vzdělávání

13. Střední úroveň činností v rámci sociální práce zahrnuje: a) práci se skupinou *b) organizování akcí místního společenství c) individuální podporování klientovy schopnosti vyrovnat se s problémy d) koordinační a mediační činnost

14. K primárním cílům komplexních služeb nepatří:a) Podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho

návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu.

b) Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni vést samostatný život.

c) Snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelůd) Ekonomická podpora.*

15. Projektování je:a) proces plánování, který zahrnuje analýzu a zpětnou vazbu a jehož součástí je neustálé

vyhodnocování vzdělávacího procesu *b) proces tvorby projektu, který stanovuje cíle, obsahové zaměření a nevyžaduje zpětnou

vazbuc) proces tvorby projektu, který stanovuje kompetence, cíle a obsahové zaměřeníd) proces plánování činnosti a aktivit, který nevyžaduje analýzu a není zpětnou vazbou

Page 59: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

16. Lenienční chyba při pozorování znamená:a) hodnocení jevů a osob na základě tradiceb) tendence posuzovat věci shovívavěji, než si reálně zaslouží*c) posouzení jedinců a jevů na základě prostředí, kde jsme se seznámili d) posouzení jedinců a jevů na základě schémat, které jsou ve společnosti běžné a vžité

17. Ke kriteriím psychického zdraví podle Ellise nepatří:a) sociální zájemb) racionalita myšleníc) neochota riskovat*d) sebeakceptování

18. Identifikačním znakem podporovaného zaměstnávání není:a) konkurence schopná práceb) průběžná podporac) na „míru šitá“ podporad) umístění na pracovní místo po tréninku*

19. Empowerment v rámci podporovaného zaměstnávání znamená: a) pomoc v posílení důvěry ve vlastní schopnosti*b) supervizní posila a pomocc) následné služby podporovaného zaměstnáváníd) podpora rodiny uživatele služby podporovaného zaměstnávání

20. K neocenitelným benefitům zaměstnávání nepatří rovina:a) rozvojová a tvořiváb) kooperační a socializačníc) existenční a materiální*d) estetická a kulturní

21. Označte nesprávné tvrzení:a) Chráněné pracovní dílny zajišťují pracovní uplatnění osobám se zdravotním

postiženímb) Úřad práce poskytuje dotace na vytvoření chráněného pracovního místac) Úřad práce poskytuje dotace na realizaci rehabilitačních dílen*d) Úřad práce neposkytuje dotaci na realizaci podporovaného zaměstnávání

22. Kdo akredituje rekvalifikační programy pro osoby se zdravotním postižením?a) MPSVb) MŠMT*c) Krajské úřadyd) Úřady práce

23. Které tvrzení je správné?a) Ze ZŠ praktické přecházejí mentálně postižení žáci na odborné učiliště,b) Ze ZŠ speciální přecházejí mentálně postižení žáci na praktickou školuc) Ze ZŠ praktické mohou přecházet žáci s mentálním postižením na praktickou školu*d) Ze ZŠ speciální mohou přecházet mentálně postižení žáci na praktickou školu

jednoletou

Page 60: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

24. Osoby s mentálním postižením mají problémy s pojmenováním barev z důvodu:a) poruchy zrakového analyzátorub) deficitu paměti*c) problémy nemajíd) deficity analýzy a syntézy

25. Fenomén vychovatelnosti a vzdělavatelnosti proti klasifikaci podle IQ zdůrazňoval:a) František Čádab) Karel Slavoj Amerlingc) Antonín Heverochd) Karel Herfort*

26. Na časopis Revue úchylná mládež navazuje v současnosti:a) Speciální pedagogika*b) Pedagogika speciálníc) Speciálně pedagogická revued) Otázky defektologie

27. Která klasifikace je podle 10.revize MKN správná?a) F 71 IQ 23b) F 70 IQ 56*c) F 73 IQ 28d) F 72 IQ 44

28. Demence se projevuje především:a) psychickou instabilitoub) neschopností dementovat nepravdivé tvrzeníc) úbytkem svalové hmotyd) ztrátou intelektových funkcí*

29. Označte nesprávné tvrzení:a) odborné učiliště je dvouleté a tříletéb) odborné učiliště je pouze tříleté*c) na odborné učiliště nenavazují maturitní oboryd) odborné učiliště patří do systému středních škol

30. Které tvrzení je správné:a) praktická škola patří do systému středních škol*b) praktická škola je jednoletá, dvouletá a tříletác) po ukončení praktické školy získává absolvent výuční list a osvědčeníd) praktická škola umožňuje výběr profesních oborů

31. Na jaký typ střední školy může přejít absolvent ZŠ praktické?a) pouze na SOU, OU a praktickou školub) pouze na praktickou školu a OUc) na všechny typy středních škol mimo gymnáziíd) na všechny typy středních škol pokud vyhoví podmínkám přijetí*

Page 61: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

32. V souvislosti s profesní adjustací se nezaměřujeme na:a) přizpůsobení profesnímu prostředíb) materiální ocenění pracovního výkonu*c) sociální skupinu ostatních zaměstnancůd) aspiraci osoby se zdravotním postižením

33. Odbornou pomoc při výběru profesní přípravy zajišťuje na ZŠ praktické:a) profesní poradceb) speciální pedagog se zaměřením na poradenstvíc) výchovný poradce*d) výchovně profesní poradce

34. Podle formy poskytování dělíme sociální služby na:a) pobytové,ambulantní a terénní*b) terénní ambulantní pobytové a poradenskéc) poradenské terénní a pobytovéd) pobytové, poradenské, terénní a ambulantní

35. Podle druhu poskytovaných služeb dělíme služby na:a) Sociální poradenství, sociální prevence a pracovní uplatněníb) Sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence*c) Sociální poradenství, služby sociální prevence, služby ubytovacíd) Sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální práce

36. Které tvrzení je správné?a) Ústav sociální péče zajišťoval chráněné bydleníb) Chráněné bydlení bylo zajišťováno domovem pro osoby se zdravotním postižením*c) V rámci domova pro osoby se zdravotní m postižením bylo realizováno podporované

bydleníd) V ÚSP bylo v rámci transformace budováno tréninkové bydlení

37. Do systému služeb sociální péče nepatří:a) Osobní asistenceb) Odlehčovací službyc) Domovy pro senioryd) Sociální rehabilitace*

38. Obsahem reminiscenční terapie je:a) vzpomínání na starší zážitky*b) práce s rodinou zdravotně postiženéhoc) plánování nových zážitkůd) uvědomování si chyb, nedostatků a pozitivního chování

39. Metodický dokument pro práci v zařízeních sociální péče je:a) standardní pravidla kvalitní sociální službyb) standardy kvality sociálních služeb*c) statutární standardní postupy kvality sociálních služebd) pravidla kvality sociální péče

Page 62: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

40. K základním principům strukturovaného učení patří:a) individualizace,strukturalizace, vizualizace *b) strukturalizace, individualizace, praxec) individualizace, vizualizace, progresed) strukturalizace, vizualizace, kompenzace

41. Abilympiáda je:a) soutěž praktických schopností a dovedností osob se zdravotním postižením *b) ekvivalent pro paralympiáduc) soutěž sportovních a praktických dovedností duševně postiženýchd) soutěž v hudebně-dramatická formách zdravotně postižených

42. Dyspinxie je specifická porucha:a) kreslení *b) psaníc) praktických dovednostíd) vnímání hudební produkce

43. Pro Batavský systém je typické:a) práce na projektech ze strany žákůb) práce dvou učitelů ve třídě *c) samostatnost žáků při řešení úkolů d) vytváření měsíčních smluv mezi žákem a učitelem

44. Sociocentrické zaměření výchovy:a) upřednostňuje zájmy a potřeby jedince před zájmy společnostib) upřednostňuje požadavky rodičů před zájmy a potřebami jedincec) upřednostňuje zájmy společnosti a instituce před zájmy a potřebami jedince*d) zájmy a potřeby jedince jsou uplatňovány ve vyváženém poměru se zájmy společnosti

a instituce

45. Etiologicky má pojem andragogika základ: a) v řečtině – znamená muž (dospělý) a vedení* b) v latině – znamená vedení dospělých c) v řečtině – znamená vztah k dospělým d) v latině – znamená působení na osoby

46. Podstatou tranzitního programu je: a) individuální praxe na běžných pracovištích *b) vyzkoušení různých typů práce v běžném pracovním prostředí c) projektování pracovních míst d) výcvik dovedností a návyků nezbytně nutných při zařazení na volný trh práce

47. Vyšetření sluchu založených na zjišťování evokovaných potenciálů mozkové kůry je:a) BERA*b) OAEc) CERAd) Weberova zkouška

Page 63: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

48. K osobnostem preferujícím orální přístup ke vzdělávání sluchově postižených nepatří:

a) Samuel Heinickeb) Charles Michel de l´Epée*c) Johan Conrád Ammand) Ferdinand Arnoldi

49. Speciálněpedagogická gerontagogika se převážně zabývá:a) elitními senioryb) závislými senioryc) křehkými seniory*d) zdatnými seniory

50. Alzheimerova choroba je pojmenována podle profesora:a) Františka Alzheimerab) Aloise Alzheimera*c) Bruna Alzheimerad) Kurta Alzheimera

51. Kdo byl zakladatelem vídeňského ústavu pro nevidomé?a) Valentin Haüyb) Johan Wilhelm Klein*c) Francesco Lana Terzid) Louis Braill

52. Označte ekvivalent v českém jazyce pro následující zrakové postižení- amaurosis:a) šedý zákalb) tupozrakostc) dalekozrakostd) nevidomost*

53. Cvičení zaměřená na rozvoj somatotezie u jedinců s ICP nepředepisují:a) jak dýchat nebo chodit, sedět či stát*b) jejich pomalé a opakované provádění s maximálním prožitkem polohy a pohybu c) naučení se lepší pohybové diferenciaci (selektivní hybnosti)d) jak si ve svalech plně uvědomovat zvýšené svalové napětí

54. Pro některé myopatické syndromy jsou typické tzv. pseudohypertrofie, tedy:a) úbytek svalových vláken*b) zbytnění svalových vlákenc) neodpovídající množství svalových vlákend) neurčený počet svalových vláken

55. Maďar Petö je zakladatelem:a) konduktivní pedagogiky*b) kognitivní pedagogikyc) rehabilitační pedagogikyd) konduktérské pedagogiky

Page 64: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

56. Co znamená zkratka ZTP/P:a) Zdravotně tělesně postiženýb) Zdravotně tělesně postižený s průvodcemc) Zvlášť těžce postižen s průvodcem*d) Průvodce těžce zdravotně postiženého

57. Antidiskriminační zákon ve vztahu k občanům se zdravotním postižením: a) neobsahuje žádné speciální ustanoveníb) týká se jich jen nepřímoc) obsahuje speciální ustanovení o přímé a nepřímé diskriminaci*d) obsahuje ustanovení pouze zaměřená na zdravotně postižené

58. Občan se zdravotním postižením vyžívající služby domova pro zdravotně postižené:a) je v něm umístěn na základě rozhodnutí krajského úřadub) je v něm umístěn na základě rozhodnutí obecního úřaduc) sepisuje o přijetí smlouvu s poskytovatelem služby*d) sepisuje o přijetí smlouvu s krajským úřadem

59. Problematikou laterality se ve svých pracích zabývali:a) Miloslav Seeman a František Kábeleb) Hubert Synek a Miloš Sovákc) Miloš Sovák a František Synek*d) Zdeněk Matějček a Miloslav Seeman

60. Termínem afázie označujeme:a) vývojovou poruchu produkce a porozumění řečib) získanou poruchu produkce a porozumění řeči*c) získané obtíže, které se projevují narušením motorické realizace řeči při organickém

poškození centrálního nervového systémud) narušení článkování řeči

61. Nespastická akcelerace mluvy může být jedním z možných příznaků kterého typu narušené komunikační schopnosti?

a) Balbutiesb) dysláliec) tumultus sermonis*d) dysartrie

62. Kde vzniklo podporované zaměstnávání?a) ve Spojených státech amerických*b) v Austráliic) v Norskud) ve Finsku

63. Může člověk s mentálním postižením uzavřít sňatek? a) Ano, každý člověk může uzavřít sňatek.b) Ne, člověk s mentálním postižením nemůže uzavřít sňatek.c) Ano, pokud není zbavený způsobilosti k právním úkonům. *d) Ano, pokud není zbavený způsobilosti k právům.

Page 65: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

64. Které tvrzení nejvýstižněji vymezuje tranzitní program v nejobecnějším pojetí? a) Tranzitní program je program podpory určený pro seniory.b) Tranzitní program je program podpory přechodu z jedné životní etapy do druhé. *c) Tranzitní program je program individuálního plánování v domovech pro osoby se

zdravotním postižením. d) Tranzitní program je program podpory, který poskytuje úřad práce dlouhodobě

nezaměstnaným lidem.

65. Jaký mají osoby s mentálním postižením sexuální pud? a) zvýšený sexuální pudb) snížený sexuální pudc) individuální sexuální pud*d) nemají sexuální pud

66. Vyberte, který termín odpovídá termínu ADHD dle 10. revize MKN:a) hyperkinetická porucha*b) lehká mozková dysfunkcec) specifická porucha chováníd) dětská mozková encefalopatie

67. Pojem psychiatrická deprivace v 60. letech 20. století v ČR zavedli:a) Matějček, Šturmab) Langmeier, Říčanc) Langmeier, Matějček *d) Šturma, Jirásek

68. Patologické hráčství je v 10. revizi MKN řazeno mezi:a) závislostb) poruchy osobnosti a chování dospělých *c) poruchy chování a emocíd) poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek

69. Ageismus je:a) apriorní vyřazování straších lidí z aktivit *b) preference zařazování starších lidí do aktivitc) vyřazování aktivit dětí s aktivitami starších lidíd) preferování samostatného výběru aktivit staršími lidmi

70. Národní radu zdravotně postižených ČR vede:a) Tereza Maxováb) Václav Krása *c) Zuzana Baudyšovád) Jan Michalík

Page 66: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (MGR. NAVAZUJÍCÍ)

1. Jak se nazývá první vývojová etapa podle Freudovy psychologické vývojové periodizacea) stádium latenceb) orální stádiumc) falické stádiumd) anální stádium

2. Vyberte projektivní technikua) sociometrieb) kresba začarované rodiny

c) dotazník d) psychodrama

3. Vytváření vlastní identity by mělo být dokončeno v obdobía) adolescenceb) pubescencec) batolete d) střední dospělosti

4. Dovednost konstruktivní hry je charakteristická pro dítě v obdobía) batoleteb) kojence mladšího c) v předškolním obdobíd) školáka

5. Mezi zvláštnosti dětské psychiky nepatřía) sugestibilitab) eidetismus c) generativitad) konkretismus

6. Nejvhodnější strategií adaptace na stáří jea) zaměření na sebe (egocentrismus)b) obranný postojc) nepřijetí procesu stárnutíd) konstruktivnost

7. Imobilizační čili hypokinetický syndrom se objevujea) ve stáříb) kdykolivc) krátce po porodud) v období pubescence

Page 67: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

8. Agregát je a) náhodné seskupení lidíb) zločinecký gang c) skupina dvou lidíd) skupina tří lidí

9. Sociální percepce jea) zprostředkování informací z okolního světa našimi smyslyb) zkreslený obraz světa v důsledku raných zkušeností c) vnímání světa na základě našich zkušeností a očekáváníd) pohled na svět zprostředkovaný jinými lidmi

10. Sociální role jea) chování jedince v daném sociálním postaveníb) postavení jedince na společenském žebříčkuc) osvojení norem a hodnot v sociální skupiněd) plnění přání nejbližších lidí v okolí

11. Násilí je a) verbální agreseb) agrese šířená internetem c) fyzická agresed) psychická agrese

12. Mezi charakteristiky učení v užším slova smyslu nepatřía) řízenost (záměrnost)b) vzdělavatelnostc) kontrolovatelnostd) cílevědomost

13. Motivace je procesa) výběr cílů a postupůb) vyhodnocování účinnosti postupu k cíli c) aktivizace činnosti k naplnění potřebd) rozhodování nad možnostmi dojít k vytčenému cíli

14. Mezi druhy učení nepatřía) verbální učeníb) pojmové učeníc) racionální učeníd) senzomotorické učení

15. Psychická deprivace jea) týrání dítěteb) dlouhodobé neuspokojení základních psychických potřeb dítětec) poruchy spánku d) neklid dítěte

Page 68: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

16. Všeobecný adaptační syndrom se vztahuje ka) problematice stresub) poruchám chováníc) neurotickým projevůmd) zanedbávání dítěte

17. Relaps znamenáa) nové znovuobjevení příznakůb) odmítání dítětec) příčina nemocid) výbuch zlosti

18. Dysgrafie jea) poucha řečib) porucha psaníc) porucha hybnostid) porucha pozornosti

19. Mezi vlastnosti pozornosti nepatřía) rozsahb) fluktuacec) vštípivost d) rozdělení

20. Autorem konstituční typologie temperamentu jea) Ernst Kretschmerb) Hans Jürgen Eysenckc) Carl Gustav Jungd) Hippokrates

21. V předškolním věku nejsou pozorovány u nadaných dětí projevy chování, které signalizujía) výtvarné nadání b) hudební nadáníc) matematické nadáníd) nadání v oblasti verbálních schopností

22. Požadavek na vytvoření komplexního systému péče o nadanou populaci je zakotvena) v Listině základních práv a svobodb) v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzděláváníc) ve vyhlášce MŠMT č.127/1997 Sb. o speciálních školách a speciálních mateřských školáchd) v Bílé knize (Národní program ve vzdělávání v ČR)

23. U vývojové dysfázie a) je porucha intelektu součástí klinického obrazu

b) není porucha intelektu součástí klinického obrazu c) intelektu dochází vždy k sekundárnímu poklesu intelektu d) dochází  primárně poklesu

Page 69: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

24. Narušení zvuku řeči se nazývá a) rinolálie

b) balbuties c) mutismus d) tumultus sermonis

25. K významným osobám v oblasti výchovy a vzdělávání jedinců se zrakovým postižením patří

a) R. Jedlička b) M. Sovák c) J.W. Klein d) F. Čáda

26. Osoby nevidomé používají pro čtení a psaní a) Daktylní abecedu

b) Braillovo písmo c) černotisk d) Lormovu abecedu

27. Středisko rané péče pro děti se sluchovým postižením se jmenuje a) Klíč b) Tamtam

c) FRPSP d) Auris

28. Surdopedie se vydělila z logopedie a stala se samostatnou speciálněpedagogickou disciplínou v roce

a) 1933 b) 1953

c) 1983 d) 2003

29. Somatopedie je speciálněpedagogická disciplína, která se zabývá a) výchovou a vzděláváním tělesně postižených b) výchovou, vzděláváním a přípravou pro pracovní a společenské začlenění jedinců s postižením hybnosti c) edukací nemocných a zdravotně oslabených d) resocializací tělesně postižených

30. Mezi vrozené vady končetin nepatří a) syndaktylie b) luxace c) amélie d) lordóza

31. Do skupiny expresivních terapií nepatří a) dramaterapie

b) psychomotorická terapie c) psychodrama d) teatroterapie

Page 70: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

32. Národní rada zdravotně postižených vznikla a) před rokem 2000 b) po roce 2005 c) v roce 2000 d) dosud nebyla ustavena

33. Do které klasifikační kategorie zařazujeme jedince s IQ mezi 50 - 69? a) lehká mentální retardace b) středně těžká mentální retardace c) těžká mentální retardace d) hluboká mentální retardace

34. Mezi projevy ADHD nepatří a) hyperaktivita b) impulzivita c) nesoustředěnost d) perseverace

35. Karel Slavoj Amerling byl významnou osobností v oblasti péče o a) tělesně postižené b) mentálně postižené c) sluchově postiřené d) zrakově postižené

36. Disociální chování a) je v rozporu se společenskou morálkou, porušuje společenské normy, ale ještě nepřekračuje právní předpisy b) je nespolečenské, nepřiměřené chování, které se však dá zvládnout přiměřenými pedagogickými postupy c) zahrnuje veškeré protispolečenské chování bez ohledu na věk jedince,

původ a intenzitu činu d) porušuje zákony dané společnosti

37. Elektivní mutismus je a) narušení plynulosti řeči b) funkční útlum řeči c) porucha porozumění řeči d) nedostatečně rozvinutá verbální schopnost

38. Mezi statické prostředky augmentativní a alternativní komunikace patří a) piktogramy b) znakový jazyk c) makaton d) tiskací písmena psaná do dlaně

Page 71: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

39. Mediace je a) poradenský rozhovor zaměřený na poskytování informací b) poradenský rozhovor zaměřený na podporu řešení obtížné situace uživatele c) působení třetí osoby, která se stává prostředníkem ke smírnému řešení sporných otázek mezi dvěma stranami d) osvětová aktivita poraden pro uživatele sociálních služeb

40. Učitelka mateřské školy může při speciálně-pedagogické diagnostice využívat a) Test barevných pyramid Schaieho a Heissab) Poslechový dichotický testc) Test rizika poruch čtení d) Heidelbergský test řečového vývoje

41. K vnitřním činitelům učení nepatřía) motivace a vztah k učeníb) stupeň intelektuálního vývoje c) úroveň dosavadního poznáníd) režim učícího se

42. Freinetovská alternativní škola pochází oda) C. Freinetab) P. Petersenac) H. Parkhurstovéd) R. Steiner

43. Německá dětská zahrádka v Praze ve Spálené ulici byla založena v rocea) 1864b) 1932c) 1869d) 1884

44. Alternativní program pod názvem Začít spolu se v České republice začal realizovat od roku

a) 1990b) 1989c) 1994d) 1997

45. Program Začít spolu vychází z osobnostně orientovaného modelu, inspirován dílema) C. Rogerseb) E. Eriksonac) J. Piagetad) H. Gardnera

46. Program Začít spolu vychází z teoretických přístupů k individualizaci dítěte z dílaa) C. Rogerseb) E. Eriksonac) J. Piagetad) H. Gardnera

Page 72: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

47. V. sjezd pěstounek mateřských škol se konal v rocea) 1905b) 1908c) 1943d) 1918

48. XIV. Valné shromáždění OSN schválilo Deklaraci o právech dítěte v rocea) 1935b) 1975c) 1959d) 1990

49. Organizace Safe of Children byla založena v Londýně v rocea) 1889b) 1938c) 1918d) 1992

50. Projektová metoda je odvozenaa) z antipedagogikyb) z pragmatické pedagogikyc) z pedocentrismud) ze zážitkové pedagogiky

51. Interakční teorie jea) teorie duševního vývoje jedince, v níž je rozhodující proces interakce vrozených vloh a faktor prostředíb) teorie duševního vývoje jedince, v níž rozhodující faktor vývoje je zkušenost a vliv prostředí c) teorie duševního vývoje jedince, v níž jsou rozhodujícími faktory vývoje vrozené dispozice d) zabývající se pouze fyzickým vývojem jedince

52. Neformální kurikulum zahrnujea) aktivity a zkušenosti vztahující se ke škole, mimotřídní a mimoškolní aktivity organizované školoub) aktivity mimotřídní a mimoškolní, které nejsou organizované školouc) komplexní projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace vzdělávání, jeho realizace ve vzdělávacím procesu a předepsané způsoby kontrolyd) dílčí projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace vzdělávání, jeho realizace ve vzdělávacím procesu a předepsané způsoby kontroly

53. Interiorizaci chápeme jakoa) zvnitřňování, začleňování myšlenek, hodnot, postojů, sociálních norem do psychiky jednotlivceb) proces, při němž dochází ke střetu několika vlivů a činnostíc) vzájemné působení učitele a žákad) výcvik zaměřený na vytvoření znalostí, dovedností a postojů, které vedou k efektivní komunikaci

Page 73: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

54. Koedukaci chápeme jakoa) společné vzdělávání žáků obou pohlaví ve společných třídách v jedné školeb) nápravu určitého handicapu v rámci školního prostředíc) způsob vnímání a poznáváníd) způsob zprostředkování průřezových témat ŠVP

55. PAU jea) Klub angažovaných učitelůb) Klub přátel angažovaného učeníc) Sdružení aktivních učitelůd) Sdružení angažovaných učitelů a přátel školy

56. PHARE je programa) ekonomické pomoci EU státům střední a východní Evropy včetně ČRb) ekonomické pomoci EU státům Evropy mimo ČRc) poradenství ve vzdělávání EU státům střední a východní Evropy včetně ČRd) sociální pomoci EU státům střední a východní Evropy včetně ČR a Asie

57. Kriteria autoevaluace určujía) obsah zvolené oblastib) žádoucí kvalitu zvolené oblastic) přesný popis žádoucí kvalityd) metody pro hodnocení zvolené oblasti

58. Indikátory autoevaluace vypovídajía) o plánovaném stavu sledovaného jevub) o současném stavu sledovaného jevuc) o projektovaném stavu kurikulad) o možných rizikách plánovaných výstupů

59. Klima školy představujea) kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů dlouhodobějšího charakterub) kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů krátkodobějšího charakteruc) krátkodobé sociálně emocionální naladění pedagogického sboru a žákůd) krátkodobé sociálně emocionální naladění všech aktérů vzdělávacího procesu

60. Proxemika se zabývá v oblasti nonverbální komunikacea) studiem sdělovacích pohybů a postojůb) studiem sdělování informací prostřednictvím konfigurací všech částí tělac) studiem odstupu mezi lidmi (v horizontální i vertikální dimenzi)d) studiem výrazu v obličeji

61. Pedeutologie jea) nauka o učitelib) nauka o vnějších procesech vzděláváníc) pedagogický směr sjednocující poznatky z biologie a sociologie dítětee) pedagogický směr sjednocující poznatky z dítěte

Page 74: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

62. Daltonská škola vznikla z iniciativya) P. Petersonab) H. Parkhurstovéc) E. Keyovéd) J. Daltona

63. J. A. Komenský se v Informatoriu školy mateřské nezabývá učeníma) v opticeb) v ekonomiic) v kompozicid) chronologii

64. J. Piaget popsal vývojová stadia, období zahrnující předškolní věk nazvala) senzomotorické stadiumb) předoperační stadiumc) stadium konkrétních operacíd) stadium jednoduchých operací

65. Vyhláška č. 15/2004 Sba) je vyhláška o organizaci školního rokub) je vyhláška o předškolním vzděláváníc) je vyhláška, která stanovuje podrobnější podmínky výkonu ČŠId) je vyhláška, která stanovuje náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

66. Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže sea) dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než jeden týdenb) dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny c) dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než tři týdny d) dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než šest týdnů

67. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout

a) 1 měsícb) 2 měsícec) 3 měsíced) 4 měsíce

68. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základěa) písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registruje praktického lékaře pro děti a dorostb) rozhodnutí zřizovatelec) souhlasu rodičů, jejichž děti mateřskou školu již navštěvujíd) vlastního zvážení (vychází z podmínek školy)

Page 75: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

69. V rámci mateřské školy s celodenním provozem je možné zřídit třídya) pouze s polodenním provozemb) s polodenním nebo internátním provozemc) s internátním nebo nepravidelným provozemd) s polodenním nebo internátním nebo nepravidelným provozem

70. Mateřská škola s polodenním provozem poskytuje dětem péči nejdélea) 6 hod. denněb) 6,5 hod. denněc) 7,5 hod. denněf) 5 hod. denně

Page 76: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

Přijímací test pro obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Varianta A

V přiloženém „záznamovém listu“ přeškrtněte křížkem (X) písmeno, pod nímž je uvedenotvrzení, které považujete za správné.Správná je vždy jen jedna odpověď.

1. Pojem resocializace označuje:A. opětovné začlenění jedince do společnostiB. celoživotní učení se sociálním rolímC. proces začleňování se do společnostiD. opakování určitých vzorců chování a jednání

2. Která ze složek osobnosti není ovlivnitelná výchovou:A. vnímáníB. cityC. temperamentD. charakter

3. Pro davové chování není typické:A. ztráta individualityB. ztráta morální kontroly a odpovědnostiC. pocit anonymityD. převaha rozumového chování nad emocemi

4. Diferenciace mužské a ženské pohlavní role se projevuje v dětských hrách poprvé:

A. v kojeneckém obdobíB. v batolecím obdobíC. v předškolním věkuD. v mladším školním věku

5. Který z uvedených autorů je představitelem hlubinné psychologie:A. Sigmund FreudB. Erich FrommC. Karl Gustav JungD. Carl Rogers

6. Islám neobsahuje ideu:A. spravedlivého BohaB. Boha stvořitele světaC. PředurčenostiD. všeobecné spásy celého lidstva

7. Diskriminaci určitých sociálních skupin obvykle nazýváme:A. segmentacíB. sekularizacíC. selekcíD. segregací

Page 77: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

8. Která mezinárodní organizace je známá pod zkratkou ITO?A. Mezinárodní měnový fondB. Světová obchodní organizaceC. Světová organizace pro obnovu a rozvojD. Světová organizace podnikatelů

9. Zjistíme-li, že dědictví kromě aktiv má i velká pasiva, zákon umožňuje:A. přijmout pouze aktivaB. musíme přijmout dědictví celéC. můžeme se dědictví vzdátD. při odmítnutí dědictví musíme uhradit pasiva

10. Thales z Milétu se věnoval zkoumání:A. státuB. člověkaC. přírodyD. kultury

11. Jakým termínem se označuje myšlenkové vyvozování obecného tvrzení z jednotlivých případů:

A. indukceB. analýzaC. generalizaceD. komparace

12. Kdo může uvalit nucenou správu na banku:A. Česká národní bankaB. PremiérC. PrezidentD. Parlament

13. Která z následujících zemí není členem EU:A. RumunskoB. ŠvýcarskoC. MaltaD. Estonsko

14. V kolika letech mohu být zvolen/a do obecního zastupitelstva:A. v 18B. v 21C. ve 40D. v 41

15. Co je to prokura:A. generální zmocněníB. nucená správaC. druh trestního řízeníD. dozor v trestním řízení

Page 78: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

16. Manželství podle českého práva může uzavřít bez souhlasu soudu:A. osoba starší 15 letB. osoba starší 16 letC. osoba straší 18 letD. osoba starší 21 let

17. Který z jevů není součástí vyvinění:A. nepříčetnostB. krajní nouzeC. oprávněné použití zbraněD. sebeobrana

18. Ageismus je:A. vyšší nemocnostB. seberealizace v důchodovém věkuC. věková diskriminace D. maladaptace na stáří

19. Terciární prevence negativních jevů je zaměřena na :A. osoby vykazující závislost, příp. produkující rizikové chováníB. osoby ohrožené negativními jevyC. zdravou populaciD. latentní kriminalitu

20. Sociální věk:A. odpovídá skutečnému funkčnímu potenciálu člověkaB. chronologický věk, jednoznačně vymezitelnýC. míra involučních změn daného jedinceD. postihuje změny sociálních rolí, individuálních potřeb, změny životního stylu

21. Translace je:A. přepis genetické informace z pořadí nukleotidů DNA do pořadí nukleotidů

RNAB. překlad genetické informace z pořadí nukleotidů mRNA do pořadí

aminokyselin v řetězci bílkovinC. tvorba kopií řetězce DNAD. rozdělení chromozomů do dceřiných buněk v průběhu dělení

22. Kolik aminokyselin v polypeptidovém řetězci je kódováno genem "CCGACGTGACGGGATGGA":

A. 3B. 4C. 5D. 6

Page 79: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

23. Modrá barva očí je podmíněna recesivní alelou. Předpokládejme, že heterozygotní hnědooká žena se vdá za modrookého muže. Jaké procento jejich dětí bude modrookých?

A. 25 %B. 50 %C. 75 %D. 100 %

24. Autogamická populace je tvořena jedinci, kteří se množí převážně:A. rozpademB. vegetativněC. larvipariíD. samooplozením

25. Fenylketonurie je choroba:A. autozomálně dominantníB. autozomálně recesivníC. gonozomálně dominantníD. gonozomálně recesivní

26. Organickou pružnou látkou kostní hmoty je:A. hydroxyapatitB. fibroinC. heparinD. ossein

27. Buňky hladké svaloviny nenacházíme:A. ve stěně dělohyB. ve stěně průdušekC. v srdečním svaluD. ve stěně tlustého střeva

28. Přední lalok hypofýzy (adenohypofýza) produkuje:A. prolaktinB. antidiuretický hormon (ADH)C. liberinD. kortizol

29. Jádra hlavových nervů se nacházejí v:A. kůře koncového mozkuB. mozkovém kmeniC. mozečku D. čichovém mozku

30. Které z uvedených tvrzení je pravdivé? Parathormon:A. řídí metabolismus bílkovin a působí zvýšení hladiny Ca2+ v krviB. působí zvýšení hladiny Ca2+ v krvi a působí uvolňování Ca2+ z kostní tkáněC. podporuje ukládání Ca2+ do kostní tkáněD. působí uvolňování Ca2+ z kostní tkáně a řídí metabolismus bílkovin

Page 80: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

31. Do reflexů proprioceptivních jsou zapojeny:A. svalová vřeténkaB. termoreceptoryC. mechanoreceptoryD. baroreceptory

32. Ke složkám nespecifické imunity nepatří:A. fagocytózaB. NK buňky (přirození zabíječi)C. B lymfocytyD. komplement

33. Vyberte pravdivé tvrzení. Sympatická část autonomního nervového systému:A. v rámci metabolismu aktivuje anabolické děje B. anatomicky je zastoupena v hlavových a křížových nervech (oddíl kranio-

sakrální)C. zužuje průduškyD. zvyšuje srdeční frekvenci

34. Do optického (lomivého) systému oka nepatří:A. sítniceB. sklivecC. čočkaD. komorová voda

35. Vyberte pravdivé tvrzení. Sluchové čidlo - Cortiho orgán:A. adekvátním podnětem pro Cortiho orgán jsou úhlové a gravitační zrychleníB. leží na tektoriální membráněC. jeho dráždění vyvolává nystagmusD. obsahuje vnější vláskové buňky, vnitřní vláskové buňky a podpůrné buňky

36. Vyberte pravdivé tvrzení. V průběhu srdečního cyklu se: A. při systole komor uzavírají cípaté chlopně a otevírají poloměsíčité chlopně

B. při diastole komor uzavírají poloměsíčité chlopně a otevírají cípaté chlopně C. při systole síní uzavírají cípaté chlopně a otevírají poloměsíčité chlopně D. při diastole síní uzavírají cípaté i poloměsíčité chlopně

37. Na přeměně primární moči na definitivní se podílí:A. proximální tubulus pouze resorpcí vody B. distální tubulus zpětnou resorpcí 75 % vodyC. sběrací kanálky zpětnou resorpcí vody v závislostí na ADH a aldosteronuD. Henleova klička stejným mechanismem v sestupném i vzestupném raménku

38. Vyberte pravdivé tvrzení. Močový měchýř:A. je dutý orgán uložený retroperitoneálněB. hladká svalovina močového měchýře je složitě uspořádaná, s převažující

funkcí detrusoru C. je vystlaný cylindrickým epitelem bez řasinekD. jeho kapacita je 150 - 200 ml

Page 81: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

39. V dutině ústní na caruncula sublingualis ústí:A. glandula sublingualis B. glandulae sublingualis a submandibularisC. glandulae sublingualis a parotisD. glandula parotis

40. Střevní šťáva:A. je slabě zásaditá B. je silně zásaditáC. je silně kyseláD. je slabě kyselá

41. Morfologickými znaky tlustého střeva nejsou:A. haustraB. tenieC. poloměsíčité rasyD. cirkulární řasy

42. Jaterní branka - porta hepatis:A. vstupuje zde portální žíla, jaterní tepna, a vystupují jaterní vývodyB. vstupuje zde jaterní žíla, jaterní tepna, a vystupují jaterní vývodyC. vstupuje zde portální žíla, jaterní žíla, a vystupují jaterní vývodyD. vystupuje zde jaterní tepna a jaterní vývody

43. Vyberte pravdivé tvrzení. Vedlejší dutiny nosní ústí:A. sinus maxilaris do horního nosního průduchuB. sinus sphenoidalis do horního nosního průduchuC. sinus frontalis do horního nosního průduchuD. sinus ethmoidalis do dolního nosního průduchu

44. Vyberte pravdivé tvrzení. Dýchací cesty:A. levý hlavní bronchus odstupuje pod menším úhlem a je silnější než pravýB. sliznice průdušnice je pokryta epitelem dlaždicovitýmC. stěna průdušnice je vzadu doplněna hladkým svalstvemD. před průdušnicí probíhá jícen

45. Drobnými klouby jsou v hrtanu spojeny:A. chrupavka štítná s příklopkou hrtanovouB. chrupavka štítná s prstencovouC. chrupavka štítná s hlasivkovými chrupavkamiD. chrupavka štítná s jazylkou

46. Paradigma je:A. pěkná vnější úpravaB. vzorC. příznaky paradentózyD. správa společnosti

Page 82: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

47. Pojem enteroragie znamená:A. vylučování řídké stolice s příměsí krveB. vylučování černé dehtovité stoliceC. vylučování stříbrošedé stoliceD. plynatost

48. Masivně se ošetřovatelství v domácnostech rozvíjelo:A. na konci 13. stoletíB. na počátku 13. stoletíC. na konci 12. stoletíD. na počátku 12. století

49. Domácí péče je definována Světovou zdravotnickou organizací jako:A. specifická forma péče poskytovaná lidem v jejich domovechB. specifická forma péče poskytovaná lidemC. jakákoliv forma péče poskytovaná lidem v jejich domovechD. terapeuticko-ošetřovatelská forma péče poskytovaná lidem v jejich domovech

50. Geriatrické ošetřovatelství je spojováno se jménem:A. Blanka MisconiováB. Florence NightingalováC. Marie SvatošováD. Helena Haškovcová

51. Hodnocení duševního stavu ve stáří je zaměřeno na skríning nejčastěji se vyskytující patologie:

A. demence a deliriaB. demence a depreseC. demence, deprese a deliriaD. bolest, deprese a deliria

52. Mezi aplikované psychologické disciplíny nepatří:A. sociální psychologie B. pedagogická psychologieC. forenzní psychologie D. poradenská psychologie

53. Extristická motivace je:A. výsledkem časté aplikace odměn B. výsledkem rozvoje potřeb a zájmů jedince C. výsledkem působení vnějších podnětů (incentiv)D. výsledkem opakovaného neúspěchu

54. Za základní fáze volního procesu jsou považovány:A. fáze primární a sekundárníB. fáze rozhodovací a realizačníC. fáze přípravná, průběhová a hodnotícíD. fáze latentní, rozhodovací a realizační

Page 83: Zpráva o výsledcích přijímacího řízení za akademický rok ... Web viewPojem „neviditelná ruka trhu ... .doc nebo .docx. b) .ppt nebo .pptx. c) .xls nebo ... Ve které nabídce

55. Coping je:A. zvládání stresové situaceB. emoční selháníC. vyhýbání se lidemD. strach ze tmy

56. Regrese u dětí je:A. opožděnost ve vývojiB. vývojový návratC. porucha pozornostiD. porucha čtení

57. Salutogeneze se zabývá:A. příčinami vzniku narkomanieB. krádežemi v dětském věkuC. zkoumáním podmínek pevného, nezdolného zdravíD. adaptací pacienta na nemoc

58. Nosofobie je:A. strach z nemociB. strach z lidíC. strach ze zvířatD. strach z vody

59. Sociální precepce je :A. vnímání světa na základě našich zkušeností a očekáváníB. zprostředkování informací z okolního světa našimi smyslyC. pohled na svět zprostředkovaný jinými lidmiD. zkreslený obraz světa vlivem raných zkušeností

60. Sociální role je:A. postavení jedince na společenském žebříčkuB. osvojení norem a hodnot v sociální skupiněC. chování jedince v daném sociálním postaveníD. plnění přání nejbližších v okolí