Top Banner
15

Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

Jan 03, 2016

Download

Documents

zahir-hart

Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach. Frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010. Frekwencja na koniec roku szkolnego 2008/2009 wyniosła 86,45%. Uczniowie ze 100% frekwencją. Najlepsi uczniowie - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1
Page 2: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

stan

Liczba godzin obowiązkowych zajęć lekcyjnych w IX, X, XI, XII,I

% obecności

razemw tym liczba godzin:

obecności uczniów

nieobecności uspraw.

nieobecności nieuspraw.

spóźnień

RAZEM645 758882 663333 78592 16957 15375

87,41%

Frekwencja na koniec roku szkolnego 2008/2009 wyniosła 86,45%

Page 3: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

1. Pikuła Mateusz I sz

2. Grzesiak Ilona II fz

3. Błachnio Grzegorz III bt

4. Kłosowski Jakub III bt

5. Czerski Michał I dt

6. Mróz Grzegorz I dt

7. Sowa Urszula II dt

8. Kryczka Daniel III dt

9. Klepka Sylwia III et

Page 4: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

Najlepsi uczniowie na koniec roku szk. 2009/2010

1. Cichecka Iwona III FZ 5,00 2. Czerski Paweł IV DT 4,86 3. Mioduchowska Agnieszka II FZ 4,82 4. Walaszek Justyna III DT 4,82 5. Giza Jan I AT 4,80 6. Niebrzydowska Joanna IV DT 4,79 7. Olek Rafał I DT 4,798. Pasiak Małgorzata II ET 4,75

Page 5: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

Frekwencja w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2009/2010

Page 6: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

Frekwencja w latach 2005/2006 -2009/2010

Page 7: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1
Page 8: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

Zasadnicza Szkoła ZawodowaRok szkolny 2009/2010

L. p. klasastan klasy

Liczba godzin obowiązkowych zajęć lekcyjnych

% obecności

razem

w tym liczba godzin:

obecności uczniów

nieobecności uspraw.

nieobecności nieuspraw. spóźnień

1 II F Z 7 4977 4808 155 14 47 96,60%

2 I F Z 6 6084 5535 438 111 36 90,98%

3 I S Z 34 29258 25413 2792 1053 694 86,86%

4 III F Z 16 18983 16298 2433 252 608 85,86%

5 III S Z 32 41596 35644 4716 1236 1261 85,69%

6 III B Z 15 20351 16785 2850 716 701 82,48%

7 II S Z 27 34117 27757 5094 1266 727 81,36%

SUMA 137 155366 132240 18478 4648 4074 85,12%

Page 9: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

Technikum MechaniczneRok szkolny 2009/2010

L. p. klasastan klasy

Liczba godzin obowiązkowych zajęć lekcyjnych

% obecnościrazem

w tym liczba godzin:

obecności uczniów

nieobecności uspraw.

nieobecności

nieuspraw.

spóźnień1 IV B T 22 20973 19456 1425 92 403 92,77%

2 III B T 18 20157 18437 1449 271 407 91,47%

3 III A T 19 21681 19487 1878 316 447 89,88%

4 I C T 24 37868 34006 3230 632 500 89,80%

5 I A T 22 30300 27157 2873 270 485 89,63%

6 IV A T 21 20391 18170 1711 510 914 89,11%

7 III M T 25 28244 25137 2662 445 669 89,00%

8 III C T 17 19970 17743 1850 377 374 88,85%

9 II C T 32 40381 35539 3816 1026 933 88,01%

10 II B T 22 27391 24014 2932 445 513 87,67%

11 IV C T 29 28085 24290 3228 567 533 86,49%

12 I B T 25 30030 25335 3684 1011 425 84,37%

13 II A T 21 23424 19756 3261 407 338 84,34%

SUMA 297 348895 308527 33999 6369 6941 88,43%

Page 10: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

Technikum InformatyczneRok szkolny 2009/2010

L. p. klasastan klasy

Liczba godzin obowiązkowych zajęć lekcyjnych

% obecności

razem

w tym liczba godzin:

obecności uczniów

nieobecności uspraw.

nieobecności nieuspraw. spóźnień

1 I D T 33 43404 39047 2989 1368 457 89,96%

2 IV D T 30 31462 28051 3169 242 730 89,16%

3 IV E T 20 20173 17826 1911 436 729 88,37%

4 I E T 20 24108 21290 1853 965 286 88,31%

5 II D T 25 33152 29076 3400 676 445 87,71%

6 III D T 28 32693 28333 4129 231 472 86,66%

7 II E T 36 47495 41075 5037 1383 808 86,48%

8 III E T 19 22134 17868 3627 639 433 80,73%

SUMA 211 254621 222566 26115 5940 4360 87,41%

Page 11: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

1 II F Z 96,60% wych. Robert Olejnicki

2 IV B T 92,77% wych. Gabriela Wróblewska

3 III B T 91,47% Wych. Anita Posim-Kryczka

4 I F Z 90,98% wych. Jadwiga Mościcka-Wróbel

5 I D T 89,96% wych. Angelika Krulikowska

24 I B T 84,37% wych. Leszek Joński

25 II A T 84,34% wych. Jolanta Gorzkowska

26 III B Z 82,48% wych. Edyta Sergiel

27 II S Z 81,36% wych. Robert Olejnicki

28 III E T 80,73% wych. Agnieszka Bilicz

Wykaz 5 najlepszych klas pod względem frekwencji na koniec roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1

im. Wł. Korżyka w Rykach…

… i 5 klas, które osiągnęły najniższe wskaźniki frekwencji

Page 12: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

miesiąc

rok szkolny Wzrost (+) Spadek(-)

2009/2010narastając

o 2008/2009narastając

o miesięcznie narastająco

wrzesień 88,92% 88,92% 87,76% 87,76% +1,16% +1,16%

październik 88,28% 88,62% 86,45% 87,12% +1,83% +1,50%

listopad 86,73% 88,03% 87,96% 87,37% -1,23% +0,66%

grudzień 84,97% 87,38% 86,76% 87,25% -1,79% +0,13%

styczeń 89,88% 87,68% 88,64% 87,43% +1,24% +0,25%

luty 88,72% 87,86% 82,61% 86,55% +6,11% +1,31%

marzec 86,40% 87,57% 86,04% 86,45% +0,36% +1,12%

kwiecień 87,50% 87,60% 84,88% 86,24% +2,62% +1,36%

maj 86,19% 87,49% 86,81% 86,29% -0,62% +1,20%

czerwiec 86,48% 87,41% 88,85% 86,45% -2,37% +0,96%

Page 13: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

W roku szkolnym 2009/2010

wystawiono 645 uczniom następujące oceny z zachowania:

- wzorowych – 38, co stanowi 5,89% wszystkich ocen z zachowania

- bardzo dobrych – 99, co stanowi 15,35%

- dobrych – 136, co stanowi 21,09%

- poprawnych – 213, co stanowi 33.02%

- nieodpowiednich – 117, co stanowi 18,14%

- nagannych –42, co stanowi 6,51%.

Page 14: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

Ilość poszczególnych ocen z zachowania na koniec roku szkolnego 2009/2010

w porównaniu z końcem roku szkolnego 2008/2009 …

rok szkolny

stan uczniów

100 % frekwencja

zachowanie

wzorowebardzo dobre dobre poprawne

nieodpowiednie naganne

2009/2010 645 9 38 99 136 213 117 422008/2009 636 6 43 138 150 179 97 29

… a w przeliczeniu na procenty przedstawia się to następująco:

rok szkolny

stan uczniów

100 % frekwencja

zachowanie

wzorowebardzo dobre dobre poprawne

nieodpowiednie naganne

2009/2010 645 1,40% 5,89% 15,35% 21,09% 33,02% 18,14% 6,51%2008/2009 636 0,94% 6,76% 21,70% 23,58% 28,14% 15,25% 4,56%

Page 15: Zachowanie i frekwencja na koniec roku szkolnego 2009/2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

Liczba klas, w których znaleźli się uczniowie ze 100 % frekwencją oraz z wzorowymi i

nagannymi ocenami z zachowania

100% frekwencja zachowanie

Liczba uczniów w

klasie ze 100 % frekwencją liczba klas

Liczba uczniów w klasie z

poszczególnymi ocenami z

zachowania

Liczba klas, w których

uczniowie uzyskali

zachowanie wzorowe

Liczba klas, w których uczniowie uzyskali

zachowanie naganne

0 21 0 12 16

1 5 1 4 4

2 2 2 6 3

3 0 3 3 1

4 0 4 2 1

5 0 5 1 0

6 i więcej 0 10-1, 8-1, 7-1,