Top Banner
Výukové materiály pro asistenty pedagoga PaedDr. Alexandra Khodlová
20

Výukové materiály pro asistenty pedagoga

Mar 13, 2016

Download

Documents

Výukové materiály pro asistenty pedagoga. PaedDr. Alexandra Khodlová. Zadáním úkolu bylo vytvořit cokoli, co by usnadnilo práci asistentům a zpříjemnilo učení dětem. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Vukov materily pro asistenty pedagoga

Vukov materily pro asistenty pedagoga

PaedDr. Alexandra Khodlov1Zadnm kolu bylo vytvoit cokoli, co by usnadnilo prci asistentm a zpjemnilo uen dtem.

Vzhledem kvelik nabdce kvalitnch pracovnch list i uebnic jsem tentokrt zvolila formu jednoduchch didaktickch her, kde je psun informac zintenzivnn aktivn manipulac.

Zatmco ke cvienm se dti nerady vrac, opakovn hry i kdy evidentn vzdlvac - obvykle vtaj.2Hran nebo uen? Oboje Vytitno dvakrt a je z toho sout

ten s pekvapenm

3Hry jsou podle obsahu rozdleny do tchto sloek: esk jazyk a ten (CJ), matematika (MA), prvouka, prodovda a rozvoj slovn zsoby (PR)Vkad sloce jsou hry oslovny podle zvyujc se obtnosti. Vdy jsem zaadila nkolik aktivit pro dosavadn netene.

Hry jsou podle formy rozdleny do tchto kategori : domino (D), puzzle (P), karty (K) a sponkov (S).

Formty a pravidla zstvaj stle stejn, tud odpad zdlouhav vysvtlovn, vtinou je zde jednodu a sloitj verze jedn hry, take po nacvien je mon jen navit nronost. Kad aktivita trv maximln nkolik minut, mla by pispt ke zpesten vuky nebo bt podntem knjak dal akci.Kad kopie hry je pro jednoho a tyi ky, vdy pod dohledem nebo za aktivn asti dosplho. 4ZnaenPR01-P-uitkov zvata

CJ10-D-rmy

5Omlouvm se za as, kter strvte ppravou materil, doufm vak, e pi zpracovvn budete mt ped oima Vae konkrtn klienty a pi t pleitosti Vs napadnou dal varianty vyuit. Vhodou by mla bt monost si kdykoli vytisknout jakkoli mnostv materil, nezniitelnost, jednoduch skladovatelnost, bezproblmov penen a variabilita. Snad by i neintegrovan dti mly chu si se svmi spoluky pohrt...Doporuuji nkter listy tisknout na barevn papry, podlepovat ozdobnm balicm paprem, ped laminovnm nkter obrzky vybarvit, co nap. u puzzl vrazn sniuje obtnost. Kdy si k teba i velmi neumle vybarv hru sm bude se kn jist rd vracet. Kartiky skladuju vskch se zipem, do kterch vkldm paprek spoznmkami (dal mon aktivity, ale i spchy i asy, kterch dti doshly pi skldn)6PpravaBarevn zvraznn

Tisk na barevn papr

7Nmty ke zpracovn, zkladn pravidla a monosti dalho vyuit sfotodokumentac najdete na dalch strnkch a pak konkrtn i u nkterch list. Budete-li mt jakkoli dotazy, pipomnky i vylepen, nevhejte m kontaktovat emailem na adrese: alexandrakhodlova@seznam.cz

Materily byly testovny na dtskch oddlench Thomayerovy nemocnice vPraze.

Vyuila jsem obrzky zwww.picasaweb.google.com8DOMINO (D)

Pprava: Vytisknout (texty na barevn papr), zalaminovat a vysthat. Pozor, sthejte mezi druhm a tetm sloupcem po slab e . Aktivita: Hrajte jako domino, povzbuzujte dti kvytvoen co nejdelho hada. Dti uvtaj, bude-li se snimi dospl stdat.

9D- pexesoChcete- li hrt jako pexeso a jedn li se o uspodanou dvojici (nap. povoln, psniky, pslov...), podlepte vdy 1. + 3. sloupec jednou (nap. ervenou) a 2.+ 4. sloupec jinou (nap. lutou) barvou. Dti tedy oto vdy nejdv ervenou a pak lutou kartiku, m vznikne smyslupln vta nebo sdlen.

10D- dal aktivity Hra je pomrn nron na prostor, ideln se hraje na zemi, kdy si dti mohou pesednout, aby neetly vzhru nohama. Zkartiek se daj tvoit i tzv. schody.

11D pracovn listy

Vtinu cvien lze pout i jako jednorzov pracovn listy.st vytitnho listu je mon nalepit do seitu dti een vlepuj nebo dopisuj.

12D- vyvozen nov ltkyKartiky se daj vzjemn kombinovat, na co je upozornno u konkrtnch list. (napklad mal a velk psmena, matematick operace v jednotkch a destkch)

13PUZZLE (P)

Pprava: Vytisknout, podle poteby na koprce zvtit i zmenit, mono vybarvit obrzky nebo barevn zvraznit text, zalaminovat a vystihnout.Aktivita: skldat, odhadovat een, vymlet dal mon varianty ...

14P- texty

15KARTY (K)

Pprava: Vytisknout, nkter mono vybarvit a pak zalaminovat. Ani to vak nen nezbytn. Pak rozsthat na tyi stejn velk kartiky. Aktivita: Jedn se o krtk zbavn hry rozvjejc posteh. Karty jsou si podobn, ale dn dv nejsou zcela stejn. Clem hry je najt podle dikttu jednu kartu, kterou m vyuujc (nebo diktujc dt) na mysli. Pedem je teba si ovit (nebo zopakovat), zda dti um obrzky pojmenovat

16K jak hrt?

nap: Na kart, na kterou si prv myslm, je jablko, hruka, vno a dv maliny. Na kart, na kterou si prv myslm, nen krokodl ani ptros.Dt se me ptt: Je na tvoj kart raje? Kolik je na tvoj kart motl?

Jakmile dt v, mus kartu vzt nebo na ni plcnout. Mohou hrt 1-4 dti.

17SPONKOV (S)

Pprava: Obrzky je mon, nikoli vak nutn, vybarvit. VKadm dku je vdy jedno sprvn een. To se propchne pendlkem a na druh stran barevn ozna . (Pozor, aby koleko neprosvtalo.) Pak se list zalaminuje a rozsth na prouky. Na kad prouek dvm kancelskou sponku. Aktivita: k si prouek prohldne a posune sponku na sprvn een . Svoji odpov si me otoenm prouku sm zkontrolovat. Sponka je na koleku odpov byla sprvn.

18S-dal variantyMsto sponky kolek

een je mon jen ukazovat

19Peji Vm mnoho pknch chvil strvench pi hrch.

20