Top Banner

Click here to load reader

of 13

W obiektowym świecie

Jan 23, 2016

ReportDownload

Documents

roza

W obiektowym świecie…. Jakub Wołczko E-mail: [email protected] Agenda. Co to jest programowanie obiektowe, Omówienie podstawowych pojęć związanych z programowaniem obiektowym Mechanizmy programowania obiektowego w C# Słówka kluczowe Jak to wygląda w praktyce. - PowerPoint PPT Presentation

Prezentacja programu PowerPoint

W obiektowym wiecieJakub WoczkoE-mail: [email protected] to jest programowanie obiektowe,Omwienie podstawowych poj zwizanych z programowaniem obiektowymMechanizmy programowania obiektowego w C#Swka kluczoweJak to wyglda w praktyce

Co to jest programowanie obiektoweProgramowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) paradygmat programowania, w ktrym programy definiuje si za pomoc obiektw elementw czcych stan (czyli dane, nazywane najczciej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyraony jest jako zbir takich obiektw, komunikujcych si pomidzy sob w celu wykonywania zada.Czym jest klasa?Z filozoficznego punktu widzenia klasa to rodzaj klasyfikacji, czyli prby zdefiniowania cech wsplnych okrelonego obiektu (opis czego, co istnieje)Z programistycznego punktu widzenia klasa stanowi typ danych, ktry odwzorowuje wsplne cechy jakiego obiektuCzyn jest obiektObiekt jest instancj klasy, czyli rzeczywistym tworem o okrelonych cechach i zachowaniu (co co istnieje). AbstrakcjaKady obiekt w systemie suy jako model abstrakcyjnego "wykonawcy", ktry moe wykonywa prac, opisywa i zmienia swj stan oraz komunikowa si z innymi obiektami w systemie bez ujawniania, w jaki sposb zaimplementowano dane cechy. Procesy, funkcje lub metody mog by rwnie abstrahowane, a kiedy tak si dzieje, konieczne s rozmaite techniki rozszerzania abstrakcji.HermetyzacjaCzyli ukrywanie implementacji, enkapsulacja. Zapewnia, e obiekt nie moe zmienia stanu wewntrznego innych obiektw w nieoczekiwany sposb. Tylko wasne metody obiektu s uprawnione do zmiany jego stanu. Kady typ obiektu prezentuje innym obiektom swj interfejs, ktry okrela dopuszczalne metody wsppracy.PolimorfizmReferencje i kolekcje obiektw mog dotyczy obiektw rnego typu, a wywoanie metody dla referencji spowoduje zachowanie odpowiednie dla penego typu obiektu wywoywanego.DziedziczeniePorzdkuje i wspomaga polimorfizm i enkapsulacj dziki umoliwieniu definiowania i tworzenia specjalizowanych obiektw na podstawie bardziej oglnych. Dla obiektw specjalizowanych nie trzeba redefiniowa caej funkcjonalnoci, lecz tylko t, ktrej nie ma obiekt oglniejszy. W typowym przypadku powstaj grupy obiektw zwane klasami, oraz grupy klas zwane drzewami. Odzwierciedlaj one wsplne cechy obiektw.Swka kluczowe class,interface,abstract,virtual,sealed,new, override,base,public,private,protected,To co tygryski lubi najbardziejPytaniaDzikuj za uwag