Top Banner
Ул. Јосифа Панчића бр. 3 Сајт школе: www.tehniar.com Facebook профил: Техничка школа Аранђеловац Телефон: 034 6712 128 23.06.2022 ТШ "Милета Николић"
20

Tehnička škola Aranđelovac

Jul 25, 2015

Download

Marketing

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Tehnička škola Aranđelovac

Ул. Јосифа Панчића бр. 3 Сајт школе: www.tehniar.comFacebook профил: Техничка школа АранђеловацТелефон: 034 6712 128 14.04.2023ТШ "Милета Николић"

Page 2: Tehnička škola Aranđelovac

14.04.2023ТШ "Милета Николић"

Техничка школа има три образовна профила:

Машинство и обрада металаХемија и неметалиЕлектротехника и рачунарство

Page 3: Tehnička škola Aranđelovac

14.04.2023ТШ "Милета Николић"

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (30 ученика)ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ (20 ученика)

Page 4: Tehnička škola Aranđelovac

Ако волиш да радиш на рачунару, а у животу желиш радити оно што волиш, искористи прилику и упиши четворогодишњи образовни профил Техничар за компјутерско управљање.

Овај образовни профил је осмишљен за усвајање знања и вештина коришћења рачунара у процесима конструисања и припреме производње. То обухвата компјутерску графику, моделирање машинских елемената и конструкција, технологију, програмирање, пројктовање и рад на нумерички управљаним (CNC) машинама.

14.04.2023техничар за компјутерско управљање

Page 5: Tehnička škola Aranđelovac

14.04.2023техничар за компјутерско управљање

Шта су CNC машине? CNC (Computer Numerical Control)

машине су машине алатке које се управљају уз помоћ програма обраде који се израђују и проверавају на рачунару.Када заврше, моћи ће да се:-баве разрадом технологије и програмирањем у сопственој или другим фирмама које се баве пословима производње.-баве конструисањем, моделирањем, пројектовањем производа или-Уписати један од широког спектра факултета или високих школа

Page 6: Tehnička škola Aranđelovac

Уколико желите да што пре дођете до посла, а интересује вас машинство, препоручујемо вам овај образовни профил.

Огледни образовни профил је креиран у оквиру реформе средњег стручног образовања према Европским стандардима на модуларном принципу реализације наставних садржаја.

14.04.2023оператер машинске обраде - оглед

Page 7: Tehnička škola Aranđelovac

14.04.2023оператер машинске обраде

Дата је предност практичним знањима и вештинама као и стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу ( I разред - један дан, II разред - два дана и III разред - три дана у недељи) у потпуности реализују циљеви занимања. Школа поседује радионицу за реализацију практичне наставе.

Page 8: Tehnička škola Aranđelovac

ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (30 ученика)ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ (20 ученика)

14.04.2023ТШ "Милета Николић"

Page 9: Tehnička škola Aranđelovac

У четворогодишњем школовању ученик се оспособљава за рад на следећим пословима:

праћење емисија штетних материја у технолошким процесима, процена емисије и евидентирање емисије у разним фазама процеса, управљање процесима са циљем смањења емисија штетних материја, праћење интензитета коришћења сировина у процесима, учешће у контроли рада постројења,

14.04.2023техничар за заштиту животне средине

Page 10: Tehnička škola Aranđelovac

14.04.2023техничар за заштиту животне средине

рад на контролним пунктовима и алармирање појаве загађујућих материја, праћење испуштања загађивача у животну средину

Запослење:Хемијска индустријаРударско-металушкаПрерада и рециклажа чврстог итечног отпада

Наставак школовања на свим Техничким, Технолошким факултетима и Високим струковним школама

Page 11: Tehnička škola Aranđelovac

Основни циљ овог занимања је: оспособљавање ученика да схвати изворе опасности у лабораторијама и погонима за добијање козметичких производа (парфимеријски производи, декоративна козметика, креме, лосиони, боје, шампони, пасте, вода за испирање уста); оспособљавање ученика да изврши ваљан избор основних и помоћних сировина које улазе у састав козметичких производа; оспособљавање ученика да самостално израђује козметичке производе уз поштовање законске регулативе.

14.04.2023техничар за козметичку технологију

Page 12: Tehnička škola Aranđelovac

14.04.2023ТШ "Милета Николић"

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ (30 ученика)ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА (30 ученика)ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА (30 ученика)

Page 13: Tehnička škola Aranđelovac

14.04.2023електротехничар енергетике

По новом плану и програму уписујемо пету генерацију овог профила.

Пројектовање електричних инсталација и осветљења на рачунару, Знања о примени нових и обновљивих извора електричне енергије и Менаџмент у електротехници,

чине ово занимање веома перспективним.

Електротехничар енергетике поседује знања из области енергетске електронике, електричних мрежа и машина, аутоматског управљања.

Page 14: Tehnička škola Aranđelovac

14.04.2023електротехничар енергетике

По завршетку школе могу се запослити у:

пројектантским и извођачким фирмама, електродистрибуцији, савременим индустријски погони, фирме за продају и уградњу обновљивих извора енергије и енергетске опреме

А могу и наставити школовање на свим Техничким факултетима (ЕТФ, Машински,...) и Високим струковним школама

Page 15: Tehnička škola Aranđelovac

Овај образовни профил упишите ако Вас занима:

Интернетсофтвер и хардверелектроника и аутоматикапрограмирање и роботикаfacebook, youtube, skype,

14.04.2023електротехничар рачунара

А научићете:Администрирање LAN и Wi-fi мрежаРуковање аутоматизованим погонимаСервисирање рачунара и електронских уређајаJava, Android, Windows, Linux и Интернет програмирање

Page 16: Tehnička škola Aranđelovac

Када завршите можете радити у:• Банци• Пошти• Сервису рачунара• Електродистрибуцији...А можете и наставити студирање на:• ЕТФ• ФОН• Машинском... • Као и на Високим струковним

школама14.04.2023електротехничар рачунара

Page 17: Tehnička škola Aranđelovac

Овај образовни профил припрема техничаре за компјутерску дијагностику возила.

То значи упознавање са основним принципима функционисања:

електричних и електронских система на возилимаелектричним инсталацијама на возилима, електричним машинама на возилима, класичне системе батеријског и магнетног паљења,

14.04.2023електротехничар за електронику на возилима

Page 18: Tehnička škola Aranđelovac

14.04.2023електротехничар за електронику на возилима

системе убризгавања горива код бензинских мотора и дизел мотора, системе конфора, заштите возила и безбедности у вожњи

Када завршите можете радити:У сервисима за одржавање возилаАгенцијама за маркетинг и продају

аутомотобилаБироима за пројектовање и дизајн

аутомобила

Page 19: Tehnička škola Aranđelovac

Осим квалитетних и атрактивних занимања, наставници Техничке школе могу да вам понуде још и учешће:

на спортским такмичењима,

у новинарској и драмсој секцији,

програмерској секцији...

• Фудбалска • Стрељачка• Одбојкашка• Рукометна• Шаховска

секција

14.04.2023ТШ "Милета Николић"

Page 20: Tehnička škola Aranđelovac

Много, много више о Техничкој школи можете пронаћи на:• Сајту школе: www.tehniar.com• Facebook профилу: Техничка школа

Аранђеловац• Или ако посетите нашу школу.

ЧЕКАМО ВАС!

14.04.2023ТШ "Милета Николић"