Top Banner
Wokół symboli Unii Europejskie j !!!
12

Wokół symboli Unii Europejskiej !!!

Feb 11, 2016

Download

Documents

zinnia

Wokół symboli Unii Europejskiej !!!. Nasza drużyna projektowa to: Joanna Borzymek, Ewelina Kuligowska, Przemysław Soliwoda, Joanna Stalmach, Katarzyna Stalmach, Opiekun Pani Profesor Bożena Pikora . Główne cele i planowane działania: - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Wok symboliUnii Europejskiej !!!

Nasza druyna projektowa to: Joanna Borzymek, Ewelina Kuligowska, Przemysaw Soliwoda, Joanna Stalmach, Katarzyna Stalmach, Opiekun Pani Profesor Boena Pikora.

Gwne cele i planowane dziaania:

1. Przygotowanie szkolnej wystawy na temat Parlamentu Europejskiego i prezydencji Polski w UE ( 24.10 15.11.2011r.) 2. Prowadzenie lekcji na temat Parlamentu Europejskiego ( 02.11. 20.11.2011r.)3. Przeprowadzenie I etapu konkursu szkolnego, pt: Parlament Europejski i prezydencja Polski w UE ( 25.11.2011r.)4. Przeprowadzenie II etapu szkolnego konkursu ( 09.12.2011r.)5. Konkurs Mikoajki z Od do radoci (06.12.2011r.)6. Losowanie pastw UE przez poszczeglne klasy Zespou Szk Nr 1 im. Marii Skodowskiej - Curie w Wyszkowie (01.12.2011r.)7.Wykonanie przez klasy flag i plakatw promujcych Pastwa Czonkowskie UE (02.12- 15.12.2011r.)8.Tworzenie bloga grupy i zamieszczanie informacji dotyczcych postpu projektu. 9.Prezentacja wynikw prac projektowych ( 05.01.2012r.)

Wystawa o Parlamencie Unii Europejskiej!!!Pierwszym przedsiwziciem jakiego podjlimy si w naszym projekcie byo utworzenie wystawy w Zespole Szk Nr 1 im. Marii Skodowskiej- Curie w Wyszkowie, pt. Parlament Unii Europejskiej. Uczniowie mogli si zapozna z nim na wystawie przy wejciu do szkoy. W wykonanych samodzielnie plakatach umiecilimy treci dotyczce skadu i organizacji UE a take mapy bdce prezentacj pastw czonkowskich Unii Europejskiej. Poza tym przedstawilimy polskich kandydatw do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo nasz wystaw wzbogacay flagi Polski i Unii Europejskiej.

Oto nasza wystawa

Konkurs pt. Mikoajki z Od do radociW dniu 6 grudnia 2011roku w Zespole Szk Nr1 im. Marii Skodowskiej - Curie w Wyszkowie odby si uroczysty konkurs pod tytuem Mikoajki z Od do Radoci. W konkursie tym wziy udzia cztery zespoy w tym jedna solistka. Uczniowie mieli moliwo zaprezentowania swoich zdolnoci muzycznych przy dowolnym akompaniamencie. W jury zasiedli: dyrektor szkoy, wicedyrektor szkoy, opiekun projektu, przewodniczcy samorzdu szkolnego oraz przedstawiciel grupy. Po zaprezentowaniu si wszystkich zespow jury udao si na narad. Ostatecznie i jednogonie wybrano zespoy w ktrych wystpili:

I miejsce:Sylwia Skocze, Paulina Choszczyk, Milena Wrbel.

II miejsce:Lena Mrz, Sylwia Borek, Natalia Szymaniak i Patrycja Domalewska.

III miejsce:Patrycja Szczerbiska, Izabela Rzemek, Joanna Rzemek oraz Klaudia Winiewska.

Pozostali wykonawcy zostali nagrodzeni ogromnymi brawami.Na koniec, wszystkie zespoy razem odpieway Od do Radoci.

WSZYSTKIM JESZCZE RAZ GRATULUJEMY!!!

Zwycizcy konkursu i pozostae zespoy, oraz jury.

Zwycizcy, jury i pozostae zespoy biorce udzia w konkursie.

Konkurs o Parlamencie UE.W naszej szkole odby si konkurs, w ktrym uczniowie mogli sprawdzi swoje wiadomoci na temat Parlamentu Europejskiego. Pytania nie byy atwe, ale wikszo uczniw im podoaa i przesza do nastpnego etapu konkursu. Oto niektre z pyta na ktre musieli odpowiedzie uczniowie:

1. Posowie do Parlamentu Europejskiego wybierania s co?3 lata2 lata5lat2. Najblisze wybory do Parlamentu Europejskiego odbd si w?2012r.2013r.2014r.3. W Parlamencie Europejskim zasiada?756 posw736 posw716 posw4. Europejczycy mog wybiera swoich przedstawicieli od?1989r.1999r.1979r.

Konkurs o Parlamencie UEEtap IIII etap konkursu z wiedzy o Parlamencie Europejskim odby si 20 grudnia 2011 roku o godzinie 13.40 w wietlicy szkolnej.

W dniach od 2 grudnia do 20 grudnia biecego roku w naszej szkole zostay przeprowadzone lekcje, ktre miay na celu poszerzenie wiadomoci uczniw na temat Polskiej Prezydencji w Parlamencie Unii Europejskiej.Lekcje poprowadzi Pan Profesor Jacek Niewiadomski. LEKCJE O UNII EUROPEJSKIEJ

Sprawdzanie prac konkursowych

Dzikujemy za uwag!!!