Top Banner
21-6-2013 Johan de Veer -j.de.veer@belastingdienst.nl 1 THEMADAG INVORDERING TRIGGER Gedragsbeïnvloeding Johan de Veer REGISTERPSYCHOLOOG/ARBEID & ORGANISATIE B/CKC GEDRAG INVLOED COMPLIANCE WILLEN KUNNEN DENKEN DOEN TRIGGER SUCCES SUCCES! 9 Things Succesfull People Do! Wees concreet & duidelijk over je doel Kies je moment, grijp je kans Weet wat er nog moet gebeuren Focus op ‘verbeteren’ i.p.v. ‘goed zijn’ Wees realistisch optimistisch Hou vol, doorgaan bij tegenslag Train je wilskracht & doorzettingsvermogen (Onder)ken je grens. Zorg voorjezelf/elkaar. Focus op WEL doen i.p.v. NIET doen 9 Things SuccesfullPeople do!, Heidi Grant Halvorson, 2011
15

Trigger themadag invordering (02-10-2012) print

Jun 27, 2015

Download

Documents

Johan de Veer

TRIGGER - Gedrag: Initiatief, Innovatie, Invloed & Succes
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 1THEMADAG INVORDERINGTRIGGERGedragsbenvloedingJohan de VeerREGISTERPSYCHOLOOG/ARBEID & ORGANISATIEB/CKCGEDRAGINVLOEDCOMPLIANCEWILLENKUNNENDENKENDOENTRIGGERSUCCESSUCCES!9 Things Succesfull People Do! Wees concreet & duidelijk over je doel Kies je moment, grijp je kans Weet wat er nog moet gebeuren Focus op verbeteren i.p.v. goed zijn Wees realistisch optimistisch Hou vol, doorgaan bij tegenslag Train je wilskracht & doorzettingsvermogen (Onder)ken je grens. Zorg voor jezelf/elkaar. Focus op WEL doen i.p.v. NIET doen9 Things Succesfull People do!, Heidi Grant Halvorson, 2011

2. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 2WILLENKUNNENPersoonlijkeMotivatieWaarom wil iemand meedoen?SocialeMotivatieWie moedigen gewenst gedragaan?MaterilemotivatieHoe moedigt de situatie (beloning,straf, ) gewenst gedrag aan?MOTIVATIEWILLENCAPACITEITKUNNENPERSOONLIJKINDIVIDUSOCIAALGROEPMATERIEELSITUATIEPersoonlijkeCapaciteitWat weet en kan iemand?SocialeCapaciteitWie faciliteren het gewenstgedrag?MaterilecapaciteitWelke materile zaken faciliterengewenst gedrag?DENKENDOEN 3. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 3 4. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 4 5. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 5DOENEscalator Failure +DOENDOEN > DENKENDOEN > MOTIVATIEDOEN > RESULTAATDOENheeft effectDOENALS OFAs If Principle of Life - William James 1842 - 1910 6. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 6ACT AS IF DOE ALSOF 7. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 7LOPEN: Lange korte stap,Recht gebogenStijf Soepel,BounceArmzwaai, HeupzwaaiStride!GEVOEL Energie, Gelukkig, ZelfvertrouwenMoe, Moedeloos, BedruktEMOTIE DOENDOEN EMOTIESnodgrass, higgins & Todisco; 1986; Florida Atlantic UniversityHAND: Smooth - SharpGEVOEL: Smooth: ExtravertOpenWarmGoedaardigStabielEMOTIE DOENDOEN EMOTIESabine Koch; 2011; Heidelberg University 8. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 8Sabine Koch, University of HeidelbergKRACHT UITSTRALENPOWER POSINGHOUDING: Open & BreeduitGesloten & kleinHORMOON: Testosteron (Dominant)Cortisol (Stress)GEVOEL: In control (Macht)Risicotolerantie (Durf)2 minuten. Let op: warmteEMOTIE DOENDOEN EMOTIECarney, Cuddy & Yap; 2010; Harvard University 9. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 9Carney, Cuddy & Yap; 2010; Harvard UniversityDoen: PotloodLachspierLachenHormoon: EndorphineEmotie: BlijEMOTIE DOENDOEN EMOTIEJames Laird; 1974 10. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 10 11. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 11Verandering is een proces Vooruitgang zien Versterken Volhouden VertrouwenVERANDERING Blijven bewegen Leer van succes Willen & Kunnen Doen motiveertDOEN > DENKENDOEN > EMOTIESDOEN > MOTIVATIE Geef je een houding Veranderen is een proces = VVVV Gebruik je verstandBREIN@WORK(Samen) Werkenmet het brein in mind 12. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 12StatusZekerheidAutonomieVerbondenheidBillijkheidCreren..APPROACHTOENADERENOverlevenAVOIDANCEONTWIJKEN+DENKKRACHTCREATIVITEITDREIGING BELONINGSTRESS+ STATUSZEKERHEIDAUTONOMIEVERBONDENHEIDBILLIJKHEIDAdrenaline DopamineSCARF5 domeinen sturen het sociale breinStatus StatusZekerheid CertaintyAutonomie AutonomyVerbondenheid RelatednessBillijkheid Fairness 13. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 13STATUS STATUSUit waardering,geef erkenningGeef PositievefeedbackZorg voorhaalbareresultatenStimuleer leren &GroeienZEKERHEID CERTAINTYMaak een plan.Onderscheidstappen.Duidelijk overdoelen enverwachtingenGeef ruimte voorbespreking envragenVoorkomonzekerheidGeef snelduidelijkheid.Stel niet uit.AUTONOMIE AUTONOMYGEENMicromanagementLaat los, geefruimte inuitvoeringGeef keuzemogelijkheidVERBONDENHEID RELATEDNESSCreer veiligheidZorg dat iedereenmeedoet, geenuitsluitingFaciliteerverbondenheidLuister. Leerelkaar kennen.Neem en geefde tijd.BILLIJKHEID FAIRNESSVerdeel kansen enmogelijkheden eerlijkDuidelijkheidvooraf.Zelfde regelsgelden vooriedereenBetrek mensenbij makenafsprakenGebruik SCARFWERK MET VERSTAND 14. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 14Leer van succesDoen motiveertDOEN > DENKENDOEN > EMOTIESDOEN > MOTIVATIEGeef je een houdingVeranderen is n proces (VVVV)Gebruik je verstandDANK !DO IT ! 15. 21-6-2013Johan de Veer - j.de.veer@belastingdienst.nl 15Hung & Labroo; 2010; University of Chicago