Top Banner
1/5 BBV/17/2015 AD Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav vyhlašuje výběrové řízení č. BBV/17/2015 o nejvhodnější nabídku na koupi nemovitých věcí: rodinný dům čp. 53 na pozemku p. č. st. 3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 646 m 2 , stavba bez čp/če, zem. stav. na pozemku p. č. st. 224/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m 2 , dále pozemková parcela č. 1540 zahrada, ZPF o výměře 1819 m 2 , pozemková parcela č. 2835 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m 2 Vyvěsil: Svěsil:
5

 · Web viewÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchodbor OP Břeclavnám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav

Dec 31, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1:  · Web viewÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchodbor OP Břeclavnám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav

1/4 BBV/17/2015 AD

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchodbor OP Břeclav

nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav

vyhlašuje výběrové řízeníč. BBV/17/2015

o nejvhodnější nabídku na koupi nemovitých věcí:

rodinný dům čp. 53 na pozemku p. č. st. 3

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 646 m2,stavba bez čp/če, zem. stav.na pozemku p. č. st. 224/1

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m2,dále pozemková parcela č. 1540zahrada, ZPF o výměře 1819 m2,

pozemková parcela č. 2835ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2

v katastrálním území PřibiceMinimální kupní cena

1 530 800,00 Kč Termín podání nabídekdo 20. 5. 2015, 15:00 hod.

Prohlídka domu: 6. 5. 2015, 10:00 – 11:00 hod.12. 5. 2015, 13:00 – 14:00 hod.Bližší informace: www.uzsvm.cz

Telefon: 519 364 478

Vyvěsil: Svěsil:

Page 2:  · Web viewÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchodbor OP Břeclavnám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav

2/4 BBV/17/2015 AD

Vyvěsil: Svěsil:

Page 3:  · Web viewÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchodbor OP Břeclavnám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav

3/4 BBV/17/2015 AD

Vyvěsil: Svěsil:

Page 4:  · Web viewÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchodbor OP Břeclavnám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav

4/4 BBV/17/2015 AD

Vyvěsil: Svěsil: