Top Banner
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki wybuch 19141918
44

XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

Jan 09, 2017

Download

Education

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

XVI Małopolskie

Dni Dziedzictwa

Kulturowego.

Wielki wybuch

1914–1918

Page 2: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

4 trasy

11 obiektów

4 dni

ponad 270 godzin wydarzeń i atrakcji

ponad 70 podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w organizację i realizację

ponad 7000 zwiedzających, w tym 11 grup zorganizowanych

ponad 40 wolontariuszy na punktach informacyjnych

Page 3: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

PROGRAM

168 oprowadzeń przez

przewodników lub pracowników

19 wykładów/ spacerów / spotkań ze

specjalnymi gośćmi

5 warsztatów dla dzieci

9 wystaw (przygotowanych

specjalnie na MDDK)

4 koncerty / pokazy filmów

4 kiermasze potraw regionalnych

18 atrakcji dodatkowych

Page 4: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW

ponad 3500 plakatów

ponad 25000 ulotek z programem

ponad 20 druków dodatkowych

(mapek, quizów itp.), łączny nakład:

2500

ponad 4500 egzemplarzy książki

rozdanych zwiedzającym

Page 5: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

Zestawienie publikacji medialnych dotyczących

wydarzenia:

Internet

W związku z wydarzeniem w mediach

elektronicznych ukazało się ok. 156 publikacji

(artykuły, zapowiedzi, relacje), w tym:

ok. 36 w ogólnopolskich i krakowskich mediach

elektronicznych

ok. 26 w lokalnych serwisach informacyjnych

ok. 33 na stronach gospodarzy i partnerów

ok. 21 na portalach i blogach turystycznych

Page 6: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

ok. 8 w serwisach kulturalno-wydarzeniowych

ok. 12 w serwisach samorządowych

3 w portalach dla dzieci

ok. 8 w serwisach i portalach historycznych

W mediach społecznościowych ukazywały się

liczne materiały poświęcone wydarzeniu

zarówno na profilu Małopolskiego Instytutu

Kultury (sporządzony osobny raport) jak i na

profilach partnerskich i zaprzyjaźnionych.

Page 7: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

Prasa

ok. 10 liczba publikacji w prasie (m.in.

Podróże, 2 artykuły w „Co Jest Grane”

Gazeta Wyborcza,Karnet, National

Geographic)

Radio i TV

ok. 13 materiałów (Radio Kraków, TOK FM,

TVP Kraków, Radiofonia)

Page 8: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

17 maja 2014

Hangar lotniczy w Krakowie

FREKWENCJA: 210 osób

Page 9: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 10: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

17-18 maja 2014

Fort nr 44 Tonie w Krakowie

FREKWENCJA: 470 osób

Page 11: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 12: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

17-18 maja 2014

Dwór Dąbrowskich w Michałowicach

FREKWENCJA: 750 osób

Page 13: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 14: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

17-18 maja 2014

Pałac Goetzów-Okocimskich w Brzesku

FREKWENCJA: 1050 osób

Page 15: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 16: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

17-18 maja 2014

Zespół Tarnowskich Wodociągów

FREKWENCJA: 200 osób

Page 17: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 18: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

17-18 maja 2014

Cmentarz wojskowy nr 192 w Lubince

FREKWENCJA: 240 osób

Page 19: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 20: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

24-25 maja 2014

Pałac Larischa w Krakowie

FREKWENCJA: 900 osób

Page 21: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 22: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

24-25 maja 2014

Klub Garnizonowy w Krakowie

FREKWENCJA: 720 osób

Page 23: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 24: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

24-25 maja 2014

Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach

FREKWENCJA: 400 osób

Page 25: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 26: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

24-25 maja 2014

Pałac Długoszów w Siarach

FREKWENCJA: 1700 osób

Page 27: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 28: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

24-25 maja 2014

Cmentarz wojskowy nr 60 na Przełęczy

Małastowskiej

FREKWENCJA: 360 osób

Page 29: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 30: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

Wydarzenia dodatkowe FREKWENCJA: 500 osób

Page 31: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

dnidziedzictwa.pl

35 aktualności (od końca

października 2013)

ponad 43000 użytkowników

ponad 77% nowych użytkowników

ponad 140000 odsłon

fotorelacja z wydarzenia:

https://www.flickr.com/photos/mik_kr

akow/collections/721576423330619

05/

Page 32: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 33: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

Blogi

Page 34: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 35: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 36: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 37: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 38: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 39: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 40: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 41: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

Modernizacja wystawy w Muzeum Regionalnym

PTTK w Gorlicach

Z okazji 100. rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny wystawa przeszła

gruntowną modernizację, która objęła zarówno ekspozycję, jak i

stworzenie nowej narracji.

Wystawa Pamiątek Wojennych opowiada o bitwie gorlickiej, która

była jednym z najważniejszych wydarzeń na froncie wschodnim.

Wojna jest prezentowana z perspektywy osób, które w tym czasie

przebywały w Gorlicach – żołnierzy i dowódców, ale także

gorlickich mieszczan, którzy przetrwali okupację rosyjską, a potem

zniszczenie miasta podczas bitwy.

„Wystawa pamiątek wojennych. Bitwa gorlicka 1915” powstała ze

środków Urzędu Miejskiego w Gorlicach i Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Gorlicach we współpracy z

Małopolskim Instytutem Kultury w ramach Małopolskiego Programu

Obchodów 100-lecie I wojny światowej.

Page 42: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Page 43: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

Publikacja

„Wielki wybuch 1914-1918”

w radiowej bibliotece –

prezentacja fragmentów

książki Katarzyny

Kobylarczyk: 28 kwietnia – 9

maja

Publikacja dystrybuowana

podczas wydarzenia (4500

egz.)

Dostępna na stronie

internetowej – 576 odsłon

Dostępna w serwisie

issuu.com - 437 pełnych

przeczytań, 1851

„impressions”

Page 44: XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918

Raport z ankiet Uczestnicy Dni Dziedzictwa najwyżej ocenili organizację

oraz obsługę zwiedzających (4,7 w pięciopunktowej skali). Równie wysoko ocenili materiały promocyjne (4,5) oraz publikację (4,4). Portal Dni Dziedzictwa uzyskał wynik 4,2 (w 2013 r. – 4,0).

Atrakcyjność programu i obiektów otrzymała średnio 4,3 pkt. Przebojem (jak zwykle) okazały się niedostępne na co dzień pałace i dwory. Spektakularność obiektów wraz z możliwością zwiedzania miejsc nieznanych (w znaczeniu niedostępnych) jest ważnym kryterium oceny przez uczestników wydarzenia.

Uczestnikami Dni Dziedzictwa są:

osoby z wykształceniem wyższym

mieszkańcy Krakowa (65%) i Małopolski

osoby w wieku 26–45 lat