Top Banner
Welkom op de Julianaschool
23

Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

May 12, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Welkom op de Julianaschool

Page 2: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Adaptief onderwijs op de Julianaschool

Page 3: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Wat is adaptief onderwijs ?

“Onderwijs waarbij leerkrachten binnen een gegeven context hun onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de verschillen tussen hun leerlingen, opdat de door de school vastgestelde doelen bereikt worden.”

Dus……..onderwijs op maat!

Page 4: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Wat zie ik daarvan op school ?

Page 5: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

In de kleutergroepen…..Instroom:o Wennen is heel belangrijk!o Materialen en hoeken ontdekken.o Regels en afspraken worden aangeleerd.o Alles wat die dag gebeurt staat op de

dagritmekaarten.o Sleutelhanger gebruik leren.

Page 6: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Groep 1:o Alles wat je in de instroomgroep hebt

geleerd blijven oefenen!o Veel aandacht voor omgaan met elkaar.

(leren samen spelen)o Zelf een puzzel kiezen en goed kijken

welke aan de beurt is.o Leren omgaan met uitgestelde aandacht.

Page 7: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Groep 2:o Natuurlijk blijven oefenen wat in de

vorige groepen geleerd is.o Leren plannen van werkjes, als het lukt

ook zelf bijhouden wat gedaan is.o In januari gaan we schrijven.

Page 8: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Groep 3:o Naast werken ook tijd voor het spelen in

de hoeken.o Aandacht voor de totale ontwikkeling,

denk bijvoorbeeld ook aan motoriek, drama, enz.

o Nog steeds een teken voor uitgestelde aandacht.

o Zelfstandig werken; in het taakuur.

Page 9: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

We beginnen de dag in de kring……

Page 10: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Groep 4:o Leren wanneer je hulp nodig hebt en

wanneer je het zelf kan.o Langere tijd zelfstandig werken.o Meer taken tijdens het zelfstandig

werken.o Weektaak voor als je klaar bent.

Page 11: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Trots zijn op je werk!

Page 12: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Groep 5:o Het zelfstandig werken wordt verder

uitgebreid naar een dagtaak.o Wanneer de lesstof het toelaat, kunnen

kinderen zelf bepalen wat de volgorde van hun werk is.

o Het dagschema wordt duidelijk aangegeven, kinderen kunnen het altijd gebruiken bij hun planning.

o Op aangegeven tijden wordt uitleg gegeven.o Teveel fouten? Even melden bij de juf of

meester en samen kijken hoe het kwam.

Page 13: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Een time timer kan helpen bij het plannen van je werk.

Klassikale uitleg hoort er ook bij.

Page 14: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Groep 6:o Werken met een dagtaak wordt nog

verder uitgebreid.o Alle afspraken van vorige groepen

blijven hetzelfde, bijvoorbeeld wachten met een vraag tot de juf of meester bij je is met een ronde lopen, zelf plannen van het werk en heel belangrijk…..goed leren nakijken.

o Steeds beter weten wat je kan en waar je hulp bij nodig hebt.

Page 15: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Zelf leren zoeken naar informatie..

Page 16: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Groep 7:o Er wordt steeds meer gewerkt met een

dagtaak. (bijna de hele week)o Verschillende vormen van samenwerken

worden verder uitgebreid.o Feedback leren geven en ontvangen

helpen bij het reflecteren.o Ook in deze groep…………zelfstandig

mag wanneer aangegeven, samen met de juf of meester wanneer dat prettiger is.

Page 17: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Een muziekles!

Page 18: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Groep 8:o Iedere dag van de week een dagtaak.o De momenten van uitleg (of bespreken)

worden aangegeven.o Nadruk op eigen verantwoordelijkheid.o Huiswerk op maat.o Presenteren.

Page 19: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Een verkeersles!

Page 20: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Ieder kind is uniek!

Page 21: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Ieder kind eigen lesstof?

o Wanneer het nodig is wel!o Extra werk wanneer het kan.o Niet meer van hetzelfde, maar

diversiteit.o Minder als dat beter is.o Vooral inzetten op die succeservaring!o Inzetten op eigen creativiteit.o Eigen leerlijn als dat nodig is.

Page 22: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

Adaptief onderwijs op de Julianaschool………..

Page 23: Welkom op de Julianaschool. Adaptief onderwijs op de Julianaschool.

is samen op weg naar ontwikkeling !