Top Banner
Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 7 2 1 7 3 1 6 3 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA % 4 WEST Meting Patiëng-ID MRN 0123456789 Ademhalen Lengte Znd/Vlg meting Wissen Gewicht Pijn Spot Vital Signs LXi 7 2 1 7 3 1 6 3 62 01 BP 4 WEST AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg Meting C DIA % Enter Patiëng-ID MRN 0123456789 Ademhalen Lengte Znd/Vlg meting Wissen Gewicht Pijn Spot Vital Signs LXi
76

Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Sep 28, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Gebruikshandleiding

Enter

72173

16362

01

BP

AM

SYS

TEMP

SpO2 PULS /min

mmHg

mmHg

C

DIA

%

4 WEST

Meting

Patiëng-ID MRN 0123456789

AdemhalenLengte

Znd/Vlg metingWissen

Gewicht Pijn

Spot Vital Signs LXi

72173

16362

01

BP

4 WEST

AM

SYS

TEMP

SpO2 PULS /min

mmHg

mmHg

Meting

C

DIA

%

Enter

Patiëng-ID MRN 0123456789

AdemhalenLengte

Znd/Vlg metingWissen

Gewicht Pijn

Spot Vital Signs LXi

Page 2: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

ii Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Copyright 2014 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Ter ondersteuning van het bedoelde gebruik van het product dat in deze publicatie wordt beschreven, mag de koper van het product deze publicatie uitsluitend voor interne distributie kopiëren vanaf de media die verstrekt is door Welch Allyn. Het is niet toegestaan de publicatie voor enig ander doel te gebruiken of enig deel hiervan te reproduceren of distribueren zonder schriftelijke toestemming van Welch Allyn.

Welch Allyn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, onwettig of ondeskundig gebruik van het product als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies, aandachtspunten, waarschuwingen of verklaringen met betrekking tot het correcte gebruik van het product zoals aangegeven in deze handleiding.

Welch Allyn®, Spot Vital Signs®, SureBP® Technology en SureTemp® zijn gedeponeerde handelsmerken van Welch Allyn.

Braun ThermoScan® is een geregistreerd handelsmerk van Braun.

LNCS™ is een handelsmerk, en SET®, LNOP® en Masimo® zijn gedeponeerde handelsmerken van Masimo Corporation. Het bezit of de aankoop van een apparaat uitgerust met Masimo SpO2 houdt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming in om het apparaat te gebruiken met ongeautoriseerde sensors of kabels die, afzonderlijk of in combinatie met dit apparaat, zouden vallen binnen de reikwijdte van een of meer patenten met betrekking tot dit apparaat.

Nellcor® en Oxi-Max® zijn gedeponeerde handelsmerken van Nellcor Puritan Bennett Inc.

Health o meter® is een gedeponeerd handelsmerk van Sunbeam Products Inc. en wordt onder licentie gebruikt.

Voor de software in dit product geldt copyright 2014 Welch Allyn of haar verkopers. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door wetten op het auteursrecht zoals die gelden in de Verenigde Staten en door internationale verdragsbepalingen die wereldwijd van toepassing zijn. Krachtens deze wetten is de licentiehouder gerechtigd de kopie van de software die in dit instrument is opgenomen te gebruiken zoals bedoeld voor gebruik van het product waarin deze is meegeleverd. De software mag niet worden gekopieerd, gedecompileerd, reverse-engineered, gedeassembleerd of anderszins worden gereduceerd tot een voor mensen waarneembare vorm. Dit betreft geen verkoop van de software of van enige kopie van de software; Welch Allyn of haar verkopers behouden alle rechten, titels en het eigendom van de software.

Du finner patentinformasjon på www.welchallyn.com/patents.

Voor informatie over de producten van Welch Allyn kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Welch Allyn: www.welchallyn.com/about/company/locations.htm

DIR 80019468 Ver A

Revisiedatum: 2014-12

Deze handleiding heeft betrekking op het 901056 Apparaat voor vitale functies

Welch Allyn4341 State Street RoadSkaneateles Falls, NY 13153 USA

Regulatory Affairs RepresentativeWelch Allyn LimitedNavan Business ParkDublin RoadNavan, County Meath, Ierland

Page 3: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding iii

BeginconfiguratieVoordat u de Spot LXi voor het eerst gebruikt, dient u eerst een begin configuratiescherm te programmeren. Zie pagina 15 voor meer informatie.

Wijzig lokale std.wrdn Menu

Model-nr.: 45NTO

Serienr.: 2005040004

Taal:

BP-eenheden:

Temp.-eenheden:

Lengte-eenheden:

Gewichtseenheden:

Datumformaat:

Tijdformaat:

Select.

Page 4: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

iv Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Page 5: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

v

InhoudBeginconfiguratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

1 - Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Correct gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Veiligheidssymbolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Knopsymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Aansluitingssymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Symbolen instanties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Aanverwante publicaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Waarschuwingen en aandachtspunten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Algemene waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Bloeddrukwaarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Temperatuurwaarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7SpO2 waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Algemene aandachtspunten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Aandachtspunten bloeddruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Aandachtspunten temperatuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10SpO2 Aandachtspunten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Checklist inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Mogelijke accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 - Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingen . . . . . . . . . . 13Bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Displayvenster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Braun ThermoScan PRO 4000-vergrendeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Bloeddrukslang en -manchet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Thermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18SpO2-sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Snelzoekkaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19AC-transformator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Voeding Aan/Uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Standby-modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Page 6: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

vi Inhoud Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

3 - Interne configuratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4 - Bloeddrukmeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Selectie bloeddrukmanchet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Bloeddrukmeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5 - Temperatuurmeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Selectie Temperatuurmetingsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Normale modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Monitormodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Indicatoren temperatuurmeetwaardebereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Oortemperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

6 - Pulsoximetrie-meting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

7 - Manuele invoer en bediening van externe apparaten . . . . . . . . . . 37Manuele invoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Gewicht, Lengte, Ademhaling en Pijnniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Quetelet-index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Geheugenoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Externe apparaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Gewichtsschaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Barcode-scanner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

8 - Storingen verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Oorzaken en corrigerende handelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

9 - Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Prestaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Nauwkeurigheid bloeddruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Temperatuurspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

SpO2 specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Overzicht nauwkeurigheid Masimo-sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Masimo-patenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Overzicht nauwkeurigheid Nellcor®-sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Nellcor-patenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Mechanisch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Elektrisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Batterij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Leidraad en verklaring van de fabrikant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Informatie betreffende emissies en immuniteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Page 7: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Inhoud vii

10 - Onderhoud en service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Spot Vital Signs LXi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5370% isopropylalcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5310% chloorbleekmiddeloplossing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Bloeddrukmanchet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Bloeddrukslang en -kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54SureTemp Plus-thermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55SpO2-sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Batterij vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Spot Vital Signs LXi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Braun ThermoScan PRO 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

IJking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58IJkingscontrole bloeddruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58IJkingscontrole temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59IJkingscontrole Masimo SpO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Werkingscontrole Nellcor SpO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Afvoer van product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Technische ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Servicehandleiding/reserveonderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Leenonderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

11 - Toebehoren en accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Bloeddruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Pulsoximetrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Masimo accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Nellcor accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Servicecontracten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Spot LXi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Page 8: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

viii Inhoud Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Page 9: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

1

1

InleidingDeze gebruikshandleiding is een uitgebreid overzicht dat u helpt om de mogelijkheden en de bediening van uw Spot Vital Signs LXi beter te begrijpen. De informatie in deze handleiding omvat alle opties die voor de Spot LXi beschikbaar zijn (bijv. pulsoximetrie, barcode-scanner, printer, verrijdbare standaard en wandhouder). De mate waarin bepaalde hoofdstukken voor u van toepassing zijn, hangt af van de configuratie van uw apparaat. Lees deze handleiding eerst grondig door alvorens het apparaat te gebruiken.

Correct gebruikDe Spot Vital Signs LXi meet systolische en diastolische bloeddruk (behalve bij pasgeborenen), hartfrequentie, temperatuur (oraal, oksel volwassenen, oksel kinderen, rectaal en oor) en pulsoximetrie (SpO2), en berekent tevens de MAP (Mean Arterial Pressure; gemiddelde arteriële bloeddruk). Daarnaast ondersteunt Spot Vital Signs LXi de invoer van lengte, gewicht, ademhalingssnelheid en pijnniveau. Spot Vital Signs LXi berekent tevens de BMI (Body Mass Index) op basis van de ingevoerde lengte en gewicht.

Het apparaat is bestemd voor gebruik door clinici en gekwalificeerd medisch personeel. Het is alleen te koop op instigatie van een arts of een bevoegde medische hulpverlener. Er zijn geen contra-indicaties bekend voor de Spot LXi.

Tabel 1. Beschikbare versies van de Spot Vital Signs LXi

# Beschrijving

450T0 SureBP™ Technology met SureTemp Plus thermometer

450E0 SureBP™ Technology met Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer

45MT0 SureBP™ Technology met Masimo SpO2 en SureTemp Plus thermometer

45ME0 SureBP™ Technology met Masimo SpO2 en Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer

45NT0 SureBP™ Technology met Nellcor SpO2 en SureTemp Plus thermometer

45NE0 SureBP™ Technology met Nellcor SpO2 en Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer

Opmerking Afhankelijk van het land waarvoor het is bestemd, kunnen de bovenstaande modelnummers een achtervoegsel bevatten, zoals 45xxx-XXX, waarbij XXX alle cijfers van 0 t/m 9 of letters van A t/m Z kunnen zijn. Het achtervoegsel wordt gebruikt om de configuratieopties te specificeren, waarbij de eerste twee XX-en staan voor de taal van de gebruikersinterface en de gebruiksaanwijzing en de laatste X voor het type voedingskabel.

Page 10: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

2 Inleiding Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

SymbolenDe volgende symbolen hebben betrekking op de Spot Vital Signs LXi.

Veiligheidssymbolen

Knopsymbolen

Geeft in de handleiding informatie aan om letsel te voorkomen.

Geeft in de handleiding informatie aan om storingen aan de apparatuur te voorkomen.

Aandachtspunt: raadpleeg meegeleverde documenten

Interne voeding, oplaadbaar, lithium-ionbatterij

Voorzichtig behandelen Transporttemperatuur

Bewaarluchtvochtigheid Recyclen

Klasse II-apparatuur Apparatuur is niet beschermd tegen binnendringend vocht.

Apparatuur type BF Aan/Uit

Recycle het product gescheiden van andere wegwerpproducten; zie “Afvoer van product” op pagina 59.

Niet-ioniserende straling (RF-zender)

Volg de gebruiksinstructies/gebruiksaanwijzing. Dit is een verplichte actie. Er is een exemplaar van de gebruiksaanwijzing beschikbaar op deze website. U kunt bij Welch Allyn een papieren exemplaar van de gebruiksaanwijzing bestellen. Deze zal dan binnen 7 kalenderdagen worden bezorgd.

Gelijkspanning in

Werkingsmodus: Continu Bestelnummer

Productidentificatie Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer)

MAX

IPXØ

Navigatieknoppen Selectie Voeding aan/uit

Bloeddruk GeheugenMEM

Page 11: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Inleiding 3

Aansluitingssymbolen

Symbolen instanties

Aanverwante publicatiesBraun ThermoScan PRO 4000 Gebruikshandleiding – voor de modellen 450E0, 45NE0, 45ME0.

Masimo Gebruikshandleiding – voor de modellen 45MT0, 45ME0.

Nellcor Gebruikshandleiding – voor de modellen 45NT0, 45NE0.

USB-aansluiting Seriële-poortaansluiting

CONFORM:UL STD 60601-1

IEC 60601-1

De CE-markering op dit product betekent dat het is getest volgens en voldoet aan de richtlijn 93/42/EEG voor medische apparatuur.

Regulatory Affairs RepresentativeWelch Allyn LimitedNavan Business ParkDublin RoadNavan, County Meath, Ierland

0297EC REP

Page 12: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

4 Inleiding Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Waarschuwingen en aandachtspuntenZorg ervoor dat al het bedieningspersoneel op de hoogte is van de algemene veiligheidsinformatie in deze handleiding. Deze handleiding bevat tevens meer specifieke waarschuwingen en aandachtspunten.

Algemene waarschuwingenEen waarschuwingsbericht in deze handleiding wijst op een toestand of handeling die, wanneer deze niet onmiddellijk wordt gecorrigeerd of stopgezet, kan leiden tot letsel, ziekte of dood van de patiënt.

Deze waarschuwingen zijn van toepassing op het volledige Spot Vital Signs LXi apparaat.

WAARSCHUWING De informatie in deze handleiding vormt een uitgebreide leidraad voor de bediening van de Spot LXi. Voor optimale resultaten dient u deze handleiding eerst grondig door te lezen alvorens het apparaat te gebruiken.

WAARSCHUWING De Spot LXi is ontworpen voor medisch gebruik door clinici. Hoewel deze handleiding diverse medische controletechnieken beschrijft, mag dit apparaat uitsluitend worden gebruikt door een geschoolde clinicus die in staat is de vitale functies van een patiënt op de juiste wijze te controleren en te interpreteren.

WAARSCHUWING De Spot LXi is niet bestemd voor gebruik in omgevingen zonder toezicht van een medische hulpverlener.

WAARSCHUWING De Spot LXi is niet bestemd voor continue controle. Laat het

apparaat niet onbeheerd achter tijdens het uitvoeren van metingen bij een patiënt.

WAARSCHUWING Om de betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen, dienen deze te worden opgeslagen en dient het scherm tussen verschillende patiënten te worden gewist.

WAARSCHUWING De Spot LXi is niet geschikt voor gebruik in combinatie met een defibrillator.

WAARSCHUWING De Spot LXi is niet bestemd voor gebruik tijdens het vervoer van patiënten.

WAARSCHUWING Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik bij aanwezigheid van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas. Dit kan een explosie tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING Om de veiligheid van de patiënt te waarborgen, mogen uitsluitend accessoires en toebehoren (d.w.z. manchetten, slangen, temperatuursondes, SpO2-sensors, enzovoort.) worden gebruikt die worden aanbevolen voor of meegeleverd met de Spot LXi. Het gebruik van niet goedgekeurde accessoires in combinatie met de Spot LXi kan de veiligheid van de patiënt en de bediener in gevaar brengen.

WAARSCHUWING Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in de connectoren op het apparaat kunnen binnendringen. Als dit toch gebeurt, droog de connectoren dan met warme lucht. Controleer de nauwkeurigheid van alle functies.

WAARSCHUWING Controleer de bloeddrukmanchet, de SpO2 -kabel en andere accessoires elke drie maanden op rafels en andere beschadigingen. Vervang de desbetreffende onderdelen indien noodzakelijk.

WAARSCHUWING Gebruik de Spot LXi niet bij patiënten die zijn aangesloten op een hart-longmachine.

WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. De Spot LXi bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren, met uitzondering van de vervangbare batterij (zie “Batterij vervangen” op pagina 55). Een bediener mag uitsluitend onderhoudswerkzaamheden uitvoeren die specifiek in deze handleiding worden beschreven. Reparaties aan het apparaat dienen door een geautoriseerd servicecentrum te worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING Dit apparaat is niet bestemd om tijdens het gebruik in de hand te worden gehouden.

WAARSCHUWING U kunt dit apparaat loskoppelen van de netvoeding door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken. Plaats het apparaat zodanig dat het netsnoer eenvoudig te bereiken en los te koppelen is.

Page 13: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Inleiding 5

WAARSCHUWING Niet geschikt voor de autoclaaf.

WAARSCHUWING Dit apparaat voldoet aan de huidige vereiste standaarden voor elektromagnetische interferentie, levert geen problemen op voor andere apparatuur en wordt niet beïnvloed door andere apparaten. Uit voorzorg dient het gebruik van dit apparaat in de directe nabijheid van andere apparatuur te worden vermeden.

WAARSCHUWING Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de montage. Voor een professionele, veilige en betrouwbare installatie van accessoires raadt Welch Allyn de klant aan om contact op te nemen met het Biomedical Engineering Department of de onderhoudsdienst van de fabrikant.

WAARSCHUWING De Spot LXi bevat kwalitatief hoogwaardige precisieonderdelen. Bescherm het apparaat tegen zware schokken of stoten. Een gekwalificeerd onderhoudsmonteur dient elke Spot LXi die is gevallen of beschadigd te controleren op een juiste werking voordat het apparaat weer wordt gebruikt. Gebruik de Spot LXi niet indien u enige beschadiging aan het apparaat opmerkt. Neem contact op met de afdeling klantenservice van Welch Allyn voor hulp.

WAARSCHUWING Gebruik een SpO2-vingerclipsensor en een bloeddrukmanchet niet tegelijkertijd op dezelfde ledematen. Indien dit toch gebeurt, kan dit leiden tot onnauwkeurige puls- en perfusiewaarden.

WAARSCHUWING De connectoren voor ingaande en uitgaande signalen (I/O) zijn uitsluitend bedoeld voor aansluiting van apparaten die voldoen aan IEC 60601-1 of andere IEC-normen (bijvoorbeeld IEC 60950) die van toepassing zijn op het apparaat. Het aansluiten van extra apparaten op de Spot LXi kan het risico op lekstroom vergroten. U dient rekening te houden met de vereisten van IEC 60601-1-1 om de veiligheid van de bediener en de patiënt te waarborgen.

WAARSCHUWING Gebruik, voor de juiste elektrische isolatie van de patiënt, uitsluitend een Welch Allyn-voeding (4500-101A) om Spot Vital Signs LXi op te laden.

WAARSCHUWING Als u een weegschaal op de Spot LXi aansluit, moet u de weegschaal alleen op batterijen laten werken. GEBRUIK NIET de netvoeding van de weegschaal.

WAARSCHUWING Lithium-ionbatterij. Brand- en explosiegevaar. Kans op brandwonden. Demonteer of verbrand de batterijset niet, veroorzaak geen kortsluiting en pers de batterij niet samen. Gooi batterijen niet in afvalcontainers. Zorg er altijd voor dat batterijen conform de landelijke of plaatselijke voorschriften worden gerecycled.

WAARSCHUWING Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan deze apparatuur.

Page 14: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

6 Inleiding Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

BloeddrukwaarschuwingenDeze waarschuwingen hebben betrekking op de bloeddrukfunctie van de Spot LXi.

WAARSCHUWING De Spot LXi is niet bestemd voor het meten van de BLOEDDRUK bij neonatale patiënten. De norm AAMI SP10:2002 definieert neonatale patiënten als kinderen van 28 dagen of jonger die binnen een normale zwangerschapsduur zijn geboren (37 weken of langer); anders tot een zwangerschapsduur van maximaal 44 weken.

WAARSCHUWING Voor een nauwkeurige en veilige bloeddruk bij kinderen wordt aangeraden de herbruikbare tweedelige bloeddrukmanchet voor kinderen (4500-01), de duurzame eendelige manchet voor zuigelingen (REUSE-07-2MQ) en de eendelige wegwerpmanchet voor zuigelingen (SOFT-07-2MQ) te gebruiken; dit zijn de kleinste manchetten die zijn goedgekeurd voor gebruik bij jonge kinderen en zuigelingen. De arm van het kind moet passen tussen de bereikmarkeringen op de manchet.

WAARSCHUWING Zorg dat de bloeddrukslang of de manchetslangen van de Spot LXi niet worden samengedrukt. Dit kan systeemfouten in het apparaat veroorzaken.

WAARSCHUWING Bij patiënten die gemiddelde tot ernstige ritmestoornissen vertonen, kunnen onnauwkeurige bloeddrukmetingen optreden.

WAARSCHUWING De Spot LXi werkt niet volledig correct bij patiënten die convulsies of tremoren vertonen.

WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend Welch Allyn bloeddrukmanchetten en/of -slangen. Het gebruik van bloeddrukmanchetten en/of -slangen van andere fabrikanten kan leiden tot onnauwkeurige bloeddrukmeetwaarden.

WAARSCHUWING Wanneer verschillende bloeddrukmetingen worden uitgevoerd bij dezelfde patiënt, dienen de plaats van de manchet en de desbetreffende ledematen regelmatig te worden gecontroleerd op eventuele ischemie, purpura en/of neuropathie.

WAARSCHUWING Breng de manchet niet aan om een ledemaat waarbij intraveneuze infusies worden uitgevoerd, of op een plaats waar de bloedcirculatie kan worden verstoord.

WAARSCHUWING Wanneer de manchet te strak wordt aangetrokken, kan dit veneuze congestie en verkleuring van de ledemaat veroorzaken.

WAARSCHUWING Wanneer de manchet niet strak genoeg wordt aangetrokken (waardoor deze niet goed kan worden opgepompt), kan dit resulteren in fouten.

WAARSCHUWING De connectoren op de bloeddrukmanchetslang van dit apparaat mogen niet worden vervangen door connectoren van het luer-type. Connectoren van het luer-type worden vaak gebruikt bij systemen voor intraveneuze infusie. Het gebruik van luer-connectoren op bloeddrukmanchetslangen levert het gevaar op dat bloeddrukslangen per ongeluk op de intraveneuze lijn van een patiënt worden aangesloten, waardoor er lucht in de bloedcirculatie van de patiënt wordt gebracht.

Page 15: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Inleiding 7

TemperatuurwaarschuwingenDeze waarschuwingen hebben betrekking op de temperatuurfunctie van de Spot LXi.

SureTemp® Plus

Deze waarschuwingen zijn specifiek voor de optionele SureTemp Plus thermometer.

WAARSCHUWING Gebruik alleen sondekapjes van Welch Allyn. Het gebruik van sondekapjes van andere fabrikanten of het niet gebruiken van sondekapjes kan leiden tot fouten en/of onnauwkeurigheden in de temperatuurmeting.

WAARSCHUWING Gebruik altijd een sondekapje wanneer de sonde in contact komt met een patiënt.

WAARSCHUWING Voor een nauwkeurige meting wordt een continue metingsduur van 3 minuten op de orale en rectale meetlocatie en 5 minuten in de oksel aanbevolen. Voer in geen enkele modus continue metingen uit die langer dan 10 minuten duren.

WAARSCHUWING Orale of okselsondes (blauwe uitwerpknop bovenop de sonde) en blauwe verwisselbare bases voor orale/okselsondes worden alleen gebruikt voor het opnemen van orale en okseltemperaturen. Rectale sondes (rode uitwerpknop) en rode verwisselbare bases voor rectale sondes worden alleen gebruikt voor het opnemen van rectale temperaturen. Het gebruik van een sonde op de verkeerde plaats kan leiden tot fouten in de meetresultaten. Het gebruik van de verkeerde verwisselbare sondebasis kan leiden tot kruisbesmetting van de patiënt.

WAARSCHUWING De connectoren en sonde van de thermometer zijn niet waterdicht. Deze onderdelen niet onderdompelen in of bedruppelen met vloeistoffen. Als dit toch gebeurt, droog de connectoren en de sonde dan met warme lucht. Controleer alle functies op een juiste werking en op nauwkeurigheid.

WAARSCHUWING Neem geen okseltemperatuur op door de kleding van de patiënt heen. Het sondekapje moet direct contact met de huid van de patiënt maken.

WAARSCHUWING Niet geschikt voor de autoclaaf.

WAARSCHUWING Gebruik eenmalige wegwerp sondekapjes van Welch Allyn om het risico op kruisbesmetting van de patiënt te beperken.

WAARSCHUWING Het onjuist inbrengen van de sonde kan darmperforatie veroorzaken.

WAARSCHUWING Handen wassen vermindert in belangrijke mate de kans op kruisbesmetting en klinische infecties.

WAARSCHUWING Voor een optimale nauwkeurigheid is het belangrijk te controleren of de juiste modus is gekozen.

Page 16: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

8 Inleiding Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Braun Thermoscan PRO 4000

Deze waarschuwingen zijn specifiek voor de optionele Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer.

SpO2 waarschuwingenDeze waarschuwingen hebben betrekking op de Spot LXi SpO2 functie.

WAARSCHUWING Houd het venster van de sonde altijd schoon, droog en onbeschadigd om nauwkeurige meetresultaten te verkrijgen. Houd de thermometer ter bescherming van het venster van de sonde altijd in het sondekapje tijdens transport of wanneer deze niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWING Gebruik voor deze thermometer uitsluitend Braun ThermoScan sondekapjes. Het gebruik van sondekapjes van andere fabrikanten of het niet gebruiken van sondekapjes kan leiden tot fouten en/of onnauwkeurigheden in de temperatuurmeting. Indien de thermometer wordt gebruikt zonder een sondekapje, dient de lens te worden gereinigd (zie “Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer” op pagina 55).

WAARSCHUWING Niet geschikt voor de autoclaaf.

WAARSCHUWING De thermometer is niet waterdicht. Dit onderdeel niet onderdompelen in of bedruppelen met vloeistoffen. Als dit toch gebeurt, droog de thermometer dan met warme lucht. Controleer op een juiste werking en op nauwkeurigheid.

WAARSCHUWING Gebruik de Spot LXi met Masimo of Nellcor SpO2-optie uitsluitend met Masimo- of Nellcor-sensors of -accessoires. Bij gebruik van onjuiste of niet goedgekeurde sensors of kabels kunnen de prestaties negatief worden beïnvloed.

WAARSCHUWING De SpO2-sensor en -verlengkabels zijn uitsluitend bestemd voor pulsoximetrie metingen. Sluit deze kabels niet aan op een PC of een vergelijkbaar apparaat.

WAARSCHUWING Lees eerst de Gebruikshandleiding van de sensor inclusief alle waarschuwingen, aandachtspunten en instructies grondig door alvorens de sensor te gebruiken.

WAARSCHUWING Gebruik geen beschadigde sensor of pulsoximetrie kabel of een sensor met blootliggende optische componenten.

WAARSCHUWING Onjuiste toepassing of langdurig gebruik van een SpO2-sensor kan weefselbeschadiging veroorzaken. Controleer de plaats van de sensor regelmatig, zoals beschreven in de Gebruikshandleiding van de sensor.

WAARSCHUWING Bepaalde omgevingsomstandigheden, onjuiste toepassingen van de sensor en bepaalde condities van de desbetreffende patiënt kunnen de meetgegevens en het pulssignaal van de SpO2 beïnvloeden.

WAARSCHUWING Dompel de sensor of de kabels niet in water, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen onder (de sensors en de aansluitingen zijn niet waterdicht). Gebruik voor de sterilisatie geen bestraling, stoom of ethyleenoxide.

WAARSCHUWING De SpO2 in het Spot LXi-apparaat is niet bestemd voor gebruik als apnoe-monitor.

WAARSCHUWING De SpO2 kan worden beschouwd als een apparaat voor vroegtijdige signalering. Zodra bij een patiënt zuurstofgebrek wordt gesignaleerd, dienen met behulp van laboratoriuminstrumenten bloedmonsters te worden geanalyseerd om de toestand van de patiënt volledig te kunnen controleren.

Page 17: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Inleiding 9

Algemene aandachtspuntenEen aandachtspunt in deze handleiding wijst op een toestand of handeling die, wanneer deze niet onmiddellijk wordt gecorrigeerd of stopgezet, kan leiden tot storingen, beschadiging van de apparatuur of verlies van gegevens.

Deze aandachtspunten zijn van toepassing op het volledige Spot Vital Signs LXi apparaat.

WAARSCHUWING Door een onjuist gebruik of onjuiste gebruiksduur van een Nellcor OxiMax sensor kan weefselbeschadiging worden veroorzaakt. Controleer de plaats van de sensor zoals beschreven in de Gebruikshandleiding van de sensor.

WAARSCHUWING Gebruik de sensors niet tijdens het uitvoeren van een MRI-scan. Inductiestroom kan verbrandingen veroorzaken. De MS board pulsoximeter kan het MRI-beeld beïnvloeden, en het MRI-apparaat kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de oximetrie metingen.

WAARSCHUWING Breng de kabels naar de patiënt zodanig aan, dat deze niet verstrikt of beklemd raakt door de kabels.

WAARSCHUWING Wanneer de plaats van de Nellcor OxiMax-sensor bij fel omgevingslicht niet wordt bedekt met ondoorschijnend materiaal, kan dit de nauwkeurigheid van de metingen negatief beïnvloeden.

WAARSCHUWING Gebruik de pulsoximeter niet ter vervanging of in plaats van aritmieanalyse op basis van het ECG.

Aandachtspunt Bij twijfel over de nauwkeurigheid van de metingen dienen de vitale functies van de patiënt op een andere manier te worden gecontroleerd, waarna het apparaat op een juiste werking moet worden gecontroleerd.

Aandachtspunt Plaats het apparaat op een stevig oppervlak of gebruik een van de optionele montage-accessoires.

Aandachtspunt Plaats geen vloeistoffen op of in de buurt van het apparaat.

Aandachtspunt Het wordt aangeraden het apparaat te gebruiken binnen de aangegeven temperatuurbereiken (zie “Milieu” op pagina 49). Wanneer het apparaat buiten deze temperatuurbereiken wordt gebruikt, zullen de prestaties niet overeenkomen met de specificaties.

Aandachtspunt Verwijder de AC-transformator altijd uit de aansluiting alvorens de verrijdbare standaard naar een nieuwe locatie te verplaatsen.

Aandachtspunt Het maximumgewicht voor het mandje bedraagt 1,5 kg. Dit gewicht mag niet worden overschreden.

Page 18: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

10 Inleiding Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Aandachtspunten bloeddrukDeze aandachtspunten hebben betrekking op de bloeddrukfunctie van de Spot LXi.

Aandachtspunten temperatuurDeze aandachtspunten hebben betrekking op de temperatuurfunctie van de Spot LXi.

SpO2 AandachtspuntenDeze aandachtspunten hebben betrekking op de Spot LXi SpO2-functie.

Aandachtspunt Zorg dat de desbetreffende ledematen en de manchet tijdens het meten van de bloeddruk zo min mogelijk bewegen.

Aandachtspunt Als de bloeddrukmanchet zich niet ter hoogte van het hart bevindt, kan een verschil in waarden worden geconstateerd als gevolg van het hydrostatische effect. Tel voor elke inch (2,5 cm) boven hartniveau de waarde 1,80 mmHg (0,2 kPa) op bij de weergegeven waarde. Trek voor elke inch (2,5 cm) onder hartniveau de waarde 1,80 mmHg (0,2 kPa) af van de weergegeven waarde.

Aandachtspunt Voor een nauwkeurige meting van de bloeddruk is het van belang dat de juiste maat bloeddrukmanchet en de juiste plaats wordt gebruikt. Zie Metingen met herbruikbare tweedelige manchet (Tabel 10) of Metingen met duurzame eendelige manchet (Tabel 11) op pagina 27 voor informatie over maten.

Aandachtspunt De houding en fysiologische toestand van de patiënt kunnen van invloed zijn op de bloeddrukmeetwaarde.

Aandachtspunt De SureTemp Plus functie werkt alleen wanneer de sonde goed op zijn plaats zit.

Aandachtspunt De sonde kan worden beschadigd als op de sondepunt wordt gebeten.

Aandachtspunt Gebruik geen alkalinebatterijen in de Braun ThermoScan PRO 4000. Welch Allyn levert een oplaadbare batterij bij de Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer.

Aandachtspunt De pulsoximeter is geijkt om het percentage arteriële zuurstofverzadiging van functionele hemoglobine vast te stellen. Significante niveaus van disfunctionele hemoglobine zoals carboxyhemoglobine of methemoglobine kunnen de meetnauwkeurigheid negatief beïnvloeden.

Aandachtspunt Sommige sensors kunnen ongeschikt zijn voor een bepaalde patiënt. Indien voor een bepaalde sensor ten minste 10 seconden van perfusiepulsen niet kan worden gecontroleerd, dient de locatie van de sensor of het sensortype te worden gewijzigd alvorens de perfusie te hervatten.

Aandachtspunt Fysiologische toestanden, medische ingrepen of externe factoren die van invloed kunnen zijn op de capaciteit van de pulsoximeter om metingen te detecteren en weer te geven zijn onder meer: disfunctionele hemoglobine, arteriële kleurstoffen, geringe perfusie, donkere pigmentering en uitwendig aangebrachte kleurstoffen, zoals nagellak, verf of gepigmenteerde crème.

Aandachtspunt Bij het selecteren van een sensor dient rekening te worden gehouden met het gewicht en de mate van activiteit van de patiënt, de mate van perfusie, de beschikbare sensorposities, de noodzaak van steriliteit en de verwachte duur van de meting.

Page 19: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Inleiding 11

Checklist inhoudHaal de Spot LXi en eventuele accessoires uit de verpakking en controleer het apparaat op ontbrekende onderdelen. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval van transportschade of voor het eventueel terugsturen van het apparaat naar Welch Allyn voor reparatie of als er een beroep wordt gedaan op de garantie. Meld eventuele transportschade aan de vervoerder. Meld eventuele ontbrekende of beschadigde onderdelen aan het servicecenter van Welch Allyn bij u in de buurt.

Alle Spot LXi apparaten omvatten de volgende componenten:

Spot LXi-apparaat. Dit apparaat meet de bloeddruk, de hartfrequentie en de temperatuur en geeft deze weer.

Gebruikshandleiding. Lees deze handleiding aandachtig door alvorens de Spot LXi te gebruiken. Bewaar deze handleiding als naslagwerk.

Garantiekaart. Deze kaart vormt het garantiebewijs voor de Spot LXi. Vul de garantiekaart in en stuur deze op.

Bloeddrukmanchet. Eén manchet met aansluitingen. Andere manchetmaten zijn los verkrijgbaar.

Bloeddrukslang. Latexvrije drukslang met aansluitingen om bloeddrukmanchetten van verschillende maten aan te sluiten op de Spot LXi.

AC-transformator en snoerset. Zorgt voor de voeding van de Spot LXi en het opladen van de interne batterij.

Snelzoekkaart. Bevestig deze snelzoekhandleiding aan de handset van het apparaat, de verrijdbare standaard of de wandhouder.

Mogelijke accessoiresDe Spot LXi kan de volgende onderdelen bevatten, afhankelijk van het gekochte model en de eventuele accessoires:

SureTemp Plus temperatuursonde, basis en kapjes. Eén orale temperatuursonde (blauwe uitwerpknop en basis) en één doos met 25 eenmalige wegwerp-sondekapjes.

Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer en kapjes. Eén oorthermometer, één doos met 20 eenmalige wegwerp sondekapjes, één oplaadbare batterijset en één ontgrendelingspen.

Barcode-scanner en montagebeugel. Bevestig deze onderdelen aan de korf van de verrijdbare standaard of de wandhouder.

Pulsoximetrie (SpO2). De vingerclipsensor SpO2 en de verlengkabel zijn bestemd voor gebruik bij volwassen en jonge patiënten. Andere sensors zijn los verkrijgbaar.

Page 20: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

12 Inleiding Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Page 21: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

2

13

Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingenTekeningen en tekst hebben betrekking op de Spot Vital Signs LXi met alle beschikbare opties. Afhankelijk van het gekochte model beschikt uw apparaat wellicht niet over alle functies.

BedieningsorganenFiguur 1. Spot LXi frontpaneel met SureTemp Plus thermometer

Enter

72173

16362

01

BP

AM

SYS

TEMP

SpO2 PULS /min

mmHg

mmHg

C

DIA

%

4 WEST

Meting

Patiëng-ID MRN 0123456789

AdemhalenLengte

Znd/Vlg metingWissen

Gewicht Pijn

Spot Vital Signs LXiAan/uit-knop: regeltde stroomtoevoer naar

het apparaat.Bloeddruk Start/Stop-knop: start een nieuwe bloeddrukmeting. Wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt, wordt de actieve bloeddrukmeting afgebroken.

Navigatieknop: navigeer door de opties in het navigatievenster of om parametereenheden te vergroten/verkleinen.

Selectieknop: selecteert de actuele optie.

SureTemp Plus thermometer: verwijder de sonde om de temperatuur op te meten.

Geheugenknop: bewaart maximaal 50 meest recente meetwaarden.

Bewaarcompartiment voor sondekapjes: opslagruimte voor één doos met sondekapjes.

Laadindicatie-LED: geeft aan wanneer het apparaat is aangesloten en de batterij wordt opgeladen.

Verwisselbare sondebasis: bewaar de temperatuursonde hier wanneer u deze niet gebruikt; verwijder de sonde om deze te reinigen of te vervangen, zodat kruis-besmetting wordt voorkomen.

Page 22: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

14 Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingen Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Figuur 2. Spot LXi frontpaneel met Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer

72173

16362

01

BP

4 WEST

AM

SYS

TEMP

SpO2 PULS /min

mmHg

mmHg

Meting

C

DIA

%

Enter

Patiëng-ID MRN 0123456789

AdemhalenLengte

Znd/Vlg metingWissen

Gewicht Pijn

Spot Vital Signs LXi

Bloeddruk Start/Stop-knop: start een nieuwe bloeddrukmeting. Wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt, wordt de actieve bloeddrukmeting afgebroken.

Navigatieknop: navigeer door de opties in het navigatievenster of om parametereenheden te vergroten/verkleinen.

Selectieknop: selecteert de actuele optie.

Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer: bewaar de sondekapjes aan de achterzijde van de thermometerbehuizing; verwijder de thermometer om toegang te krijgen tot de kapjes.

Geheugenknop: bewaart maximaal 50 meest recente meetwaarden.

Aan/uit-knop: regelt de stroomtoevoer naar het apparaat.

Laadindicatie-LED: geeft aan wanneer het apparaat is aangesloten en de batterij wordt opgeladen.

Laadindicatie-LED: geeft aan dat de batterij van de thermometer wordt opgeladen.

Page 23: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingen 15

DisplayvensterVoordat u de Spot LXi voor het eerst gebruikt, dient u eerst een begin configuratiescherm te programmeren.

1. Druk op de Aan/uit-knop. Het displayvenster toont het begin configuratiescherm.

Figuur 3. Begin configuratiescherm

2. Gebruik de selectie-knop om toegang te krijgen tot de opties en de ingevoerde waarden te accepteren; gebruik de navigatie-knoppen om door het menu te navigeren.

3. Nadat u alle onderdelen in het menu hebt geprogrammeerd, verschijnt het woord “Einde” onder aan de lijst. U moet alle onderdelen programmeren voordat u het apparaat kunt gaan gebruiken.

4. Scroll naar Einde en druk op de selectie-knop om de ingevoerde gegevens op te slaan.

Wijzig lokale std.wrdn Menu

Model-nr.: 45NTO

Serienr.: 2005040004

Taal:

BP-eenheden:

Temp.-eenheden:

Lengte-eenheden:

Gewichtseenheden:

Datumformaat:

Tijdformaat:

Select.

Page 24: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

16 Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingen Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Het LCD-scherm kan elk van de volgende gegevens tonen: systolische bloeddruk (mmHg of kPa), diastolische bloeddruk (mmHg of kPa), MAP (mmHg of kPa), temperatuur (F of C), temperatuurmodus, pulswaarde, pulssignaalniveau, SpO2-percentage, plaats van afdeling, datum, tijd, recordnummer, hoogte (inch of cm), gewicht (lb of kg), ademhalingssnelheid, pijnniveau, sterkte van aansluitingssignaal en batterij laadniveau.

Figuur 4. Displayvenster

{{{{

Enter

72173

16362

01

BP

AM

SYS

TEMP

SpO2 PULS /min

mmHg

mmHg

C

DIA

%

4 WEST

Meting

Patiënt-ID MRN 0123456789

AdemhalenLengte

Znd/Vlg metingWissen

Gewicht Pijn

Systolische en diastolischeweergave: als MAP wordt

ingeschakeld, wisselt het schermtussen de systolische en

diastolische waarden, en hetwoord “MAP” en de MAP-

waarde.

SpO2-display: Toont hetverzadigingspercentage van

arteriële hemoglobine. Alleenvoor apparaten met SpO2.

Staafdiagram pulssignaal: toont de sterkte van de gedetecteerde pulsen.

Puls-display: toont de pulswaarde.

Temperatuurdisplay en-indicator: toont de temperatuur

in Fahrenheit of Celsius.

Indicator instellingen thermometersonde: toont temperatuurmodus. Alleen voor apparaten met SureTemp Plus- thermometer.

Indicator batterijniveau: toont het laadniveau van de batterij.

Indicator metingnummer: toont welke meting op het apparaat is ingesteld. De Spot LXi kan maximaal 50 metingen in het geheugen opslaan.

Klok: toont de actuele tijd.

Locatie-identificatie: toont waar het apparaat moet worden geplaatst. Als er geen locatie wordt ingevoerd, wordt in dit gedeelte de datum getoond.

Navigatievenster: toontmenuopties, foutmeldingen of

temperatuurconversies.

Indicatoren instellingen thermometersonde: toont monitormodus. Alleen voor apparaten met SureTemp Plus-thermometer.

Aansluitingsindicator: toont de status van Spot LXi terwijl een meting draadloos wordt verstuurd.Meting verzonden: duidt een succesvolle draadloze verzending van de meting aan.Meting niet verzonden: duidt een niet-succesvolle draadloze verzending van de meting aan.X

Buiten-bereik indicator: toont de gemeten temperatuur van de patiënt boven of onder de maximale of minimale meetwaarde. Alleen voor apparaten met SureTemp Plus- thermometer.

Pictogrammen voor clinicus-ID:Het persoonspictogram geeft aan dat de clinicus de clinicus-ID in de Spot Vital Signs LXi moet invoeren.

Het vinkje geeft aan dat de Spot Vital Signs LXi de clinicus-ID heeft geregistreerd.Alleen voor apparaten met een barcode scanner.

Page 25: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingen 17

AansluitingenGebruik de volgende instructies om de bloeddrukslang, thermometersonde en optionele accessoires op de Spot Vital Signs LXi aan te sluiten.

Figuur 5. Aansluiting op zij- en achterpaneel van Spot LXi

I

II

MAT: 703956

CTIONSort

Aansluitpoort SureTemp Plusthermometer (alleen voor

apparaten met SureTemp Plus)

Poort I voor aansluitingvan extern apparaat

USB-aansluiting voor PC(achter plug)

Poort II voor aansluitingvan extern apparaat

Aansluitpoort SpO2-kabel (alleen voor apparaten met SpO2)

Aansluitpoort bloeddrukslang

Aansluitpoort gelijkstroom

Schroefverbinding verrijdbare standaard of wandhouder

Batterijdeksel

Etiket voor pictogram-ID’s

Page 26: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

18 Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingen Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Braun ThermoScan PRO 4000-vergrendelingDuw het vergrendelingslipje in de richting van de Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer totdat het vastklikt. Om de behuizing te ontgrendelen, dient u de ontgrendelingspen in de ontgrendelingsopening te steken, totdat het vergrendelingslipje terugspringt.

Figuur 6. Spot LXi met Braun ThermoScan PRO 4000-vergrendeling

Bloeddrukslang en -manchetKies de desbetreffende Spot LXi, bloeddrukmanchet en bloeddrukslang, en zorg dat deze beschikbaar zijn.

1. Controleer de bloeddrukslang; let erop dat één uiteinde is voorzien van een enkele, grijze connectoraansluiting en het andere uiteinde van twee witte aansluitingen.

2. Knijp de lipjes aan de zijkant van de grijze connector in en duw de connector van de bloeddrukslang volledig in de aansluitpoort voor de bloeddrukslang, totdat de connector vastklikt (zie Figuur 5 op pagina 17).

3. Draai de witte connectoren van de bloeddrukslang op de connectoren van de manchet.

ThermometerDe Spot LXi is verkrijgbaar met de SureTemp Plus thermometer of de Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer.

SureTemp Plus

De SureTemp Plus is verkrijgbaar met twee sondes en bijbehorende bases; één voor orale/okseltemperaturen (blauwe uitwerpknop en sondebasis) en één voor rectale temperaturen (rode uitwerpknop en sondebasis). De rectale sonde en basis zijn accessoires, en zijn los verkrijgbaar (zie “Temperatuur” op pagina 62).

1. Lijn de sondebasis uit met de lipjes die omhoog en omlaag wijzen in de ronde opening van de SureTemp Plus behuizing, rechts van de Spot LXi. Duw de basis op zijn plaats.

Ontgrendelingsopening

Ontgrendelingspen

Vergrendelingslipje

WAARSCHUWING Gebruik altijd een sondekapje wanneer de sonde in contact komt met een patiënt.

Aandachtspunt De SureTemp Plus functie werkt alleen wanneer de sonde goed op zijn plaats zit.

Page 27: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingen 19

2. Lijn de connector van de temperatuursonde uit met de aansluitpoort voor de SureTemp Plus thermometer aan de achterzijde van de Spot LXi (zie Figuur 5 op pagina 17). De connector kan slechts op één manier in de poort worden aangebracht.

3. Druk het lipje op de connector in totdat het vastklikt.

4. Plaats de temperatuursonde in de sondebasis.

Braun ThermoScan PRO 4000

1. Open de verpakking van de oplaadbare batterijen en volg de instructies zoals vermeld in de meegeleverde installatiehandleiding.

2. Open de doos met sondekapjes zoals aangegeven op de doos, en schuif de doos in de metalen geleidingen in de richting van de achterzijde van de thermometerbehuizing, met de opening aan de bovenzijde en de perforatie naar voren gericht.

3. Houd de Braun-thermometer onder een hoek van 45°, en breng vervolgens de sonde en de bovenzijde van de thermometer in de behuizing aan.

4. Laat het onderste gedeelte van de thermometer in de behuizing zakken totdat het vastklikt. Als de thermometer niet goed vastzit, kan deze uit de houder vallen en beschadigd raken.

5. Schuif de thermometerbehuizing in de thermometersleuf aan de rechterzijde van de Spot LXi.

6. Druk het vergrendelingslipje naar voren om te voorkomen dat de thermometerbehuizing uit de Spot LXi valt (zie Figuur 6 op pagina 18).

Om de vergrendeling op te heffen, dient u de ontgrendelingspen in de ontgrendelingsopening aan te brengen.

SpO2-sensorDe Spot LXi is verkrijgbaar met diverse SpO2-sensors en wordt geleverd met een herbruikbare vingerclipsensor. Alle andere sensors zijn accessoires en zijn los verkrijgbaar (zie “Pulsoximetrie” op pagina 63).

1. Stem de vorm en de penconfiguratie van de connector van de verlengkabel af op de aansluitpoort voor de SpO2-kabel aan de linkerzijde van de Spot LXi.

2. Duw de connector stevig in de aansluitpoort voor de SpO2-kabel totdat de connector hoorbaar vastklikt (zie Figuur 5 op pagina 17).

3. Lijn het tegenoverliggende uiteinde van de verlengkabel uit met de connector van de sensorkabel en duw deze stevig op elkaar.

SnelzoekkaartBevestig de Snelzoekkaart met behulp van de meegeleverde kunststof kabelbinder aan de handset, verrijdbare standaard of wandhouder van de Spot LXi.

Aandachtspunt Gebruik geen alkalinebatterijen in de Braun ThermoScan PRO 4000. Welch Allyn levert een oplaadbare batterij bij de Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer.

WAARSCHUWING Gebruik voor de Spot Vital Signs LXi met Masimo- of Nellcor-configuratie uitsluitend Masimo- respectievelijk Nellcor-SpO2-sensors en -accessoires. Bij gebruik van onjuiste of niet goedgekeurde sensors of kabels kunnen de prestaties negatief worden beïnvloed.

Page 28: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

20 Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingen Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

AC-transformatorDe bediener kan de Spot LXi gebruiken met AC- of batterijvoeding (nadat de batterij is opgeladen).

1. Steek de ronde connector van de transformator in de aansluitpoort voor de AC-voeding aan de achterzijde van de Spot LXi (zie Figuur 5 op pagina 17).

2. Steek het netsnoer in de connector op de transformator en steek het snoer van de transformator vervolgens in de AC-voeding om de batterij op te laden.

BatterijLaad de nieuwe lithium-ionbatterij in de Spot LXi 8 uur op voordat u de Spot LXi op batterijstroom gaat gebruiken.

Laad het apparaat nog een uur langer op als het apparaat is voorzien van een Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer.

Tijdens het opladen van de Spot LXi blijft het oplaadlampje (~) knipperen en geven de blokjes op het scherm aan hoe ver de batterij is opgeladen. Wanneer de batterij helemaal is opgeladen, stopt het oplaadlampje met knipperen en wordt de voortgang van het opladen niet meer aangegeven.

Als het apparaat is voorzien van een Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer, brandt tijdens het opladen het oplaadlampje onder de thermometer oranje. Dat lampje brandt niet meer als de batterij volledig is opgeladen.

Als de Spot LXi niet wordt opgeladen of gedurende lange tijd niet wordt gebruikt (verzending/opslag), is de batterij helemaal leeg. Sluit in dat geval de meegeleverde transformator op de Spot LXi en een stopcontact aan. Het is dan zelfs mogelijk dat het oplaadlampje niet knippert (om snelladen aan te geven) of dat de tijd en de datum op het apparaat niet meer correct zijn. Koppel in dat geval de accessoires los en sluit de Spot LXi met de juiste adapter op een stopcontact aan. Als de Spot LXi dan nog niet aangeeft dat de batterij snel wordt opgeladen, koppelt u de stroomadapter los, haalt u de batterij uit het apparaat, sluit u de batterij vervolgens weer aan en sluit u de stroomadapter op een stopcontact aan. Laat de batterij vervolgens twee uur opladen en gebruik het apparaat niet.

Wanneer de batterij langzaam leeg raakt, wordt dat aangegeven door de blokjes die van links naar rechts verdwijnen. Het apparaat kan worden gebruikt zolang alle vier de batterijblokjes zijn verlicht. Als er minder blokjes worden verlicht, moet de batterij worden opgeladen.

Voeding Aan/UitDruk op de Aan/uit-knop om het apparaat in of uit te schakelen. Telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, licht het display op, klinkt er een pieptoon en toont de Spot LXi gegevens betreffende het model en de serienummers. Indien de interne zelftest met succes is afgerond, toont het display de normale functies (zie Figuur 4 op pagina 16) met blanco waarden; het apparaat is nu gereed voor gebruik. Als de zelftest mislukt, verschijnt er een foutcode in het navigatievenster.

De Spot LXi wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het apparaat gedurende 30 minuten niet wordt gebruikt.

Opmerking De batterij kan zonder enig risico in het apparaat blijven zitten, ook als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

Page 29: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingen 21

Standby-modusDe standby-modus zorgt voor een langere gebruiksduur van de batterij. Het apparaat gaat over naar de standby-modus wanneer het gedurende twee minuten niet wordt gebruikt. Druk op een willekeurige knop om de Spot LXi naar een andere modus te schakelen.

Page 30: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

22 Bedieningsorganen, displayvenster en aansluitingen Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Page 31: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

3

23

Interne configuratieU kunt verschillende bedrijfsparameters voor het apparaat wijzigen in de Interne Configuratiemodus. Eenmaal gewijzigd worden deze parameters de standaardinstellingen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Bepaalde apparaatconfiguraties kunnen niet worden gewijzigd en zijn uitsluitend bestemd voor technische service-doeleinden.

Overschakelen naar de Interne Configuratiemodus:

1. Schakel de Spot LXi uit.

2. Houd de selectie- en de Aan/uit -knop gedurende 5 seconden ingedrukt. Het apparaat schakelt over naar de Interne Configuratiemodus en het scherm Configuratiemenu verschijnt op het display.

Figuur 7. Menu Interne configuratiemodus

3. Gebruik de navigatie-knoppen om de verschillende menuopties te bekijken en druk vervolgens op de selectie-knop om de opties te openen of een wijziging te accepteren. Zie de onderstaande tabellen voor een beschrijving van de verschillende menuopties.

4. Druk op de Aan/uit-knop om de Interne Configuratiemodus af te sluiten.

Select.

Configuratiemenu

Versienummers Manueleparameters

Externeapparaten

Metingen opslaan

Knoppengeblokkeerd

Standaard

Gebeurtenis-

Accu

Datum/Tijd

Bloeddruk

Locatie-identificatie

Temperatuur

Contrast

logboek

waarden

Page 32: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

24 Interne configuratie Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Tabel 2. Opties Configuratiemenu

Instelling Beschrijving

Versienummers* Toont de versienummers van de software en de hardware in de Spot LXi.

Accu* Toont het batterijniveau.

Locatie-identificatie Hiermee kan de locatie van het apparaat worden ingevoerd (bijv. de naam van de afdeling). Volg de aanwijzingen op het display en voer maximaal 10 tekens in.

Datum/Tijd Wijzigt datum- en tijdformaten of actualiseert de huidige datum en tijd. Zie Tabel 3, “Menuopties Datum/Tijd” voor mogelijke instellingen.

Bloeddruk Wijzigt de bloedrukopties. Zie Tabel 4, “Menuopties Bloeddruk” voor mogelijke instellingen.

Temperatuur Wijzigt de temperatuuropties. Zie Tabel 5, “Opties Temperatuurmenu” voor mogelijke instellingen.

Contrast Wijzigt de schermcontrastopties. Gebruik de navigatieknoppen naar links/rechts om deze aan te passen.

Manuele parameters Wijzigt de standaardwaarden voor manuele parameters. Zie Tabel 6, “Menuopties Manuele parameters” voor mogelijke instellingen.

Externe apparaten Activeert of deactiveert beschikbare externe apparaten. Zie Tabel 7, “Menuopties Externe apparaten” voor mogelijke instellingen.

Metingen opslaan Slaat de actuele metingen van de desbetreffende patiënt op binnen een vooraf ingesteld interval of op verzoek. Zie Tabel 8, “Menuopties Metingen opslaan” voor mogelijke instellingen.

Knoppen geblokkeerd Blokkeert de Spot LXi, zodat onbevoegden geen gebruik kunnen maken van het apparaat en alleen toegang hebben tot gegevens wanneer zij de juiste toetsen in de juiste volgorde indrukken.

Standaardwaarden Hiermee kan de gebruiker de standaardinstellingen voor het apparaat selecteren en de standaardinstellingen terugzetten. Zie Tabel 9, “Opties Wijzig lokale std.wrdn.” voor mogelijke instellingen.

Gebeurtenislogboek* Toont recentelijk ingedrukte knoppen, fouten, metingen, meetplaatsen, veranderingen in de batterijstatus en verzonden metingen van de desbetreffende patiënt.

* Informatie wordt alleen weergegeven en kan niet door de bediener worden gewijzigd.

Tabel 3. Menuopties Datum/Tijd

Instelling Beschrijving

Datumformaat Toont de datum in een van de volgende stijlen:• mm/dd/jjjj, voorbeeld: juli 16, 2005 = 07/16/2005• dd/mm/jjjj, voorbeeld: 16 juli 2005 = 16/07/2005

Datum Wijzigt de datum in het displayvenster en in metingen van de patiënt. Indien een locatie wordt ingevoerd (zie “Locatie-identificatie“ in Tabel 2, “Opties Configuratiemenu”), zal de datum niet in het displayvenster verschijnen, de locatie wel.

Tijdformaat Toont de tijd in een van de volgende stijlen:• 12-uurs notatie, voorbeeld: 5:00 PM• 24-uurs notatie, voorbeeld: 17:00

Tijd Wijzigt de tijd in het displayvenster.

Tabel 4. Menuopties Bloeddruk

Instelling Beschrijving

BP-ijkingscontrole Bereidt de Spot LXi voor op de ijking. De ijking van de bloeddruk op de Spot LXi mag alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. zie “IJking” op pagina 58 voor meer informatie.

Bloeddrukeenheden mmHg of kPa.

Gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) Aan of uit.

Page 33: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Interne configuratie 25

Tabel 5. Opties Temperatuurmenu

Instelling Beschrijving

Temperatuureenheden Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).

Temperatuurmodus Alleen voor SureTemp Plus modellen: Oraal, Kind oksel, Volw. oksel en Vorige modus. In de Vorige modus meet het apparaat de volgende temperatuur in de modus waarin de vorige temperatuur is gemeten. De Rectaal-modus is alleen beschikbaar wanneer de rectale sonde (rode uitwerpknop) en sondebasis zijn aangesloten.

Tabel 6. Menuopties Manuele parameters

Instelling Beschrijving

Lengte Aan of uit.

Lengte-eenheden Inch (in) of centimeter (cm).

Standaardlengte Wijzigt de weergegeven standaardlengte van de patiënt in het navigatievenster.

Gewicht Aan of uit. Zelfs als Gewicht hier is geactiveerd en Gewichtsschaal is geactiveerd in het menu Externe apparaten, kan het gewicht niet handmatig worden ingevoerd.

Gewichtseenheden Pound (lb) of kilogram (kg).

Standaardgewicht Wijzigt het weergegeven standaardgewicht van de patiënt in het navigatievenster.

Ademhaling Aan of uit.

Pijnniveau Aan of uit.

Tabel 7. Menuopties Externe apparaten

Instelling Beschrijving

Informatiesysteem Aan of uit. Deze optie moet worden geactiveerd om patiëntmetingen al dan niet draadloos te verzenden.

Barcode patiënt-ID Aan of uit. Deze optie moet worden geactiveerd om patiëntmetingen draadloos te verzenden.

Barcode clinicus-ID Aan of uit.

Vereist voor verzenden Ja of Nee. Deze optie moet worden geactiveerd om registratie van de clinicus vereist te maken. Alleen zichtbaar wanneer het informatiesysteem is ingeschakeld.

Wissen na verzenden/opslaan Ja of Nee. Deze optie moet worden geactiveerd om de clinicus-ID te wissen nadat de metingen zijn verzonden of opgeslagen. Schakel deze optie uit om de clinicus-ID te behouden totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

Gewichtsschaal Aan of uit. De Spot LXi kan aan een gewichtsschaal worden gekoppeld, waarna het gewicht in het displayvenster verschijnt (zie “Manuele invoer en bediening van externe apparaten” op pagina 37 voor informatie over gewichtsschalen).

Draadloze module Geen of DPAC. DPAC moet worden geactiveerd om patiëntmetingen draadloos te verzenden. De draadloze radio is verkrijgbaar als accessoire.

Printer Aan of uit.

Printerpapier Gewoon of Etiketten. Alleen beschikbaar als de printer is geactiveerd.

Page 34: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

26 Interne configuratie Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Tabel 8. Menuopties Metingen opslaan

Instelling Beschrijving

Opslagwijze Manueel of Automat. Bij Automat. slaat de Spot LXi metingen op in een vooraf gekozen interval. Bij elk van beide opties slaat de Spot LXi automatisch de gemeten parameters op in het geheugen alvorens automatisch te worden uitgeschakeld wanneer het apparaat gedurende 30 minuten niet wordt gebruikt.

Aut opsl. interv. Wijzigt de tijd voordat de actuele patiëntmeting automatisch wordt opgeslagen. Alleen beschikbaar als automatisch opslaan is geactiveerd.

Voll. actie meten Auto overschr, Vraag overschr, Niet overschr. De Spot LXi kan maximaal 50 patiëntmetingen in het geheugen opslaan. Wanneer de 51e meting wordt bereikt, kan het apparaat meting 1 automatisch overschrijven, de gebruiker vragen of hij/zij meting 1 wil overschrijven, of de mogelijkheid wil deactiveren om een volgende meting uit te voeren totdat ten minste één meting is gewist.

Tabel 9. Opties Wijzig lokale std.wrdn.

Instelling Beschrijving

Taal English, Dansk, Nederlands, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Norsk, Español, Português, Svenska of Chinese.

BP-eenheden mmHg of kPa.

Temperatuureenheden Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).

Lengte-eenheden Inch (in) of centimeter (cm).

Gewichtseenheden Pound (lb) of kilogram (kg).

Datumformaat Toont de datum in een van de volgende stijlen:• mm/dd/jjjj, voorbeeld: juli 16, 2005 = 07/16/2005• dd/mm/jjjj, voorbeeld: 16 juli 2005 = 16/07/2005

Tijdformaat Toont de tijd in een van de volgende stijlen:• 12-uurs notatie, voorbeeld: 5:00 PM• 24-uurs notatie, voorbeeld: 17:00

Page 35: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

4

27

Bloeddrukmeting

Selectie bloeddrukmanchetVoor een nauwkeurige bloeddrukmeting is het belangrijk dat de juiste maat manchet wordt gekozen. Als de manchet te klein of te groot is, kan dit leiden tot te hoge resp. te lage meetwaarden. Wanneer voor een bepaalde toepassing zowel een kleine als een grote manchet kan worden gebruikt, dient u de grotere manchet te kiezen.

Het apparaat maakt gebruik van oscillometrische technologie; als de manchet derhalve reikt tot aan de antecubitale fossa (bocht in de elleboog), resulteert dit NIET in een onnauwkeurige bloeddrukmeting.

Meet de omtrek van de arm (in het midden tussen elleboog en schouder) voor de juiste maat van de herbruikbare tweedelig manchet (Tabel 10) of de duurzame eendelige manchet (Tabel 11).

Wikkel de manchet rond de bovenarm van de patiënt en controleer of de slagaderindexmarkering valt binnen de twee strepen die het “bereik” van de manchet aanduiden en zodoende aangeven wanneer de manchet goed zit.

Tabel 10. Metingen met herbruikbare tweedelige manchet

Manchetmaat Herbruikbare twee-delige manchet

(1 per verpakking)

Maximaalbereik(cm)

Maximaalbereik

(in)

Kind 4500-01 20,8 8,2

Volwassene 4500-02 31,5 12,4

Grote volwassene 4500-03 38,4 15,1

Dij 4500-04 47,4 18,7

Tabel 11. Metingen met eendelige manchet

Manchetmaat Duurzame een-delige manchet

(1 per verpakking)

Een-delige wegwerpmanchet (5 per verpakking)

Bereik(cm)

Bereik(in)

Zuigeling REUSE-07-2MQ SOFT-07-2MQ 9,0 tot 13,0 3,5 tot 5,1

Klein kind REUSE-08-2MQ SOFT-08-2MQ 12,0 tot 16,0 4,7 tot 6,3

Kind REUSE-09-2MQ SOFT-09-2MQ 15,0 tot 21,0 5,9 tot 8,3

Kleine volwassene REUSE-10-2MQ SOFT-10-2MQ 20,0 tot 26,0 7,9 tot 10,2

Volwassene REUSE-11-2MQ SOFT-11-2MQ 25,0 tot 34,0 9,8 tot 13,4

Grote volwassene REUSE-12-2MQ SOFT-12-2MQ 32,0 tot 43,0 12,6 tot 16,9

Dij REUSE-13-2MQ SOFT-13-2MQ 40,0 tot 55,0 15,7 tot 21,7

Page 36: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

28 Bloeddrukmeting Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Voor een nauwkeurige en veilige bloeddruk bij kinderen wordt aangeraden de herbruikbare tweedelige bloeddrukmanchet voor kinderen (4500-01), de duurzame eendelige manchet voor zuigelingen (REUSE-07-2MQ) en de eendelige wegwerpmanchet voor zuigelingen (SOFT-07-2MQ) te gebruiken; dit zijn de kleinste manchetten die zijn goedgekeurd voor gebruik bij jonge kinderen en zuigelingen. De arm van het kind moet passen tussen de bereikmarkeringen op de manchet.

BloeddrukmetingDe beste plaats voor bloeddrukmetingen bij volwassenen en kinderen is de bovenarm. Zorg dat de arm van de patiënt gedurende de meting(en) ontspannen is en niet beweegt. Alternatieve plaatsen om de bloeddruk te meten zijn onder andere dij, enkel of onderarm.

Bloeddrukmetingen starten:

1. Zorg dat de bloeddrukmanchet de juiste maat heeft en breng deze aan rond de blote bovenarm van de patiënt (of een alternatieve plaats, indien nodig), met de slagaderindexmarkering op de armslagader. Tussen de manchet en de arm moet ruimte voor twee vingers overblijven.

2. Druk op Bloeddruk Start/Stop-knop. De Spot LXi pompt de manchet op tot het juiste niveau en meet de bloeddruk terwijl de manchet wordt opgepompt. De systolische weergave toont de druk in de manchet tijdens de bloeddrukmeting.

Wanneer u tijdens de bloeddrukmeting opnieuw op de Bloeddruk Start/Stop-knop drukt, wordt de meting afgebroken en de manchet leeggelaten.

Na afloop van de meting toont de Spot LXi de systolische en diastolische waarden, en de pulswaarde. Als u in de Interne Configuratiemodus MAP hebt geactiveerd, toont de Spot LXi deze waarde eveneens.

Als de Spot LXi de bloeddruk niet kan meten wanneer de manchet wordt opgepompt doordat de patiënt te veel beweegt, door overmatige ruis of een ritmestoornis, zal het apparaat de bloeddruk proberen te meten tijdens het leeglaten van de manchet.

WAARSCHUWING Breng de manchet niet aan om een ledemaat waarbij intraveneuze infusies worden uitgevoerd of op een plaats waar de bloedcirculatie kan worden verstoord.

WAARSCHUWING Wanneer dezelfde arm wordt gebruik voor het oppompen van de manchet en het uitvoeren van SpO2-metingen, kan dit leiden tot onnauwkeurige SpO2-resultaten.

WAARSCHUWING Wanneer de manchet te strak wordt aangetrokken, kan dit veneuze congestie en verkleuring van de ledemaat veroorzaken.

WAARSCHUWING Wanneer de manchet niet strak genoeg wordt aangetrokken (waardoor deze niet goed kan worden opgepompt), kan dit resulteren in fouten.

WAARSCHUWING De Spot LXi is niet bestemd voor het meten van de bloeddruk bij neonatale patiënten. De norm AAMI SP10:2002 definieert neonatale patiënten als kinderen van 28 dagen of jonger die binnen een normale zwangerschapsduur zijn geboren (37 weken of langer); anders tot een zwangerschapsduur van maximaal 44 weken.

Opmerking De Spot LXi toont de pulswaarde op basis van de bloeddrukmeting alleen als de SpO2-optie afwezig of gedeactiveerd is. Als de SpO2-functie in werking is, worden alle pulswaarden bepaald op basis van de SpO2-meetmethode.

Page 37: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

5

29

Temperatuurmeting

Selectie TemperatuurmetingsmodusDe Spot LXi met SureTemp Plus-thermometer meet de temperatuur in normale modus of monitormodus. Standaard is de normale modus ingesteld.

In de Normale modus “voorspelt” de SureTemp Plus-thermometer de lichaamstemperatuur in de modi oraal, oksel of rectaal. De thermometer neemt een orale temperatuur op in ongeveer 4 tot 6 seconden, een okseltemperatuur bij kinderen (17 jaar en jonger) in ongeveer 10 tot 13 seconden, een okseltemperatuur bij volwassenen (18 jaar en ouder) in ongeveer 12 tot 15 seconden, en een rectale temperatuur in ongeveer 10 tot 13 seconden. Gebruik de monitormodus wanneer moeilijke situaties u beletten op nauwkeurige wijze de temperatuur op te meten in de normale modus.

Normale modusActies van de patiënt kunnen een nauwkeurige orale temperatuurmeting belemmeren. Warme of koude vloeistoffen drinken, voedsel eten, snoep of kauwgom kauwen, tanden poetsen, roken of het verrichten van zware inspanningen kan de orale temperatuurmeting beïnvloeden tot 20 minuten na afloop van de activiteit.

De sonde in contact brengen met elektrodes of verband, onvoldoende contact met weefsel, de okseltemperatuur opnemen door kleding heen of langdurige blootstelling van de oksel aan de omgevingslucht kan leiden tot onnauwkeurige temperatuurmetingen.

Temperatuur opnemen in orale modus of okselmodus:

WAARSCHUWING Voor een optimale nauwkeurigheid is het belangrijk te controleren of de juiste modus is gekozen.

WAARSCHUWING Gebruik alleen sondekapjes van Welch Allyn. Het gebruik van sondekapjes van andere fabrikanten of het niet gebruiken van sondekapjes kan leiden tot fouten en/of onnauwkeurigheden in de temperatuurmeting.

WAARSCHUWING Gebruik altijd een sondekapje wanneer de sonde in contact komt met een patiënt.

WAARSCHUWING Neem geen okseltemperatuur op door de kleding van de patiënt heen. Direct contact tussen de huid van de patiënt en de sonde is vereist.

Aandachtspunt Gebruik de temperatuursonde met de blauwe uitwerpknop en de blauwe sondebasis voor een nauwkeurige meting van de orale temperatuur of okseltemperatuur.

Page 38: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

30 Temperatuurmeting Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

1. Controleer of de orale sonde (blauwe uitwerpknop) en de bijbehorende sondebasis zijn geïnstalleerd (zie “SureTemp Plus” op pagina 18).

2. Houd de sondegreep met duim en twee vingers vast bij de uitsparingen van de sondegreep en neem de sonde uit de sondebasis.

3. Controleer of de gewenste temperatuurmodus op het temperatuurdisplay wordt weergegeven en of het juiste pictogram voor de desbetreffende temperatuurmodus knippert.

Figuur 8. Pictogrammen temperatuurmodi

Als de gewenste modus niet is geselecteerd, druk dan op de navigatie-knop omhoog of omlaag totdat de gewenste modus in het navigatievenster wordt gemarkeerd en het juiste pictogram knippert op het temperatuurdisplay. Druk vervolgens op de selectie-knop.

4. Plaats de sonde in een sondekapje en druk de sondegreep stevig omlaag. De sondegreep beweegt een beetje om het sondekapje vast te koppelen.

5. Breng de sonde snel op zijn plaats.

a. Voor orale temperatuurmeting dient de sondepunt links of rechts onder de tong van de patiënt te worden geplaatst zodat het zakje onder de tong wordt bereikt; vraag de patiënt vervolgens zijn/haar lippen te sluiten.

Figuur 9. Plaatsing in zakje onder de tong

b. Voor okseltemperaturen dient u de arm van de patiënt zodanig op te tillen, dat de volledige oksel zichtbaar wordt; plaats de sonde zo hoog mogelijk in de oksel. Laat de sondepunt niet in contact met de patiënt komen voordat de sonde op de correcte meetplaats is aangebracht. Voortijdig contact tussen de sondepunt en het weefsel of ander materiaal leiden tot onnauwkeurige metingen. Controleer of de sondepunt geheel is omgeven door okselhuid en plaats de arm dicht tegen de zij van de patiënt.

6. Houd de sonde stevig op zijn plaats en houdt de punt van de sonde gedurende de hele meting in contact met het weefsel. Tijdens het meetproces worden op het temperatuurdisplay bewegende segmenten weergegeven.

Het apparaat piept wanneer de meting is voltooid. Het temperatuurdisplay toont de temperatuur van de patiënt, de temperatuurschaal en de meetplaats.

De temperatuur wordt in het navigatievenster gedurende 5 seconden weergegeven in graden Fahrenheit en graden Celsius.

Oraal Volw.oksel Kind oksel

Zakje onder de tong

Page 39: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Temperatuurmeting 31

Om over te schakelen naar de monitormodus, dient u de sonde op zijn plaats te laten zitten. De Spot LXi schakelt na ongeveer 30 seconden automatisch over naar de monitormodus. Zodra u in de monitormodus bent, gaat u naar Stap 6 op pagina 32.

7. Verwijder de sonde na afloop van de meting en druk stevig op de uitwerpknop boven op de sonde om het sondekapje los te maken.

8. Plaats de sonde terug in de sondebasis.

Temperatuur opnemen in rectale modus:

1. Controleer of de rectale sonde (rode uitwerpknop) en de bijbehorende sondebasis zijn geïnstalleerd (zie “SureTemp Plus” op pagina 18). De Spot LXi werkt alleen in de rectale modus als de rode rectale sonde en sondebasis zijn geïnstalleerd.

2. Houd de sondegreep met duim en twee vingers vast bij de uitsparingen van de sondegreep en neem de sonde uit de sondebasis.

3. Controleer of het onderlichaam pictogram knippert in het temperatuurdisplay van de Spot LXi.

4. Plaats de sonde in een sondekapje en druk de sondegreep stevig omlaag. De sondegreep beweegt een beetje om het sondekapje vast te koppelen.

5. Scheid de billen van patiënt met één hand. Breng met de andere hand de sonde voorzichtig slechts 1,5 cm in de anus in (minder bij zuigelingen en kinderen). Gebruik eventueel wat crème.

6. Kantel de sonde zodat de sondepunt in contact komt met weefsel. Houd gedurende het meetproces de billen van elkaar gescheiden en houd de sonde op zijn plaats. Tijdens het meetproces worden op het temperatuurdisplay bewegende segmenten weergegeven.

Het apparaat piept wanneer de meting is voltooid. Het temperatuurdisplay toont de temperatuur van de patiënt, de temperatuurschaal en de meetplaats.

De temperatuur wordt in het navigatievenster gedurende 5 seconden weergegeven in graden Fahrenheit en graden Celsius.

Om over te schakelen naar de monitormodus, dient u de sonde op zijn plaats te laten zitten. De Spot LXi schakelt na ongeveer 30 seconden automatisch over naar de monitormodus. Zodra u in de monitormodus bent, gaat u naar Stap 6 op pagina 32.

7. Verwijder de sonde na afloop van de meting en druk stevig op de uitwerpknop boven op de sonde om het sondekapje los te maken.

8. Plaats de sonde terug in de sondebasis en was uw handen.

WAARSCHUWING Het onjuist inbrengen van de sonde kan darmperforatie veroorzaken.

WAARSCHUWING Handen wassen vermindert in belangrijke mate de kans op kruisbesmetting en klinische infecties.

Aandachtspunt Om nauwkeurige rectale temperaturen te verkrijgen, dient u de temperatuursonde met de rode uitwerpknop en de rode sondebasis te gebruiken.

Page 40: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

32 Temperatuurmeting Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

MonitormodusIn de monitormodus wordt de temperatuur van de sonde continu aangegeven zolang de sonde op de meetplaats gehouden wordt en binnen de bedrijfsgrenzen van de patiënttemperatuur blijft. De orale en rectale temperatuur van de patiënt bereiken een stabiele waarde in ongeveer drie minuten, de okseltemperatuur in vijf minuten.

Temperatuur opnemen in monitormodus:

1. Controleer of de juiste sonde (oraal/oksel = blauwe uitwerpknop, rectaal = rode uitwerpknop) en de bijbehorende sondebasis zijn geïnstalleerd (zie “SureTemp Plus” op pagina 18).

2. Houd de sondegreep met duim en twee vingers vast bij de uitsparingen van de sondegreep en neem de sonde uit de sondebasis.

3. Plaats de sonde in een sondekapje en druk de sondegreep stevig omlaag. De sondegreep beweegt een beetje om het sondekapje vast te koppelen.

4. Neem de temperatuur van de patiënt op in normale modus, zoals hierboven beschreven. Laat de sonde op zijn plaats zitten nadat de Spot LXi heeft gepiept en de temperatuur wordt weergegeven.

5. Houd de sonde gedurende ongeveer 30 seconden nadat de temperatuur op het display is verschenen op zijn plaats, totdat de indicator voor de monitormodus op het temperatuurdisplay verschijnt.

6. Houd de thermometer in totaal gedurende drie minuten op zijn plaats voor de orale en rectale modus, vijf minuten voor de okselmodus. De thermometer geeft geen piepjes om het einde van de meting aan te geven.

7. Noteer de temperatuur alvorens de sonde van de meetplaats te verwijderen; de gemeten temperatuur wordt niet in het geheugen opgeslagen.

8. Verwijder de sonde van de patiënt en druk stevig op de uitwerpknop boven op de sonde om het sondekapje los te maken.

9. Plaats de sonde terug in de sondebasis om de thermometer terug te zetten naar normale modus.

Indicatoren temperatuurmeetwaardebereikWanneer de Spot LXi een temperatuur waarneemt buiten het SureTemp Plus-meetwaardebereik, laat het apparaat tweemaal een pieptoon horen en geeft het de overschreden temperatuurlimiet weer. Een knipperend pijltje geeft aan of de desbetreffende temperatuurwaarde te hoog (pijltje omhoog) of te laag (pijltje omlaag) is.

WAARSCHUWING Voor een nauwkeurige meting wordt een continue metingsduur van 3 minuten op de orale en rectale meetlocatie en 5 minuten in de oksel aanbevolen. Voer in geen enkele modus continue metingen uit die langer dan 10 minuten duren.

Opmerking De Spot LXi slaat de temperaturen in de monitormodus niet op in het geheugen.

Page 41: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Temperatuurmeting 33

OortemperaturenMet behulp van de Spot LXi met Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer kan de temperatuur in het oor worden gemeten. De vorm van de thermometersonde voorkomt dat de sonde te diep in de gehoorgang kan worden aangebracht, wat perforatie van het trommelvlies zou kunnen veroorzaken.

Oortemperatuur opnemen:

1. Trek de onderzijde van de thermometer voorzichtig naar u toe om deze uit de behuizing te verwijderen.

2. Ga na waar de doos met sondekapjes zich in de thermometerbehuizing bevindt. Druk de sondepunt stevig in de doos met sondekapjes. Wanneer het sondekapje op zijn plaats zit, wordt de thermometer automatisch ingeschakeld.

3. Luister of u het “gereed”-piepsignaal hoort en controleer of op het thermometerdisplay drie streepjes verschijnen.

4. Breng de sonde goed passend in de gehoorgang aan en druk vervolgens op de Start-knop.

a. Als de sonde correct in de gehoorgang is aangebracht, begint het «ExacTemp»-lampje te knipperen. Wanneer de thermometer een nauwkeurige meting waarneemt, blijft het «ExacTemp»-lampje continu branden, klinkt er een lang piepsignaal na afloop van de meting en wordt het resultaat getoond op het display.

b. Als de sonde niet correct in de gehoorgang wordt geplaatst of tijdens de meting wordt verschoven, gaat het «ExacTemp»-lampje uit, klinkt er een reeks korte pieptonen en toont het display een foutmelding («POS» = positiefout).

5. Druk op de uitwerpknop om het gebruikte sondekapje na afloop van de temperatuurmeting te verwijderen.

6. Plaats de thermometer terug in de houder. De Spot LXi toont de temperatuur van de patiënt en de temperatuurschaal in het temperatuurdisplay van het LCD-scherm (zie “Displayvenster” op pagina 16).

WAARSCHUWING Houd het venster van de sonde altijd schoon, droog en onbeschadigd om nauwkeurige meetresultaten te verkrijgen. Houd de thermometer ter bescherming van het venster van de sonde altijd in het sondekapje tijdens transport of wanneer deze niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWING Gebruik voor deze thermometer uitsluitend Braun ThermoScan sondekapjes. Het gebruik van sondekapjes van andere fabrikanten of het niet gebruiken van sondekapjes kan leiden tot fouten en/of onnauwkeurigheden in de temperatuurmeting. Indien de thermometer wordt gebruikt zonder een sondekapje, dient de lens te worden gereinigd (zie “Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer” op pagina 55).

WAARSCHUWING Niet geschikt voor de autoclaaf.

WAARSCHUWING De thermometer is niet waterdicht. Dit onderdeel niet onderdompelen in of bedruppelen met vloeistoffen. Als dit toch gebeurt, droog de thermometer dan met warme lucht. Controleer op een juiste werking en op nauwkeurigheid.

Page 42: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

34 Temperatuurmeting Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Page 43: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

6

35

Pulsoximetrie-metingDe volgende factoren kunnen onnauwkeurige meetwaarden veroorzaken tijdens een SpO2-meting:

Als tegelijkertijd de bloeddruk wordt gemeten, dient de vingerclipsensor te worden aangebracht op de ledemaat tegenover de ledemaat met de bloeddrukmanchet.

1. Plaats de vinger van de patiënt volledig in de sensor; het is niet aan te raden om de duim van de patiënt te gebruiken bij de Nellcor vingerclipsensor.

Het staafdiagram voor het pulssignaal licht op, en geeft de relatieve sterkte en kwaliteit aan van de pulsen van de patiënt op de plaats van de sensor. De sensor heeft circa 10 seconden nodig om de initiële SpO2 %-waarde en pulswaarde te bepalen. Wanneer de initiële waarden zijn bepaald, worden deze weergegeven op het SpO2-display resp. het display voor de pulswaarde. Indien de nauwkeurigheid van een meting te wensen overlaat, dient eerst een alternatieve methode te worden toegepast om de vitale functies van de patiënt te controleren. Vervolgens dient de werking van de Spot LXi te worden gecontroleerd.

De Spot LXi meet de SpO2 van een patiënt gedurende maximaal 10 minuten. Na 10 minuten veschijnt de foutcode C9. De foutcode geeft aan dat voor het gebruik de tijdslimiet van 10 minuten is overschreden.

• Patiënt krijgt hartstilstand of raakt in shock. • Patiënt beweegt te veel.

• Fel licht. • Sensor zit te strak.

• Vocht in de sensor. • Sensor wordt geplaatst op een ledemaat met een bloeddrukmanchet, arteriële katheter of intravasculaire lijn.

• Sensor wordt onjuist toegepast of gebruikt. • Lage perfusie van de patiënt.

• Arteriële occlusie in de buurt van de sensor. • Veneuze pulsaties.

• Intravasculaire kleurstoffen zoals indocyanine-groen of methyleen-blauw.

• Significante niveaus van disfunctionele hemoglobine (bijv. carboxyhemoglobine of methemoglobine).

• Nagellak (indien vingerclipsensor wordt gebruikt). • Patiënt heeft last van hypotensie, ernstige vasoconstrictie, ernstige anemie of hypothermie.

• Blootstelling aan overmatig licht, zoals operatielampen (met name lampen met een xenon-lichtbron), bilirubinelampjes, fluorescentielampen, infrarood-verwarmingslampen of direct zonlicht (blootstelling aan overmatig licht kan worden gecorrigeerd door de sensor te bedekken met een donker of ondoorschijnend materiaal).

WAARSCHUWING Door een onjuist gebruik of onjuiste gebruiksduur van een Nellcor OxiMax-sensor kan weefselbeschadiging worden veroorzaakt. Controleer de plaats van de sensor zoals beschreven in de Gebruikshandleiding van de sensor.

WAARSCHUWING Gebruik geen beschadigde sensor of pulsoximetrie-kabel of een sensor met blootliggende optische componenten.

Page 44: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

36 Pulsoximetrie-meting Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

2. Controleer de sensorplaatsen regelmatig om bloedcirculatie, positie van de sensor en huidgevoeligheid te kunnen beoordelen.

3. Verwijder de sensor van de patiënt. De SpO2-meetwaarde knippert gedurende 8 seconden. Als de sensor niet binnen 8 seconden opnieuw op de patiënt wordt aangebracht, gaan de SpO2%-waarde en pulswaarde knipperen, wat aangeeft dat de meetperiode is beëindigd. Het apparaat blijft de laatste SpO2 -meetwaarde weergeven.

Page 45: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

7

37

Manuele invoer en bediening van externe apparaten

Manuele invoer

Gewicht, Lengte, Ademhaling en PijnniveauGebruikers kunnen bij de Spot LXi-metingen manueel de parameters gewicht, lengte, ademhalingssnelheid en pijnniveau invoeren, mits de desbetreffende parameter is geactiveerd in de Interne Configuratiemodus (zie “Interne configuratie” op pagina 23). Voor elke manuele parameter is de standaardinstelling geactiveerd.

1. Druk op de navigatie-knoppen totdat de cursor vóór de desbetreffende parameter in het navigatievenster staat.

2. Druk op de selectie-knop. De standaard parameterwaarde verschijnt en knippert boven de navigatieknop.

3. Druk op de navigatie-knoppen om de waarde te verhogen of te verlagen.

4. Druk op de selectie-knop om de waarde te accepteren. Het navigatievenster keert terug naar de vorige status, en de geaccepteerde parameterwaarde verschijnt naast de parameterkop in de lijst.

Als een onjuiste parameter wordt ingevoerd, dienen bovenstaande stappen te worden herhaald om de waarde te corrigeren.

Quetelet-indexDe Quetelet-index (BMI) wordt berekend aan de hand van het ingevoerde gewicht en de ingevoerde lengte. Nadat u de meetwaarde hebt opgeslagen, drukt u op de geheugen-knop om de BMI-berekening als onderdeel van de totale meting weer te geven.

GeheugenoproepMet de geheugenknop kunt u door metingen scrollen, metingen afdrukken of wissen.

1. Druk op de geheugen-knop. De Spot Vital Signs LXi toont de vorige meting.

Het navigatievenster toont de opties Scrollen, Afdrukken, Wissen en Wis alles.

2. Druk op de navigatie-knoppen om de gewenste functie te selecteren en druk vervolgens op de selectie-knop. Volg de instructies op het display.

Scrollen Hiermee kan de gebruiker via de navigatieknop omhoog en omlaag door de opgeslagen metingen bewegen.

Afdrukken Stuurt de actuele meting naar de printer (zie Tabel 7 op pagina 25).

Wissen Verwijdert het weergegeven record uit het geheugen. Ja of nee.

Wis alles Verwijdert alle records uit het geheugen. Ja of nee.

MEM

Page 46: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

38 Manuele invoer en bediening van externe apparaten Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Externe apparatenU dient elk extern apparaat te activeren in de Interne Configuratiemodus voordat u het kunt gebruiken (zie Tabel 7 op pagina 25). Controleer of elk apparaat is aangesloten op de achterzijde van de Spot LXi zoals aangegeven in de Interne Configuratiemodus.

Gewichtsschaal

De Health o meter® 349KLX-schaal wordt niet geleverd met een RS-232-kabel om de schaal aan te sluiten op de Spot Vitals Signs LXi. U moet zelf een standaard RS-232-kabel aanschaffen.

Weegschalen en aansluitingssets

Een lijst met goedgekeurde weegschalen en aansluitingssets kunt u vinden op www.welchallyn.com.

Barcode-scannerIn de Interne Configuratiemodus kunt u het scannen van barcodes voor patiënten en/of clinici activeren voor identificatiedoeleinden. De barcode-scanner is geschikt voor de meeste lineaire barcodes.

1. Haal de barcode-scanner uit de houder.

2. Houd de scanner ongeveer 15,4 cm van de barcode en knijp in de knop, zodat het licht van de scanner op de barcode valt. De scanner geeft een geluidssignaal bij elke succesvolle barcodeaflezing.

Als de scanner moeite heeft om de barcode te lezen, dient u de afstand en de hoek tussen de scanner en de barcode langzaam aan te passen terwijl u in de knop van de scanner knijpt. Als u moeilijkheden blijft ondervinden, controleer dan of de barcode helemaal vlak is; scanners hebben soms moeite om gebogen barcodes te lezen.

Het identificatienummer van de patiënt wordt weergegeven in het navigatievenster op het display van de Spot LXi. Als daarentegen zowel Patiënt-ID als Clinicus-ID in de interne configuratiemodus is ingeschakeld, vraagt de Spot LXi of de gescande ID bestemd is voor de patiënt of de clinicus. Als in de interne configuratiemodus Patiënt-ID wordt geactiveerd en Clinicus-ID wordt gedeactiveerd, interpreteert de Spot Vital Signs LXi de gescande barcode als de patiënt-ID.

Volg de instructies op het display. Clinicus-ID’s verschijnen niet op het display van de Spot LXi; ze worden echter wel opgeslagen in het geheugen, zodat ze kunnen worden opgevraagd, afgedrukt of op elektronische wijze naar patiëntrecords kunnen worden verzonden.

WAARSCHUWING Als u een weegschaal op de Spot LXi aansluit, moet u de weegschaal alleen op batterijen laten werken. GEBRUIK NIET de netvoeding van de weegschaal.

Opmerking Als de weegschaal niet in de Interne-configuratiemodus is ingeschakeld, kunt u het gewicht van de patiënt niet handmatig invoeren.

Page 47: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

8

39

Storingen verhelpen

FoutcodesDe volgende tabel met foutcodes bevat een duidelijk overzicht van omschrijvingen en mogelijke oorzaken van foutcodes. Voor het verhelpen van storingen op service-niveau dient u de servicehandleiding (onderdeelnummer 704432) te raadplegen.

Tabel 12. Algemene foutcodes

Code Beschrijving Corrigerende handeling

C12 Apparaat buiten bedrijfstemperatuurbereik. Wijzig omgevingstemperatuur.

C13 Zwakke batterij. Batterij laden.

E30 Intern defect. Neem contact met Technische Dienst.

E31 Intern defect. Neem contact met Technische Dienst.

E32 Intern defect. Neem contact met Technische Dienst.

E33 Intern defect. Neem contact met Technische Dienst.

E38 Datum en tijd niet ingesteld. Stel datum en tijd in (zie “Menuopties Datum/Tijd” op pagina 24)

E42 Intern defect. Neem contact met Technische Dienst.

E44 Intern defect. Neem contact met Technische Dienst.

E45 Intern defect. Neem contact met Technische Dienst.

Tabel 13. Foutcodes bloeddruk

Code Beschrijving Corrigerende handeling

C01 Bloeddrukmeting geannuleerd door gebruiker. Voer bloeddrukmeting opnieuw uit.

C02 Kan manchetdruk kan lossen. Controleer slang op knikken en dichte koppelingen.

C03 Te snel opgepompt. Controleer slangen en koppelingen.

C04 Luchtlek. Controleer bloeddrukmanchet en slangkoppelingen.

C05 Bloeddrukmeting onmogelijk. Controleer koppelingen; patiëntbeweging beperken.

C06 Bloeddrukmeting onmogelijk. Controleer koppelingen; patiëntbeweging beperken.

C07 Interne NIBP-fout. Apparaat wordt uitgeschakeld.

E10 Manchetdrukgrenzen overschreden. Apparaat wordt uitgeschakeld.

E11 Manchetdrukduur overschreden. Apparaat wordt uitgeschakeld.

E20 Interne NIBP-fout. Apparaat wordt uitgeschakeld.

Page 48: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

40 Storingen verhelpen Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Tabel 14. Foutcodes temperatuur SureTemp Plus

Code Beschrijving Corrigerende handeling

C22 Temp.-tijdslimiet overschreden. Verwijder sonde van patiënt.

E0.1 Fout sondeverwarmer. Meting herhalen. Als het probleem aanhoudt, sonde vervangen.

E0.2 Thermometersonde of apparaat defect. Sonde vervangen. Als het probleem aanhoudt, Techn. D. contacteren.

E0.4 Sonde is te warm. Als het probleem aanhoudt, Technische Dienst contacteren.

E0.5 Temperatuurmeting onmogelijk. Meting herhalen. Als het probleem aanhoudt, sonde vervangen.

E0.6 Fout sondegegevens. Meting herhalen. Als het probleem aanhoudt, sonde vervangen.

E0.7 Thermometersonde defect. Sonde vervangen.

E0.8 Kan configuratiegegevens van sonde niet lezen. Neem contact met Technische Dienst.

E0.8 Gegevensfout temperatuurmodule. Techn. D. contacteren voor retour apparaat.

E0.8 Kan Foutenlogboek niet lezen. Probleem lost zichzelf op. Anders, Techn. D. contacteren.

E0.9 Thermometersonde defect. Sonde vervangen.

E4.0 Intern temperatuurdefect. Meting herhalen. Als het probleem aanhoudt, Technische Dienst contacteren.

E4.1 Intern temperatuurdefect. Meting herhalen. Als het probleem aanhoudt, Technische Dienst contacteren.

E4.2 Intern temperatuurdefect. Als het probleem aanhoudt, Technische Dienst contacteren.

E4.3 Intern temperatuurdefect. Als het probleem aanhoudt, Technische Dienst contacteren.

E4.4 Temperatuurdefect. Apparaat herstarten. Als het probleem aanhoudt, Techn. D. contacteren.

E4.5 Temperatuurdefect. Apparaat herstarten. Als het probleem aanhoudt, Techn. D. contacteren.

E4.6 Temperatuurdefect. Apparaat herstarten. Als het probleem aanhoudt, Techn. D. contacteren.

E4.7 Kan thermometer niet initialiseren. Als het probleem aanhoudt, Techn. D. contacteren.

E4.8 Thermometer moet worden geijkt. Neem contact met Technische Dienst.

E4.9 Sondeerstift ontbreekt of is verkeerd geplaatst. Plaats sondeerstift opnieuw.

E5.0 Fout temperatuurverwarmer. Als het probleem aanhoudt, Technische Dienst contacteren.

E5.2 Storing failsafe warmtecirculatie. Als het probleem aanhoudt, Technische Dienst contacteren.

A^! Apparaat buiten bedrijfstemperatuurbereik. Wijzig omgevingstemperatuur.

Av! Apparaat buiten bedrijfstemperatuurbereik. Wijzig omgevingstemperatuur.

b^ Intern temperatuurdefect. Neem contact met Technische Dienst.

bv Intern temperatuurdefect. Neem contact met Technische Dienst.

Tabel 15. SpO2-foutcodes

Code Beschrijving Corrigerende handeling

C8 Slechte SpO2-sensor. Sensor vervangen.

C9 SpO2-tijdslimiet overschreden. Haal de sensor van de patiënt.

E7 Interne SpO2-fout. Meting herhalen.

Page 49: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Storingen verhelpen 41

Oorzaken en corrigerende handelingen

Opmerking Verschillen tot 10 mmHg tussen manuele en automatische metingen kunnen als normaal worden beschouwd, en treden om diverse redenen op, bijv. bloeddrukvariabiliteit bij de patiënt, gebruiker hoort verschillen en auscultatorische deflatiesnelheid.

Tabel 16. Onnauwkeurige bloeddrukmeetwaarden

Mogelijke oorzaak Corrigerende handeling en verklaring

Onjuiste manchetmaat Gebruik uitsluitend door Welch Allyn goedgekeurde manchetten.Meet de omtrek van de arm in het midden tussen elleboog en schouder (zie “Selectie bloeddrukmanchet” op pagina 27 voor de juiste manchetmaat). Gebruik de referentiemarkeringen op de manchet om de juiste maat te bepalen.

Armpositie van patiënt Zorg dat de arm van de patiënt zich ter hoogte van het hart bevindt.

Beweging van de arm tijdens bloeddrukmeting Houd de arm stil tijdens bloeddrukmeting.• Beweging kan onnauwkeurige metingen veroorzaken.

Bloeddrukmeting door kleding heen Meet de bloeddruk aan een blote arm.

Ritmestoornissen Controleer op een regelmatige hartslag (puls palperen of controleapparaat).• Gemiddelde tot ernstige onregelmatigheden in de hartslag kunnen een

nauwkeurige meting van de bloeddruk bemoeilijken.

Verschil in bloeddruk tussen auscultatorische meting en meting met Spot LXi

Controleer bloeddruk onmiddellijk voorafgaand aan meting met Spot LXi.• De bloeddruk is dynamisch en verandert voortdurend. Een fluctuatie van de

bloeddruk van 5 tot 10 mmHg is normaal.

Onjuiste referentie Gebruik de juiste Korotkoff-toon om de diastolische bloeddruk te bepalen.• Veel gebruikers stellen de diastolische bloeddruk uitsluitend gelijk aan het

verdwijnen van de toon (fase 5). De Spot LXi is ontwikkeld op basis van aanbevelingen van de American Heart Association, waarin wordt gesteld dat fase 5 dient te worden gebruikt tenzij de toon voortduurt tot 0 mmHg. In dat geval dient de verandering in de geluidskwaliteit (fase 4) te worden gebruikt.

De manchet mag niet sneller dan 3 mmHg per seconde worden leeggelaten.• Een van de belangrijkste oorzaken van een foutieve auscultatorische

bloeddrukmeting is een te snelle deflatie van de manchet. De American Heart Association adviseert een maximale deflatiesnelheid van 3 mmHg per seconde.

Gebruik uitsluitend een geijkte bloeddrukmeter. • Een bloeddrukmeter die niet is geijkt, kan onnauwkeurige bloeddrukmetingen

veroorzaken.

Slechte herkenning van auscultatorisch geluid door de gebruiker

Gebruik een kwalitatief hoogwaardige stethoscoop. Laat een andere persoon de bloeddruk van de patiënt controleren.

Tabel 17. Bloeddrukwaarde wordt niet weergegeven bij oppompen of leeglaten van manchet (of foutcode op display)

Mogelijke oorzaak Corrigerende handeling en verklaring

Lek in pneumatisch systeem Zorg dat alle manchet-accessoires goed vastzitten.Controleer de bloeddrukmanchet, de slangen en de bloeddrukslang die op de Spot LXi zijn aangesloten zorgvuldig op lekkages.

Beweging van de arm tijdens meting Houd de arm stil tijdens bloeddrukmeting. • Beweging kan onnauwkeurige metingen, lange meettijden en foutmeldingen

veroorzaken.

Beweging slangen of bloeddrukslang Raak de slangen of de bloeddrukslang niet aan tijdens de bloeddrukmeting. • Beweging kan onnauwkeurige metingen veroorzaken.

Page 50: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

42 Storingen verhelpen Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Tabel 18. Manchet wordt niet opgepompt

Mogelijke oorzaak Corrigerende handeling

Losse aansluitingen tussen apparaat en manchet

Controleer alle aansluitingen (niet te vast aandraaien).

Tabel 19. Manchet schiet los

Mogelijke oorzaak Corrigerende handeling

Onjuiste manchetmaat Zie “Selectie bloeddrukmanchet” op pagina 27.Als de manchet blijft losschieten, dient u contact op te nemen met de afdeling Biomedical Engineering of de afdeling Technische Ondersteuning van Welch Allyn.

Manchet niet goed bevestigd Zorg dat de haak- en lusbevestigingen zijn gladgestreken voordat u de manchet oppompt.

Manchet verkeerd om aangebracht Breng de manchet opnieuw aan. Controleer of het Welch Allyn-etiket van de arm af is gericht.

Tabel 20. Manchet loopt te langzaam leeg

Mogelijke oorzaak Corrigerende handeling en verklaring

Patiënt beweegt Zorg dat patiënt stilzit.Zorg dat de arm van de patiënt niet te strak tegen de borstkas aanligt, omdat de ademhaling van invloed kan zijn op de snelheid en nauwkeurigheid van de bloeddrukmeting.

Ritmestoornissen Controleer op een regelmatige hartslag (puls palperen of controleapparaat).• Gemiddelde tot ernstige onregelmatigheden in de hartslag kunnen een

nauwkeurige meting van de bloeddruk bemoeilijken.

Klein lek in pneumatisch systeem Controleer slangen van manchet en bloeddrukslang op lekkage.

Tabel 21. Temperatuurdefect

Mogelijke oorzaak Corrigerende handeling en verklaring

Weergegeven foutcode Sonde is defect, vervang de sonde.Raadpleeg servicehandleiding.Neem contact op met de afdeling Biomedical Engineering of de afdeling Technische Ondersteuning van Welch Allyn.

Lage temperatuurwaarden Plaats de sonde in de orale modus in het achterste zakje onder de tong. Controleer of de thermometer zich in de juiste modus bevindt.

Er wordt geen temperatuur weergegeven Plaats de temperatuursonde in de houder alvorens een volgende temperatuurmeting uit te voeren. Controleer de aansluiting tussen de temperatuursonde en de Spot LXi, zie “SureTemp Plus” op pagina 18 (alleen voor SureTemp Plus modellen).Controleer en reiniging de contactpunten van zowel de Braun als de SPOT LXi. Zie “Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer” op pagina 55 en “Braun ThermoScan PRO 4000” op pagina 57 voor meer informatie over de reiniging.

Contact met weefsel verloren De sonde heeft het contact met het weefsel van de patiënt verloren. Zodra u het contact weer hebt hersteld, gaat de Spot LXi verder met de temperatuurmeting. Het wordt aangeraden de temperatuur opnieuw te meten.

Omgevingstemperatuur onder of boven de minimale resp. maximale meetwaarde

Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur.• De omgevingstemperatuur moet liggen tussen 50° en 104° F (tussen 10° en

40° C).

Page 51: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Storingen verhelpen 43

Tabel 22. Storing SpO2

Mogelijke oorzaak Corrigerende handeling

Sensor geplaatst maar geen SpO2 op display Plaats de vinger van de patiënt volledig in de sensor.Zorg ervoor dat de bloeddruk- en SpO2-metingen niet aan dezelfde ledemaat worden uitgevoerd.Controleer of de sensorkabel correct op de Spot LXi is aangesloten (zie “SpO2-sensor” op pagina 19).Controleer of u de juiste sensor gebruikt. Gebruik voor de Spot LXi met Masimo- of Nellcor-configuratie uitsluitend Masimo- resp. Nellcor SpO2-sensors en -accessoires.

Tabel 23. Apparaat kan niet worden ingeschakeld

Mogelijke oorzaak Corrigerende handeling

Batterij bijna ontladen Sluit het apparaat aan. Controleer de aansluitingen tussen de Spot LXi en de transformator en vervolgens tussen de transformator en de wandcontactdoos.

Apparaat start niet op Verwijder de stekker van de Spot LXi uit de wandcontactdoos en controleer het snoer op breuken. Als de aansluitingen in orde zijn, dient u te controleren of de wandcontactdozen goed werken.De laadindicatie-LED brandt als de aansluitingen in orde zijn en het apparaat op een werkende wandcontactdoos wordt aangesloten.Als de batterij volledig ontladen is, gaan de LED’s niet branden. Laad het apparaat ten minste 15 minuten op voordat u verdergaat.Vervang de batterij.Controleer of de aansluitingen van de AC-transformator intact zijn en of de laadindicatie-LED brandt. Als de aansluitingen in orde zijn, dient u te controleren of de wandcontactdozen goed werken.Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos waarvan bekend is dat deze goed werkt.Neem contact op met de afdeling Biomedical Engineering of de afdeling Technische Ondersteuning van Welch Allyn.

Tabel 24. ID Barcode kan niet worden gescand

Mogelijke oorzaak Corrigerende handeling

Barcode-scanner leest de barcode niet. Pas de afstand en de hoek tussen de scanner en de barcode langzaam aan terwijl u in de knop van de scanner knijpt. Controleer of de barcode helemaal vlak is.

Slechte aansluiting van barcode-scanner. Koppel de barcode-scanner los van seriële poort I of II onder de handgreep van de Spot Vital Signs LXi en sluit de barcode-scanner weer hierop aan. Controleer of het voedingslampje brandt op de barcode-scanner.

Batterij van Spot LXi is bijna leeg. Controleer het laadniveau van de batterij aan de hand van de indicator voor het batterijniveau op het displayvenster. Als de indicator voor het batterijniveau aangeeft dat de batterij leeg is, laadt u de batterij op (pagina 20).

Page 52: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

44 Storingen verhelpen Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Page 53: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

9

45

Specificaties

PrestatiesDit hoofdstuk beschrijft de normale bereiken voor de Spot Vital Signs LXi.

Nauwkeurigheid bloeddrukDe nauwkeurigheid van de bloeddruk voldoet aan of overtreft AAMI-norm SP10:2002 betreffende non-invasieve bloeddruknauwkeurigheid (± 5 mmHg gemiddelde afwijking, 8 mmHg standaardafwijking). De bloeddruknauwkeurigheid kan alleen worden gegarandeerd bij meting aan de bovenarm.

Bereik manchetdruk 0 tot 300 mmHg

Systolisch bereik 60 tot 250 mmHg

Diastolisch bereik 30 tot 160 mmHg

Bloeddrukbepalingstijd Normaal: 15 seconden

Gemiddeld arterieel bloeddrukbereik 40 tot 190 mmHg

Pulswaardebereik(via SpO2-meting)

25 tot 240 bpm

Pulswaardebereik(via bloeddrukmeting)

35 tot 199 bpm

Pulswaardenauwkeurigheid (via SpO2-meting) Zonder beweging: 25 tot 240 bpm ± 3 cijfers1

Met beweging: normaal fysiologisch bereik (55 tot 125 bpm) ± 5 cijfersLage perfusie: 25 tot 240 bpm ± 3 cijfers1

Pulswaardenauwkeurigheid(via bloeddrukmeting)

± 5,0%

Overdrukblokkering 315 mmHg ± 15 mmHg1 Specificaties hebben betrekking op de prestaties van het apparaat en zijn gemeten met behulp van Biotek en Nellcor simulators.

Page 54: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

46 Specificaties Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

TemperatuurspecificatiesTemperatuurbereik

SureTemp PlusBraun ThermoScan PRO 4000

80° tot 110° F (26,7° tot 43,3° C)68° tot 108° F (20° tot 42,2° C)

KalibratienauwkeurigheidSureTemp PlusBraun ThermoScan PRO 4000 voor weergegeven temperatuurbereiken

± 0,2° F (0,1° C) (monitormodus)± 0,4° F (± 0,2° C) 95,9° tot 107,6° F (35,5° tot 42° C)

± 0,5° F (± 0,3° C) (buiten dit temperatuurbereik)

Display-resolutie 0,1° F of ° C

Meettijd SureTemp PlusOraalVolw.okselKind okselRectaal

Circa 4 tot 6 secondenCirca 12 tot 15 seconden (18 jaar en ouder)

Circa 10 tot 13 seconden (17 jaar en jonger)Circa 10 tot 13 seconden

Page 55: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Specificaties 47

SpO2 specificaties

Overzicht nauwkeurigheid Masimo-sensorsNauwkeurigheid gespecificeerd bij gebruik in combinatie met Masimo SET pulsoximetrie-monitors of met goedgekeurde Masimo SET pulsoximetrie-modules met behulp van patiëntkabels uit de PC-serie, zonder beweging. Aanwezige nummers ± 1 standaardafwijking. Plus of min één standaardafwijking staat voor 68% van de bevolking. Nauwkeurigheid SpO2 van 70% tot 100%. Pulswaardenauwkeurigheid van 25 tot 240 bpm.

Masimo-patentenDe Masimo-sensors en -kabels vallen onder één of meer van de volgende Amerikaanse patenten: 5,758,644; 5,823,950; 6,011,986; 6,157,850; 6,263,222; 6,501,975; en andere desbetreffende patenten die worden genoemd op www.masimo.com/patents.htm.

Bereik prestatiemeting SpO2: 1 tot 100%Pulswaarde: 25 - 240 slagen per minuut (BPM)

Perfusie 0,02% tot 20%

Nauwkeurigheid Verzadiging: 70% tot 100%Zonder beweging: Volwassenen, kinderen ± 2 cijfers

Neonatale patiënten ± 3 cijfers

Met beweging: Volwassenen, kinderen ± 3 cijfersNeonatale patiënten ± 3 cijfers

Lage perfusie: Volwassenen, kinderen ± 2 cijfersNeonatale patiënten ± 3 cijfers

Pulswaardenauwkeurigheid Pulswaarde: 25 tot 250 bpm

Zonder beweging: Volwassenen, kinderen, neonatale patiënten ± 3 cijfers

Met beweging: Volwassenen, kinderen, neonatale patiënten ± 5 cijfers

Lage perfusie: Volwassenen, kinderen, neonatale patiënten ± 5 cijfers

Tabel 25. Overzicht nauwkeurigheid Masimo-sensors

Verzadigingsnauwkeurigheid Pulswaardenauwkeurigheid

Sensor Gewichtsbereik Zonder beweging Met beweging Zonder beweging Met beweging

LNOP-ADT > 30 kg ± 2% ± 3% ± 3 bpm ± 5 bpm

LNOP-PDT 10 tot 50 kg ± 2% ± 3% ± 3 bpm ± 5 bpm

LNOP-NEO < 10 kg ± 3% ± 3% ± 3 bpm ± 5 bpm

LNOP-NEOPT < 1 kg ± 3% ± 3% ± 3 bpm ± 5 bpm

LNOP-DCI > 30 kg ± 2% ± 3% ± 3 bpm ± 5 bpm

LNOP-DCIP 10 tot 50 kg ± 2% ± 3% ± 3 bpm ± 5 bpm

Page 56: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

48 Specificaties Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Overzicht nauwkeurigheid Nellcor®-sensorsNauwkeurigheidsspecificaties zijn gebaseerd op gecontroleerde hypoxie-studies onder gezonde, niet-rokende volwassen vrijwilligers over het gespecificeerde SpO2-verzadigingsbereik. SpO2-pulsoximetriemetingen werden vergeleken met SaO2-waarden van afgenomen bloedmonsters gemeten door middel van hemoximetrie. Alle nauwkeurigheden worden uitgedrukt als + “X” cijfers. Deze variatie is gelijk aan + één standaardafwijking (+ 1 SD), wat neerkomt op 68% van de bevolking.

Nellcor-patentenVallend onder een of meer van de volgende Amerikaanse patenten:

5,485,847; 5,676,141; 5,743,263; 6,035,223; 6,226,539; 6,411,833; 6,463,310; 6,591,123; 6,708,049; 7,016,715; 7,039,538; 7,120,479; 7,120,480; 7,142,142;7,162,288; 7,190,985; 7,194,293; 7,209,774; 7,212,847; 7,400,919.

Tabel 26. OxiMax sensormodellen, gebruik bij één patiënt

Sensormodellen SpO2-bereik70% tot 100%

MAX-AI ± 2

MAX-PI* ± 2

MAX-II ± 2

MAX-RI1 ± 3,5

1 De nauwkeurigheidsspecificatie is bepaald tussen verzadigingen van 80% tot 100%.

Tabel 27. OxiCliq-sensormodellen, gebruik bij één patiënt

Sensormodellen SpO2-bereik70% tot 100%

OXICLIQ-PI ± 2,5

Tabel 28. Herbruikbare sensormodellen

Sensormodellen SpO2-bereik70% tot 100%

D-YS (van zuigeling tot volwassene) ± 3

D-YS en D-YSE ± 3,5

D-YS en D-YSPD ± 3,5

DS-100A ± 3

OXI-A/N (volwassene/neonatale patiënt) Volwassene: ± 3Neonatale patiënt: ± 4

OXI-P/I (kind/zuigeling) ± 3

Page 57: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Specificaties 49

Mechanisch

Elektrisch

BatterijLithium-ionbatterij met externe oplader.

De batterij in de Spot LXi is na 8 acht uur volledig opgeladen als het apparaat is uitgeschakeld.

De oplaadbare batterijen in de Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer moeten nog een uur langer worden opladen.

De batterij wordt automatisch opgeladen wanneer de Spot LXi is aangesloten op de AC-transformator. De gebruiker kan het apparaat gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen; het opladen gaat echter sneller wanneer het apparaat niet in bedrijf is.

Milieu

Afmetingen Hoogte: 10,63" (27 cm)Lengte/Braun: 8" (20,32 cm)

Lengte/SureTemp Plus: 7,5" (19 cm)Diepte: 5,25" (13,34 cm)

Gewicht 6 lbs (2,7 kg)

Montage Vrijdragend op rubberen voetenKlantspecifieke verrijdbare standaard

Klantspecifieke wandhouder

Draagbaarheid Kan aan de achterste handset met de hand worden gedragen.

Netvoedingseisen Transformator afgestemd op patiënt wordt aangesloten op het elektriciteitsnet:100-240 V, 50-60 Hz, 0,4 A of interne stroomvoorziening: 6.4 Vdc, 6 Ah

WAARSCHUWING Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik bij aanwezigheid van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas. Dit kan een explosie tot gevolg hebben.

Bedrijfstemperatuur 50 tot 104 F (10 tot 40 C)

Bewaar-/transporttemperatuur Apparaat met SureTemp Plus: -13 tot 131 F (-25 tot 55 C)Apparaat met Braun ThermoScan PRO 4000: -4 tot 122 F (-20 tot 50C)

Relatieve vochtigheid 15 tot 95% (niet-condenserend)

Hoogte normaal bedrijf -557 tot 16.000 ft. (-170 tot 4877 m)

Page 58: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

50 Specificaties Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Leidraad en verklaring van de fabrikant

Informatie betreffende emissies en immuniteitElektromagnetische emissies

De Spot Vital Signs LXi is bestemd voor gebruik in de onderstaande elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de Spot Vital Signs LXi dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving - leidraad

RF-emissies

CISPR 11

Groep 1 De Spot Vital Signs LXi maakt uitsluitend gebruik van RF-energie voor zijn interne werking. Daarom zijn de RF-emissies voor dit apparaat zeer laag, en zullen deze in de buurt opgestelde elektronische apparatuur zeer waarschijnlijk niet verstoren.

RF-emissies

CISPR 11

Klasse A De Spot Vital Signs LXi is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, inclusief woonomgevingen en omgevingen die direct zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnetwerkdat de stroom levert voor gebouwen met een woonfunctie.

Harmonische emissies

IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsfluctuaties/flikkeringsemissies

IEC 61000-3-3

Voldoet

Elektromagnetische immuniteit

De Spot Vital Signs LXi is bestemd voor gebruik in de onderstaande elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de Spot Vital Signs LXi dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest IEC 60601Testniveau

Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving - leidraad

Elektrostatische ontlading (ESD)

IEC 61000-4-2

± 6 kV contact

± 8 kV lucht

± 6 kV contact

± 8 kV lucht

Vloeren dienen van hout, beton of keramische tegels te zijn. Bij vloeren die bedekt zijn met synthetisch materiaal moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% bedragen.

Electrical fast transient/burst

IEC 61000-4-4

± 2 kV voor voedingskabels

± 1 kV voor ingangs-/uitgangskabels

± 2 kV voor voedingskabels

± 1 kV voor ingangs-/uitgangskabels

De kwaliteit van de netvoeding dient overeen te komen met die van een typische commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving.

Overspanning

IEC 61000-4-5

± 1 kV differentiële modus

± 2 kV algemene modus

± 1 kV differentiële modus

± 2 kV algemene modus

De kwaliteit van de netvoeding dient overeen te komen met die van een typische commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving.

Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsvariaties op voedingsingangskabels.

IEC 61000-4-11

> 95% daling in 0,5 cyclus

60% daling in 5 cycli

30% daling in 25 cycli

> 95% daling in 5 seconden

> 95% daling in 0,5 cyclus

60% daling in 5 cycli

30% daling in 25 cycli

> 95% daling in 5 seconden

De kwaliteit van de netvoeding dient overeen te komen met die van een typische commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving. Indien de gebruiker van de Spot Vital Signs LXi het apparaat continu wenst te gebruiken tijdens stroomonderbrekingen, wordt aangeraden de Spot Vital Signs LXi aan te sluiten op een niet-onderbreekbare stroomvoorziening of batterij.

Netfrequentie (50/60Hz)magnetisch veld

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Het niveau van magnetische velden op netfrequentie moet vergelijkbaar zijn met dat van een typische commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving.

Page 59: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Specificaties 51

Elektromagnetische immuniteit

De Spot Vital Signs LXi is bestemd voor gebruik in de onderstaande elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de Spot Vital Signs LXi dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest IEC 60601Testniveau

Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving - leidraad

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij enig onderdeel van de Spot Vital Signs LXi, inclusief kabels, worden gebruikt dan op de aanbevolen separatie-afstand zoals die is berekend aan de hand van de vergelijking voor de frequentie van de zender.

Aanbevolen separatie-afstand

Geleide RFIEC 61000-4-6

3 Vrms150 kHz tot 80 MHz

3 Vrms d = (1,17)

Uitgestraalde RFIEC 61000-4-3

3 V/m80 MHz tot 2,5 GHz

3 V/m d = (1,17) 80 MHz tot 800 MHz

d = (2,33) 800 MHz tot 2,5 GHz

waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender is in watt (W) volgens de fabrikant van de zender en d de aanbevolen separatie-afstand in meters (m).

De veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals vastgesteld aan de hand van een onderzoek naar de elektromagnetische geschiktheid,a moeten kleiner zijn dan het nalevingsniveau in elk frequentiebereik.b

Er kan interferentie optreden in de buurt van apparatuur die is voorzien van het volgende symbool:

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de hogere frequentie van toepassing.

Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische golfpropagatie wordt negatief beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, objecten en personen.

a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor mobiele/draadloze telefoons en landmobiele radio’s, radio’s van zendamateurs, AM en FM radio-zendapparatuur en televisie-zendapparatuur kunnen niet met grote nauwkeurigheid theoretisch worden voorspeld. Ter beoordeling van de elektromagnetische omgeving bij vaste RF-zenders kan een onderzoek naar de elektromagnetische geschiktheid van de desbetreffende omgeving worden uitgevoerd. Indien de gemeten veldsterkte in de omgeving waarin de Spot Vital Signs LXi wordt gebruikt het bovenstaande RF-nalevingsniveau overschrijdt, dient de elektrocardiograaf te worden gecontroleerd om een normaal gebruik te kunnen waarborgen. Indien een abnormale werking wordt vastgesteld, kunnen extra maatregelen nodig zijn, zoals het opnieuw richten of verplaatsen van de elektrocardiograaf.

b Binnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dienen veldsterkten kleiner te zijn dan 3 V/m.

P

P

P

Page 60: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

52 Specificaties Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Aanbevolen separatie-afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de Spot Vital Signs LXi

De Spot Vital Signs LXi is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen worden gecontroleerd. De klant of gebruiker van de Spot Vital Signs LXi kan bijdragen aan het voorkomen van elektromagnetische interferentie door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de Spot Vital Signs LXi, zoals hieronder aanbevolen, overeenkomstig het maximale nominale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Separatie-afstand overeenkomstig frequentie van zender (m)

Max. nominale uitgangsvermogen van

zender (W)

150 kHz tot 80 MHz

d = (1,17)

80 MHz tot 800 MHz

d = (1,17)

800 MHz tot 2,5 GHz

d = (2,33)

0,01 0,117 0,117 0,233

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat niet hierboven is vermeld, kan de aanbevolen separatie-afstand d in meters (m) worden geschat met behulp van de vergelijking zoals die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender.

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de separatie-afstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.

Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische golfpropagatie wordt negatief beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, objecten en personen.

P P P

Page 61: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

10

53

Onderhoud en service

Reinigen

Spot Vital Signs LXi

Reinig het apparaat routinematig volgens de protocollen en normen van uw instelling of de plaatselijke voorschriften.

De volgende middelen zijn geschikt voor de Spot LXi:

• 70% isopropylalcohol

• 10% chloorbleekmiddeloplossing

Dompel de Spot LXi nooit onder in vloeistof.

70% isopropylalcoholVeeg de Spot LXi af met een schone doek die licht is bevochtigd met 70% isopropylalcohol.

10% chloorbleekmiddeloplossing1. Veeg de Spot LXi af met een schone doek die licht is bevochtigd met 10% bleekmiddel

opgelost in water. Volg de richtlijnen van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

2. Veeg het apparaat af met een schone doek die licht is bevochtigd met water dat voldoet aan EP- en USP-kwaliteitsnormen.

3. Laat het oppervlak van de Spot LXi minimaal 10 minuten drogen voordat u de Spot LXi weer gaat gebruiken.

WAARSCHUWING Alvorens onderhouds- of servicewerkzaamheden aan de Spot LXi uit te voeren, dient u de AC-voedingskabel uit de elektrische aansluiting te verwijderen.

Aandachtspunt Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in de connectoren kunnen binnendringen. Als de connectoren nat worden, dienen deze met warme lucht te worden gedroogd. Controleer alle meetfuncties.

Aandachtspunt De Spot LXi mag niet worden gesteriliseerd en is niet geschikt voor de autoclaaf.

Aandachtspunt Gebruik bij het reinigen van het apparaat geen doeken of oplossingen met quaternaire ammoniumverbindingen (ammoniumchloride) of ontsmettingsmiddelen op basis van glutaaraldehyde.

Opmerking Desinfecteer het apparaat volgens de protocollen en normen van uw instelling of de lokale regelgeving.

Page 62: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

54 Onderhoud en service Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

BloeddrukmanchetRaadpleeg de met de bloeddrukmanchet meegeleverde gebruikshandleiding voor reinigingsprocedures.

Bloeddrukslang en -kabelVeeg de bloeddrukslang af met een doek die is gedrenkt in een zacht reinigingsmiddel opgelost in water. Dompel de slang niet onder.

SureTemp Plus-thermometer

Temperatuursonde

Druk het lipje van de connector in en schuif de connector uit de poort om de temperatuursonde te verwijderen.

Veeg de sonde schoon met een doek die licht is bevochtigd met warm water en een mild reinigingsmiddel (70% isopropylalcohol of 10% chloorbleekmiddel).

Verwisselbare sondebasis

1. Verwijder de temperatuursonde van de Spot LXi (zie “Temperatuursonde” op pagina 54).

2. Pak de basis onder de sonde-opening vast en trek de basis voorzichtig omhoog om deze uit het apparaat te verwijderen.

3. Veeg het binnenste en buitenste oppervlak van de sondebasis af met een doek die is gedrenkt in een zacht reinigingsmiddel opgelost in water, 70% isopropylalcohol of een 10% chloor-bleekwateroplossing. Dompel de sondebasis indien nodig onder in een oplossing van een zacht reinigingsmiddel en water.

4. Maak alle oppervlakken goed droog alvorens het apparaat weer te monteren (zie “SureTemp Plus” op pagina 18 voor montage-instructies).

Aandachtspunt Dompel de sonde NOOIT in vloeistof onder.

Aandachtspunt Gebruik NOOIT stoom-, hitte- of gassterilisatie voor de sonde.

Aandachtspunt De sonde is NIET geschikt voor de autoclaaf.

Aandachtspunt Gebruik GEEN harde of scherpe voorwerpen om de sondebasis te reinigen. Dat kan de sondebasis beschadigen en ervoor zorgen dat het apparaat niet goed functioneert.

Aandachtspunt Gebruik NOOIT stoom-, hitte- of gassterilisatie voor de sondebasis.

Aandachtspunt De sondebasis is NIET geschikt voor de autoclaaf.

Page 63: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Onderhoud en service 55

Braun ThermoScan PRO 4000-thermometerGebruik een zachte doek die licht is gedrenkt in alcohol om het display en de buitenzijde van de thermometer te reinigen. Gebruik geen schuurmiddelen.

Beschadiging van het sondevenster of de aanwezigheid van vuil of oorsmeer op het sondevenster kunnen de nauwkeurigheid van uw temperatuurmetingen negatief beïnvloeden. Om het venster te reinigen, veegt u het voorzichtig af met een wattenstaafje dat licht is gedrenkt in alcohol, en droogt u het venster onmiddellijk af met een schoon wattenstaafje. Laat de thermometer ten minste vijf minuten drogen alvorens de temperatuur op te nemen.

Reinig de laadcontacten van de Braun ThermoScan PRO 4000 binnen de behuizing van de Spot LXi eenmaal per maand met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol.

SpO2-sensors

Reinig de herbruikbare SpO2-sensor met een oplossing van 70% isopropylalcohol. Dompel de sensor niet onder.

Batterij vervangen

Spot Vital Signs LXi

Vervang de interne batterij indien nodig na intensief gebruik of wanneer de batterij niet meer kan worden opgeladen.

1. Schakel de Spot LXi uit en maak het snoer van de AC-transformator los.

2. Verwijder de vier schroeven waarmee het batterijdeksel is bevestigd met behulp van een kruiskopschroevendraaier. Verwijder het batterijdeksel om toegang te krijgen tot de batterij.

3. Kantel de Spot LXi naar achteren en schuif de batterij eruit. Maak de enkelvoudige connector los en bevestig vervolgens een nieuwe batterij op de connector zoals getoond. De uiteinden van de enkelvoudige connector kunnen slechts op één manier worden aangesloten. Doe dit zo snel mogelijk om verlies van kloktijd te voorkomen.

WAARSCHUWING Dompel de sensor niet onder in water, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen (de sensors en de aansluitingen zijn niet waterdicht). Gebruik voor de sterilisatie geen bestraling, stoom of ethyleenoxide.

Aandachtspunt Gebruik alleen lithium-ionbatterijen (105632) van Welch Allyn. Elke andere batterij kan de Spot LXi beschadigen en de garantie ongeldig maken.

Aandachtspunt Zorg dat de krimpfolie rond de batterij intact blijft.

Page 64: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

56 Onderhoud en service Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Figuur 10. Batterij vervangen

4. Schuif de batterij zo ver mogelijk in het compartiment. Druk de connector omlaag in de behuizing naast de batterij.

5. Plaats het batterijdeksel weer terug en draai alle vier de schroeven vast.

6. Sluit de AC-transformator aan op de Spot LXi en laad de nieuwe batterij gedurende ongeveer 6 uur op. De oplaadbare batterijen in de Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer moeten 1 uur langer worden opgeladen. Tijdens het opladen kunt u de Spot LXi gebruiken via de AC-voedingkabel.

Als na het inschakelen van de Spot LXi foutcode E38 verschijnt, dient u de datum in te stellen (zie “Menuopties Datum/Tijd” op pagina 24).

Zorg er altijd voor dat lithium-ionbatterijen conform de landelijke of plaatselijke voorschriften worden gerecycled.

Page 65: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Onderhoud en service 57

Braun ThermoScan PRO 4000

Welch Allyn levert de Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer met een oplaadbare batterijset.

1. Open het batterijcompartiment.

2. Verwijder de batterij.

3. Maak de twee contactpunten van de interne batterij van de Braun ThermoScan PRO 4000 schoon met een gaasje dat licht is bevochtigd met alcohol.

4. Installeer de nieuwe batterij en controleer of beide polen in de juiste richting wijzen.

5. Schuif het batterijdeksel terug, tot het vastklikt.

Als de batterij volledig ontladen is, gaan de LED’s niet branden. Laad het apparaat ten minste 15 minuten op voordat u verdergaat. (Het wordt aangeraden het apparaat 's nachts op te laden.)

Aandachtspunt Gebruik geen alkalinebatterijen in de Braun ThermoScan PRO 4000. Welch Allyn levert een oplaadbare batterij bij de Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer.

De batterij is oplaadbaar en dient op correcte wijze te worden gerecycled of afgevoerd overeenkomstig nationale of lokale regelgeving.

1

4 5

2 3

Page 66: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

58 Onderhoud en service Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

IJking

IJkingscontrole bloeddrukDe ijkingscontrole is een eenvoudige maar belangrijke test om vast te stellen of het apparaat de bloeddruk nauwkeurig kan waarnemen. Controleer de nauwkeurigheid van de bloeddrukmeting van de Welch Allyn Spot LXi met behulp van een nauwkeurige, geijkte drukmeter of bloeddrukmeter.

IJkingscontrole uitvoeren:

Houd de volgende apparatuur bij de hand:

1. Maak de bloeddrukmanchet los van de bloeddrukslang.

2. Bevestig twee stukken slang van 10 cm op de T-aansluiting. Controleer of de slangen loodrecht op elkaar staan.

3. Sluit de drukmeter of bloeddrukmeter aan op een van de slangen en bevestig het samenstel van pompje en ventiel op de tweede slang.

4. Druk de vrouwtjesaansluiting in het derde stuk slang van 10 cm en sluit het andere uiteinde hiervan aan op de T-aansluiting.

5. Draai de aansluiting van de bloeddrukslang die op de rechter aansluitpoort voor de bloeddrukkabel is aangesloten op de vrouwtjesaansluiting, en sluit het andere uiteinde van de bloeddrukslang aan op de aansluitpoort voor de bloeddrukkabel. Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten.

Figuur 11. Slangaansluitingen bloeddrukijking

6. Schakel over naar de Interne Configuratiemodus (zie “Interne configuratie” op pagina 23).

7. Druk op de navigatie-knop om “Bloeddruk” op het display te markeren en druk vervolgens op de selectie-knop.

• Nauwkeurige, geijkte drukmeter of bloeddrukmeter • Slangen van 10 cm met een binnendiameter van ongeveer 0,250" (aantal: 3)

• T-aansluiting • Pompje en ventiel (5088-01)

• Aansluitingen in vrouwtjesuitvoering (12P524-1) (aantal: 2)

Rechter vrouwtjesaansluiting

Nauwkeurige, geijkte drukmeter of bloeddrukmeter

T-aansluiting

Pompje en ventiel

Slang van 10 cm

Rechter aansluiting bloeddrukkabel

Page 67: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Onderhoud en service 59

8. Druk op de navigatie-knop om “BP-ijkingscontrole” op het display te markeren en druk vervolgens op de selectie-knop.

9. Druk op de selectie-knop om het ventiel te sluiten.

10. Controleer of de drukmeter is ingeschakeld en het vleugelschroefventiel is gesloten. Pomp het apparaat manueel op tot ongeveer 250 mmHg.

11. Laat de druk zakken tot 200 mmHg, wacht 15 seconden totdat de waarde is gestabiliseerd en voer een meting uit.

12. Herhaal dit voor 150 mmHg, 50 mmHg en 0 mmHg (“downscale” metingen).

13. Als de ijking op een willekeurig punt buiten ± 3 mmHg valt, dient u contact op te nemen met de technische dienst van Welch Allyn voor hulp.

IJkingscontrole temperatuurGebruik de 9600 Plus ijkingstester (zie “Temperatuur” op pagina 62) om de nauwkeurigheid van de SureTemp Plus of Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer te controleren. Als de thermometer moet worden geijkt, dient u contact op te nemen met het technische servicecentrum.

IJkingscontrole Masimo SpO2Gebruik een door Masimo goedgekeurde SpO2-simulator (Fluke Biotek of Clinical Dynamics SmartSat) om de SpO2-nauwkeurigheid te controleren. De ijking van de SpO2-module kan op geen enkele wijze worden veranderd. Als de SpO2 moet worden geijkt, dient u contact op te nemen met het technische servicecentrum.

Werkingscontrole Nellcor SpO2Gebruik een Nellcor SpO2-simulator (SRC-MAX ) om de werking van de SpO2 te controleren. De werking van de SpO2-module kan op geen enkele wijze worden veranderd. Als de SpO2 niet goed werkt, dient u contact op te nemen met het technische servicecentrum.

Afvoer van productVoer dit product niet af als niet-gesorteerd gemeentelijk afval. Maak dit product klaar voor hergebruik of gescheiden inzameling zoals gespecificeerd in richtlijn 2002/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Indien dit product vervuild is, is deze richtlijn niet van toepassing.

Zie voor meer informatie over het afvoeren van apparatuur www.welchallyn.com/weee of neem contact op met de afdeling klantenservice van Welch Allyn: +44 207 365 6780.

Service

Reparaties onder garantie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een servicecenter van Welch Allyn. Buiten de garantie moeten producten worden gerepareerd door gekwalificeerde elektronicamonteurs of door een servicecenter van Welch Allyn.

Aandachtspunt Ongeautoriseerde reparaties maken de garantie ongeldig.

Page 68: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

60 Onderhoud en service Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Technische ondersteuningAls zich een probleem met de apparatuur voordoet dat u niet kunt oplossen, bel dan het dichtstbijzijnde servicecenter van Welch Allyn voor hulp. Telefonische ondersteuning door servicecenters is beschikbaar op gewone werkdagen.

Als u wordt geadviseerd een product voor reparatie of routine-onderhoud naar Welch Allyn te sturen, maak dan een afspraak voor de reparatie met het dichtstbijzijnde servicecenter van Welch Allyn.

Voordat u een product ter reparatie opstuurt, moet u eerst een autorisatie aanvragen bij Welch Allyn. Onze servicemedewerkers geven u een RMA-nummer (Return Material Authorization). Noteer dit nummer op de buitenkant van de verpakking die u opstuurt. Retouren zonder RMA-nummer (Return Material Authorization) worden niet geaccepteerd.

Servicehandleiding/reserveonderdelenOp aanvraag is een servicehandleiding beschikbaar voor gekwalificeerde elektronicamonteurs. De servicehandleiding is een uitgebreid leidraad betreffende het verhelpen van storingen, service en reparatie van de Spot LXi (zie “Diversen” op pagina 65).

De servicehandleiding omvat bovendien een complete lijst met reserveonderdelen. Bestel reserveonderdelen bij het dichtstbijzijnde servicecenter van Welch Allyn.

LeenonderdelenOp aanvraag worden leenonderdelen beschikbaar gesteld, indien een servicecenter van Welch Allyn reparaties uitvoert. Leenonderdelen voor producten die onder de oorspronkelijke garantie of op basis van een servicecontract worden gerepareerd, worden gratis ter beschikking gesteld en worden binnen 48 uur na aanvraag geleverd.

Bij reparaties buiten garantie of servicecontract zijn leenonderdelen verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding, en is levering afhankelijk van beschikbaarheid. Leenonderdelen worden vooruitbetaald geleverd; deze kosten worden echter bij de servicekosten opgeteld.

Page 69: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

11

61

Toebehoren en accessoires

BloeddrukTabel 29. Herbruikbare tweedelige bloeddrukmanchetten (1 per verpakking)

# Maat # Maat

4500-01 Kind 4500-03 Grote volwassene

4500-02 Volwassene 4500-04 Dij

Tabel 30. Duurzame eendelige bloeddrukmanchetten (1 per verpakking)

# Maat # Maat

REUSE-07-2MQ Zuigeling REUSE-11-2MQ Volwassene

REUSE-08-2MQ Klein kind REUSE-12-2MQ Grote volwassene

REUSE-09-2MQ Kind REUSE-13-2MQ Dij

REUSE-10-2MQ Kleine volwassene

Tabel 31. Eendelige wegwerp bloeddrukmanchetten (20 per doos)

# Maat # Maat

SOFT-07-2MQ Zuigeling SOFT-11-2MQ Volwassene

SOFT-08-2MQ Klein kind SOFT-12-2MQ Grote volwassene

SOFT-09-2MQ Kind SOFT-13-2MQ Dij

SOFT-10-2MQ Kleine volwassene

Tabel 32. Diverse toebehoren en accessoires

# Beschrijving # Beschrijving

4500-30 Bloeddrukslang (1,5 m) 5200-08 T-aansluiting voor ijking

Page 70: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

62 Toebehoren en accessoires Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

TemperatuurTabel 33. SureTemp Plus

# Beschrijving

02895-000 SureTemp Plus orale sonde en sondebasis (2,7 m)

02895-100 SureTemp Plus rectale sonde en sondebasis (2,7 m)

02894-0000 SureTemp Plus orale sondebasis

02894-1000 SureTemp Plus rectale sondebasis

06138-000 SureTemp Plus temperatuurijkingssleutel

01802-110 9600 Plus ijkingstester

05031-101 SureTemp Plus wegwerp sondekapjes (1000 kapjes, 25 per doos)

Tabel 34. Braun ThermoScan PRO 4000

# Beschrijving

04000-200 Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer (voor Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië/Pacific)

04000-600 Braun ThermoScan PRO 4000 thermometer (voor Europa, Midden-Oosten en Afrika)

05075-800 Braun ThermoScan PRO 4000 wegwerp sondekapjes (doos met 800 kapjes voor Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië/Pacific)

04000-800 Braun ThermoScan PRO 4000 wegwerp sondekapjes (doos met 800 kapjes voor Europa, Midden-Oosten en Afrika)

01802-110 9600 Plus ijkingstester

53020-0000 Braun ThermoScan PRO 4000 oplaadbare batterijset

4500-53 Braun vergrendelingssleutel

Page 71: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Toebehoren en accessoires 63

Pulsoximetrie

Masimo accessoires

Tabel 35. Kleefsensors: voor één patiënt

Catalogusnr. Beschrijving Gewichtsbereik Aantal

LNCS-ADTX Zelfklevende vingersensor - volwassenen (20 per doos) > 30 kg LNCS-ADTX

LNCS-PDTX Zelfklevende vingersensor - kinderen (20 per doos) 10 tot 50 kg LNCS-PDTX

LNCS INF-L Zelfklevende vingersensor - Baby's (20 per doos) 3 tot 20 kg LNCS INF-L

LNOP-ADT Sensor voor volwassenen > 66 lbs (30 kg) 20

LNOP-PDT Sensor voor kinderen 22 tot 110 lbs (10 tot 50 kg)

20

LNOP-NEO Sensor voor neonatale patiënten < 22 lbs (10 kg) 20

LNOP-NEOPT SofTouch sensor voor preterm neonatale patiënten < 2,2 lbs (1 kg) 20

Tabel 36. Herbruikbare sensor

Catalogusnr. Beschrijving Gewichtsbereik Aantal

LNCS-DCI Vingersensor - volwassene > 66 lbs (30 kg) 1

LNCS-DCIP Vingersensor - kind 10 tot 50 kg 1

LNOP-DCI Vingerclipsensor - volwassene > 66 lbs (30 kg) 1

LNOP-DCIP Vingerclipsensor - kind 10 tot 50 kg 1

Tabel 37. Sensorkabels

Catalogusnr. Beschrijving Gewichtsbereik Aantal

LNC-4-WA Kabel met DB-9-aansluiting voor LNCS, 1,2 m NB 1

LNC-10-WA Kabel met DB-9-aansluiting voor LNCS, 3,0 m NB 1

PC-04 Kabel met sensoraansluiting, 1,2 m NB 1

PC-08 Kabel met sensoraansluiting, 2,4 m NB 1

PC-12 Kabel met sensoraansluiting, 3,6 m NB 1

Page 72: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

64 Toebehoren en accessoires Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Nellcor accessoires

Tabel 38. OxiMax kleefsensors: voor één patiënt

Catalogusnr. Beschrijving Gewichtsbereik Aantal

MAX-AI MAX-A kleefsensor, volwassene > 66 lbs (30 kg) Doos met 24 stuks

MAX-PI MAX-P kleefsensor, kind 22 tot 110 lbs (10 tot 50 kg)

Doos met 24 stuks

MAX-II MAX-I kleefsensor, zuigeling 6,5 tot 44 lbs (3 tot 20 kg)

Doos met 24 stuks

MAX-RI MAX-R kleefsensor, volwassene nasaal > 110 lbs (50 kg) Doos met 24 stuks

Tabel 39. OxiMax OxiCliq® sensors: Herbruikbare kabel met kleefsensorverband

Catalogusnr. Beschrijving Gewichtsbereik Aantal

OC-3 OxiCliq sensorkabel (91cm) NB 1

OXICLIQ-PI OxiCliq P, kind 22 tot 110 lbs (10 tot 50 kg)

Doos met 24 stuks

Tabel 40. OxiMax herbruikbare sensors

Catalogusnr. Beschrijving Gewichtsbereik Aantal

DS-100A Durasensor® DS-100A vingerclipsensor, volwassene > 88 lbs (40 kg) 1

OXI-A/N Oxiband® OXI-A/N, volwassene/neonatale patiënt < 6,5 lbs of > 88 lbs(< 3 kg of > 40 kg)

1

OXI-P/I Oxiband OXI-P/I, kind/zuigeling 6,5 lbs tot 88 lbs(3 tot 40 kg)

1

D-YS Dura-Y® D-YS, sensor voor bevestiging op meerdere locaties

> 2,2 lbs (1 kg) 1

D-YSE D-YSE oorclip voor Dura-Y sensor > 66 lbs (30 kg) 1

D-YSPD PediCheck™ D-YSPD steekproefsensor voor kinderen 6,5 lbs tot 88 lbs(3 tot 40 kg)

1

Tabel 41. OxiMax sensorkabels

Catalogusnr. Beschrijving Gewichtsbereik Aantal

DOC-10 DOC-10 (3 m) NB 1

Page 73: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

Gebruikshandleiding Toebehoren en accessoires 65

Diversen

Servicecontracten

# Beschrijving

4500-60 Verrijdbare standaard

4500-62 Wandbevestiging

105632 Lithium-ionbatterij

721252 Gebruikshandleiding

705292 Snelzoekkaart

704432 Servicehandleiding

4500-150E Training video

4500-100 Draagtas

4500-101A AC-transformator (desktop-transformator, netsnoer niet inbegrepen)

4500-400 Netsnoer (versie voor Verenigde Staten/Canada/Japan)

4500-402 Netsnoer (versie voor Europa)

4500-404 Netsnoer (versie voor Verenigd Koninkrijk)

4500-406 Netsnoer (versie voor Australië)

4500-408 Netsnoer (versie voor Zuid-Afrika)

4500-910 Barcode-scanner met montagebeugel

4500-925 Kabel voor aansluiting bedrading

4500-927 Set met USB 2.0 kabel/seriële kabel

# Beschrijving

4500-BT0 Bloeddruk met thermometer

4500-BTS Bloeddruk met thermometer en SpO2

Page 74: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

66 Toebehoren en accessoires Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

Page 75: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

67

Garantie

Spot LXiWelch Allyn garandeert dat de Spot Vital Signs LXi-producten voldoen aan de labelspecificaties en gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

De datum van aankoop is: 1) de datum in onze administratie als u het product rechtstreeks bij ons hebt gekocht, 2) de datum op de garantieregistratiekaart die u ons moet opsturen, of 3) de datum van aankoop van het product bij de erkende Welch Allyn dealer, zoals gedocumenteerd op een aankoopbewijs van de genoemde dealer.

Deze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door: 1) transport, 2) gebruik of onderhoud dat niet in overeenstemming is met de instructies op de etiketten, 3) wijzigingen of reparatie door mensen die niet door Welch Allyn zijn geautoriseerd en 4) ongelukken.

Als een product dat of accessoire die onder deze garantie valt, defect is vanwege materiaalfouten, onderdeelfouten of fabricagefouten en de garantieclaim wordt ingediend binnen de beschreven garantieperiode, zal Welch Allyn naar eigen goeddunken het defecte product of onderdeel kosteloos repareren of vervangen.

Voordat u het product voor reparatie retourneert aan een door Welch Allyn goedgekeurd servicecenter, moet u een RMA-nummer (Return Material Authorization) aanvragen. Neem hiervoor contact op met de technische dienst van Welch Allyn.

DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE VERPLICHTING VAN WELCH ALLYN BETREFFENDE DEZE GARANTIE BEPERKT ZICH TOT REPARATIE OF VERVANGING VAN DEFECTE PRODUCTEN. WELCH ALLYN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN PRODUCTDEFECT DAT GEDEKT WORDT DOOR DE GARANTIE.

Page 76: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi - Gebruikshandleiding...Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gebruikshandleiding Enter 12 7 73 361 62 01 BP AM SYS TEMP SpO2 PULS /min mmHg mmHg C DIA

68 Garantie Welch Allyn Spot Vital Signs LXi

AccessoiresRaadpleeg de gebruikshandleiding van de Masimo en Nellcor vingerclipsensor en kabel voor informatie over garantie op deze accessoires.

Raadpleeg de met de Welch Allyn bloeddrukmanchet meegeleverde gebruikshandleiding voor informatie over garantie.

Voor de SureTemp Plus sonde geldt een garantie van een jaar en voor de SureTemp Plus sondebasis een garantie van 90 dagen tegen oorspronkelijke materiaal- en fabricagefouten. De sondekapjes zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

Voor de Braun ThermoScan PRO 4000 geldt een garantie van drie jaar tegen oorspronkelijke materiaal- of fabricagefouten.

Voor de barcode-scanner geldt een garantie van vijf jaar tegen oorspronkelijke materiaal- of fabricagefouten.