Top Banner
C8a C8b C8a C8b ZÚ 0,00000 1 0,00000 2 0,02000 3 0,04000 4 0,06000 5 0,08000 6 0,09739 0,00000 +1,94% 0,00 14,77 0,02733 -2,55% -0,36% R= 431,05 12,56 25,22 0,05255 -0,36% -2,94% R= 220,00 25,22 6,11 0,05866 -2,94% +0,13% R= 213,05 6,11 17,83 0,07650 +0,13% +1,23% R= 1 500,00 17,83 14,48 0,09097 +1,23% -1,67% R= 429,03 14,48 6,42 0,09739 -1,67% 6,42 0,00 SO 02 Cyklostezka v km 0,000 - 0,280 R O p š % VB01 30 13.56 0.2 2.50 R O p š % VB02 30 8.79 0.2 2.50 R O p š % VB03 25 13.22 0.22 2.50 R O p š % VB04 30 7.91 0.2 2.50 R O p š % VB05 15 0.51 0.29 2.50 R O p š % VB06 15 1.92 0.29 2.50 KÚ 0,09739 0,0 198.98 194.74 199.06 195.22 194.88 194.88 195.18 195.22 DN Kruh 800 SK DN Kruh 800 SK 194.70 194.86 194.88 194.43 194.54 194.34 28.53-5.61‰ 4.2-42.86‰ 4.27-42.15‰ 6.96-22.99‰ 3.51-5.7‰ 23.1-3.9‰ DN 1800 SK DN 800 SK DN 800 SK DN 1600 SK DN 1600 SK 00 SK odtoková galerie kámen kámen betonový sokl s uzamykatelnými dveřmi Nádrž na oplachovou vodu 367 stavidlo 9838 1715509 199.37 196.93 199.00 196.46 199.56 194.33 199.04 195.34 195.56 199.08 194.22 199.39 194.42 198.94 197.87 194.77 198.94 194.21 199.20 194.36 197.84 194.83 198.90 194.30 197.77 194.96 19 19 199.18 194.91 199.09 194.41 198.91 195.52 198.93 195.43 199.03 194.44 198.94 190.70 199.30 195.39 1636868 199.23 194.33 44.38-27.49‰ 24.62-121.85‰ 24.45-125.15‰ 44.38-27.26‰ 24.34-122.43‰ 45.54--81.25‰ 45.72--76.55‰ 45.85--75.68‰ DN 200 PE DN 200 PE DN 200 PE DN 200 PE DN 200 PE DN 200 PE DN 200 PE DN 200 PE 9839 199.41 196.32 194.68 190.17 190.17 DN Štít 194.39 196.93 194.39 194.33 196.32 194.60 197.12 Komárovské Nábřeží - OK Jeneweinova - OK ČS - RN Jeneweinova 1480336 1715365 194.34 194.39 193.10 194.09 193.27 194.28 194.11 194.29 194.03 194.25 37.41-6.15‰ 34.6-2.89‰ DN 1800/1200 BEO DN 1600/1000 BEO 194.44 DN 1100 BET DN 2700/2400 KLEN DN 2700/2400 KLEN DN 2700/2400 KLEN 0/2400 KLEN 194.47 26.59-2.63‰ 66.2-1.36‰ 31.15-3.21‰ 2.58-3.88‰ 2.42-41.32‰ 13.25-1.51‰ 107.67-1.21‰ H370 šoupátko vřetenové 195.87 PŘEPAD - ODLEHČENÍ 195.47 PŘEPAD - ODTOK RN kalníková komora 199.09 POKLOP 194.39 DNO armaturní šachta hrana hrana MŠ-HZ VÝTLAK VNĚJŠÍ RETENCE VÝTLAK VNITŘNÍ RETENCE 196.63 196.60 OK - B OK - Kn MŠ-DZ ČS stavidlo stavidlo obslužný domek žlab z OK-B do RN 199.64 POKLOP 194.44 DNO 195.44 PŘELIV - ODTOK RN 195.84 PŘELIV - ODLEHČENÍ 195.18 PŘEPAD. HRANA - ODLEHČENÍ 195.28 PŘEPAD. HRANA - ODTOK RN 194.47 ČS Lapáky štěrku VVR1 196.86 196.87 196.88 2 x DN 100 PE 197.12 3 x DN 200 PE 3 x DN 200 PE žlab z OK-Kn do RN 195.91 195.76 195.73 195.75 192.78 192.73 192.69 192.60 192.74 192.76 VÝTL VVR2 194.23 1715391 199.05 197.80 196.69 198.43 12.5-50.4‰ 3.35-337.31‰ DN 150 SK DN 150 SK 5.34 DN 200 POLY 39.25-4.08‰ 24.78-5.25‰ 23.0-2.61‰ 0.83‰ 64.65-0.77‰ 19.56-1.53‰ 18.43-1.63‰ 19.88-1.01‰ 5.99-0.0‰ 31.68-19.26‰ 5.82-13.75‰ 253.11-‰ DN 500/750 ŽB-ČE DN 500/750 ŽB-ČE DN 500/750 ŽB-ČE DN 1000/1500 BEO DN 1600 SK DN 500 KAM DN 500 KAM DN 600 KAM DN 600 KAM DN 600 KAM DN 600 KAM 000/1500 BEO 1957 DN 150 LI 13-1262 15 10 m 5 0 1:500 S LEGENDA: současný stav cyklostezka silniční obrubník elektrické vedení NN elektrické vedení VN plynovod NTL plynovod STL plynovod VTL sdělovací vedení ve správě Telefonica O2 sdělovací vedení ve správě UPC vodovod kanalizace kanalizace jednotná kanalizace dešťová kanalizace splašková parovod horkovod kácení nová výsadba Telefonika O2 UPC Poznámka: Vozovka má navržen příčný skon 2,0 %, pláň 2,0 %. V km 0,000 bude provedeno napojení na niveletu stávají cyklostezky, která je vedená po břehu řeky Svratky. Napojení bude provedeno řezáním spáry a zazubeným překrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Vodorovné spoje budou opatřeny příslušným spojovacím nátěrem a pracovní spára v místě napojení a u obrubníků bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou dle ČSN EN 14 188-1 a ČSN EN 14 188-2. V km 0,097 39 bude cyklostezka napojena na stávající zpevněný vjezd do areálu fy Corfix distribution s.r.o. na u Komárovské nábřeží. Napojení bude provedeno přes nájezdový obrubník ABO 100/15/25, který bude uložen d betonového lože C20/25 XF1 tl. min 25 cm. Objednatel: Název zakázky: Název přílohy: Odpovědný řešitel Zpracovatel podkladů Kreslil Prověřil Měřítko Datum Číslo zakázky Číslo přílohy Číslo výtisku Stupeň Formát Část: Ing. Petr Prax Ing. Jaroslav Gric Ing. Jaroslav Gric RNDr. L. Klímek Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno Revitalizace staré Ponávky - část 1 SO02 Cyklostezka Celkový situační výkres DUR + DSP 3xA4 02/2018 177176 1:500 C.2.2
1

UPC C8a C8b...DN 1600 SKDN 1600 SK DN 2400 SK odtoková galerie kámen kámen betonový sokl s uzamykatelnými dveřmi Nádrž na oplachovou vodu 1715367 stavidlo 9838 1715509 199.37

Jan 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: UPC C8a C8b...DN 1600 SKDN 1600 SK DN 2400 SK odtoková galerie kámen kámen betonový sokl s uzamykatelnými dveřmi Nádrž na oplachovou vodu 1715367 stavidlo 9838 1715509 199.37

C

8

a

C

8

b

C

8

a

C

8

b

Z

Ú

0

,

0

0

0

0

0

1

0

,

0

0

0

0

0

2

0

,

0

2

0

0

0

3

0

,

0

4

0

0

0

4

0

,

0

6

0

0

0

5

0

,0

8

0

0

0

6

0

,0

9

7

3

9

0

,

0

0

0

0

0

+

1

,

9

4

%

0,00

1

4

,

7

7

0

,0

2

7

3

3

-

2

,

5

5

%

-

0

,

3

6

%

R

=

4

3

1

,0

51

2

,

5

6

2

5

,

2

2

0

,

0

5

2

5

5

-

0

,

3

6

%

-

2

,

9

4

%

R

=

2

2

0

,

0

0

2

5

,

2

2

6

,

1

1

0

,

0

5

8

6

6

-

2

,9

4

%

+

0

,

1

3

%

R

=

2

1

3

,

0

5

6

,1

1

1

7

,

8

3

0

,0

7

6

5

0

+

0

,1

3

%

+

1

,

2

3

%

R

=

1

5

0

0

,0

0

1

7

,8

3

1

4

,

4

8

0,0

9097

+

1

,2

3

%

-1,67%

R=429,03

1

4

,4

8

6,42

0

,0

9

7

3

9

-

1

,6

7

%

6

,4

2

0

,

0

0

S

O

0

2

C

y

k

l

o

s

t

e

z

k

a

v

k

m

0

,

0

0

0

-

0

,

2

8

0

R

O

p

š

%

V

B

0

1

3

0

1

3

.

5

6

0

.

2

2

.

5

0

R

O

p

š

%V

B

0

2

3

0

8

.

7

9

0

.

2

2

.

5

0

R

O

p

š

%

V

B

0

32

5

1

3

.

2

2

0

.

2

2

2

.

5

0

R

O

p

š

%

V

B

0

4

3

0

7

.9

1

0

.2

2

.5

0

R

O

p

š

%

VB

05

15

0.51

0.29

2.50

R

O

p

š

%

VB

06

15

1.92

0.29

2.50

K

Ú

0

,0

9

7

3

9

0

,

0

198.98

194.74

199.06

195.22

194.88

194.88

195.18195.22

D

N

K

ru

h

8

0

0

S

K

D

N

K

ru

h

8

0

0

S

K

194.70

194.86

194.88

194.

43

194.54

194.

34

28.53-5.61‰

4.2-42.86‰

4.27-42.15‰

6.96

-22.

99‰

3.51-5.7‰

23.1

-3.9

D

N

1

8

0

0

S

K

D

N

8

0

0

S

K

D

N

8

0

0

S

K

D

N

1

6

0

0

S

K

D

N

1

6

0

0

S

K

D

N

2

4

0

0

S

K

odtoková galerie

k

á

m

e

n

k

á

m

e

n

betonový sokl s uzamykatelnými dveřmi

Nádrž na oplachovou vodu

1715367

stavidlo

9838

1715509

199.37

196.93

199.00

196.46

199.56

194.33

199.04

195.34

195.56

199.08

194.22

199.39

194.42

198.94

197.87

194.77

198.94

194.21

199.20

194.36

197.84

194.83

198.90

194.30

197.77

194.96

197.77

195.12

199.18

194.91

199.09

194.41

198.91

195.52

198.93

195.43

199.03

194.44

198.94

190.70

199.30

195.39

1636868199.23

194.33

44.38-27.49‰

24.62-121.85‰

24.45-125.15‰

44.38-27.26‰

24.34-122.43‰

45.54--81.25‰45.72--76.55‰45.85--75.68‰

DN

200 PE

DN

200 PE

DN

200 PE

DN

200 PE

DN

200 PE

DN 200 PEDN 200 PE

DN 200 PE

9839199.41

196.32

194.68

190.17190.17

D

N

Š

t

í

t

1

1

0

0

/

2

3

5

0

O

C

D

N

Š

t

í

t

1

1

0

0

/

2

3

5

0

O

C

194.

39196.93

194.

39

194.

33

196.32194.60

197.12

Komárovské Nábřeží - OK

Jeneweinova - OK

ČS - RN Jeneweinova

1480336

1715365

194.34

194.39

193.

1019

4.09

193.27194.28

194.

11 194.29

194.

03

194.25

37.41-6.15‰

34.6-2.89‰

D

N

1

8

0

0

/

1

2

0

0

B

E

O

DN

1600/1000 BE

O

194.44

D

N

1

1

0

0

B

E

T

D

N

2

7

0

0

/

2

4

0

0

K

L

E

N

D

N

2

7

0

0

/

2

4

0

0

K

L

E

N

D

N

2

7

0

0

/

2

4

0

0

K

L

E

N

D

N

2

7

0

0

/

2

4

0

0

K

L

E

N194.47

26.59-2.63‰

66.2-1.36‰

31.15-3.21‰

2.58-3.88‰

2.42-41.32‰

13.25-1.51‰

107.67-1.21‰

H370

šoupátko vřetenové

195.87 PŘEPAD - ODLEHČENÍ

195.47 PŘEPAD - ODTOK RN

kalníková komora

199.09 POKLOP

194.39 DNO

armaturní šachta

h

r

a

n

a

h

r

a

n

a

MŠ-HZ

V

Ý

T

L

A

K

V

N

Ě

J

Š

Í R

E

T

E

N

C

E

V

Ý

T

L

A

K

V

N

IT

Ř

N

Í R

E

T

E

N

C

E

1

9

6

.6

3

1

9

6

.6

0

OK - B

OK - Kn

MŠ-DZ

ČS

s

ta

v

id

lo

s

t

a

v

i

d

l

o

o

b

s

l

u

ž

n

ý

d

o

m

e

k

ž

l

a

b

z

O

K

-

B

d

o

R

N

199.64 POKLOP

194.44 DNO

195.44 PŘELIV - ODTOK RN

195.84 PŘELIV - ODLEHČENÍ

195.18 PŘEPAD. HRANA - ODLEHČENÍ

195.28 PŘEPAD. HRANA - ODTOK RN

1

9

4

.

4

7

ČS

Lapáky štěrku

VVR1

196.86

196.87

196.88

2

x

D

N

1

0

0

P

E

197.12

3 x D

N

200 P

E

3

x

D

N

2

0

0

P

E

žlab z O

K-K

n d

o R

N

1

9

5

.9

1

1

9

5

.7

6

1

9

5

.7

3

1

9

5

.7

5

1

9

2

.7

8

1

9

2

.7

3

1

9

2

.6

9

1

9

2

.

6

0

1

9

2

.

7

4

1

9

2

.

7

6

V

Ý

T

L

A

K

V

N

I

T

Ř

N

Í

R

E

T

E

N

C

E

VVR2

194.23

1715391199.05

197.80

196.69

198.4312.5-50.4‰

3.35-337.31‰

DN 150 SKDN 150 SK

195.34

DN 200 POLY

39.25-4.08‰

24.7

8-5.

25‰

23.0

-2.6

1‰

48.4

2-0.

83‰

64.6

5-0.

77‰

19.5

6-1.

53‰

18.4

3-1.

63‰

19.88-1.01‰

5.99

-0.0

31.68-19.26‰

5.82-13.75‰

253.11-‰

DN 500/750 ŽB-ČE

DN 500

/750

ŽB-

ČE

DN

500

/750

ŽB-

ČE

DN 1000/1500 BEO

DN

160

0 SK

DN

500

KA

M

DN

500

KAM

DN

600 KAM

DN

600

KAM

DN

600 KAM

DN 600 KAM

DN 1000/1500 BEO

1

9

5

7

D

N

1

5

0

L

I

13-1262

1510m50

1:500

S

LEGENDA:

současný stav

cyklostezka

silniční obrubník

elektrické vedení NN

elektrické vedení VN

plynovod NTL

plynovod STL

plynovod VTL

sdělovací vedení ve správě Telefonica O2

sdělovací vedení ve správě UPC

vodovod

kanalizace

kanalizace jednotná

kanalizace dešťová

kanalizace splašková

parovod

horkovod

kácení

nová výsadba

Telefonika O2

UPC

Poznámka:

Vozovka má navržen příčný skon 2,0 %, pláň 2,0 %.

V km 0,000 bude provedeno napojení na niveletu stávající

cyklostezky, která je vedená po břehu řeky Svratky.

Napojení bude provedeno řezáním spáry a zazubeným

překrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Vodorovné

spoje budou opatřeny příslušným spojovacím nátěrem

a pracovní spára v místě napojení a u obrubníků bude

vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou dle

ČSN EN 14 188-1 a ČSN EN 14 188-2.

V km 0,097 39 bude cyklostezka napojena na stávající

zpevněný vjezd do areálu fy Corfix distribution s.r.o. na ulici

Komárovské nábřeží. Napojení bude provedeno přes

nájezdový obrubník ABO 100/15/25, který bude uložen do

betonového lože C20/25 XF1 tl. min 25 cm.

Objednatel:

Název zakázky:

Název přílohy:

Odpovědný řešitel Zpracovatel podkladů Kreslil Prověřil

Měřítko

Datum

Číslo zakázky

Číslo přílohy

Číslo výtisku

Stupeň

Formát

Část:

Ing. Petr Prax Ing. Jaroslav Gric Ing. Jaroslav Gric RNDr. L. Klímek

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

Revitalizace staré Ponávky - část 1

SO02 Cyklostezka

Celkový situační výkres

DUR + DSP

3xA4

02/2018

177176

1:500

C.2.2

AutoCAD SHX Text
2x
AutoCAD SHX Text
2x
AutoCAD SHX Text
8x
AutoCAD SHX Text
2x
AutoCAD SHX Text
2x
AutoCAD SHX Text
3x
AutoCAD SHX Text
2x
AutoCAD SHX Text
2x
AutoCAD SHX Text
Ponávka
AutoCAD SHX Text
Ponávka
AutoCAD SHX Text
kůl.
AutoCAD SHX Text
PVC DN100
AutoCAD SHX Text
podemletý
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
hala
AutoCAD SHX Text
nánosy
AutoCAD SHX Text
kam.
AutoCAD SHX Text
kam.
AutoCAD SHX Text
kameny
AutoCAD SHX Text
bet. DN1750
AutoCAD SHX Text
kam.
AutoCAD SHX Text
kam.
AutoCAD SHX Text
k.dl.
AutoCAD SHX Text
asf. hřiště
AutoCAD SHX Text
štěrk
AutoCAD SHX Text
b.
AutoCAD SHX Text
beton
AutoCAD SHX Text
200
AutoCAD SHX Text
zámk.dl.chodník
AutoCAD SHX Text
zámk.dl.chodník
AutoCAD SHX Text
zámk.dl.chodník
AutoCAD SHX Text
asf. cyklostezka
AutoCAD SHX Text
dlažba
AutoCAD SHX Text
ping-pong
AutoCAD SHX Text
dětské hřiště
AutoCAD SHX Text
hrazda
AutoCAD SHX Text
houp.
AutoCAD SHX Text
houp.
AutoCAD SHX Text
houp.
AutoCAD SHX Text
houp.
AutoCAD SHX Text
staveniště-
AutoCAD SHX Text
šachta
AutoCAD SHX Text
nánosy
AutoCAD SHX Text
b.
AutoCAD SHX Text
200
AutoCAD SHX Text
198.09
AutoCAD SHX Text
197.82
AutoCAD SHX Text
197.92
AutoCAD SHX Text
197.85
AutoCAD SHX Text
197.91
AutoCAD SHX Text
197.91
AutoCAD SHX Text
197.47
AutoCAD SHX Text
194.74
AutoCAD SHX Text
194.62
AutoCAD SHX Text
194.62
AutoCAD SHX Text
195.23
AutoCAD SHX Text
199.15
AutoCAD SHX Text
199.29
AutoCAD SHX Text
199.08
AutoCAD SHX Text
199.16
AutoCAD SHX Text
199.00
AutoCAD SHX Text
198.95
AutoCAD SHX Text
199.03
AutoCAD SHX Text
199.12
AutoCAD SHX Text
199.25
AutoCAD SHX Text
199.20
AutoCAD SHX Text
199.08
AutoCAD SHX Text
199.09
AutoCAD SHX Text
199.11
AutoCAD SHX Text
199.21
AutoCAD SHX Text
199.32
AutoCAD SHX Text
199.34
AutoCAD SHX Text
199.27
AutoCAD SHX Text
199.57
AutoCAD SHX Text
200.23
AutoCAD SHX Text
199.57
AutoCAD SHX Text
199.27
AutoCAD SHX Text
199.30
AutoCAD SHX Text
199.57
AutoCAD SHX Text
198.97
AutoCAD SHX Text
199.19
AutoCAD SHX Text
199.09
AutoCAD SHX Text
198.96
AutoCAD SHX Text
198.95
AutoCAD SHX Text
199.04
AutoCAD SHX Text
199.15
AutoCAD SHX Text
199.18
AutoCAD SHX Text
199.22
AutoCAD SHX Text
199.24
AutoCAD SHX Text
199.27
AutoCAD SHX Text
199.34
AutoCAD SHX Text
199.30
AutoCAD SHX Text
199.09
AutoCAD SHX Text
199.22
AutoCAD SHX Text
199.24
AutoCAD SHX Text
199.22
AutoCAD SHX Text
199.35
AutoCAD SHX Text
199.25
AutoCAD SHX Text
199.17
AutoCAD SHX Text
199.32
AutoCAD SHX Text
199.33
AutoCAD SHX Text
199.35
AutoCAD SHX Text
199.18
AutoCAD SHX Text
199.19
AutoCAD SHX Text
199.27
AutoCAD SHX Text
199.14
AutoCAD SHX Text
199.15
AutoCAD SHX Text
199.16
AutoCAD SHX Text
199.09
AutoCAD SHX Text
198.91
AutoCAD SHX Text
199.00
AutoCAD SHX Text
199.08
AutoCAD SHX Text
199.10
AutoCAD SHX Text
199.00
AutoCAD SHX Text
198.85
AutoCAD SHX Text
198.86
AutoCAD SHX Text
199.00
AutoCAD SHX Text
198.97
AutoCAD SHX Text
199.00
AutoCAD SHX Text
199.00
AutoCAD SHX Text
198.93
AutoCAD SHX Text
199.22
AutoCAD SHX Text
199.13
AutoCAD SHX Text
198.94
AutoCAD SHX Text
198.99
AutoCAD SHX Text
199.08
AutoCAD SHX Text
199.18
AutoCAD SHX Text
199.36
AutoCAD SHX Text
199.41
AutoCAD SHX Text
199.17
AutoCAD SHX Text
199.43
AutoCAD SHX Text
199.33
AutoCAD SHX Text
199.27
AutoCAD SHX Text
199.52
AutoCAD SHX Text
199.43
AutoCAD SHX Text
199.47
AutoCAD SHX Text
199.41
AutoCAD SHX Text
199.16
AutoCAD SHX Text
199.11
AutoCAD SHX Text
199.43
AutoCAD SHX Text
199.47
AutoCAD SHX Text
199.46
AutoCAD SHX Text
199.41
AutoCAD SHX Text
199.36
AutoCAD SHX Text
199.37
AutoCAD SHX Text
199.39
AutoCAD SHX Text
199.44
AutoCAD SHX Text
199.43
AutoCAD SHX Text
199.37
AutoCAD SHX Text
199.16
AutoCAD SHX Text
199.41
AutoCAD SHX Text
199.59
AutoCAD SHX Text
199.67
AutoCAD SHX Text
199.50
AutoCAD SHX Text
199.68
AutoCAD SHX Text
199.49
AutoCAD SHX Text
199.57
AutoCAD SHX Text
199.34
AutoCAD SHX Text
199.25
AutoCAD SHX Text
199.31
AutoCAD SHX Text
199.14
AutoCAD SHX Text
199.13
AutoCAD SHX Text
199.15
AutoCAD SHX Text
199.12
AutoCAD SHX Text
199.09
AutoCAD SHX Text
199.08
AutoCAD SHX Text
199.20
AutoCAD SHX Text
199.19
AutoCAD SHX Text
199.07
AutoCAD SHX Text
199.07
AutoCAD SHX Text
199.05
AutoCAD SHX Text
199.07
AutoCAD SHX Text
199.07
AutoCAD SHX Text
199.10
AutoCAD SHX Text
199.16
AutoCAD SHX Text
199.17
AutoCAD SHX Text
199.46
AutoCAD SHX Text
199.52
AutoCAD SHX Text
199.30
AutoCAD SHX Text
199.29
AutoCAD SHX Text
199.29
AutoCAD SHX Text
199.26
AutoCAD SHX Text
199.53
AutoCAD SHX Text
199.57
AutoCAD SHX Text
199.53
AutoCAD SHX Text
199.56
AutoCAD SHX Text
199.45
AutoCAD SHX Text
199.42
AutoCAD SHX Text
199.13
AutoCAD SHX Text
199.41
AutoCAD SHX Text
199.54
AutoCAD SHX Text
199.39
AutoCAD SHX Text
199.47
AutoCAD SHX Text
199.22
AutoCAD SHX Text
199.23
AutoCAD SHX Text
199.26
AutoCAD SHX Text
199.46
AutoCAD SHX Text
199.52
AutoCAD SHX Text
199.03
AutoCAD SHX Text
199.27
AutoCAD SHX Text
199.12
AutoCAD SHX Text
199.06
AutoCAD SHX Text
199.03
AutoCAD SHX Text
199.07
AutoCAD SHX Text
198.95
AutoCAD SHX Text
199.03
AutoCAD SHX Text
199.03
AutoCAD SHX Text
199.05
AutoCAD SHX Text
199.13
AutoCAD SHX Text
199.11
AutoCAD SHX Text
199.16
AutoCAD SHX Text
199.12
AutoCAD SHX Text
199.10
AutoCAD SHX Text
199.00
AutoCAD SHX Text
199.01
AutoCAD SHX Text
198.91
AutoCAD SHX Text
198.88
AutoCAD SHX Text
198.94
AutoCAD SHX Text
198.92
AutoCAD SHX Text
198.86
AutoCAD SHX Text
198.52
AutoCAD SHX Text
199.01
AutoCAD SHX Text
199.03
AutoCAD SHX Text
198.88
AutoCAD SHX Text
198.88
AutoCAD SHX Text
199.02
AutoCAD SHX Text
196.18
AutoCAD SHX Text
197.79
AutoCAD SHX Text
198.37
AutoCAD SHX Text
199.04
AutoCAD SHX Text
198.82
AutoCAD SHX Text
198.14
AutoCAD SHX Text
198.67
AutoCAD SHX Text
197.61
AutoCAD SHX Text
198.65
AutoCAD SHX Text
196.49
AutoCAD SHX Text
196.17
AutoCAD SHX Text
197.69
AutoCAD SHX Text
198.80
AutoCAD SHX Text
198.82
AutoCAD SHX Text
198.83
AutoCAD SHX Text
198.72
AutoCAD SHX Text
198.78
AutoCAD SHX Text
199.05
AutoCAD SHX Text
199.08
AutoCAD SHX Text
198.93
AutoCAD SHX Text
199.05
AutoCAD SHX Text
198.92
AutoCAD SHX Text
199.04
AutoCAD SHX Text
199.11
AutoCAD SHX Text
199.12
AutoCAD SHX Text
199.28
AutoCAD SHX Text
199.32
AutoCAD SHX Text
199.06
AutoCAD SHX Text
198.67
AutoCAD SHX Text
198.94
AutoCAD SHX Text
198.88
AutoCAD SHX Text
194.12
AutoCAD SHX Text
194.23
AutoCAD SHX Text
195.21
AutoCAD SHX Text
195.22
AutoCAD SHX Text
196.25
AutoCAD SHX Text
196.06
AutoCAD SHX Text
196.22
AutoCAD SHX Text
195.63
AutoCAD SHX Text
194.20
AutoCAD SHX Text
194.24
AutoCAD SHX Text
195.70
AutoCAD SHX Text
196.47
AutoCAD SHX Text
196.80
AutoCAD SHX Text
194.11
AutoCAD SHX Text
194.27
AutoCAD SHX Text
194.23
AutoCAD SHX Text
194.25
AutoCAD SHX Text
193.99
AutoCAD SHX Text
197.74
AutoCAD SHX Text
197.78
AutoCAD SHX Text
197.72
AutoCAD SHX Text
197.52
AutoCAD SHX Text
197.89
AutoCAD SHX Text
197.86
AutoCAD SHX Text
197.80
AutoCAD SHX Text
197.83
AutoCAD SHX Text
197.79
AutoCAD SHX Text
197.39
AutoCAD SHX Text
197.54
AutoCAD SHX Text
197.56
AutoCAD SHX Text
197.69
AutoCAD SHX Text
197.62
AutoCAD SHX Text
197.43
AutoCAD SHX Text
197.56
AutoCAD SHX Text
197.56
AutoCAD SHX Text
197.38
AutoCAD SHX Text
194.20
AutoCAD SHX Text
193.86
AutoCAD SHX Text
193.97
AutoCAD SHX Text
194.19
AutoCAD SHX Text
194.23
AutoCAD SHX Text
194.28
AutoCAD SHX Text
194.17
AutoCAD SHX Text
194.22
AutoCAD SHX Text
194.51
AutoCAD SHX Text
194.25
AutoCAD SHX Text
194.33
AutoCAD SHX Text
194.35
AutoCAD SHX Text
194.00
AutoCAD SHX Text
194.05
AutoCAD SHX Text
197.73
AutoCAD SHX Text
196.65
AutoCAD SHX Text
194.19
AutoCAD SHX Text
194.33
AutoCAD SHX Text
194.15
AutoCAD SHX Text
194.24
AutoCAD SHX Text
193.87
AutoCAD SHX Text
194.09
AutoCAD SHX Text
194.26
AutoCAD SHX Text
194.02
AutoCAD SHX Text
194.29
AutoCAD SHX Text
194.51
AutoCAD SHX Text
194.37
AutoCAD SHX Text
194.29
AutoCAD SHX Text
194.30
AutoCAD SHX Text
194.39
AutoCAD SHX Text
194.55
AutoCAD SHX Text
194.49
AutoCAD SHX Text
194.27
AutoCAD SHX Text
194.50
AutoCAD SHX Text
194.26
AutoCAD SHX Text
194.51
AutoCAD SHX Text
194.54
AutoCAD SHX Text
194.58
AutoCAD SHX Text
194.44
AutoCAD SHX Text
194.54
AutoCAD SHX Text
195.61
AutoCAD SHX Text
197.84
AutoCAD SHX Text
197.64
AutoCAD SHX Text
195.25
AutoCAD SHX Text
196.41
AutoCAD SHX Text
195.00
AutoCAD SHX Text
196.12
AutoCAD SHX Text
197.55
AutoCAD SHX Text
197.67
AutoCAD SHX Text
197.68
AutoCAD SHX Text
197.56
AutoCAD SHX Text
197.48
AutoCAD SHX Text
196.81
AutoCAD SHX Text
196.82
AutoCAD SHX Text
196.98
AutoCAD SHX Text
197.08
AutoCAD SHX Text
197.71
AutoCAD SHX Text
198.61
AutoCAD SHX Text
198.10
AutoCAD SHX Text
199.05
AutoCAD SHX Text
198.97
AutoCAD SHX Text
198.63
AutoCAD SHX Text
198.93
AutoCAD SHX Text
198.69
AutoCAD SHX Text
198.95
AutoCAD SHX Text
194.53
AutoCAD SHX Text
195.35
AutoCAD SHX Text
196.31
AutoCAD SHX Text
195.90
AutoCAD SHX Text
194.60
AutoCAD SHX Text
194.32
AutoCAD SHX Text
194.55
AutoCAD SHX Text
194.33
AutoCAD SHX Text
196.50
AutoCAD SHX Text
197.72
AutoCAD SHX Text
197.92
AutoCAD SHX Text
197.13
AutoCAD SHX Text
197.63
AutoCAD SHX Text
195.80
AutoCAD SHX Text
198.90
AutoCAD SHX Text
198.12
AutoCAD SHX Text
198.80
AutoCAD SHX Text
198.95
AutoCAD SHX Text
198.81
AutoCAD SHX Text
198.78
AutoCAD SHX Text
197.82
AutoCAD SHX Text
197.11
AutoCAD SHX Text
196.89
AutoCAD SHX Text
197.20
AutoCAD SHX Text
196.58
AutoCAD SHX Text
194.60
AutoCAD SHX Text
198.47
AutoCAD SHX Text
198.83
AutoCAD SHX Text
198.01
AutoCAD SHX Text
194.14
AutoCAD SHX Text
196.67
AutoCAD SHX Text
196.53
AutoCAD SHX Text
196.37
AutoCAD SHX Text
198.74
AutoCAD SHX Text
198.83
AutoCAD SHX Text
198.48
AutoCAD SHX Text
198.58
AutoCAD SHX Text
198.65
AutoCAD SHX Text
197.61
AutoCAD SHX Text
197.05
AutoCAD SHX Text
196.73
AutoCAD SHX Text
197.57
AutoCAD SHX Text
194.51
AutoCAD SHX Text
198.52
AutoCAD SHX Text
198.89
AutoCAD SHX Text
198.75
AutoCAD SHX Text
198.84
AutoCAD SHX Text
197.23
AutoCAD SHX Text
194.47
AutoCAD SHX Text
196.16
AutoCAD SHX Text
196.05
AutoCAD SHX Text
195.73
AutoCAD SHX Text
195.19
AutoCAD SHX Text
195.53
AutoCAD SHX Text
197.55
AutoCAD SHX Text
197.39
AutoCAD SHX Text
197.28
AutoCAD SHX Text
197.37
AutoCAD SHX Text
197.25
AutoCAD SHX Text
197.92
AutoCAD SHX Text
197.24
AutoCAD SHX Text
197.05
AutoCAD SHX Text
197.04
AutoCAD SHX Text
196.98
AutoCAD SHX Text
194.55
AutoCAD SHX Text
194.25
AutoCAD SHX Text
196.93
AutoCAD SHX Text
196.80
AutoCAD SHX Text
197.66
AutoCAD SHX Text
197.79
AutoCAD SHX Text
194.59
AutoCAD SHX Text
194.52
AutoCAD SHX Text
194.49
AutoCAD SHX Text
195.35
AutoCAD SHX Text
194.53
AutoCAD SHX Text
195.21
AutoCAD SHX Text
194.56
AutoCAD SHX Text
194.91
AutoCAD SHX Text
194.66
AutoCAD SHX Text
194.58
AutoCAD SHX Text
194.54
AutoCAD SHX Text
198.38
AutoCAD SHX Text
878
AutoCAD SHX Text
881/2
AutoCAD SHX Text
882
AutoCAD SHX Text
883/1
AutoCAD SHX Text
883/2
AutoCAD SHX Text
885
AutoCAD SHX Text
886
AutoCAD SHX Text
887
AutoCAD SHX Text
890
AutoCAD SHX Text
891
AutoCAD SHX Text
931
AutoCAD SHX Text
932
AutoCAD SHX Text
933
AutoCAD SHX Text
934
AutoCAD SHX Text
935
AutoCAD SHX Text
936
AutoCAD SHX Text
937
AutoCAD SHX Text
938
AutoCAD SHX Text
939
AutoCAD SHX Text
940
AutoCAD SHX Text
941
AutoCAD SHX Text
942
AutoCAD SHX Text
943
AutoCAD SHX Text
944
AutoCAD SHX Text
945
AutoCAD SHX Text
946
AutoCAD SHX Text
947
AutoCAD SHX Text
948
AutoCAD SHX Text
949
AutoCAD SHX Text
950
AutoCAD SHX Text
951
AutoCAD SHX Text
952
AutoCAD SHX Text
953
AutoCAD SHX Text
954
AutoCAD SHX Text
955
AutoCAD SHX Text
956
AutoCAD SHX Text
957
AutoCAD SHX Text
958
AutoCAD SHX Text
959
AutoCAD SHX Text
968/1
AutoCAD SHX Text
968/2
AutoCAD SHX Text
968/3
AutoCAD SHX Text
968/4
AutoCAD SHX Text
970/2
AutoCAD SHX Text
971
AutoCAD SHX Text
973/2
AutoCAD SHX Text
973/4
AutoCAD SHX Text
977/1
AutoCAD SHX Text
977/14
AutoCAD SHX Text
977/27
AutoCAD SHX Text
977/28
AutoCAD SHX Text
978/1
AutoCAD SHX Text
978/2
AutoCAD SHX Text
979/1
AutoCAD SHX Text
979/4
AutoCAD SHX Text
979/5
AutoCAD SHX Text
979/8
AutoCAD SHX Text
979/11
AutoCAD SHX Text
979/12
AutoCAD SHX Text
979/14
AutoCAD SHX Text
979/15
AutoCAD SHX Text
979/16
AutoCAD SHX Text
979/17
AutoCAD SHX Text
980/1
AutoCAD SHX Text
969/1
AutoCAD SHX Text
969/4
AutoCAD SHX Text
969/4
AutoCAD SHX Text
969/7
AutoCAD SHX Text
964/1
AutoCAD SHX Text
965/1
AutoCAD SHX Text
965/2
AutoCAD SHX Text
979/18
AutoCAD SHX Text
c.o.35
AutoCAD SHX Text
c.o.42
AutoCAD SHX Text
c.o.37a
AutoCAD SHX Text
c.o.36
AutoCAD SHX Text
c.o.30
AutoCAD SHX Text
c.o.27
AutoCAD SHX Text
c.o.26
AutoCAD SHX Text
c.o.50
AutoCAD SHX Text
c.o.46
AutoCAD SHX Text
c.o.40
AutoCAD SHX Text
c.o.29
AutoCAD SHX Text
c.o.28
AutoCAD SHX Text
c.o.44
AutoCAD SHX Text
c.o.39
AutoCAD SHX Text
c.o.34
AutoCAD SHX Text
c.o.32
AutoCAD SHX Text
c.o.31
AutoCAD SHX Text
c.o.48
AutoCAD SHX Text
c.o.1
AutoCAD SHX Text
c.o.38
AutoCAD SHX Text
c.p.401
AutoCAD SHX Text
c.p.264
AutoCAD SHX Text
c.p.245
AutoCAD SHX Text
c.p.329
AutoCAD SHX Text
c.p.113
AutoCAD SHX Text
c.p.328
AutoCAD SHX Text
c.p.239
AutoCAD SHX Text
c.p.680
AutoCAD SHX Text
c.p.214
AutoCAD SHX Text
c.p.85
AutoCAD SHX Text
c.p.219
AutoCAD SHX Text
c.p.241
AutoCAD SHX Text
c.p.240
AutoCAD SHX Text
c.p.320
AutoCAD SHX Text
c.p.319
AutoCAD SHX Text
c.p.242
AutoCAD SHX Text
c.p.97
AutoCAD SHX Text
c.p.244
AutoCAD SHX Text
c.p.86
AutoCAD SHX Text
c.p.213
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_37a
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_32
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_27
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_46
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_44
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_29
AutoCAD SHX Text
Komárovské nábřeží_1
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_28
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_35
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_34
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_30
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_31
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_42
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_39
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_40
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_38
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_36
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_48
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_50
AutoCAD SHX Text
Jeneweinova_26
AutoCAD SHX Text
DN Kruh 800 SK
AutoCAD SHX Text
DN Kruh 800 SK
AutoCAD SHX Text
198.98 194.74
AutoCAD SHX Text
199.06 195.22
AutoCAD SHX Text
DN 1800 SK
AutoCAD SHX Text
DN 800 SK
AutoCAD SHX Text
DN 800 SK
AutoCAD SHX Text
DN 1600 SK
AutoCAD SHX Text
DN 1600 SK
AutoCAD SHX Text
DN Štít 1100/2350 OC
AutoCAD SHX Text
199.37 196.93
AutoCAD SHX Text
199.00 196.46
AutoCAD SHX Text
198.94 194.21
AutoCAD SHX Text
199.39 194.42
AutoCAD SHX Text
198.94 194.12
AutoCAD SHX Text
199.56 194.33
AutoCAD SHX Text
199.08 194.22
AutoCAD SHX Text
197.77 194.96
AutoCAD SHX Text
198.90 194.30
AutoCAD SHX Text
199.20 194.36
AutoCAD SHX Text
199.11 195.56
AutoCAD SHX Text
197.84 194.83
AutoCAD SHX Text
199.04 195.34
AutoCAD SHX Text
197.77 195.12
AutoCAD SHX Text
197.87 194.77
AutoCAD SHX Text
198.91 195.52
AutoCAD SHX Text
198.93 195.43
AutoCAD SHX Text
199.03 194.44
AutoCAD SHX Text
199.18 194.91
AutoCAD SHX Text
199.09 194.41
AutoCAD SHX Text
198.94 190.70
AutoCAD SHX Text
199.30 195.39
AutoCAD SHX Text
199.23 194.33
AutoCAD SHX Text
199.41 196.32 194.68
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 1000/1500 BEO
AutoCAD SHX Text
DN 500/750 ŽB-±E
AutoCAD SHX Text
DN 500/750 ŽB-±E
AutoCAD SHX Text
DN 500/750 ŽB-±E
AutoCAD SHX Text
DN 1600 SK
AutoCAD SHX Text
DN 500 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 500 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 600 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 600 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 600 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 600 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 1800/1200 BEO
AutoCAD SHX Text
DN 1600/1000 BEO
AutoCAD SHX Text
DN 2700/2400 KLEN
AutoCAD SHX Text
DN 1100 BET
AutoCAD SHX Text
DN 2700/2400 KLEN
AutoCAD SHX Text
DN 2700/2400 KLEN
AutoCAD SHX Text
DN Štít 1100/2350 OC
AutoCAD SHX Text
199.37 196.93
AutoCAD SHX Text
199.00 196.46
AutoCAD SHX Text
198.94 194.21
AutoCAD SHX Text
199.39 194.42
AutoCAD SHX Text
198.94 194.12
AutoCAD SHX Text
199.56 194.33
AutoCAD SHX Text
199.08 194.22
AutoCAD SHX Text
197.77 194.96
AutoCAD SHX Text
198.90 194.30
AutoCAD SHX Text
199.20 194.36
AutoCAD SHX Text
199.11 195.56
AutoCAD SHX Text
197.84 194.83
AutoCAD SHX Text
199.04 195.34
AutoCAD SHX Text
197.77 195.12
AutoCAD SHX Text
197.87 194.77
AutoCAD SHX Text
198.91 195.52
AutoCAD SHX Text
198.93 195.43
AutoCAD SHX Text
199.03 194.44
AutoCAD SHX Text
199.18 194.91
AutoCAD SHX Text
199.09 194.41
AutoCAD SHX Text
198.94 190.70
AutoCAD SHX Text
199.30 195.39
AutoCAD SHX Text
199.23 194.33
AutoCAD SHX Text
199.41 196.32 194.68
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 200 PE
AutoCAD SHX Text
DN 1000/1500 BEO
AutoCAD SHX Text
DN 500/750 ŽB-±E
AutoCAD SHX Text
DN 500/750 ŽB-±E
AutoCAD SHX Text
DN 500/750 ŽB-±E
AutoCAD SHX Text
DN 1600 SK
AutoCAD SHX Text
DN 500 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 500 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 600 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 600 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 600 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 600 KAM
AutoCAD SHX Text
DN 1800/1200 BEO
AutoCAD SHX Text
DN 1600/1000 BEO
AutoCAD SHX Text
DN 2700/2400 KLEN
AutoCAD SHX Text
DN 1100 BET
AutoCAD SHX Text
DN 2700/2400 KLEN
AutoCAD SHX Text
DN 2700/2400 KLEN
AutoCAD SHX Text
199.05 197.80 196.69
AutoCAD SHX Text
1957
AutoCAD SHX Text
DN 150 LI
AutoCAD SHX Text
,
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
l
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
l
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
d
AutoCAD SHX Text
d
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
h
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
f
AutoCAD SHX Text
X
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
s
AutoCAD SHX Text
s
AutoCAD SHX Text
z
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
!
AutoCAD SHX Text
X
AutoCAD SHX Text
@
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
w
AutoCAD SHX Text
>
AutoCAD SHX Text
n
AutoCAD SHX Text
n