Top Banner

Click here to load reader

Z Factuur Algemene Presentatie

Jun 29, 2015

ReportDownload

waenink

eFacturatie met Z factuur

  • 1. ! "# $ !$ ! $ " ! %! !! $&( !

2. ) *+, !-D.m.v. SSO kunt u met n wachtwoord en gebruikersnaam veilig toegangverlenen en krijgen tot portals en tot applicaties binnen portalsAuthenticatie Authenticatie + AutorisatieBranche Branche Publieke ruimtePublieke ruimte 3. $$ ! !!Pilot april 09 Client-exportStrong authenticationSMSTancode Random Reader/OTPpass Certifi-caat 4. ralle tvoo loke igitaleHtd turenfac)# $! ) . )/ 5. 0 1 Een loket voor verzenden, ontvangen enbeheren van facturen voor de MKB-er. !! -! Bill presentment / delivery en archief functies Pdf + XML Koppelingen met betaalsystemen van banken Koppelingen met boekhoudsystemen Printing services voor verzenders Scan en Fax services voor ontvangers 6. $ & &ZZP-ers / Betaalsystemenagrarirs / bankenloonwerkersMiddelgroteToeleveranciersbedrijvenGrotebedrijven 7. $ & 2*3+45 KvK Belastingdienst OTP Banken Ministeries Overheidsinstellingen Overheidsinstelling ZZP-ers /Factuurberichten Betaalsystemen agrarirs / banken loonwerkers +XBRL berichten Toeleveranciers Middelgrote bedrijven Grote bedrijven 8. 6 . !!1UitgebreidezoekfunctiesDoorstuurmogelijkhe -den facturenSorteren opgeprint ofgedownloadMarkerenfacturen metvlag Markeren als ongelezen Automatische koppeling met Startpagina met overzicht nieuwe internetbankieren NOTABOXen oude facturen 9. Klik en factuur komt in originele lay-out grootNotitiesMogelijkheid in beeldbekijken en om reactieaanmakenterug testuren naarverzenderMogelijkheid voor Of om terug te(optie)verzenders om linken met SSO bijlagen mee te naar persoonlijk sturendigitaal archief in portal van verzender 10. 7 8Z factuur deelnemershoeven zich maarnmaal aan te meldenin de Notabox 11. 7 8 12. $ $$ ! 7 8 13. - !9:;!

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.