Top Banner

Click here to load reader

TeachingFRESH ● MATURA Nasi uczniowie? Pokolenie Milenijne

Dec 31, 2015

ReportDownload

Documents

Slajd 1Ambitni
Oczekuj szybkich rezultatów i byskawicznych odpowiedzi
*
Me!
TEMATYKA – najwiesze tematy, obejmujce kultur modego czowieka, co go interesuje, kim jest, skd uzyskuje informacj, artykuy z sieci, web links (eg. e-waste unit 11)
Personalizacja materiau
*
*
*
*
*
Strony Real life English – jzyk funkcjonalny w kontekcie w praktycznych zadaniach
Nowoczesna metodyka kadzie wielki nacisk na komunikacj, skuteczno, sprawno, biego komunikacyjn, patrz CEFR, NPP, Sylabus maturalny
w WB wida wyranie
Jzyk funkcjonalny ( gotowy do uycia - tumaczony na j. polski)
*
Workbook + audio CD
Teacher’s Book
*
24 kartkówki – po 2 do kadego rozdziau
12 testów jednostkowych
2 testy semestralne
Teacher’s Book – nieoceniony przewodnik nauczyciela
wygodny w uyciu – strony z SB + odpowiedzi do wicze w ramkach, kolorowy, na sprynce, 260 stron
odpowiedzi do zada i wskazówki dotyczce prowadzenia lekcji:
tabela z opisem: celów lekcji, struktur gramatyczno-leksykalnych, funkcji jzykowych, materiaów, cieek edukacyjnych
*
propozycje rozgrzewek jzykowych
informacje kulturowe (Culture-wise)
propozycje prac domowych (Homework suggestions) oraz pracy z internetem (Surf & Search!)
*
Multitude!
*
kady rozdzia zawiera:
- 2 strony wicze komunikacyjnych do lekcji inputowych (pair work, group work, games)
- 3 strony wicze do sekcji Skills Builder (reading, speaking, writing)
- 2 strony wicze gramatyczno-leksykalnych atwiejszych (Catch-up activities i Extra challenge activities)
*
kady rozdzia zawiera:
- 2 strony wicze komunikacyjnych do lekcji inputowych (pair work, group work, games)
- 3 strony wicze do sekcji Skills Builder (reading, speaking, writing)
- 2 strony wicze gramatyczno-leksykalnych atwiejszych (Catch-up activities i Extra challenge activities)
*
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.