Top Banner
Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo
81

Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Feb 11, 2016

Download

Documents

Tamar

Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo. Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo. Po absolvovaní tejto lekcie budete vedieť: vysvetliť, prečo sú hliníkové zliatiny najvhodnejším konštrukčným materiálom v leteckom priemysle, - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatinypre dopravné lietadlo

Page 2: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Po absolvovaní tejto lekcie budete vedieť:

vysvetliť, prečo sú hliníkové zliatiny najvhodnejším konštrukčným materiálom v leteckom priemysle,

poukázať na vlastnosti, ktoré sú dôležité pre krycie plechy trupu a krídiel dopravného lietadla,

rozlíšiť, ktoré materiály sú vhodnejšie pre spodnú a ktoré pre vrchnú povrchovú vrstvu krídiel,

pri daných vlastnostiach hliníkových zliatin určiť tie najvhodnejšie.

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

Page 3: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

vrchný plášť krídla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spodný plášť krídla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plášť trupu dopravného lietadla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materiály používané pri výrobe lietadiel musia spĺňať niekoľko požiadaviek, aby konštrukcie z nich vyrobené boli: ľahké, trvanlivé, odolné voči nárazu.. . . a pochopiteľne aby ich cena bola čo najnižšia.Týmto požiadavkám vyhovujú pri akceptovateľných nákladoch predovšetkým vysokopevné hliníkové zliatiny. Hliník je preto pri výrobe súčasných dopravných lietadiel najpoužívanejším materiálom, hoci sa v poslednej dobe stále častejšie používajú aj ďalšie moderné ľahké konštrukčné materiály.

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

Táto vzorová štúdia vás naučí vybrať vhodnú hliníkovú zliatinu pre:

A

B C

CBA

Kliknite na správnu kombináciu označení častí lietadla na tomto

obrázku:BAC

ABC

Page 4: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

vrchný plášť krídla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spodný plášť krídla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plášť trupu dopravného lietadla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materiály používané pri výrobe lietadiel musia spĺňať niekoľko požiadaviek, aby konštrukcie z nich vyrobené boli: ľahké, trvanlivé, odolné voči nárazu.. . . a pochopiteľne aby ich cena bola čo najnižšia.Týmto požiadavkám vyhovujú pri akceptovateľných nákladoch predovšetkým vysokopevné hliníkové zliatiny. Hliník je preto pri výrobe súčasných dopravných lietadiel najpoužívanejším materiálom, hoci sa v poslednej dobe stále častejšie používajú aj ďalšie moderné ľahké konštrukčné materiály.

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

Táto vzorová štúdia vás naučí vybrať vhodnú hliníkovú zliatinu pre:

A

B C

CBA

Správne !(ďalšie otázky však už také ľahké nebudú)

BAC

ABC Pokračovanie

Page 5: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

vrchný plášť krídla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spodný plášť krídla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plášť trupu dopravného lietadla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materiály používané pri výrobe lietadiel musia spĺňať niekoľko požiadaviek, aby konštrukcie z nich vyrobené boli: ľahké, trvanlivé, odolné voči nárazu.. . . a pochopiteľne aby ich cena bola čo najnižšia.Týmto požiadavkám vyhovujú pri akceptovateľných nákladoch predovšetkým vysokopevné hliníkové zliatiny. Hliník je preto pri výrobe súčasných dopravných lietadiel najpoužívanejším materiálom, hoci sa v poslednej dobe stále častejšie používajú aj ďalšie moderné ľahké konštrukčné materiály.

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

Táto vzorová štúdia vás naučí vybrať vhodnú hliníkovú zliatinu pre:

A

B C

CBA

Toto nie je správna odpoveď. Skúste inú !

BAC

ABC

Page 6: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

vrchný plášť krídla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spodný plášť krídla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plášť trupu dopravného lietadla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materiály používané pri výrobe lietadiel musia spĺňať niekoľko požiadaviek, aby konštrukcie z nich vyrobené boli: ľahké, trvanlivé, odolné voči nárazu.. . . a pochopiteľne aby ich cena bola čo najnižšia.Týmto požiadavkám vyhovujú pri akceptovateľných nákladoch predovšetkým vysokopevné hliníkové zliatiny. Hliník je preto pri výrobe súčasných dopravných lietadiel najpoužívanejším materiálom, hoci sa v poslednej dobe stále častejšie používajú aj ďalšie moderné ľahké konštrukčné materiály.

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

Táto vzorová štúdia vás naučí vybrať vhodnú hliníkovú zliatinu pre:

A

B C

CBA

Toto nie je správna odpoveď. Skúste inú !

BAC

ABC

Page 7: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Myslíte si, že trup liatadla je namáhaný podobne ako:

A. trup lode, (pôsobia naň konštantné sily v dôsledku tlaku okolitej

vody),

B. tlaková nádoba,ktorej plášť je striedavo namáhaný na tlak a ťahv dôsledku pôsobenia ohybových momentov,

alebo

C. nosník alebo mostzaťažovaný v jednom mieste konštantnou silou ?

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B C

Page 8: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Myslíte si, že trup liatadla je namáhaný podobne ako:

A. trup lode, (pôsobia naň konštantné sily v dôsledku tlaku okolitej

vody),

B. tlaková nádoba,ktorej plášť je striedavo namáhaný na tlak a ťahv dôsledku pôsobenia ohybových momentov,

alebo

C. nosník alebo mostzaťažovaný v jednom mieste konštantnou silou ?

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B C Správne !Pokračovanie

Page 9: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Myslíte si, že trup liatadla je namáhaný podobne ako:

A. trup lode, (pôsobia naň konštantné sily v dôsledku tlaku okolitej

vody),

B. tlaková nádoba,ktorej plášť je striedavo namáhaný na tlak a ťahv dôsledku pôsobenia ohybových momentov,

alebo

C. nosník alebo mostzaťažovaný v jednom mieste konštantnou silou ?

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B C Toto nie je správna odpoveď.Skúste inú !

Page 10: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Myslíte si, že trup liatadla je namáhaný podobne ako:

A. trup lode, (pôsobia naň konštantné sily v dôsledku tlaku okolitej

vody),

B. tlaková nádoba,ktorej plášť je striedavo namáhaný na tlak a ťahv dôsledku pôsobenia ohybových momentov,

alebo

C. nosník alebo mostzaťažovaný v jednom mieste konštantnou silou ?

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B C Toto nie je správna odpoveď.Skúste inú !

Page 11: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

B

Na trup lietadla pôsobia rôzne sily, v závislosti od toho, či lietadlo letí alebo stojí na zemi.

Ako je zaťažovaný trup lietadla v miestach vyznačených na obrázkoch, keď lietadlo letí ?

Page 12: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Na trup lietadla pôsobia rôzne sily, v závislosti od toho, či lietadlo letí alebo stojí na zemi.

Ako je zaťažovaný trup lietadla v miestach vyznačených na obrázkoch, keď lietadlo letí ?

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

B

Správne !Pokračovanie

Počas letu kabína lietadla tlačí na trup. Protismerne pôsobiace sily zaťažujúce počas letu trup striedavo z hora a zo spodu sú príčinou toho, že v trupe vznikajú rôzne ohybové momenty. Materiál trupu je preto namáhaný na tlak, ťah aj strih. Pôsobiace napätia nie sú statické, počas letu, štartovania a pristávania sa neustále menia.

Page 13: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

B

Toto nie jesprávna odpoveď ! Skúste tú druhú možnosť, tá bude zaručene správna !

Na trup lietadla pôsobia rôzne sily, v závislosti od toho, či lietadlo letí alebo stojí na zemi.

Ako je zaťažovaný trup lietadla v miestach vyznačených na obrázkoch, keď lietadlo letí ?

Page 14: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloNa trup lietadla pôsobia rôzne sily, v závislosti od toho, či lietadlo letí alebo stojí na zemi.

A viete, aké sily pôsobia na trup lietadla, ktoré stojí na letisku ?

A

B

Page 15: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

B

Správne !Pokračovanie

Na zemi sú sily pôsobiace na liedadlo podstatne odlišné v porovnaní s tými, ktoré naň pôsobia počas letu. Hmotnosť lietadla je konštantne rozložená na podvozku, ktorý zaťažuje trup zo spodu. V ostatných miestach na trup pôsobia gravitačné sily.

Na trup lietadla pôsobia rôzne sily, v závislosti od toho, či lietadlo letí alebo stojí na zemi.

A viete, aké sily pôsobia na trup lietadla, ktoré stojí na letisku ?

Page 16: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

B

Toto nie jesprávna odpoveď !

Sily znázornené správne na obrázku B !

Na trup lietadla pôsobia rôzne sily, v závislosti od toho, či lietadlo letí alebo stojí na zemi.

A viete, aké sily pôsobia na trup lietadla, ktoré stojí na letisku ?

Page 17: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivév súvislosti s trupom lietadla ?

Lietadlo počas svojej životnosti prejde množstvom cyklov pri ktorých sa neustále strieda čas strávený na zemi a vo vzduchu.

Mechanické namáhanie materiálu, z ktorého je vyrobený trup lietadla je vo vzduchu a na zemi rovnaké.

V materiáloch, z ktorých je vyrobený povrch trupu lietadla, pôsobia počas letu neustále sa cyklicky meniace napätia.

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloA B C

áno

áno

nie

áno

nie

áno

nie

nie

áno

Page 18: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivév súvislosti s trupom lietadla ?

Lietadlo počas svojej životnosti prejde množstvom cyklov pri ktorých sa neustále strieda čas strávený na zemi a vo vzduchu.

Mechanické namáhanie materiálu, z ktorého je vyrobený trup lietadla je vo vzduchu a na zemi rovnaké.

V materiáloch, z ktorých je vyrobený povrch trupu lietadla, pôsobia počas letu neustále sa cyklicky meniace napätia.

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloA B C

áno

nie

áno

Správne !Pokračovani

e

Page 19: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivév súvislosti s trupom lietadla ?

Lietadlo počas svojej životnosti prejde množstvom cyklov pri ktorých sa neustále strieda čas strávený na zemi a vo vzduchu.

Mechanické namáhanie materiálu, z ktorého je vyrobený trup lietadla je vo vzduchu a na zemi rovnaké.

V materiáloch, z ktorých je vyrobený povrch trupu lietadla, pôsobia počas letu neustále sa cyklicky meniace napätia.

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloA B C

áno

áno

nie

áno

nie

áno

nie

nie

áno

Toto je nesprávna odpoveď !

Page 20: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivév súvislosti s trupom lietadla ?

Lietadlo počas svojej životnosti prejde množstvom cyklov pri ktorých sa neustále strieda čas strávený na zemi a vo vzduchu.

Mechanické namáhanie materiálu, z ktorého je vyrobený trup lietadla je vo vzduchu a na zemi rovnaké.

V materiáloch, z ktorých je vyrobený povrch trupu lietadla, pôsobia počas letu neustále sa cyklicky meniace napätia.

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloA B C

áno

áno

nie

áno

nie

áno

nie

nie

áno

Toto je nesprávna odpoveď !

Page 21: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu A B C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť tuhosť exponent spevnenia

Page 22: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu A B C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť tuhosť exponent spevnenia

Omyl !Ťažnosť do lomu nie jeveľmi dôležitá.

Page 23: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu A B C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť tuhosť exponent spevnenia

Omyl !Ťažnosť do lomu nie je dôležitá.

Page 24: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu A B C pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť tuhosť exponent spevnenia

Správne !Ťažnosť do lomu je úplne nepodstatná, pretože pri namáhaní materiálu trupu nedochádza k jeho plastickej deformácii.

Page 25: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu A B C pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť tuhosť exponent spevnenia

Chyba !

Page 26: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu A B C pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť tuhosť exponent spevnenia

Chyba !

Page 27: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu B pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť A B C tuhosť exponent spevnenia

Áno !Pevnosť je dôležitá.Avšak životnosť trupu lietadla nezávisí od pevnosti materiálu, z ktorého je trup vyrobený. Preto v tomto prípade pevnosť nie je najdôležitejšou vlastnosťou.

Page 28: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu B pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť A tuhosť exponent spevnenia A B C

Áno !Tieto vlastnosti sú skutočne najdôležitejšie pre správny výber materiálu pre trup lietadla. Vhľadom na cyklické namáhanie trupu sú práve únavová životnosť, lomová húževnatosť a tuhosť najdôležitejšími vlastnosťami.

Page 29: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu B pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť A B C tuhosť exponent spevnenia

Chyba !

Page 30: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu B pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť A B C tuhosť exponent spevnenia

Chyba !

Page 31: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu B pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť A tuhosť exponent spevnenia C

Áno !Ťažnosť do lomu a exponent spevnenia nie sú v tomto prípade dôležité, pretože súvisia s plastickou deformáciou.Materiál trupu lietadla je však počas prevádzky lietadla neustále v elastickom režime a nedeformuje sa plasticky.

Pokračovanie

Page 32: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu B pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť A tuhosť exponent spevnenia A B C

Chyba !

Page 33: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloZaťažovacie podmienky rozhodujú o tom, ktoré z mechanických vlastností sú najdôležitejšími pri výbere materiálu pre trup lietadla.

Vyberte zo zoznamu mechanických vlastností tie, ktoré sú: A. veľmi dôležité, B. dôležité a C. úplne nepodstatné

z hľadiska mechanického namáhania trupu lietadla v bežných prevádzkových podmienkach ! Postupne pri každej vlastnosti kliknite na správne písmeno. ťažnosť do lomu C pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu B pevnosť v šmyku lomová húževnatosť únavová životnosť A tuhosť exponent spevnenia A B C

Chyba !

Page 34: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloA teraz sa zamyslite nad tým, ako správne vybrať vhodný materiál pre povrch krídiel lietadla.Počas letu sa krídlo správa ako votknutý nosník.Ktorý z týchto nosníkov je namáhaný podobným spôsobom ako krídlo lietadla počas letu?

A

B

C

Page 35: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloA teraz sa zamyslite nad tým, ako správne vybrať vhodný materiál pre povrch krídiel lietadla.Počas letu sa krídlo správa ako votknutý nosník.Ktorý z týchto nosníkov je namáhaný podobným spôsobom ako krídlo lietadla počas letu?

A B CNie !Takto je krídlo namáhané keď lietadlo stojí na letisku. Ohybový moment je spôsobený len vlastnou tiažou krídla a namáhanie je preto oveľa menšie, ako keby lietadlo letelo. Z tohto hľadiska nie sú úvahy o týchto zaťažovacích podmienkach rozhodujúce.

Page 36: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloA teraz sa zamyslite nad tým, ako správne vybrať vhodný materiál pre povrch krídiel lietadla.Počas letu sa krídlo správa ako votknutý nosník.Ktorý z týchto nosníkov je namáhaný podobným spôsobom ako krídlo lietadla počas letu?

A B C

Pokračovanie

Áno !Takto je krídlo skutočne namáhané počas letu. Tieto napätia sú oveľa väčšie v porovnaní s tými, ktorými je krídlo zaťažované keď lietadlo stojí na zemi. Preto sú tieto rozhodujúcim kritériom pri návrhu dizajnu krídla, ako aj pri výbere vhodných materiálov.

Page 37: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloA teraz sa zamyslite nad tým, ako správne vybrať vhodný materiál pre povrch krídiel lietadla.Počas letu sa krídlo správa ako votknutý nosník.Ktorý z týchto nosníkov je namáhaný podobným spôsobom ako krídlo lietadla počas letu?

A BC

Nie !Takto nie je krídlo namáhané počas letu. Dalo by sa však takto znázorniť namáhanie krídla počas série letov, kedy sa neustále strieda čas strávený vo vzduchu a na zemi. Avšak keďže napätia pôsobiace v krídle počas letu sú oveľa väčšie, sú z hľadiska dizajnu rozhodujúce.

Page 38: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

B

Rôzne napätia, ktorými je vrchný a spodný povrch krídla lietadla zaťažovaný počas letu ovplyvňujú aj výber materiálov.Pokúste sa určiť, ktoré napätia sú v jednotlivých prípadoch rozhodujúce !

C

D

Vrchný povrch krídla

Vo vrchnom povrchu krídla pôsobia počas letuprevažne:

ťahové

tlakové

premenlivé

šmykové napätia.

Page 39: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

B

Rôzne napätia, ktorými je vrchný a spodný povrch krídla lietadla zaťažovaný počas letu ovplyvňujú aj výber materiálov.Pokúste sa určiť, ktoré napätia sú v jednotlivých prípadoch rozhodujúce !

C

D

Vrchný povrch krídla

Vo vrchnom povrchu krídla pôsobia počas letuprevažne:

ťahové

tlakové

premenlivé

šmykové napätia.

AOmyl

!

Page 40: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

B

Rôzne napätia, ktorými je vrchný a spodný povrch krídla lietadla zaťažovaný počas letu ovplyvňujú aj výber materiálov.Pokúste sa určiť, ktoré napätia sú v jednotlivých prípadoch rozhodujúce !

C

D

Vrchný povrch krídla

Vo vrchnom povrchu krídla pôsobia počas letuprevažne:

ťahové

tlakové

premenlivé

šmykové napätia.

Správne !

Pokračovanie !

Page 41: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

B

Rôzne napätia, ktorými je vrchný a spodný povrch krídla lietadla zaťažovaný počas letu ovplyvňujú aj výber materiálov.Pokúste sa určiť, ktoré napätia sú v jednotlivých prípadoch rozhodujúce !

D

Vrchný povrch krídla

Vo vrchnom povrchu krídla pôsobia počas letuprevažne:

ťahové

tlakové

premenlivé

šmykové napätia.

Omyl !

C

Page 42: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

B

Rôzne napätia, ktorými je vrchný a spodný povrch krídla lietadla zaťažovaný počas letu ovplyvňujú aj výber materiálov.Pokúste sa určiť, ktoré napätia sú v jednotlivých prípadoch rozhodujúce !

C

D

Vrchný povrch krídla

Vo vrchnom povrchu krídla pôsobia počas letuprevažne:

ťahové

tlakové

premenlivé

šmykové napätia.

Omyl !

Page 43: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloRôzne napätia, ktorými je vrchný a spodný povrch krídla lietadla zaťažovaný počas letu ovplyvňujú aj výber materiálov.Pokúste sa určiť, ktoré napätia sú v jednotlivých prípadoch rozhodujúce !

A

B

C

DSpodný povrch krídla

V spodnom povrchu krídla pôsobia počas letuprevažne:

ťahové

tlakové

premenlivé

šmykové napätia.

Page 44: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloRôzne napätia, ktorými je vrchný a spodný povrch krídla lietadla zaťažovaný počas letu ovplyvňujú aj výber materiálov.Pokúste sa určiť, ktoré napätia sú v jednotlivých prípadoch rozhodujúce !

A

B

C

DSpodný povrch krídla

V spodnom povrchu krídla pôsobia počas letuprevažne:

ťahové

tlakové

premenlivé

šmykové napätia.

Pokračovanie !

Správne !

Page 45: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloRôzne napätia, ktorými je vrchný a spodný povrch krídla lietadla zaťažovaný počas letu ovplyvňujú aj výber materiálov.Pokúste sa určiť, ktoré napätia sú v jednotlivých prípadoch rozhodujúce !

A

C

DSpodný povrch krídla

V spodnom povrchu krídla pôsobia počas letuprevažne:

ťahové

tlakové

premenlivé

šmykové napätia.

Omyl !

B

Page 46: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloRôzne napätia, ktorými je vrchný a spodný povrch krídla lietadla zaťažovaný počas letu ovplyvňujú aj výber materiálov.Pokúste sa určiť, ktoré napätia sú v jednotlivých prípadoch rozhodujúce !

A

B

DSpodný povrch krídla

V spodnom povrchu krídla pôsobia počas letuprevažne:

ťahové

tlakové

premenlivé

šmykové napätia.

Omyl !

C

Page 47: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloRôzne napätia, ktorými je vrchný a spodný povrch krídla lietadla zaťažovaný počas letu ovplyvňujú aj výber materiálov.Pokúste sa určiť, ktoré napätia sú v jednotlivých prípadoch rozhodujúce !

A

B

C

DSpodný povrch krídla

V spodnom povrchu krídla pôsobia počas letuprevažne:

ťahové

tlakové

premenlivé

šmykové napätia.

Omyl !

Page 48: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

C

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

vrchný povrch krídla

Page 49: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

C

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

vrchný povrch krídla

Správne !

Pokračovanie

Page 50: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

C

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

vrchný povrch krídla

B

Chyba !

Page 51: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

vrchný povrch krídla

Chyba !

C

Page 52: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

spodný povrch krídla

C

Page 53: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

B

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

spodný povrch krídla

CA

Správne !

Pokračovanie

Page 54: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

spodný povrch krídla

CB

Chyba !

Page 55: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

spodný povrch krídla

Chyba !

C

Page 56: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

C

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

povrch trupu lietadla

Page 57: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

B

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

C

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

povrch trupu lietadla

A

Chyba !

Page 58: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Na tejto strane je zoznam vlastností, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska výberu materiálu pre trup, vrchný a spodný plášť krídla lietadla. Mnohé z nich sú dôležité vo všetkých troch prípadoch. Avšak je zrejmé, že sú v jednotlivých prípadoch výrazné rozdiely medzi požadovanými vlastnosťami. Posúďte, ktoré vlastnosti sú dôležité pre:

C

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

povrch trupu lietadla

B

Chyba !

Page 59: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B

Okrem týchto mechanických vlastností sú pri výbere materiálu dôležité aj niektoré fyzikálne vlastnosti.

V oblasti letectva je mimoriadne dôležitá snaha o znižovanie hmot-nosti, takže jednou z najdôležitejších požiadaviek je nízka hustota.Preto sa vyžaduje predovšetkým používanie materiálov s dobrými špecifickými mechanickými vlastnos-ťami (pomer vlastnosť/hustota)C

pevnosť v tlaku, tuhosť, únavová odolnosť, lomová húževnatosť

únavová odolnosť, lomová húževnatosť, pevnosť v ťahuúnavová odolnosť, lomová húževnatosť

povrch trupu

Správne !Pokračovanie

spodný povrch krídla

vrchný povrch krídla

Page 60: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A B

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T7651 ?7055-T7751 ?7150-T7751 ?7075-T7351 ?7475-T7351

2024-T36013-T66082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 61: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloMateriál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T7651 ?7055-T7751 ?7150-T7751 ?7075-T7351 ?7475-T7351

2024-T36013-T66082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

B

nevyhovuje

Správne !Najpevnejšie z hliníkových zliatin zvyčajne nemajú dostatočnú lomovú húževnatosť, ktorá je nevyhnutná pri konštrukcii trupu lietadla. Zliatina 7150-T7751 je z uvedených zliatin síce najvhodnejšia, no vyrábajú sa z nej len výstuhy trupu, avšak vonkajší povrch trupu lietadla nie.

Pokračovanie !

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 62: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T7651 ?7055-T7751 ?7150-T7751 ?7075-T7351 ?7475-T7351

2024-T36013-T66082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Chyba !

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 63: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351 ?

2024-T36013-T66082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 64: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351 ?

2024-T36013-T66082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

Správne !Toto je zliatina série 7xxx s najvyššou lomovou húževnatosťou, ktorá je vhodná na výrobu trupu lietadla. Avšak jej použitie na tieto účely nie je až do takej miery rozšírené, ako napr. pri zliatine 2024.

Pokračovanie !

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 65: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351 ?

2024-T36013-T66082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Chyba !

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 66: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T3 ?6013-T66082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 67: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T3 ?6013-T66082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Chyba !

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 68: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T3 ?6013-T66082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

Správne !Táto zliatina sa používa najčastešie pri výrobe povrchu trupu lietadla. Má mimoriadne vhodnú kombináciu lomovej húževnatosti a pevnosti. Keďže je však obtiažne zvariteľná, jednotlivé diely konštrukcie trupu lietadla sa zvyčajne vzájomne spájajú nitovaním.Pokračovanie !

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 69: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T6 ?6082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 70: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T6 ?6082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Chyba !

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 71: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T6 ?6082-T65083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

Správne !Toto je príklad nedávno vyvinutej 6xxx zliatiny, ktorá má tiež mimoriadne vhodnú kombináciu lomovej húževnatosti a pevnosti. Keďže je aj dobre zvariteľné, začína sa používať v nových typoch lietadiel. Súčasným vývojovým trendom v leteckom priemysle je snaha nahradiť nitované konštrukcie zvarovanými.Pokračovanie !

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 72: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T66082-T6 ?5083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 73: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloMateriál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T66082-T6 ?5083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Správne !Zliatina 6082 a iné tradičné 6xxx zliatiny nemajú dostatočnú pevnosť na to, aby dokázali konkurovať zliatinám 2xxx, 7xxx a novovyvinutým druhom vysokopevných 6xxx zliatin používaných pri konštrukciách trupov lietadiel.

Pokračovanie !Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 74: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T66082-T6 ?5083-H31050A-H9

3193-H4A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Chyba !

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 75: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T66082-T65083-H3 ?1050A-H9 ?

3193-H4 ?A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník ?

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd.

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 76: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloMateriál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T66082-T65083-H3 ?1050A-H9 ?

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd. 3193-H4 ?

A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník ?

Správne !Nevytvrditeľné zliatiny (napr. 3xxx a 5xxx) nemôžu pevnosťou konkurovať precipitačne vytvrditeľným zliatinám používaným pri konštrukciách trupov lietadiel.

Pokračovanie !Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 77: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T66082-T65083-H3 ?1050A-H9 ?

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

vyhovuje

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd. 3193-H4 ?

A201.0-T7A356.0-T6S413technicky čistý hliník ?

Chyba !

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

Page 78: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T66082-T65083-H31050A-H9

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]vyhovuje

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd. 3193-H4

A201.0-T7 ?A356.0-T6 ?S413 ?technicky čistý hliník

Page 79: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadloMateriál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T66082-T65083-H31050A-H9

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd. 3193-H4

A201.0-T7 ?A356.0-T6 ?S413 ?technicky čistý hliník

Správne !Nevytvrditeľné zliatiny (napr. 3xxx a 5xxx) nemôžu pevnosťou konkurovať precipitačne vytvrditeľným zliatinám používaným pri konštrukciách trupov lietadiel.

Koniec !

Page 80: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatiny

pre dopravné lietadlo

A

Materiál trupu lietadlaPožadované vlastnosti: » únavová životnosť » pevnosť v tlaku » pevnosť v šmyku

» lomová húževnatosť » pevnosť v ťahu » tuhosťNa účely posúdenia, ktorý materiál je pre konkrétnu aplikáciu najvhodnejší, sa používajú diagramy vlastností. Plášť lietadla sa musí vyrobiť z materiálu, ktorý má vysokú pevnosť a lomovú húževnatosť. Graf závislosti „ťahová pevnosť – lomová húževnatosť“ sa preto dá použiť na posúdenie, ktorá z hliníkových zliatin je z tohto hľadiska najvhodnejšia.V tomto cvičení sa porovnávajú vlastnosti niektorých hliníkových zliatin vhodných na oplášťovanie trupu lietadla. Vyberte postupne z uvedených zliatin tie, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska hore uvedených vlastností.

7449-T76517055-T77517150-T77517075-T73517475-T7351

2024-T36013-T66082-T65083-H31050A-H9

Pevnosť v ťahu – Lomová húževnatosť

Pevnosť v ťahu [MPa]

Lomová húževnatosť [MPa.m1/2]vyhovuje

B

nevyhovuje

Zdroj: CESGranta Design Ltd. 3193-H4

A201.0-T7 ?A356.0-T6 ?S413 ?technicky čistý hliník

Chyba !

Page 81: Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo

Výber hliníkovej zliatinypre dopravné lietadlo

Koniec !

Zdroj: http://aluminium.matter.org.ukVypracoval: J. Jerz, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV,

Bratislava