Top Banner

Click here to load reader

Uudet SFS-standardit 1 SFS:n luettelo 4/2018 Sisällys Uudet SFS-standardit s. 1 Kumotut SFS-standardit s. 107 Uudet CENin julkaisut s. 108 Uudet SFS-standardit Tässä luettelossa

Feb 15, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • 1

  SFS:n luettelo 4/2018 Sisällys Uudet SFS-standardit s. 1 Kumotut SFS-standardit s. 107 Uudet CENin julkaisut s. 108

  Uudet SFS-standardit Tässä luettelossa mainitaan kesä-syyskuussa 2018 vahvistetut SFS-standardit SFS-ICS-ryhmittäin. Merkintä /A1 tunnuksen lopussa tarkoittaa, että kyseessä on lisäys A1 alkuperäiseen standardiin. Merkintä +A1 tunnuksen lopussa tarkoittaa, että standardi sisältää muutoksen A 1. Standardin tunnuksen jälkeen on mainittu vahvistuspäivä. Standardit, jotka uusi standardi korvaa, on mainittu kunkin uuden standardin tiedoissa. Standardeja voi ladata omalle koneelle sekä tilata painettuna tai pdf-tiedostona SFS:n verkkokaupasta sales.sfs.fi. Niitä voi tilata myös SFS:n asiakaspalvelusta ([email protected] tai puh. 09 1499 3353). Englanninkieliset versiot julkaistaan noin viikon kuluttua vahvistamispäivästä. Osa standardeista käännetään suomeksi. Niiden julkaisuaikataulun voi tarkistaa SFS:n tietopalvelusta ([email protected]). Osa standardeista liittyy CE-merkintää edellyttäviin uuden lähestymistavan direktiiveihin.

  01.040.11 Terveydenhuollon teknologia (Sanastot)

  SFS-EN ISO 11139:2018:en, 2018-09-21 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Sanasto. Sterilointia, sterilointilaitteita ja sterilointiprosesseja koskevissa standardeissa käytetyt termit Sterilization of health care products. Vocabulary of terms used in sterilization and related equipment and process standards (ISO 11139:2018)

  Julkaisukieli: en

  01.040.21 Mekaaniset järjestelmät ja komponentit yleiskäyttöön (Sanastot)

  SFS-EN ISO 1891-4:2018:en, 2018-06-29

  Fasteners. Vocabulary. Part 4: Control, inspection, delivery, acceptance and quality (ISO 1891-4:2018)

  Julkaisukieli: en

  01.040.29 Sähkötekniikka (Sanastot)

  SFS-IEC 60050-614:2018, 2018-06-08

  Sähköteknillinen sanasto. Osa 614: Sähkön tuottaminen, siirto ja jakelu. Käyttö International Electrotechnical Vocabulary - Part 614: Generation, transmission and distribution of electricity - Operation

  Julkaisukieli: fi/en

 • 2

  01.040.47 Laivanrakennus ja meritekniset rakenteet (Sanastot)

  SFS-EN ISO 8384:2018:en, 2018-09-28

  Ships and marine technology. Dredgers. Vocabulary (ISO 8384:2018)

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-EN ISO 8384:en:2002

  01.040.49 Lento- ja avaruustekniikka (Sanastot)

  SFS-EN 16603-60-21:2018:en, 2018-09-21

  Space engineering. Gyros terminology and performance specification

  Julkaisukieli: en

  01.040.53 Materiaalin käsittelylaitteet (Sanastot)

  SFS-ISO 18758-1:2018:en, 2018-06-15

  Mining and earth-moving machinery -- Rock drill rigs and rock reinforcement rigs -- Part 1: Vocabulary

  Julkaisukieli: en

  01.040.59 Tekstiili- ja nahkateollisuus (Sanastot)

  SFS-EN 1885:2018:en, 2018-09-07

  Höyhenet ja untuvat. Termit ja määritelmät

  Feather and down. Terms and definitions

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-EN 1885/A1:en:2004

  SFS-EN 1885:en:1998

  SFS-EN ISO 10318-1:2015/A1:2018:en, 2018-08-03

  Geosynthetics. Part 1: Terms and definitions. Amendment 1 (ISO 10318-1:2015/Amd 1:2018)

  Julkaisukieli: en

  01.040.73 Kaivostoiminta ja mineraalit (Sanastot)

  SFS-ISO 18758-1:2018:en, 2018-06-15

  Mining and earth-moving machinery -- Rock drill rigs and rock reinforcement rigs -- Part 1: Vocabulary

  Julkaisukieli: en

  01.040.79 Puuteollisuus (Sanastot)

  SFS-EN 13756:2018:en, 2018-09-21

  Wood flooring and parquet. Terminology

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-EN 13756:en:2003

 • 3

  01.040.91 Rakennusmateriaalit ja rakentaminen (Sanastot)

  SFS-EN 12519:2018:en, 2018-08-31

  Windows and pedestrian doors. Terminology

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-EN 12519:2004

  SFS-EN 12519:en:2004

  SFS-EN 12665:2018:en, 2018-06-29

  Valo ja valaistus. Perustermit ja kriteerit valaistusvaatimusten määrittelemiseksi

  Light and lighting. Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-EN 12665:en:2012

  SFS-EN 16510-1:2018:en, 2018-08-03

  Kiinteän polttoaineen huoneenlämmittimet. Osa 1: Vaatimukset ja testausmenetelmät

  Residential solid fuel burning appliances. Part 1: General requirements and test methods

  Julkaisukieli: en

  01.060 Suureet ja yksiköt

  SFS-EN IEC 60375:2018:en, 2018-08-31

  Conventions concerning electric circuits

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-EN 60375:en:2004

  01.080.40 Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden piirustuksissa, kaavioissa, taulukoissa ja muussa teknisessä tuotedokumentaatiossa käytettävät piirrosmerkit

  SFS-EN IEC 60375:2018:en, 2018-08-31

  Conventions concerning electric circuits

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-EN 60375:en:2004

  01.080.99 Muut kuvatunnukset ja piirrosmerkit

  SFS-EN ISO 10318-2:2015/A1:2018:en, 2018-08-03

  Geosynthetics. Part 2: Symbols and pictograms. Amendment 1 (ISO 10318-2:2015/Amd 1:2018)

  Julkaisukieli: en

  01.110 Tekninen tuotedokumentointi

  SFS-EN 9300-002:2018, 2018-06-29

  Aerospace series. LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such

 • 4

  as 3D, CAD and PDM data. Part 002: Requirements

  Julkaisukieli: Ei SFS:n julkaisua

  SFS-EN 9300-010:2018, 2018-06-21 Aerospace series. LOTAR. LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data. Part 010: Overview Data Flow

  Julkaisukieli: Ei SFS:n julkaisua

  SFS-EN 9300-100:2018, 2018-07-20 Aerospace series. LOTAR. Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data. Part 100: Common concepts for Long term archiving and retrieval of CAD 3D mechanical information

  Julkaisukieli: Ei SFS:n julkaisua

  SFS-EN 9300-110:2018, 2018-07-20 Aerospace series. LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data. Part 110: CAD mechanical 3D Explicit geometry information

  Julkaisukieli: Ei SFS:n julkaisua

  SFS-EN 9300-115:2018, 2018-07-20 Aerospace series. LOTAR. LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data. Part 115: Explicit CAD assembly structure

  Julkaisukieli: Ei SFS:n julkaisua

  01.140.20 Informatiikka

  SFS-ISO 3297:2018, 2018-09-28

  Tieto ja dokumentointi. Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN)

  Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)

  Julkaisukieli: fi/en

  Korvaa:

  SFS-ISO 3297:en:2008

  SFS-ISO 3297:2008

  SFS-ISO 3297:2018:en, 2018-09-28

  Tieto ja dokumentointi. Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN)

  Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-ISO 3297:2008

  SFS-ISO 3297:en:2008

  03.080.10 Teollisuuden palvelut

  SFS-EN ISO 41001:2018:en, 2018-06-08

  Tilajohtaminen. Hallintajärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita

  Facility management. Management systems. Requirements with guidance for use (ISO 41001:2018)

  Julkaisukieli: en

 • 5

  SFS-EN ISO 41012:2018:en, 2018-07-20

  Tilajohtaminen. Ohjeita strategiseen hankintaan ja sopimusten kehittämiseen

  Facility management. Guidance on strategic sourcing and the development of agreements (ISO 41012:2017)

  Julkaisukieli: en

  03.080.99 Muut palvelut

  SFS-EN 16844:2017 + A1:2018:en, 2018-06-29

  Aesthetic medicine services. Non-surgical medical treatments

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-EN 16844:2017:en:2017

  SFS-EN 16844:2017:2017

  03.100.01 Yrityksen organisaatio ja johtaminen, yleistä

  SFS-EN ISO 20700:2018, 2018-09-14

  Johdon konsultointipalveluja koskevat ohjeet

  Guidelines for management consultancy services (ISO 20700:2017)

  Julkaisukieli: fi/en

  SFS-EN ISO 20700:2018:en, 2018-09-14

  Johdon konsultointipalveluja koskevat ohjeet

  Guidelines for management consultancy services (ISO 20700:2017)

  Julkaisukieli: en

  03.100.12 Johtaminen. Hallintajärjestelmät

  SFS-EN ISO 19011:2018:en, 2018-08-03

  Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet

  Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-EN ISO 19011:2011

  SFS-EN ISO 19011:en:2011

  03.100.70 Hallintajärjestelmät

  SFS-EN 9100:2018:en, 2018-06-08

  Quality Management Systems. Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

  SFS-EN 9100:en:2009

  SFS-EN 9110:2018:en, 2018-06-08

  Quality Management Systems. Requirements for Aviation Maintenance Organizations

  Julkaisukieli: en

  Korvaa:

 • 6

  SFS-EN 9110:2015:en:2015

  SFS-EN 9115:2018:en, 2018-08-03 Quality Management Systems. Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations. Deliver

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.