Top Banner
Vejetasyon çalışmaları, 1. Yapıya bağlı olarak (strüktürel) 2. Floristik olarak (floristik kompozisyon) 3. Ekolojik olarak Yapıya bağlı olarak: En kolay&basit sintaksonomik kategoriler oluşturulmaksızın örneklik alanların floristik yapısı (aynı tabloda) Ağaç katı, çalı katı, ot katı Floristik olarak: Değişik floristik metotlar (örn. Braun- Blanquet alan değerlendirmesi karakter türlere göre Ekolojik olarak: Daha zor&karmaşık ekolojik veriler toplanarak, istatistiksel analizler (bilgisayarlar yardımıyla) toprak, iklim, Vejetasyon Çalışmalarının Yürütülme Şekilleri
22

Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Jan 13, 2016

Download

Documents

Soo

Vejetasyon Çalışmalarının Yürütülme Şekilleri. Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon) Ekolojik olarak Yapıya bağlı olarak: En kolay&basit sintaksonomik kategoriler oluşturulmaksızın - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Vejetasyon çalışmaları,

1. Yapıya bağlı olarak (strüktürel)

2. Floristik olarak (floristik kompozisyon)

3. Ekolojik olarak

• Yapıya bağlı olarak: En kolay&basit

sintaksonomik kategoriler oluşturulmaksızın

örneklik alanların floristik yapısı (aynı tabloda) Ağaç katı, çalı katı, ot katı

• Floristik olarak: Değişik floristik metotlar (örn. Braun-Blanquet alan değerlendirmesi karakter türlere göre

• Ekolojik olarak: Daha zor&karmaşık

ekolojik veriler toplanarak, istatistiksel analizler (bilgisayarlar yardımıyla)

toprak,

iklim,

topoğrafya, v.s.

Vejetasyon Çalışmalarının Yürütülme Şekilleri

Page 2: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Yuva (Niş), Çevre (ekolojik parsel) & İstasyon (Habitat)

Benzer habitatlar aynı tip vejetasyon

Örnek ? Kaliforniya x Alanya, Anamur

?

Çevre; belirli bir zamanda,belirli bir yerde/habitatta etkili

İLİŞKİSİ

ÇEVRE

fiziksel, kimyasal ve biyotik faktörlerin bütünü

Page 3: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

System of Syntaxonomic Nomenclature

Taxonomic category Syntaxon Suffix Example

Class Upperclass -ea PhragmiteaOrdo Class -etea Phragmitetea

Order -etalia LittorelletaliaFamilia Genus Alliance -ion Alnion glutinosae Species Association -etum Ericetum tetralicisSubspecies Subassociation -osum Artemisietum maritimae

agrostidetosumVariantFasiyes

Note: To convert a plant name to a syntaxon name, the suffixes are attached plant genus names. The plant species names are converted to syntaxa with the use of Latin genitive case throughout. Names ending in -ae; -es becomes -is; -um becomes -um, and -us becomes-is.

Page 4: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)
Page 5: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)
Page 6: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

1. Türlerin çeşitliliği

Bir Bitki Birliğinin Özellikleri

2. Hayat formları ve yapı

3. Hakim olma (dominantlık)

4. İzafi bolluk

5. Beslenme yapısı

Page 7: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Bitkiler Arasındaki Karşılıklı İlişkiler

1. Disjanktif (temassız) ilişkiler

2. Konjanktif (temaslı) ilişkiler

1. Disjanktif (temassız) ilişkiler

farklı tür bireyleri ayrı ayrı yerlerde

farklı tür bireyleri aynıyerde

RekabetBesin, ışık, su, toprak---- Örnek: Suaeda maritima

Güney Fransa

Page 8: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Bitkiler Arasındaki Karşılıklı İlişkiler (devam)

1. Disjanktif (temassız) ilişkiler (devam)

Fertler arasında dikey tabakalaşma---Annual, geofit, hemikriptofit, kamefit

Beraber yaşama kapasiteleri (Sadakat veya bağlılık ilişkileri)

Onobrychis viciifolia

Onobrychis cornuta

Page 9: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Bitkiler Arasındaki Karşılıklı İlişkiler (devam)

1. Disjanktif (temassız) ilişkiler (devam)

Fertler arasında dikey tabakalaşma---Annual, geofit, hemikriptofit, kamefit

Beraber yaşama kapasiteleri (Sadakat veya bağlılık ilişkileri)

Acantholimon ulucinum-Kardikeni

Astragalus-Geven

Page 10: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Bitkiler Arasındaki Karşılıklı İlişkiler (devam)

1. Disjanktif (temassız) ilişkiler (devam)

Kesim, otlatma, veya benzer işlemlerden etkilenme

Artemisia fragrans- Yavşan

Artemisia absinthium- Yavşan

Page 11: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Bitkiler Arasındaki Karşılıklı İlişkiler (devam)

1. Disjanktif (temassız) ilişkiler (devam)

Kesim, otlatma, veya benzer işlemlerden etkilenme

Quercus pubescens-Tüylü Meşe

Page 12: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Acantholimon

Page 13: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Bitkilerin Fiziksel Çevreyle Olan İlişkileri

•İklim faktörleri

•Toprak faktörleri

•Topoğrafik faktörler

Bitkilerin Ekolojik Hoşgörürlüğü

•Geniş ekolojik toleranslı

•Dar ekolojik toleranslı

Page 14: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Bitkilerin Ekolojik Başarısı

Rumex scutatus Schild

Page 15: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)

Astragalus microcephalus

Page 16: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)
Page 17: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)
Page 18: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)
Page 19: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)
Page 20: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)
Page 21: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)
Page 22: Vejetasyon çalışmaları, Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon)