Top Banner

of 17

Zaveden­ NGS

Jan 15, 2016

ReportDownload

Documents

zofia

Zavedení NGS. Eliška Horáčková Barbora Černá Pavel Kovanda. Co to je?. Zavedení NGS (nazogastrické sondy) je výkon, kdy se sonda zavádí nosním průduchem (popř. ústy) do žaludku. Indikace :. p revence zvracení a dispenze žaludku při některých onemocněních GIT - PowerPoint PPT Presentation

 • Zaveden NGS

 • Elika HorkovBarbora ernPavel Kovanda

 • Co to je?

  Zaveden NGS (nazogastrick sondy) je vkon, kdy se sonda zavd nosnm prduchem (pop. sty) do aludku.

 • Indikace:prevence zvracen a dispenze aludku pi nkterch onemocnnch GITzajitn dostaten nutrice a bilance tekutinu nkterch chirurgickch vkon.vplach aludku pi otrav nebo pedvkovn lkylebn nebo diagnostick elvyprzdnn aludkuzabrnn aspirace aludenho obsahusnen rizika infekce dchacch cest pi urychlen aluden peristaltice

 • Nejastj typy sond:

  Levinova ohebn z plastu, gumy, s otvory na konci sondy.

  Salemova dvojit lumen ir hadika drnuje obsah aludku a u umouje vstup vzduchu.

 • Pomcky:pomcky se pipravuj dle zvyklosti oddlensonda vhodn velikosti, pokud mono namraenLokln anestetikum (Mesocain gel), Xylocain spray, nosn kapkyRukavice jednorzovJanettova stikaka 50mlFonendoskopnplast na fixaci NGSaj nebo vodabuniit vata, emitn miska, stn lopatkasbrn sek k napojen NGS, event. kolek k uzaven NGSzkumavky pro ppadn odbr aludenho obsahu

 • Typy NGS

 • Pprava nemocnho:Pi zavdn sondy je velmi nutn psychick pprava pacienta a dkladn vysvtlen postupu.

  kon nen bolestiv, ale nepjemn, protoe aktivuje reflex zvracen.

 • Poloha pi zavdn:Pi vdom polosed a sed, pacient zaujme polohu sm, nabdme pacienta k aktivn spoluprci ( nap. pi zavdn polykat usnadnn zavdn NGS, dopomoc tekutinami).

  Bezvdom pacienta si do polohy ulome sami, pokud to dovoluje jeho zdravotn stav (pozor na razy hlavy a ptee).

 • Zaveden NGS: NOSEMPokud je to mon ulote pacienta do polohy v polosed s lehce pedklonnou hlavou (Fowlerova poloha).Umyjte si ruce a navlknte si jednorzov rukavice.Zeptejte se pacienta zda neml v minulosti raz nosu, i nen po OP nosn pepky.Zkontrolujte uvolnn nosn prduchy.Odmte dlku NGS od konce nosu k unmu lalku a ke konci sterna.NGS natete Mesocain gelem, do nosnch prduch aplikujte nosn kapky.

 • Pacientovi, pokud je to mon vyzvte k polykn a pi kadm polknut rychle zasouvejte NGS do aludku.Pi pocitu na zvracen zavdn zastavte.Po zaveden dostaten hluboko zkontrolujte polohu.Nplast pifixujte NGS k nosu.Konec sondy uzavete kolkem a nebo napojme na sbrn sek.Pravideln provdjte stn hygienu a oetovatelskou pi (prevence dekubit).Je-li pacient v bezvdom a zaveden NGS je obtn je mon vyut Magillovch klet a laryngoskopu.

 • Zaveden NGS: STYPostup viz. zavdn nosem.Pekontrolujte zda nem pacient uml chrup - vdy pedem odstrate.Nechte pacienta otevt sta (pokud pacient spolupracuje) a stn lopatkou stlate koen jazyka a pomalu zavdjte NGS po jazyku.Perute pi drdn na zvracen zavdn NGS.Po zaveden dostaten hluboko zkontrolujte polohu.Konec sondy uzavete kolkem a nebo napojme na sbrn sek.Pravideln provdjte stn hygienu a oetovatelskou pi (prevence dekubit).

 • Kontrola zaveden:Aspirace aludenho obsahu Janettovou stkakou.

  Poslech fonendoskopem pi vstknut vzduchu Janettovou stkakou do aludku slyiteln bubln.

  RTG vyeten

  Dunost pacienta znmka zaveden do plic (pokud je pacient pi vdom).

 • Sprvn zaveden NGS

 • Komplikace pi zavdn:Monost stoen NGS do stMonost zaveden NGS do dchacch cest (kael, dunost)NGS se ucpe aludenm obsahem v st aludkuReflux (zptn tok)Porann nosn sliznice (krvcen)Nauzea, reflexn zvracen, regurgitaceAspiracePoruchy polyknStrach, nespoluprce pacientaPozor na vytaen pacientem

 • Po vkonu:Jednorzov pomcky uklidme do kontejneru , kter je uren pro kontaminovan odpad, ostatn pomcky dezinfikujeme pop. sterilizujeme dle du oddlen.

 • DKUJEME ZA POZORNOST