Top Banner

of 10

ULEZISTENJE VRATILA

Jul 10, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Mainski elementi 1

ULEITENJE VRATILA uputstvo za projekat p p j(taka 11 projektnog zadatka)

1

Maina za podizanje tereta sastoji se od pogonskog dela (elektromotora ), p g prenosnika snage ( ) i radnog dela ( g (1-2) g (dobo 4, ue 5, , , 3), zupastog p kuka 6)

S

I S

1-2 cilindrini zupasti par 3 elektromotor 4 dobo 5 ue 6 kuka I ulazno vratilo II izlazno vratilo

1 3 II 2 5

4

S spojnica

6

Taka 11 projektnog zadatka obuhvata izradu sklopnog crtea uleitenja izlaznog vratila II uredjaja za podizanje tereta, na kojem se nalazi g j gonjeni zupanik 2. Vratilo je oslonjeno na dva p j j prstena jednoreda kuglina kotrljajna leaja sa radijalnim dodirom. Oslonac do spojnice S (desni) je aksijalno nepokretan, a drugi oslonac (levi) je aksijalno pokretan. Zupanik 2 se nalazi na sredini raspona izmeu oslonaca oslonaca.

S

II

2

2

1.

Osnovne mere zupanika su poznate iz postavke projektnog zadatka (i i b j kt d tk (irina b, prenik kinematskog kruga Dw2). Prenik vratila na mestu zupanika odreen je u taki 5 projekta. j Klin za spoj vratila i glavine zupanika je izabran u taki 7 projekta, te su poznate njegove dimenzije. Duina klina treba da bude za 5 10 5...10 mm manja od irine glavine zupanika.

3

2.

Kotrljajni leaji su izabrani u taki 10 projektnog zadatka. zadatka Poznate su njihove osnovne dimenzije: prenik provrta d (prenik rukavca vratila na mestu leaja), prenik omotaa D (spoljanji prenik leaja) i irina leaja B. Rastojanje izmeu srednjih linija kotrljajnih leaja je zadato u tekstu projektnog zadatka. p j g Srednja linija zupanika treba da se nalazi na sredini zadatog raspona izmeu oslonaca.

4

3.

Izmeu zupanika i p pokretnog ( g (levog) oslonca g) ucrtati naslon vratila, a izmeu zupanika i nepokretnog (desnog) oslonca ucrtati distantnu auru. auru

5

4.

Na osnovu prenika provrta leaja, tj prenika rukavca vratila u pokretnom osloncu d izabrati prsteni uskonik iz tablice 4.8 udbenika (str.144). U navedenoj tablici date su osnovne mere uskonika: unutranji prenik i debljina. Nacrtati kraj vratila sa oborenom ivicom.

Na osnovu prenika provrta leaja, tj prenika rukavca vratila u nepokretnom osloncu d odrediti nazivni prenik metrikog navoja za sigurnosnu navrtku. Pregled standardnih navrtki je dat u tablici 4.9 udbenika. Prenik navoja navrtke moe biti jednak ili prvi manji od prenika provrta leaja. Osnovne mere navrtke i odgovarajueg osiguraa mogu se uzeti iz navedene tablice. Na osnovu mere e osiguraa nacrtati odgovarajui leb na vratilu.

6

5.

Ucrtati deo kuita. irina priblino treba da bude vea za 10 mm od irine leaja (sa svake strane po 5 mm). U nepokretnom (desnom) osloncu nacrtati naslon za spoljanji prsten leaja. U pokretnom (levom) osloncu nema tog naslona.

7

6.

Nacrtati poklopce. U pokretnom (levom) osloncu izmeu poklopca i leaja postoji zazor (priblino 1mm). U nepokretnom (desnom osloncu) leaj je pritisnut poklopcem.

U poklopcu kod nepokretnog (desnog) oslonca nalazi se zaptiva. Manetni zaptivai su dati u tablici 4.9 udbenika. Izbor zaptivaa se vri na osnovu prenika vratila na mestu zaptivaa. Prenik vratila na mestu zaptivaa moe biti jednak ili manji od malog prenika navoja za sigurnosnu navrtku.

8

6.

Prenik podglavka vratila na mestu spojnice t b d t j i treba da bude manji za priblino 5mm od prenika vratila na mestu zaptivaa desnog poklopca. Pri tome, konstrukciono dobijeni prenik vratila na mestu spojnice moe biti jednak ili vei od vrednosti dobijene dimenzionisanjem vratila u taki 5 projekta projekta. Duina podglavka na mestu spojnice moe biti priblino jednaka polovini raspona izmeu oslonaca, koja je zadata u projektnom zadatku.

9

7.

Sklop uleitenja vratila nacrtati u odgovarajuoj standardnoj razmeri na hameru ili listu A3 formata. Crtez mora imati ram i popunjenu tablicu. Tablica je u donjem desnom uglu crtea i ima dimenzije 185x55 mm. Na sklopu numerisati sve pozicije i popuniti sastavnicu (na istom listu, iznad tablice, ili na posebnom A4 formatu sa ramom i popunjenom tablicom)

10