Top Banner
TRNOVÉ TRNOVÉ monografia obce monografia obce Autorský kolektív Autorský kolektív pod vedením pod vedením Dr. Ivan Dr. Ivan a a V. Hudec V. Hudec a a
23

TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a

Jan 10, 2016

Download

Documents

bruis

TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a. V rozsiahlej obrazovej publikácii nájdete zmapovanú históriu mestskej časti Trnové od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a

TRNOVÉTRNOVÉmonografia monografia

obceobce

Autorský kolektív Autorský kolektív pod vedením pod vedením

Dr. IvanDr. Ivanaa V. Hudec V. Hudecaa

Page 2: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a

V rozsiahlej obrazovej publikácii V rozsiahlej obrazovej publikácii nájdete zmapovanú históriu nájdete zmapovanú históriu

mestskej časti Trnové od prvej mestskej časti Trnové od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť. písomnej zmienky až po súčasnosť.

Podrobne rozpracovaná je bohatá Podrobne rozpracovaná je bohatá cirkevná história, drevený Kostol cirkevná história, drevený Kostol

sv. Juraja v Trnovom, školstvo, sv. Juraja v Trnovom, školstvo, kultúrny a verejný život, šport a aj kultúrny a verejný život, šport a aj krásna príroda obce aj jej okolia. krásna príroda obce aj jej okolia.

Page 3: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 4: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a

Erb a heraldické znaky Erb a heraldické znaky obceobce

Page 5: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 6: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 7: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 8: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 9: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 10: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 11: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 12: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 13: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 14: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 15: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 16: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 17: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 18: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a

Víťazná kniha v kategórii Víťazná kniha v kategórii

BELETRIA BELETRIA

regionálnej čitateľskej regionálnej čitateľskej súťažesúťaže

Kniha Horného Považia 2010Kniha Horného Považia 2010

Page 19: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 20: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 21: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 22: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a
Page 23: TRNOVÉ monografia obce Autorský kolektív pod vedením Dr. Ivan a V. Hudec a

Prezentáciu pripravil Prezentáciu pripravil Úsek regionálneho Úsek regionálneho

výskumu, dokumentov a výskumu, dokumentov a informáciíinformácií

Krajská knižnica v Žiline Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej v zriaďovateľskej

pôsobnosti Žilinského pôsobnosti Žilinského samosprávneho krajasamosprávneho kraja

20112011