Top Banner
VU + DUO Uživatelská příručka Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Výkonný 405 MHz MIPS procesor Rozšířený operační systém Linux Integrovaný dvojitý tuner Integrovaný 10/100 Ethernet Podpora různých plug-inů
72

Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Mar 27, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

VU+ DUO

Uživatelská příručkaVáš chytrý Linuxový TV přehrávač

• Výkonný 405 MHz MIPS procesor• Rozšířený operační systém Linux• Integrovaný dvojitý tuner• Integrovaný 10/100 Ethernet• Podpora různých plug-inů

Page 2: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

Obsah(A)...........................................................................................................Bezpečnostní opatření!!!....................................................................................................................................... 4(B)...........................................................................................................Obsah balení........................................................................................................................................................ 6(C)...........................................................................................................Popis produktu....................................................................................................................................................... 7(D)...........................................................................................................Podmíněný přístup................................................................................................................................................ 9(E)...........................................................................................................Dálkový ovladač................................................................................................................................................... 11(F) Hlavní vlastnosti ....................................................................................................................................... 13(G)Technická data ......................................................................................................................................... 14

I. Instalace Vu+ 1............................................................................................................Připojení satelitních kabelů ............................................................................................................................... 152............................................................................................................Připojení TV (a videa) ....................................................................................................................................... 163............................................................................................................Připojení napájení ............................................................................................................................................. 184............................................................................................................Napájení Zap/Vyp ........................................................................................................................................... 18

II. První Instalace (použití Průvodce)Krok 1. Výběr jazyka .................................................................................................................................. 19Krok 2. Konfigurace připojení satelitu ........................................................................................................ 19Krok 3. Instalace základního seznamu satelitů .......................................................................................... 23Krok 4. Volba rodičovského řízení ............................................................................................................. 23

III. Základní operace1............................................................................................................Přepínání kanálu .............................................................................................................................................. 242............................................................................................................Řízení hlasitosti................................................................................................................................................ 243............................................................................................................Výběr zvukové stopy ........................................................................................................................................ 254............................................................................................................Titulky ............................................................................................................................................................... 255............................................................................................................Teletext ............................................................................................................................................................ 266............................................................................................................Programové informace (Informační pruh) ........................................................................................................ 277............................................................................................................Sez

Page 3: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

IV. Konfigurace systému1. Hlavní Menu ............................................................................................................................................ 432. Nastavení systému................................................................................................................................... 44

2-1. Hledání služeb ................................................................................................................................... 44A. Konfigurace tuneru ............................................................................................................................ 44B. Nahrání základního seznamu služeb................................................................................................. 45C. Automatické hledání služeb ............................................................................................................... 45D. Ruční hledání služeb ......................................................................................................................... 46

2-2. Konfigurace systému ......................................................................................................................... 48A. Nastavení A/V .................................................................................................................................... 48B. Výběr jazyka ...................................................................................................................................... 50C. Přizpůsobení ...................................................................................................................................... 50D. Výběr časového pásma ..................................................................................................................... 52E. Nastavení pevného disku .................................................................................................................. 53F. Nastavení předního displeje .............................................................................................................. 53G. Nastavení sítě.................................................................................................................................... 54H. Změna povrchu .................................................................................................................................. 56

2-3. Kontrola CAMu .................................................................................................................................. 562-4. Rodičovské řízení .............................................................................................................................. 572-5. Tovární reset ...................................................................................................................................... 602-6. Kontrola HW a SW informací ............................................................................................................. 61

A. Informace o službách ......................................................................................................................... 61B. Informace o systému ......................................................................................................................... 62

V. Autorská práva – GNU GPL ....................................................................................................................... 63VI. Struktura Menu .......................................................................................................................................... 67VII. Řešení problémů ....................................................................................................................................... 68VIII. Slovníček .................................................................................................................................................. 69

Page 4: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

(A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!Vu+ Duo byl navržen a vyroben v souladu s požadavky EU na bezpečnost zákazníků. Prosím pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní opatření.

1. Připojení napájení•Tento produkt pracuje pouze v rozsahu AC 100V-250V a 50Hz/60Hz. Prosím nejprve zkontrolujte tyto parametry dříve, než zapněte zařízení.

•Prosím buďte si jisti, že máte zařízení odpojeno dříve, než začnete provádět jakékoliv instalační nebo údržbářské procedury.

2. Přetížení• Nepřetěžujte zástrčku ve zdi, prodlužovací kabel nebo adaptér, může tím dojít k hoření nebo elektrickému šoku.

3. Tekutiny•Tento produkt není voděodolný a nesnese žádné druhy tekutin.•Prosím nečistěte tento produkt mokrým hadrem, který může způsobit zkrat.•Nepokládejte nad přístroj mokré objekty.

4. Větrání•Zajistěte dostatečný prostor mezi produktem a dalšími přístroji, aby docházelo ke správnému větrání produktu.•Nepokládejte na horní nebo spodní část cokoliv, co by mohlo zakrýt větrací otvory produktu. To by vedlo ke zvýšení teploty systému a mohlo by dojít k selhání produktu.

•Nepokládejte jiná elektrická zařízení na produkt.•Nevkládejte jakékoliv špičaté předměty, jako šroubovák, nebozez atd. do větracích otvorů produktu. To může poškodit produkt.

5. Připojení satelitního kabelu• Odpojte produkt od napájení dříve, než budete připojovat satelitní kabel k produktu, jinak tím můžete zničit LNB.

6. Zemnění• LNB musí být uzemněn ke stejné zemi, jako je satelitní anténa.

7. Umístění•Umístěte produkt do místnosti.•Nevystavujte produkt dešti, Slunci nebo bleskům.•Neumísťujte produkt blízko zdrojům tepla, jako např. radiátorům.•Ujistěte se, že vzdálenosti od jiných elektrických zařízení a zdi jsou větší jak 10cm.

Page 5: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

8. Blesky, bouře nebo nepoužívání• Vypněte produkt a odpojte kabel satelitní anténu během bouří nebo blesků, zvláště pokud necháváte přístroj o samotě anebo jej dlouhodobě nepoužíváte. Tím předejdete možnému zničení od přepětí nebo blesků.

9. Výměna částí•Neautorizovaná výměna částí obzvláště od nekvalifikovaných techniků, může zničit produkt.•Ujistěte se, že výměnu částí, pokud je potřeba, provede kvalifikovaný technik, který k tomu použije komponenty určené výrobcem.

10. Pevný disk

•Nepřesunujte produkt nebo nevypínejte napájení, pokud pevný disk (HDD) stále běží. Můžete tím zničit HDD a také systém.

•Společnost není zodpovědná za jakékoliv poškození dat na HDD neopatrným či nesprávným zacházením.

* "WEEE" vysvětlení znaku

Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci doby života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel, a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného odpadu. Přispěje to ke zlepšení stavu životního prostředí nás všech.

5

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 6: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

(B) Obsah balení

Prosím zkontrolujte celý obsah balení dříve, než začnete produkt používat.

• Vu+ Duo• Dálkový ovladač• Baterie• HDMI kabel• Uživatelská příručka

6 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 7: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

(C) Popis produktu

O Přední panel

Display

Zobrazuje informace aktuální nabídky.16 znaků bodově VFD

Přepínací kotouč

Pohybuje se v aktuálním seznamu Menu nahotu a dolů.Stiskem potvrzujete výběr.

USB port

Připojuje USB flash paměti nebo externí HDD.

Slot čtečky přístupových karet

Dva sloty přístupových karet umožňují: jeden Conax a jeden jiný pro Xcript

Slot CI modulu

Umožňuje vložení dvou CI modulů.

Page 8: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

(1) LNB 1 In / LNB 2 InJe možno připojit až dvě satelitní antény.

(2) S/PDIFPřipojení k digitálnímu zvukovému systému pomocí S/PDIF kabelu.

(3) Video výstupPřipojení k TV pomocí RCA kabelu.

(4) Audio výstupPřipojení k TV pomocí RCA kabelu.

(5) Komponenty (YPbPr)Připojení k TV pomocí komponentního kabelu.

(6) SCARTDva SCART konektory umožní připojení TV a / nebo videa pomocí SCART kabelů.

(7) HDMI

Připojení k TV pomocí HDMI kabelu pro oba signály, zvukový i obrazový.

(8) e-SATAPřipojení externího HDD pomocí e-SATA kabelu.

(9) EthernetPřipojení k počítači nebo jiného přijímači Vu+.

(10) USBPřipojení USB flash paměti nebo externího HDD.

(11) RS232

Připojení k počítači pomocí RS232 datového portu.

(12) Ventilátor

(13) Konektor napájecího kabelu

Připojuje napájecí kabel.

(14) Přepínač Zap/Vyp

Zapíná / Vypíná napájení.

O Zadní panel

Page 9: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

(D) Podmíněný přístupMezi kanály, které najde Vu+ Duo, mohou být i takové, které lze sledovat pouze pomocí odpovídající přístupové karty a / nebo CAMu (CAM = Conditional Access Module = Modul podmíněného přístupu). Vu+ Duo umožňuje vložení dvou přístupových karet a dvou CAMů. Uživatel si potřebuje zakoupit tyto karty a moduly, které jsou potřeba pro sledování např. zakódovaných kanálů.

Vložení přístupové kartyVu+ Duo podporuje Xcrypt a Conax. Uživatel si potřebuje zakoupit pouze přístupové karty bez nutnosti nákupu CAMů, aby mohl sledovat kanály, zakódované systémy Conax nebo Xcrypt.

Otevřete dvířka na pravé straně. Vložte Conax a / nebo Xcrypt přístupovou kartu podle následujícího návodu. Ujistěte se, že přístupová karta zůstane vložena i během sledování.

Vložení

Přístupová karta

Page 10: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

10 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Vložení CAMu (Modul podmíněného přístupu)Jsou některé systémy podmíněného přístupu (CAS) jiné než Conax a Xcrypt, které Vu+ Duo podporuje. Je možné sledování těchto systémů podmíněného přístupu, jako např. Nagravision, NDS, Irdeto,Viaccess atd., uživatelé si však musí zakoupit CAM, který odpovídá příslušnému CASu a také přístupové kartě, potřebné k dekódování zakódovaných kanálů.

Vložte přístupovou kartu do CAMu tak, jak napovídá spodní obrázek. Až je karta vožena do CAMu, vložte CAM do CI slotu. Ujistěte se, že přístupová karta zůstane vložena i během sledování.

Vložení

Přístupová karta

CAM

Page 11: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

(E) Dálkový ovladač(1) Ztišení

Dočasně ztiší zvuk.

POZNÁMKA: pokud je aktivován Teletext, tlačítko (1) je také použito k přepínání mezi stránkami teletextu a živým módem.

(2) TeletextZobrazí teletextové informace aktuálního kanálu, pokud jsou kanálem teletextová data vysílána.

(3) TitulkyZobrazí titulky aktuálního kanálu, pokud jsou vysílány.

(4) HOMEOkamžitě se přesune na začátek v seznamu Menu.

(5) ENDOkamžitě se přesune na konec v seznamu Menu.

(6) Číselná tlačítkaZadá číslo kanálu nebo číslo, potřebné pro vstup číselné hodnoty ve volbě Menu.

(7) Barevná tlačítkaKaždému tlačítku je přiřazena určitá funkce, které může být rozdílná v každém Menu.• Červené – hlavně se používá při nahrávání, rušení atd.• Zelené - hlavně se používá pro OK• Žluté• Modré

(8) Navigační tlačítkaPřesunují nahoru/dolů a vlevo/vpravo kurzor v položkách Menu.Tlačítka nahoru/dolů se také používají pro pohyb v seznamu kanálů.

(9) OKPotvrzení volby ve vybraném Menu.

(10) VOLUME + / -Nastavuje úroveň hlasitosti zvuku.

(11) EXITOpustí aktuální Menu do živého módu nebo se přepne o jeden krok zpět v Menu.

(12) EPGZobrazí informace elektronického programového průvodce (EPG), pokud jsou vysílány.

(13) CHANNEL + / -Pohybuje se v seznamu nalezených kanálů.

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 12: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

(14) MENUZobrazí hlavní Menu.

(15) Seznam nahrávekZobrazí seznam nahrávek, uložených na interním HDD, pokud nějaké jsou.

(16) AUDIOZobrazí volbu zvukové stopy (např. ACS, Stereo).

(17) HELPZobrazí hlavní důležité ovládací metody Vu+ Duo.Ty poskytnou uživatelům rychlý návod k používání Vu+ Duo.

(18) Rychle zpětPřehrává rychle zpět až 128x rychleji, než je normální rychlost (x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128).

(19) Přehrávání

Přehraje vybraný soubor (např. nahrávku) normální rychlostí.

(20) PauzaZastaví živý program nebo přehrávání nahrávky.

(21) Rychle vpředPřehrává rychle vpřed až 128x rychleji, než je normální rychlost (x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128).

(22) TVZobrazí seznam TV kanálů.

(23) NahráváníIhned zobrazí nahrávací Menu.

(14) ZastaveníZastaví přehrávání nebo nahrávání a přejde do živého módu.

(14) RADIOZobrazí seznam Rádio kanálů.

Page 13: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

(F) Hlavní vlastnosti•Procesor 450 MHz MIPS•Operační systém Linux•Přehrávač médií•Podpora stahování plug-inů•2 x čtečka přístupových karet (Conax a Xcrypt)•2 x přístupové rozhraní•Hardwarové dekódování MPEG2 / H.264 (DVB-S/S2)•Dva DVB-S2 tunery•Bodový VFD 16-tiznakový displej•128MB NAND Flash / 384 MB RAM•Podpora externích SATA disků•Rozhraní 10/100MB Ethernet•3 x USB 2.0•RS232•HDMI•YPbPr•Kompozitní video (RGB)•2 x SCART•SPDIF pro digitální výstup zvuku (optický)•Podpora EPG•Podpora automatického a ručního vyhledávání•Podpora řízení více LNB (DiSEqC)•Podpora změny vzhledu• Integrován stabilní SMPS

Page 14: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

(G) Technická data

Vu+ technické specifikace

Displej VFD 16 znaků bodově se stavovými ikonamizobrazuje jméno kanálu a informace o programu

Přední Slot přístupových karet 2

panel Přístupové rozhraní 2

USB 2.0 1

Kolo Vícefunkční otočný přepínač

Vypínač napájení 1

Sat-IF vstup/výstup 2 x F-type konektor

Připojení TV/Video 2 x SCART konektor

Video výstup (analogový) 3 x Cinch konektor (YPbPr) /1 x Cinch- konektor

Zadnípanel

Video/audio výstup (digitální) 1 x HDMI

Audio výstup (analogový) 2 x Cinch konektor

Audio výstup (digitální) Standard optický (SPDIF)

USB 3 x USB 2.0

e-SATA 1

Ethernet 1

RS 232 1

Napájení napětí 100-240V / 50-60 Hz

NapájeníSpotřeba(Max./typ. operace/spánek) 65/30/1 W

RFRozsah 950-2,150 MHz

Modulace, FEC, demultiplexor DVB-S/DVB-S2 standard

Rozlišení CCIR 601 (720 x 576 řádků), 576p, 720p, 1080i

VideoDekódování MPEG-2, MPEG-4 kompatibilní

Rozsah toku vstupních dat 2-45 MSymb/s

Signál/Šum >53 dB

Normy AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, vrstva 1, 2 a 3

Dekódování Vzorkovací kmitočet 32/4.1/48 kHz

Signál/Šum > 65 dB

LNBNapájení (horiz./vert.) 14/18; Max. 400 V/mA

Řídící signál 22kHz ; ovládání tónem; DiSEqC™ 1.0/1.1/1.2

ZákladníRozměry (š x v x h) 380 x 60 x 280 mm

Váha (bez HDD)

Page 15: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

POZNÁMKA: (i) znamená příkaz dálkového ovladače.

I. Instalace Vu+Tato kapitola vás provede přes instalační proces přijímače Vu+ Duo. Prosím čtěte každou část pozorně, abyste se ujistili, že systém pracuje správně.

1. Připojení satelitních kabelůVu+ Duo má vestavěné dva satelitní tunery a jeden z prvních kroků je připojení satelitního kabelu (ů) k přijímači pro získání optimální kvality signálu. Můžete si zvolit jednu z následujících metod připojení v závislosti, jaké je vaše vybavení.

A. Dva oddělené satelitní kabelyPokud máte dva oddělené satelitní kabely, které poskytují rozdílný vysílaný signál, můžete nezávisle nastavovat vstup LNB 1 a vstup LNB 2.

B. Interní průchozí propojení Pokud máte pouze jeden satelitní kabel, připojte ho na vstup LNB 1.

Page 16: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

2. Připojení TV (a videa)Vu+ Duo umožňuje různé metody připojení zvuku a obrazu.

A. Připojení k TV pomocí HDMI kabelPro získání nejlepší kvality díky digitální TV, doporučujeme připojení přes HDMI.Většina HDTV má HDMI konektory, které umožní získání nejvyšší kvality obrazu. Na zadním panelu přijímače je jeden HDMI konektor pro tuto volbu. Připojte váš TV k Vu+ Duo pomocí HDMI kabelu následovně.

B. Připojení TV pomocí komponentního kabeluDruhým doporučeným připojením digitální TV je pomocí komponentního kabelu (YPbPr). HDMI propojení poskytuje přenos obrazu i zvuku najednou, ale komponentní YPbPr připojení vyžaduje další připojení zvuku přes RCA kabely (Stereo L/P) nebo S/PDIF optický kabel, jak je zobrazeno následovně.

POZNÁMKA: Pokud máte zesilovač s S/PDIF optickým zvukovým vstupem, připojte přijímač pro získání nejlepší kvality zvuku, speciálně pak zvuku Dolby Digital.

Page 17: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

C. Připojení TV přes RCA (video) kabelVu+ Duo také umožňuje připojení přes kompozitní kabely. Ty jsou normálně tři: jeden Video (žlutý) a dva Zvukové (bílý a červený). Připojit lze vaši TV následovně.

D. Připojení TV (a Videa) pomocí SCART kabelůJe možno připojit vaši analogovou TV SCART kabelem. Připojit lze vaši TV následovně.

Page 18: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

3. Připojení napájeníNapájecí kabel je součástí základního příslušenství přijímače Vu+ Duo.1. Připojte napájecí kabel ke konektoru na zadní straně přijímače.2. Připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.3. Zapněte vypínač napájení na zadním panelu přijímače.

POZNÁMKA: Požadavky na napájení• Nominální rozsah napětí: 100 - 240 V střídavých• Maximální rozsah napětí: 90 - 264 V střídavých• Nominální kmitočet: 50 / 60 Hz• Maximum rozsah kmitočtu: 47 - 63 Hz

POZNÁMKA: (i) znamená příkaz dálkového ovladače

4. Napájení ZAP/VYP

(i): Stiskněte tlačítko / Stiskněte Menu - > Vyberte Spánek/ResetJe více způsobů, jak přijímač zapnout nebo vypnout.

• Úplné vypnutí napájení

Na zadním panelu přijímače je přepínač napájení, a pokud je v poloze ON (zapnuto), nepotřebujete jej pokaždé zapínat a vypínat. Pokud jím však přijímač vypnete, po zapnutí trvá delší dobu, než přijímač nastartuje.

• Spánkový módTlačítko POWER se normálně používá pro zapnutí a vypnutí přijímače. Pokud stisknete POWER, okamžitě přijímač zapnete nebo vypnete. V tomto módu není přijímač úplně vypnutý a tak mu trvá krátký čas, než se vypne nebo zapne.

• Mód hlubokého spánku [(i) : Menu > Spánek/Restart > Hluboký spánek]Hluboký spánek se používá pro snížení spotřeby ve spánkovém módu přijímače. Vu+ Duo je navržen tak, aby byl velmi úsporný a v módu hlubokého spánku spotřebovával maximálně 1W.

Page 19: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

II. První instalace (použití Průvodce)Když po zakoupení poprvé zapnete přijímač, spustí se průvodce krok za krokem.

POZNÁMKA: Tlačítko OK se používá pro potvrzení a postup na další krok Tlačítkem EXIT se vrátíte na předchozí stránku.

Krok 1. Výběr jazykaVu+ Duo poskytuje více jazyků a zde si můžete vybrat hlavní jazyk přijímače. Použijte tlačítka Nahoru/Dolů pro posun a nalezení jazyka, který chcete.

Krok 2. Konfigurace připojení satelituNyní potřebujete nastavit připojení satelitu. Máte dvě možnosti::

• Použijte průvodce pro nastavení základních vlastností

• Opusťte průvodce

Důrazně doporučujeme použít průvodce, který je vytvořen tak, aby vás provedl celým instalačním procesem.

Page 20: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

20 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Pomocí tlačítek vlevo/vpravo vyberte jeden z následujících konfiguračních módů:

• Nic nepřipojeno• Jednoduché• Propojení skrz: mód pro vytvoření propojení LNB1 a LNB2• Je rovno: stejná konfigurace pro oba tunery• Rozšířené: pro rozšířenou uživatelskou konfiguraci

Pokud zvolíte mód Jednoduché konfigurace, objeví se následující obrazovka:

A. Konfigurace tuneru A

Page 21: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Je dostupných následujících 5 módů pro připojení satelitního kabelu mezi LNB a přijímačem:

• Jednoduchý

Tato volba se používá pro příjem jednoho satelitu pomocí jednoho LNB. Kabel z LNB je připojen přímo do přijímače.

• Tónové řízení A/BTato volba se používá pro příjem dvou satelitů s použitím tónového přepínače.

• DiSEqC A/B

Tato volba se používá pro příjem dvou satelitů s použitím přepínače DiSEqC a porty A a B.

21

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 22: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

• DiSEqC A/B/C/DTato volba se používá pro příjem čtyř satelitů s použitím přepínače DiSEqC a porty A, B, C a D.

B. Konfigurace tuneru BTento krok je pro konfiguraci tuneru B (vstup LNB 2) a proces je stejný jako u tuneru A.Pro bližší informace se podívejte do kapitoly "Konfigurace tuneru A".

• PozicionérTato volba se používá, pokud máte motorizovanou anténu.

Page 23: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

23

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Krok 3. Instalace základního seznamu satelitůZde budete dotázáni, které satelity chcete v základu nainstalovat, Po stisku OK se objeví následující:

Step 4. Volba rodičovského řízeníZde si můžete zvolit zapnutí volby rodičovského řízení. Pokud stisknete OK, budete požádáni o zadání PIN kódu:

Page 24: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

III. Základní operace1. Přepínání kanálu[ (i): Stiskněte ▲/▼, CHANNEL (+)/(-), / ◄/► pro přesun na další kanály]

Přijímač má více možností přepínání kanálů. Kanál můžete přepnout stiskem

• tlačítka NAHORU/DOLŮPokud stisknete tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, objeví seMenu výběru kanálu.

Můžete se přesunout nahoru a dolů a vybrat kanál, na kterýse chcete přepnout.

• tlačítka VLEVO/VPRAVOPokud stisknete tlačítko VLEVO nebo VPRAVO, přepnetese na předchozí nebo následující kanál.

• tlačítka CHANNEL + / - Pokud stisknete tlačítko CHANNEL + nebo -, objeví seMenu výběru kanálu.

• Číslo kanáluZadejte číslo kanálu a ihned se na něj přepnete.

POZNÁMKA: Pokud nedojde k přepnutí na požadovaný kanál, může to být proto, že je vybraný kanál zakódovaný a vy nemáte potřebnou přístupovou kartu.

2. Řízení hlasitosti[ (i): Stiskněte VOLUME (+) / (-) ]

Můžete řídit hlasitost zvuku pomocí tlačítek VOLUME +/- . Můžete také dočasně ztišit a znovu obnovit zvuk stiskem

tlačítka Ztišení .

Ikona ztišení se objeví, když je hlasitost ztišena.

24 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 25: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

3. Výběr zvukové stopy[ (i): Stiskněte tlačítko AUDIO ]

Stiskem tlačítka AUDIO můžete zkontrolovat, jaké zvukové stopy jsou dostupné.

Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ a Barevných tlačítek můžete vybrat různé jazyky zvuku nebo zvuk Stereo

POZNÁMKA: Dostupnost volby se může lišit podle kanálu.

4. Titulky[ (i): Stiskněte tlačítko Titulky nebo Menu > Titulky ]

Můžete sledovat titulky aktuálního kanálu, pokud jsou vysílány. Stiskněte tlačítko Titulky a objeví se následující nabídka.

Pokud jsou dostupné titulky, objeví se na obrazovce. Tlačítky NAHORU/DOLŮ se přesuňte na požadovaný jazyk a potvrďte volbu tlačítkem OK.

25

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 26: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Můžete se pohybovat po teletextových stánkách tlačítky NAHORU/DOLŮ. Také můžete jednoduše zadat číslo stránky, kterou chcete číst, číselnými tlačítky.

• tlačítko ZtišeníPokud jste aktivovali Teletext, můžete se okamžitě přepínat mezí ním a živým vysíláním stiskem tlačítka

Ztišení . Touto volbou je načítání teletextových stránek okamžité.

• VOLUME +Pokud chcete zvětšit stránku, stiskněte tlačítko VOLUME +.

5. Teletext

[ (i): Stiskněte tlačítko Teletext ]

Můžete vyvolat teletextové informace stiskem tlačítka Teletext . Bude to chvíli trvat, než se načtou všechny informace.

26 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 27: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

6. Programové informace (Informační pruh)

[ (i): Stiskněte tlačítko OK ]

Pokaždé, když změníte kanál, se na 5 sekund (základní nastavení) zobrazí informační pruh. Ten je určen k poskytnutí dostupných informací o kanále, který právě sledujete.

• Stiskem tlačítko OK vyvoláte informační pruh.

(1) A: Tuner, který používá aktuální kanál(2) SNR (Signal to Noise Ratio): Úroveň signálu(3) AGC (Automatic Gain Control): Síla signáluh(4): Jméno aktuálního kanálu(5): Zbývající čas aktuálního programu(6): Aktuální program(7): Další program(8) REC: Zvýrazní se červeně, pokud běží nahrávání.

• VOLUME -Pokud chcete zmenšit stránku, stiskněte tlačítko VOLUME -.

27

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 28: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

(9) CAS: Zakódovaný program(10) Teletext: Vysvítí se, pokud kanál vysílá teletext.(11) 16:9: Rozměr obrazu(12) Dolby Digital: Vysvítí se, pokud zvolený zvuk je v normě Doby Digital(13) ČERVENÉ tlačítko: aktivuje nahrávání(14) ZELENÉ tlačítko: vyvolá podkanál, pokud je vysílán(15) ŽLUTÉ tlačítko: aktivuje Časový posun(16) MODRÉ tlačítko: rozšířené funkce: vyvolá nabídku pro Čas usnutí a grafický EPG (čtěte strany 30-32 a 42)

7. Seznam kanálů (Menu Výběr kanálu)[ (i): Stiskněte ▲/▼, CHANNEL (+)/(-)]

Pokud stisknete tlačítka NAHORU/DOLŮ, aktivujete Menu Výběr kanálu.

Jsou dostupné 4 typy seznamu kanálů, které vám pomohou najít požadovaný kanál.

• ČERVENÁ zobrazí seznam všech nalezených kanálů.

• ZELENÁ zobrazí seznam všech nalezených satelitů. V každém satelitu jsou kanály setříděny podle Služby, Poskytovatele a Nové.

28 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 29: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Pokud chcete přidat kanály do seznamu oblíbených, pak:

1. Vyvolejte seznam kanálů stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLŮ.2. Vyberte seznam všech kanálů stiskem ČERVENÉHO tlačítka3. Vyberte kanál, který chcete přidat do seznamu oblíbených4. Stiskněte tlačítko MENU na vybraném kanálu a objeví se následující Menu:

ŽLUTÁ zobrazí seznam poskytovatelů.

MODRÁ zobrazí seznam oblíbených kanálů.

29

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 30: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

(5) Vyberte "přidat službu k oblíbeným" a stiskněte OK.(6) Jděte to Oblíbeného seznamu stiskem MODRÉHO tlačítka, abyste se přesvědčili, že se vybraný kanál správně

přidal do seznamu.

8. Elektronický programový průvodce EPG (Prohlížení událostí)[ (i): Stiskněte tlačítko EPG]

Elektronický programový průvodce (EPG) zobrazí informace o programech na každém kanálu, pokud jsou vysílány, podle času a datumu. Stiskem tlačítka EPG můžete vidět detailní informace o programu a následující nabídku Sledování událostí.

Detailní informace o aktuálním kanálu se zobrazí v EPG. V této nabídce máte tři možnosti.

• ČERVENÁ (Podobné)Tato volba vám pomůže najít podobné programy. Pokud existuje jeden a více podobných programů, jako je aktuální, EPG je zobrazí v následujícím okně.

30 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 31: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

• ZELENÁ (Přidat Časovač)Pokud stisknete ZELENÉ tlačítko, objeví se okno nastavení nového časovače. Tato volba se používá pro nastavení nového časovače pro nahrávání nebo sledování programu.

- Jméno

Zobrazí jméno vybraného programu.

- Popis

Zobrazí krátký popis vybraného programu.

- Typ Časovače

* Vyberte Sledovat pro rezervaci sledování programu.

* Vyberte Nahrávat pro rezervaci nahrávání programu.

- Typ Opakování

* Vyberte Jednou pro jediné sledování nebo nahrávání.* Vyberte Opakování pro opakování sledování nebo nahrávání.* Opakování – Tato volba se objeví, pouze pokud jste vybrali "Opakování" v typu Opakování.Můžete se zvolit opakován sledování nebo nahrávání Denně / Týdně / Pon-Pát / Uživatelsky definované.

- DatumZobrazí aktuální datum. Tato volba se zobrazí, pouze pokud jste zvolili Jednou v Typu Opakování.

- Počáteční čas

Můžete zadat čas začátku sledování nebo nahrávání.

- Konečný čas

Můžete zadat čas ukončení sledování nebo nahrávání.

- KanálTato volba vám dovolí změnit kanál. Stiskem tlačítka VLEVO/VPRAVO vyvoláte nabídku Výběr kanálu.Touto volbou můžete vybrat jiný kanál ze seznamu. Do časovače se vrátíte stiskem tlačítka EXIT.

31

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 32: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

• ŽLUTÁ (Jednoduché EPG)Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko během sledování události a vyvoláte jednoduchý přehled vysílaných událostí vybraného kanálu.

Zde je můžete třídit abecedně A-Z nebo podle času stiskem ŽLUTÉHO tlačítka.

POZNÁMKA: Pro přidání sledování nebo nahrávání do časovače stiskněte ZELENÉ tlačítko.

• MODRÁ (Více EPG)Stiskem MODRÉHO tlačítka aktivujete výběr EPG ve více oknech.- Můžete se pohybovat mezi předchozím a následujícím programem stejného kanálu pomocí ŽLUTÉHO (předchozí) / MODRÉHO (následující) tlačítka.

POZNÁMKA: Ne všechny kanály poskytují EPG informace a tím pádem nebudou zobrazena EPG data včetně jména kanálu a programu.

-Mezi jinými kanály se přepínáte tlačítku NAHORU/DOLŮ.-ČERVENÉ tlačítko se používá k okamžitému naladění vybraného kanálu.-ZELENÉ tlačítko se používá k rezervaci sledován ínebo nahrávání vybraného programu.

32 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 33: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

9. Časový posun[ (i): Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko]

Pro vaši informaci, Časový posun neustále nahrává aktuální program, který sledujete. Stiskem tlačítka ŽLUTÝ nebo PAUZA můžete okamžitě zastavit zvuk a obraz programu a objeví sev levém horním rohu obrazovky malé okno, informující o uplynulém čase zastavení.

V tomto stavu časový posun nahrává, dokud nestisknete tlačítko Přehrávání nebo znovu Pauza. Budete pokračovat ve sledování programu.

Pokud chcete zastavit nahrávání Časového posunu a vrátit se do živého vysílání, stiskněte tlačítko Stop.

Pro zastavení časového posunu budete dotázání, zda Ano nebo Ne.

POZNÁMKA: Rozdíl mezi nahrávání a Časovým posunem je ten, že po skončení časového posunu nezůstane nahrávka na HDD. Pokud časový posun ukončíte, nemůžete jej znovu přehrát.

Doba zastavení

33

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 34: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

10. Nahrávání

Vu+ Duo je také Osobní Videorekordér se dvěma vestavěnými DVB-S2 tunery. Můžete nahrávat více programů najednou. Jsou dvě cesty, jak řídit a spravovat nahrávání.

1. Okamžité nahrávání[ (i): Stiskněte ČERVENÉ tlačítko nebo tlačítko Nahrávání]

Stiskněte ČERVENÉ tlačítko nebo tlačítko Nahrávání pro spuštění nahrávání aktuálního programu.

Máte pět voleb nahrávání.

- Přidání nahrávání (zastaví se po skončení aktuální události)Tato volba se používá, když chcete ukončit nahrávání po skončení aktuální události.

- Přidání nahrávání (zadání trvání nahrávání)Tato volba se používá, když chcete ručně zadat dobu nahrávání stiskem číselných tlačítek:

34 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 35: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

- Přidání nahrávání (zadání koncového času nahrávání)Tato volba se používá, když chcete definovat přesný datum a čas, kdy se nahrávání ukončí.

- Přidání nahrávání (do neurčita)Tato volba se používá, když chcete pokračovat v nahrávání bez určení konce nahrávání. Přijímač bude nahrávat, dokud ho ručně nezastavíte.

- NenahrávatTato volba se používá, pokud chcete opustit Menu bez nahrávání.

2. Nahrávání pomocí Časovače[ (i): Stiskněte tlačítko MENU > vyberte Časovač]

Můžete řídit nahrávací proces pomocí Menu Seznam časovačů. Stiskněte tlačítko MENU a v Menu vyberte

Časovač.

35

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 36: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

36 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručkaal

V tomto Menu jsou každému barevnému tlačítku přiřazeny různé funkce.

- ČERVENÉ (Výmaz)

Tato volba se používá k výmazu časovače.

- ZELENÉ (Přidání)Tato volba se používá k přidání časovače.

- ŽLUTÉ (Vypnutí)Tato volba se používá k vypnutí časovače a značka X se u něj objeví.

POZNÁMKA: Pokud chcete zapnout vypnutý časovač, opět stiskněte ŽLUTÉ tlačítko.

Page 37: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

37

Vu+ Duo Uživatelská příručka

- MODRÉ (Vyčištění)Tato volba se používá k odstranění již ukončených časovačů ze seznamu časovačů.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že na vašem HDD je dostatek volného místa pro nahrávání. Pokud tomu tak není, nahrávání se může zastavit ještě před koncem definovaného času.

- Zastavení nahrávání [(i): Stiskněte ČERVENÉ tlačítko nebo tlačítko Nahrávání > vyberte „Zastavení nahrávání“]Pokud chcete zastavit nahrávání, znovu stiskněte ČERVENÉ tlačítko nebo tlačítko Nahrávání během nahrávání.Vyberte Zastavení nahrávání.

Page 38: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

38 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

11. Přehrávání nahrávek

[(i): Stiskněte tlačítko Seznam nahrávek ]

Uvidíte nahrané souboru v Menu Nahrané soubory. Stiskem tlačítka aktivujete tuto nabídku.

Tento informační pruh vám poskytne následující informace o nahrávce.

(1) Jméno nahrávky

(2) Celkový čas nahrávky

(3) Zbývající čas

(4) Pruh průběhu

(5) Uplynulý čas

Vyberte soubor, který chcete přehrávat. Začne se přehrávat okamžitě a zobrazí se informační pruh nahrávky.

Page 39: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

39

Vu+ Duo Uživatelská příručka

12. Správa nahraných souborů

[(i): Stiskněte tlačítko Seznam nahrávek > Stiskněte tlačítko MENU]

Pokud chcete vymazat nahrávku, stiskněte tlačítko MENU v nabídce Seznamu nahrávek.

Vyberte "Výmaz" a potvrďte vymazání tlačítkem OK.

V tomto Menu jsou i jiné nabídky, než "výmaz", můžete si zvolit třídění seznamu nahraných souborů.

-Třídění podle datumu-Základní styl seznamu-Kompaktní styl seznamu s popisem-Kompaktní styl seznamu-Styl seznamu v jednoduchých řádcích-Skrytí rozšířených popisů.

Page 40: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

13. Přehrávač médií[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Přehrávač médií]Vu+ Duo je opravdový multimediální přijímač, který umí přehrávat nejrůznější soubory. Pomocí Přehrávače médií si můžete užít hudbu, Fotky i Videa, uložená na interním HDD a/nebo USB Flash paměti, připojeném k přijímači.

Pokud spustíte Přehrávač médií, objeví se následující okno.

(1) Vstupte do jakékoliv složky HDD nebo média, připojenému k USB.

(2) Vyberte soubor na přehrání a stiskněte OK.* Podporované formáty jsou hlavně JPG, MP3, AVI, atd.

(3) Stejnou cestou můžete přehrávat nahrané soubory, uložené na HDD.

40 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 41: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

14. Plug-iny[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Plug-iny]

Vu+ Duo má integrovanou standardní síťovou kartu Ethernet 10/100Mbps s konektorem RJ 45. Doporučujeme přijímač připojit k síti, abyste plně využili jeho vlastnosti. Pokud máte přijímač připojen přímo k Internetu, můžete stahovat plug-iny přímo z připravených stránek Vu+ Duo.

(1) Stiskněte MENU a vyberte nabídku Plug-iny pro aktivaci Prohlížeče plug-inů.

(2) Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro stažení seznamu dostupných plug-inů.

(3) Pokud je stažení dokončeno, objeví se seznam plug-inů.

(4) Vyberte plug-in ke stažení.

(5) V Prohlížeči plug-inů si můžete zkontrolovat, jestli se stažení provedlo správně.

Z této stránky si můžete zkontrolovat seznam dostupných plug-inů.

41

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 42: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

15. Časovač spánku[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Spánek / Restart > Časovač spánku]

Zde můžete nastavit určitý čas, po kterém se přijímač automaticky přepne do Mód spánku nebo do Módu hlubokého spánku. Pro nastavení tohoto časovače spánku se používají tři barevná tlačítka.

(1) ČERVENÉ

Tato volba se používá pro zapnutí nebo vypnutí Časovače spánku.

(2) ZELENÉ

Tato volba se používá pro výběr mezi Módem spánku a Módem hlubokého spánku.

(3) ŽLUTÉTato volba se používá, když jste dotázáni na potvrzení před uspáním systému.

Page 43: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

Www.supersat.cz

IV. Konfigurace systémuVu+ Duo je velmi sofistikované zařízení navržené tak, aby uživatelům nabídlo varianty voleb nastavení systému do nejmenších detailů. Můžete si vyladit váš přijímač podle vašich požadavků tak, aby je co nejlépe splňoval. Tato kapitola vás provede nabídkami nastavení systému.

Před vlastní Konfigurací systému se nejprve podívejte na strukturu Menu přijímače.

1. Hlavní Menu[(i): Stiskněte tlačítko MENU]

Hlavní menu přijímače obsahuje následující podnabídky.

(1) TitulkyZobrazí Menu výběru titulků aktuálního programu.

(2) Přehrávač médiíAktivuje Přehrávač médií přijímače. Více informací najdete na straně 40.

(3) Video SCARTPřepne na připojení Videa.

POZNÁMKA: Pokud k přijímači není připojeno Video, obrazovka zůstane černá. Stačí stisknout tlačítko EXIT a vrátíte se do předchozího stavu.

(4) InformaceMá dvě podnabídky: Služba / O… Menu Služba zobrazí detailní informace o aktuálním kanálu. Menu O… zobrazí detailní informace o HW a SW vašeho přijímače. Více informací najdete na stránkách 61-62.

(5) Plug-inyAktivuje prohlížeč plug-inů přijímače. Pomocí tohoto prohlížeče se můžete připojit na připravené webové stránky a stahovat mnoho nových plug-inů. Více informací najdete na straně 41.

(6) NastaveníPoskytuje všechna nastavení systému. Více informací najdete na stránkách 44-62.

(7) Spánek / RestartNabízí volby vypnutí a zapnutí systému a časovač usnutí. Více informací najdete na straně 18.

Page 44: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Www.supersat.cz

2. Nastavení systému[(i): Stiskněte tlačítko MENU > vyberte Nastavení]

Menu Nastavení obsahuje následující podnabídky.

(1) Hledání služeb

(2) Systém

(3) Přístupové rozhraní

(4) Přiřazení přístupového rozhraní

(5) Rodičovské řízení

(6) Základní nastavení

(7) Tovární reset

(8) Správce softwaru

2-1. Hledání služeb[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Hledání služeb]

Zde nastavujete tunery přijímače a spouštíte automatické nebo ruční hledání.

A. Konfigurace tuneru[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Hledání služeb > Konfigurace tuneru]

Pokud jste spustili proces První instalace (popis na stranách 19-22), tunery A a B už jsou nakonfigurovány.Můžete zkontrolovat informace o každém tuner a které satelity jsou každým tunerem prohledány.

Page 45: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

B. Nahrání základního seznamu služeb[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Hledání služeb > Základní seznam služeb]

Zde jsou dostupné seznamy služeb pro všechny běžné satelity, např. Astra nebo Hotbird, můžete tyto seznamy nainstalovat do vašeho přijímače.

Pokud není základní seznam dostupný, můžete spustit automatické nebo ruční vyhledávání služeb pro přidání TV a Rádio kanálů do seznamu vašeho přijímače.

C. Automatické hledání služeb[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Hledání služeb > Automatické hledání]

Nejjednodušší cesta pro hledání služeb je použít Automatické hledání. Nabídka automatické hledání má dvě volby, ze kterých si můžete vybrat:

• Smazat před hledánímANO použijte, pokud chcete, aby byly vymazány existující kanály před spuštěním automatického hledání.Pokud chcete zachovat stávající seznam, volte NE.

• Hledání tuneru A (DVB-S2) (nebo společně s tunerem B)Pokud jsou tunery A a B konfigurovány na stejný satelit, dostupná bude jen volba tuneru A. Pokud nejsou, zobrazí se oba tunery a vy budete dotázáni, který chcete prohledat.

Page 46: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Stiskněte OK pro spuštění automatického hledání. To může trvat několik minut. Jak hledání probíhá můžete vidět na průběžném pruhu a pod nám se zobrazí se i nově nalezené služby.

D. Ruční hledání služeb[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Hledání služeb > Ruční hledání]

Pokud přesně znáte všechna potřebná nastavení pro ruční hledání služeb, můžete také hledat služby ručně. Je zde mnoho hodnot parametrů, které je potřeba správně vyplnit.

Pro DVB-S2 (HD – vysoké rozlišení) Pro DVB-S (SD – standardní rozlišení)

Některé ostatní věci, než jen parametry, musíte zadat před vlastním spuštěním ručního hledání.

(1) Tuner

Musíte určit, který tuner použijete pro ruční hledání.

(2) SystémMáte zde dvě volby: DVB-S (SD) a DVB-S2 (HD).

Page 47: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

(3) Kmitočet

Musíte zadat přesný kmitočet transpondéru, který chcete prohledat.

(4) Datový tok

Musíte zadat přesně datový tok transpondéru, který chcete prohledat.

(5) PolaritaZde zvolíte z voleb Horizontální, Vertikální, Kruhová vlevo a Kruhová vpravo. Musíte znát polaritu transpondéru, který chcete prohledat.

(6) FEC (Dopředná korekce chyb)

Musíte zadat přesnou hodnotu FEC transpondéru, který chcete prohledat.

(7) Modulace

Máte dvě volby: QPSK (SD) a 8PSK (HD).

(8) Hledání sítěMáte dvě volby: ANO a NE. NE se používá pro prohledání transpondéru (TP) podle vámi zadaných údajů. ANO se používá v případě, že chcete prohledat nejen aktuální TP, ale také všechny nové TP, na které se odkazuje aktuální TP. Běžně volba ANO zabere více času, má však lepší výsledky hledání.

(9) Smazat před hledánímANO použijte, pokud chcete, aby byly vymazány existující kanály před spuštěním automatického hledání.Pokud chcete zachovat stávající seznam, volte NE.

(10) Hledat pouze volnéMáte dvě volby: ANO a NE. Pokud chcete vyhledat pouze volně vysílané kanály bez kódováná, zvolte ANO. Jinak vyberte NE pro vyhledání volných i zakódovaných kanálů.

Stiskněte OK pro spuštění ručního hledání. To může trvat několik minut. Jak hledání probíhá můžete vidět na průběžném pruhu a pod nám se zobrazí se i nově nalezené služby.

Page 48: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

2-2. Konfigurace systému[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém]

Zde najdete mnoho potřebných nastavení, které potřebujete k optimalizaci vašeho přijímače podle svých vlastních požadavků. Prosím čtěte následující instrukce pozorně.

A. Nastavení A/V[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Nastavení A/V]

Zde najdete volby potřebné k nastavení konfigurace obrazu a zvuku vašeho přijímače.

POZNÁMKA: ČERVENÁ je zrušení a ZELENÁ je OK. Tlačítko OK na DO v tomto módu nepracuje.

Page 49: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

Mezi parametry v tomto Menu jsou ty následující důležité k tomu, abyste správně nastavili zvuk a obraz.

(1) Video výstupZde musíte nastavit, jaký se použije výstup obrazu z přijímače do vaší TV. Máte na výběr z:

•CVBS

•S-Video

•RGB

(2) MódPotřebujete vědět, jaké rozlišení vám umožňuje vaše TV, máte následující možnosti:

Rozlišení

SCART

PALNTSCMulti

(3) AC3 základníANO se používá, pokud chcete nastavit Dolby Digital jako výchozí zvuk. Pokud má sledovaný kanál zvuky AC3 a Stereo, použije se AC3.

Na druhou stranu, NE se používá, pokud nechcete nastavit Dolby Digital jako výchozí zvuk. Pokud má sledovaný kanál zvuky AC3 a Stereo, použije se Stereo.

(4) AC3 převzorkováníANO se používá, pokud chcete zvukový výstup nevzorkovat z AC3 na Stereo. NE se používá, pokud nechcete zvukový výstup nevzorkovat z AC3 na Stereo. Pokud zvolíte NE a používáte pouze připojení HDMI nebo SCART, někde nedostanete zvuk, pokud kanál vysílá pouze zvuk AC3. Tato volba se doporučuje, když používáte připojení S/PDIF na digitální zesilovač.

Page 50: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

B. Výběr jazyka[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Jazyk]

Zobrazí se dostupné jazyky pro rozhraní přijímače.

C. Přizpůsobení[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Přizpůsobení]

V tomto Menu najdete různé volby přizpůsobení a Menu má tři možné formáty zobrazení:Jednoduchý, Pokročilý a Expertní.

Page 51: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

POZNÁMKA: ČERVENÁ je zrušení a ZELENÁ je OK. Tlačítko OK na DO v tomto módu nepracuje.

Mezi možnostmi, které jsou v tomto Menu, jsou následující důležité, abyste o nich věděli.

(1) Nahrávání má vždy přednostVolba ANO se používá k nastavení priority nahrávání před jakýmkoliv jiným existujícím časovačem. Pokud se objeví konflikt mezi časovačem a procesem nahrávání, nahrávání bude mít přednost. Pokud zvolíte NE, budete před přepnutím služby dotázáni, zdali chcete spustit jiné nahrávání nebo ne.

(2) Rezerva před nahráváním (minuty)Pokud zde zadáte číslo, např. 5, nahrávání začne 5 minut před definovaným časem začátku. Pokud zde zadáte 0, nahrávání začne přesně ve stanovený čas. Tato volba pomáhá nezmeškat nahrávaný pořad, pokud může začít o něco dříve, než je plánováno.

(3) Rezerva po nahráváníPokud zde zadáte číslo, např. 5, nahrávání skončí 5 minut po definovaném času konce. Pokud zde zadáte 0, nahrávání skončí přesně ve stanovený čas. Tato volba pomáhá nahrát celý pořad, pokud může skončit o něco později, než je plánováno.

Page 52: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

(4) Zobrazení správy při staru nahráváníPokud zvolíte ANO, zpráva vám oznámí, že přijímač začal nahrávat.

(5) Zapnutí více rozhraníPokud zvolíte ANO, zapnete tím používání více rozhraní.

D. Výběr časového pásma[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Časové pásmo]

V tomto Menu můžete nastavit své časové pásmo.

Použijte tlačítka VLEVO/VPRAVO pro nalezení časového pásma, ve kterém se právě nacházíte. Po výběru časového pásma ZELENÝM tlačítkem potvrďte volbu a změna bude uložena.

Page 53: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

E. Nastavení pevného disku[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Pevný disk > Nastavení pevného disku]

Můžete nastavit dobu, po které přejde HDD do spánkového módu.

Zde si můžete vybrat z:■ Neusínat■ 10 nebo 30 sekund■ 1, 2, 5,10, 20, 30 minut■ 1, 2, 4 hodiny

Po nastavení volby stiskněte ZELENÉ tlačítko pro potvrzení změny.

F. Nastavení předního displeje[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Nastavení displeje]

Na předním panelu přijímače je 16-tiznakový bodový VFD displej. Ten zobrazuje informace, jako např. aktuální Menu, kanál, HD ikonu atd. Pomocí tohoto Menu můžete nastavit jas displeje.

■ JasPomocí tlačítek VLEVO/VPRAVO můžete nastavit jas VFD displeje.

■ SpánekPomocí tlačítek VLEVO/VPRAVO můžete nastavit jas VFD displeje během spánkového módu.

Po nastavení volby stiskněte ZELENÉ tlačítko pro potvrzení změny.

Page 54: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

G. Nastavení sítě[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Síť]

Přijímač má integrovánu síťovou kartu standardu 10/100Mbps Ethernet s konektorem RJ 45. Doporučujeme přijímač připojit k síti, abyste plně využili jeho vlastnosti. Pomocí Menu Konfigurace sítě můžete nastavit parametry připojení k síti.

V Menu Konfigurace sítě najdete pět následujících podnabídek:

(1) Nastavení adaptéruV tomto Menu nastavíte základní parametry Ethernetu.

■ Použití adaptéruANO se používá k aktivaci Ethernetu. Pokud zvolíte NE, Ethernet nebude pracovat.

■ Použití DHCPANO se používá k použití protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Pokud v této volbě zvolíte ano, přijímač automaticky detekuje správnou IP adresu. NE se používá, pokud chcete zadat pevnou IP adresu. Při této volbě musíte správně vyplnit všechna pole adresy.

Page 55: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

(2) Nastavení jmenného serveruTato volba je potřeba, pokud nepoužíváte DHCP. Musíte zadat adresu jmenného serveru DNS.

(3) Test sítěPokud si nejste jistí správností vyplněných parametrů, můžete spustit tento test

(4) Restart sítěTato volba vám umožní restartovat Ethernet adaptér vašeho přijímače.

Page 56: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

H. Změna povrchu[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Povrch]

Vu+ Duo je satelitní přijímač s operačním systémem Linux a pro něj existuje mnoho povrchů (skinů). Pomocí tohoto Menu můžete změnit povrch přijímače na jiný, než je základní.

POZNÁMKA: Změna povrchu trvá i několik minut a potřebuje úplný restart systému. Prosím buďte trpěliví, dokud se váš přijímač nerestartuje do vybraného povrchu.

2-3. Kontrola CAMu[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Přístupové rozhraní]Můžete sledovat zakódované kanály, k tomu ale potřebujete odpovídající CAM modul a přístupovou kartu. Přijímač má vestavěné dva sloty přístupového rozhraní. Pokud máte dva CAM moduly, nechejte je vložené v přijímači, předejdete tím případným následným problémům při opakovaném vkládání a vytahování. Více informací najdete na stranách 9-10.

Pokud máte vložené jeden nebo dva CAMy, pomocí této nabídky získáte o nich potřebné informace:

Page 57: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

2-4. Rodičovské řízení[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Rodičovské řízení]

Pokud chcete zabránit přístupu na některé kanály jiným osobám, použijte toto Menu

(1) Jděte do Menu Rodičovské řízení stiskem tlačítka MENU > Nastavení > Rodičovské řízení.

(2) Nastavte volbu Rodičovské řízení na ANO pomocí tlačítek VLEVO/VPRAVO. Zobrazí se Menu:

Page 58: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

• Ochrana nastaveníPokud nastavíte tuto volbu na ANO, budete vždy dotázáni na zadání PINu, pokud budete chtít vstoupit do tohoto Menu

• Změna PINu nastaveníPokud chcete změnit současný PIN, použijte toto Menu.

Musíte zadat nový PIN dvakrát.

• Ochrana služebNastavte tuto volbu na ANO, pokud chcete zamknout nevhodné kanálu PIN kódem.

• Typ rodičovského řízeníTato volna se aktivuje pouze v případě, pokud nastavíte Ochranu služeb na ANO. Máte dvě možnosti:- Bílý seznam: Tato volba se používá k blokování všech kanálů kromě těch, které jsou rodičovsky řízeny.- Černý seznam: Tato volba se používá k blokování pouze těch kanálů, které jsou rodičovsky řízeny.

• Změna PINu služebZde můžete zadat PIN kód, který bude potřeba pro přístup ke kanálům s rodičovským řízením.

POZNÁMKA: Tento PIN kód se používá pro přístup ke kanálům s rodičovským řízením a doporučujeme, aby byl jiný než ten, který se používá pro ochranu nastavení.

Page 59: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

• Oprava seznamu služebZde můžete přidat služby, které budou zamknuty PIN kódem. Služby jsou zobrazeny v abecedním pořadí a vy si můžete vybrat písmeno pro zobrazení seznamu kanálů, které chcete zamknout.

Zde jsme vybrali písmeno T a pro příklad jsme zamknuly kanál TV5.

Příště, až se bude chtít kdokoliv naladit na tento kanál, bude nejprve dotázán na zadání PIN kódu.

POZNÁMKA: Je velmi důležité neztratit tento PIN kód.

Page 60: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

2-5. Tovární reset[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Tovární reset]Pokud chcete vymazat všechny nainstalované seznamy služeb a také nastavení, spusťte proces Továrního resetu.V Menu vyberte ANO pro spuštění továrního resetu.

Po dokončení procesu továrního resetu se přijímač automaticky restartuje a spustí proces První instalace.

POZNÁMKA: Pokud provedete tovární reset, všechna vaše nastavení, seznamy služeb, parametry satelitů a další budou vymazány.

Page 61: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

2-6. Kontrola HW a SW informací[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Informace]Pokud si chcete zkontrolovat HW nebo SW verze vašeho přijímače, tato nabídka vám to umožní. Také zde najdete všechny detailní informace o zadaných službách.

A. Informace o službě[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Informace > Služba]V tomto Menu můžete vidět všechny parametry aktuálního kanálu. Informace o službě jsou rozděleny do čtyřech sekcí:

(2) PIDy

(1) Informace o službě

Page 62: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

62 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

(3) Transpondér

(4) Stav tuneru

B. Systémové informace[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Informace > O…]V tomto Menu můžete zkontrolovat aktuální systém vašeho přijímače. Uvidíte následující informace:

(1) Verze SW

(2) Nalezená zařízení na pozicích tunerů A a B

(3) Nalezené pevné disky

Page 63: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

63

Vu+ Duo Uživatelská příručka

V. Autorská práva - GNU GPLGNU GENERAL VEŘEJNÁ LICENCEVerze 2, červenec 1991Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Kdokoliv je oprávněn kopírovat a rozšiřovat kopie tohoto licenčního dokumentu, změny však dovoleny nejsou.

Preambule

Softwarové licence jsou většinou navrženy tak, že vám odebírají právo volného sdílení a úprav programů. Smyslem Obecné veřejné licence GNU je naproti tomu zaručit volnost ke sdílení a úpravám volného softwaru--pro zajištění volného přístupu k tomuto softwaru pro všechny jeho uživatele. Tato Obecná veřejná licence GNU se vztahuje na většinu softwaru nadace Free Software Foundation a na jakýkoli jiný program, jehož autor se přikloní k jejímu používání. (Některý další software od Free Software Foundation je namísto toho pokryt Obecnou knihovní veřejnou licencí GNU.) Můžete ji rovněž použít pro své programy.

Pokud mluvíme o volném softwaru, máme na mysli volnost, nikoliv cenu. Naše Obecná veřejná licence je navržena pro zajištění toho, že můžete volně šířit kopie volného softwaru (a účtovat si poplatek za tuto službu, pokud chcete), že obdržíte zdrojový kód anebo jej můžete získat, pokud ho chcete, že můžete tento software modifikovat nebo jeho části použít v nových volných programech; a že víte, že tyto věci smíte dělat.

Abychom mohli vaše práva chránit, musíme vytvořit omezení, která zakážou komukoli vám tato práva odepírat nebo vás žádat, abyste se těchto práv vzdal. Tato omezení se promítají do jistých povinností, kterým musíte dostát, pokud šíříte kopie dotyčného softwaru anebo ho modifikujete.

Například, šíříte-li kopie takového programu, ať již zdarma nebo za poplatek, musíte poskytnout příjemcům všechna práva, která máte sám. Musíte zaručit, že příjemci rovněž dostanou anebo mohou získat zdrojový kód. A musíte jim ukázat tyto podmínky, aby znali svá práva.

Vaše práva chráníme ve dvou krocích: (1)autorizací softwaru, a (2)nabídkou této licence, která vám dává právoplatné svolení ke kopírování, šíření a modifikaci softwaru.

Kvůli ochraně každého autora i nás samotných chceme zajistit, aby každý chápal skutečnost, že pro volný software neplatí žádné záruky. Je-li software někým jiným modifikován a poslán dále, chceme, aby příjemci věděli, že to, co mají, není originál, takže jakékoliv problémy vnesené jinými se neodrazí na reputaci původních autorů.

Konečně, každý volný program je neustále ohrožen softwarovými patenty. Přejeme si zamezit nebezpečí, že redistributoři volného programu obdrží samostatně patentová osvědčení a tím učiní program vázaným. Abychom tomu zamezili, deklarovali jsme, že každý patent musí být buď vydán s tím, že umožňuje každému volné užití, anebo nesmí být vydán vůbec.

Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a modifikaci jsou uvedeny dále.

Ustanovení a podmínky pro kopírování, distribuci a modifikaci

0. Tato licence se vztahuje na kterýkoliv program či jiné dílo, které obsahuje zmínku, umístěnou v něm držitelem autorských práv, o tom, že dílo můžebýt šířeno podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU. V dalším textu znamená "program" každý takový program nebo dílo a "dílo založené na programu" znamená buď program samotný anebo každé jiné dílo z něj odvozené, které podléhá autorskému zákonu: tím se míní dílo obsahující program nebo jeho část, buď doslovně anebo s modifikacemi,

Page 64: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

64 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Jiné činnosti než kopírování, šíření a modifikace nejsou pokryty touto licencí; sahají mimo její rámec. Akt spuštění programu není omezen a výstup z programu je pokryt pouze tehdy, jestliže obsah výstupu tvoří dílo založené na program (nezávisle na tom, zda bylo vytvořeno činností programu). Posouzení platnosti předchozí věty závisí na tom, co program dělá.

1. Smíte kopírovat a šířit doslovné kopie zdrojového kódu programu tak, jak jste jej obdržel, a na libovolném médiu, za předpokladu, že na každé kopii viditelně a náležitě zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky; ponecháte nedotčené všechny zmínky vztahující se k této licenci a k absence záruky; a dáte každému příjemci spolu s programem kopii této licence.

Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek a podle vlastního uvážení můžete nabídnout za poplatek záruční ochranu.

2. Můžete modifikovat vaši kopii či kopie programu anebo kterékoliv jeho části, a tak vytvořit dílo založené na programu, a kopírovat a rozšiřovat takové modifikace či dílo podle podmínek paragrafu 1 výše, za předpokladu, že splníte všechny tyto podmínky:

a) Modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste soubory změnil a datum každé změny.

b) Musíte umožnit, aby jakékoliv vámi publikované či rozšiřované dílo, které obsahuje zcela nebo zčásti program nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je z programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence.

c) Pokud modifikovaný program pracuje normálně tak, že čte interaktivně povely, musíte zajistit, že při nejběžnějším způsobu jeho spuštění vytiskne nebo zobrazí hlášení zahrnující příslušnou zmínku o autorském právu a uvede, že neexistuje žádná záruka (nebo případně, že záruku poskytujete vy), a že uživatelé mohou za těchto podmínek program redistribuovat, a musí uživateli sdělit, jakým způsobem může nahlédnout do kopie této licence. (Výjimka: v případě, že sám program je interaktivní, avšak žádné takové hlášení nevypisuje, nepožaduje se, aby vaše dílo založené na programu takové hlášení vypisovalo.)

Tyto požadavky se vztahují k modifikovanému dílu jako celku. Pokud lze identifikovat části takového díla, které zřejmě nejsou odvozeny z programu a mohou být samy o sobě rozumně považovány za nezávislá a samostatná díla, pak se tato licence a její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako nezávislá díla. Avšak jakmile tytéž části rozšiřujete jako část celku, jímž je dílo založené na programu, musí být rozšiřování tohoto celku podřízeno ustanovením této licence tak, že povolení poskytnutá dalším uživatelům se rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho části bez ohledu na to, kdo kterou část napsal.

Smyslem tohoto paragrafu tedy není získání práv na dílo zcela napsané vámi ani popírání vašich práv vůči němu; skutečným smyslem je výkon práva na řízení distribuce odvozených nebo kolektivních děl založených na programu.

Pouhé spojení jiného díla, jež není na programu založeno, s programem (anebo dílem založeným na programu) na paměťovém nebo distribučním médiu neuvazuje toto jiné dílo do působnosti této licence.

3. Můžete kopírovat a rozšiřovat program (nebo dílo na něm založené, viz paragraf 2) v objektové anebo spustitelné podobě podle ustanovení paragrafů 1 a 2 výše, pokud splníte některou z následujících náležitostí:

a) Doprovodíte jej zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód musí být rozšiřován podle ustanovení paragrafů 1 a 2 výše, a to na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru; nebo

Page 65: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

c) Doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na poskytnutí zdrojového kódu. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud jste obdržel program v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s položkou b výše.)

Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska jeho případných modifikací. Pro dílo ve spustitelném tvaru znamená úplný zdrojový kód veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, plus jakékoli další soubory pro definici rozhraní, plus dávkové soubory potřebné pro kompilaci a instalaci spustitelného programu. Zvláštní výjimkou jsou však ty softwarové komponenty, které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové, nebo binární formě) s hlavními součástmi operačního systému, na němž spustitelný program běží (tj. S překladačem, jádrem apod.). Tyto komponenty nemusí být šířeny se zdrojovým kódem, pokud ovšem komponenta sama nedoprovází spustitelnou podobu díla.

Je-li šíření objektového nebo spustitelného kódu činěno nabídkou přístupu ke kopírování z určitého místa, potom se za distribuci zdrojového kódu počítá I nabídnutí ekvivalentního přístupu ke kopírování zdrojového kódu ze stejného místa, byť přitom nejsou třetí strany nuceny ke zkopírování zdrojového kódu spolu s objektovým.

4. Nesmíte kopírovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo šířit program jiným způsobem než výslovně uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus o kopírování, modifikování, poskytnutí sublicence anebo šíření programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva daná touto licencí. Strany, které od vás obdržely kopie anebo práva v souladu s touto licencí, však nemají své licence ukončeny, dokud se jim plně podřizují.

5. Není vaší povinností tuto licenci přijmout, protože jste ji nepodepsal. Nic jiného vám však nedává možnost kopírovat nebo šířit program nebo odvozená díla. V případě, že tuto licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti zákonem zakázány. Tím pádem modifikací anebo šířením programu (anebo každého díla založeného na programu) vyjadřujete své podřízení se licenci a všem jejím ustanovením a podmínkám pro kopírování, modifikování a šíření programu a děl na něm založených.

6. Pokaždé, když redistribuujete program (nebo dílo založené na programu), získává příjemce od původního držitele licence právo kopírovat, modifikovat a šířit program v souladu s těmito ustanoveními a podmínkami. Nesmíte klást žádné další překážky výkonu zde zaručených příjemcových práv. Nejste odpovědný za vymáhání dodržování této licence třetími stranami.

7. Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z jakéhokoli jiného důvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloženy takové podmínky (ať již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s podmínkami této licence, nejste tím osvobozen od podmínek této licence. Pokud nemůžete šířit program tak, abyste vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této licence a jiným platným závazkům, nesmíte jej v důsledku toho šířit vůbec. Pokud by například patentové osvědčení nepovolovalo bezplatnou redistribuci programu všemi, kdo vaším přičiněním získají přímo nebo nepřímo jeho kopie, pak by jediný možný způsob jak vyhovět zároveň patentovému osvědčení i této licenci spočíval v ukončení distribuce programu.

Pokud by se za nějakých specifických okolností jevila některá část tohoto paragrafu jako neplatná nebo nevynutitelná, považuje se za směrodatnou rovnováha vyjádřená tímto paragrafem a paragraf jako celek se považuje za směrodatný za jiných okolností.

Smyslem tohoto paragrafu není navádět vás k porušování patentů či jiných ustanovení vlastnického práva, anebo tato ustanovení zpochybňovat; jediným jeho smyslem je ochrana integrity systému šíření volného softwaru, který je podložen veřejnými licenčními předpisy. Mnozí lidé poskytli své příspěvky do širokého okruhu softwaru šířeného tímto systémem, spolehnuvše se na jeho důsledné uplatňování; záleží na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit software pomocí nějakého jiného systému a žádný uživatel licence nemůže takové rozhodnutí zpochybňovat.

Smyslem tohoto paragrafu je zevrubně osvětlit to, co je považováno za důsledek plynoucí ze zbytku této licence.

65

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 66: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

8. Pokud je šíření či použití programu v některých zemích omezeno buď patenty anebo autorsky chráněnými rozhraními, může držitel původních autorských práv, který svěřuje program do působnosti této licence, přidat výslovné omezení pro geografické šíření, vylučující takové země, takže šíření je povoleno jen v těch zemích nebo mezi těmi zeměmi, které nejsou tímto způsobem vyloučeny. Tato licence zahrnuje v tomto případě takové omezení přesně tak, jako by bylo zapsáno v textu této licence.

9. Free Software Foundation může čas od času vydávat upravené nebo nové verze Obecné veřejné licence. Takové nové verze se budou svým duchem podobat současné verzi, v jednotlivostech se však mohou lišit s ohledem na nové problémy či zájmy. Každé verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Pokud program specifikuje číslo verze, která se na něj vztahuje, a "všechny následující verze", můžete se podle uvážení řídit ustanoveními a podmínkami buďto oné konkrétní verze anebo kterékoliv následující verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestliže program nespecifikuje číslo verze této licence, můžete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.

10. Pokud si přejete zahrnout části programu do jiných volných programů, jejichž distribuční podmínky jsou odlišné, zašlete autorovi žádost o povolení. V případě softwaru, k němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation, napište Free Software Foundation; někdy činíme výjimky ze zde uvedených ustanovení. Naše rozhodnutí bude vedeno dvěma cíli: zachováním volné povahy všech odvozenin našeho volného softwaru a podporou sdílení a opětovného využití softwaru obecně.

ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE 11. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K PROGRAMU SE NA PROGRAM NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ STRANY PROGRAM "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POKUD JDE O KVALITU A VÝKONNOST PROGRAMU, LEŽÍ VEŠKERÉ RIZIKO NA VÁS. POKUD BY SE U PROGRAMU PROJEVILY ZÁVADY, PADAJÍ NÁKLADY ZA VŠECHNU POTŘEBNOU ÚDRŽBU, OPRAVU ČI NÁPRAVU NA VÁŠ VRUB.

12. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŽ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ANEBO KDYŽ TO BYLO PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, VÁM NEBUDE ŽÁDNÝ Z DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SMÍ MODIFIKOVAT ČI ŠÍŘIT PROGRAM V SOULADU S PŘEDCHOZÍMI USTANOVENÍMI, ODPOVĚDNI ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT PROGRAMU (VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM, NEBO SELHÁNÍ FUNKCE PROGRAMU V SOUČINNOSTI S JINÝMI PROGRAMY), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÁ STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

66 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 67: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

67

Vu+ Duo Uživatelská příručka

VI. Struktura MenuHlavní Menu

1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň 4. úroveň 5. úroveňTitulky Výběr okna titulků

Přehrávač médií Přehrávač médií

Časovač Seznam časovačů

Video SCART Přepnutí na Video SCART

Informace Služba Informace o službě O… O…

Plug-iny Prohlížeč plug-inů

Nastavení

Hledání služby

Konfigurace tuneru Tuner A Tuner B

Základní seznam služeb

Automatické hledání Okno hledání služby Ruční hledání Okno hledání služby

Systém

Nastavení A/V Okno nastavení A/V Jazyk Okno výběru jazyka Přizpůsobení Okno přizpůsobení Časové pásmo Okno časového pásma

Pevný disk

Nastavení HDD Nastavení HDDFormátování Formátování

Kontrola souborového systému

Kontrola souborového systému

Nastavení displeje Okno nastavení displeje Síť Okno konfigurace sítě

Klávesnice Okno nastavení klávesnice

Povrch Přístupové rozhraní

Rodičovské řízení Nastavení rodičovského řízení

Základní nastavení Tovární reset

Spánek /Restart

Časovač usnutí Spánek Restart Hluboký spánek

Page 68: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

VII. Řešení problémůPřed tím, než budete kontaktovat své místní servisní středisko, prosím pečlivě si pročtěte následující rady.

POZNÁMKA: Pokud je anténa pokryta sněhem nebo je signál zeslaben silným deštěm, kvalita obrazu a zvuku se může dočasně zhoršit. Pokud je kvalita špatné i během pěkného počasí, pak zkontrolujte nasměrování vaší satelitní antény. Odstraňte sníh. Zkontrolujte, zdali není LNB poškozen.

1. Žádný obraz na TV• Prvně zkontrolujte, zdali je přijímač zapnutý a v pracovním módu.• Zkontrolujte, jestli je videokabel správně propojen mezi přijímačem a TV.• Zkontrolujte, jestli je satelitní kabel správně zapojen do přijímače.• Zkontrolujte, zdali vybraný kanál vysílá.• Zkontrolujte, zdali vybraný kanál není zakódovaný a jestli máte odpovídající přístupovou kartu.

2. Problém s kvalitou zvuku• Zkontrolujte, jestli je zvukový kabel zapojen správně.• Zkontrolujte nastavení hlasitosti TV a přijímače.• Zkontrolujte, jestli není přijímač ztišen.• Zkontrolujte, zdali nastavení voleb zvuku odpovídá programu, který právě sledujete.

3. Problém s dálkovým ovladačem• Zkontrolujte, jestli jsou baterie vloženy do ovladače správně.• Pokud je ovladač používán již dlouho, vyměňte baterie.• Namiřte dálkový ovladač přímo na přijímač.• Ujistěte se, že nic nezakrývá přední panel přijímače.

4. Problém při hledání kanálů

• Ujistěte se, že máte správně nakonfigurovaný tuner.

• Zkontrolujte, jestli je satelitní kabel(y) správně zapojen do přijímače.

5. Problém při sledování zakódovaných kanálů• Zkontrolujte, jestli máte odpovídající přístupovou kartu a/nebo CAM.• Vysuňte přístupovou kartu a CAM a pak je znovu vraťte.• Zkontrolujte, zdali váš systém správně rozpozná přístupovou kartu a CAM.

6. Problémy s nahráváním

• Zkontrolujte, zdali je na HDD dostatek volného místa pro nahrávání.

• Zkontrolujte, jestli nejsou konflikty mezi časovači nahrávání.

7. Šum• Přijímač má vestavěný ventilátor. To může způsobovat mírný šum, ale je to potřeba pro bezpečnost přijímače.

• Také pokud běží HDD, můžete slyšet šum.

68 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 69: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

VIII. Slovníček

8PSK

8-PSK (Phase Shift Keying) je typ fázové modulace, který používá 8 různých stavů. Změna informace je určena změnou fáze, proto mluvíme o fázové modulaci. Díky osmi stavům může 1 stav modulace 8-PSK realizovat až 3 bity informací (2^3 = 8 ... jeden bit může reprezentovat 2 stavy, dva bity 4 stavy, 3 bity 8 stavů). Výhodou použití modulace 8-PSK je větší přenosová rychlost vůči modulacím s méně stavy (více bitů na 1 stav -> větší rychlost) nebo lze při 8-PSK snížit šířku pásma přenosu. Tím ušetříme na datovém toku, ale zhorší se odolnost vůči šumu (S/N) a přeslechům.

CAM

Conditional Access Module = modul řízení přístupu je elektronické zařízení, většinou se slotem pro přístupovou kartu, podobný PCMCIA kartě, který se zasouvá do CI slotu přístroje a umožní dekódování systému ve kterém vysílá provozovatel určitého paketu. Pro příjem některých paketů je nutné použit i přístupovou kartu, která se vkládá do CA modulu.

Kompozitní video

Kompozitní video je formát signálu analogové televize (pouze obraz) před tím, než je sloučen se zvukem a modulován do RF signálu. Kompozitní video je často určen zkratkou CVBS, což znamená "Color(barva), Video (obraz), Blank(zatmění) a Sync(synchro) ". V Německu (s normou PAL jso německé vynálezy Waltera Bruche ze společnosti Telefunken) je to zkratka FBAS (Farbe-Bild-Austastung-Synchron) a znamená totéž. To je obvykle standardní formát jako např. NTSC, PAL a SECAM. Je složené ze tří zdrojů signálu tzv. Y, U a V (dále jen společně YUV), se synchronizačními pulsy. Y reprezentuje jas nebo jas obrazu a zahrnuje synchronizační pulsy, takže sám o sobě může být zobrazen jako jednobarevný obrázek. U a V představují odstín a sytost barev nebo chrominance, mezi nimi nese barevnou informaci. Jsou nejprve modulované ve dvou kolmých fázích barevného nosného signálu k formě signálu tzv. chrominance. Y a UV jsou pak kombinace. Vzhledem k tomu, Y je základní signál a UV byl smíchán s dopravcem, tato přidání jsou rovna podílu kmitočtu miltiplexu.

Conax Jeden ze systémů podmíněného přístup od firmy Conax, sídlo v Oslu, Norsko.

Systém řízení přístupu

Kontrolovaný přístup ke sledování a záznamu programu nebo celého multiplexu - provádí se kódováním. Sledování umožňuje dekódovací modul, zpravidla vybavený zpoplatněnou čipovou kartou. Přijímač může mít dekódovací CA modul přímo vestavěn nebo být vybaven CI slotem pro jeho zasunutí.

DiSEqC

(Digital Satellite Equipment Control) je speciální komunikační protokol používaný mezi satelitním přijímačem a zařízeními jako je motor otáčející parabolickou anténu nebo přepínač mezi zdroji signálu z více parabol. Napájení a přenos povelů se děje po stejném koaxiálním kabelu, kterým přichází signál do satelitního přijímače.

Dolby Digital

Dolby Digital (původní označení AC-3) je označení digitální ztrátové komprese zvuku, vyvinuté společností Dolby Laboratories roku 1991. Je přímým následníkem formátů Dolby Stereo, resp. Dolby Surround a konkurentem formátů DTS a SDDS. Nejčastěji se vyskytuje v konfiguraci 5.1 kanálů (pět hlavních plnorozsahových kanálů a jeden nízkofrekvenční „basový“ LFE kanál využívaný subwooferem při explozích a podobně), ale podporováno je i stereo, mono, Dolby Surround a některé další konfigurace. Plnorozsahové kanály mají rozsah od 20 Hz do 20 kHz, LFE kanál má rozsah do 120 Hz. Původně se tento formát používal v kinech (zde vždy v konfiguraci 5.1, od roku 1998 i v konfiguraci Dolby Digital Surround EX), později se začal používat i na laserdiscích, v digitálním televizním vysílání a je to i základní formát pro kódování zvuku na DVD.

69

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 70: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

EPG

EPG je anglická zkratka Electronic Program Guide (Elektronický programový průvodce) označující standardní doplňkovou službu digitálního televizního vysílání. Jde o televizní program vysílaný v rámci každého digitálního multiplexu doplněný o podrobné informace o pořadech.

eSATA

Používá se pro připojení vnějších datových zařízení, nabízí stejnou rychlost a podporu technologií jako SATA. Její výhodou je vyšší přenosová rychlost, než nabízí běžnější sběrnice USB, ovšem nemá od výrobců základních desek a externích datových médií takovou podporu.

Základní vlastnosti:

* založeno bylo o něco později než klasická SATA, v roce 2004 * konektory jsou robustní - pro časté odpojování * maximální délka kabelu je 2 metry * rychlost 3 Gb/s * procesor zatěžuje méně než například sběrnice USB

FEC

Zkratka pro Forward Error Correction. Metoda zjišťování a opravy chyb vzniklých při přenosu, která využívá vkládání doplňkových kontrolních bitů. To dovoluje přijímači najít a opravit chyby (i některé návazné) bez nutnosti požádat vysílatele o další data. Výhodou dopředné opravy chyb je, že nepotřebuje zpětný kanál pro komunikaci s vysílatelem (i za cenu vyššího hlavního toku dat).

HDMI

HDMI je zkratka anglického označení High-Definition Multi-media Interface. Je to rozhraní pro přenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu. Může propojovat zařízení jako například satelitní přijímač, DVD přehrávač nebo A/V receiver s kompatibilním výstupním zařízením, jako například plazmová televize.

HDMI podporuje přenos videa ve standardní, rozšířené nebo high-definition kvalitě, a až 8-kanálový digitální zvuk. Rozhraní nezávisí na různých televizních a satelitních standardech, protože přenáší nekomprimovaná video data.

LNB

Low-noise block converter (LNB, LNC, česky označován jako "satelitní konvertor") je zařízení umístěné v ohnisku satelitní antény (paraboly), přijímá signál z družice, zesiluje a převádí jej na nižší kmitočet. Takto konvertovaný signál je koaxiálním kabelem přiveden do satelitního přijímače, který jej dále demoduluje a zpracovává.

LNB je mnohdy špatně označováno jako "Low Noise Block" nebo "Low Noise Blocker".

LNB obvykle pracují na frekvencích 10.7-11.8 GHz 11.6 - 12.7 GHz. Oba rozsahy jsou přepínány pomocí signálu 22kHz. Přepínání polarizace je ovládáno stejnosměrným napětím, které do LNB pouští satelitní přijímač. 12.5V - 14.5V nastaví vertikální polarizaci a 15.5V - 18V horizontální.

PID Zkratka pro Paketový IDentifikátor. Jedná se o soubor čísel, identifikující pakety v jednom datovém toku.

Polarizace Orientace elektrického a magnetického pole signálu. Satelity používají hlavně vertikální a horizontální polarizaci.

70 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 71: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

S/PDIF

S/PDIF nebo S/P-DIF je zkratka pro Sony/Philips Digital InterFace (občas uváděno i Sony/Philips Digital Interconnect Format). Jedná se o kolekci nízkoúrovňových a hardwarových protokolů pro přenos digitálně kódovaného zvukového signálu mezi různými audio komponentami.

S/PDIF je spotřebitelskou verzí standardu AES3, více známého jako AES/EBU – pokud signál není přenášen optickým médiem, liší se od AES3 prakticky pouze úrovní (a přenosem po nesymetrickém vedení - ačkoliv existuje rozšíření AES3id, které specifikuje přenos signálu dle standardu AES3 po koaxiálním kabelu) a jiným formátem dat s informacemi o stavu kanálu. Technicky je tedy možno přijímat signál AES3 běžnými S/PDIF přijímači, výrobci zařízení však často takové využití blokují.

SCART

(zkratka z francouzského Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs) je 21 pólový konektor pro připojení audio/video zařízení (videa a televize), používaný zejména v Evropě. Největší obliby dosahoval v 90. letech 20. století, s přechodem na technologii HDTV se od něj upouští. SCART kabel je stíněn (pól 21) a umožňuje přenášet více druhů signálu RGB, S-Video a kompozitní video.

Přístupová karta

Čipová karta nebo smart card je plastová karta kapesní velikosti s integrovaným obvodem (čipem), který je schopen zpracovávat data. To znamená, že zařízení je schopno přijmout data, zpracovat je a vrátit požadované informace. Čipové karty je možné rozdělit na paměťové a mikroprocesorové. Karty jsou většinou vyrobeny z PVC nebo ABS. Mohou obsahovat hologram a jiné bezpečnostní prvky znesnadňující jejich padělání. Používají se také tam, kde je potřeba spolehlivé a bezpečné autentizace.

Teletext

Teletext je přenos textových informací prostřednictvím televizního signálu. Vznikl v roce 1970 ve Velké Británii.V běžném analogovém televizním vysílání se za sekundu vysílá několik desítek půlsnímků. A mezi těmito půlsnímky zbývá čas pro odeslání teletextových informací, které obvykle obsahují zpravodajství, televizní program, reklamu a jiný obsah.Pro vysílání teletextu se používají zatemněné řádky 19 a 20 lichého půlsnímku a 332 a 333 sudého půlsnímku. Teletext se nevysílá spojitě, ale přerušovaně pomocí datových bloků, kterým se říká pakety. Vysílají se vlastně číslicové signály, z nichž část slouží jako řídící informace pro teletextový dekodér televize a větší část tvoří adresy, kterým odpovídají jednotlivé znaky. Délka jedné teletextové řádky odpovídá délce televizního řádku.

Xcrypt Jeden ze systémů podmíněného přístup od firmy Xcrypt.

YPbPr

YCbCr nebo Y'CbCr patří do rodiny barevného modelu používá se u videa a nebo u digitální fotografie. Y' je řazen do luminance (jasu) komponentu a Cb s Cr jsou modrý a červený chrominanční komponent. Náplní Y je odlišení luminance. Y'CbCr je často zaměňován s YUV barevným modelem, a příznačné termíny YCbCr a YUV se zaměňují, což vede ke zmatku. Když se odvolávám na signál ve video nebo digitální formě, termín "YUV" pravděpodobně opravdu znamená "Y'CbCr". YCbCr je někdy krácen na YCC. Když se používá pro analogové video, Y'CbCr je často nazýván YPbPr, ačkoli termín Y'CbCr je všeobecně používán pro oba systémy, bez rozlišení.

Y'CbCr není absolutní barevný model. Je to způsob kódování RGB informací. Přímé zobrazení barev závisí na aktuálním užití barev RGB v signálu. Proto je vyjádřená hodnota jako Y'CbCr jenom předpokládaná, použijeme-li obvyklé RGB vybarvení, nebo ICC profilu.

71

Vu+ Duo Uživatelská příručka

Page 72: Váš chytrý Linuxový TV přehrávač · 2011-10-17 · 4 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač Vu+ Duo Uživatelská příručka (A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!

72 Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Vu+ Duo Uživatelská příručka