Top Banner
1 6 9 5 18 3 26 16 25 17 14 4 7 2 11 13 24 22 8 20 12 10 19 23 15 21 NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE Mtha NONE NONE NONE NONE Kula NONE Yonda Qxton Qwabi Qumbu Muswa Kweya Qineni Qaqeni Lalini Tylden Luxeni Xaleni Shiloh Mceula Hukuwa Tafeni Ndyaba Zenzwa Rayini Sigxeni Dlakavu Windsor Bergsig Hewu NU Illinge Sautana Mkhanzi Hackney eLalini Dyamala Diphala Bulhoek Mchatha Drayini Siqabeni Nkolweni Mkonjana Matshaba New Rest Kingsway Aloevale Nkonkobe Kwa Gana Mlungisi Sisilane Sibonile Sawutiya Mtwakazi Mabeleni KwaTwalo eNgojini Cimezile Nkwankca Amagomla Nontloko Mmangweni Manzabetu Lokishini Brakkloof Blue Rise Amberdale Mmangweni Mayirheni Lesseyton KwaMdingi KwaMasoka KuZitungu Kamastone Gugulethu eMbekweni Tyutyutyu Ezibeleni Nomentshu Malsoleni Westbourne Kwa Ngxoki Tsitsikama Sihlambeni Ntabelanga Ngcamngeni Mcambalala Lahlangubo Hlamboteni eLuqolweni Bold Point Xhumabokwe Tshungwini Sithonjeni Emmangweni Emamfeneni Emthonjeni Silver City Sandringham Komani Park Cathcart NU Ekuphumleni KwaSisilane KwaMarepula eZweledinga Strong Yard Nontongwana Mhawu-Mhawu Ekuphumleni Poplar Grove Cofimvaba NU Romanslaagte Lower Hukuwa KuNtabankulu eMampondweni Emampondweni Victoria Park Queenstown NU Ezola Village Tambo Village Tabata Village Upper Didimana Lower Didimana KwaManzikrakra Hukuwa Mission Queensview Park Komani Hospital Mc Bride Village Lower Merino Walk Upper KuZangqokwe Lower KuZangqokwe Queenstown Central Melton Garden Estates Lukanji Amahlathi Emalahleni Tsolwana Intsika Yethu Inkwanca Nxuba Nkonkobe Sakhisizwe Bonkolo Dam S T R67 S T R61 S T R396 S T R351 S T R392 S T R345 S T R352 S T R393 S T R344 S T R397 S T R61 S T R351 S T R61 S T R351 £ ¤ N6 Municipal Demarcation Board Tel: (012) 342 2481 Fax: (012) 342 2480 email: info@demarcation.org.za web: www.demarcation.org.za WARD DELIMITATION 2016 Norm : Min Norm : Max Norm : No of Wards: Total Voters: Ü 3038 4110 3574 26 92921 Legend Local Municipalities Wards National Roads Main Roads Subplaces DECEMBER 2014 "TAKE PART IN SHAPING YOUR WARD NOW" DRAFT WARDS FOR CONSULTATION DRAFT WARDS Lukanji (EC134) Lukanji (EC134)
1

WARD DRAFT WARDS DELIMITATION Lukanji (EC134) 20161 6 9 5 18 3 26 16 25 17 14 4 7 2 11 13 24 22 8 20 12 10 19 23 15 21 NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE Mtha NONE NONE

Mar 19, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 16

  9

  5

  18

  3

  26

  16

  25

  17

  14

  4

  7

  2

  11

  13

  2422

  8

  20

  1210

  1923

  1521

  NONE

  NONE

  NONE

  NONE

  NONE

  NONE

  NONE

  NONE

  NONE

  NONE

  Mtha

  NONE

  NONE

  NONE

  NONE

  Kula

  NONE

  Yonda

  Qxton

  Qwabi

  Qumbu

  Muswa

  KweyaQineni

  Qaqeni

  Lalini

  Tylden

  Luxeni

  Xaleni

  Shiloh

  Mceula

  Hukuwa

  Tafeni

  NdyabaZenzwa

  Rayini

  Sigxeni

  Dlakavu

  WindsorBergsig

  Hewu NU

  Illinge

  Sautana

  Mkhanzi

  Hackney

  eLalini

  Dyamala

  Diphala

  Bulhoek

  Mchatha

  Drayini

  Siqabeni

  NkolweniMkonjana

  Matshaba

  New Rest

  Kingsway

  Aloevale

  Nkonkobe

  Kwa Gana

  Mlungisi

  Sisilane

  Sibonile

  Sawutiya

  Mtwakazi

  Mabeleni

  KwaTwalo

  eNgojini

  Cimezile

  NkwankcaAmagomla

  Nontloko

  Mmangweni

  Manzabetu

  Lokishini

  Brakkloof

  Blue Rise

  Amberdale

  Mmangweni

  Mayirheni

  Lesseyton

  KwaMdingi

  KwaMasoka

  KuZitungu

  Kamastone

  Gugulethu

  eMbekweni

  Tyutyutyu

  Ezibeleni

  Nomentshu

  Malsoleni

  Westbourne

  Kwa Ngxoki

  Tsitsikama

  Sihlambeni

  Ntabelanga

  Ngcamngeni

  McambalalaLahlangubo

  HlambotenieLuqolweni

  Bold Point

  Xhumabokwe

  Tshungwini

  Sithonjeni

  Emmangweni

  Emamfeneni

  Emthonjeni

  Silver City

  Sandringham

  Komani Park

  Cathcart NU

  Ekuphumleni

  KwaSisilane

  KwaMarepula

  eZweledinga

  Strong Yard

  Nontongwana

  Mhawu-Mhawu

  Ekuphumleni

  Poplar Grove

  Cofimvaba NU

  Romanslaagte

  Lower Hukuwa

  KuNtabankulu

  eMampondweni

  Emampondweni

  Victoria Park

  Queenstown NU

  Ezola Village

  Tambo Village

  Tabata Village

  Upper Didimana

  Lower Didimana KwaManzikrakra

  Hukuwa Mission

  Queensview Park Komani Hospital

  Mc Bride Village

  Lower Merino Walk

  Upper KuZangqokweLower KuZangqokwe

  Queenstown Central

  Melton Garden Estates

  Lukanji

  Amahlathi

  Emalahleni

  Tsolwana

  Intsika Yethu

  Inkwanca

  NxubaNkonkobe

  Sakhisizwe

  Bonkolo Dam

  STR67

  STR61

  STR396

  STR351

  STR392

  STR345

  STR352

  STR393

  STR344

  STR397

  STR61

  STR351

  STR61

  STR351£¤N6

  Municipal Demarcation BoardTel: (012) 342 2481Fax: (012) 342 2480email: info@demarcation.org.zaweb: www.demarcation.org.za

  WARD DELIMITATION2016

  Norm :Min Norm :Max Norm :

  No of Wards:Total Voters:

  Ü

  3038 4110

  3574 26 92921

  LegendLocal MunicipalitiesWardsNational RoadsMain RoadsSubplaces

  DECEMBER 2014

  "TAKE PART IN SHAPING YOUR WARD NOW"

  DRAFT WARDS FOR CONSULTATION

  DRAFT WARDSLukanji (EC134)

  Lukanji (EC134)