Top Banner
Miesięcznik Press Analiza artykułu “Internet go zabił” (artykuł o upadku drukowanego Newsweeka) autorstwa Tomasza Deptuły, str. 30 - 32 Prezentację przygotował Michał Olejnik
9

Upadek Drukowanego Newsweeka - M Olejnik

Jan 20, 2017

Download

News & Politics

Michał Olejnik
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Upadek Drukowanego Newsweeka - M Olejnik

Miesięcznik PressAnaliza artykułu “Internet go zabił” (artykuł o upadku drukowanego Newsweeka) autorstwa Tomasza Deptuły, str. 30 - 32

Prezentację przygotował Michał Olejnik

Page 2: Upadek Drukowanego Newsweeka - M Olejnik

Press, z którego pochodzi mój artykuł:

- wybrany przeze mnie artykuł pochodzi z numeru czasopisma wydanego w listopadzie 2012 roku (11’12)

- na okładce tego numeru znajdowała się twarz Marcina Mellera

Page 3: Upadek Drukowanego Newsweeka - M Olejnik

“Internet go zabił”, czyli...Autorem artykułu jest Tomasz Deptuła. Zajmujący 3 strony artykuł informuje czytelnika o wycofaniu z rynku drukowanego wydania Newsweeka (chodzi o anglojęzyczne wydanie dla USA i wydanie międzynarodowe). Jako najważniejszą przyczynę upadku drukowanego Newsweeka podaje się rozpowszechnienie się internetu. To on sprawił, że nierentowne stało się drukowanie w USA papierowego wydania Newsweeka.

Page 4: Upadek Drukowanego Newsweeka - M Olejnik

Newsweek

- pierwszy drukowany numer ukazał się w 1933 roku

- jest tygodnikiem społeczno - politycznym przedstawiającym wydarzenia z kraju i ze świata

- obecnie jest wydawany w: USA (cyfrowo), Polsce, Korei, Argentynie, Meksyku, Pakistanie (drukowane wydanie), w planach jest wydawanie w Chinach i Indiach (również chodzi o drukowaną wersję)

- w USA przez 79 lat produkcji ukazało się łącznie 4150 numerów tego czasopisma

Page 5: Upadek Drukowanego Newsweeka - M Olejnik

Jakimi sposobami próbowano ratować Newsweeka?

Początkowo podjęto próbę cięcia kosztów produkcji(1) tygodnika. Dobrowolnie z redakcji zwolniło się kilkadziesiąt z 600 osób. Przeniesiono też redakcję czasopisma z prestiżowej siedziby na Manhattanie do mniejszej siedziby przy IAC. Kolejnym krokiem była zmiana grupy odbiorców(2) Newsweeka - miała się ona stać mniejsza, ale bardziej elitarna i świadoma. W związku z tym zmieniono nieco narrację i strukturę Newsweeka(3), ale cały pomysł okazał się porażką i przyniósł kolejne straty. Liczba czytelników się zmniejszyła, co spowodowało, że gwarantowana sprzedaż dla reklamodawców zmniejszyła się z 2,6 mln egzemplarzy (początek 2008 roku) do 1,5 mln egzemplarzy (2010 rok)...

Page 6: Upadek Drukowanego Newsweeka - M Olejnik

W 2010 roku Newsweeka kupił producent sprzętu elektronicznego Sidney Harman, przejmując jednocześnie wszystkie jego długi. W chwili przejęcia Newsweeka Harman miał 92(!) lata. Następnie w ramach join venture Newsweek połączył się z prowadzonym przez Tinę Brown portalem The Daily Beast(4). To spowodowało dalsze zmiany w strukturze czasopisma. Zamieszczano w nim teraz jeszcze więcej reklam, obrazków i wstawek o celebrytach(5), a coraz mniej reportaży i felietonów. Takie działanie chwilowo poprawiło wyniki sprzedaży. Nie przyszły za tym jednak większe wpływy z reklam. Kiedy sprzedaż kolejny raz zaczęła spadać w dół podjęto decyzję o zaprzestaniu wydawania drukowanej wersji Newsweeka i przeniesieniu jej na platformę elektroniczną.

Page 7: Upadek Drukowanego Newsweeka - M Olejnik

Przyczyny upadku Newsweeka poruszone w artykule:

1. Ogólna cyfryzacja, w tym mediów i łatwy dostęp do internetu.

2. Znacznie zmniejszone wpływy z reklam, które się głównym źródłem zysku dla tego typu czasopism w USA.

3. Brak finansowego wsparcia ze strony innych spółek - wcześniejsza niezależność czasopisma stała się w momencie kryzysu jego wadą i problemem.

Page 8: Upadek Drukowanego Newsweeka - M Olejnik

Międzynarodowe wydanie Newsweeka obecnie:

Źródło: europe.newsweek.com

Page 9: Upadek Drukowanego Newsweeka - M Olejnik

Podsumowanie

- Cięcie kosztów, zmiana profilu czasopisma, zmiana grupy odbiorców oraz połączenie się z The Daily Beast przyniosły tylko chwilowe polepszenie się rentowności czasopisma.

- Upowszechnienie się internetu oraz złe zarządzanie przyczyniły się do upadku drukowanego Newsweeka.

- Mimo wszystko Newsweek nadal funkcjonuje, jest dostępny w formie elektronicznej i w formie drukowanej (ale już nie w USA).