Top Banner
14

Tohoku Depremi ve Özellikleri

Jul 06, 2015

Download

Education

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1.

2.

  • Deprem
  • Tsunami
  • Erken Uyar Sistemi
  • Sonular

erik 3. Depremsellik ve Tektonik Kaynak: Oncel ve di., 2001 ISTL: Itoigawa Shizuoka Tektonik Hatt MTL: Median Tektonik Hatt Interplate: Levha zeri (1000 yl) ntraplate: Levha ii (100 yl) MTL IzuYarmadas (GneybatJapon Yay) (KuzeydouJapon yay) ISTL 4. Byk Depremin ncesinde! 5. Byk Depremin Sonrasnda! 6. ncesinde ve Sonrasnda 9 Ay Sonras 350 km 750 km 7. Depremin Yeri 8. D E P R E M N Y E R i 9. D E F O R M A S Y O N 10. Kayma Dalm ve Artlar 11. Yzyln Byk Depremleri 12. Kaynak:(Headquarters for Earthquake Research Promotion)Off Sanriku Byk Deprem Tahminleri M7.5-8.2 KuzeySanriku ~ M8 0.2-10% GneySanriku~M7.7 80-90% F ukushima~M7.4 7% Ibaraki~M6.7 M7.2 90% SanrikuBosoarasM8.2( levha snrnda ) 20% Sanriku to Boso M8.2( levha iinde )4-7% Miyagi~ M7.5 > 90% 13.

  • Tohoku depremi ile Dnyann ekseninin 15 santim kayd, eksendeki bu kayma sonucu 24 saatlik bir gnn 1.8mikrosaniye azald belirtilmitir.
  • Japonya adasnn, kuzeydou ynnde 2,4 metre Tohoku depreminin merkezine doru kayd aklanmtr.
  • Tokyo civarndaki, zellikle Chiba'daki deniz doldurularak elde edilen blgelerde toprak svlamas belirgin bir biimde gzlemlenmitir. Bu nedenle yaklak 30 bina yklm, 1046 bina eitli derecelerde hasar grmtr.
  • Ayrca Antarktika'da sismik dalgalarn Whillans Buz Aknts'nn 0.5 metre kadar kaymasna yol at da bildirilmitir.

Jeofiziksel Etkileri 14. Katk Belirtme Prof. Dr. Jim Moriye almamza Kaynaklk Eden Sunumunu Yollad in TeekkrEderiz.