Top Banner

Click here to load reader

of 16

Web 2. културата - култура на участие

Jun 26, 2015

ReportDownload

Business

Есенна научна конференция
Култура чрез Интернет и Интернет като култ
Департамент Масови комуникации, НБУ

  • 1. 2.0 ,

2. 4SQ , 3. #masscomnbu 4. Web 2.0 5. Web 2.0 LikeShareCommentContributeFollowCopy/pasteRemix 6. Web 2.0 - 24/365 7. 10xFind me [email protected]