Top Banner
TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY
39

TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Feb 22, 2016

Download

Documents

gur

TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY. Hlavnou úlohou tepelných izolácií je zabrániť úniku tepla všetkými časťami stavby (stenami, podlahami, stropmi či strechami) a stabilizovať teplotu v interiéri . zvýšenie povrchovej teploty stien a tým zvýšenie tepelnej pohody - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Page 2: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Hlavnou úlohou

tepelných izolácií je zabrániť úniku tepla

všetkými časťami stavby (stenami, podlahami,

stropmi či strechami)

a stabilizovať teplotu v interiéri.

Page 3: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Dodatočným zateplením môžeme získať : zvýšenie povrchovej teploty stien a tým zvýšenie tepelnej

pohody

zníženie spotreby energie na vykurovanie až o 30%

odstránenie plesní v chladných kútoch

odstránenie zatekania pri oknách, strešných plášťoch, obvodových múroch

ochrana výstuže v stykoch pred koróziou pri betónových konštrukciách

zvýšenie tepelnej stability budov voči kolísaniu vonkajšej teploty

Page 4: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

TYPY TEPELNOIZOLAČNÝCH MATERIÁLOV: izolácie na báze ropných produktov

minerálne izolácie

izolácie rastlinného pôvodu izolácie živočíšneho pôvodu

izolácie z drevnej suroviny

Page 5: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

1. IZOLÁCIE NA BÁZE ROPNÝCH PRODUKTOV

■ Expandovaný polystyrén (EPS)

■ Extrudovaný polystyrén (XPS)

■ Penový polyetylén (PPE)

■ Penový polyuretán (PUR)

Page 6: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Expandovaný polystyrén (EPS)

• vyrába sa tavením a spenením vo forme blokov

• ohrevom sa dokončuje expanzia spojená so zlepením guľôčok do celistvého bloku

• bloky sa ďalej režú na dosky alebo iné tvary o určitých hrúbkach

• Zatiaľ najnovším typom EPS je šedý polystyrén s prídavkom uhlíkových nanočastíc.

• označenie výrobkov z polystyrénu

http://www.youtube.com/watch?v=rvmZiO_Fp98

Page 7: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Vlastnosti expandovaného polystyrénu ESP

izolačné vlastnosti rozmerová stálosť

nízka nasiakavasť

recyklovateľnosť

efektívna akustická izolácia

cenová dostupnosť

jednoduchá manipulácia

nízka objemová hmotnosť

vysoká pevnosť v tlaku a ohybe

Page 8: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Expandovaný polystyrén – EPS ( biely)

Page 9: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Šedý polystyrén

Page 11: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Extrudovaný polystyrén (XPS) –

- vyrába sa technológiou ,obdobne ako expandovaný polystyrén

- výroba je o dosť zložitejšia ako ESP /Expandovaný polystyrén/

- vyššia cena oproti ESP

- má nízku nasiakavosť

- má vyššiu stálu pevnosť

Page 12: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Využitie XPS

• izolácia striech a základov stavieb

• bytové stropné doplnky

Page 13: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Extrudovaný polystyrén- XPS

Page 14: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY
Page 15: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Penový polyuretán PUR – • patria k najnovším izolačným materiálom• najznámejšie sú montážne polyuretánové

peny v striekacích aparátoch

rozlišujeme 2 druhy polyuretánu :• mäkký polyuretán - ortopedický matrac

/molitán/ • polyuretánová pena

Page 16: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Využitie PUR

• dodatočné doizolovanie otvorových

konštrukcií, kde do vzniknutého montážneho

otvoru vstrekneme nenapenenú látku, ktorá

zreaguje s okolitým vzduchom a potom vyplní

otvor,kde po určitom čase dosiahne pružnosť

Page 17: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Ukážka panelu penovej izolácie PUR, ktorý je vybavený povrchovou Al-fóliou

Page 18: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Penový polyetylén PPE■ Vyrába sa vytlačovaním (extrúziou) taveného polyetylénu, ktorý je sýtený plynom

■ Tento materiál má dobrú flexibilitu a veľmi ľahko ho upravíme na požadovaný rozmer

■ Nevýhodou je jeho vyššia cena

Page 19: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Využitie PPE

• útlmová fólia (s hrúbkou 5 mm) ako pružná na elimináciu krokového hluku a vŕzgania vzniknutého trením dvoch tvrdých vrstiev

• obalová fólia v rôznych priemyselných odvetviach : ako obalová technika...... napr: nábytok , elektrotechnika a pod.

Page 20: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

2. MINERÁLNE IZOLÁCIE Vyrábajú sa tavením hornín, najčastejšie ide o čadič alebo kremeň, podľa východiskových surovín sa potom jedná o kamennú alebo sklenú vlnu. Kamenná vlna vzniká tavením čadiča. Dodáva sa v rolkách alebo doskách.

■ Minerálna pena alebo tzv. penové sklo

■ Expandovaný minerál

■ Minerálna vlna

Page 21: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Minerálna pena/penové sklo • je to anorganický pórovitý materiál

• vyznačuje sa vysokou pevnosťou v tlaku

• je nenasiakavý, biologicky stabilizovaný

• nehorľavosť, extrémne teploty od -260 až do +430 °C

• jeho nevýhodou je však vysoká cena

• Používa sa vo forme štrku alebo dosiek

• Penové sklo - Vyrába sa zo špeciálneho hlinitosilikátového skla, rozomletého na prášok a zmiešaného s veľmi jemným uhlíkovým prachom. Zmes je v oceľových formách v tunelovej peci zohriata na cca 1000 °C. Oxidáciou uhlíka na plyn CO2, sa vytvorí z taveniny pena a zvýši jej objem. Využíva sa hlavne na izoláciu podláh a striech.

Page 22: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Expandovaný minerál (perlit)

Expandovaný perlit sa vyrába tepelným spracovaním horniny sopečného pôvodu – perlitu

má chemické zloženie a vlastnosti podobné ako sklo

je chemicky neutrálny, nehorľavý, odolný proti mrazu, objemovo stály

používa sa ako sypaná izolácia, ktorá dobre vypĺňa tvar

je však nasiakavý vodou, takže má obmedzené možnosti použitia (používa sa najmä ako prísada do omietok a mált)

Page 23: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY
Page 24: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Minerálna vlnaRozdeľuje sa na:1. Sklená minerálna vlna (základná surovina recyklované sklo a kremičitý piesok)

2. Kamenná minerálna vlna (vyrába sa tavením čadiča, je tuhšia ako sv)

• najrozšírenejší tepelno-izolačný materiál na Slovensku

• vyrába sa tavením pri teplote 1350 až 1400 °C a roztavená zmes sa rozvlákňuje na odstredivých bubnoch

• na letiace vlákno sa nanáša vodný roztok spojiva živice a silikónového oleja

• izolačné vlákna sa potom vrstvia do koberca

• na konci výrobného procesu sa výrobky povrchovo upravujú alebo sa balia do balíkov s PE fóliou

Page 26: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Minerálna vlna je jednou z najpoužívanejších izolácií. Jej častou aplikáciou u nás sú izolácie striech.

• izolácia v konštrukciách šikmých striech až po zaťažované izolácie v podlahách a plochých strechách

• požiarna izolácia budov a technologických zariadení

• akustická izolácia

Page 27: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

3. IZOLÁCIE RASTLINNÉHO PÔVODU

Celulózové vlákna - recyklovateľný papier

Slama - prírodný produkt

Ostatné rastlinné vlákna - bavlna, sisal, kokosové vlákno, ľanové vlákno a pazderie

Page 28: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Celulóza – Celulózové tepelno-izolačné materiály sa vyrábajú z

recyklovaného novinového papiera. Roztrhaný novinový

papier je zmiešaný s prísadami, ktoré zaisťujú jeho odolnosť proti

škodcom, plesniam, hnilobe a ohňu. Izolácia je aplikovaná

fúkaním.

Konope – Jeho najväčšou prednosťou je rýchla obnoviteľnosť – rastie oveľa rýchlejšie než drevo. Z

vlákien tejto rastliny sú vyrábané tepelno-izolačné dosky.

Page 29: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

FÚKANÉ TEPELNÉ IZOLÁCIE

http://www.fukana-izolacia.sk/proces-vyroby-celulozovej-izolacie/

Page 30: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Celulózová izolácia je aplikovaná fúkaním, je ňou možné vyplniť akékoľvek, aj ťažko dostupné dutiny.

Page 31: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

c) Slama - je jeden z najbežnejších stavebných aj tepelno-izolačných materiálov našich predkov a jej obľuba v súčasnosti opäť rastie. Používa sa ako súčasť nepálených tehiel, prípadne hlinených omietok, ako strešná krytina, tepelná izolácia.

Page 32: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Tepelná izolácia zo slamy, ktorá slúži zároveň aj ako výplň drevenej rámovej konštrukcie

Page 33: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

4. IZOLÁCIE ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU• Ovčia vlna - vyrába sa zložitým skladaním vlnoviek, vyformovaných z ovčieho rúna, ktoré sa mechanicky prichytia k nosnej sieťke z polypropylénu

• dokáže prijať vlhkosť zo vzduchu až do jednej tretiny svojho objemu a opäť ju vrátiť do ovzdušia

• prirodzene reguluje vlhkosť v miestnosti

Page 34: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

5. IZOLÁCIE Z DREVNEJ SUROVINY

■ je to izolačný materiál na báze drevených materiálov

■ vyrába sa rozvláknením drevených štiepok alebo odrezkov

■ výroba bez použitia prídavných lepidiel mokrým procesom

■ mimoriadne ekologické

■ odolnosť proti vlhkosti a pôsobeniu biologických škodcov

■ sú horľavé, takže zvyšujú riziko požiaru

■ zvýšenie požiarnej bezpečnosti – upravovanie výrobku

Page 35: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Drevovláknité dosky rozlišujeme :■mäkké drevovláknité dosky - vyrábané technológiou bez

lisovania■ tvrdé alebo polotvrdé - drevovláknité dosky - HDF

a MDF.

Page 36: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Cementovo - trieskové dosky• Materiál na báze drevených triesok a cementu na báze

horčíka

• Na dosiahnutie väčšieho tepelného odporu sa cementovo - trieskové dosky kombinujú s doskami z minerálnych vlákien alebo polystyrénu

Page 37: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

VYUŽITIE CEMENTOVO - TRIESKOVÝCH DOSÁK

• izolácia stien, stropov a obvodových múrov

• fasádny zatepľovací systém

• ako stratené debnenie stropných a vencových konštrukcií

Page 38: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY
Page 39: TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Korok sa získava z korkového dubu. Je odolný voči vlhkosti, hmyzu a hubám. Používa sa tiež ako zvuková kročajová izolácia