Top Banner

Click here to load reader

Tendencies2011 barometre

Jan 29, 2015

ReportDownload

 

  • 1. Tendncies delconsum meditic aCatalunya +

2. Tendncies del consummeditic a Catalunya 3. Tendncies del consum meditic a CatalunyaT.1RESILINCIA TANGIBLET.2XARXA ESTALVIT.3CREACI COMUNAT.4SOSTENIBILITAT RECOMPENSADAT.5MOBILITAT [email protected] FRUGALT.8SALUT CORRESPONSABLET.9ACTIVAMENTT.10 CONEIXEMENT AGREGAT 4. Tendncies del consummeditic a CatalunyaT.1 RESILINCIA TANGIBLELes noves formes derisc com lamenaamediambiental, els desastresnaturals i la crisi financeraglobal han generat unsentiment de vulnerabilitatentre els ciutadans.En conseqncia, escomencen a replantejarla seva forma deconsumir: reaccionenadoptant bens i serveis quebeneficin la comunitat local ique en reforcin la sevaidentitat; i que elspermetin confiar en larecuperaci, reactivar elconsum i fugiremocionalment de lesdificultats. 5. Tendncies del consummeditic a CatalunyaT.1 RESILINCIA TANGIBLEGRFIC 1Quan creu que sortirem de la crisi econmica? (% de respostes en cada categoria)Abans de 06-2011 1%Entre 06 i 12-2011 4% Durant 2012 28%Entre 2013 i 201548%Ms enll de 2015 19%Font: FUNDACC Barmetre 16 Bimensual Gen11-Feb11 6. Tendncies del consum meditic a Catalunya T.1 RESILINCIA TANGIBLETransition Towns:moviment per la creaci decomunitats autosuficients.Com a referent, TransitionTown Lewes a East Sussex(UK) ha impulsat 3iniciatives de localitzaci:OVESCo: generacidenergia solar propietat dela comunitat.Lewes Food Market:mercat setmanal on nomses troben productes locals.The Lewes Pound: monedaprpia per incentivar lescompres a botigues locals. http://vimeo.com/4678220 7. Tendncies del consum meditic a CatalunyaT.1 RESILINCIA TANGIBLEGRFIC 2GRFIC 3Evoluci consum de rdioEvoluci consum de revistes per idiomaper idioma (% penetraci sobre el total poblaci) (% penetraci sobre el total poblaci) 35%55%35% 50% 33% 49% (+5%)32% (-8%)45%47% 31%40%35% 29%30%28% (+10%) 30% (+31%) 27%26% 25%23% 25%20% 2008 2009 2010201120082009 20102011 Llegenda: ..en Catal..en Castell tendncia Font: El Barmetre de la comunicaci i la cultura FUNDACC 8. Tendncies del consum meditic a CatalunyaT.2XARXA ESTALVILevoluci tecnolgica i lacrisi fan que elsconsumidors comprin deforma ms racional imeditada, fent servirInternet per continuarconsumint a un cost msredut.La digitalitzaci delsmitjans, a ms de provocarque cada cop estiguemms hores encontacte amb elsmitjans, fa que en leradigital la distinci entreentretenir-se, relacionar-sei informar-se queditotalment difoses. 9. Tendncies del consummeditic a CatalunyaT.2 XARXA ESTALVIGRFIC 4 Evoluci temps de contacte amb els mitjans(mitjana de minuts al dia amb cada mitj)400360 (+7%) 336350300250200150100 59 (+40%) 50 42- 2008 200920102011..mitjans convencionals..InternettendnciaFont: Barmetre de la Comunicaci i la Cultura FUNDACC 10. Tendncies del consum meditic a CatalunyaT.2XARXA ESTALVIA day made of glass.La multinacional del vidreCorning ens proposa unavisi de futur en qu lessuperfcies comunes estransformen en sofisticatsdispositius electrnicsinteractius i connectats;que permeten a lusuarigestionar tot tipusdinformaci de formasenzilla i sense fissures entemps real tant si est http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38&feature=relatedtreballant, com de compreso relaxant-se. 11. Tendncies del consum meditic a Catalunya T.2 XARXA ESTALVIGRFIC 5 GRFIC 6Evoluci s dInternet abans de comprarEvoluci visites a webs de mitjans (% usuaris realitzen lactivitat de forma habitual)(% penetraci sobre el total Internautes)75%40% 35%65% 30%32% (+52%) 58% (+97%)25%55% 20%21%45%15%18% (+132%) 10%8%35% 5% 29%25%0% 20082009 2010 20112008200920102011Llegenda:... Consultes dinformaci (preus de...premsa generalista productes, destinacions turstiques, etc. ...premsa esportiva tendnciatendnciaFont: Barmetre de la Comunicaci i la Cultura FUNDACC 12. Tendncies del consummeditic a CatalunyaT.3 CREACI COMUNACreix el consumdinformaci ientreteniment en diferentsdispositius i la tecnologiapermet obtenir,generar icompartir fcilmentgrans volums dinformaci.Els consumidors volenparticipar i intervenir enels mitjans, sentint-senprotagonistes, fent-losseus. La creixentcomplexitat i infoxicacifa que els consumidorsdemandin agregadors decontinguts: envers elpunt daccs nic. 13. Tendncies del consummeditic a CatalunyaT.3 CREACI COMUNA GRFIC 7Evoluci s Xarxes Socials(% penetraci sobre el total Internautes)80%70%60%53% (+282%)50%40%30%20%14%10% 2008 20092010 2011 Llegenda:tendnciaFont: Barmetre de la Comunicaci i la Cultura FUNDACC 14. Tendncies del consummeditic a CatalunyaT.3 CREACI COMUNASocial Media 2011Dades sobre la revoluci deles xarxes socials: Les xarxes socials hansuperat la pornografiacom a activitat #1 aInternet Gaireb el 15% delsmatrimonis dels EstatsUnits al 2009 es vanconixer a les xarxessocials http://www.youtube.com/watch?v=uxzQPmrkCyM Cadascun dels 500milions dusuaris deFacebook genera unamitjana de 90 peces decontingut al mes. 15. Tendncies del consum meditic a CatalunyaT.3CREACI COMUNA GRFIC 8 GRFIC 9Evoluci participaci a Internet Evoluci s dInternet al mbil(% usuaris que participen habitualment a...) (% utilitzen el mbil per a ...) 50% 14% 45% 12% 40%35% (+353%)10% 35% 30%8%8% (+105%) 25%6% 20%4% 15%4% 8% 2% 10%5%0% 2008 20092010 2011 2008 20092010 2011 Llegenda:Webs interactivesLlegenda: ...navegar per Internet (frums, xats, xarxes socials, etc.)tendncia tendncia Font: Barmetre de la Comunicaci i la Cultura FUNDACC 16. T. +34 932 061 750 [email protected] +34 932 059 611 www.creafutur.comT. +34 932 462 563 [email protected] +34 932 461 880 www.fundacc.org