Top Banner
Nr 43 • styczeń 2013 ISSN 2080-8429 miesięcznik bezpłatny Reklama Prace dzieci z Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA” - OKSiR Wesołych Świąt Białych myśli lekkich jak puch, niech Anioł przywieje z nieba, otworzy skrzydłem nadzieję i niech kolędę zaśpiewa… Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2013 życzy OKSiR i redakcja „Teraz Świecie” Tradycja wciąż żywa str. 8
24

Teraz Świecie - styczeń 2013

Mar 30, 2016

ReportDownload

Documents

Bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny „Teraz Świecie”, wydawany przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ukazuje się od listopada 2009 r. Tradycyjne wydanie papierowe dostępne jest w sklepach, kawiarniach, kioskach i punktach usługowych.

 • Nr 43 stycze 2013

  ISSN 2080-8429

  miesicznik bezpatny

  Reklama

  Prace dzieci

  z Centrum Dziaa Plastycznych

  AKADEMIA - OKSiR

  Wesoych witBiaych myli lekkich jak puch,

  niech Anio przywieje z nieba,

  otworzy skrzydem nadziej

  i niech kold zapiewa

  Rodzinnych wit Boego Narodzenia

  oraz szczliwego Nowego Roku 2013

  yczy

  OKSiR

  i redakcja Teraz wiecie

  Tradycja wci ywastr. 8

 • 2 stycze 2013 www.oksir.eukalejdoskop

  Wydawca i redakcja:

  Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji

  ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 wiecie, tel. 52 562 73 70

  e-mail: terazswiecie@oksir.com.pl

  Redaktor naczelny: Andrzej Pudrzyski,

  e-mail: andrzej.pudrzynski@oksir.com.pl

  Skad: Studio M&M GRAPHIC

  Druk: Express Media sp. z o.o.

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre reklam i ogosze.

  Reklama: tel. 661 504 850

  wielbiam wita Boego

  Narodzenia. Zapach cho-Uinki, wiecce si na niej lampki, kolacja wigilijna, koldy,

  yczenia, spotkania z rodzin

  wszystko to tworzy niepowtarzal-

  ny, jedyny w swoim rodzaju klimat.

  Jasne, mona grymasi, jak

  pewien mj znajomy, ktry twier-

  dzi, e trudno sobie wyobrazi co

  bardziej kiczowatego ni choinka

  obwieszona rozmaitymi byskotka-

  mi. Mona te narzeka, e wita

  to kolejna okazja do slalomu gigan-

  ta po centrach handlowych, gdzie

  oprcz rzeczy potrzebnych kupuje-

  my przy okazji ca mas produk-

  tw, bez ktrych spokojnie mogli-

  bymy si obej.

  Mj kolega witeczny mal-

  kontent twierdzi wrcz, e ludzie,

  tak mniej wicej na 10 dni przed

  witami, zaczynaj wpada w

  Magiczne chwile

  Prosto z mostu

  ANDRZEJ

  PUDRZYSKI

  trans. Nasila si on z dnia na dzie

  i przybiera posta amoku w przed-

  dzie Wigilii.

  W ostatnim tygodniu przed

  witami stan ten ogarnia coraz

  wicej osb, co wida po zapcha-

  nych parkingach przed marketami

  i tumach w sklepach. Tu jestem

  skonny si z nim zgodzi, bo cza-

  sami sam staj si jedn z ofiar tego

  przedwitecznego, odmiennego

  stanu wiadomoci.

  Co do choinki jednak, to niech

  sobie niektrzy mwi, e to kicz.

  Oby byo jak najwicej takiego ki-

  czu, przy ktrym siada caa rodzina

  (niekiedy po raz pierwszy od mie-

  sicy), wycza wieczorem telewi-

  zor (po raz pierwszy od roku), wpa-

  truje si w te wiateka i wieci-

  deka, i - rozmawia ze sob. To jest

  dopiero prawdziwa magia wit

  Boego Narodzenia.

  ra w zespole rockowym

  warto choby dla dziewczyn. GJeli czonkowie wieckiej grupy Fala o tym nie wiedzieli, to po

  pierwszym koncercie nie maj ju

  adnych zudze, jak moc daj

  scena i blask reflektorw.

  Wystp na ywo to ostateczna

  weryfikacja umiejtnoci. Zwaszcza

  w przypadku muzyki rockowej,

  gdzie od warsztatu czsto waniej-

  sze s osobowo muzykw i energia

  pynca z gonikw. Zapewne tylko

  najbliej stojce licealistki, zbite

  w gstym tumie, byy w stanie zau-

  way, jak spici byli modzi muzy-

  cy. To cakiem zrozumiae, biorc

  pod uwag, e by to ich debiut

  i przyszo ich posucha wicej osb

  ni si tego spodziewali.

  Uatwieniem nie byo te to, e

  podczas koncertu w pierwsz sobo-

  t grudnia zaprezentowali przede

  wszystkim wasne piosenki, wyra-

  nie podszyte punkow nut. Jeli

  nie stricte muzycznie, to na pewno

  w warstwie tekstowej, czego przy-

  kadem moe by, zagrany jako

  jeden z ostatnich utwr Wszystko

  w porzdku. Chyba najlepsza kom-

  pozycja Fali nawizujca, mniej lub

  bardziej wiadomie, do Dezertera.

  Niewtpliwie dowodem odwagi

  na porwnanie z oryginaem.

  Licealici najlepiej poradzili so-

  bie z Peggy Brown Myslovitz, cho

  jak na mj gust troch brakowao

  dynamiki temu kawakowi, ktry

  pod koniec wyranie nabiera tempa.

  Przemylenia wymaga Take me

  out z repertuaru Franz Ferdinand,

  zwaszcza, e Filipa Rudnika na wo-

  kalu zastpi w tym utworze perku-

  sista Micha Pawlikowski. C, swo-

  bodnie gra na bbnach i piewa

  potrafi tylko Phil Collins

  s teksty w jzyku polskim, ktrego

  mode zespoy unikaj. Dlaczego?

  Powd jest banalny. Boj si wysta-

  wia na ocen swoje literackie umie-

  jtnoci. Po angielsku wszystko

  brzmi lepiej, choby byo najmar-

  niejsze. Tym, ktrzy prbuj tego

  dowie, zawsze mona zarzuci

  nieumiejtny przekad.

  W cigu niespena godziny w Ka-

  meralnej Przestrzeni Widowiskowej

  wieckiego OKSiR-u zabrzmiao

  14 utworw, w tym kilka coverw.

  Granie cudzych, znanych piosenek

  ma jeden feler jest si skazanym

  wiecki zesp Fala wystpi w ramach Muzycznej Strony Miasta, projektu, w ktrym

  orodek kultury promuje pocztkujcych twrcw FOT. ANDRZEJ BARTNIAK

  ANDRZEJ BARTNIAKterazswiecie@oksir.com.pl

  onad tysic prac wpyno na

  Oglnopolski Konkurs Plas-Ptyczny Wzdu Wisy. Jury oceniao prace w trzech kategoriach

  wiekowych. Grand Prix zdobya

  6-letnia Olga Oldrzyska z Pocka.

  W kategorii 6-7 lat pierwsze

  miejsce zaja Amelia Libecka

  (wiecie), drugie ex aequo Zofia

  Schmelter (wiecie) i Zuzanna Bor-

  kowska (Pock), a trzecie Amelia

  Maliszewska i Patrycja Januszew-

  ska (obydwie ze wiecia). Wyr-

  niono Natali ugowsk z Bydgosz-

  czy i Zuzann Pietrzak z Pocka.

  W kategorii 8-9 lat wygraa Maja

  Fetter (wiecie). Drugie miejsce

  rwnie zajy wiecianki, Magda-

  lena Fulara i Julia Cichowska, na-

  tomiast trzecie Anna Baejewicz

  (Pock) i Dominika Falkowska

  (wiecie). Wyrniono prace Kac-

  pra Morusa i Aleksandry Majew-

  skiej (oboje z Jabonnej).

  Pdzlem po Wile

  Brawo Magda

  Wrd autorw w wieku od 10 do

  13 lat pierwsze miejsce zaja ucja

  Szoja z Gdyni, drugie Mateusz Su-

  pecki z Pocka, a trzecie Martyna

  Landowska ze wiecia. Wyrnienia

  przyznano Kubie Bardowi (Gdynia),

  Adzie Fetter (wiecie), Oliwierowi

  Dbskiemu (Gdynia) i Jakubowi

  Wilczarskiemu (wiecie).

  Nagrody dla laureatw ufundo-

  wa burmistrz wiecia. Organizato-

  rem konkursu by OKSiR. (ap)

  Olga Oldrzyska odbiera nagrod Grand Prix od burmistrza wiecia Tadeusza

  Pogody FOT. ANDRZEJ PUDRZYSKI

  FOT. ANDRZEJ BARTNIAK

  Falujcy poziom

  Jedenastoletnia Magda Osowska,

  podopieczna Hanny Kaweckiej,

  instruktora z Centrum Dziaa Plas-

  tycznych Akademia w wieciu, zaj-

  a pierwsze miejsce w Midzy-

  narodowym Konkursie Plastycznym

  na Kartk Boonarodzeniow.

  Organizatorem by orodek kultury

  w Dolnym Kubinie na Sowacji.

  Konkurencja bya dua, bo na kon-

  kurs wpyno 6.350 prac. Jury uz-

  nao prac Magdy Osowskiej za naj-

  lepsz w kategorii rysunek i malar-

  stwo. (ap)

  Podnosz poprzeczk

  a Oglnopolskim Turnieju

  Taca zorganizowanym Nprzez Szko Taca Gray-ny Potockiej w Bydgoszczy Natalia

  Gowala zaja pierwsze miejsce w

  break dance, a Jowita Pero trzecie

  w hip-hop solo freestyle. Obydwie

  s uczestniczkami zaj tanecznych

  w OKSiR.

  - Na turnieju miaymy po kilka

  wej. Za kadym razem bya inna

  muzyka. Nie wiedziaymy wcze-

  niej jaka, trzeba wic byo dosto-

  sowa taniec na gorco podczas

  wystpu przed jury opowiadaj

  laureatki.

  Natalia wiczy od czterech lat

  zarwno break dance, jak i hip-

  hop. Doskonale radzi sobie z oby-

  dwoma rodzajami taca, czego do-

  wodem ostatnie zwycistwo, a w

  maju drugie miejsce na Bydgoskim

  Turnieju Taca Nowoczesnego.

  Jowita uczy si hip-hopu od pi-

  ciu lat i robi to ju na tyle dobrze, e

  nie tylko zdobywa laury na konkur-

  sach (cztery lata temu bya szsta

  na Mistrzostwach Polski), ale sama

  rwnie zacza uczy innych. Pro-

  wadzi zajcia m.in. w Grudzidzu

  i Chemnie.

  Za co dziewczta kochaj hip-

  hop i break dance?

  - Za rytm, energi, za to, e tutaj

  nie wystarczy, jak w innych rodza-

  jach taca, nauczy si podstawo-

  wych krokw, by by dobrym. Jeli

  chce si co osign, trzeba cigle

  podnosi poprzeczk i uczy si no-

  wych figur mwi. (ap)

  Laureatki z instruktorem Mariuszem

  Swatkiem FOT. ANDRZEJ PUDRZYSKI

 • 3stycze 2013www.oksir.eu reklama

 • 4 stycze 2013 www.oksir.euco jest grane?

  eli kto przedkada dobr za-

  baw w lunej atmosferze po-Jnad wystawne i czsto do sztywne bale sylwestrowe, powinien

  przywita Nowy Rok w kawiarni

  Cafe Kultura.

  W tym roku wiecki orodek kul-

  tury zaprasza na imprez sylwe-

  strow w miejscu, w ktrym pano-

  wa bdzie swobodny klimat. Z go-

  nikw bd pyn elektroniczne

  dwiki dobry stary house, tech-

  house i deep house z ostatniej deka-

  dy Ale nie tylko rwnie funkowe,

  big beatowe i hip-hopowe brzmienia

  doprawione profesjonalnym scra-

  tchem, czyli dwikiem powstaj-

  lektroniczne dwiki, stare

  piosenki o mioci w nowej Earanacji i zupenie nowe kompozycje z gbokim basem i mi-

  nimalistyczn lini melodyczn.

  A wszystko to okraszone brzmie-

  niem gitary elektrycznej. Krtko

  mwic X-mass jam, bo tak na-

  zw nosi eksperyment muzyczny,

  ktrego bdzie mona posucha

  w drugi dzie wit w Cafe Kultura.

  O elektroniczne dwiki zadba

  didejka Ania aNe Chojnacka,

  natomiast na gitarze zagra Przemek

  Domel Nicewicz.

  Chojnacka z powodzeniem wy-

  Sylwester na luzie

  witeczny eksperyment

  cym poprzez drapanie winylowej

  pyty ig znajdujc si w gramo-

  fonie dideja.

  - Nie organizujemy potacwki

  z przepychem, z litrami szampana,

  niemoliw do spoycia iloci je-

  dzenia, pod krawatem, w najwy-

  szych szpilkach i ton brokatu na

  twarzy. Proponujemy za to sylwes-

  trow mikstur dwikw na naj-

  wyszym poziomie zapowiada

  Agnieszka Puza, specjalistka public

  relations w orodku kultury w wie-

  ciu.

  Tego wieczoru zagraj specjalni

  gocie: BMD (Gdask) didej, pro-

  ducent muzyczny oraz promotor

  stpuje w klubach muzycznych w

  caym kraju. Gramofonw dotkna

  po raz pierwszy majc 17 lat.

  - Zaczynaam od cikiego tech-

  no, teraz troch zwolniam tempo

  mwi.

  Nicewicz, wiecki kompozytor

  i gitarzysta, gra m.in. w zespoach

  Children Cry i Bakielit. Jest liderem

  grupy Argh, ktra czy muzyk pro-

  gresywn z folkiem. (ap)

  X-mass jam, roda 26 grudnia,

  godz. 21.00, Cafe Kultura. Wstp

  wolny.

  Ferie coraz bliej. Dla tych, ktrzy chc rozwija swoje zainteresowania

  lub po prostu fajnie i twrczo spdzi wolny czas Orodek Kultury,

  Sportu i Rekreacji w wieciu przygotowa bogat ofert.

  (dwie grupy wiekowe: 3-5 lat oraz 6-10 lat)

  W programie m.in. zabawy ruchowe, warsztaty filmowe, spotkanie

  z ksik w Bibliotece Pedagogicznej (od lat 6), zabawy teatralno-

  kuglarskie, modelowanie balonw, zabawa w rytmie cha-cha, bajka

  w kinie Wrzos, warsztaty kulinarne, zajcia plastyczne.

  Repertuar wkrtce dostpny na www.kino.oksir.eu.

  Kameralna Przestrze Widowiskowa (dla dzieci od lat 7).

  W programie: onglerka, gry i zabawy integracyjne, elementy iluzji,

  modelowanie balonw.

  Centrum Dziaa Plastycznych Akademia (dzieci w wieku 7-13 lat).

  Instruktor: Hanna Kawecka.

  Wykorzystanie techniki papier-mch do tworzenia m.in. manekinw

  na biuteri, papierowych ptakw oraz zwierzt.

  Sala konferencyjna OKSiR-u (od lat 7).

  Organizator: Wolontariat NN.

  Tego dnia sala konferencyjna zmieni si na kilka godzin w prawdziwy

  pokad statku! W programie m.in. lubowanie i pasowanie na eglarza,

  nauka wizania wzw, wyrabiania biuterii pirackiej, poszukiwanie

  skarbu, a take spotkanie z prawdziwym wilkiem morskim.

  Kameralna Przestrze Widowiskowa (do lat 12).

  yk historii oraz tworzenie makiet najbardziej charakterystycznych

  obiektw miasta.

  Kameralna Przestrze Widowiskowa (dzieci w wieku 7-13 lat).

  Instruktor: Anna Chya.

  Zabawy ruchowe, ksztatujce sprawno fizyczn, umiejtno

  wchodzenia w role, rozwijanie wyobrani i kreatywnego mylenia, praca

  nad tekstem oraz nad artykulacj i oddechem.

  Centrum Dziaa Plastycznych Akademia (dla dzieci 7-13 lat).

  Tworzenie niepowtarzalnych pamitek poprzez samodzielne wykonanie

  odlewu z gipsu (w tym odlewy rk, ng, twarzy).

  Sala konferencyjna OKSiR-u (od lat 7).

  Organizator: Wolontariat NN, obowizuj zapisy.

  Studio nagra (od lat 13).

  Prowadzenie: Przemysaw Drewkowski.

  Techniki gry na gitarze, style gitarowe, jak wiczy i rozwija swoje

  umiejtnoci, tworzenie utworw w rnych stylach, rejestracja utworu

  w studio nagra.

  Studio nagra (od lat 13).

  Prowadzenie: Adam Pawowski.

  Praca nad rejestracj i obrbk utworu przygotowanego w ramach

  warsztatw pod nazw Gitarowe brzmienia.

  FERIE NA WYSPIE SKARBW

  14-18.01 oraz 21-25.01, godz. 9.00-15.30

  BAJKI W KINIE WRZOS

  14-18.01 oraz 21-25.01, godz. 11.00

  MIM MIETEK ZAPRASZA! - warsztaty cyrkowe

  14-15.01, godz. 10.00-13.00

  MIECIOSZTUKA - jak twrczo wykorzysta makulatur?

  14-18.01, godz. 10.00-13.00

  ZIMOWA SZKOA POD AGLAMI

  16.01, godz. 10.00-13.00

  WIECIE NA MAKIECIE

  21.01, godz. 10.00-13.00

  OD AMATORA DO AKTORA pierwsze kroki na scenie

  21-23.01, godz. 10.00-13.00

  ZATRZYMAJ CZAS - realistyczne odlewy gipsowe 3D

  21-25.01, godz. 10.00-13.00

  JESTEM MODYM RATOWNIKIEM

  23.01, godz. 10.00-13.00

  GITAROWE BRZMIENIA

  23-24.01, godz. 9.00-13.00, 14.00-17.00

  CYFROWA OBRBKA DWIKU

  24.01 godz. 14.00-17.00, 25.01 godz. 9.00-17.00

  Zgoszenia do 11 stycznia. Informacje i zapisy w punkcie informacji

  OKSiR w wieciu, ul. Wojska Polskiego 139, tel. 52 562 73 70,

  52 562 73 71. Ilo miejsc ograniczona!

  wieckim orodku kul-

  tury, z koncertem Mio Ww Paryu, 28 grudnia wystpi Dorota Lanton, piosenkarka

  i aktorka, znana m.in. z roli Julii

  w serialu Klan. Artystka uznana

  jest za najlepsz w Polsce interpre-

  tatork piosenki francuskiej.

  Mio w Paryu to brawurowe

  kabaretowe varietes, specjalne, wy-

  smakowane stroje z kolekcji Prady

  i Evy Minge i wyrafinowana muzy-

  ka. Dorota Lanton zaprezentuje naj-

  pikniejsze utwory Edith Piaf,

  Jacquesa Brela, Juliette Greco,

  Charlesa Aznavoura, Josephine

  Mio nad SekwanBaker, Carli Bruni i wasne piosenki,

  nawizujce do klimatu kabaretw

  paryskich lat 30. i 50.

  Piosenkarce towarzyszy Marek

  Stefankiewicz oraz zaprzyjaniony

  ze wieciem Bogusaw Nowicki,

  poeta i bard. Koncert cieszy si

  ogromn popularnoci, grany by

  w klubach, teatrach i na duych

  scenach muzycznych m.in. w Filhar-

  monii Pomorskiej.(ap)

  Mio w Paryu, pitek 28 gru-

  dnia, godz. 19.00, sala widowiskowa

  OKSiR. Bilety (20 z) dostpne w

  punkcie informacji orodka kultury. Dorota Lanton FOT. ARCHIWUM

  Podczas imprezy sylwestrowej w Cafe Kultura zagraj dowiadczeni dideje. Organizatorzy zapowiadaj, e bdzie ywioowo,

  spontanicznie iniedrogo FOT. RAFA SKOCZYLAS

  Na gitarze zagra Przemek Domel

  Nicewicz FOT. ANDRZEJ PUDRZYSKI

  wielu imprez, Przestrzenny bit

  (wiecie), Bandzi oraz aNe, czyli

  Ania Chojnacka, didejka dobrze

  znana wieckiej publicznoci z

  wczeniejszych imprez.

  Impreza sylwestrowa New Years

  Eve Party, poniedziaek 31 grudnia,

  godz. 20.00, kawiarnia Cafe Kultura

  w wieciu (wejcie od strony kina

  Wrzos). Cennik: 45 z od osoby

  (z zimnymi przekskami) lub 70 z

  od osoby (z zimnymi przekskami

  i 0,5 l alkoholu). Zapisy i wpaty

  w Cafe Kultura.

  Ferie bez nudy!Ferie bez nudy!

  ANDRZEJ PUDRZYSKIandrzej.pudrzynski@oksir.com.pl

 • 5stycze 2013www.oksir.eu co jest grane?

  Wielkie orkiestrowe granie przyszym roku po raz

  dwudzie-sty pierwszy Wzagra Wielka Orkiestra witecznej Pomocy. Z tej okazji 13

  stycznia zaplanowano szereg imprez

  rozrywkowych w wieckim orodku

  kultury.

  Od godz. 17.00 w sali wido-

  wiskowej bdzie mona podziwia

  wystpy taneczne i wokalne grup

  dziaajcych przy OKSiR-ze i Sto-

  krotce. Nie zabraknie te oczywicie

  licytacji gadetw, a na zewntrz

  budynku pokaz swoich umiejtnoci

  da teatr ognia.

  O godz. 19.00 rozpocznie si kon-

  cert zespou Beta Band, ktry zagra

  polskie przeboje lat 80.

  - Grupa miaa ju okazj wystpi

  w Cafe Kultura w ramach cyklu

  Muzyczna Strona Miasta, groma-

  dzc spor widowni, ktra wietnie

  si bawia taczc i podpiewujc

  znane wszystkim piosenki mwi

  Agnieszka Puza, specjalistka pub-

  lic relations w orodku kultury

  w wieciu.

  O godz. 20.00, jak co roku, zo-

  stanie wypuszczone wiateko do

  nieba w postaci lampionw, pe-

  nicych jednoczenie funkcj cegie-

  ek. Bdzie je mona naby u wolon-

  tariuszy za minimum 5 z, a dochd

  zasili wielk orkiestr.

  Tradycyjnym zakoczeniem finau bdzie wiateko do nieba. Podobnie jak w ubie-

  gym roku w niebo poszybuj rozwietlone lampiony FOT. MARCIN SALDAT

  Niech tradycyjna polska Wigilia w kadym domu

  rozbrzmiewa echem ycia i bogosawiestw

  promieniujcych mioci, yczliwoci oraz ciepem.

  Mieszkacom Gminy Bukowiec, witecznym gociom

  i wszystkim przyjacioom naszej Gminy yczymy

  radoci, zgody, dobrej woli i pokoju.

  Wesoych wit Boego Narodzenia i szczliwego

  Nowego Roku!

  ycz

  Wjt, Rada Gminy

  oraz pracownicy

  Urzdu Gminy w Bukowcu

  WESOYCH WIT

  i SZCZLIWEGO NOWEGO ROKU

  Na zakoczenie, okoo godz.

  20.30 w kawiarni Cafe Kultura

  rozpocznie si koncert rockowy

  w wykonaniu bydgoskiego zespou

  Hologram.

  Oprcz tego, od godz. 9.00 do

  16.00, wolontariusze WOP bd

  kwestowa na ulicach wiecia, a po-

  tem przenios si do orodka kul-

  tury. Podczas ostatniego finau

  w wieciu pad rekord uzbierano

  41 tys. z, o 4 tys. z wicej ni w

  2011 r. Czy w przyszym roku uda si

  pobi ten wynik?

  Dwudziestemu pierwszemu fina-

  owi WOP bdzie przywieca

  haso: Dla ratowania ycia dzieci

  i godnej opieki medycznej senio-

  rw. Cz zebranych rodkw zo-

  stanie przeznaczona na wsparcie le-

  czenia noworodkw i niemowlakw,

  a cz na zakup sprztu pomocnego

  w terapii osb starszych, m.in. regu-

  lowanych ek, materacw prze-

  ciwodleynowych, pomp infuzyj-

  nych i ywieniowych oraz sprztu

  rehabilitacyjnego.

  XXI Fina Wielkiej Orkiestry

  witecznej Pomocy, niedziela 13

  stycznia od godz. 17.00, Orodek

  Kultury, Sportu i Rekreacji w wie-

  ciu.

  Reklama

  Re

  kla

  ma

  Spotkanie

  z Mikoajem na

  Wyspie Skarbw!

  - witeczny wygibajtus

  z Mikoajem;

  - zagadki nieynki

  Lucyprinki;

  - zabawy i konkursy;

  - Mikoajkowy taniec-

  wyginaniec;

  - upominki od witego

  Mikoaja.

  Zapraszamy!

  Pitek 21 grudnia w godz.

  17.00-19.00. Wstp 15 z od

  osoby.

  Zapisy do 20 grudnia

  w Punkcie Informacji OKSiR,

  tel. 52 562 73 71.

  ANDRZEJ PUDRZYSKIandrzej.pudrzynski@oksir.com.pl

  lutym w orodku kul-

  tury w wieciu wystpi WAlosza Awdiejew. Mwi si o nim czsto czowiek orkie-

  stra. Z ca pewnoci nie jest to

  wycznie kurtuazyjne okrelenie,

  bo Awdiejew to nie tylko piosenkarz,

  ale te aktor, gitarzysta, jzyko-

  znawca, felietonista, tumacz poezji

  i wykadowca uniwersytecki.

  Z pochodzenia jest Rosjaninem.

  Do Polski przyjecha w 1967 na studia

  i zosta tu do dzi. Oeni si z

  Polk, uzyska prawo staego pobytu,

  a w 1993 r. obywatelstwo polskie.

  W 1976 r. zacz wsppracowa

  z legendarn Piwnic Pod Barana-

  mi, piewajc romanse rosyjskie

  trusie 4 to jeden z najbardziej

  znanych zespow covero-Swych. Tworz go muzycy, majcy na swoim koncie wspprac

  m.in. z Justyn Steczkowsk czy Ro-

  bertem Janowskim. Grupa brawu-

  rowo wykonuje interpretacje zna-

  nych i lubianych przebojw. Charyz-

  matyczny wokalista oraz muzycy

  sesyjni stanowi gwarancj udanego

  koncertu.

  Zesp prowadzi w wielu mia-

  stach konkursy piewa kady

  moe i Talent show, ktre s odpo-

  wiednikiem popularnego karaoke,

  Alosza w kawiarni

  Strusie na scenie

  i cygaskie oraz okraszone humo-

  rem piosenki odeskie i ydowskie.

  Od 1990 r. wystpuje w trio gita-

  rowym z Kazimierzem Adamczy-

  kiem i Markiem Pitkiem, dajc

  liczne koncerty w kraju i za granic.

  Nagrywa pyty oraz programy tele-

  wizyjne i radiowe. Zagra w kilku

  filmach m.in. Europa, Europa,

  Ekstradycja, Pukownik Kwiat-

  kowski. W 2012 r. ukazaa si jego

  najnowsza pyta Jestem tutaj. (ap)

  Koncert Aloszy Awdiejewa, pi-

  tek 8 lutego, godz. 19.00, Kameralna

  Przestrze Widowiskowa (dua

  scena Cafe Kultura). Bilety (40 z)

  od stycznia w kawiarni.

  z t rnic, e wystpy odbywaj si

  przy akompaniamencie zespou

  grajcego na ywo.

  Dla naszych Czytelnikw mamy

  niespodziank. Dwie pierwsze osoby,

  ktre podadz z jakiego miasta po-

  chodzi zesp, otrzymaj wejciwki

  na koncert. Na odpowiedzi czekamy

  pod naszym adresem e-mailowym:

  terazswiecie@oksir.com.pl. (ap)

  Koncert zespou Strusie 4, pitek

  25 stycznia, godz. 20.00, Cafe

  Kultura. Bilety (10 z) dostpne od

  stycznia w kawiarni.

 • 6 stycze 2013 www.oksir.euwydarzenia

  Festiwal z CugowskimiW wieciu strzaem w dziesitk bya w tym roku strefa kibica z towarzyszcymi jej imprezami

  rozrywkowymi, w Nowem koncert zespow Enej i Majestic, a w Osiu Krzysztofa Krawczyka.

  Co bdzie si dziao w 2013 r.?

  wieciu jedn

  ze sztandaro-

  wych imprez

  bdzie trzecia Wedycja festiwalu Blues na wiecie w czerwcu 2013 r.

  Gwiazd imprezy bdzie zesp

  Bracia, na czele ktrego stoj Piotr

  i Wojciech Cugowscy. Prywatnie

  synowie Krzysztofa Cugowskiego,

  lidera legendarnej Budki Suflera,

  udowodnili, e nie zawdziczaj

  wszystkiego sawnemu ojcu. Stwo-

  rzyli swj wasny styl i maj rzesze

  fanw.

  - Wprawdzie nie graj bluesa, ale

  od pocztku istnienia festiwalu, jego

  ide byo to, aby zaprasza rwnie

  wartociowych muzykw, reprezen-

  tujcych inne gatunki wyjania

  Romuald Dworakowski, kierownik

  Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji

  w wieciu.

  Kolejne wydarzenie, tym razem

  filmowe, to cyfryzacja kina Wrzos.

  Jeszcze w pierwszym kwartale

  2013 r. zacznie ono wywietla filmy

  w jakoci cyfrowej. Dziki temu

  obraz bdzie ostry i czysty. Cyfryza-

  cja to te moliwo ogldania pro-

  dukcji ju w dniu premiery, take

  w 3D. Trwa wanie przetarg na dos-

  tawc sprztu.

  Na tym nie koniec planowanych

  zmian w kinie. W planach jest wy-

  miana starych i niezbyt wygodnych

  foteli w sali widowiskowej.

  - Bdziemy si stara o dofinan-

  sowanie, bo to wydatek rzdu

  500 tys. z, zbyt duy jak na nasze

  moliwoci. Jeden fotel kosztuje

  wstan na ich podstawie kompo-

  zycje, ktre bd wykorzystywane

  w spektaklach teatralnych, na poka-

  zach i wystawach.

  Drugi projekt to FAK, czyli

  Formy Alternatywnej Kultury. Do

  wiecia maj zjecha twrcy street

  artowi z caego kraju. Na budynku

  amfiteatru powstaby mural, czyli

  rodzaj dekoracji ciennej, a na alei

  Jana Pawa II ozdobna mozaika ce-

  ramiczna. Oprcz tego zaplanowano

  barwne happeningi z udziaem

  artystw i mieszkacw.

  W przyszym roku nie zbraknie

  te, rzecz jasna, starych, cyklicznych

  imprez festiwalu orkiestr, Nocne-

  go piewania i Festiwalu Mocnych

  Brzmie.

  okoo 1000 z, a mamy ich na sali

  368. Do tego trzeba doliczy koszty

  zwizane z montaem, przygotowa-

  niem posadzki i pooeniem nowych

  wykadzin wylicza kierownik

  OKSiR-u.

  Tumy w Osiu

  wiecki orodek kultury zoy

  te wnioski do Ministerstwa Kultury

  i Dziedzictwa Narodowego na dofi-

  nansowanie dwch duych projek-

  tw.

  Pierwszy z nich nosi nazw

  Trzask i bdzie polega na rejestro-

  waniu rozmaitych dwikw w

  domu, na ulicy, na onie przyrody.

  Potem, podczas warsztatw, po-

  W Osiu z kolei sztandarow

  imprez s lipcowe Dni Osia. Ju

  dawno przestay by one wydarze-

  niem wycznie lokalnym, bo tum-

  nie zjedaj na nie mieszkacy

  take z ssiednich gmin.

  - Co roku gocimy okoo 3-4 tys.

  osb. W tym roku pad rekord, bo na

  koncercie Krzysztofa Krawczyka

  byo ponad 5 tys. ludzi mwi An-

  drzej Kowalski, dyrektor Gminnego

  Orodka Kultury w Osiu.

  Kto bdzie gwiazd Dni Osia w

  2013 r.?

  - Prowadzimy rozmowy z kilko-

  ma artystami, ale wol nie podawa

  nazwisk, eby nie zapeszy mieje

  si dyrektor.

  Coraz wikszym powodzeniem

  cieszy si rwnie Jarmark Boro-

  wiacki, organizowany w lipcu w Tle-

  niu z wystpami folklorystycznymi,

  swojskim jadem i prezentacj wyro-

  bw rzemiosa.

  - Na jarmarku pokazujemy r-

  norodno kulturow tych terenw,

  na ktrych krzyuj si wpywy

  kaszubskie, niemieckie i kociewskie

  zaznacza dyrektor.

  Bednarek w Nowem?

  To, czym dla osian Dni Osia, tym

  dla nowian Dni Nowego, najwiksza

  plenerowa impreza w miecie.

  - W tym roku gocilimy Enej

  i Majestic. Mam cich nadziej, e

  w przyszym roku uda nam si

  cign Kamila Bednarka, znanego

  z programu Bitwa na gosy mwi

  Andrzej Gappa, dyrektor Centrum

  Kultury Zamek w Nowem. Kwesti

  otwart jest dogranie terminw, bo

  artysta latem planuje wyjazd na Ja-

  majk. Jeli si nie uda, to bdziemy

  szuka kogo innego.

  Zamek organizuje te szereg

  mniejszych imprez. W tym roku

  koncertowali w Nowem m.in. bry-

  tyjska saksofonistka Patsy Gamble

  i amerykaski bluesman Terry Man.

  - Tego rodzaju wydarzenia nie

  powoduj moe, e sala pka w

  szwach, ale maj one swoje cakiem

  spore grono wielbicieli. Bdziemy

  o nich pamitali planujc przyszo-

  roczny kalendarz imprez zape-

  wnia Andrzej Gappa.

  Zesp Bracia Piotra i Wojciecha Cugowskich FOT. . BORKOWSKI/M.CIEPIELEWSKI

  Reklama

  JESIENNA OBNIKA CEN!

  www.airpress.pl

  SPRARKI KOMPRESORY

  ZAWORY ELEKTRODY WE SPAWARKI

  ODZIE BHP KAMIENIE SZLIFIERSKIE

  TARCZE SZCZOTKI PAPIERY CIERNE

  WIERTARKI OPALARKI SZLIFIERKI WKRTARKI

  ARTYKUY SPAWALNICZE

  RAFA GRSKIwww.raf-mix.pl

  86-105 wiecie, ul. Chemiska 2a

  tel./fax: 52 331 09 65

  mobile: 501 744 830, 504 259 191

  e-mail: raf-mix@raf-mix.pl

  www.raf-mix.pl

  HURT - DETAL

  ANDRZEJ PUDRZYSKIandrzej.pudrzynski@oksir.com.pl

 • 7stycze 2013www.oksir.eu wydarzenia

  Reklama

  Zbliajcy si koniec roku to dla przedsi-

  biorcw okres podsumowania realizacji

  planw, zaplanowania dziaa na nastpny

  rok oraz czas dopenienia obowizkw,

  ktre wynikaj z przepisw prawa. Warto

  wiedzie, jakie powinnoci i do kiedy

  musimy wypeni.

  Przedsibiorcy, ktrzy przygotowuj si do

  rozliczenia rocznego powinni w pierwszej

  kolejnoci skompletowa niezbdne doku-

  menty:

  - potwierdzenie zapat skadek ZUS;

  - potwierdzenia zapat zaliczek z tytuu

  podatku dochodowego;

  - dokumenty inwentaryzacji sporzdzonej

  drog spisu z natury oraz jej wycena.

  Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej

  i jej poprawna wycena s konieczne do pra-

  widowego obliczenia dochodu rocznego.

  nas najkorzystniejszy. Musimy wzi pod

  uwag wielko firmy i czas jej powstania,

  dotychczasowy system rozlicze oraz plany

  dziaalnoci na kolejny rok.

  Nastpne zobowizanie dotyczy przedsi-

  biorcw w zwizku z przepisami o VAT,

  take pracodawcy maj szereg obowizkw

  zwizanych z zakoczeniem roku, ale o tym

  w kolejnym artykule.

  Zdrowych, wesoych

  wit Boego Narodzenia

  i szczliwego Nowego Roku

  yczy

  Kancelaria Rachunkowo-Doradcza

  Abaks

  Wane dla przedsibiorcw

  Kancelaria Rachunkowo-Doradcza

  ABAKS

  Anna Wolicka-Arym

  ul. Chmielniki 2B, 86-100 wiecie

  tel. 52 33 31 119, kom. 696 007 975

  biuro@arym-ksiegowosc.pl

  www.arym-ksiegowosc.pl

  Przedsibiorcy, ktrzy zatrudniali pracowni-

  kw, maj obowizek zoy rozliczenie

  PIT-R4 do 31 stycznia. Pracodawca musi

  rwnie dostarczy pracownikom formula-

  rze PIT-11 oraz zoy wszystkie egzempla-

  rze w Urzdzie Skarbowym do 28 lutego.

  Jedn z podstawowych grup obowizkw,

  ktre przedsibiorcy musz speni, s zobo-

  wizania podatkowe. Kadego zobowiza-

  nia naley dopeni w cile okrelonym, nie-

  przekraczalnym terminie.

  Przedsibiorcy, ktrzy rozwaaj zmian

  formy opodatkowania, musz zgosi taki

  zamiar w Urzdzie Skarbowym (US) do

  20 stycznia. Jeeli wybieramy metod kwar-

  taln moemy natomiast zoy odpowiedni

  wniosek w US do 20 lutego. Jeeli nie zgo-

  simy chci zmiany w tych terminach, bdzie-

  my rozliczani tak, jak do tej pory.

  Naley przemyle samemu lub zapyta

  eksperta, ktry system rozlicze bdzie dla

  Zapraszamy do naszego biura

  Zatrzymane w kadrze - taki by rok 2012Warsztaty, ktrych uczestnicy wykonywali

  rozmaite papierowe cacka, festiwal

  papieru, happeningi - w wieckim orodku

  kultury trwa projekt Papiernia-Akademia

  Papierowych Moliwoci.

  FOT. RUDOLF STBAR

  Tumy mieszkacw wiecia wybray si

  w pierwszy majowy weekend na zamek

  na zorganizowany przez OKSiR piknik

  rodzinny Chwaa ora polskiego. Byo

  warto, bo oprcz skosztowania potraw

  z grilla i swojskiego jada, mona byo

  podziwia popisy rycerzy.

  FOT. MARCIN SALDAT

  Joanna winiarska z Piotrkowa

  Trybunalskiego wraz z towarzyszcym jej

  zespoem zdobya Grand Prix i 2,5 tys. z

  nagrody ufundowanej przez burmistrza

  wiecia podczas 29.Maratonu Piosenki

  Osobistej Nocne piewanie.

  FOT. MARCIN SALDAT

  W ostatni weekend czerwca, nie tylko przy

  muzyce bluesowej, wiecianie bawili si

  na Blues na wiecie Festival. Gwiazd by

  Maciej Maleczuk z grup Psychodancing.

  FOT. MARCIN SALDAT

  Ponad 2 tys. osb cieszyo si i smucio

  na Euro podczas meczw polskiej

  reprezentacji, ogldanych na telebimie

  w strefie kibica w wieckim amfiteatrze.

  Strefa obfitowaa te w szereg wydarze

  kulturalnych i rozrywkowych, w tym

  koncert Kory, a mieszkacy narysowali

  ponad 12-kilometrowy rysunek, bijc

  rekord Guinnessa.

  FOT. MARCIN SALDAT

  Koncert Grayny obaszewskiej

  uwietni oddanie do uytku

  Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej

  w wieckim orodku kultury (dawna

  sala lustrzana) z nowym sprztem

  nagonieniowym, owietleniem

  scenicznym i systemem do projekcji

  multimedialnej.

  FOT. RUDOLF STBAR

  Okoo 700 osb zjawio si w lipcu na

  zamkowym dziedzicu podczas

  jubileuszowego, dziesitego Festiwalu

  Mocnych Brzmie im. Ryka Bieka.

  Gwiazd by zesp Decapitated.

  FOT. MARCIN SALDAT

  Osiem formacji wzio udzia

  w Midzynarodowym Festiwalu Orkiestr

  Dtych. Pierwsze miejsce zajo

  Stowarzyszenie Orkiestra Dta wiecie.

  Furor wrd publicznoci zrobili Wosi,

  prezentujc ywioowy taniec z flagami.

  FOT. MARCIN SALDAT

  KWIECIE-LISTOPAD

  CZERWIEC

  CZERWIEC

  WRZESIE

  CZERWIEC

  MAJ

  LIPIEC

  LISTOPAD

 • 8 stycze 2013 www.oksir.eutemat z okadki

  Reklama

  Gdy zapuka nieznajomy- Tylko raz zdarzyo mi si, e w Wigili do drzwi

  plebanii zapukaa nieznajoma osoba i zapytaa czy

  bdzie przyjta mwi ksidz Waldemar Wenta.

  Z proboszczem parafii Chrystusa Krla w wieciu

  rozmawia Andrzej Bartniak.

  ckoci. Oczywicie czsto uywamy

  sowa wita, ale chyba kady

  wypowiadajcy je ma na myli Boe

  Narodzenie.

  Czyli jest to tylko skrt

  mylowy, za ktrym nie kryje

  si absolutnie nic wicej?

  Myl, e tak. Coraz rzadziej

  uywamy piknych wyrafinowanych

  zda. Zastpuj je krtkie wypowie-

  dzi typu SMS. Jest swego rodzaju

  moda na zwizo, szybki przekaz.

  Szczeglnie wrd modych ludzi.

  Nie sdz, by to mogo w jaki spo-

  religijny wymiar.

  Sdz, e nie jest tak le. To, co

  stanowio istot tego wita, dajmy

  na to 30 lat temu, pozostaje wci

  w centrum naszej uwagi. Tradycja

  chrzecijaska wci jest ywa,

  zwaszcza wrd katolikw. Dowo-

  dem niech bdzie adwent, czas

  przygotowania do Boego Narodze-

  nia. Ludzie garn si do kocioa na

  odprawiane bardzo wczenie rora-

  tnie msze wite. Dlatego nie mog

  zgodzi si z opini, e wszystko

  zmierza mocno w kierunku wie-

  Okrelenie Boe Narodze-

  nie coraz czciej zastpowane

  jest sformuowaniem wita.

  Tradycyjne karty, jakie wysy-

  amy sobie w grudniu, niegdy

  zwykle przedstawiajce naro-

  dzenie Jezusa, wypieraj obra-

  zki ze w. Mikoajem, bawan-

  kami, a w najlepszym wypad-

  ku, choink. Dla jednych s to

  nieistotne drobiazgi, inni nato-

  miast widz w tym niebezpie-

  czn laicyzacj wita, ktre

  ma przecie przede wszystkim

  Na peen radoci i nadziei czas wit Boego Narodzenia skadamy wszystkim

  mieszkacom gminy wiecie duo witecznego ciepa, mioci i spokoju.

  Niech czas Wigilii i wit Boego Narodzenia spdzony w rodzinnym gronie,

  z upragnionym gociem przy stole, ze wsplnie piewanymi koldami przy zapachu

  choinki, obdarzy nas wszystkich optymizmem, nadziej, szczciem, radoci

  i bdzie odpoczynkiem od codziennego zgieku.

  yczymy wszystkim, aby kady dzie Nowego 2013 Roku

  przynis duo dobrego zdrowia, pogody ducha, pozwoli zrealizowa yciowe

  i zawodowe plany oraz speni najskrytsze marzenia.

  Jerzy Wjcik Tadeusz Pogoda

  Przewodniczcy Rady Miejskiej Burmistrz wiecia

  Gwiazdka 2012 rok.

  FO

  T.

  AN

  DR

  ZE

  J B

  AR

  TN

  IA

  K

 • 9stycze 2013www.oksir.eu temat z okadki

  Reklama

  sb spycha religijny aspekt tych

  wit w kierunku, ktry byby ja-

  kim istotnym zagroeniem. Przy-

  najmniej ja w tej chwili tego nie dos-

  trzegam.

  Nie drani ksidza aspekt

  komercyjny Boego Narodze-

  nia, to e przeycie duchowe

  tego wydarzenia zaczyna si

  coraz mniej liczy, a na pier-

  wszy plan wysuwaj si zakupy

  i prezenty?

  Oczywicie, e to widz, zwa-

  szcza w supermarketach, w ktrych

  witeczne dekoracje wystawiane s

  jeszcze przed rozpoczciem adwen-

  tu, a z gonikw sycha koldy,

  albo melodie majce je przypomi-

  na.

  I nie irytuj ksidza czeko-

  ladowi Mikoajowie szczerzcy

  si z pek ju na pocztku lis-

  topada?

  Zadowolony z tego nie jestem, ale

  reklama jest dwigni handlu. Mar-

  kety dziaaj w ten sposb, bo musz

  osign odpowiedni zysk. Takie s

  prawa wolnego rynku. To oczywicie

  nie znaczy, e katolicy powinni si

  temu biernie poddawa. Wrcz

  przeciwnie. Powinni mie wasne

  zdanie na ten temat i umie go

  broni.

  Mam wraenie, e jestem

  bardziej surowy w swych os-

  dach ni ksidz.

  Nie zamierzam nikogo usprawie-

  dliwia, bro Boe. Po prostu szanu-

  Narodzenie jest dla nich naj-

  waniejszym witem? Co cie-

  kawe, mwi tak nawet ci,

  ktrzy nie okrelaj si jako

  praktykujcy katolicy.

  Jest to wito rodzinne, ktremu

  towarzysz najwspanialsze wspo-

  mnienia. Rodzina dla Polakw jest

  przecie najwaniejsza. Wszystko co

  wane dzieje si w rodzinie. Tam

  przeywamy zarwno troski, jak

  i radoci. Chocia w czasach nam

  wspczesnych coraz czciej chyba

  nasze kopoty prbujemy rozwizy-

  wa w takim zacienieniu, liczc wy-

  cznie na wte ludzkie siy. W tym

  zabieganiu zapominamy o probie

  i zapewnieniu pomocy Jezusa.

  Kilkakrotnie ju pojawiao

  si sformuowanie wita

  rodzinne. Niektrzy nie mog

  ich jednak spdza w gronie

  najbliszych krewnych. Na

  przykad ksia. S tacy, ktrzy

  w ten wieczr mog czu si

  samotni?

  Chyba aden kapan nie spdza

  jakichkolwiek wit w samotnoci.

  Ja bd mia na Wigilii domowni-

  kw mieszkajcych na plebanii, a je-

  li pozwoli aura, przyjedzie rwnie

  rodzina.

  Nie zdarzyo si nigdy ksi-

  dzu spdzi Wigilii w poje-

  dynk?

  Nie. Bdc wikariuszem nie ma

  o tym mowy. Natomiast gdy zosta-

  em proboszczem w Mtawach za-

  j kadego czowieka, bez wzgldu

  na to kim jest, w co wierzy, jak wy-

  glda jego duchowo. Nie uwaam

  si za osob surow, ktra ma prawo

  powiedzie: Koniec, musicie z tym

  natychmiast skoczy. Trzeba w ja-

  kim stopniu zaakceptowa to, co

  jest wok nas, ale nie ulega zu.

  Czerpa wycznie to, co wartocio-

  we. Czasami w tym zabieganiu zapo-

  minamy o tym, co istotne. Sprawy

  dnia codziennego odrywaj nas od

  rzeczy najwaniejszych. Wanie

  adwent powinien by okazj do

  zatrzymania si choby na chwil,

  odpowiednim momentem na roz-

  waenie w sercu tego, co powinno

  stanowi sedno naszego ycia. Takie

  skupienie moe by cennym i po-

  mocnym dowiadczeniem. Warto

  z tego korzysta. Moe si bowiem

  okaza, e przysza pora na istotne

  zmiany.

  Potrafimy si jeszcze pra-

  wdziwie cieszy narodzinami

  Jezusa?

  Jestem przekonany, e tak. Nie

  dlatego, e jest choinka i prezenty.

  Cieszymy si przede wszystkim

  z dwch wzgldw: z faktu narodzin

  Jezusa w Betlejem, co wspominamy

  kadego roku, godnie przygotowu-

  jc si do kolejnej rocznicy oraz

  z wieczerzy, w czasie ktrej amiemy

  si opatkiem z najbliszymi, czsto

  widzianymi tylko raz w roku.

  I wanie dlatego Polacy tak

  chtnie deklaruj, e Boe

  Trudno powiedzie. Puste nakry-

  cie na pewno jest w kadym domu.

  Dlaczego nie sprbowa? Jestem

  przekonany, e w wikszoci rodzin

  katolickich te drzwi zostayby z pew-

  noci otwarte.

  Mwi to ksidz na podsta-

  wie obserwacji swoich para-

  fian?

  Z perspektywy tych siedemnastu

  miesicy spdzonych w Przechowie

  mog powiedzie, e trafiem do

  dobrych ludzi, ktrzy chtnie roz-

  mawiaj, umiechaj si do mnie,

  a ja oczywicie odpacam im tym

  samym. Staram si by dla nich nie

  tylko jak najlepszym proboszczem,

  ale przede wszystkim zaley mi na

  tym, aby odbierali mnie jako dobre-

  go czowieka. Chyba nie ma w tym

  nic niezwykego. To, e jestem ksi-

  dzem nie zwalnia mnie od tego,

  abym by oceniany nie tylko jako

  duchowny, ale rwnie jako jeden

  z mieszkacw wiecia, ktry tak

  jak inni robi codziennie zakupy

  w sklepie, bo musi zje niadanie

  i kolacj.

  Ale prezentu od parafian

  ksidz si nie spodziewa?

  Najwikszym prezentem jest

  uczestnictwo we mszy witej. Kiedy

  widz peen koci, to jest to dla

  mnie najwspanialszy podarunek.

  Taki widok jest budujcy dla kade-

  go proboszcza.

  wsze przy mnie kto by. Jako ksidz

  mam t wiadomo, e jest przy

  mnie to nowo narodzone dzieci,

  a wic jake bym mg odczuwa

  samotno, nawet wtedy, gdyby

  przyszo mi tego dnia by jedyn

  osob w plebanii.

  Jedn z tradycji wigilijnych

  jest stawianie dodatkowego

  nakrycia. Jak ksidz myli, ile

  rodzin byoby autentycznie

  gotowych przyj zabkanego

  wdrowca? Kogo zupenie

  obcego?

  Chyba nie tyle chodzi o to, czy

  rodziny, spoywajc t wieczerz,

  byyby gotowe przyj kogo nie-

  znanego, ale ile osb samotnych,

  biednych lub bezdomnych odway-

  oby si zapuka do drzwi kogo

  nieznajomego? W moim yciu kap-

  askim, trwajcym dwadziecia

  jeden lat, tylko raz zdarzyo mi si, e

  w Wigili do drzwi plebanii zapukaa

  nieznajoma osoba i zapytaa czy

  bdzie przyjta. Oczywicie, e j

  wpuciem i byem z tego powodu

  bardzo szczliwy. Najedlimy si,

  popiewalimy koldy, spdzilimy

  pikny wieczr. Ale takich odwa-

  nych, jak ten czowiek jest niewielu.

  Dlaczego boimy si puka,

  skoro powinnimy by przy-

  jci, nawet przez cakowicie

  obcych ludzi?

  Nie wiem.

  A ksidz miaby odwag za-

  puka, bdc w takiej sytuacji?ROZMAWIA

  terazswiecie@oksir.com.pl

  ANDRZEJ BARTNIAK

  Zdrowych i radosnych wit Boego Narodzenia,

  odpoczynku w rodzinnej atmosferze

  oraz spenienia marze,

  duo szczcia i optymizmu

  na cay nadchodzcy 2013 rok

  Mieszkacom i Przyjacioom Gminy Osie

  ycz:

  Wesoych

  wit

  Przewodniczcy

  Rady Gminy Osie

  Roman Wakowski

  Wjt

  Gminy Osie

  Micha Grabski

 • 10 stycze 2013 www.oksir.eutradycja

  Opatek niezbdny od witaBoonarodzeniowe opatki wytwarza si od redniowiecza. To czynno zarezerwowana dla

  wybranych. Przyjaciele dolnej Wisy zdobyli stare matryce do opatkw i podczas warsztatw

  w Chrystkowie przekonali si, jak trudno si z nimi obchodzi.

  patek, dzi obrzdo-

  we pieczywo, a daw-

  niej take postny

  chleb, wzi swoj Onazw od aciskiego oblatum, czyli ofiary. Zaczto go

  wytwarza ju w X wieku.

  - Ciasto byo wtedy i nadal jest

  wyjtkowo przane: tylko mka

  z wod opowiada Marta Sikorska,

  historyk ywienia z Uniwersytetu

  Mikoaja Kopernika w Toruniu. - Od

  pocztku speniao ono standardy

  cisego postu, bo nie zawiera tu-

  szczu i jaj, niczego, co pochodzi od

  zwierzt. Opatek by idealnym po-

  mysem: nie ama zasad i smako-

  wa.

  Podstaw jest jego krucho.

  Uzyska j prbowa cukiernik

  Adam Pokojski, ktry mia do dys-

  pozycji stare matryce do opatkw,

  darowane Towarzystwu Przyjaci

  Dolnej Wisy przez Bogdana Zi-

  kowskiego z odzi.

  Ciasto gadkie jak jedwab

  Jedna z matryc jest elektryczna,

  drug trzeba ogrzewa na ogniu.

  Pokojski postanowi rozgrza obie.

  Zabra si za to z zapaem w zabyt-

  kowej mennonickiej chacie w Chrys-

  tkowie, gdzie prowadzi wanie

  warsztaty na temat piernikw.

  Dotd nie robi opatkw, ale...

  - Poczekamy chwil i wszystko

  bdzie jasne uspokaja Pokojski.

  Ale w matrycy, gdy j otworzy,

  zamiast opatka ukazaa si lepka

  masa.

  - Za chodna stal, za krtko trzy-

  malimy na piecu zarcza cukier-

  nik.

  Pomocnicy dorzucali do ognia,

  gdy Pokojski sprawdza matryc pod

  prdem. Osobna wtyczka do spodu,

  osobna do przykrywy.

  - Sk w tym, e ta z gry nie grzeje

  odkry cukiernik.

  Mimo to, ponownie wyla ciasto,

  ale i tym razem ulepek sklei si

  midzy stronami. Kolejne prby do-

  wiody, e wykonanie opatka wcale

  nie jest atwe. Ostatecznie trzeba

  byo pogodzi si z porak.

  - A moe to Pan Bg pilnuje, eby

  si nie udao? gdybali gocie.

  Piekarz musia zda test

  Bo wiadomo im, e ta czynno

  zarezerwowana jest dla wybranych.

  Waciciel matryc, Wadysaw Bis-

  kupski, dziadek Bogdana Zikow-

  skiego, ktry mia piekarni w Kole

  nad Wart, musia zoy przysig

  przed biskupem.

  e bdzie wytwarza opatki

  w odpowiednich warunkach i e nie

  uyje odrobiny tuszczu do smaro-

  wania matryc, na co niektrzy sobie

  Domylam si, jak powinno

  wyglda opatkowe ciasto: musi

  by bardzo delikatne, lekkie, gadkie

  i jednolite. Gdy wylejemy je na roz-

  grzan matryc, woda szybko odpa-

  ruje i dziki temu opatek bdzie

  bardzo kruchy opowiada.

  Zrobienie tego ciasta wycisno

  pot na czoach trzech gospody z

  Nowego Sumina w Borach Tuchol-

  skich, ktre wtroway cukierni-

  kowi.

  Ja bym tam wzia mikser i zro-

  bia ciasto jak na naleniki, tyle e

  bez jaj miaa si Ludwika Dalach.

  Ale mistrz kaza inaczej. Mk z

  wod trzeba byo poczy na stolni-

  cy. Gdy ju gospodynie wyrobiy

  zwart kulk, Pokojski poleci j roz-

  rzedzi w garnku z wod. Kobiety

  rozryway ciasto na kawaki, dusiy

  domi w wodzie, jak glin i dziwiy

  si:

  Dlaczego tak, a nie jak na nale-

  niki?

  - eby nie byo adnej grudki, ani

  grudeczki tumaczy cukiernik.

  Gdy ciasto zaczo byszcze jak

  jedwabny pyn, Pokojski przecedzi

  je przez sito. Tak powsta ciecz

  o konsystencji sodkiej mietany,

  wyla na matryc, ktra od kwadran-

  sa grzaa si na kuchennym piecyku.

  - Nie zasyczao, nie paruje ko-

  mentowa ochotnik z grupy wpa-

  trzonej w matryc.

  pozwalali, bo uatwiao to prac

  opowiada Bogdan Zikowski.

  Jego dziadek musia podda si

  procedurze sprawdzajcej Kocioa:

  kim jest, jakie ma pochodzenie i tra-

  dycje rodzinne, jak yje, czy jest pra-

  ktykujcym katolikiem? Wana bya

  opinia proboszcza parafii, w ktrej

  mieszka. Wadysaw Biskupski

  przeszed test pozytywnie i zoy

  przysig przed biskupem ordy-

  nariuszem Diecezji Kaliskiej.

  Wytwarzaniem opatkw nadal

  zajmuj si osoby zaufane, najcz-

  ciej cierpliwe i delikatne zakonnice.

  Ale nie tylko. S te w Polsce prze-

  mysowe wytwrnie opatkw, ktre

  eksportuj je do innych krajw:

  Islandii, Irlandii, USA, Kanady

  i Niemiec.

  Teraz wytwrcy opatkw korzy-

  staj tylko z matryc elektrycznych.

  Widziaem, jak to robi mwi

  Pokojski. Matryce stoj w rzdzie,

  wygldaj jak gofrownice. Zakon-

  nice zalewaj je jedna po drugiej

  ciastem, ktre spywa przy zamyka-

  niu. Gdy wypeni ostatni matryc,

  opatek w pierwszej jest ju gotowy.

  Ozdoba na choince

  W polskiej kulturze opatek

  wystpowa w wielu wersjach.

  - Kolorowy by przeznaczony dla

  zwierzt, ktrym dawano je po to, by

  Cukiernik Adam Pokojski zmaga si z matrycami do robienia opatkw podczas warsztatw w Chrystkowie FOT. AGNIESZKA ROMANOWICZ

  dobrze si choway, czsto wymie-

  szane z pokarmem opowiada Ale-

  ksandra Chaciska, historyk ywie-

  nia. - Na lsku bya te tradycja

  wypiekania opatkw zwanych ra-

  donikami. Powstay dla dzieci. Albo

  smarowano je miodem, albo doda-

  wano do ciasta.

  W XIX wieku opatek awansowa

  do roli ozdoby zosta podstaw

  podaniczki, czyli dawnej choinki;

  zazwyczaj by to czubek jody lub

  ga sosny, wieszane pod sufitem

  przez samego gospodarza. Ozdabia-

  no j somianymi gwiazdkami, wst-

  kami, orzechami i szyszkami, a wi-

  sienk na tym torcie by wanie

  opatek. Zwisa ze rodka poda-

  niczki i wirowa nad gowami domo-

  wnikw. By kolorowy, zoony

  z kolorowych krkw, zabarwio-

  nych np. sokiem z burakw. Ten

  rodzaj opatka nazywano wiatem.

  Opatki maj si dobrze w pol-

  skiej tradycji. Wystarczy powie-

  dzie, e w ubiegym roku w jednym

  z polskich tabloidw ukazaa si

  porada siostry bernardynki, jak

  wykona opatek, gdy go zabraknie

  w Wigili. Powiedziaa, e mona go

  upiec w gofrownicy, z ciasta od po-

  cztku wyrabianego mikserem, ale

  przyda si wysokoglutenowa mka

  pszenna, eby opatek by by-

  szczcy.

  AGNIESZKA ROMANOWICZ

 • 11stycze 2013www.oksir.eu reklama

  Reklama

  WESOYCH WIT

  Niech te wita Boego Narodzenia bd dla Pastwa czasem radoci

  i odpoczynku w rodzinnym gronie oraz atmosferze domowego ciepa.

  Wraz z Nowym Rokiem niech przyjd odwane marzenia

  i sia do ich spenienia

  ycz

  Rada Nadzorcza, Zarzd i Pracownicy

  Spdzielni Mieszkaniowej w wieciu

 • 12 stycze 2013 www.oksir.euspoeczestwo

  Historia pisana lokami

  d zawsze chciaam by

  fryzjerk. Urodziam

  si w wakami w rku

  artuje Regina OSdowska, fryzjerka z ul. Klasztornej 9 w wieciu. Czesze

  ludzi od 50 lat.

  - Ja chodz tu duej wtrca

  Stanisawa Kotras. Skoczya 88 lat,

  siedzi wygodnie, na poduszce,

  w drewnianym fotelu pobielonym

  farb. Na gowie ma kilkanacie

  maych waeczkw. Bdzie trwaa

  standard w grupie wiekowej pani

  Stanisawy. - Na Boe Narodzenie

  i Wielkanoc trwaa musiaa by,

  teraz robi j czciej zaznacza

  starsza pani. Dzi mieszka w wie-

  ciu. - Ale kiedy musiaam dojecha

  do fryzjera rowerem a z Biaego.

  Dlatego robiam trwa od wita

  objania.

  Wtedy Stanisawa Kotras doje-

  daa do rodzicw Reginy Sdow-

  skiej: Janiny i Wacawa Stuczy-

  skich. W 1956 r. ich salonik przy

  Klasztornej by drugim zakadem

  fryzjerskim w wieciu.

  Od pocztku zosta podzielony na

  cz damsk i msk.

  - Tata urzdowa w mskiej, by

  specjalist od golenia. Codziennie

  czeka do niego wyk klientw

  opowiada Regina Sdowska.

  W mskiej czci strzygo si te

  dzieci. W kciku staa deska, ktr

  kado si na oparciach krzese na

  niej maluch siedzia wyej. Wtedy

  zakad pachnia lnem, bo Janina

  Stuczyska usztywniaa klientkom

  wosy wywarem z siemienia lnia-

  nego.

  - Mama miaa wicej pracy. Nie

  byo, jak teraz, peno kosmetykw.

  Siemi gotowao si w domu, trzeba

  byo si wysili. Dzi wszystko jest

  podane na tacy. Lakiery i pianki dos-

  tarczaj przedstawiciele handlowi.

  Koszmar fryzjera

  Zmiany w yciu saloniku przy

  Klasztornej zachodz stale. Jednak

  jego wygld opiera si nowociom.

  - Broni go jak niepodlegoci

  mieje si Regina Sdowska.

  To dziki niej wzrusza widok -

  tych szufladek na waki, topornej

  suszarki, zwisajcej pewnie nad dro-

  bn gow pani Stanisawy i ema-

  liowanych dzbankw, ktre musz

  by pod rk.

  - Kilka rzeczy musiaam dokupi,

  jak prostownice albo krzeseko dla

  dzieci. Trzeba te byo wymieni

  umywalki do mycia wosw. Kiedy

  z gowy. Znaam j, wiedziaam

  z jak fryzur bdzie jej adnie,

  dlatego pojechaam w jej imieniu do

  Bydgoszczy do centrum onkologii.

  Tam mona kupi peruk.

  Znajomo ludzkich potrzeb jest

  w pracy fryzjera przydatna. Utalen-

  towany fryzjer to artysta z wyobra-

  ni, ktra podpowiada mu, w jakiej

  fryzurze czowiek bdzie wyglda

  dobrze. Trzeba te wyczu osobo-

  wo klienta: czy jest odwany, czy

  konserwatywny.

  Na Kouchowsk

  Wiadomo, e warto te wiedzie,

  co obecnie jest w modzie.

  - Nie ma z tym problemu, bo

  jestemy zapraszani na rne szko-

  lenia, ktre organizuje Cech Rze-

  mios Rnych i firmy kosmetyczne.

  Poznajemy nowe techniki i sprzty,

  na przykad zgrzewarki do przedu-

  ania wosw. Jestemy na bieco

  zapewnia fryzjerka.

  Zna musi si te na celebrytach,

  bo klienci stale si na nich stylizuj,

  jak kiedy na Krystyn Losk albo

  Crystal z Dynastii.

  - Teraz na topie s Kouchowska

  i Kazadi mwi Sdowska.

  Niestety, nie kady moe mie

  fryzur znanej aktorki, a bywa, e si

  uprze.

  - Najgorzej jest z kolorem, gdy nie

  wiem, jaki wczeniej robia klientka.

  Jeli rozjaniaa wosy, odja im

  barwy, osabia je, a potem przy-

  ciemnia i ja ponownie mam je roz-

  jani, to mam obawy tumaczy

  fryzjerka. - Czasem kobiety tak si

  upr na jak fryzur, e ukryj pra-

  wd, ale wychodzi ona od zaraz.

  Wystarczy umy wosy i po dotyku

  wiadomo czy s zdrowe.

  Jak wyczu chore?

  - My mwimy, e s tpe. Wida

  te po wysuszeniu, gdy tworzy si

  puch objania pani Regina.

  W takich sytuacjach, zdarzyo si

  jej odmwi wykonania usugi. Nie

  chce bra na siebie odpowiedzial-

  noci, jeli wosy si poami, a to

  moliwe w takich sytuacjach. Ostro-

  na jest te wobec osb z chorobami

  skry.

  - Nie mona nikogo dyskrymi-

  nowa podkrela. - Trzeba jednak

  by ostronym. Dezynfekcja sprztu

  to podstawa.

  Poza ni, porzdku w saloniku

  pilnuje te sanepid. O dziwo, raz

  wyrzdzi jej przysug. Pani Regina

  nie przepada za goleniem klientw.

  Odkd pojawio si AIDS, sanepid

  zakaza fryzjerom golenia.

  Pikny portret wiecia

  Sdowska kocha loki. Dlatego

  mwi, e urodzia si z wakami

  w rku.

  - Wychowaam si na lokach

  mwi. - Moda na prostowanie mnie

  zaskoczya. Przecie loki, jak nic,

  zmieniaj urod, jest wyrana meta-

  morfoza!

  Dlatego nakrcanie wakw po

  dzi jest jej konikiem. Nawija je

  i obserwuje, jak lata pyn w jej

  saloniku.

  - Nadal przychodzi do mnie

  klientka, ktrej mj tata cina war-

  kocz, gdy miaa 19 lat wspomina.

  Barwn histori saloniku przy

  Klasztornej docenili fotograficy

  Magorzata i Jerzy Karnasiewiczo-

  wie, ktrzy wydali album ze zdj-

  ciami Portret mojego miasta. wie-

  cie. Pani Regina jest na jednym ze

  zdj. Oczywicie, w swoim saloniku

  wedug Karnasiewiczw, piknym

  portrecie wiecia.

  - Byam dumna, gdy zobaczyam

  ten album. Przepiknie wydany, ele-

  gancki. I to zdjcie!

  Odtworzya na nim histori, bo

  goli klienta brzytw. Pod zdjciem

  widnieje podpis: Dla Reginy S-

  dowskiej fryzjerstwo jest rodzinn

  tradycj. Ojciec Wacaw Stuczyski

  uczy si zawodu u Niemca Witta,

  ktry mia swj zakad fryzjerski

  w Duym Rynku, i od ktrego odku-

  pi przedwojenne wyposaenie, gdy

  ten opuszcza wiecie. Obecny

  zakad, ktry istnieje od 1956 roku,

  przeja po matce Janinie Stuczy-

  skiej. Pani Regina pamita czasy,

  kiedy panowie korzystali z golenia,

  dzi to rzadko. Klasztorna, 2005.

  Sdowska zdaje sobie spraw, e

  wielu ludzi stajc w drzwiach jej

  saloniku myli jak dugo jeszcze

  bdzie trwa przy Klasztornej?

  - Jeszcze troch, bo crka posza

  w moje lady uspokaja waciciel-

  ka. Poza tym, popyt na fryzjerw

  nie maleje. Gdy zaczynaam, w wie-

  ciu byy dwa, a potem trzy zakady.

  A teraz? Kilkadziesit i cigle ich

  przybywa.

  Korzystajc z okazji zbliajcych

  si wit Boego Narodzenia i No-

  wego Roku, Regina Sdowska yczy

  klientom pomylnoci.

  - I oby nigdy nie wyysieli

  dorzuca.

  Kiedy, w czasach, gdy Salonik Fryzjerski przy Klasztornej pachnia lnem, a mistrz Wacaw

  Stuczyski szykowa brzytew na pasku, maa Regina zdecydowaa, e poprowadzi po rodzicach

  to niezwyke w wieciu miejsce.

  pochylao si do przodu, teraz

  klientki kad gow do tyu, eby

  oszczdzi makija tumaczy.

  Ale, eby nie byo, umywalki

  sprzed epoki zostay na swoim miej-

  scu, a przed nimi proste lustra z nie-

  zmiennym odbiciem przechodniw

  ulicy Klasztornej. Zmieniaj si

  tylko ich gusta.

  - Tylko pasemka i koki nie wycho-

  dz z mody zauwaa pani Regina.

  W temacie wosw niewiele j

  zdziwi. Krcia dredy, plota warko-

  cze, wycinaa irokezy. Teraz wszy-

  stko jest modne, wic na wszystkim

  trzeba si zna, nawet jeli niezbyt

  si to podoba. Jedyne, czego sobie

  nie yczy, to ysina.

  - Raz widziaam film, ktry dzia

  si w 2060 r. i wszyscy ludzie byli

  ysi. Po prostu przestay im rosn

  wosy. Pomylaam, e to jaki

  koszmar, jeli tak si stanie, bo

  fryzjerzy przestan by ludziom

  potrzebni.

  Jednak wielokrotnie przyszo si

  jej zajmowa ysymi gowami.

  - Panie po chemioterapii te po-

  trzebuj fryzjera, bo wosy wypadaj

  nierwno i nierwno odrastaj. Raz

  wyrwnaam jednej kobiecie wosy,

  a nastpnego dnia przyszed jej m

  i powiedzia, e rano cia wszystkie AGNIESZKA ROMANOWICZ

  Regina Sdowska robi trwa Stanisawie Kotras, od kilkudziesiciu lat klientce zakadu fryzjerskiego przy ul. Klasztornej

  FOT. ANDRZEJ BARTNIAK

 • Nie boimy si wyzwa

  Jest pan zadowolony z mi-

  nionej dwulatki?

  Trudno tu mwi o stuprocen-

  towej satysfakcji, bo kiedy ma si do

  czynienia z ponad 30-tysiczn gmi-

  n, nie zawsze wszystko przebiega

  zgodnie z planem. Jednak zarwno

  ja, jak i Obywatelskie Porozumienie

  Samorzdowe, staramy wywizy-

  wa si z obietnic, ktre zoylimy

  podczas kampanii wyborczej. Nie

  wykrcamy si od obowizkw

  i wyzwa, nierzadko trudnych.

  W 2011 i 2012 r. przeprowadzi-

  limy szereg inwestycji: sala gimna-

  styczna w Gimnazjum nr 2, budowa

  ul. Miodowej, przydomowe oczysz-

  czalnie ciekw na terenach wiej-

  skich, uzbrojenie terenu inwestycyj-

  nego Vistula Park II w Sulnowie.

  Inwestowalimy w drogi, cieki ro-

  werowe i chodniki. Zakoczylimy

  te rewitalizacj starego miasta.

  Wymieniam tylko niektre naj-

  wiksze przedsiwzicia. Dziki nim

  mieszkacom mam nadziej

  yje si odrobin lepiej. Ma to te

  wpyw na rozwj gospodarczy gmi-

  ny. Przedsibiorcy bd szerokim

  ukiem omija miejscowoci, gdzie

  jest kiepska infrastruktura i nie-

  sprzyjajcy klimat do inwestycji.

  Dotyczy to zarwno nowych firm,

  jak i ju istniejcych. Jeeli bd

  niezadowoleni, to po prostu prze-

  nios si gdzie indziej.

  Prowadzona przez nas w tym za-

  kresie polityka przynosi rezultaty.

  Najlepszym przykadem jest spa-

  dek bezrobocia. W grudniu 2010 r.

  w gminie wiecie bez pracy pozosta-

  wao 2250 osb, a w grudniu 2012 r.

  1870. Bezrobocie spado wic

  o 380 osb.

  W drugiej poowie tego roku po-

  djlimy starania, aby cz terenw

  inwestycyjnych Vistula Park I

  wczy do Pomorskiej Specjalnej

  Strefy Ekonomicznej. Pozwoli to na

  przycigniecie inwestorw i tworze-

  nie nowych miejsc pracy.

  Dobiegajcy koca 2012 r.

  nie naley do atwych dla pol-

  skiej gospodarki i dla samo-

  rzdw w kraju. Coraz wicej

  gmin powanie ogranicza in-

  westycje.

  To prawda. wiecie na tle wielu

  innych samorzdw w regionie wy-

  pada bardzo dobrze. Mamy przy-

  zwoite wskaniki ekonomiczne,

  min. dziki temu, e do tej pory pro-

  wadzilimy racjonaln polityk

  finansow, unikajc przesadnego

  zaduania si. Mao tego, udao

  nam si zmniejszy w cigu minio-

  nego roku zaduenie o milion zo-

  tych z 11,5 mln do 10,5 mln.

  Zrealizowalimy zakadane wcze-

  niej zadania z zakresu edukacji,

  pomocy spoecznej, kultury i sportu.

  Niekiedy nawet w wikszym stopniu

  ni to zakadalimy na pocztku

  roku dla przykadu, na sport

  przeznaczylimy dodatkow kwot

  175 tys. z.

  Plany na nastpne dwa lata

  szstej kadencji?

  Przede wszystkim chcemy doko-

  czy budow kompleksu unieszko-

  dliwiania odpadw w Sulnwku.

  Poza tym zamierzamy przeprowa-

  dzi modernizacj krytej pywalni

  w Przechowie i zbudowa now bib-

  liotek. Bdziemy te kontynuowa

  budow przydomowych oczyszczalni

  ciekw na wsiach. Wrd naszych

  priorytetw nadal bd inwestycje

  drogowe, poprawiajce nie tylko stan

  infrastruktury w gminie, ale take

  bezpieczestwo mieszkacw.

  13stycze 2013www.swiecie.eu echo gminyecho gminy materiay informacyjne gminy wiecie

  Miny dwa lata od wyboru Tadeusza Pogody po raz szsty na stanowisko burmistrza wiecia.

  Jak ocenia ten okres i jakie ma plany na nastpne dwa lata?

  Dwanacie zotych od mieszkaca

  z wydatkami. Gmina bdzie musiaa

  wdroy nowe zastosowania techno-

  logiczne i zatrudni ludzi do ich

  obsugi. Ma to wpyw na wzrost

  kosztw.

  Dlatego gmina zaproponowaa,

  aby miesiczna opata za wywz

  mieci bya naliczana od iloci

  mieszkacw w gospodarstwie do-

  mowym. Opata wynosiaby 13 z od

  osoby za mieci posegregowane

  i 26 z za odpady nieposegregowane.

  - Przed ustaleniem wysokoci

  opaty przeprowadzilimy drobiaz-

  gow kalkulacj wyjania na sesji

  burmistrz Tadeusz Pogoda. - Czsto

  jednak zdarza si, e jestemy mile

  zaskakiwani po poznaniu ofert prze-

  targowych. A taki przetarg bdziemy

  musieli ogosi, aby wybra firm,

  ktra zajmie si wywozem odpadw.

  Jeli wic okae si, e wybrane

  przedsibiorstwo zaproponuje ni-

  sze koszty wywozu, to wtedy rwnie

  obniymy opat dla mieszkacw.

  Moe si te zdarzy sytuacja od-

  wrotna wiksze koszty od wcze-

  niej zakadanych.

  - W takim wypadku opata, jak

  bd ponosi mieszkacy, nie b-

  dzie podwyszana. Dodatkowe ob-

  cienia wemie na siebie gmina

  zaznacza burmistrz.

  Dwie propozycje

  Klub Platformy Obywatelskiej

  i komisja rolnictwa Rady Miejskiej

  zaproponoway obnienie stawki do

  10 z za mieci zbierane w sposb

  selektywny i 20 z za odpady niepo-

  segregowane. Propozycje poparo 4

  radnych, 12 byo przeciw, a 3 wstrzy-

  mao si od gosu.

  Podczas dyskusji argumento-

  wano, e wprowadzenie zbyt niskiej

  taryfy spowoduje, e na pokrycie

  rnicy wicej bdzie musiaa wyo-

  y gmina, a wic porednio wszy-

  scy mieszkacy poprzez opaty i po-

  datki lokalne.

  Kolejn propozycj zoy klub

  Obywatelskiego Porozumienia Sa-

  morzdowego. Zakadaa ona usta-

  lenie stawek na poziomie 12 i 24 z,

  a take wprowadzenie zapisu, e ro-

  dziny wielodzietne nie bd musiay

  paci za czwarte i kolejne dzieci do

  18 roku ycia.

  T drug propozycj radni przy-

  jli jednomylnie, natomiast za sta-

  wkami 12 i 24 z opowiedziao si

  18 radnych przy jednym gosie

  sprzeciwu.

  Nowe opaty zaczn obowizywa

  od 1 lipca 2013 r.

  Na grudniowej sesji radni przyjli uchwa w sprawie wysokoci opat za wywz mieci

  w gminie wiecie.

  Do tej pory wygldao to tak, e

  waciciele domw jednorodzin-

  nych, wsplnoty, spdzielnie i za-

  rzdcy blokw wybierali na wasn

  rk firm, ktra ma odbiera odpa-

  dy komunalne. W lipcu ubiegego

  roku prezydent RP podpisa zmian

  ustawy o utrzymaniu czystoci i po-

  rzdku w gminach. Zgodnie z nowy-

  mi przepisami teraz to samorzdy

  wezm na siebie ten obowizek.

  Od 1 lipca 2013 r. mieszkacy

  nie bd ju paci za wywz mieci

  przedsibiorstwom, ale gminie, w

  zwizku z czym zostanie wprowa-

  dzona nowa opata lokalna.

  Wzrosn koszty

  Zgodnie z ustaw, wszystkie od-

  pady musz podlega segregacji lub

  unieszkodliwieniu, co wie si

  Ulica Miodowa ju

  gotowa

  Radzili o podatkach

  i opatach

  Zaledwie ptora miesica trwaa

  budowa odcinka ulicy Miodowej

  do ulicy Wojska Polskiego. Prace

  rozpoczto w poowie padzier-

  nika i zakoczono pod koniec

  listopada.

  W ubiegym roku przeduono

  ul. Miodow do ul. Laskowickiej,

  gdzie pobudowano rondo. Licz-

  cy 900 metrw odcinek koczy

  si na skrzyowaniu z ul. Jesio-

  now. Kolejny, 200-metrowy

  odcinek poczy ul. Miodow

  z ul. Wojska Polskiego w Morsku,

  niedaleko Nowego Szpitala.

  W tym miejscu powstao rwnie

  rondo. Budowa kosztowaa 1 mln

  31 tys. z, z czego 30 procent

  stanowi dotacja z Narodowego

  Programu Przebudowy Drg

  Lokalnych, czyli tzw. schetyn-

  wek. Na przedueniu ul. Mio-

  dowej zyskaj zarwno miesz-

  kacy, jak i kierowcy. Pierwsi, bo

  zmniejszy si ruch samochodw

  na ul. Wojska Polskiego, a dru-

  dzy, bo szybciej i atwiej dotr

  z ul. Laskowickiej do obwodnicy

  wiecia i drogi krajowej nr 91

  (dawnej jedynki).

  Podczas listopadowej sesji radni

  podjli uchway w sprawie wyso-

  koci podatku od nieruchomoci,

  podatku rolnego i opaty za po-

  siadanie psa. W 2013 r. podatek

  od nieruchomoci wzronie,

  w porwnaniu z obecnym ro-

  kiem, rednio o 4-5 proc. Nie

  zmieni si opata za posiadanie

  psa i tak jak dotychczas, bdzie

  wynosia 60 z rocznie.

  Od przyszego roku za 1 m kw.

  powierzchni uytkowej w budyn-

  kach mieszkalnych zapacimy

  60 gr, w budynkach, w ktrych

  prowadzona jest dziaalno gos-

  podarcza 20,50 z, w pozostaych

  budynkach wykorzystywanych

  na potrzeby gospodarstw domo-

  wych 1,85 z, od 1 m kw. powierz-

  chni uytkowej garay wolnosto-

  jcych 6 z, w budynkach letnis-

  kowych 6,90 z, natomiast w po-

  zostaych budynkach nie wyko-

  rzystywanych do prowadzenia

  dziaalnoci gospodarczej 6,75 z

  za 1 m kw.

  Podstaw obliczenia podatku

  rolnego jest rednia cena skupu

  yta, podana przez Gwny Urzd

  Statystyczny. Za pierwsze trzy

  kwartay tego roku wyniosa ona

  75,86 z za kwintal. W gminie

  wiecie obniono cen do 52 pro-

  cent stawki ustawowej do 36 z

  za kwintal. W stosunku do 2012 r.

  podatek rolny wzronie o 2,86

  proc.

  W wyniku uchway podjtej przez

  Rad Miejsk w wieciu podatek

  rolny za 1 ha przeliczeniowy wy-

  niesie 90 z, a dla pozostaych

  gruntw za 1 ha fizyczny bdzie

  on wynosi 180 z. To jeden z naj-

  niszych podatkw rolnych w

  kraju.

 • wiednio dopilnowani mog zako-

  czy, adekwatny do wieku, poziom

  edukacji. Gdyby organy odpowie-

  dzialne za waciwe funkcjonowanie

  rodziny szybciej reagoway, nie

  byoby takich przypadkw, e trafia

  do nas 18-latek majcy ukoczone

  tylko cztery klasy podstawwki. Jak

  kto taki, ma si pniej odnale na

  rynku pracy? Oczywiste jest, e nie

  znajdzie nigdzie legalnej pracy i pr-

  dzej czy pniej, by zdoby pieni-

  dze, popeni jakie przestpstwo.

  Nie chc nikogo usprawiedliwia.

  Pokazuj tylko pewien prosty, po-

  wtarzalny mechanizm.

  Kryminologia od dobrych stu lat

  prbuje sobie odpowiedzie na pyta-

  nie: czy czowiek rodzi si przestp-

  c, czy te dopiero si nim staje, na

  skutek zaistnienia okrelonych

  czynnikw.

  - Jak mona mie normalny

  obraz wiata, gdy w wieku 3-4 lat

  byo si przykutym acuchem do

  pieca, aby nie przeszkadza rodzi-

  com? Andrzej Swakowski opisuje

  dziecistwo jednego z wychowan-

  kw. - W takim umyle od najmod-

  szych lat generuj si agresja i wia-

  domo, e trzeba liczy na samego

  siebie. Dlatego w pniejszym okre-

  sie, gdy rodzice nie zaspokajaj pod-

  stawowych potrzeb, taki chopak

  bierze sprawy w swoje rce.

  Nie ma butw, wic idzie do skle-

  pu, albo na targowisko i je kradnie.

  Jest godny kradnie jedzenie w

  markecie. Nie bez znaczenia w tym

  wszystkim jest presja rodowiska

  i konsumpcyjny model ycia.

  - Gdy nie mona kolegom z klasy

  zaimponowa now komrk czy

  laptopem, prbuje si innych me-

  tod, majcych wzbudzi uznane gru-

  py rwienikw analizuje zjawisko

  dyrektor nowskiego poprawczaka.

  - Najatwiej osign to robic co

  zego, przed czym inni maj opory.

  To nieco uproszczony schemat, ale

  zasadnicze elementy s stae. aden

  z naszych chopakw nie mia nor-

  malnego dziecistwa. Wielu powiela

  yciorys swoich rodzicw lub star-

  szego rodzestwa.

  Jeden z chopcw nawet urodzi

  si w wizieniu. O yciu za kratami

  wie wicej ni o tym, co powszechnie

  nazywane jest normalnoci. To ca-

  kiem zrozumiae, biorc pod uwag,

  e zarwno krg najbliszych krew-

  nych, jak i znajomych stanowi lu-

  dzie z marginesu. Wyrwa si z tego

  rodowiska nie jest atwo. Potrzeba

  wiele samozaparcia.

  Zwyky dzie

  Rytym ycia zakadu, ktrego ko-

  lorowe wntrza stanowi niezwyky

  kontrast dla widzianej z zewntrz

  surowej bryy, otoczonej drutem

  kolczastym, przebiega wedug usta-

  lonego schematu.

  Pobudka o godz. 6.00. Do godz.

  8.00 jest czas na toalet, zrobienie

  porzdku w pokoju i niadanie. Po-

  tem do 15.00 s zajcia w szkole lub

  warsztatach, pozwalajcych pozna

  fach murarza, stolarza, introliga-

  tora, lusarza lub kucharza. Konkre-

  tne umiejtnoci maj sta si prze-

  pustk do lepszego ycia. Od 15.00

  do 22.00 to czas wolny.

  Wanym elementem wychowaw-

  czym jest sport, uczcy samodyscy-

  pliny, szacunku do drugiego czo-

  wieka i wreszcie zasad majcych

  niebagatelne znaczenie w pniej-

  szym przestrzeganiu norm. W przy-

  szym roku wychowankowie docze-

  kaj si dwch nowych boisk, a w

  pniejszym okresie take, budowa-

  nej obecnie, sali sportowej. Chtni

  mog rozwija swoje pasje w koach

  zainteresowa np. dziennikarskim,

  kulinarnym, plastycznym, modelar-

  skim, komputerowym.

  W harmonogramie zaj jest te

  czas na spotkanie z psychologiem.

  Nie wszyscy spord 21 wychowan-

  kw, przebywajcych obecnie w za-

  kadzie w Nowem, uczestniczyli

  w poprzednich placwkach w pro-

  cesie resocjalizacji. W ramach jed-

  nostki wydzielono dwie grupy

  readaptacyjne. Tworz je chopcy

  nie podejmujcy w pocztkowym

  okresie pobytu adnej wsppracy

  z wychowawcami. To najtrudniejsze

  przypadki.

  Wprawdzie zakad ma charakter

  zamknity wszystkie zajcia pro-

  wadzone s na terenie placwki za

  - W kadym czowieku mona doszuka si dobra, ktre warto pielgnowa uwaa Andrzej

  Swakowski, dyrektor Zakadu Poprawczego w Nowem, do ktrego trafiaj szczeglnie trudni

  wychowankowie.

  14 stycze 2013 www.oksir.euspoeczestwo

  osoby zajmujce si resocjalizacj

  tych modych ludzi, czuj szczegln

  odpowiedzialno. Bywa jednak, e

  mimo najlepszych chci, pokazanie

  innej drogi yciowej jest niemo-

  liwe.

  - Czy mona zmieni 19-letniego

  czowieka trafiajcego do nas na trzy

  miesice? pyta retorycznie Swa-

  kowski. - Chyba nikt nie ma zudze,

  e jest to ju uksztatowana osobo-

  wo i w zasadzie niewiele mona

  w tym przypadku zrobi. Oczywicie

  zawsze warto si stara, ale jeli sam

  nie chce czego zmieni w swoim

  postpowaniu, nie zrozumie, e jest

  inne ycie ni to za kratami, na nic

  si zdadz rozmowy z psychologiem,

  pedagogiem i wychowawc.

  Licz sam na siebie

  O ile przed 30 laty sdy dla nie-

  letnich nierzadko zbyt pochopnie

  decydoway o umieszczaniu w po-

  prawczakach, o tyle teraz, zdaniem

  Swakowskiego, robi to zbyt rzadko.

  Stopie demoralizacji pogbia si

  z kad kolejn dekad. Idzie nie

  tylko o resocjalizacj.

  - Zakad daje szans na ukocze-

  nie szkoy przekonuje dyrektor.

  - Za naszymi murami dziaaj pod-

  stawwka, gimnazjum i szkoa za-

  wodowa, w ktrej uczniowie mog

  ksztaci si w piciu zawodach, nie

  mwic ju o kursach, jakie propo-

  nujemy w ramach praktyk. Odpo-

  latach 80. sdy

  znacznie czciej

  orzekay w sto-

  sunku do nielet-Wnich, ktrzy za-mali prawo, o umieszczeniu w zaka-

  dzie poprawczym. Mona tam byo

  trafi nawet za drobne przestp-

  stwa.

  - Sporo byo chopakw z pou-

  dnia Polski, wobec ktrych stoso-

  wano taki rodek wychowawczy

  z powodu np. kradziey gobi. Cz-

  sto byli to chopcy bez kryminalnej

  przeszoci wspomina Andrzej

  Swakowski. - Dzisiejsi wychowan-

  kowie zwykle ju wieku 16 lat posia-

  daj grub kartotek, nierzadko

  pen powanych przestpstw.

  Zakad Poprawczy w Nowem to

  placwka o zaostrzonym rygorze,

  jedyna tego typu w kraju. To wanie

  tam umieszczani s modzi ludzie,

  w ktrych tkwi najgbsze pokady

  buntu, agresji, negacji ustalonych

  norm spoecznych. Prawie kady ma

  na koncie kilka ucieczek z innych

  zakadw poprawczych o mniejszym

  rygorze.

  Nowe to czsto ostatni etap przed

  powrotem do spoeczestwa lub

  wizieniem. Jeli nie zrozumiej, e

  nie s w stanie narzuci wiatu was-

  nych norm, lecz musz si podpo-

  rzdkowa tym ju istniejcym,

  zwykle kocz tak, jak ich bracia lub

  ojcowie. W zakadzie karnym.

  To gwny powd, dla ktrego

  PILNIK w bananie

  Andrzej Swakowski zetkn si zarwno z ludzk brutalnoci, ktra uksztatowaa wychowankw zakadu poprawczego, ich yciowymi sukcesami

  i porakami, jak i wymylnymi sposobami ucieczek FOT. ANDRZEJ BARTNIAK

 • 15stycze 2013www.oksir.eu spoeczestwo

  ZOWN IAZOWN IAPODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDW

  BADANIA POJAZDW DO 3,5 T.

  BADANIA NAPDW 4X4

  BADANIA MOTOCYKLI, PRZYCZEP,

  CIGNIKW ROLNICZYCH

  ZAPRASZAMY

  PON-PT 8.00-20.00

  S0B 8.00-16.00

  UL. WOJSKA POLSKIEGO 72a, TEL./FAX 52 32307034, www.wozownia.com.pl

  WOJSKA POLSKIEGO

  ZOWNIA

  ZOWNIA

  Jako i solidno

  Rozmowa z Marlen obock, wspwacicielk Stacji Kontroli Pojaz-

  dw Wozownia w wieciu.

  Kiedy wchodzi si do budynku, od razu rzuca si w oczy gustownie

  urzdzone biuro. To pierwsza stacja w wieciu, ktra ma taki standard.

  I na pewno jedna z nielicznych w regionie. Stawiamy na jako wiadczo-

  nych usug, ale te na wygod naszych klientw. Klient, ktry zostawi tu

  samochd, moe usi w holu, napi si kawy i przejrze gazety lub

  wybra si na zakupy do pobliskiego Tesco, Bricomarche czy Multiboksu.

  Nasz pracownik po skoczonym przegldzie odstawi auto na parking przy

  stacji i bdzie tam ono czekao na waciciela.

  Ale komfort to jedno, a zadowolenie klienta z usug to drugie. Dlatego

  zatrudniamy wysokiej klasy fachowcw, dysponujemy rwnie

  nowoczesnym sprztem. Wykonujemy peen zakres bada pojazdw do

  3,5 tony, a take pojazdw po raz pierwszy rejestrowanych w kraju,

  samochodw po kolizji drogowej, takswek i samochodw nauki jazdy, jak

  rwnie cignikw rolniczych, przyczep i motocykli.

  Zaley nam na tym, eby w Wozowni klienci czuli si wygodnie, komfor-

  towo i byli zadowoleni z jakoci usug.

  Skd nazwa Wozownia?

  Kiedy garaowano tu lokomotywy. Kiedy kupilimy ten budynek, wsplnie

  z Henrykiem, moim mem, zastanawialimy si, jak nazw nada Stacji

  Kontroli Pojazdw. Doszlimy do wniosku, e Wozownia bdzie jak

  najbardziej odpowiednia, bo czy histori ze wspczesnoci. Kiedy

  budynek suy parowozom, a dzi wozom nieco innego rodzaju.

  Dziaamy od koca listopada. Na uroczystoci gocilimy wadze miasta.

  Mimo tak krtkiego czasu jest to miejsce coraz chtniej odwiedzane przez

  klientw.

  Budynek jest spory. Czy powstanie tu co jeszcze?

  Mamy jeszcze lokale do wynajcia o powierzchni od 20 do 130 m kw.

  Lokalizacja jest bardzo dobra, jest tu spokj, cisza, dysponujemy

  parkingiem wszystko to stwarza doskonae warunki do uruchomienia

  w budynku sklepu, gabinetw lekarskich czy firm usugowych. Jestemy

  otwarci na oferty.

  Reklama

  dobre sprawowanie mona jednak

  otrzyma przepustk lub urlop. To

  jedna z najwyszych form nagrody.

  Wyej w hierarchii stoi tylko przed-

  terminowe zwolnienie, o ktre mog

  wnioskowa np. rodzice. Ch sp-

  dzenia choby jednego dnia z kole-

  gami lub dziewczyn s siln moty-

  wacj. Niestety, czasami po opusz-

  czeniu murw puszczaj hamulce.

  - Nie s to czste przypadki, ale

  niektrzy w tym czasie popeniaj

  jakie drobne przestpstwa przy-

  znaje Andrzej Swakowski. - Zwykle

  zdarzaj si one tym najmodszym.

  Penoletni wiedz, e mog zosta

  potraktowani przez sd jako recydy-

  wici i trafi do normalnego zakadu

  karnego. Nie wszystkim si to u-

  miecha.

  To nie pic

  Wracajcy z przepustki zawsze

  s dokadnie kontrolowani. Mimo

  to, zdarzaj si prby przemycenia

  narkotykw. Zwykle jest to marihu-

  ana. Szczegowy przegld przecho-

  dz te paczki przychodzce do

  wychowankw. Jeli s to artykuy

  spoywcze, zwykle s przepakowy-

  wane.

  Nawet jogurty przelewa si do

  innych pojemnikw. Te rodki os-

  tronoci maj swoje uzasadnienie

  jaki czas temu wanie w kubku

  z jogurtem znaleziono woreczek

  z marihuan. Stranicy musz zwra-

  ca uwag nawet na owoce. Zdarzy

  si ju banan z ukrytym wewntrz

  pilnikiem, majcym posuy do

  przecicia krat. Owoc dotar do

  adresata, ale ju bez wsadu.

  Po ukoczeniu 21 roku ycia lub

  nieco wczeniej, jeli sd nie posta-

  nowi inaczej, wychowankowie e-

  gnaj si z poprawczakiem. Podo-

  bnie jak opuszczajcy domy dziecka,

  otrzymuj wyprawk majc pomc

  w stawianiu pierwszych krokw na

  wolnoci. Nie zawsze s to pienidze

  dane do rki, bo te rzadko speniaj

  swoj rol. Znacznie wicej korzyci

  przynosi np. opacenie mieszkania

  przez orodek pomocy spoecznej.

  W aden sposb nie rozwizuje to

  jednak problemw, z jakimi musz

  si zmierzy, opuszczajc mury po-

  prawczaka. Pitno bujnej przeszo-

  ci czyni ich przegranymi w oczach

  wikszoci pracodawcw. Dlatego

  nierzadko szczytem moliwoci jest

  praca na tzw. umow mieciow.

  Znacznie czciej jest to praca na

  czarno.

  - Jedn z szans jest wyjazd za

  granic uwaa Swakowski. - Po

  pierwsze zrywaj w ten sposb kon-

  takt ze rodowiskiem, z ktrego si

  wywodz, a po drugie, mimo wszys-

  tko, atwiej tam znale legaln pra-

  c, pozwalajc utrzyma rodzin.

  W polskich warunkach bywa to

  trudne.

  Chopcy lubi si chwali swoimi

  sukcesami e maj prac, on,

  dziecko.

  - Kady taki przypadek naga-

  niamy zaznacza dyrektor. - Robi-

  my apel i czytamy przysany list.

  A poniewa czasami s to chopcy,

  ktrych pamitaj, wiedz, e to nie

  aden psychologiczny pic. Chcemy,

  aby naprawd uwierzyli, e im te

  moe si uda. Bywa, cho ju rza-

  dziej, e byli wychowankowie nas

  odwiedzaj, aby opowiedzie o tym,

  jak si im wiedzie. Pozwalamy im

  spotka si z grup, aby opowiedzie-

  li w jaki sposb tego dokonali. To

  najlepsza terapia, jak moemy

  zafundowa tym chopcom. Musz

  wierzy, e ich los nie zosta jeszcze

  przesdzony.

  Chocia nie do wszystkich pasuje

  to stwierdzenie. Niektrzy do tego

  stopnia nie wyobraaj sobie ycia

  na wolnoci, bd te s do niego tak

  nieprzystosowani, e z poprawczaka

  trafiaj wprost do wizienia. Czy ich

  przypadki mog dowodzi tezy

  o dziedziczeniu cech patologicz-

  nych? O tym, e s ludzie, w ktrych

  nie ma nawet odrobiny dobra?

  - Wierz, e w kadym, nawet naj-

  gorszym przestpcy, mona doszu-

  ka si dobra przekonuje Andrzej

  Swakowski. - Rzecz w tym, e czasa-

  mi jest ono bardzo gboko zako-

  pane i nie zawsze ten kto pozwala

  na to, aby dotrze od tych pokadw.

  ANDRZEJ BARTNIAKterazswiecie@oksir.com.pl

  Od godz. 8.00 do 15.00 trwaj zajcia w szkole i warsztatach. Wychowankowie ucz si fachu stolarza, murarza, introligatora,

  lusarza lub kucharza FOT. ANDRZEJ BARTNIAK

 • 16 stycze 2013 www.oksir.euspoeczestwo

  Lubi gobki,

  tskni za

  krewetkami

  - Wtedy nie mylaem jeszcze

  o tym, jak o wielkiej mioci. Oboje

  bylimy w zwizkach zdradza Ma-

  ciej. - Poza tym wiedziaem, e jeli

  miaoby z tego by co wicej ni

  tylko przyja, to Chi-Huan musi

  pozna i polubi Polsk. Obawiaem

  si te, jak zniesie nasz zim. Nie

  wiedziaem czy przywyknie do ta-

  kich temperatur. Dla Azjatw, przy-

  zwyczajonych do ciepego, wilgot-

  nego zwrotnikowego klimatu, to og-

  romna i niezbyt przyjemna od-

  miana.

  Rodzinnie jak na

  Tajwanie

  Chi-Huan nie kryje, e w 1996 r.

  o Polsce nie wiedziaa prawie nic.

  Wyjtek stanowiy nazwiska, znane

  caemu wiatu Chopin, Kopernik

  czy Wasa. Zwaszcza ten ostatni

  budzi na Tajwanie ogromne zainte-

  resowanie.

  - To niezwyke, e prosty robot-

  nik zosta prezydentem mwi.

  - Takie rzeczy zdarzaj si rzadko.

  Duo si u nas o tym mwio.

  Podobnie jak Europejczycy nie

  odrniaj kultur poszczeglnych

  pastw Azji, tak samo Azjatom pa-

  stwa europejskie, zwaszcza te mniej

  znane, zlewaj si w jedn cao.

  Po dwch miesicach od powrotu

  Macieja Koszura z tajwaskiego

  kontraktu, Chi-Huan wybraa si

  w dug podr po Europie. Na

  trasie wycieczki znalaza si rwnie

  Polska. Bdc w wieciu poznaa

  krewnych swojego przyszego ma.

  - Podobao mi si, e podobnie

  jak na Tajwanie, bardzo wana jest

  Zapewne nigdy nie dotaraby do

  Polski, a tym bardziej do wiecia,

  gdyby nie jej m Maciej Koszur.

  Poznali si na Tajwanie w 1996 r.,

  gdzie Maciej, jako mody inynier,

  pracowa przy uruchomieniu ma-

  szyny papierniczej w tamtejszych

  zakadach. Chi-Huan zobaczy po

  raz pierwszy w restauracji, gdzie

  jadaa witeczn kolacj ze swoimi

  pracownicami. Niezwykle sympaty-

  czna Azjatka, przedstawiona mu

  przez wspln znajom, mocno za-

  pada w pamici Macieja.

  rudno okreli doka-

  dn liczb Tajwaczy-

  kw yjcych w Polsce.

  Wyczajc studentw,

  ktrzy po zakoczeniu Tnauki wrc do ojczyzny, jest to

  najwyej kilkadziesit osb. W zde-

  cydowanej wikszoci kobiety, ktre

  wyszy za Polakw. Wszyscy zje-

  daj si raz w roku na spotkanie,

  za kadym razem odbywajce si

  w innym miecie. Trzy lata temu,

  mieszkajca w wieciu Chi-Huan,

  organizowaa takie w Chemnie.

  - Najbardziej baam si

  rozki z rodzin i zimna

  zdradza Chi-Huan, ktra

  przed kilkunastu laty

  zdecydowaa si

  przeprowadzi z odlegego

  Tajwanu do wiecia.

  Chi-Huan i Maciej Koszurowie z crkami Victori Wei-Hsin i Dian Wei-Ting FOT. ANDRZEJ BARTNIAK

  Reklama

  wit wypenionych radoci i mioci,

  nioscych spokj i odpoczynek

  Nowego Roku speniajcego wszelkie marzenia,

  penego optymizmu, szczcia i powodzenia

  Mieszkacom i Przyjacioom Gminy Nowe

  ycz

  Burmistrz Nowego Przewodniczcy Rady Miejskiej

  Czesaw Woliski Marek Somiski

  Wesoych wit

 • 17stycze 2013www.oksir.eu spoeczestwo

  rodzina, wizi midzy krewnymi

  podkrela. - Dzieci szanuj rodzi-

  cw, czsto si z nimi spotykaj.

  U nas to normalne, ale nie w kadym

  kraju wyglda to podobnie. Pod tym

  wzgldem Polska spodobaa mi si

  od razu.

  Dobre wraenie robili na niej

  te przypadkowi ludzie, spotykani

  w czasie podry. Znacznie bardziej

  otwarci ni zwykle bywaj Azjaci

  w stosunku do nieznajomych. Pol-

  ska urzeka j te jako kraj widziany

  oczami turystki, poznajcej jego

  najpikniejsze zaktki.

  Kilka rzeczy j jednak zaskoczyo

  i w jakim stopniu dziwi do dzi.

  - Na Tajwanie, jeli kto robi im-

  prez, to zaprasza goci do restau-

  racji objania rnice kulturowe.

  - Tutaj wszyscy zwykle spotykaj si

  w domu. Czasami to nie jest ze, ale

  my dom traktujemy inaczej. Tak

  samo jest z jedzeniem. W Azji wi-

  kszo ludzi je poza domem. Kobiety

  nie maj czasu i siy na gotowanie.

  Lepiej jest zje na miecie.

  Nie byy to jednak odmiennoci

  mogce zniechci j do zamieszka-

  nia w Polsce. Zanim to nastpio,

  musiaa zda jeszcze jedn cz

  egzaminu. Przetrwa zim. Test

  przesza w USA, gdzie przez jaki czas

  mieszkaa z polskim narzeczonym.

  - To by stan Wisconsin i zima

  taka, jak u nas wspomina Maciej.

  - Metr niegu i kilkanacie stopni

  mrozu. Mimo to Chi-Huan udao si

  zaaklimatyzowa w tych nieatwych

  warunkach.

  W 1998 r. narzeczeni wzili lub

  i zamieszkali w wieciu.

  - Miasto przypominao mi troch

  moje rodzinne strony, w ktrych te

  jest wielka fabryka papieru mwi

  Chi-Huan.

  Po czterech latach przysza na

  wiat pierwsza crka. Otrzymaa

  dwa imiona, polskie i chiskie.

  Victoria Wei-Hsin urodzia si na

  Tajwanie.

  - Tego dnia w szpitalu byo chyba

  z 50 noworodkw, ale wszyscy pra-

  cownicy i pacjenci przychodzili ogl-

  da tylko j. Ludzie w szpitalu za-

  chwycali si i zastanawiali, dlaczego

  ma takie nietypowe rysy twarzy

  Chi-Huan mieje si wspominajc

  ten moment.

  Victoria oraz jej modsza siostra

  Diana Wei-Ting uchodz w Polsce za

  typowe Azjatki. Pikne, gste, lni-

  ce czarne wosy i skone oczy nie

  pozostawiaj adnych zudze co do

  ich pochodzenia. Co ciekawe, gdy s

  na Tajwanie, mao kto odbiera je

  w ten sposb. Tam uchodz raczej za

  Europejki. S zbyt mao azjatyckie

  jak na chiskie standardy.

  Jzykowy zawrt gowy

  Tajwan, lecy na wyspie na

  Oceanie Spokojnym, oddzielonej od

  Chin kontynentalnych cienin,

  wci nie jest uznawany przez

  wikszo krajw jako samodzielne

  pastwo. W tym take Polsk, ktra

  wprawdzie nie utrzymuje z nim

  stosunkw dyplomatycznych, ale ze

  wzgldu na wspprac handlow,

  Chi-Hun wada zarwno manda-

  ryskim, jak i tajwaskim. W roz-

  mowach z rodzin lub starszymi na

  Tajwanie zwykle uywa tego drugie-

  go. Jeszcze bardziej skomplikowane

  jest to w domu Koszurw, gdzie na

  co dzie rodzina porozumiewa si

  trzema jzykami: polskim, chiskim

  i angielskim. Zanim Chi-Huan

  nauczya si polskiego rozmawiaa

  z Maciejem po angielsku. Zreszt

  jeszcze teraz wszystkie trudniejsze

  kwestie wyjaniaj sobie po angiel-

  dzie maj styczno z chiskim,

  pobyt u rodziny, midzy kuzynos-

  twem, nie jest adnym problemem.

  Wyjazdy do ojczyzny niezwykle ceni

  sobie take Chi-Huan, silnie zwiza-

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.