Top Banner
Upute za uporabu i ugradnju Indukcijske staklokeramičke ploče za kuhanje KM 6322 / KM 6323 KM 6347 / KM 6348 Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja. M.-Nr. 09 542 820 hr - HR
80

Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Jan 17, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Upute za uporabu i ugradnju

Indukcijske staklokeramičke ploče zakuhanjeKM 6322 / KM 6323KM 6347 / KM 6348

Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe,obvezno pročitajte uputeza uporabu i ugradnju. Time ćetezaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja. M.-Nr. 09 542 820

hr - HR

Page 2: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Sigurnosne napomene i upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Opis uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Modeli uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14KM 6322 / KM 6323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14KM 6347 / KM 6348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Upravljačko polje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Podaci o zonama za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Vaš doprinos zaštiti okoliša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Prije prve uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Prvo čišćenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Prva uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Indukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Način rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Šumovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Posuđe za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Rasponi podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Princip rukovanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Uključivanje ploče za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Aktiviranje zone za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Podešavanje razine snage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Promjena razine snage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Polje za kuhanje PowerFlex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Automatika zakuhavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Booster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Održavanje topline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Isključivanje i indikator preostale topline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Sadržaj

2

Page 3: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Savjeti za štednju energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Automatsko isključivanje zone za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Istovremena uporaba funkcija timera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Sigurnosne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Zaključavanje / Blokada uključivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Stop & Go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Sigurnosno isključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Zaštita od pregrijavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Čišćenje i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Programiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Dodatni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Con�ctivity i Miele�home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Prijava ploče za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Odjava ploče za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Sigurnosne napomene za ugradnju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Sigurnosni razmaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Ploče za kuhanje s okvirom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Napomene za ugradnju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Dimenzije za ugradnju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

KM 6322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66KM 6347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Ugradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Sadržaj

3

Page 4: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Ploče za kuhanje u ravnini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Dimenzije za ugradnju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69KM 6323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69KM 6348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Ugradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Električni priključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Priključni kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Shema spajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Servis, natpisna pločica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Sadržaj

4

Page 5: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Ova ploča za kuhanje odgovara svim propisanim sigurnosnimodredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljedeljudi i oštećenja predmeta.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu i ugradnju prije prveuporabe uređaja.U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti iodržavanju uređaja. Na taj način štitite sebe i izbjegavate eventualnaoštećenja na uređaju.

Miele nije odgovoran za štetu nastalu nepoštivanjem ovih napomenao sigurnosti i upozorenja.

Sačuvajte ove upute za uporabu i ugradnju te ih proslijediteeventualnom sljedećem vlasniku.

Sigurnosne napomene i upozorenja

5

Page 6: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Namjenska uporaba

� Ova ploča za kuhanje predviđena je za uporabu u kućanstvima ikućanstvu sličnim okruženjima.

� Ova ploča za kuhanje nije namijenjena korištenju na otvorenom.

� Ploču za kuhanje upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za pripremu iodržavanje topline jela.Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni.

� Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ilinedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovatiovom pločom za kuhanje, moraju biti pod nadzorom dok rukujupločom.Takve osobe uređaj mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im jeobjašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnostiprepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanjauređajem.

Sigurnosne napomene i upozorenja

6

Page 7: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Djeca u kućanstvu

� Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini ploče za kuhanje,osim kad su pod stalnim nadzorom.

� Djeca starija od osam godina ploču za kuhanje smiju koristiti beznadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njime mogurukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjetiopasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.

� Djeca ne smiju čistiti ni održavati ploču za kuhanje bez nadzora.

� Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini ploče za kuhanje.Nemojte djeci dopustiti da se igraju mikrovalnom pećnicom.

� Ploča za kuhanje zagrijava se tijekom uporabe i ostaje zagrijana jošneko vrijeme nakon isključivanja. Držite djecu podalje od uređaja svedok se dovoljno ne ohladi tako da ne postoji opasnost od opekotina.

� Opasnost od gušenja!Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu moguzamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se.Držite ambalažu izvan dosega djece.

� Opasnost od opeklina!Nemojte držati predmete koji bi mogli zanimati djecu u prostoru iznad iliiza ploče za kuhanje. Djeca bi mogla biti potaknuta tim predmetima dase popnu na ploču.

� Opasnost od opekotina i vruće vode!Ručke lonaca i tava okrenite na ploči tako da ih djeca ne mogu povući iopeći se.

� Upotrijebite funkciju blokade uključivanja kako biste spriječili dadjeca slučajno uključe ploču za kuhanje. Kada koristite ploču zakuhanje uključite funkciju zaključavanja kako djeca (odabrane) postavkene bi mogla promijeniti.

Sigurnosne napomene i upozorenja

7

Page 8: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Tehnička sigurnost

� Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovatiozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravkesmije izvršiti samo ovlašteni Miele servis.

� Oštećena ploča za kuhanje može ugroziti Vašu sigurnost. Provjeriteima li ploča za kuhanje vidljivih oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavatioštećen uređaj.

� Električna sigurnost ploče za kuhanje može se zajamčiti samo ako jepriključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovajtemeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen.U slučaju sumnje, električnu instalaciju treba dati na provjeru stručnojosobi.

� Priključni podaci (frekvencija i napon) s natpisne pločice moraju seobavezno podudarati s onima električne mreže, kako ne bi nastalaoštećenja na uređaju.Podatke usporedite prije priključivanja.U slučaju sumnje obratite se stručnoj osobi.

� Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost(npr. opasnost od požara). Ploču za kuhanje nemojte na taj načinpriključivati na električnu mrežu.

� Ploču za kuhanje upotrebljavajte isključivo u sastavljenom stanjukako bi se mogao jamčiti siguran rad.

� Ova ploča za kuhanje ne smije se koristiti na pokretnim mjestima(npr. na brodovima).

� Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ilimehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovatismetnje u radu uređaja.Nikada ne otvarajte kućište ploče za kuhanje.

Sigurnosne napomene i upozorenja

8

Page 9: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

� Pravo na jamstvo gubite kada ploču za kuhanje popravljaju od tvrtkeMiele ne ovlaštene osobe.

� Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčitiispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi smiju se zamijenitiisključivo takvim dijelovima.

� Ploča za kuhanje nije namijenjena radu s eksternim satom niti sasustavom za daljinsko upravljanje.

� Ploču za kuhanje na električnu mrežu priključuje isključivo električar.Prilikom zamjene oštećenog priključnog voda stručno osposobljenaosoba mora instalirati specijalni priključni voda. Pogledajte poglavlje"Električni priključak".

� Kod ugradnje, održavanja i popravaka, ploča za kuhanje se moraisključiti iz električne mreže.U to se uvjerite na sljedeći način:– isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili

– potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji, ili

– izvucite mrežni utikač (ako postoji) iz utičnice.Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.

� Kad je ploča za kuhanje opremljena komunikacijskim modulom, kodugradnje, održavanja ili popravaka ploče za kuhanje komunikacijski semodul mora isključiti iz napajanja.

� Opasnost od električnog udara!Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati, odnosno odmah je isključite,ako je neispravna ili ako se staklokeramička ploča slomi ili se pojaveprijelomi i pukotine. Isključite ju iz napajanja.

Sigurnosne napomene i upozorenja

9

Page 10: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Propisna uporaba

� Ulje i masnoće mogu se zapaliti kod prevelikog zagrijavanja. Kadkoristite ulja i masnoće, ploču za kuhanje nikada nemojte ostavljati beznadzora.Vatru uzrokovanu uljima ili mastima ne gasite vodom. Isključite uređaj iplamen pažljivo ugasite poklopcem ili protupožarnim pokrovom.

� Plamen može zapaliti filtar za sakupljanje masnoće u napi. Nikadanemojte flambirati ispod nape.

� Kada se sprejevi, lako zapaljive tekućine ili drugi zapaljivi materijalizagriju, mogu se zapaliti. Lako zapaljive predmete nemojte držati uladici neposredno ispod ploče za kuhanje. Ako se u ladici nalazi umetakza pribor za jelo, mora biti od materijala otpornog na toplinu.

� Nikada ne zagrijavajte prazno posuđe.

� U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanjastvara previsoki tlak.Ploču za kuhanje nemojte koristiti za ukuhavanje ili zagrijavanje limenki.

� Ako je ploča za kuhanje prekrivena, kod slučajnog uključivanja ilipostojeće preostale topline postoji opasnost da se materijal kojim jeploča prekrivena zapali, rasprsne ili otopi.Nikada nemojte prekrivati ploču za kuhanje, primjerice pokrovom,krpom ili zaštitnom folijom.

� Ako u blizini ploče za kuhanje upotrebljavate neki električni uređaj(npr. ručnu miješalicu) pripazite da kabel električnog uređaja ne dodirujezagrijanu ploču za kuhanje. Izolacija priključnog voda se može oštetiti.

Sigurnosne napomene i upozorenja

10

Page 11: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

� Ako je ploča za kuhanje ugrađena iza vrata namještaja, koristite jusamo kod otvorenih vrata.Zatvorite vrata tek kada je uređaj ugašen i više se ne prikazujepreostala toplina.

� Ploča za kuhanje zagrijava se tijekom uporabe i ostaje zagrijana jošneko vrijeme nakon isključivanja. Tek nakon što se isključe indikatoripreostale topline, nema više opasnosti od opekotina.

� Na vruću se ploču za kuhanje možete opeći. Prije bilo kakvih radovas vrućim uređajem zaštitite ruke kuhinjskim rukavicama ili hvataljkamaza posuđe. Koristite samo suhe rukavice ili hvataljke. Mokar ili vlažantekstil bolje provodi toplinu i može uzrokovati opekline parom.

� Dok je ploča za kuhanje uključena, ako se slučajno uključi ili ako jepovršina još zagrijana, postoji opasnost zagrijavanja metalnih predmetaodloženih na ploču.Drugi materijali mogu se rastopiti ili se zapaliti.Vlažni poklopci lonaca mogu se čvrsto zalijepiti.Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje.Isključite zone za kuhanje nakon uporabe!

� Kada na zagrijanu ploču za kuhanje dospiju i rastope se šećer,namirnice koje sadrže šećer, plastika ili aluminijska folija, takve tvariprilikom hlađenja oštećuju staklokeramičku ploču. Odmah isključiteuređaj i temeljito strugalicom za staklo ostružite ove tvari. Pritomnavucite kuhinjske rukavice.Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkepovršine čim se ohladi.

� Lonci koji se zagrijavaju na prazno mogu uzrokovati oštećenjestaklokeramičke površine. Nemojte ostavljati ploču za kuhanje tijekomrada bez nadzora!

Sigurnosne napomene i upozorenja

11

Page 12: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

� Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnom. Posuđe s grubimdnom oštećuje staklokeramičku površinu.

� Sol, šećer i pijesak (npr. od čišćenja povrća) mogu uzrokovatiogrebotine, ako se zateknu ispod posude. Pazite da je staklokeramičkaploča kao i dno posude čisto prije no što stavite posuđe za kuhanje.

� Predmeti (čak i oni lagani poput soljenke) koji padnu nastaklokeramičku ploču mogu uzrokovati ogrebotine ili lomove. Pripaziteda na staklokeramičku ploču ne padnu kakvi predmeti.

� Vrući predmeti oslonjeni o senzorske tipke i zaslon mogu uništitielektroniku. Na senzorske tipke i zaslon nikada ne stavljajte vruće lonceniti tave.

� Zbog velike brzine zagrijavanja indukcijskih zona u određenimokolnostima temperatura na dnu posude za kuhanje u kratkomvremenu može doseći temperaturu samozapaljenja ulja i masti. Pločuza kuhanje nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključena!

� Masti i ulja zagrijavajte najduže minutu i za to nikada ne koristitefunkciju booster.

� Samo za osobe s ugrađenim pacemakerom:U neposrednoj blizini uključenog uređaja nastaje elektromagnetskopolje. Negativan utjecaj na pacemaker nije vjerojatan.U slučaju sumnje obratite se proizvođaču pacemakera ili liječniku.

� Elektro magnetsko polje koje nastaje kada je ploča za kuhanjeuključena može utjecati na funkciju magnetiziranih predmeta.Kreditne kartice, uređaji za pohranu podataka, džepna računala itd. nesmiju se nalaziti u neposrednoj blizini uključene ploče za kuhanje.

Sigurnosne napomene i upozorenja

12

Page 13: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

� Metalni predmeti koji se čuvaju u ladici ispod ploče za kuhanje kodduljeg, intenzivnog korištenja uređaja mogu postati vrući. U ladicineposredno ispod ploče za kuhanje nemojte držati metalne predmete.

� Ploča za kuhanje je opremljena ventilatorom za hlađenje. Kada seispod ugrađenog uređaja nalazi ladica, potrebno je paziti da postojidovoljan razmak između sadržaja ladice i donje strane uređaja kako bise za ploču za kuhanje osigurala dovoljna cirkulacija hladnog zraka.U ladici se ne smiju čuvati šiljasti ili mali predmeti kao ni papir jer se krozotvor za ventilaciju mogu usisati u kućište i tako oštetiti ventilator ilionemogućiti ventilaciju.

� Nikako nemojte istovremeno upotrebljavati dvije posude na jednojzoni za kuhanje, odnosno prženje ili PowerFlex polju.

Čišćenje i održavanje

� Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom iuzrokovati kratki spoj.Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

� Kada je ploča za kuhanje ugrađena iznad pirolitičke pećnice ilištednjaka, nemojte ju uključivati tijekom postupka pirolize jer se možeuključiti zaštita od pregrijavanja ploče za kuhanje (pogledajteodgovarajuće poglavlje).

Sigurnosne napomene i upozorenja

13

Page 14: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Modeli uređaja

KM 6322 / KM 6323

�Zona za kuhanje s funkcijom Booster

�Zona za kuhanje s funkcijom Booster

�PowerFlex zona za kuhanje s funkcijom TwinBooster

�PowerFlex zona za kuhanje s funkcijom TwinBooster

� + � mogu se kombinirati s PowerFlex poljem za kuhanje

�Upravljačko polje

Opis uređaja

14

Page 15: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

KM 6347 / KM 6348

�Zona za kuhanje s funkcijom Booster

�Zona za kuhanje s funkcijom Booster

�PowerFlex zona za kuhanje s funkcijom TwinBooster

�PowerFlex zona za kuhanje s funkcijom TwinBooster

� + � mogu se kombinirati s PowerFlex poljem za kuhanje

�Upravljačko polje

Opis uređaja

15

Page 16: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Upravljačko polje

Senzorske tipke

�Uključivanje/Isključivanje

�Upravljačka skala- Podešavanje razine snage- Podešavanje vremena

�Zaključavanje

�Booster / TwinBooster

�Odabir zone za kuhanje

�Uključenje polja za kuhanje PowerFlex

� - Odabir timera- Odabir između funkcija timera- Odabir vremena isključivanja (pogledajte poglavlje "Automatsko isključivanje zoneza kuhanje")

Stop and Go

Opis uređaja

16

� � �

��

Page 17: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Kontrolni indikatori

�Zaključavanje

Booster

Indikatori zona za kuhanje

0 = Pripravna zona za kuhanje^ = Stupanj zadržavanja topline1 do 9 = Razina snagef = Razina 1 TwinBoosterh = Booster / Razina 2 TwinBoosterß = Posuđe nedostaje ili je neprikladno (pogledajte poglavlje "Indukcija")# = Preostala toplinaA = Automatika zakuhavanja kod povećanog raspona razina snaga

� Indikatori automatike zakuhavanja ili proširenog raspona razina snage (pogledajtepoglavlje "Programiranje")

Pokazivač timera

�Kontrolni indikatori rasporeda zona za kuhanje, npr. za zonu straga desno

Vrijeme u minutama

Opis uređaja

17

Page 18: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Podaci o zonama za kuhanje

Zona zakuhanje

KM 6322 / KM 6323

minimalni do maksimalni� u cm*

snaga u W kod 230 V**

� 14 - 20 normalnoBooster

18503000

� 10 - 16 normalnoBooster

14002200

� 15 - 23 normalnoTwinBooster, razina 1TwinBooster, razina 2

210030003700

� 15 - 23 normalnoTwinBooster, razina 1TwinBooster, razina 2

210030003700

� + � 22 - 23 /23 x 39

normalnoTwinBooster, razina 1TwinBooster, razina 2

340048007400

Ukupno: 7400

* Unutar navedenog područja mogu se upotrebljavati lonci bilo kojeg promjera dna.

** Navedena snaga može varirati ovisno o veličini i materijalu posuđa za kuhanje.

Opis uređaja

18

Page 19: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Zona zakuhanje

KM 6347 / KM 6348

minimalni do maksimalni� u cm*

snaga u W kod 230 V**

� 16 - 23 normalnoTwinBooster, razina 1TwinBooster, razina 2

230030003700

� 10 - 16 normalnoBooster

14002200

� 15 - 23 normalnoTwinBooster, razina 1TwinBooster, razina 2

210030003700

� 15 - 23 normalnoTwinBooster, razina 1TwinBooster, razina 2

210030003700

� + � 22 - 23 /23 x 39

normalnoTwinBooster, razina 1TwinBooster, razina 2

340048007400

Ukupno: 7400

* Unutar navedenog područja mogu se upotrebljavati lonci bilo kojeg promjera dna.

** Navedena snaga može varirati ovisno o veličini i materijalu posuđa za kuhanje.

Opis uređaja

19

Page 20: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Zbrinjavanje ambalažeAmbalaža štiti uređaj od oštećenjatijekom transporta. Ambalažni materijalodabran je imajući u vidu utjecaj na okoliši mogućnost zbrinjavanja te se zato možereciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijalaštede se sirovine i smanjuje nakupljanjeotpada. Prodavač će preuzeti ambalažuuređaja.

Zbrinjavanje dotrajalih uređajaDotrajali električni i elektronički uređaji jošuvijek sadrže brojne korisne materijale.No, oni sadrže i štetne tvari koje su bileneophodne za njihov rad i sigurnost. Ovetvari u kućnom otpadu ili zbognepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditizdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajaliuređaj nikada nemojte bacati u ostalikućni otpad.

Umjesto takvog načina zbrinjavanjakoristite centre za prihvat i daljnjuuporabu starih električnih i elektroničkihuređaja. Informirajte se eventualno naprodajnom mjestu.

Molimo pobrinite se da Vaš dotrajaliuređaj do odvoza bude spremljen izvandohvata djece.

Vaš doprinos zaštiti okoliša

20

Page 21: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Zalijepite natpisnu pločicu koja je priložena uz uređaj na mjestonavedeno u poglavlju "Natpisna pločica".

Prvo čišćenje� Uklonite eventualne zaštitne folije i naljepnice.

� Prije prve uporabe obrišite uređaj vlažnom krpom i osušite ga.

Prva uporaba

Samo kod ploča za kuhanje s povišenim rubom (s brušenimstaklenim rubom):Prvih dana nakon ugradnje može ostati vidljiv mali razmakizmeđu ploče za kuhanje i radne ploče. Taj razmak će seuporabom smanjiti. Unatoč tom razmaku, električna sigurnostuređaja je i dalje zajamčena.

Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom zanjegu. Kada se uređaj upotrebljava po prvi put može doći dostvaranja mirisa i eventualne pojave dima. I kod zagrijavanjaindukcijskih krugova u prvim satima korištenja može doći dostvaranja mirisa. Kod svake sljedeće uporabe miris će sesmanjivati, a naposljetku i potpuno nestati.

Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključenili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.

Uzmite u obzir da je vrijeme zagrijavanja indukcijskih ploča zakuhanja mnogo kraće nego kod uobičajenih ploča za kuhanje.

Prije prve uporabe

21

Page 22: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Način radaIspod indukcijske ploče za kuhanje nalazi se indukcijskazavojnica. Kod uključivanja ploče za kuhanje zavojnica stvaramagnetsko polje koje izravno djeluje na dno lonca i zagrijava ga.Zona za kuhanje zagrijava se samo neizravno zbog topline kojaizlazi iz lonca.

Indukcija funkcionira samo kod posuđa za kuhanje smagnetiziranim dnom (vidi poglavlje "Posuđe za kuhanje").Automatski se uzima u obzir veličina položene posude.

Na pokazivaču zone za kuhanje treperi simbol ß naizmjence spodešenom razinom snage kada

– se zona za kuhanje uključi bez ili s neprikladnim posuđem(posuđe s nemagnetiziranim dnom),

– postavljeno posuđe ima premali promjer dna,

– se posuđe ukloni s uključene zone za kuhanje.

Kada se u roku od 3 minute stavi primjereno posuđe, ß nestaje imožete nastaviti dalje na uobičajeni način.

Kada se ne stavi primjereno posuđe, zona, odnosno ploča zakuhanje automatski će se ugasiti za 3 minute.

Opasnost od opeklina!Dok je uređaj uključen, ako se slučajno uključi ili ako jepovršina još zagrijana, postoji opasnost zagrijavanja metalnihpredmeta odloženih na ploču za kuhanje.Ploču za kuhanje nemojte koristiti za odlaganje metalnihpredmeta (primjerice pribora za jelo).Isključite zonu za kuhanje nakon uporabe!

Indukcija

22

Page 23: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

ŠumoviKod uporabe indukcijskih zona za kuhanje u posuđu, neovisnoo materijalu i izradi dna, može doći do stvaranja sljedećihšumova:

– kod visoke razine snage može se pojaviti zujanje koje sesmanjuje ili nestaje kod smanjenja razine snage,

– kod posuđa s dnom izrađenim od različitih materijala (npr.sendvič dno) može se pojaviti pucketanje,

– zviždanje se može pojaviti ako se povezane zone za kuhanje(pogledajte poglavlje "Funkcija Booster") upotrebljavajuistovremeno, a na njima se nalazi posuđe s dnom od različitihmaterijala (npr. sendvič-dno),

– Škljocanje se može pojaviti kod elektroničkih postupakaprebacivanja sklopke, osobito kod niskih razina snage,

– brujanje kada je uključen ventilator za hlađenje. Ventilator seuključuje kako bi se zaštitila elektronika, kada se intenzivnokoristi ploča za kuhanje. Ventilator može nastaviti raditi inakon što se uređaj isključi.

Indukcija

23

Page 24: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Posuđe za kuhanjePrikladno je posuđe od:

– plemenitog čelika s magnetiziranim dnom

– emajliranog čelika,

– lijevanog željeza.

Neprikladno je posuđe od:

– plemenitog čelika s nemagnetiziranim dnom

– aluminija ili bakra,

– stakla, keramike ili kamena.

Ako niste sigurni jesu li lonac ili tava prikladni za indukciju,prislonite magnet na dno posude. Ako se magnet prilijepi zadno, posuda je prikladna.

Uzmite u obzir da svojstva primjene dna posude mogu utjecatina ravnomjernost rezultata kuhanja.

Za optimalno korištenje zone za kuhanje odaberite lonac kojistane u prostor između unutarnje i vanjske oznake zone zakuhanje. Ako je lonac manji od unutarnje oznake, zona zakuhanje će reagirati kao da posuđe nije stavljeno.

Imajte u vidu da se kod tavi i lonaca najčešće navodi maksimalniili gornji promjer. Međutim, bitan je promjer dna (koji je u pravilumanji).

Opasnost od opeklina!Ako se posuđe samo djelomično nalazi na zoni za kuhanje,odnosno prženje, ručke mogu postati jako vruće.Posudu postavite u sredinu zone za kuhanje, odnosnoprženje

Indukcija

24

Page 25: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Uređaj je tvornički programiran na devet razina snage. Ako želite preciznije podešavatirazinu snage, raspon razina snage može se proširiti (pogledajte poglavlje"Programiranje"). Međurazine se označene svjetlećom točkom uz broj.

Raspon podešavanja

tvornički(9 razina snage)

prošireno(17 razina snage)

Održavanje topline h h

Otapanje maslacaOtapanje želatine

1 - 2 1 - 2.

Kuhanje mliječne kaše 2 2 - 2.

Zagrijavanje manjih količina tekućineKuhanje riže

3 3 - 3.

Odmrzavanje zamrznutog povrća 3 2. - 3

Kuhanje žitarica 3 2. - 3.

Zagrijavanje tekućina i polugustih jelaPriprema omleta i jaja na oko bez koricePirjanje voća

4 4 - 4.

Kuhanje tjestenine 4 4 - 5.

Pirjanje povrća, ribe 5 5

Odmrzavanje i podgrijavanje duboko zamrznute hrane. 5 5 - 5.

Zakuhavanje većih količina (primjerice varivo, kreme i umacipoput vinskog umaka ili umaka holandez)

6 5. - 6

Pečenje jaja na oko (bez pregrijavanja masnoće) 6 5. - 6.

Pečenje ribe, odreska, kobasice (bez pregrijavanja masnoće) 7 6. - 7.

Pečenje krumpira, palačinki, mlinaca 7 6. -7

Priprema pirjanih jela 8 8 - 8.

Kuhanje u većoj količini vodeZakuhavanje

9 9

Podaci služe samo kao orijentacijske vrijednosti.Snaga indukcijske zavojnice varira ovisno o veličini i materijalu dna posuđa. Stogarazine snage za Vaše posuđe mogu malo odstupati. Kroz uporabu ćete utvrditioptimalne postavke za Vaše posuđe.

Rasponi podešavanja

25

Page 26: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Princip rukovanjaVaša staklokeramička ploča za kuhanje opremljena jeelektronskim senzorskim tipkama koje reagiraju na dodir prsta.

Pločom za kuhanje se rukuje tako da se prstom dodirneodgovarajuća senzorska tipka. Svaka reakcija tipke potvrđuje sezvučnim signalom.

Ako želite podesiti ili promijeniti razinu snage ili vrijeme, zone zakuhanje i timer moraju biti "aktivni".Kako biste aktivirali zonu za kuhanje ili timer, dodirnite tipku zaodabir odgovarajuće zone za kuhanje ili timera. Nakon dodiratipke za odabir, treperi indikator odgovarajuće zone za kuhanje ilitimera. Dok indikator treperi, zona za kuhanje ili timer su"aktivni" i možete podesiti razinu snage ili vrijeme.Iznimka:Ako se upotrebljava samo jedna zona za kuhanje, razina snagemože se mijenjati bez aktiviranja.

Kada je polje za upravljanje zaprljano ili su na njega odloženipredmeti, ono ne reagira ili može doći do neželjenih reakcija,kao što je automatsko isključivanje ploče za kuhanje(pogledajte poglavlje "Sigurnosno isključivanje").Vruće posuđe na polju za upravljanje može oštetitielektronske komponente ispod.Polje za upravljanje mora biti čisto, na njega nemojte odlagatipredmete niti vruće posuđe.

Rukovanje

26

Page 27: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Opasnost od požara!Nemojte ostaviti uređaj tijekom rada bez nadzora!

Uključivanje ploče za kuhanje� Dodirnite senzorsku tipku �.

Na pokazivačima svih zona za kuhanje prikazuje se 0. Ako seništa dalje ne aktivira, ploča za kuhanje se ponovno isključujenakon nekoliko sekundi iz sigurnosnih razloga.

Aktiviranje zone za kuhanje� Kratko dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

Treperi 0 na pokazivaču zone za kuhanje.

Podešavanje razine snage

Tvornički podešen raspon

� Dodirnite odgovarajuću brojku na skali za upravljanje.

Podešena razina snage treperi nekoliko sekundi i zatim stalnosvijetli.

Prošireni raspon podešavanja(pogledajte poglavlje "Rasponi podešavanja")

� Dodirnite područje između brojki.

Podešena razina snage treperi nekoliko sekundi i zatim stalnosvijetli. Međurazine su označene svjetlećom točkom uz broj.

Rukovanje

27

Page 28: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Promjena razine snage� Kratko dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

Na pokazivaču zone za kuhanje treperi razina snage.

� Dodirom odgovarajućih brojeva na skali za upravljanjepodesite željenu razinu snage.

Kad se upotrebljava samo jedna zona za kuhanje, razinasnage može se promijeniti bez aktiviranja.

Polje za kuhanje PowerFlexPowerFlex zone za kuhanje možete povezati u PowerFlex poljeza kuhanje. Postavkama za polje za kuhanje upravlja se pomoćustražnjih desnih zona za kuhanje, na pokazivaču prednjih desnihzona za kuhanje svijetli simbol o.

Aktiviranje/deaktiviranje

� Dodirnite senzorsku tipku �.

Savjet

Polje za kuhanje PowerFlex koristite kada želite brzo zakuhativeću količinu tekućine. Na razini snage 2 TwinBooster polje zakuhanje ima najjaču snagu od svih zona za kuhanje.Posuda mora biti promjera barem 22 cm. Posudu postavite unaznačeni krug u sredini polja za kuhanje.

Rukovanje

28

Page 29: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Automatika zakuhavanjaKad je aktivirana automatika zakuhavanja, zona za kuhanjeautomatski zagrijava uz najvišu razinu snage (faza zakuhavanja) izatim se prebacuje na podešenu razinu snage (nastavakkuhanja). Vrijeme zakuhavanja ovisi o podešenoj razini snagenastavka kuhanja (pogledajte tablicu).

Aktiviranje

� Kratko dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

Treperi indikator zone za kuhanje.

� Dodirnite broj željene razine snage nastavka kuhanja takodugo da se čuje zvučni signal i na pokazivaču zone zakuhanje svijetli indikator desno od razine snage nastavkakuhanja.

Po isteku vremena zakuhavanja gasi se indikator desno odrazine snage nastavka kuhanja.

Kod proširenog raspona razina snage (pogledajte poglavlje"Programiranje"), tijekom zakuhavanja treperi A naizmjenično srazinom snage nastavka kuhanja.

Kada tijekom vremena zakuhavanja promijenite razinu,automatika zakuhavanja se isključuje.

Isključivanje

� Kratko dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

Treperi indikator zone za kuhanje.

� Dodirnite podešenu razinu nastavka kuhanja toliko dugo dase isključi indikator, odnosno A.

ili

� Podesite drugu razinu snage.

Rukovanje

29

Page 30: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Razina snagenastavka kuhanja*

Vrijeme zakuhavanjau minutama i sekundama

(približno)

1 0 : 15

1. 0 : 15

2 0 : 15

2. 0 : 15

3 0 : 25

3. 0 : 25

4 0 : 50

4. 0 : 50

5 2 : 00

5. 5 : 50

6 5 : 50

6. 2 : 50

7 2 : 50

7. 2 : 50

8 2 : 50

8. 2 : 50

9 -

* Razine snage nastavka kuhanja s točkom dostupne su samokod proširenog raspona razina snage (pogledajte poglavlje"Programiranje").

Rukovanje

30

Page 31: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

BoosterZone za kuhanje opremljene su funkcijom Booster iliTwinBooster (vidjeti opis uređaja).

Funkcija Booster pojačava snagu kako bi se brzo zagrijale većekoličine, primjerice voda za kuhanje tjestenine (pogledajte savjetu poglavlju "PowerFlex kuhanje"). Ovakvo pojačanje snagesktivno je maksimalno 15 minuta.

Funkciju Booster možete istodobno koristiti za najviše dvije zoneza kuhanje.

Kada uključite funkciju Booster

– kad nije podešena razina snage, pri kraju trajanja funkcijeBooster ili kod prijevremenog isključivanja automatski sevraća na razinu snage 9.

– kad je podešena razina snage, pri kraju trajanja funkcijeBooster ili kod prijevremenog isključivanja automatski sevraća na prethodno odabranu razinu snage.

Ako tijekom trajanja funkcije Booster uklonite posudu s ploče,funkcija Booster i dalje traje.

Po dvije zone za kuhanje povezane su odnosno umrežene jednas drugom kako bi snaga za funkciju Booster bila naraspolaganju.

Tijekom trajanja funkcije Booster povezanim je zonama zakuhanje oduzet dio snage. To za posljedicu ima sljedeće:- faza zakuhavanja je deaktivirana- razina snage je smanjena-povezana zona za kuhanje je isključena.

Rukovanje

31

Page 32: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Uključivanje funkcije Booster

� Dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

� Po potrebi podesite razinu snage.

� Dodirnite senzorsku tipku B I/II.

Uključuje se indikator funkcije Booster, a na pokazivaču zone zakuhanje počinje treperiti h.

Nakon nekoliko sekundi h svijetli konstantno, a indikator se gasi.

Uključivanje funkcije TwinBooster

Stupanj 1

� Dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

� Po potrebi podesite razinu snage.

� Dodirnite senzorsku tipku B I/II.

Indikator za funkcije Booster se uključuje, a na pokazivaču zoneza kuhanje treperi f. Nakon nekoliko sekundi f svijetli konstantno,a indikator se gasi.

Stupanj 2

� Dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

� Po potrebi podesite razinu snage.

� Dva puta dodirnite senzorsku tipku B I/II.

Uključuje se indikator za funkciju Booster, a na pokazivaču zazonu kuhanja treperi h. Nakon nekoliko sekundi h svijetlikonstantno i indikator se gasi.

Isključenje funkcije Booster / TwinBooster

� Dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

� Dodirnite senzorsku tipku B I/II toliko često dok se ne ugasiindikator za funkciju Booster, a na pokazivaču zone zakuhanje pojavi podešena razina snage.

ili

� Dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

� Podesite drugu razinu snage.

Rukovanje

32

Page 33: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Održavanje toplineSve zone za kuhanje imaju stupanj održavanje topline "h". Nalazise između razina odnosno stupnjeva snage "0" i "1".

Razina zadržavanja topline ne služi za podgrijavanjeohlađenih jela već za održavanje jela toplima direktno nakonnjihove pripreme.

Kada je podešena razina zadržavanja topline, zona za kuhanjeostaje uključena maksimalno 2 sata.

Podešavanje razine zadržavanja topline

� Dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

� Dodirnite skalu za upravljanje između razina snage "0" i "1".

Na pokazivaču zone za kuhanje pojavljuje se "h".

Napomene

– Održavajte jela toplima isključivo u posudama za kuhanje(lonac / tava). Pokrijte posude za kuhanje poklopcem.

– Nije potrebno miješati jela tijekom zadržavanja topline.

– Gubitak hranjivih tvari počinje s pripremom namirnica inastavlja se prilikom zadržavanja topline. Što se duljenamirnice održavaju toplima, to je veći gubitak hranjivih tvari.Zato nemojte dugo zagrijavati hranu.

Rukovanje

33

Page 34: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Isključivanje i indikator preostale toplineIsključivanje zone za kuhanje

� Dva puta dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.

Na pokazivaču zone za kuhanje nekoliko sekundi treperi 0. Akoje zona za kuhanje još zagrijana, kratko nakon toga prikazuje seindikator preostale topline.

Isključivanje ploče za kuhanje

� Dodirnite senzorsku tipku �.

Time se isključuju sve zone za kuhanje. Na pokazivačima zonaza kuhanje koje su još zagrijane prikazuje se indikator preostaletopline.

Indikator preostale topline

Crtice indikatora preostale topline isključuju se jedna za drugomtijekom hlađenja zona za kuhanje. Zadnja crtica isključuje se teknakon što se zone za kuhanje mogu dodirnuti bez opasnosti odopeklina.

Opasnost od opeklina!Sve dok svijetli indikator preostale topline, nemojte dodirivatizone za kuhanje.

Rukovanje

34

Page 35: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

– Ako je moguće, kuhajte samo u poklopljenim loncima itavama. Time se izbjegava nepotreban gubitak topline.

otklopljeno poklopljeno

– Za manje količine namirnica odaberite manji lonac. Manjilonac i manja zona za kuhanje znače manju potrošnjuenergije u usporedbi s velikim, djelomično napunjenimloncem.

– Kuhajte s malo vode.

– Nakon zakuhavanja ili nakon što zapržite jelo, pravovremenosmanjite razinu snage.

– Vrijeme kuhanje može se znatno smanjiti uporabom lonca zabrzo kuhanje.

Savjeti za štednju energije

35

Page 36: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Ako želite upotrebljavati timer, ploča za kuhanje mora bitiuključena.

Timer se može upotrebljavati za dvije funkcije:

– za podešavanje kuhinjskog timera

– za automatsko isključivanje zone za kuhanje.

Možete podesiti vrijeme do 99 minuta.

AlarmPodešavanje

Primjer: Želite podesiti 15 minuta.

� Ako je potrebno, uključite ploču za kuhanje.

� Dodirnite senzorsku tipku �.

Na pokazivaču timera prikazuje se 00 i treperi desna 0.

Prvo se podešavaju desetice i zatim jedinice.

� Dodirnite brojku koja odgovara deseticama (ovdje 1) na skaliza upravljanje.

Prikaz timera se mijenja, desno treperi 1.

� Dodirnite brojku koja odgovara jedinicama (ovdje 5) na skaliza upravljanje.

Prikaz timera se mijenja, 1 "preskače" lijevo, a desno seprikazuje 5.

Započinje odbrojavanje kuhinjskog timera.

Izmjena

� Dodirnite senzorsku tipku �.

� Podesite željeno vrijeme na prethodno opisan način.

Brisanje

� Dodirnite senzorsku tipku � toliko dugo, dok se na zaslon nepojavi 00.

Timer

36

Page 37: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Automatsko isključivanje zone za kuhanjeMožete podesiti vrijeme nakon kojeg će se zona za kuhanjeautomatski isključiti.Sve zone za kuhanje mogu se programirati istovremeno.

Ako je programirano vrijeme dulje od maksimalno dozvoljenogvremena rada, sigurnosni sustav isključuje zonu za kuhanje(pogledajte odgovarajuće poglavlje).

� Na željenoj zoni za kuhanje podesite razinu snage.

� Dodirnite senzorsku tipku � toliko puta dok ne počnetreperiti indikator te zone za kuhanje.

Ako je uključeno više zona za kuhanje, trepere indikatori usmjeru kazaljki na satu počevši naprijed lijevo.

� Podesite željeno vrijeme.

Podešeno vrijeme odbrojava se u minutama. Preostalo vrijememožete provjeriti na pokazivaču timera i promijeniti u svakomtrenutku.

Ako želite automatski isključiti još neku zonu za kuhanje,ponovite opisani postupak.

Ako je podešeno više vremena isključivanja, prikazuje senajkraće preostalo vrijeme i treperi odgovarajući indikator. Ostaliindikatori svijetle stalno. Ako želite prikazati preostalo vrijemekoje se odbrojava u pozadini, dodirnite senzorsku tipku � tolikoputa dok ne počne treperiti odgovarajući indikator.

Timer

37

Page 38: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Istovremena uporaba funkcija timeraFunkcije kuhinjskog timera i automatskog isključivanja mogu seupotrebljavati istovremeno.

Ako ste programirali jedno ili više vremena automatskogisključivanja i želite dodatno programirati kuhinjski timer:Dodirnite senzorsku tipku � toliko puta da stalno svijetleindikatori programiranih zona za kuhanje i na pokazivačuvremena prikaže se 00.

Ako ste programirali kuhinjski timer i želite dodatno programiratijedno ili više vremena automatskog isključivanja:Dodirnite senzorsku tipku � toliko puta da počne treperitiindikator željene zone za kuhanje.

Kratko nakon zadnjeg unosa, indikator timera prebacuje se naprikaz funkcije s najkraćim preostalim vremenom.Ako želite prikazati preostalo vrijeme koje se odbrojava upozadini, dodirnite senzorsku tipku � toliko puta da- počne treperiti indikator željene zone za kuhanje(automatsko isključivanje).

- treperi samo pokazivač timera (kuhinjskog timera).

Počevši od prikazanog najkraćeg preostalog vremena, prikazatće se sve uključene zone za kuhanje u smjeru kazaljki na satu ikuhinjski tajmer.

Timer

38

Page 39: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Zaključavanje / Blokada uključivanjaKako bi se spriječilo nenamjerno uključivanje ploče za kuhanje ilipromjena postavki, uređaj se može zaključati ili se možeaktivirati blokada uključivanja.

Zaključavanje se aktivira dok je ploča za kuhanje aktivirana.Ako je zaključavanje uključeno, uređajem se može rukovatisamo na sljedeći način:

– Razine snage zona za kuhanje i postavka timera ne mogu seviše mijenjati.

– Zone za kuhanje, ploča za kuhanje i timer mogu se samoisključiti, ali ne i ponovno uključiti.

Blokada uključivanja aktivira se dok je ploča za kuhanjeisključena. Ako je blokada uključena, uređaj se ne može uključitii timerom se ne može upravljati.

Uređaj je tako programiran da se blokada uključivanja možesamo ručno aktivirati.Programiranje se može tako podesiti da se blokada uključivanjaautomatski aktivira 5 minuta nakon isključivanja ploče zakuhanje, ako nije izvršeno ručno zaključavanje (pogledajtepoglavlje "Programiranje").

Ako se dodirne nedopuštena senzorska tipka dok je aktiviranozaključavanje ili blokada uključivanja, uključuju se indikatori i naprikazu timera na nekoliko sekundi se pojavljuje LC.

Tvornički je podešeno upravljanje pomoću tri prsta. Ovupostavku možete promijeniti na upravljanje s jednim prstom(pogledajte poglavlje "Programiranje").

Zaključavanje i blokada uključivanja deaktiviraju se u slučajuprekida napajanja.

Sigurnosne naprave

39

Page 40: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Aktiviranje

Upravljanje pomoću tri prsta (tvornička postavka)

� Istovremeno dodirujte senzorsku tipku � i tipke za odabirobje desne zone za kuhanje sve dok se ne prikaže indikatorzaključavanja i dok se na prikazu timera ne prikaže LC.

Kratko nakon toga isključuje se indikator i LC.

Upravljanje jednim prstom

� Dodirujte senzorsku tipku � sve dok se ne prikaže indikatorzaključavanja i LC na prikazu timera.

Kratko nakon toga isključuje se indikator i LC.

Isključivanje

Upravljanje pomoću tri prsta (tvornička postavka)

� Istovremeno dodirujte senzorsku tipku � i tipke za odabirobje desne zone za kuhanje sve dok se ne prikaže indikatorzaključavanja i dok ne nestane LC na prikazu timera.

Upravljanje jednim prstom

� Dodirujte senzorsku tipku � sve dok se ne isključi indikatorzaključavanja i LC na prikazu timera.

Sigurnosne naprave

40

Page 41: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Stop & GoOvaj uređaj opremljen je funkcijom koja, kad se aktivira,podešava razinu snage svih zona za kuhanje na 1. Razine snagezona za kuhanje i postavka timera ne mogu se promijeniti, aploča za kuhanje može se samo isključiti.

Kad se deaktivira, zone za kuhanje rade na prethodnopodešenoj razini snage.Ako funkcija nije aktivirana, ploča za kuhanje automatski seisključuje nakon 1 sata.

Kad se aktivira "Stop & Go"- automatski se prekida tijek podešenog vremena.

Odbrojavanje se nastavlja kad se funkcija deaktivira.- kuhinjski timer ne prekida odbrojavanje.

Aktiviranje

� Dodirnite senzorsku tipku �.

Razina snage uključenih zona za kuhanje smanjuje se na 1.

Isključivanje

� Dodirnite senzorsku tipku �.

Zone za kuhanje nastavljaju rad uz prethodno podešenu razinusnage.

Sigurnosne naprave

41

Page 42: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Sigurnosno isključivanjeKod predugog vremena rada

Ako se neka zona za kuhanje upotrebljava neuobičajeno dugo(pogledajte tablicu) uz jednaku razinu snage, automatski će seisključiti i prikazat će se odgovarajući indikator preostale topline.

Ako zonu za kuhanje želite ponovno uključiti, uključite ju nauobičajen način.

Razina snage* Maksimalno vrijeme rada u satima

h 2

1 / 1. 10

2 / 2. 5

3 / 3. 5

4 / 4. 4

5 / 5. 3

6 / 6. 2

7 / 7. 2

8 / 8. 2

9 1

* Razine snage s točkom dostupne su samo kod proširenograspona razina snage (pogledajte poglavlje "Programiranje").

Ako se pokriju senzorske tipke

Ploča za kuhanje se automatski isključuje ako se jedna ili višesenzorskih tipaka pokrije na dulje od približno 10 sekundi, npr.prstom, jelom koje je prekipjelo ili odloženim predmetima.Na pokazivaču timera treperi F. Istovremeno se na 30 sekundi(najdulje tijekom 10 minuta) oglašava zvučni signal.

� Očistite upravljačko polje ili uklonite predmete.

Zvučni signal se isključuje i nestaje F. Ploču za kuhanje ponovnomožete uključiti.

Sigurnosne naprave

42

Page 43: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Zaštita od pregrijavanjaSve indukcijske zavojnice i rashladna tijela elektronikeopremljene su s po jednom zaštitom od pregrijavanja. Prije negošto se indukcijske zavojnice, odnosno rashladna tijela pregriju,zaštita od pregrijavanja provodi jedan od sljedećih postupaka:

Indukcijska zavojnica

– Uključena funkcija Booster se prekida.

– Podešena razina snage se smanjuje.

– Zona za kuhanje automatski se isključuje.Na pokazivaču timera treperi "FE" naizmjence s "44".

Zonu za kuhanje možete ponovno uključiti na uobičajeni način,ako je nestala dojava greške.

Rashladna tijela

– Uključena funkcija Booster se prekida.

– Podešena razina snage se smanjuje.

– Zone za kuhanje se automatski isključuju.

Tek nakon što se rashladno tijelo dovoljno ohladi, možeteponovno uključiti zone za kuhanje na uobičajen način.

Do aktiviranja zaštite od pregrijavanja može doći:

– ako se zagrijava prazna posuda za kuhanje.

– ako se zagrijava mast ili ulje na visokom stupnju snage

– ako donja strana uređaja nema dovoljan dovod zraka

– ako je neka vruća zona za kuhanje ponovo uključena nakonnestanka struje

Ako se zaštita od pregrijavanja ponovo aktivira unatoč uklanjanjauzroka, nazovite servis.

Sigurnosne naprave

43

Page 44: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Opasnost od ozljeda!Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponomi uzrokovati kratki spoj.Za čišćenje uređaja nemojte nikada upotrebljavati parničistač.

Uređaj očistite nakon svake uporabe. Prije toga ga ostavite dase dovoljno ohladi.

Osušite uređaj nakon svakog čišćenja, kako biste izbjeglistvaranje kamenca.

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, za čišćenjenemojte upotrebljavati

– sredstvo za ručno pranje posuđa,

– sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline iliklor,

– sredstva za čišćenje kamenca,

– sredstva za uklanjanje mrlja i hrđe,

– abrazivna sredstva za čišćenje, prašak za ribanje, mlijeko zaribanje, kamen za čišćenje,

– sredstva za čišćenje koja sadrže otapala,

– sredstva za čišćenje perilica za posuđe,

– sprejeve za grill i pećnicu,

– sredstva za čišćenje stakla,

– grube četke i spužvice za ribanje (npr. spužvice za čišćenjelonaca) ili korištene spužvice s ostacima sredstva za ribanje,

– gumice za uklanjanje prljavštine,

– šiljate predmete(kako ne biste oštetili brtvu između staklokeramičke ploče iokvira ili između okvira i radne ploče).

Čišćenje i održavanje

44

Page 45: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Nemojte upotrebljavati sredstvo za ručno pranje posuđa.Sredstvom za ručno pranje posuđa ne možete ukloniti svazaprljanja i ostatke. Stvara se nevidljivi sloj, koji ostavlja mrljena staklokeramici. Takve se mrlje ne mogu ukloniti.Ploču za kuhanje redovito čistite specijalnim sredstvom začišćenje staklokeramike.

Uklonite gruba zaprljanja vlažnom krpom, zalijepljene ostatkestrugalicom za staklo.

Nakon toga očistite ploču za kuhanje Miele sredstvom začišćenje staklokeramičkih ploča i plemenitog čelika (vidipoglavlje "Dodatni pribor") ili uobičajenim sredstvom za čišćenjestaklokeramike, te papirnatim ručnikom ili čistom krpom.Sredstvo za čišćenje nemojte nanositi na zagrijanu ploču zakuhanje jer mogu nastati mrlje. Pridržavajte se uputaproizvođača sredstva za čišćenje.

Nakon toga očistite ploču za kuhanje vlažnom krpom i zatimosušite. Pritom pripazite da uklonite sve ostatke sredstva začišćenje. Ostaci sagorijevaju kod sljedeće uporabe i oštećujustaklokeramičku ploču.

Mrlje od kamenca, vode ili aluminija (mrlje metalnog sjaja) moguse ukloniti sredstvom za čišćenje staklokeramičkih ploča inehrđajućeg čelika.

Opasnost od opeklina!Koristite rukavice prije no što strugalicom za staklo s pločeza kuhanje uklanjate šećer, plastiku ili aluminijsku foliju

Ako na ploču za kuhanje dospiju šećer, plastika ilialuminijska folija, isključite uređaj. Odmah temeljito ostružiteove tvari dok su još zagrijane strugalicom za staklo sa zone zakuhanje.Konačno, zonu za kuhanje očistite kad se ohladi na opisaninačin.

Čišćenje i održavanje

45

Page 46: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Programiranje uređaja možete promijeniti (pogledajte tablicu).Moguće je promijeniti više postavki jednu za drugom.

Nakon otvaranja programiranja, na pokazivaču timera prikazujese P (program) i S (status); kod ploča za kuhanje s 3 zone zakuhanje straga lijevo prikazuje se još jedan indikator.

Na pokazivačima zona za kuhanje naprijed lijevo i straga lijevoprikazuje se program. Primjer:Program 03 = naprijed lijevo 0, straga lijevo 3

Program 14 = naprijed lijevo 1, straga lijevo 4

Na pokazivaču zone za kuhanje naprijed desno prikazuje sestatus.

Nakon završetka programiranja provodi se automatskoresetiranje. Ono završava kada preko senzorske tipke � kratkozasvijetli indikator.

Uključite ploču za kuhanje tek nakon završetka resetiranja.

Pokretanje programiranja

� Dok je ploča za kuhanje isključena, istovremeno dodirnitesenzorske tipke � i � tako dugo dok ne počne treperitiindikator zaključavanja.

Podešavanje programa

� Za podešavanje jedinica, dodirnite prvo tipku za odabir zoneza kuhanje straga lijevo i zatim odgovarajuću brojku na skaliza upravljanje.

� Za podešavanje desetica, dodirnite prvo tipku za odabir zoneza kuhanje naprijed lijevo i zatim odgovarajuću brojku naskali za upravljanje.

Podešavanje statusa

� Dodirnite tipku za odabir zone za kuhanje naprijed desno izatim odgovarajuću brojku na skali za upravljanje.

Programiranje

46

Page 47: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Pohranjivanje postavki

� Dodirnite senzorsku tipku � tako dugo dok se ne isključeindikatori.

Bez pohranjivanja postavki

� Dodirnite senzorsku tipku � tako dugo dok se ne isključeindikatori.

Programiranje

47

Page 48: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Program* Status** Postavka

P 00 Demo mod i tvorničkapostavka

S 0 Demo mod uključen(nakon uključivanja ploče zakuhanje, nekoliko sekundi se napokazivaču timera prikazuje "dE").

S 1 Demo mod isključen

S 9 Vraćanje na tvorničke postavke

P 02 Raspon razina snage S 0 9 razina snage(1, 2, 3 ... do 9)

S 1 17 razina snage(1, 1., 2, 2., 3 ... do 9)Nakon toga:Prikaz faze zakuhavanjanaizmjeničnim treperenjem razinenastavka kuhanja i A

P 03 Signalni ton indukcije akonema posuđa ili ako jeposuđe neprikladno.

S 0 isključeno

S 1 tiho

S 2 srednje

S 3 glasno

P 04 Zvučni signal kod dodirasenzorske tipke

S 0 isključeno

S 1 tiho

S 2 srednje

S 3 glasno

P 05 Zvučni signal timera S 0 isključeno

S 1 tiho, 10 sekundi

S 2 srednje, 10 sekundi

S 3 glasno, 10 sekundi

* Programi nisu pozvani / Status nije potvrđen

** Tvornički podešen status označen je podebljano.

Programiranje

48

Page 49: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Program* Status** Postavka

P 06 Zaključavanje S 0 Zaključavanje pomoću jednogprsta preko �

S 1 Zaključavanje pomoću tri prstaistovremenim dodirom na � i tipkeza odabir obje desne zone zakuhanje

P 07 Blokada uključivanja S 0 Samo ručno aktiviranje blokadeuključivanja

S 1 Ručno i automatsko aktiviranjeblokade uključivanja

P 08 Automatika zakuhavanja S 0 isključeno

S 1 uključeno

P 10 Miele�home- samo kod uređaja smogućnošću komunikacijei dodatno ugrađenimkomunikacijskim modulom

S 0 ne važi

S 1 odjavljeno

S 2 prijavljeno

P 15 Zvučni signal kodpokrivanja senzorskihpolja

S 0 isključeno

S 1 uključeno

P 16 Brzina odziva senzorskihtipaka

S 0 sporo

S 1 normalno

S 2 brzo

* Programi koji nisu pozvani nisu potvrđeni

** Tvornički podešen status označen je podebljano.

Programiranje

49

Page 50: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Većinu smetnji i grešaka koje se mogu pojaviti u svakodnevnoj uporabi možete uklonitisami. Tako ćete uštedjeti novac i vrijeme jer ne morate pozivati servis.

Sljedeći pregled smetnji pomoći će Vam otkriti uzrok smetnje i njegovo rješenje. Pritome imajte na umu:

�Popravke električnih uređaja smije izvršiti samo stručno osoblje. Zbognestručnih popravaka mogu nastati velike opasnosti za korisnika.

Problem Uzrok Rješenje

Ploča za kuhanje ilizone za kuhanje nemogu se uključiti.

Iskočio je osigurač. Ponovno aktivirajte osigurač(najmanja snaga navedena jena natpisnoj pločici).

Vjerojatno je došlo dotehničke pogreške.

Na približno 1 minutuodspojite uređaj odnapajanja tako da– isključite odgovarajući

automatski osigurač ilidokraja odvrnete rastalniosigurač ili

– isključite FID(diferencijalnu) sklopku.

Ako se uređaj ne možeuključiti ni nakon ponovnoguključivanja/uvrtanjaosigurača ili FID sklopke,obratite se električaru iliservisu.

U slučaju problema

50

Page 51: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Problem Uzrok Rješenje

Za vrijeme rada noveploče za kuhanjedolazi do neugodnihmirisa i pare.

Kod svakog sljedećeguključenja neugodni miris sesmanjuje i na kraju sasvimnestaje.

Na pokazivaču zoneza kuhanje treperisimbol ß naizmjence spodešenom razinomsnage.

Na zoni za kuhanje se nenalazi posuđe ili je posuđeneodgovarajuće.

Upotrijebite odgovarajućeposuđe (pogledajtepoglavlje "Posuđe zakuhanje")

Nakon uključivanjaploče za kuhanje, napokazivaču timera sena nekoliko sekundiprikazuje "dE".

Aktivirana je blokadauključivanja.

Isključite blokaduuključivanja (pogledajtepoglavlje "Zaključavanje /Blokada uključivanja").

Nakon uključivanjaploče za kuhanje nanekoliko sekundi sena pokazivaču timeraprikazuje "dE".Zone za kuhanje se nezagrijavaju.

Uređaj je u demo modu. Isključite demo mod(pogledajte poglavlje"Programiranje").

Automatski seisključuje jedna zonaza kuhanje ili cijeliuređaj.

Zona za kuhanje je predugoupotrebljavana.

Zonu za kuhanje možeteponovo uključiti (pogledajtepoglavlje "Sigurnosnoisključivanje").

Aktivirala se zaštita odpregrijavanja.

Pogledajte poglavlje "Zaštitaod pregrijavanja".

Funkcija Booster jeautomatskiprijevremenoprekinuta.

Aktivirala se zaštita odpregrijavanja.

Pogledajte poglavlje "Zaštitaod pregrijavanja".

Zona za kuhanje neradi na uobičajeninačin s podešenomrazinom snage.

U slučaju problema

51

Page 52: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Problem Uzrok Rješenje

Razina snage 9 seautomatski smanjujeako kod spojene zoneza kuhanje, odnosnozone za dugačkeposude za pečenjetakođer podesite narazinu snage 9.

Uz istovremeni rad narazini snage 9prekoračila bi semoguća ukupna snaga.

Uređaj se isključujetijekom uporabe, napokazivaču timeratreperi F i oglašava sezvučni signal.

Jedna ili više senzorskihtipaka su pokrivene, npr.prstom, hranom koja jeprekipjela ili odloženimpredmetima.

Očistite upravljačko polje iliuklonite predmete (pogledajtepoglavlje "Sigurnosnoisključivanje").

Kod aktiviranogautomatskogzakuhavanja sadržajposude nije zakipio.

Zagrijava se velikakoličina namirnica.

Zakuhajte uz najvišu razinusnage i zatim ručno smanjitesnagu.

Posuda za kuhanje lošeprovodi toplinu.

Rashladni ventilatornakon isključenjauređaja i dalje radi.

Ventilator će raditi svedok se uređaj ne ohladi,a zatim će seautomatski isključiti.

U slučaju problema

52

Page 53: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Problem Uzrok Rješenje

Senzorske tipke supreosjetljive ilineosjetljive.

Poremetila seosjetljivost senzorskihtipaka.

Pobrinite se da na ploču zakuhanje ne pada izravno svjetlo(sunce ili umjetna rasvjeta) niti daje u prostoriji pretamno.Pripazite da se cijela ploča zakuhanje i senzorske tipke nepokriju. Uklonite posuđe zakuhanje i po potrebi očistite pločuza kuhanje od ostataka.Prekinite napajanje ploče zakuhanje na približno 1 minutu.Ako problem postoji i dalje,nazovite servis.

Na pokazivaču timeratreperi FEnaizmjenično sbrojevima.

FE 44 Aktivirala se zaštita odpregrijavanja.

Pogledajte poglavlje "Zaštita odpregrijavanja".

FE 47 Ventilator je blokiran iliu kvaru.

Provjerite da li je ventlator blokirannekim predmetom, npr. vilicom, teisti uklonite. Ako se dojava greškei dalje prikazuje, nazovite servis.

FE 48

Druge porukegrešaka FE..

Došlo je do pogreškeu elektronici.

Prekinite napajanje ploče zakuhanje na približno 1 minutu.Ako problem ostane i nakonponovnog uključivanja napajanja,nazovite servis.

U slučaju problema

53

Page 54: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Miele Vam sukladno Vašem proizvodu nudi velik izbor Mieledodatne opreme te sredstva za pranje i održavanje.

Te proizvode možete sasvim jednostavno naručiti putem Mieleweb trgovine:

Proizvode možete nabaviti i putem Miele servisa (pogledajtepoleđinu uputa) i u Miele specijaliziranim prodavaonicama.

Posude za kuhanje/pečenje

Miele nudi širok asortiman posuda za kuhanje i pečenje. One su,s obzirom na svoju funkciju i dimenzije, savršeno usklađene sMiele uređajima.Iscrpne informacije o pojedinim proizvodima naći ćete nainternet stranici tvrtke Miele.

Sredstva za održavanje

Sredstvo za čišćenje staklokeramike i nehrđajućeg čelika 250 ml

Uklanja jača zaprljanja, mrlje od kamenca i ostatke aluminija

Krpa od mikrovlakana

Uklanja otiske prstiju i lagana zaprljanja

Dodatni pribor

54

Page 55: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Sustav Miele�home

U sustavu Mielehome kućanski uređaji opremljeniodgovarajućim komunikacijskim sustavom, preko električnemreže (tehnologija Powerline) šalju informacije o radu uređaja nauređaj koji prikazuje te poruke.

Na zaslonu kućanskih uređaja SuperVision mogu se prikazivatiinformacije o statusu ostalih kućanskih uređaja. Za Vašu pločuza kuhanje prikazuje se glavno stanje: uključeno, isključeno,greška.

Na PC-u, Notebook-u ili iPod*-u / iPhone*-u (krajnjim mobilnimuređaj) mogu se putem Miele�home Gateway u području kućnemreže prikazati statusne informacije kućnih uređaja te se moguizvesti i pojedini nalozi.Za Vašu se ploču za kuhanje primjerice prikazuju sljedećeinformacije: razina snage za svaku zonu za kuhanje, vremenskiinterval, vrijeme isključenja svake zone za kuhanje. Na nalog semože izvesti i "Isključenje zone za kuhanje".

* iPod i iPhone unesene su marke Fa. Apple Inc.

Conctivity je sustav komunikacije između ploče za kuhanje inape. Upravljanje napom vrši se automatski ovisno o statusurada ploče za kuhanje.Ploča za kuhanje prosljeđuje informacije o svom statusu prekoelektrične mreže do nape.

Kako biste mogli upotrebljavati ove mogućnosti, u Vašu pločuza kuhanje potrebno je naknadno ugraditi komunikacijski modul.

Detaljne informacije o sustavu Miele�home potražite nainternetu na www.miele-at-home.de.

XKM 2100 KM

Komunikacijski modul s priborom- za Miele ploče za kuhanje -

XGW 2000

Miele�home GatewayGateway je most između Powerline-komunikacije kućanskihuređaja i Vaše kućne mreže.

Dodatni pribor

55

Page 56: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Miele�home

�Kućanski uređaji s mogućnošću komunikacije (primjeri)

�Komunikacijski modul

�Kućanski uređaj SuperVision

�Električna mreža (Powerline)

�Miele�home Gateway

� (WLAN) Router

Moguće poveznice

�PC, Notebook

iPod* ili iPhone*

�Povezivanje sa zaslonom kućnog sustava

Moguće spajanje na internet

* iPod i iPhone unesene su marke Fa. Apple Inc.

Dodatni pribor

56

Page 57: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Con�ctivity

�Komunikacijski modul XKM 2000 DA

�Komunikacijski modul XKM 2100 KM

�Električna mreža (Powerline)

Dodatni pribor

57

Page 58: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Prijava ploče za kuhanjeAko ploču za kuhanje želite

– prijaviti na Mielehome, prvo pripremite postupakprijavljivanja (pogledajte upute za ugradnju i instaliranje"Miele�home")

– prijaviti na Con�ctivity, morate prvo prijaviti napu (pogledajteupute za ugradnju i instaliranje "Con�ctivity").

� Dok je ploča za kuhanje isključena, istovremeno dodirnitesenzorske tipke � i � tako dugo dok ne počne treperitiindikator zaključavanja.

Nakon otvaranja programiranja, na pokazivaču timera prikazujese P (program) i S (status); kod ploča za kuhanje s 3 zone zakuhanje straga lijevo prikazuje se još jedan indikator.

� Dodirnite tipku za odabir zone za kuhanje naprijed lijevo izatim brojku 1 na skali za upravljanje (podesiti program 10).

� Dodirnite tipku za odabir zone za kuhanje naprijed desno izatim brojku 2 na skali za upravljanje (podešavanje statusa2 = prijavljivanje).

Započinje postupak prijavljivanja i treperi brojka 2 . Postupakprijavljivanja traje nekoliko minuta. Nakon što uspješno završi,stalno svijetli brojka 2.

� Dodirnite senzorsku tipku � tako dugo dok se ne isključeindikatori kako biste pohranili postavku.

� Nastavite postupak prema opisu iz uputa za ugradnju iinstaliranje "Miele�home" odnosno Con�ctivity.

Con�ctivity i Miele�home

58

Page 59: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Odjava ploče za kuhanjeAko želite odjaviti ploču za kuhanje iz Mielehome, prvopripremite postupak odjavljivanja na uređaju za prikaz(pogledajte upute za ugradnju i instaliranje "Miele�home").

� Dok je ploča za kuhanje isključena, istovremeno dodirnitesenzorske tipke � i � tako dugo dok ne počne treperitiindikator zaključavanja.

Nakon otvaranja programiranja, na pokazivaču timera prikazujese P (program) i S (status); kod ploča za kuhanje s 3 zone zakuhanje straga lijevo prikazuje se još jedan indikator.

� Dodirnite tipku za odabir zone za kuhanje naprijed lijevo izatim brojku 1 na skali za upravljanje (podesiti program 10).

� Dodirnite tipku za odabir zone za kuhanje naprijed desno izatim brojku 1 na skali za upravljanje (podešavanje statusa1 = odjavljivanje).

Započinje postupak odjavljivanja i treperi brojka 1. Postupakodjavljivanja traje nekoliko minuta. Nakon što uspješno završi,stalno svijetli brojka 1.

� Dodirnite senzorsku tipku � tako dugo dok se ne isključeindikatori kako biste pohranili postavku.

� Nastavite postupak prema opisu iz uputa za ugradnju iinstaliranje "Miele�home" odnosno Con�ctivity.

Con�ctivity i Miele�home

59

Page 60: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Uređaj smije na električno napajanjespojiti isključivo kvalificirane osobe ielektričar.

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja,uređaj ugradite tek nakon postavljanjavisećih ormarića i nape.

� Furnir na radnoj ploči mora bitizalijepljen ljepilom otpornim na toplinu(100 °C) kako se ne bi odlijepio iliizobličio.Kutni profili moraju biti otporni na toplinu.

� Ovaj uređaj ne smije se postavljatiiznad rashladnih uređaja, perilica zaposuđe ni iznad perilica i sušilica rublja.

� Ova ploča za kuhanje smije se ugraditisamo iznad štednjaka ili pećnica koji suopremljeni sustavom za hlađenje nastalihpara.

� Morate sa sigurnošću utvrditi da sepriključni kabel ploče za kuhanje nakonugradnje ne može dodirnuti i da nijemehanički opterećen.

Sve su mjere navedene u mm

Sigurnosne napomene za ugradnju

60

Page 61: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Sigurnosni razmaci iznad uređaja

Između uređaja i nape iznad njega morase ostaviti razmak kojeg preporučujeproizvođač nape.Ako proizvođač nape ne navodi razmak ilise iznad uređaja nalaze lako zapaljivimaterijali (npr. daska za vješanje),sigurnosni razmak mora iznositi najmanje760 mm.

Ako je ispod nape ugrađeno višeuređaja za koje se navode različitisigurnosni razmaci, pridržavajte senajvećeg navedenog sigurnosnograzmaka.

Sigurnosni razmaci

61

Page 62: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Sigurnosni razmak bočno i straga

Kod ugradnje ploče za kuhanje, mogu sena stražnjoj strani ili na jednoj od bočnihstrana (desno ili lijevo) nalaziti po željivisoki ormarići ili zidovi (pogledajte slike).

�50 mm najmanji razmak straga odizreza u radnoj ploči do stražnjeg rubaradne ploče.

�50 mm najmanji razmak desno odizreza u radnoj ploči do bočnogelementa (npr. visokog ormarića) ilizida.

�50 mm najmanji razmak lijevo odizreza u radnoj ploči do bočnogelementa (npr. visokog ormarića) ilizida.

Nije dozvoljeno!

Vrlo preporučljivo!

Nije preporučljivo!

Nije preporučljivo!

Sigurnosni razmaci

62

Page 63: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Sigurnosni razmak ispod uređaja

Kako bi se zajamčila ventilacija uređaja,ispod uređaja potrebno je zadržatiminimalni razmak od pećnice, odpregradnog dna ili ladice.

Minimalni razmak donjeg ruba ploče zakuhanje do

– gornjeg ruba pećnice mora iznositi15 mm

– gornjeg ruba pregradnog dna moraiznositi 15 mm.

– dna ladice mora iznositi 75 mm.

Pregradno dno

Ugradnja pregradnog dna ispod ploče zakuhanje nije potrebna, ali je moguća.

Za provođenje priključnog strujnog vodana stražnjoj je strani potrebno ostavitislobodan prorez od 10 mm.Za bolju ventilaciju ploče za kuhanjepreporučamo sprijeda prorez od 20 mm.

Sigurnosni razmaci

63

Page 64: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Sigurnosni razmak od obloge niše

Ako je niša obložena, mora postojati minimalan sigurnosni razmak između izrezaradne ploče i obloge kako ne bi došlo do promjena ili uništenja materijala zbog visoketemperature.

Kod obloge od zapaljivog materijala (npr. drva), najmanji razmak � između izrezaradne ploče i obloge niše mora iznositi 50 mm.

Kod obloge od nezapaljivog materijala (npr. metala, prirodnog kamena, keramičkihpločica), najmanji razmak � između izreza radne ploče i obloge niše mora iznositi 50mm umanjeno za debljinu obloge.Primjer: debljina obloge niše 15 mm50 mm - 15 mm = najmanji razmak 35 mm

Ploče za kuhanje u ravnini Ploče za kuhanje s fasetiranim obrubom

�Zid

�Obloga nišeDimenzija x = debljina obloge niše

�Radna ploča

� Izrez u radnoj ploči

�Najmanji razmakkod zapaljivih materijala 50 mmkod nezapaljivih materijala 50 mm - dimenzija x

Sigurnosni razmaci

64

Page 65: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Napomene za ugradnju

Brtva između ploče za kuhanje iradne ploče

Ploča za kuhanje i radna ploča moguse oštetiti ako će možda trebati vaditiploču za kuhanje, a ploča za kuhanjebrtvljena je masom za fugiranje.Između ploče za kuhanje i radnepovršine nemojte koristiti masu zafugiranje.

Brtva ispod ruba gornjeg dijela uređajaosigurava dostatno brtvljenje premaradnoj ploči.

Radne ploče s keramičkim pločicama

Fuge � i crtkana područja ispod ruba zabrtvljenje na ploči za kuhanje moraju bitiglatki i izravnati tako da ploča za kuhanjedobro leži i da brtva ispod ruba uređajaosigurava brtvljenje prema radnoj ploči.

Ploče za kuhanje s okvirom

65

Page 66: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Dimenzije za ugradnju

KM 6322

�Sprijeda

�Visina za ugradnju

�Priključak Miele�home

�Priključna kutija

Priključni kabel (d=1440 mm) priložen je uz uređaj.

Ploče za kuhanje s okvirom

66

Page 67: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

KM 6347

�Sprijeda

�Visina za ugradnju

�Priključak Miele�home

�Priključna kutija

Priključni kabel (d=1440 mm) priložen je uz uređaj.

Ploče za kuhanje s okvirom

67

Page 68: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Ugradnja

Priprema radne ploče

� Izrežite otvor u radnoj ploči premadimenzijama sa slike. Poštujtesigurnosne razmake (pogledajtepoglavlje "Sigurnosne napomene zaugradnju").

� Zabrtvite površine reza kod drveneradne ploče posebnim lakom,silikonskom masom ili smolom kakobiste spriječili napuhavanje uslijedutjecaja vlage.

Pripazite da ovi materijali ne dospijuna gornju površinu radne ploče.

Za ugradnju uređaja nisu potrebniopružni držači, jer odgovarajuća trakaza brtvljenje osigurava stabilan položajploče za kuhanje u izrezu.Prorez između okvira i radne pločesmanjit će se s vremenom.

Priključenje priključnog kabela nauređaj

Priključni kabel na uređaj smijepriključiti samo električar.

� Priključni kabel na uređaj priključite uskladu sa shemom priključenja(pogledajte poglavlje "Električnipriključak / shema priključenja").

Umetanje ploče za kuhanje

� Provedite priključni kabel ploče zakuhanje kroz izrez na radnoj pločiprema dolje.

� Postavite ploču za kuhanje u sredinuizreza. Pripazite da brtva uređaja nakonsjedanja na mjesto naliježe na radnuploču kako bi se osiguralo brtvljenje.Ni u kom slučaju nemojte dodatnobrtviti ploču za kuhanje sredstvima zapunjenje fugi (npr. silikonskom masom)!

Ako brtva ne naliježe pravilno na radnuploču u kutovima, možete ubodnompilom pažljivo dodatno obraditipolumjere kutova, R4.

� Priključite ploču za kuhanje.

� Provjerite rad ploče za kuhanje.

Ploče za kuhanje s okvirom

68

Page 69: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Dimenzije za ugradnju

KM 6323

�Sprijeda�Visina za ugradnju�Priključak Miele�home�Stupnjevano izrezivanje

od prirodnog kamena�Priključna kutija

Priključni kabel (d=1440 mm) priložen jeuz uređaj.

Obavezno se pridržavajte detaljnogprikaza dimenzija izreza kod radneploče od prirodnog kamena.

Ploče za kuhanje u ravnini

69

Page 70: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

KM 6348

�Sprijeda

�Visina za ugradnju

�Priključak Miele�home

�Stupnjevano izrezivanje radnih pločaod prirodnog kamena

�Priključna kutija

Priključni kabel (d=1440 mm) priložen jeuz uređaj.

Obavezno se pridržavajte detaljnogprikaza dimenzija izreza kod radneploče od prirodnog kamena.

Ploče za kuhanje u ravnini

70

Page 71: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Ugradnja

U ravnini se mogu ugraditi ploče zakuhanje samo u prirodni kamen(granit, mramor), u masivno drvo iradne ploče obložene keramičkimpločicama.Ploče za kuhanje prikladne zaugradnju u staklene radne pločeoznačene su odgovarajućomnapomenom u poglavlju "Dimenzije zaugradnju".Kod radnih ploča od drugih materijalatrebate provjeriti da li proizvođač tihploča dozvoljava da se ploča zakuhanje ugradi u ravnini.

Unutarnja širina donjeg ormarića morabiti barem tolika koliki je i unutarnjiizrez radne ploče (pogledajte poglavlje"Dimenzije za ugradnju"), kako bi seploči za kuhanje nakon ugradnjemoglo pristupiti odozdo i kako bi sedonja kutija mogla skinuti radiservisiranja.Ako se ploči za kuhanje nakonugradnje ne može pristupiti odozdo,mora se ukloniti sredstvo za brtvljenjefugi kako bi se ploča za kuhanjemogla izvaditi.

Ploča za kuhanje se

– umeće u odgovarajuće izglodanuradnu ploču od prirodnog kamena.

– učvršćuje u izrez na ploči od masivnogdrva, ploči pokrivenoj keramičkimpločicama i staklenoj ploči pomoćudrvenih letvica. Ove letvice moraju seosigurati na mjestu ugradnje i nisupriložene uz uređaj.

Ploče za kuhanje u ravnini

71

Page 72: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Radna ploča od prirodnogkamena

Izrada izreza u radnoj ploči

�Radna ploča

�Ploča za kuhanje

�Fuga

Kako bi se postigla tolerancijadimenzija staklokeramičke ploče iizreza u radnoj ploči, širina fuge �

(min. 1 mm) može varirati.

� Izrežite otvor u radnoj ploči premaprikazima.Poštujte sigurnosne razmake(pogledajte poglavlje "Sigurnosnenapomene za ugradnju").

Priključenje strujnog voda na uređaj

Priključni kabel na uređaj smijepriključiti samo električar.

� Priključni kabel na uređaj priključite uskladu sa shemom priključenja(pogledajte poglavlje "Električnipriključak / shema priključenja").

Umetanje ploče za kuhanje

� Provedite priključni kabel ploče zakuhanje kroz izrez na radnoj pločiprema dolje.

� Umetnite ploču za kuhanje � u izrez icentrirajte je.

� Priključite ploču za kuhanje.

� Provjerite rad ploče za kuhanje.

� Ispunite preostalu fugu � silikonskommasom za fuge otpornom natemperaturu (min. 160 °C).

Primijenite isključivo silikonsku masuza brtvljenje fuga prikladnu za prirodnikamen i pridržavajte se uputa njezinogproizvođača.

Ploče za kuhanje u ravnini

72

Page 73: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Radna ploča od masivnog drva/ pokrivena keramičkimpločicama / staklena radnaploča

Izrada izreza u radnoj ploči

�Radna ploča

�Ploča za kuhanje

�Fuga

�Drvene letvice 13 mm(nisu priložene)

Kako bi se postigla tolerancijadimenzija staklokeramičke ploče iizreza u radnoj ploči, širina fuge �

(min. 1 mm) može varirati.

� Izrežite otvor u radnoj ploči premaprikazima.Poštujte sigurnosne razmake(pogledajte poglavlje "Sigurnosnenapomene za ugradnju").

� Učvrstite drvene letvice � 7 mm ispodgornjeg ruba radne ploče (pogledajtesliku).

Priključenje strujnog voda na uređaj

Priključni kabel na uređaj smijepriključiti samo električar.

� Priključni kabel na uređaj priključite uskladu sa shemom priključenja(pogledajte poglavlje "Električnipriključak / shema priključenja").

Umetanje ploče za kuhanje

� Provedite priključni kabel ploče zakuhanje kroz izrez na radnoj pločiprema dolje.

� Umetnite ploču za kuhanje � u izrez icentrirajte je.

� Priključite ploču za kuhanje.

� Provjerite rad ploče za kuhanje.

� Ispunite preostalu fugu � silikonskommasom za fuge otpornom natemperaturu (min. 160 °C).

Pridržavajte se uputa proizvođačasilikonske mase za brtvljenje fugi.Kodkeramičkih pločica od prirodnogkamena, upotrebljavajte isključivosredstvo za fuge koje je prikladno zate materijale.

Ploče za kuhanje u ravnini

73

Page 74: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Spajanje uređaja na električnu mrežusmije izvršiti isključivo kvalificiranaosoba koja točno poznaje nacionalnepropise i odredbe lokalnogelektrodistributera te ih se pridržava.Proizvođač ne preuzima bilo kakvuodgovornost za posredne ineposredne štete nastale nestručnimspajanjem, održavanjem ilipopravcima.

Proizvođač ne može biti odgovoran zaštete nastale zbog nedostatka iliprekida zaštitnog vodiča za uzemljenjena mjestu ugradnje (npr. električniudar).

Dijelovi uređaja za zaštitu od dodiramoraju se vratiti na mjesto nakonugradnje!

Ukupna snaga

Pogledajte natpisnu pločicu

Priključak i osigurač

Odgovarajući priključni podaci nalazese na natpisnoj pločici.Podaci se moraju podudarati s podacimaelektrične mreže.

Napon AC 230 V / 50 Hz

Za mogućnosti spajanja pogledajteshemu spajanja.

Strujna zaštitna sklopka

Normativi VDE i ÖVE preporučujuugradnju FID strujne zaštitne sklopkestruje aktiviranja od 30 mA za povećanjesigurnosti uređaja.

Električni priključak

74

Page 75: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Uređaji za prekidanje

Uređaj mora imati mogućnost odvajanjasvih polova napajanja od električne mrežepomoću uređaja za prekidanje!(U isključenom stanju mora postojatirazmak kontakata od najmanje 3 mm!)Uređaji za prekidanje su strujne zaštitnesklopke i zaštitne sklopke.

Odvajanje od mreže

Ako je potrebno odvojiti strujni kruguređaja od električne mreže, ovisno ouvjetima instalacije, postupite na jedanod sljedećih načina:

– Rastalni osiguračiUloške osigurača potpuno izvadite iznavojnih poklopaca.

ili:

– Automatski navojni osiguračiPritisnite tipku za testiranje (crvenu)tako da iskoči središnja tipka (crna).

ili:

– Ugrađeni automatski osigurači(strujni osigurači, najmanje tipaB ili C !):Prebacite polužicu iz položaja1 (uključeno) u položaj 0 (isključeno).

ili:

– FID zaštitna sklopka(diferencijalna zaštitna sklopka)Prebacite glavnu sklopku iz položaja 1(uključeno) u položaj 0 (isključeno) ilipritisnite tipku za testiranje.

Potrebno je osigurati mrežu odponovnog uključivanja nakonprekidanja.

Priključni kabelUređaj se mora spojiti pomoćuelektričnog kabela tipa H 05 VV-F (PVCizolacija) odgovarajućeg presjeka premashemi spajanja.

Za mogućnosti spajanja pogledajteshemu spajanja.

Pogledajte natpisnu pločicu za podatke odozvoljenom naponu i odgovarajućojpriključnoj vrijednosti za Vaš uređaj.

Zamjena priključnog kabela

Kod zamjene priključnog kabela nužno jeupotrijebiti isključivo poseban kabel tipaH 05 VV-F (PVC izolacija) koji se moženabaviti kod proizvođača ili u servisu.Priključni kabel smije zamijeniti isključivokvalificirana osoba koja točno poznajenacionalne propise i odredbe lokalnogelektrodistributera te ih se pridržava.

Odgovarajući priključni podaci nalaze sena natpisnoj pločici.

Zaštitni vodič mora se spojiti nakontakt s oznakom �.

Električni priključak

75

Page 76: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Shema spajanja

Električni priključak

76

L1

200-240 V~

200-240 V~

200-240 V~

� � � � � �L2 L3 N

�L2

�L1

� � �N

(L3)

200-240 V~

200-240 V~

�L1

� � �N

� �

(L2)200-240 V~

Page 77: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti, molimo kontaktirajte:

– svog Miele prodavača ili

– Miele servis.

Telefonski broj Miele servisa možete pronaći na zadnjoj stranici ovih uputa.

Servisu je potreban broj modela i tvornički broj Vašeg uređaja. Oba podatka nalaze sena priloženoj natpisnoj pločici.

Ovdje zalijepite priloženu natpisnu pločicu. Provjerite podudara li se broj modela smodelom navedenim na naslovnici ovih uputa za uporabu.

Servis, natpisna pločica

77

Page 78: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

78

Page 79: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

79

Page 80: Upute za uporabu i ugradnju · – isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji, ili – potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji,

Pridržavamo pravo na izmjene / 1213 M.-Nr. 09 542 820 / 00