Top Banner

Click here to load reader

turkusowa forma samozarzą · PDF file2017-10-26 · klient, klient, klient, klient, klient, klient jak zarządzać optymalnie? F.W. Taylor, 1911

Mar 01, 2019

ReportDownload

Documents

danghanh

Andrzej Jeznach2017

turkusowa forma samozarzdzania

ewolucja zarzdzania

bd takim

szefem,

jakiego by

sam sobie

yczy?

klient, klient, klient, klient, klient, klient

jak zarzdza optymalnie?

F.W. Taylor, 1911

rynek, klienci

okazuje si, e taka organizacja dziaa

bardziej efektywnie!

SPOTIFY AB (Szwecja)

ING Group N.V. (Holandia)

Adidas (Niemcy)

squads, 8-10 osobowe zespoy

squads cz si w wiksze krgi zwane tribes(plemiona)

chapters, osoby o podobnych umiejtnociach i kompetencjach

guilds (bractwa), s cznikim interesw midzy tribes

Centers of Expertise su pomoc w rozwizywaniu specjalizowanych zada

agile management;

take w praktyce duej korporacji

krtka historia rozwoju przywdztwa

od czasw antycznych: urodzeni wodzowie

Max Weber, przywdztwo w kontekcie: wodzowie

autokratyczni, charyzmatyczni i biurokratyczni

lata 1930-e Kurt Lewin: lepsze jakie przywdztwo

ni adne (autokratyczne, kooperatywna, Laissez-

faire)

lata 1960-70 sytuacyjne przywdztwo, wg Heirsey

i Blanchard: dziaania przywdcy uzalenione od

umiejtnoci i woli (wewntrznej motywacji)

pracownikw

przywdztwo zaczyna uwzgldnia moliwo

wpywu za postaw pracownikw

Przywdztwo transakcyjne:

zaangaowanie oraz motywacja oparte

s na wyznaczonej nagrodzie (MbO,

oraz podobne)

Przywdztwo transformacyjneBernard M. Bass (1985)

Przywdztwo transformacyjne: zaangaowanie

oraz motywacja oparte na deniu do zmiany

wartoci wewntrz organizacji, uczynienie

wsppracownikw zwolennikami wizji przy-

wdcy, zaangaowanie i odwoywanie si do

moralnoci, sensu czy wartoci

Z perspektywy efektywnoci caej organizacji

styl ten jest najbardziej korzystny

cele i zadania przywdcy zmieniaj si

organizacja, podzia rl w zespole i kontrola

zarzdzanie konfliktami

agilne, zrczne przywdztwo jest przywdztwem

transformacyjnym, otwartym, ywym: integruje w

sobie wszystkie aspekty przywdztwa, koncentruje

si na transformacji ludzi i procesw. Jest

dynamiczne i cigle si rozwija

zaoenia nowoczesnego przywdztwa

kady czowiek chce pracowa

kady czowiek chce i moe si rozwija

samodyscyplina i samokontrola pojawiaj si

same, jeli czowiek znajduje swoje cele i sens

pracy

przy sprzyjajcych warunkach kady potrafi i

zechce przejmowa odpowiedzialno

nauka nowego jest moliwa na kadym

stopniu rozwoju

Agile Management

w centrum uwagi stoj cele zespou, czc

siy i moliwoci wszystkich jego czonkw

zakada, e zesp dysponuje kompetencjami i

jest zmotywowany do wykonania projektu.

celem jest wspieranie samorozwoju, zaufania,

odpowiedzialnoci i kreatywnoci

agilny, agile:

gibki, gitki , elastyczny, zrczny

Gwn kompetencj nowoczesnego

lidera jest praca w chaotycznym

rodowisku (VUCA, kompleksowo)

Podstaw zwinnego menedmentu

jest zarzdzanie grupami projektowymi

Agile Manifesto, 2001 Jeff Sutherland (The Scrum Guide, 1995)

wsppraca z klientem nieli

negocjacje kontraktowe

dziaajcy program (software) nieli

raporty i dokumentacja

indywidualnoci i rozmowa nieli

procesy i narzdzia

reakcje na zmiany i wydarzenia nieli

przestrzeganie planu

fundament agile: wartoci

agile management

pojcia, narzdzia, techniki

scrum, kanban, design thinking

Product Owner

Scrum Master & Scrum Team

Stand-up meetings, sprints, retrospektywy,

wizualizacje

scrum team

przywdztwo vs. przywdca, coach

Nie chodzi o rezygnacj z przywdztwa, celem jest

samo-przywdztwo, oddzielenie osoby od funkcji

Product Owner - jest to zwykle specjalista, ma

zadanie trzyma lini przewodni, cele i wizj

produktu, uwag skoncentrowany na produkcie

Scrum Master, lub te agile coach wsppraca,

reguy scrum, pomoc metodyczna i usuwanie

przeszkd na drodze do celu, podczas gdy zesp

troszczy si o rozwj produktu.

zarzdzanie w rodowisku kompleksowym

agile management a socjokracja

podczas gdy zadaniem zwinnego

menedmentu jest zarzdzanie

konkretnym projektem socjokracja

skupia si na zarzdzaniu ca firm

socjokracja

Fryderyk August v. Hayek *1899 (ekonomista,filozof) twrca szkoy pozytywnej krytykidemokracji. Decyzje powinny by podejmowanewedug formuy: decyduj ci, ktrzy wiedz, o czymmwi, a reszta ma do nich zaufanie.

Kees Boeke * 1884 (pedagog, teoretyk)

konsens vs consent

Gerard Endenburg (*1933, praktyk, 1970)

Holacracy, Brian Robertson, 2007

Holokracja (Holakracja) jest metod zarzdzania i organizacji

firmy, uwzgldniajc niepewno i niemono penego

planowania procesw, brak pojcia prawdy i mdroci

skupionej w jednej, czy kilku osobach. Baza: socjokracja i

agile management.

wane: rozdzielenie osb od procesu zarzdzania, dominujca

rola procesu, governance, konstytucji roli, komrki

i krgw (podkrgi i superkrgi).

Czowiek jako role fillers, mniejszy akcent na ca

osobowo ni Endenburg w Socjokracji

krytyka schematw organizacyjnych

opartych na podejciu cile systemowym

s one budowane jako sprawne systemy organizacyjne

opieraj si raczej na synergii wielu stylw zarzdzania

zarzuca si im, e czsto wymagaj podejmowania

dodatkowych decyzji, zamiast je ogranicza

konsumuj wiele energii i czasu, tworz nowe

problemy

zbyt mao uwzgldniaj podejcie etyczne i psycholo-

giczne, wasn chci zmiany, wsplnoty i empatii

czasami przyzwoita autokracja dziaa sprawniej i lepiej

Clare W. Graves (1914-1986)

Jeli, wg Maslowa, potrzeby nasze s takie same,

to dlaczego ludzie tak bardzo si od siebie

rni? Dlaczego niektrzy ludzie si zmieniaj?

Graves uwzgldni wpyw zmian warunkw

ludzkiej egzystencji na rozwj systemw

wartoci ludzkich, jako prb reakcji czowieka i

sposobu na uporanie si z now nieznan sytuacj

egzystencjaln.

Ewolucja rozwoju wiadomoci wg Graves

wczeniejsze systemy zachowa zostaj

zastpione systemami wyszego rzdu, w

miar zmian egzystencjalnego otoczenie i

problemw, z ktrymi czowiek

(spoeczestwo) ma do czynienia.

Dotyczy to zarwno indiwiduum, jak

organizacji i firm, ale i nawet caych

spoecznoci.

Spiral Dynamics

spirala wartoci

(D. Beck, C. Cowen)

ziele rwno

sprawiedliwo

kultura

wartoci

spdzielnie

ruchy partn.

rodzina

pomaracz wzrost i zysk,MbO

merytokracj

a

zasugi

korporacje

globalne

maszyna

bursztyn formalna hierarchia

formalne role

hierarchia

koci katol.

armia

armia

czerwie wodzostwo, baz jest lk

podzia pracy

zwierzchnik

mafia

gangi

wataha

wilkw

systematyka rozwoju wg. Laloux

podstawy turkusu wg Laloux

samozarzdzanie (zaufanie, kultura poszukiwania

decyzji, odpowiedzialno, wiara w kolegw)

denie do peni (pewne miejsce pracy, dbanie o

pracownikw i kolegw, nauka, denie do

rozwoju, umiejtno rozwizywania konfliktw)

ewolucyjny cel firmy (wsplne cele i sens pracy,

indywidualne cele i sens, przyszo. Zyski i wyniki

s spodziewanym, niezbdnym efektem ubocznym)

Turkus

rezygnujemy z hierarchii

wykorzystujemy potencja wszystkich

pracownikw

wsppraca opiera si na zaufaniu, partnerstwie i

odpowiedzialnoci

kady robi to, co najlepiej potrafi, to co jest

potrzebne, a podejmujc decyzj bierze za ni

odpowiedzialno.

firma bez szefa - prosta droga do chaosu

brak hierarchii - brak autorytetw

wszyscy s rwni? kto nadaje uprawnienia?

to jaki nowy eksperyment?

turkus!

czyli rbcie co chcecie?

podane typy przywdztwa w zalenoci od typu rodowiska (take w rnych dziaach firmy)

niskaliczbamoliwychwydarzewysoka

niep

rzew

idyw

alno

w

ydarze

przeycie odwaga, wadza, rozkazy

efektywno fachowa kompetencja

rezultaty cele, strategie, wyniki

synergia wsplny potencja

moliwoci wartoci socjalne, sens

wiedza, ekspertyza fachowa

autorzy:B. Oestereich i C. Schrder

zalety samozarzdzania

czyni firm bardziej efektywn, innowacyjn,

bdc w stanie szybko speni oczekiwania

rynku (agile)

podnosi atrakcyjno pracy w firmie dla

pracownikw

tylko zadowoleni pracownicy mog by

efektywnymi pracownikami

zdejmuje nadmiern odpowiedzialno i

obcienie z osoby szefa (burnout)

czy kada organizacja powinna

wprowadza zasady turkusu?

tak!

nigdy w sposb rewolucyjny!