Top Banner

Click here to load reader

Zonnebloem: presentatie algemene informatie

Jun 30, 2015

ReportDownload

Business

Dit is de presentatie met algemene informatie over Nationale Vereniging de Zonnebloem

 • 1. Nationale Vereniging de Zonnebloem Over de organisatie, het vrijwilligerswerk & de activiteiten

2. In deze presentatie

 • Wat is de Zonnebloem?
 • Wat doet de Zonnebloem?
 • Voor wie?
 • Door wie?

3. Missie

 • De Zonnebloem bevordert sociale samenhang:
 • door het leveren van een positieve bijdrage aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt
 • door mensen in staat te stellen extra betekenis aan hun leven te geven door er, als vrijwilligers, te zijn voor medemensen.
 • De wisselwerking verhoogt de kwaliteit van beide
 • groepen

4. De Zonnebloem: feiten en cijfers Een van degrootste vrijwilligersorganisatiesvan Nederland 94,7 beroepskrachten 12 provinciale afdelingen 144 regionale afdelingen 1.244 plaatselijke afdelingen 620.000 ondersteunende leden en donateurs Ruim 40.000 vrijwilligers 5. De Zonnebloem: voor wie?

 • Voor mensen die doorleeftijd, ziekte of handicap
 • lichamelijke beperkingenhebben en daardoor dreigen tevereenzamen
 • Voor vrijwilligers die betekenis willen geven aan hun eigen leven en dat van hun gasten

6. Wat doet de Zonnebloem?

 • Tijdens huisbezoek, dagactiviteiten en vakanties:
 • geven de Zonnebloemvrijwilligers oprechte aandacht
 • bieden mogelijkheden tot werkelijk contact
 • helpen eenzaamheid te verminderen
 • n
 • voegen daarmee ook betekenis toe aan hun eigen leven

1. 300.000 Huisbezoeken per jaar (70.000 adressen) 255 Vakanties (8.000 deelnemers) 300.000 Dagactiviteiten (142.000 deelnemers) 7. Betekenis van Zonnebloemvrijwilliger

 • Iets betekenenvoor zieken en gehandicapten, die
 • dreigen te vereenzamen
 • Bijdragen aan dekwaliteit van leven :
 • bezoekwerk, erop uit trekken en/of vakanties
 • Van toegevoegde waarde voor vrijwilliger zelf: verrijking

8. De Zonnebloem 2010

 • Devraag neemt toedoor:
 • vergrijzing
 • individualisering
 • bezuinigingen in gezondheidszorg
 • afname sociale samenhang
 • Devraag verandertdoor:
 • deelname van jongere gehandicapten en zieken
 • multiculturele samenleving
 • toenemende verschillen in individuele wensen
 • Dus:
 • Activiteiten voor diverse leefstijlen en leeftijden

9. Huisbezoek 10. De Zonnebloem kleurtj e wereld!

 • Iemand regelmatig bezoekenin thuissituatie
 • Samenietsondernemen
 • Gezelschap, persoonlijke aandacht

1.300.000 huisbezoeken 70.000 mensen die bezoek krijgen 11. Vakanties 12. Goed in bijzondere vakanties De grootste organisatorop het gebied van aangepaste vakanties met (intensieve) medische/verpleegkundige verzorging 8.000 vakantievrijwilligers 8.000 vakantiegangers 255 vakanties per jaar 13. Gevarieerd aanbod

 • Vaarvakanties
 • Vliegvakanties
 • Excursiereizen
 • Busvakanties
 • Jongerenreizen
 • Themareizen

14. Dagactiviteiten 15. Samen erop uit! Degrootste organisatorvan evenementen, excursies en andere dagactiviteiten van Nederland (Zonnedagen) Jaarprogramma, onder meer: 142.000 Totaal aantal deelnemers 15.500 Deelnemers Zonnebloemarrangementen 155 Rondvaarttochten Amsterdam 144 Zonnebloemtheatervoorstellingen 09/10 229 Bootdagtochten 16. Fondsenwerving

 • Ondersteunende leden en donateurs
 • Loterij
 • Kerstkaartenactie
 • Scheepsmaatjes (schip)
 • Actie Zonnebloemvakanties
 • Giften, nalatenschappen
 • Sponsoring
 • Samenwerking met bedrijven

17. Verantwoording

 • CBF-keur:
 • - Verantwoorde wijze van fondsenwerven
 • - 18,1 % kosten voor werving van inkomsten
 • Openheid en transparantie:
 • -Winnaar Transparant Prijs 2008!
 • - Plaats vier in 2009

18. Informatie?

 • Meer informatie
 • Kijk op www.zonnebloem.nl

Bedankt voor uw aandacht

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.