Top Banner
1 Załącznik nr 2 do SIWZ ............................, dnia .................. (miejscowość) (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: ..................................................................................... Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. . Tel. .............................. Fax ............................. . NIP: .............................. REGON: ...................... . Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: sprzedaż i dostawę aparatury i mebli medycznych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.25.18 oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia: I. Cena oferty: GRUPA 1 - RESPIRATOR TRANSPORTOWY- szt. 1. Asortyment Nazwa handlowa Numer katalogowy, producent J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość netto VAT% brutto netto (kol. 5x6) VAT brutto (kol. 9+10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Całkowita wartość zamówienia Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów: Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany 1. Nazwa oferowanego urządzenia: TAK, podać Producent: TAK, podać Typ: TAK, podać Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać Urządzenie fabrycznie nowe TAK 2. Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia TAK 3. Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg TAK 4. Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa TAK 5. Respirator stacjonarno- transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Masa respiratora bez podstawy jezdnej poniżej 5kg TAK, podać 6. Zasilenie 100-240 V 50Hz +/- 10% TAK 7. Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 4 godziny TAK, podać 8. Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego TAK 9. Monitor z kolorowym ekranem , dotykowy min. 8” TAK
20

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

Mar 01, 2019

Download

Documents

dangthien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

1

Załącznik nr 2 do SIWZ

............................, dnia .................. (miejscowość)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: .....................................................................................

Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. .

Tel. .............................. Fax ............................. .

NIP: .............................. REGON: ...................... .

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

sprzedaż i dostawę aparatury i mebli medycznych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału

Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.25.18

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

I. Cena oferty:

GRUPA 1 - RESPIRATOR TRANSPORTOWY- szt. 1.

Asortyment Nazwa

handlowa

Numer

katalogowy,

producent

J.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT% brutto netto

(kol. 5x6) VAT brutto

(kol. 9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Całkowita wartość zamówienia

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany

1.

Nazwa oferowanego urządzenia: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Urządzenie fabrycznie nowe TAK

2. Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego

pochodzenia TAK

3. Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg TAK

4. Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od

2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa TAK

5.

Respirator stacjonarno- transportowy na podstawie jezdnej z

możliwością montażu na półce. Masa respiratora bez

podstawy jezdnej poniżej 5kg

TAK, podać

6. Zasilenie 100-240 V 50Hz +/- 10% TAK

7. Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora

min. 4 godziny TAK, podać

8. Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez

elektrycznego zasilania zewnętrznego TAK

9. Monitor z kolorowym ekranem , dotykowy min. 8” TAK

Page 2: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

2

zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów

Tryby wentylacji

10. CMV TAK

11. SIMV TAK

12. Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem TAK

13. Typu PRVC, APV, TAK

14. APRV TAK

15. DuoPAP TAK

16. PCV TAK

17. NIV TAK

18.

Adaptacyjny tryb wentylacji ASV w zamkniętej pętli

oddechowej wg wzoru Oti’s dla pacjentów aktywnych i

pasywnych oddechowo lub NAVA wentylacja stymulowana z

nerwu przeponowego

TAK

Parametry nastawiane

19. Częstość oddechów min. 1-80 odd/min TAK

20. Objętość wdechowa min. 20-2000ml TAK

21. PEEP/CPAP min.0-35 cmH2O TAK

22. Stężenie tlenu 21-100% TAK

23. Stosunek I:E min. 1:9 do 4:1 TAK, podać

24. Czas wdechu min. 0.1 do 12,0 sek TAK, podać

25. Wyzwalanie przepływem min. od 1 do 20l/min TAK, podać

26. Ciśnienie wdechu min. 5-60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP TAK

27. Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 5 do 60 cm

H2O powyżej PEEP/CPAP TAK, podać

28. Czas narastania ciśnienie min. 0-2000ms TAK, podać

29. Przepływ szczytowy spontaniczny min. 240 l/min TAK, podać

30. Regulowany czas bezdechu TAK

31. Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5

do 80% przepływu szczytowego wdechowego TAK, podać

Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji

32. Możliwość wyboru parametrów monitorowanych TAK

33. Minimalne ciśnienie TAK

34. Szczytowe ciśnienie TAK

35. Średnie ciśnienie TAK

36. Ciśnienie plateau TAK

37. Ciśnienie TAK

38. Ciśnienie PEEP/CPAP TAK

39. Szczytowy przepływ wdechowy TAK

40. Szczytowy przepływ wydechowy TAK

41. Całkowita objętość wydechowa TAK

42. Całkowita objętość wdechowa TAK

43. Objętość pojedynczego oddechu TAK

44. Wydechowa objętość minutowa TAK

45. Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych TAK

46. % objętość przecieku TAK

47. Stosunek wdechu do wydechu TAK

48. Całkowita częstość oddechów TAK

49. Całkowita częstość oddechów spontanicznych TAK

50. Procentowa ilość oddechów spontanicznych TAK

51. Czas wdechu i wydechu TAK

52. Podatność statyczna płuc TAK

53. Index dyszenia RSB TAK

54. PO.1 TAK

Page 3: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

3

55. Wysiłek oddechowy pacjenta PTP TAK

56. Stała czasowa wydechu TAK

57. Stała czasowa wydechowa RCexp. TAK

58. Wdechowy opór przepływu Rinsp. TAK

59. AutoPEEP TAK

60.

Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym- objętość ,

przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane

jedocześnie

TAK

61. Trendy monitorowanych parametrów min. 72 godzinne TAK

62. Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow, V-CO2 TAK

63. Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na

monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy TAK

Alarmy

64. Niskiej/ wysokiej objętości minutowej TAK

65. Wysokiego/ niskiego ciśnienia wdechowego TAK

66. Niskiej/ wysokiej objętości oddechowej TAK

67. Niskie/ wysokiej częstości oddechów TAK

68. Czasu bezdechu TAK

69. Poziomu koncentracji tlenu TAK

70. Rozłączenia układu pacjenta TAK

71. Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta TAK

72. Czujnika przepływu TAK

73. Brak zasilania elektrycznego TAK

74. Niski poziom naładowana baterii TAK

75. Brak zasilania w tlen TAK

76. Poziom głośności alarmów- ustawialny TAK

Inne funkcje i wyposażenie

77. Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na

podstawie wzrostu lub masy pacjenta IBW TAK

78. Integralny pneumatyczny nebulizator synchroniczny TAK

79. Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi, do

sterylizacji w autoklawie TAK

80. Możliwość rozbudowy o zastawkę wydechowa fonetyczna TAK

81. Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór tlenu z

koncentratora TAK

82. Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora ( Standbay) TAK

83. Autotest aparatu samoczynny i na żądanie TAK

84. Procedura odsysania za 100% natlenowaniem TAK

85. Kompletny układ oddechowy z czujnikiem proksymalnym

20szt. na respirator ( jednorazowego użytku) TAK

86. Ramię podtrzymujące układ oddechowy TAK

87. Możliwość rozbudowy o kapnometrię objętościową i

saturację TAK

88. Możliwość rozbudowy o opcję noworodkową i tryb nCPAP TAK

89. Możliwość rozbudowy o terapię wysoko przepływowa

tlenem ( Hi Flow O2) TAK

90. Pamięć zdarzeń min. 1000 z podaniem daty i godziny TAK, podać

91. Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące TAK, podać

2. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez

okres 10lat TAK

3. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

4. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

na koszt Wykonawcy TAK

Page 4: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

4

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

GRUPA 2 - KARDIOMONITOR Z DRUKARKĄ I WÓZKIEM – szt. 1

Asortyment Nazwa

handlowa

Numer katalogowy,

producent

J.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT% brutto netto

(kol. 5x6) VAT brutto

(kol. 9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Całkowita wartość zamówienia

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

wymagany

Parametr

oferowany

1.

Nazwa oferowanego urządzenia: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Urządzenie fabrycznie nowe TAK

2. Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5

kg z akumulatorem TAK, podać

3.

Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w

odpowiednie algorytmy pomiarowe.

Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne

do wybranej kategorii wiekowej pacjenta

TAK

4.

Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia

przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub

uchwycie ściennym

TAK

5.

Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne

zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla

zasalającego.

TAK

6.

Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o

przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości min. 1024x768

pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co

najmniej 11 poziomów.

TAK, podać

7.

Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co

najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz

zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin.

TAK

8.

Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem

odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych

parametrów cyfrowych z możliwością wydruku

TAK, podać

9.

Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów:

EKG

HR

Respiracja

Saturacja

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia

Temperatura (T1,T2,TD)

TAK

Pomiar EKG

10. Zakres HR min. 15-350 min. TAK, podać

11. Monitorowanie EKG z 3 lub 5odprowadzeń. Możliwość

rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń. TAK

12. Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu

odpowiedniego przewodu EKG TAK

13. Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm TAK

14. Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s TAK

15. Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej TAK

16. Funkcja kaskady TAK

Page 5: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

5

17. Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25;

cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO TAK

18.

Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją

wszystkich odprowadzeń jednocześnie.

Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST.

TAK

19. Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST TAK

20. Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń TAK, podać

Pomiar Respiracji

21. Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz

wartości cyfrowej TAK

22. Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150

odd./min. TAK, podać

23. Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy TAK

24.

Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia

użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych

sposobów oddychania

TAK

25. Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s,

12.5mm/s, 25mm/s, TAK

26. Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5

cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; TAK

27. Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund TAK, podać

Pomiar Saturacji (SpO2)

28. Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej

pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI) TAK

29. Zakres pomiarowy saturacji 0-100% TAK

30. Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm TAK, podać

31. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż

+/- 3 % TAK

32.

Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i

nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w

momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony

jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia

TAK

33. Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) TAK

34. Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 TAK

35.

Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości

podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej

pletyzmograficznej.

TAK

Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP)

36. Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości

liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego TAK

37. Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg TAK, podać

38. Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm TAK, podać

39. Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg TAK, podać

40. Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w

okresie co najmniej 4 min) TAK

41. Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-

720 minut TAK, podać

42. Funkcja stazy TAK

43. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie TAK

44. Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów,

pamięć ostatnim min. 2000 wyników pomiarów NIBP TAK, podać

45.

Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24

godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego,

średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz

minimalnego.

TAK

Pomiar temperatury (TEMP)

46. Zakres pomiarowy min.0-500C TAK, podać

47. Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C TAK, podać

48.

Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2

temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji

granic alarmowych dla każdego z parametrów

TAK

Page 6: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

6

Inne parametry

49. Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora TAK

50. Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz

poprzez ekran dotykowy TAK

51. 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów TAK

52. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów TAK

53. Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min.,

2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe TAK, podać

54.

Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich

monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów

ważności.

Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla

wszystkich parametrów

TAK, podać

55. Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8

poziomów TAK, podać

56. Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w

odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta TAK

57.

Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający

zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów.

Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta

TAK

58. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta:

nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi TAK

59. Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów

pomiarowych TAK

60. Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator

hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy TAK

61.

Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi

przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane

podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5

własnych leków

TAK

62. Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora TAK

63.

Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy

niż 3 godziny

Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu

TAK

64. Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora TAK

65.

Wyświetlanie - co najmniej 8 przebiegów z możliwością edycji

kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich

wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG

TAK

66.

Dostępne tryby pracy:

tryb dużych znaków

tryb trendów

tryb oxyCRG

tryb listy

7-EKG

7-EKG oraz dodatkowych krzywych

tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji

centralnego nadzoru)

TAK

67. Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych

kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci TAK

68. Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora

kopiującego TAK

69.

Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia

urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i

wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym.

TAK

70. Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu,

głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków TAK

71. Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet

(złącze RJ-45) TAK

72.

Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze

stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez

producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora

TAK

73. Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do

standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji TAK

Page 7: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

7

centrali

74. Monitor wyposażony w min. 1 porty USB do podłączenia

klawiatury lub myszki; TAK, podać

75.

Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB.

Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu,

alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy

nośnika pendrive.

TAK

76. Cicha praca kardiomonitora- pasywne chłodzenie bez wentylatora TAK

77. Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień

ochrony co najmniej IPX1 TAK, podać

78.

Monitor przygotowany do prostej rozbudowy(bez konieczności

wysyłki do serwisu)o pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane

gniazdo obsługujące technologię plug-and-play.

TAK

79. Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w

formacie A4 TAK

80. Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co

najmniej 5-40oC. TAK, podać

81.

Drukarka termiczna

- możliwość zapisu min. 3 krzywych

- tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i

zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych

archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów,

wyników obliczeń kalkulatora leków)

- min. 2 szybkości wydruku

- szerokość papieru min. 50mm

TAK

Możliwości rozbudowy/dodatkowe moduły

82.

INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA

(zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na

moduł)

- zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg

- dwa kanały pomiarowe

- Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień

min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.3 własne zakresy

- Min. 2 prędkości kreślenia krzywej

TAK

83.

KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym

(zawiera 1 linię pomiarową na moduł)

- zakres pomiarowy min.0-150 mmHg

- możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i

niezaintubowanych

- rozdzielczość max. 1 mmHg.

- zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min.

TAK

84.

RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O

(W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki)

-Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min

-Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min.

-Dokładność CO min.0,1 l/min.

TAK

85.

NIEINWAZYJNY RZUT SERCA-ICG

(W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody)

-Pomiar metodą pośredniego pomiaru kardiografii opornościowej

-Monitorowanie min. BP, CO, CI, SI, SV, SVR, SVRI, HR, TFC,

TFI

-Zakres pomiarowy HR: min. 40-250 bpm

- Zakres pomiarowy SV: min. 5-250 ml

- Zakres pomiarowy C.O.: min. 1,4-15 l/min

TAK

86.

INDEKS BISPEKTRALNY BIS

(W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody)

-Zakres pomiarowy BIS: min. 0-100

-Zakres pomiarowy SQI min. 0-100%;

-Zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB

-Zakres pomiarowy ESR min.0-100 %

-Dokładność zakresów BIS,SQI,EMG,ESR- 1 %

TAK

87.

AG-MONITOROWANIA GAZÓW ANESTETYCZNYCH

(W zestawie linia pomiarowa)

- Pomiar wdechowego oraz wydechowego CO2,O2,N2O oraz gazu

anestetycznego(enlfuran, izofluran, sewofluran,

halotan, desfluran)

TAK

Page 8: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

8

-Pomiar minimalnego stężenia pęcherzykowego MAC

-Pomiar awRR

88. Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący

kompatybilny z uchwytem ściennym TAK

89. Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim TAK

90.

Wyposażenie każdego kardiomonitora

-kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych

-wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych

-mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych)

-wąż połączeniowy NIBP

-czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych

TAK

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące. TAK, podać

2. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres

10 lat TAK

3. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

4. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na

koszt Wykonawcy TAK

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

GRUPA 3 – STACJA MONITOROWANIA – kpl. 1

Asortyment Nazwa

handlowa

Numer

katalogowy, producent

J.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT% brutto netto

(kol. 5x6) VAT brutto

(kol. 9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Całkowita wartość zamówienia

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany

1.

Nazwa oferowanego urządzenia: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Urządzenie fabrycznie nowe TAK

Dane ogólne

2. Komputer klasy PC, 4 GB RAM, HDD 300 GB. Drukarka

laserowa, UPC, kolorowy monitor min. 23 cali TAK, podać

3.

Drugi monitor min 23 cale do obserwacji mierzonych

parametrów zamontowanych w pomieszczeniu wskazanym

przez Zamawiającego

TAK

4.

Jednoczesny podgląd min 4 stanowisk w sieci. Możliwość

podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączenie

między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego

stanowiska.

TAK

5. Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację między

stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami TAK

6.

Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów – min.

700h zapis full disclourse oraz min. 1000h trenów graficznych

dla każdego pacjenta

TAK

7.

Alarmy – sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy

kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie

do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń

alarmowych)

TAK

8. Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem

centralnym a kardiomonitorami TAK

9. Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet TAK

Page 9: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

9

(złącze RJ – 45), złącze RS – 232

10. Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. TAK

11. Oprogramowanie. TAK

KARDIOMONITORY – 4 szt.

12. Rok produkcji 2017-2018 urządzenie fabrycznie nowe TAK, podać

13. Model/Typ/Producent TAK, podać

Opis parametrów

14. Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż

5 kg z akumulatorem TAK, podać

15.

Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych,

wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe.

Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe

adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta

TAK

16.

Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia

przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub

uchwycie ściennym

TAK

17.

Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne

zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla

zasilającego.

TAK

18.

Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem

LED o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości min.

1024x768 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w

zakresie co najmniej 8 poziomów.

TAK, podać

19.

Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co

najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta

oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin.

TAK

20.

Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem

odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych

parametrów cyfrowych z możliwością wydruku

TAK, podać

21.

Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących

parametrów:

EKG

HR

Respiracja

Saturacja

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia

Temperatura (T1,T2,TD)

TAK

Pomiar EKG

22. Zakres HR min. 15-350 min. TAK, podać

23. Monitorowanie EKG z 3 lub 5odprowadzeń. Możliwość

rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń. TAK

24. Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu

odpowiedniego przewodu EKG TAK

25. Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s,

50mm/s TAK

26. Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej TAK

27. Funkcja kaskady TAK

28.

Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją

wszystkich odprowadzeń jednocześnie.

Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST.

TAK

29. Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST TAK

30. Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń TAK, podać

Pomiar Respiracji

31. Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz

wartości cyfrowej TAK

32. Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-

150 odd./min. TAK, podać

33. Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy TAK

34.

Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia

użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych

sposobów oddychania

TAK

35. Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, TAK

Page 10: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

10

12.5mm/s, 25mm/s,

36. Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV;

0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; TAK

37. Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund TAK, podać

Pomiar Saturacji (SpO2)

38. Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej

pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI) TAK

39. Zakres pomiarowy saturacji 0-100% TAK

40. Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm TAK, podać

41. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza

niż +/- 3 % TAK

42.

Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2

i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w

momencie pompowania mankietu na kończynie na której

założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia

i wyłączenia

TAK

43. Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) TAK

44. Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 TAK

45.

Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości

podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na

krzywej pletyzmograficznej.

TAK

Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP)

46. Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości

liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego TAK

47. Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg TAK, podać

48. Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm TAK, podać

49. Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg TAK, podać

50. Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary

w okresie co najmniej 4 min) TAK

51. Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej

1-720 minut TAK, podać

52. Funkcja stazy TAK

53. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie TAK

54. Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów,

pamięć ostatnim min. 2000 wyników pomiarów NIBP TAK, podać

55.

Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min.

24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia

średniego, średniego za dnia, średniego w nocy,

maksymalnego oraz minimalnego.

TAK

Pomiar temperatury (TEMP)

56. Zakres pomiarowy min.0-500C TAK, podać

57. Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C TAK, podać

58.

Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2

temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością

regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów

TAK

Inne parametry

59. Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora TAK

60. Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków

oraz poprzez ekran dotykowy TAK

61. 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów TAK

62. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów TAK

63. Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min.,

2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe TAK, podać

64.

Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich

monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów

ważności.

Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla

wszystkich parametrów

TAK, podać

65. Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 6

poziomów TAK, podać

Page 11: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

11

66. Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w

odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta TAK

67.

Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta

umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15

monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz

wypisania pacjenta

TAK

68.

Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych

pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost,

grupa krwi

TAK

69. Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych

modułów pomiarowych TAK

70. Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator

hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy TAK

71.

Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi

przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na

szybkość podawania leku w ml/godz. Kalkulator powinien

mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać

skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków

TAK

72. Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora TAK

73.

Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie

krótszy niż 3 h.

Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu

TAK

74. Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora TAK

75.

Wyświetlanie - co najmniej 8 przebiegów z możliwością edycji

kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich

wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG

TAK

76.

Dostępne tryby pracy:

tryb dużych znaków

tryb trendów

tryb oxyCRG

tryb listy

7-EKG

7-EKG oraz dodatkowych krzywych

tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji

centralnego nadzoru)

TAK

77. Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych

kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci TAK

78. Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora

kopiującego TAK

79.

Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku

podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed

pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym.

TAK

80. Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu,

głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków TAK

81. Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci

Ethernet (złącze RJ-45) TAK

82.

Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze

stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez

producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora

TAK

83.

Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do

standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji

centrali

TAK

84. Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia

klawiatury lub myszki; TAK, podać

85.

Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB.

Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja

ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy

pomocy nośnika pendrive.

TAK

86. Cicha praca kardiomonitora- pasywne chłodzenie bez

wentylatora TAK

87. Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień

ochrony co najmniej IPX1 TAK, podać

88.

Monitor przygotowany do prostej rozbudowy(bez

konieczności wysyłki do serwisu)o pomiar etCO2 –

wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię

TAK

Page 12: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

12

plug-and-play.

89. Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku

danych w formacie A4 TAK

90. Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur

co najmniej 5-40oC. TAK, podać

Dodatkowe moduły

91.

KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym w

jednym kardiomonitorze

(zawiera 1 linię pomiarową na moduł)

- zakres pomiarowy min.0-150 mmHg

- możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i

niezaintubowanych

- rozdzielczość max. 1 mmHg.

- zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min.

TAK

Inne

92. Instrukcja pisemna w języku polskim TAK

93. Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim TAK

94.

Wyposażenie każdego kardiomonitora

-kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych 1x

-wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych 1x

-mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) 2x

-wąż połączeniowy NIBP 1x

-czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych 1x

Uchwyt z koszykiem na akcesoria z możliwością obracania i

pochylania zamontowany we wskazanym miejscu przez

zamawiającego; system mocujący kompatybilny z podstawą

jezdną

TAK

95. Serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od

producenta (autoryzacja) TAK

96. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i

eksploatacji dostarczonego sprzętu TAK

Warunki gwarancji i serwisu

97.

Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące na kardiomonitor + system centralnego

monitorowania

TAK, podać

98. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez

okres 10 lat TAK

99. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

na koszt Wykonawcy TAK

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

GRUPA 4 – ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH – szt. 1

Asortyment Nazwa

handlowa

Numer katalogowy,

producent

J.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT% brutto netto

(kol. 5x6) VAT brutto

(kol. 9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Całkowita wartość zamówienia

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany

1.

Nazwa oferowanego urządzenia: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Urządzenie fabrycznie nowe TAK

2. Oprogramowanie w języku polskim TAK

3. Analizator dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce TAK

Page 13: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

13

pomiaru:

-podstawowych parametrów równowagi kwasowo-

zasadowej; pH, pO2, pCO2

-elektrolitów: Na+, K+, Cl-, Ca++

-hemoglobiny, hematokrytu, pochodnych oksymetrycznych

hemoglobiny: tHb, O2Hb, MetHb, COHb, hemoglobiny

płodowej

-glukozy, mleczanów

4. Zakres liniowości oznaczonego wapnia zjonizowanego od

0,1 mmol/l. TAK, podać

5. Możliwość wykonania pomiarów z krwi kapilarnej,

tętniczej, żylnej, osocza i płynów dializacyjnych, TAK

6. Analizator powinien gwarantować analizę próbek podanych

w kapilarach lub strzykawkach. TAK

7. Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na

pokładzie. TAK

8. Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz

materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym. TAK

9.

Zestawy odczynnikowe w postaci wymiennych kaset, nie

więcej niż 2 kasety: osobne kasety odczynnikowe i kasety z

elektrodami. Karty charakterystyki odczynników w języku

polskim.

TAK

10. Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut. TAK

11. Odczynniki po zainstalowaniu w analizatorze zachowują

ważność przez minimum 30 dni. TAK

12.

Analizator prosty w instalacji z możliwością przenoszenia w

razie potrzeby, wyposażone w urządzenie zabezpieczające

przed utratą odczynników na wypadek braku zasilania

stacjonarnego oraz wyposażone dodatkowo w zewnętrzny

UPS.

TAK

13. Automatyczna kalibracja jedno lub dwupunktowa bez

użycia butli gazowych. TAK

14. Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie

dla 3 poziomów kontroli. TAK

15. Możliwość wprowadzenia danych demograficznych

pacjentów oraz wbudowana drukarka. TAK

16. Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta. TAK

17.

Możliwość wyjęcia i ponownego zainstalowania kaset w

tym samym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach

testów

TAK

18.

Dopasowanie wielkości kaset do ilości wykonywanych

oznaczeń. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaset o

różnych ilościach testów.

TAK

19. Automatyczny system pobierania próbek z funkcją

wykrywania i usuwania skrzepów. TAK

20.

Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia

wszystkich parametrów:

-maksymalnie 45 ul – z kapilary

-maksymalnie 65 ul – ze strzykawki

TAK

21.

Podłączenie analizatora do systemu komputerowego firmy

INFO-PUBLISHING, oprogramowanie Lab3000. Interfejsy

umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie

dwukierunkowy z możliwością przesyłania wyników

elektronicznie do systemu wraz z określeniem

obowiązujących zakresów referencyjnych dla

poszczególnych analizowanych materiałów:

-krew włośniczkowa,

-krew żylna,

-krew tętnicza,

-krew pępowinowa.

TAK

22.

Wykonawca wraz z analizatorem dostarczy

oprogramowanie do nadzorowania i monitorowania

analizatora.

TAK

23. Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i serwisu

analizatora TAK

Page 14: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

14

24.

Serwis:

-zainstalowanie drugiego identycznego lub kompatybilnego

analizatora na wypadek awarii.

TAK

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące. TAK, podać

2. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez

okres 10 lat TAK

3. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

4. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

na koszt Wykonawcy TAK

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

GRUPA 5 – URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA – szt. 1

Asortyment Nazwa

handlowa

Numer

katalogowy, producent

J.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT% brutto netto

(kol. 5x6) VAT brutto

(kol. 9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Całkowita wartość zamówienia

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany

1.

Nazwa oferowanego urządzenia: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Urządzenie fabrycznie nowe TAK

2. Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń

zamgławiania TAK

3. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem

elektronicznym – potwierdzone przez producenta TAK

4. Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz TAK

5.

Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór

kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10

do 1000m3 TAK

6. Waga maksymalnie 6,2 kg TAK, podać

7. Obudowa urządzenia z tworzywa sztucznego TAK

8. Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6% nadtlenek

wodoru + kationach srebra o zapachu miętowym TAK

9. Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1 l butelkach TAK

10. Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do

5 mikronów TAK, podać

11. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w

99,9% TAK

12. Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM TAK

13. Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80 m/s TAK

14. Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie TAK

15. Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji

środka TAK

16. Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów.

Skuteczność potwierdzona badaniami . TAK

17. Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi TAK

18. Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą

łącznika mini USB. TAK

19. Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia TAK

Page 15: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

15

dezynfekcji

20. Wymiary max. 300 mm x 342 mm x 494 mm ± 30 mm TAK, podać

21. Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu TAK

22.

Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do

dezynfekcji klimatyzacji/ przewodów wentylacyjnych oraz

miejsc trudnodostępnych

TAK

23.

Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne

przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót

produktem biobójczym w wydane przez Urząd Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

TAK

Warunki gwarancji i serwisu

24. Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące. TAK, podać

25. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez

okres 10 lat TAK

26. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z

urządzeniem) TAK

27. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

na koszt Wykonawcy TAK

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

GRUPA 6 – PULSOKSYMETR – szt. 2

Asortyment Nazwa

handlowa

Numer

katalogowy, producent

J.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT% brutto netto

(kol. 5x6) VAT brutto

(kol. 9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Całkowita wartość zamówienia

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany

1.

Nazwa oferowanego urządzenia: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Urządzenie fabrycznie nowe TAK

2. Pulsoksymetr przenośny TAK

3.

Szybki i dokładny pomiar ważnych parametrów życiowych

puls

wysycenie krwi tlenem – saturacja SpO2

krzywa SpO2 PLETH

wskaźnik pulsu

TAK

4. Precyzyjny i stabilny pomiar TAK

5. Szybko reakcja na spadek saturacji oraz wzrost/spadek

częstości akcji serca TAK

6. Zasilanie akumulatorowe (ładowarka USB) oraz sieciowe z

możliwością wykorzystania baterii alkalicznych TAK

7. Ustawianie granic alarmowych i pamięci mierzonych

wyników TAK

8. Regulacja głośności alarmu i tonu pulsu. Przycisk

wyciszenia. TAK

9. Czytelny kolorowy ekran TAK

10. Menu oraz instrukcja w języku polskim. TAK

11. Niska waga do 300g (bez baterii i czujników) TAK, podać

12. Wyposażenie: TAK

Page 16: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

16

czujnik SpO2 dla wybranej grupy wiekowej na palec

ładowarka USB + kabel

statyw

pokrowiec ochronny

Warunki gwarancji i serwisu

13. Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące. TAK, podać

14. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez

okres 10 lat TAK

15. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z

urządzeniem) TAK

16. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

na koszt Wykonawcy TAK

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

GRUPA 7 – KAPNOGRAF PRZENOŚNY – szt. 1

Asortyment Nazwa

handlowa

Numer

katalogowy,

producent

J.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT% brutto netto

(kol. 5x6) VAT brutto

(kol. 9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Całkowita wartość zamówienia

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany

1.

Nazwa oferowanego urządzenia: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Urządzenie fabrycznie nowe TAK

2. Kapnograf przenośny TAK

3.

Pomiar kluczowych parametrów życiowych dotyczących

wymiany oddechowej

końcowo wydechowe stężenie dwutlenku węgla (Et

CO2)

wdechowe stężenie dwutlenku węgla (In CO2)

częstość oddechów (RR)

wysycenie krwi tlenem (SpO2)

puls (PR)

TAK

4. Czytelny, kolorowy wyświetlacz TAK

5. Instrukcja i menu w języku polskim TAK

6. Krzywe dynamiczne CO2 oraz SpO2 TAK

7. Wbudowany moduł CO2, pomiar u zaintubowanych oraz

niezaintubowanych pacjentów TAK

8. Pomiar SpO2 i PR nawet w trudnych warunkach pomiaru

(słaby sygnał pulsu, ruch pacjenta) TAK

9. Alarmy mierzonych parametrów z regulacją granic

alarmowych TAK

10. Defekcja bezdechu (APNEA) z ustawioną granicą czasu TAK

11. Pamięć mierzonych wartości TAK

12. Zasilanie akumulatorowe i sieciowe TAK

13. Przenośny, kompaktowy rozmiar TAK

14. Pokrowiec ochronny TAK

Warunki gwarancji i serwisu

15. Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące. TAK, podać

Page 17: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

17

16. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez

okres 10 lat TAK

17. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z

urządzeniem) TAK

18. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

na koszt Wykonawcy TAK

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

GRUPA 8 – PODBIERAKI MEDYCZNE– szt. 2

Asortyment Nazwa

handlowa

Numer katalogowy,

producent

J.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT% brutto netto

(kol. 5x6) VAT brutto

(kol. 9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Całkowita wartość zamówienia

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany

1.

Nazwa oferowanego urządzenia: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Urządzenie fabrycznie nowe TAK

2. Nosze podbierakowe plastikowe TAK

3.

Wykonane z tworzywa sztucznego, które pozwala na

wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie

diagnostycznym

TAK

4. Zabezpieczone przed wnikaniem wewnątrz płynów

organicznych oraz materiału zakaźnego TAK

5.

Konstrukcja noszy umożliwia montaż systemu

unieruchomienia głowy oraz założenia w połowie długości

celem łatwego transportu

TAK

6. Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca

dopasowanie ich do wymiarów pacjenta TAK

7.

Stabilna konstrukcja zamków spinających łopaty

wykluczająca możliwość przypadkowego rozpięcia oraz

możliwe ich spięcie nawet pod pewnym kątem

TAK

8. 12 ergonomicznych uchwytów ułatwiających transport

pacjenta TAK

9. Udźwig min 150 kg TAK, podać

10. Masa własna noszy max 8 kg TAK, podać

Warunki gwarancji i serwisu

11. Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące. TAK, podać

12. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez

okres 10 lat TAK

13. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z

urządzeniem) TAK

14. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

na koszt Wykonawcy TAK

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

GRUPA 9 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Asortyment Nazwa

handlowa

Numer katalogowy,

producent

J.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT% brutto netto

(kol. 5x6) VAT brutto

(kol. 9+10)

Page 18: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Całkowita wartość zamówienia

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

STOLIK MAYO – 1 szt.

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany

1.

Nazwa oferowanego stolika: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Stolik fabrycznie nowy TAK

2.

Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304), służący do

gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas

zabiegów.

TAK

3. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej

pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. TAK

4. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi

kółkami min. fi 80 mm. TAK, podać

5. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. TAK

6. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. TAK

7. Górny blat obracany w poziomie o 360°. TAK

8. Wymiary blatu w mm.: 740x490 mm (±30 mm). TAK, podać

9. Dopuszczalne obciążenie 15 kg. TAK, podać

10. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. TAK

11. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm:

740x490x960/1370 (±30 mm). TAK, podać

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące TAK, podać

2. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez

okres 10 lat TAK

3. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

4. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

na koszt Wykonawcy TAK

STOLIK – 1 szt.

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany

1.

Nazwa oferowanego stolika: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Stolik fabrycznie nowy TAK

2. Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304). TAK

3. Wysokość stolika regulowana ręcznie w zakresie 1200-1250

mm. TAK

4. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi

stabilnymi kółkami min. fi 50 mm. TAK, podać

5. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. TAK

6. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. TAK

7. Blat roboczy o wym. w min. 350x500 mm (±30 mm). TAK, podać

8. Całkowity wymiar w mm: 500x455x800/1200 mm (±30

mm). TAK, podać

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące TAK, podać

Page 19: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

19

2. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez

okres 10 lat TAK

3. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

4. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

na koszt Wykonawcy TAK

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

GRUPA 10 – WÓZEK REANIMACYJNY – 1 szt.

Asortyment Nazwa

handlowa

Numer

katalogowy,

producent

J.m. Ilość

Cena jednostkowa Wartość

netto VAT% brutto netto

(kol. 5x6) VAT brutto

(kol. 9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Całkowita wartość zamówienia

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany

1.

Nazwa oferowanego wózka: TAK, podać

Producent: TAK, podać

Typ: TAK, podać

Rok produkcji: 2017 lub nowszy TAK, podać

Wózek fabrycznie nowy TAK

2.

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa typu -

anodyzowanego aluminium – trwałego, lekkiego i

nierdzewnego. Wózek zabezpieczony listwą ochronną na

obwodzie podstawy. Kolor wózka zielony lub stalowy.

TAK

3.

Blat oraz podstawa: wykonana z tworzywa poliuretanowego

(nie termoplastyczne) Odporne na zadrapania, uszkodzenia

mechaniczne, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne. Blat

zagłębiony zapobiegający przed spadaniem przedmiotów.

TAK

4.

Szuflady jednoczęściowe: odlewane w pełni otwierane

(100%) dzięki zintegrowanym niemetalowym prowadnicom.

Wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego łatwe do

wyciągnięcia i do czyszczenia.

TAK

5.

Koła: łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające

śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym (po 2 na

każde koło) – 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła o

średnicy min. 125mm.

TAK

WYPOSAŻENIE WÓZKA

6. Pojedynczy uchwyt na rękawice TAK

7. Pojemnik na akcesoria o wymiarach: min. 400x100x100mm TAK, podać

8. Obrotowa półka pod defibrylator wraz z paskami

mocującymi TAK

9. Kuweta na akcesoria TAK

10. Uchwyt na butelki TAK

11. Półka na ssak TAK

12. Listwa zasilająca TAK

13. Półka z Plexi z 5 pojemnikami TAK

14. Nadstawka z 6 uchylnymi pojemnikami TAK

15. Uchwyt pojemnika na zużyte przedmioty TAK

16. Wieszak kroplówki z regulacja wysokości TAK

17. Pojemnik na cewniki TAK

18. Odchylana boczna kieszeń o wymiarach: min.

400x100x250mm TAK, podać

19. Obrotowa półka pod np. laptopa TAK

20. Aluminiowe wysięgniki do zawieszania akcesoriów TAK

Page 20: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY … · Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość

20

21. Zaciski do mocowania akcesoriów TAK

Warunki gwarancji i serwisu TAK

1. Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24

miesiące TAK, podać

2. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez

okres 10 lat TAK

3. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

4. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

na koszt Wykonawcy TAK

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

II. Oświadczamy, że:

zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

wzór Umowy wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym załączony do SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego,

oferowany ………………………… jest kompletny i będzie po dostawie do Zamawiającego gotowy

do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,

* dostawy będziemy realizować transportem własnym, na swój koszt i ryzyko loco-magazyn

Zamawiającego

termin płatności za dostarczony towar wynosił będzie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu

prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony

przez …… o numerze ………………………………..,

wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez okres trwania

umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących

części zamówienia (niepotrzebne skreślić) …………………..……………………………

podwykonawcom ………………………………. (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców),

oświadczam, że jestem małym /średnim/ dużym przedsiębiorcą (niepotrzebne skreślić)

małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

* oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011,

poz. 1054, z późn. zm.).

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę

( rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich

wartość bez kwoty podatku.

…………….……. (miejscowość), dnia …….……. r.

…………………………………………

(podpis)