Top Banner
13

TEMA FOR TIMEN - Webnodefiles.uglen-flyklubb.webnode.com/200000150-36b5d38a9c/Weather information.pdfTEMA FOR TIMEN: • Generelt om værtjenesten i Norge • Værtjenestekontor •

Mar 05, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • TEMA FOR TIMEN:

  • Generelt om værtjenesten i Norge

  • Værtjenestekontor

  • Hjelpemidler

  • IGA – prognoser og Signifikant værkart

  • Snowtam

 • UTVIKLING AV VÆRTJENESTEN

  • Med sterk interesse i sjøfart og fiske har Norge vært tidlig ute med meteorologisk forskning

  • Meteorologisk institutt grunnlagt 1866

  • Værrapportering har utviklet seg massivt med den teknologiske utviklingen

  • Flyene satte ny fart i utviklingen da de krevde nye og større krav til værtjenesten

  • Været under 2. verdenskrig spilte en viktig rolle

 • • Da interkontinentale flyruter startet opp, stilte dette nye krav igjen til nøyaktigheten på væremeldingene.

  • Såkalte værskip ble satt ut i posisjoner rundt omkring på havet.

  • Driften av slike utbedringer ble sikret gjennom ICAO

  • Værskip finnes nesten ikke lenger, kun 1 som er igjen mellom Norge og Island

  • Første værsatellitt sendt opp fra Amerika 1960

 • ICAO

  • De internasjonale kravene til met tjenester for luftfarten blir utarbeidet av ICAO

  • Det gjelder da for:

  • Krav til meteorologisk data

  • Nøyaktighetskrav

  • Opplysningsform

  • Distribusjonsform

 • WMO (WORLD METEOROLOGICAL

  ORGANIZATION)

  • WMO, og de enkelte land det gjelder, tar for seg de hjelpemidlene som skal tilfredsstille standarden innenfor flyværtjenesten

  • Hvert land har et sentralt institutt som organiserer, leder og kontrollerer værtjenesten.

  • I Norge er det FMI (fly medisinsk institutt på Blindern)

 • VÆRTJENESTEN

  • Et medlemsland i ICAO og WMO har ansvaret for å opprette ett eller flere meteorologiske overvåkningskontorer for å overvåke været i et gitt område og å spre aktuell værinformasjon

  • Værovervåkningen i Norge er delt opp i FIR`er:• Norway FIR/UIR

  • Upper Flight Information Region

  • Bodø OFIR• Oceanic Flight Information Region

  BrukernavnPresentasjonsnotaterVærtjenesten blir kommuniser til alle gjennom AFTN, flyplass til flyplass

 • VÆRTJENESTEKONTOR

  • Skal:• Utarbeide eller skaffe varsel og nødvendig info for flyging

  • Utarbeide eller skaffe varsler om lokale meteorologiske forhold

  • Opprette oversikten over de meteorologiske forhold for de flyplassene de jobber med

  • Gi orientering, råd og operasjonsunderlag for flymannskap eller annet flyoperasjonelt personell

  • Informasjon til andre brukere som er interessert i luftfart

  • Vise frem tilgjengelig meteorologisk informasjon

  • Utveksle meteorologisk opplysninger med andre værtjenestekontor

  BrukernavnPresentasjonsnotaterI Norge har vi i dag 11 flyplasser med værtjenestekontor som er bemannet med meteorologisk personellEr du i noen gang i tvil om tolkningen av aktuelt vær, RING FMI

 • HJELPEMIDLER

  • Tjenester:

  • Personlig orientering gitt av meteorologisk personell

  • Dokumentasjon som omfatter kart over signifikant vær, høydekart og høydevinder med temperatur

  • Flyplassvarsel og aktuelle observasjoner for bestemmelsesstedet og alternativ flyplass, eventuelt for flyplasser underveis

  • Varsler for VFR – flyging for kyststrekningene og fjordstrekningene i Norge (IGA)

  • Det er ikke utarbeidet VFR – varsler for fjellstrøk eller innlandsstrøk

 • SIGNIFIKANT VÆRKART

  • Følgende data skal være med:

  • Forenklet bakkeprognose eller prognose i et gitt flygenivå med fronter og trykksystemer

  • Forflytningsretning med piler

  • Tall som viser forflytningshastighet i knop

  • Områder med markert vær med klar luftturbulens, ising, form, mengde og vertikal strekning av skyer osv.

  BrukernavnPresentasjonsnotaterhttp://www.lfv.se/map.asp

 • IGA – PROGNOSER FOR VFR

  • Fra 1971 har værtjenesten sendt ut rutinemessig varsler for kortdistanseflyging (IGA)

  • Gjort etter anbefaling fra ICAO

  • Sendt ut i Norge fra 3 ansvarsområder,

  • Oslo, Stavanger og Bodø• Varslene for Oslo kommer fra FMI

  • Varslene for Stavanger kommer fra flymeteorologen ved regionsenteret « Vervarslinga på Vestlandet »

  • Varslene for Bodø kommer fra flymeteorologisk regionsenteret « Vervarslinga fir Nord – Norge.

 • IGA

  • Værvarsling for flyging opp til FL 100

  • Spesielt utarbeidet for VFR flyging

  • Viktig med tanke på varsel mellom flyplasser (avgangssted og destinasjon)

  • Dekker ikke fjell og innlandsflyging i Sør og Nord Norge

  • Forkortet klartekst på engelsk

 • IGA

  • IPPC.no

  Lysbildenummer 1Tema for timen:Utvikling av værtjenestenLysbildenummer 4ICAOWMO (World Meteorological Organization)VærtjenestenVærtjenestekontorHjelpemidlerSignifikant værkartIGA – Prognoser for VFRIGAIGA