Top Banner

Click here to load reader

w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzony ...zso12. · PDF fileżywienie, zdrowe pokolenie” i podkreślają jego cel – promowanie ... odżywianie to nie wyrzeczenie

Mar 01, 2019

ReportDownload

Documents

trinhdieu

Mdre ywienie zdrowe pokolenie

Program badawczo-edukacyjny

w szkoach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dietetyki we

wsppracy z partnerem strategicznym Fundacj Coca-Cola

Zaoenia programu

Miejsce

Polskie Towarzystwo Dietetyki

Szkoy gimnazjalne i ponadgimnazjalne (w tym zawodowe) w caej Polsce

Fundacja Coca-Cola Partner

strategiczny

Zasig

12 000 uczniw, ktrzy zostan objci badaniem wiedzy ywieniowej i stanu odywienia

75 000 uczniw z ok. 2 500 szk, ktrzy wezm udzia w projekcie edukacyjnym

4-6 milionw osb, do ktrych dotrze kampania internetowa

maj grudzie 2013r. Czas

Koordynator

12 000 uczniw, ktrzy zostan objci badaniami 14 000 szk, do ktrych dotrze informacja o programie

Cele programu

Wsparcie wychowawcw

w edukacji prozdrowotnej

modziey

Przeprowadzenie oceny wiedzy ywieniowej

i stanu odywienia modziey

Opracowanie raportu oraz

wytycznych PTD w zakresie zasad

racjonalnego ywienia modziey

Promowanie zdrowego stylu

ycia wrd modziey

1 2 3 4

www.zdrowepokolenie.ptd.org.pl

Patroni programu

Korzyci z udziau w programie

Dziki udziaowi w programie i konkursie na redaktorw portalu Szkoa: Otrzymuje inspirujce, przygotowane przez ekspertw programu scenariusze lekcji o zdrowym stylu ycia oraz kreatywnym myleniu

Ma szans na zdobycie wartociowych nagrd rzeczowych dla szkoy o wartoci 5 000z za I miejsce, 3 000z za II miejsce i 2 000z za III miejsce oraz nagrd indywidualnych dla caej klasy i nauczyciela.

Dziki udziaowi w badaniu Szkoa: Przyczyni si do powstania raportu i wytycznych PTD na temat prawidowego ywienia polskiej modziey

Podczas bada, dietetyk PTD przeprowadzi interesujce zajcia dla uczniw na temat racjonalnego ywienia i zdrowego trybu ycia

Dietetyk udzieli bezpatnych, indywidualnych konsultacji uczniom, u ktrych zdiagnozowane zostan problemy wynikajce z nadwagi lub niedowagi

Etapy projektu

maj wrzesie padziernik listopad

2

grudzie

Ocena wiedzy ywieniowej i stanu

odywienia oraz edukacja modziey

Raport badawczy i oglnopolskie wytyczne dot. ywienia modziey

szkolnej

Zaangaowanie uczniw we

wsptworzenie programu

Konkurs na redaktorw

portalu

4

3 1

Etap 1 konkurs na redaktorw portalu www.zdrowepokolenie.com.pl

75 000 uczniw z ok. 2 500 szk

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Dostp do inspirujcych,

merytorycznych scenariuszy lekcji

wsparcie nauczycieli w edukacji

prozdrowotnej modziey

Motywacja uczniw do

zainteresowania si zdrowym stylem ycia

i wykorzystanie ich energii i kreatywnoci

Wartociowe nagrody

dla szk i klas

Dedykowana platforma

internetowa ze sprofilowanymi dla uczniw treciami

Konkurs dla uczniw na przykadowe artykuy, ktre

chcieliby przeczyta na platformie

zwycizcy otrzymaj nagrody, a 10

finalistw wygra super nowoczesne tablety oraz bd wsptworzy treci

na platform.

Dla szk 3 Laureatw sprzt

sportowy o wartoci nawet 5 tysicy

zotych!

KTO? KIEDY?

KTO? KIEDY?

JAK? DLACZEGO?

9 wrzenia 15 listopada 2013 r.

http://www.zdrowepokolenie.com.pl/

Etap 1 zasady konkursu

Zadanie konkursowe:

Poszukujemy wrd uczniw modych

redaktorw portalu

Praca konkursowa to wpis na bloga:

Temat Od dzi zaczynamy mdre ywienie

Forma fotostory, felieton, reporta, komiks, sonda, videoblog czyli krtki film

Kryteria oceny:

co bdzie brane pod uwag przy ocenie

pracy

Czy prace s oryginalne i kreatywne?

Czy prace jasno wyraaj prozdrowotny charakter programu Mdre ywienie, zdrowe pokolenie i podkrelaj jego cel promowanie zdrowego i aktywnego trybu ycia?

Czy prace uywaj jzyka i formy atrakcyjnej dla samych nastolatkw?

Zesp Projektowy:

ilu uczniw moe wzi udzia w konkursie i jakie s nagrody

Jeden ucze moe przygotowa jedn prac konkursow, ale szkoa moe zgosi wiele prac konkursowych. Ucze zgasza prac

pod opiek nauczyciela.

Finalici, czyli autorzy 10 najwyej ocenionych przez Jury prac, wygraj udzia w profesjonalnych warsztatach dziennikarskich oraz

zostan zaproszeni do wsptworzenia portalu dla modziey.

Zdobywcy pierwszych 3 miejsc wygraj nagrody rzeczowe dla swoich caych klas oraz nagrody dla szk, o wartoci 5 000z za

zajcie I miejsca, 3 000 z za II oraz 2 000 z za III.

Zgoszenie pracy konkursowej

Nauczyciel-opiekun zespou przesya prac konkursow na adres [email protected]

wraz z danymi ucznia oraz szkoy

Termin nadsyania prac upywa 15.11.2013r.

Przygotowanie pracy

Ucze przygotowuje prac konkursow (wpis na bloga) i przekazuje do nauczyciela opiekuna

Opcjonalnie prace nad zadaniem konkursowym mona poprzedzi realizacj lekcji o zdrowym

ywieniu i kreatywnoci wg scenariuszy ekspertw

Otrzymanie materiaw

Na adres szkoy i dyrekcji/nauczyciela podany podczas zgoszenia wysane zostaj scenariusze lekcji o zdrowym ywieniu i kreatywnoci

Zgoszenie szkoy

Dyrektor zgasza szko na stronie www.zdrowepokolenie.ptd.org.pl.

Podczas zgoszenia naley poda dane szkoy i osoby kontaktowej

Jak wzi udzia w konkursie?

mailto:[email protected]://www.zdrowepokolenie.ptd.org.pl/

KTO?

Etap 2 edukacja i ocena stanu odywienia

12 000 uczniw szk gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych

padziernik 2013r.

Pozyskanie bezpatnej pomocy dietetykw

dla uczniw z problemami ywieniowymi

Zaangaowanie szk

w pozytywn zmian nawykw ywieniowych

i stylu ycia uczniw

Pozyskanie danych o wiedzy ywieniowej i stanie odywienia modziey szkolnej

100 dietetykw przeprowadzi zajcia dla modziey oraz

dokona oceny wiedzy ywieniowej i pomiarw

antropometrycznych uczniw

Badania bd obejmowa pomiary

antropometryczne: masy ciaa wzrostu

obwody pasa i ramienia

Dietetycy udziel bezpatnych, indywidualnych

porad uczniom z problemami zwizanymi z nadwag lub niedowag

KTO? KIEDY?

KIEDY?

JAK? DLACZEGO?

Etap 3 zaangaowanie nastolatkw

75 000 uczniw z ok. 2 500 szk

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Wykorzystanie kreatywnoci

i potrzeby rywalizacji modziey

Dotarcie do uczniw dziki przekazowi dopasowanemu

form i treci: racjonalne odywianie to nie wyrzeczenie ale

umiejtno zachowania zotego

rodka i cieszenia si dziki temu

wszystkimi smakami ycia; aktywno

fizyczna jako niezbdny element

zdrowego stylu ycia

Dedykowana platforma

internetowa ze sprofilowanymi dla uczniw treciami

Zwycizcy konkursu na redaktorw bd wsptworzy portal piszc wasne teksty.

Liczne drobne konkursy dla uytkownikw

platformy podtrzymujce ich

zaangaowanie

KTO? KIEDY?

KTO? KIEDY?

JAK? DLACZEGO?

wrzesie-grudzie 2013r.

Etap 4 raport z bada i wytyczne

Raport udostpniony opinii publicznej

i rodowisku naukowemu oraz

wytyczne przekazane dietetykom

Grudzie 2013r.

Dotarcie do opinii publicznej wywoanie oglnopolskiej dyskusji

o stylu ycia i kondycji modziey

Diagnoza stanu odywienia polskich

uczniw oraz dostarczenie wszystkim

zainteresowanym eksperckich narzdzi -

wytycznych

KTO? KIEDY?

KTO? KIEDY?

JAK? DLACZEGO?

Opracowanie przez PTD raportu i wytycznych w zakresie

racjonalnego ywienia modziey, gotowych

do zaimplementowania przez rodowisko

dietetykw w kraju

Efekty programu

Opracowanie raportu na podstawie reprezentatywnego badania uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rekomendacji dotyczcych racjonalnego

ywienia tej grupy populacyjnej

Przyczynienie si do trwaej zmiany stylu ycia, w tym nawykw ywieniowych

modziey w Polsce dziki promowaniu prawidowego ywienia i regularnej aktywnoci

fizycznej

EFEKT NAUKOWY EFEKT SPOECZNY

Zapraszamy do udziau!

wicej informacji:

www.zdrowepokolenie.ptd.org.pl

Sekretariat konkursu: Tel: 537 458 829

E-mail: [email protected]

http://www.zdrowepokolenie.ptd.org.pl/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]