Top Banner
Web města HRADEC KRÁLOVÉ Ondřej Vrabec www.hradeckralov e.org
54

Web města HRADEC KRÁLOVÉ

Jan 10, 2016

Download

Documents

vilina

Web města HRADEC KRÁLOVÉ. Ondřej Vrabec. www.hradeckralove.org. Aktuality krátká zpráva z každé zajímavé akce. elektronická úřední deska. zpřístupňuje dokumenty, které jsou vyvěšovány na klasické úřední desce vyhledávání a tříditění pomocí zadaných kritérií fulltextové vyhledávání. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Web mstaHRADEC KRLOVOndej Vrabecwww.hradeckralove.org

 • Aktuality krtk zprva z kad zajmav akce

 • elektronick edn deska zpstupuje dokumenty, kter jsou vyvovny na klasick edn desce vyhledvn a tditn pomoc zadanch kritri fulltextov vyhledvn

 • Pijm elektronick podn podepsan pomoc zaruenho el. podpisu zaloenho na kvalifikovanm certifiktu vydanm akreditovanm poskytovatelem certifikanch slueb.

  Elektronick podn pijat prostednictvm elektronick podatelny a splujc pedepsan nleitosti ad vyizuje stejnmi postupy a ve stejnch lhtch jako podn neelektronick.elektronick podatelna

 • Umouje obanm jednoduchm zpsobem vyhledvat a podle rznch kritri tdit vechny informace zjednn tchto orgn. Managementu umouje podrobn sledovat plnn jednotlivch kol Ke kadmu usnesen je dky propojen se spisovou slubou mon rychle vyhledat i pslun dvodov zprvy. Zjednn zastupitelstva je poizovn digitln zvukov zznam ve standardu MP3. Ke kadmu usnesen je vdy pipojena pslun stopa zznamu. Kad vstup je mon okamit tisknout ve formtu upravenm pro pslunou tiskrnu.(Rady a Zastupitelstva msta)evidence usnesenvolench orgn msta

 • Zvukov zznam z jednn Zastupitelstva azen podle programu jednn

 • Elektronick podoba informanho Zpravodaje Radnice

 • Komise mstn samosprvy provzanost do mapygeolink

 • Komise mstn samosprvy zobrazen v map

 • Web mstaHradec KrlovMapov server a jeho slubyMapa sel popisnch

 • Web mstaHradec KrlovMapov server a jeho slubyMapa sel popisnchMapa demografie

 • Web mstaHradec KrlovMapov server a jeho slubyMapa sel popisnchMapa demografieMHD a pamtky

 • Web mstaHradec KrlovMapov server a jeho slubyMapa sel popisnchMapa demografieMHD a pamtkyObvody psobnosti Mstsk zelen

 • Web mstaHradec KrlovMapov server a jeho slubyMapa sel popisnchMapa demografieMHD a pamtkyObvody psobnosti Mstsk zelenKompletn ortofotomapa

 • Web mstaHradec KrlovMapov server a jeho slubyMapa sel popisnchMapa demografieMHD a pamtkyObvody psobnosti Mstsk zelenKompletn ortofotomapaRozvojov lokality

 • Web mstaHradec KrlovMapov server a jeho slubyMapa sel popisnchMapa demografieMHD a pamtkyObvody psobnosti Mstsk zelenKompletn ortofotomapaRozvojov lokalityZimn drba mstnch komunikac

 • Web mstaHradec KrlovMapov server a jeho slubyMapa sel popisnchMapa demografieMHD a pamtkyObvody psobnosti Mstsk zelenKompletn ortofotomapaRozvojov lokalityZimn drba mstnch komunikaczemn pln msta

 • Ondej Vrabec Magistrt msta Hradec Krlovodd. informatiky Ulrichovo nm. 810, 502 10, Hradec Krlov email: ondrej.vrabec@mmhk.cz tel.: +420 495 751 387