Top Banner
drs. Eric Seugling, senior communicatieadviseur Veiligheidsregio / Brandweer Hollands Midden dinsdag 24 september 13
16

Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

Jun 13, 2015

Download

Documents

Dutch Power

drs. Eric Seugling, senior communicatieadviseur
Veiligheidsregio / Brandweer Hollands Midden
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

drs. Eric Seugling, senior communicatieadviseur Veiligheidsregio / Brandweer Hollands Midden

dinsdag 24 september 13

Page 2: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

@EricSeugling

EricSeugling

dinsdag 24 september 13

Page 3: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

• 25 gemeenten

• 750.000 inwoners

• mix van grote en kleine gemeenten

• historische steden als Leiden en Gouda

• het Groene Hart, zee, plassen

• oudste universiteit van Nederland

dinsdag 24 september 13

Page 4: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

Crisisorganisatie

* procesgestuurd, los van organisaties* elkaar versterken* basis Wet Veiligheidsregio’s* burgemeester of voorzitter veiligheidsregio verantwoordelijk voor ‘ oplossen’ crisis

dinsdag 24 september 13

Page 5: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

GRIP op crisisvan klein naar groot

* GRIP1: CoPI, Commando Plaats Incident, operationeel* GRIP2: ROT, Regionaal Operationeel Team, tactisch* GRIP3: BT, gemeentelijk BeleidsTeam, strategisch* GRIP4: RBT, Regionaal Beleidsteam* GRIP5: meerdere veiligheidsregio’s* GRIP Rijk

dinsdag 24 september 13

Page 6: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

Regionaal Operationeel Team

(R) Beleidsteam

CoPI

Crisiscommunicatie

dinsdag 24 september 13

Page 7: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

Crisiscommunicatie VR Hollands Midden

missie: het verdienen en behouden van het publieke vertrouwen in jouw organisatie

hoe doen we dat:informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking

wij brengen de buitenwereld naar binnen

dinsdag 24 september 13

Page 8: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

Communicatie vitale partners is in crisissituaties ondergeschikt aan communicatie gemeente c.q. veiligheidsregio

dinsdag 24 september 13

Page 9: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

* zaterdag 9 januari 2010, 19.30 uur* stroomstoring Bollenstreek* 100.000 getroffen huishoudens* GRIP4

Een eigen ervaring

dinsdag 24 september 13

Page 10: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

* na 7 uur heeft de laatste gebruiker weer stroom

* uitdaging hoe communiceren en wat zijn de vragen uit de samenleving

* zorgen voor een boodschap van energieleveranciers en veiligheidsregio’s cq gemeenten

dinsdag 24 september 13

Page 11: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

persoonlijke ervaringen

verwisseling dag/nachtstand electriciteitsmeter

dinsdag 24 september 13

Page 12: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

persoonlijke ervaringen

Robijn wasverzachter

Graag komen wij terug op uw reactie aan Robijn over de dikke Robijn Morgenfris wasverzachter.

U ontvangt binnen tien dagen een e-mail van ons met instructies. Volgt u de instructies in die e-mail op, dan ontvangt u binnen enkele weken de vergoeding op uw rekening.

Bij voorbaat dank voor uw moeite,

Met vriendelijke groet,

dinsdag 24 september 13

Page 13: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

* luister wat de vragen zijn in de samenleving

* wat zijn daar onze antwoorden op

* zou ik zelf dat antwoord willen krijgen?

dinsdag 24 september 13

Page 14: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

Laat je niet vangen in je eigen belevingswereld

dinsdag 24 september 13

Page 15: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

* scan de omgeving 24/7/363

* webcare teams

* omgevingsanalisten

* reputaties vs relaties

dinsdag 24 september 13

Page 16: Themadag 17 september - Van buiten naar binnen

Vragen??

De buitenwereld bepaalt of het een crisis is

dinsdag 24 september 13