Top Banner
GYŐRINÉ KONTOR ÉVA ANGOL ALAP/OS/ NYELVTAN I ' NEM CSAK KEZDŐKNEK, ÚJRAKEZDŐKNEK, FIATALOKNAK ÉS IDŐSEBBEKNEK HANEM BÁRKINEK, AKINEK IDEJE, ENERGIÁJA, KEDVE VAN A NYELVTANULÁSHOZ! NA, ÉS ANNAK, AKI MEGVESZI EZT A KÖNYVET, ÉS VÉGIG IS OLVASSA AZT!
102

Szamárpad nyelvtan

Aug 13, 2015

Download

Documents

donbodor

Angol nyelvtan magyaroknak érthetően
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

GYRIN KONTOR VA

ANGOLALAP/OS/ NYELVTANI ' NEM CSAK

KEZDKNEK, JRAKEZDKNEK, FIATALOKNAK S IDSEBBEKNEKHANEM BRKINEK, AKINEK IDEJE, ENERGIJA, KEDVE VAN A NYELVTANULSHOZ! NA, S A N N A K , AKI MEGVESZI EZT A KNYVET, S VGIG IS OLVASSA AZT!

KEDVES OLVAS!A SZAM AR PAD SOROZAT N A G Y SIKEJM KEN YSZERITETTE, H O G Y EL RUKKOLJUN K EGY O L w f lm L V K N Y V V E L , AMIT TEUESEN KEZD NYELVTANULK IS | f lM N Y E S E N H A SZ N LH A TN A K A Z A N G O L NYELV SO RN. NEMRE, LETKORRA, S T ^ H a SI S Z O K S O K R A EZ A L K A LO M M A L SEM V E T j H N K TLZOTT FIGYELMET, ARR A A Z O N B A N IGEN, H O G Y E G Y S Z E R E lflo Z R T H E T E N , LO G IKUSAN M UTASSUK BE AZT A Z A N G O L NYELVTANBL, A M I T ^ V lN T N K FELTTLENL SZKSGES TUDNI. EZ A KONH A K N Y V PUSZTA BIRTJ A RENDSZERI REM EUUK, MOST SEM FO G CS t TLZOTT V IZ U i .AMENNYIBEN^ lN R A IN( CSODAFEGYVER", (SA N EM MENTESTI A NYELVTANULT JULS KTELEZETTSGE A L L

l BE N N N K . UGYANIS EZ A K N Y V SEM KPESKNYV. In g e r f g g k n e k s r le t e z z e n e k velei O s z t n a k t a r t j a a b e v e z e t s z v e g e t , s LETT TLE, KRJK HALADKTALANUL TEGYE LE A

s v b i k s r l e t e z g e t s m a r a d a n d p s z i c h s

KROSODST, ESETLEG A TVES FELISMERST O K O ZH A TJA , H O G Y kMR S O H A SEM FO G O K MEGTANULNI A N G O LU L?!" KEDVES OLVAS! HIGGYE EL, EZ CSA K N N MLIK! MOST N N A SOR! I k A M AG U N KT, MEGRTUK S KIADTUK EZT A KNYVET. EGYE HT A BTORSGOT, NE S A JN LJA A Z IDT, L t , o l v a s s a a la p /o s / nyelvtan t; SSEN A N G O LU L,

APE

rM EG 'l KRJ rA FRAD1

3ATOKAT, O V T -SO N MJJ !s KIVEL, HT M A G B A N ? ?L, N IS MEGTANULHAT ANGOLC SZ VAL KEDVES KEZD K, JRAKEZD K, BIZO NYTALAN FIATALOK, SIDSEBBEK, H AJR!

DJRA FELHVJUK A FIGYELMET A RR A, H O G Y A KNK jART TECHNOLGIVAL KSZLT. N EM RO BBA N , DE SA JN O S TL VKO N Y, EZRT BILLEG SZEKRNYEK, ASZTALOK, G Y A K , /ESPOLCOK ALTM ASZTSRA N M A G B A N N EM ALlj A KIAD EZENNEL KIJELENTI, H O G Y KmINEM FELELSSGET N EM VLLAL A K N Y V HELYTELE NDELTETSSZER HASZNLATBL FAKAD , A KEDVES li R ERKLCSI, N EM VA G YO N I, AN YAG I KROKRT!] . TO VBB ENGEDLY NLKL SOKSZOROSTANI, ILL. A SZEfj J TANULST KVN: GYRIN KO N TO R VA, BRENY JZSEF

4Y !

IDNI!

Szamrpad Alap/os/ Nyelvtan Kiadja: Inter Active Team Kft. 1014 Budapest, Orszghz utca 13 Tel.: 06-30-9-510-555 Egyni s csoportos nyelvtanfolyamc

ISBN 9 6 3 2 1 4 3 5 7 -4

799632 143575

Gyrin Kontor Eva

/

Angol alap/os/ nyelvtanrthet nyelvtani magyarzatok tblzatokkal, pldamondatokkal s gyakorlatokkal. Kezdknek, jrakezdknek, bizonytalanoknak, fiataloknak s idsebbeknek.

2004

Elsz

Tbb ves nyelvtants utn elrkezettnek lttam az idt ahhoz, hogy egy olyan nyelvtanknyvet rjak, ami azoknak a nyelvtanulknak az ignyeit is kielgti, akik valban az alapoktl szeretnk a nyelv rendszert tvenni s megrteni. Mivel tantottam angolul vodsokat, ltalnos iskolsokat, kzpiskolsokat, fiskolsokat, egyetemistkat, st munka mellett tanul felntteket is, gy tbbnyire az krdseiktl indttatva ltem le a szmtgphez rendszerbe foglalni a vlaszokat, majd ebbl kiindulva az angol nyelvtant. F clom az volt, hogy olyan tanulkkal is megrtessem az angol nyelvet, akik azeltt semmilyen nyelvet nem sajttottak el, teljesen tiszta lappal indulnak a nyelvtanuls nhol labirintusnak tn erdejben. Megprbltam ezt az utat vilgoss, knnyen jrhatv s akadlymentess tenni mindenki szmra. A magyarzatokon tl a knyv vgn lev feladatok is segtenek elsajttani a nyelvtant, melyekhez a megoldst is megtalljk a feladatok utn. Remlem, minl tbben veszik kezkbe knyvemet, s miutn a vghez rtek msoknak is ajnljk majd. Amennyiben a szerzvel szeretnk felvenni a kapcsolatot, azt a gvorie l@axelero.hu e-mail cmen megtehetik. Sok sikert kvnok az angol nyelv alapos elsajttshoz: Gyri n Kontor va

2

Angol alap o& nyelvtan

1. Szemlyes nvmsok (Personal Pronouns)My one regret in life is that I am not someone else. (Egyetlen bnatom az letben, hogy nem valaki ms vagyok.) Woody Allen

alanyesetMg a magyar nyelvben hat klnbz szemlyes nvmst klnbztetnk meg, addig az angol nyelv ht szemlyes nvmst ismer. Nzzk meg melyek ezek:

Magyar szemlyes nvms

Angol szemlyes Nvms

MegjegyzsMindig nagybetvel rjuk.

Egyes szm: L szemly En (E/l.)s

I You He

2. szemly

TQ0

(E/2.)

Jelentse mg: n, maga. Ugyangy hasznljuk, mint a tbbes szm alakjt. Azokra az llnyekre, fleg emberekre hasznljuk, akiknek a termszetes neme hm (frfi, fi). Azokra az llnyekre, fleg emberekre hasznljuk, akiknek a termszetes neme n (asszonyok, lnyok). Azokra a dolgokra hasznljuk, melyeknl nem llapthat meg a termszetes nem (nvnyek, trgyak, llatok stb.) Fordthat mg: ez, az.

3. szemly

(E/3.)

She

It

Tbbes szm: 1. szemly Mi (T/l.)

We

A hivatalos nyelv hasznlja mg az gynevezett kirlyi tbbes szm kifejezsre (kirly, kirlyn, ppa stb.). Htkznapi nyelvben elfordul mg, amikor gyerekekhez, illetve betegekhez beszlnk.

2 szemly

Ti

(T/2.)

Youff

Jelentse mg: nk, maguk. Ugyangy hasznljuk, mint az egyes szm alakjt. El s lettelen dolgokra egyarnt vonatkozik. Fordthat mg: ezek, azok.

3. szemly

O k (T/3.)

They3

Angol alap ;'os/ nyelvtan

trgyeset

,

/

A trgyesetre a magyar nyelvben mindig gy krdeznk, hogy Kit? , illetve Mit?,. Mivel az angol az alanyeset (Ki? , Mi? ,) s a birtokos eset (Kinek a ...? , Minek a ...? , Ki? , Mi? ,) kivtelvel minden esetben a trgyesetet hasznlja, ezrt tbbfle ms krds is vonatkozik r (pl. Kivel? , Mivel? , Kirl? , Mirl? , Kitl? , Mitl? , stb.).

Szm/szemly E/l.

Angol szemlyes nvms trgyesete

Jelentse lehet Engem

Me

E/2.

You

Tged, nt, magt

E/3.

Hm Her It

t (hmnem) Ot (nnem) Ot, azt (semlegesnem)

T/l.

Us

Minket

T/2.

You

Titeket, nket, magukatrr

T/3.

Them

Okt, azokat

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

4

Angol alap /os/ nyelvtan

po

birtokos

a

Az angol nyelvben kt fajta birtokos esetet klnbztetnk meg. Az egyiket birtokos jelzvel fejezzk ki - ez utn mindig ll fnv - , a msikat nll birtokos nvmssal - ez utn fnv sohasem llhat. A birtokos jelzre minden esetben gy krdeznk, hogy Kinek a ... ( valamije, valakije ) ? illetve Minek a ... ( valamije, valakije ) ? . Az nll birtokos nvmsra minden esetben gy krdeznk, hogy Ki? . Ennl az esetnl nincs semlegesnemre rkrdezs, ezrt nincs Mi? . Birtokos jelz (Possessive Adjective) My Your His nll birtokos nvms (Possessive Pronoun) Mine Yours His

Szm/szemly E/l. E/2. E/3.

Jelents - pldaAz n ... m Az n laksom. = My fiat. A te ... d A te laksod = Your fiat. Az ... a Az laksa = His fiat. -hmnem

Jelents - pldaAz envm Ez a laks az enym. = This flat is mine. A tied Ez a laks a tied.= This flat is yours. Az v Ez a laks az v. = This flat is his.-hmnem

Her

Az ... a Az laksa = Her fiat. - nnem Val aminek a ... a

Hers

Az v Ez a laks az v. = This flat is hers. nnem

Its T/l. T/2. T/3. Our Your Their

A lba. = Its lg. A m i ... nk A mi laksunk. Our fiat. A ti ...tok A ti laksotok. = Your fiat. Az ... k Az laksuk = Their fiat.

A mienk Ez a laks a mienk. = This flat is ours. A tietek Ez a laks a tietek. = This flat is yours. Az vk. Ez a laks az vk. = This flat is theirs.

Ours Yours Theirs

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

5

Angol alap losl nyelvtan

2. A fnv (Nouns) ___________________________My music is best understood by children and animals. - Igor Stravinsky(A zenmet a legjobban a gyerekek s az llatok rtik.)

A magyar nyelvben s az angol nyelvben is kt nagy csoportjt klnbztetjk meg a fneveknek: kzs fnv (ezeket mindig kisbetvel rjuk) s tulajdon fnv (ezeket mindig nagybetvel rjuk). Ebben a rszben a kzs fnevekrl lesz sz. Fontos tudni, hogy a fnevek lehetnek megszmllhatak s meeszmllMtatiaiiok. Klnsnek tnhet els ltsra, pedig a magyar nyelvben is van ez a kt csoportosts, csak ez teljesen egyrtelm mr a beszl szmra. Azt mondjuk pldul, hogy egy laks, de azt mr nem, hogy egy pnz (ez igen furcsnak tnik, radsul hibs is). Nagyon fontos, hogy az angol fnvnek nincs ragozott alakja. Csak a tbbes szm kpzsekor kap vgzdst. Mire kei igvelni a megszmllhat fnv hasznlatakor? (Countable Nouns) Brmilyen sorszmnv llhat eltte, pl. egy = one, kett = two, tszz = fi ve hundred stb. Teht darabszmra meg tudjuk szmolni. llhat eltte hatrozatlan nvel. A magyar nyelvben ezt is gy mondjuk, hogy egy = a (mssalhangzval kezdd szavak eltt), an (magnhangzval kezdd szavak eltt) pl. egy laks = a fiat, egy alma = an apple. Tbbes szmba is tudjuk tenni. Az angol nyelv sokkal tbbszr hasznlja a tbbes szmot, mint a magyar. Nemcsak akkor, amikor tbb dologrl beszl, pl. almk = apples, hanem amikor, tbb mint egy dologrl beszl, s ezt szmszeren jelli is, pl. kt laks = two flats. Ltjuk, hogy a magyar nyelv nem azt mondja, hogy kt laksok, viszont az angol nyelv igen. g a i c B u r ig . V,

Szably A legtbb fnv s vgzdst kap. Ha a fnv, gy vgzdik, hogy s, sh, ss, eh, x, o, akkor es vgzdst kap.

Egyes szm / Jelents fiat = laks apple = alma bs = busz bush = bokor kiss = csk match = gyufa, meccs potato = burgonya box= doboz

Tbbes szm flats apples buses bushes kisses matches potatoes boxes pianos wolves knives roofs ladies

Az o-ra vgzd idegen eredet vagy rvidtett szavak vgzdse pl. piano = zongora csak .v. Ha a fnv, gy vgzdik, hogy /, wolf = farkas illetve fe, akkor az f kiesik s a knife = ks vgzdse vs lesz. Kivtel: dJ. roof = hztet Ha a fnv gy vgzdik, hogy mssalhangz + y, akkor az y lady = hlgy kiesik s es vgzdst kap.

6

Angol alap /os/ nyelvtan

Vannak olyan fnevek, melyeknek a tbbes szma nem (e)s-re vgzdik. Ezek a RENDHAGY tbbes szm fnevek. Fbb csoportostsuk a kvetkez: a sz belsejben a tbbes szm kpzsekor magnhangz vltozs trtnik: pl.: man ~ frfi men, woman = n women, foot = lbfej feet, tooth = fog >teeth a tbbes szm fnv vgzdse en lesz: pl.: ox = kr > oxen, child = gyerek children tbbfajta vltozs is vgbemegy: pl.: mouse = egr > mice, person = ember people az egyes szm fnv alakja a tbbes szmban nem vltozik egyltaln: pl.: sheep = brny sheep

-

Vannak mg az olyan fnevek is, melyeknek a jelentsik dftti el, hogy megszmllhat, vagy megszmllhatatlan-e. Nhny plda:

Angol fnv experience hair paper

Magyar jelentse, ha megszmllhat lmny hajszl jsg

Magyar jelentse, ha megszmllhatatlan tapasztalat haj, szrzet papr

hogy e& y fnv az angol nyelvben megszmllfaatati^i? (Uncountable1. Ha a fnv folyadkot jell pl.: vz = water, olaj = oil, tej = milk stb. 2. Ha a fnv olyan telt jell, ami tmegben van jelen pl.: rizs = rice, sajt = cheese, mz = honey stb. 3. Ha a fnv anyagnevet jell pl.: vas = iron, manyag = plastic, arany = gold stb. 4. Ha a fnv elvont fogalmat jell pl.: bartsg = friendship, szerelem = lve, szabadsg = freedom stb. 5. Egyb olyan fnv, ami egyik fent emltett csoportba sem sorolhat pl.: btor = furniture, tancs = advice, pnz = money stb.

6.

Nem llhat eltte sorszmnv, hatrozatlan nvel s nem tehet tbbes szmba, vagyis egyltaln nem viselkedhet gy, mint a megszmllhat fnv.

Ekkor a sz el kell tenni a piece of kifejezst, ami azt jelenti, hogy egy darab belle . Teht: egy btor = a piece of furniture. Ez az eljrs fleg az 5. csoportba tartoz fnevekre vonatkozik. Az 1. s a 2. csoportba tartoz fneveknek szinte mindegyike el egy kln kifejezst kell tenni! Pldul: egy pohr vz = a glass of water, egy veg olaj = a bottle of oil, egy doboz tej = a carton of milk, egy tl rizs = a bowl of rice, egy szelet sajt = a slice of cheese, egy kanl mz = a spoonful of honey stb. Ha a mennyisgbl tbb van mint egy, akkor termszetesen az of eltti szt lehet csak tbbes szmba tenni, pl.: kt veg olaj = two bottles of oil.7

Angol alap /os/ nyelvtan

3. Mennyisg kifejezse (Quality: many, much, a lot of / lots of. (a) few, (a) little, some, anv)

Som people like my advice so much that they frame it upon the wall instead of using it. Gordon R. Dickson (Nhny embernek annyira tetszik a tancsom, hogy a falra teszik, ahelyett, hogy alkalmaznk.)

Mennyisg kifejezsekor tbbnyire kt doigot kell figyelembe venni,: hogy a fnv vagy megskaillUlMiMlaii (uncountable), illetve, hogy llt, tagad, vagy krd mondatrl van sz.

Amikor megszmllhat fnv ll a mennyisget kifejez sz utn, akkor az ige mindig tbbes szm alakot vesz fel s a fnv is tbbes szmban ll. Ha azonban megszmllhatatlan fnv ll a mennyisget kifejez sz utn, akkor az ige mindig egyes szm alakot vesz fel s a fnv is egyes szmban ll

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

8

Angol alap /os/ nyelvtan

Mennyisg kifejezse Megszmllhat fnv (Countable nouns) V!in\ sok llts There are too many pens here. = Tl sok toll van itt. tagads There arent many pens here. = Nines sok toll itt. krds Are there many pens here? = Sok toll van itt? Megszmllhatatlan fnv (Uncountable nouns)

Megjegyzs

Shes got so much hair. = Neki (nnem) olyan sok haja van. Has she got much hair? = Neki (nnem) sok haja van? She hasnt got much hair. = Neki (nnem) nincs sok haja. AJ$tle .< . kevs,

llts There are a few pens here. = Van nhny toll itt. tagads There arent a few pens here. = Nines nhny toll itt.

Shes got a little hair. = Neki (nnem) van egy kis / kevs haja. She hasnt got a little hair. = Neki (nnem) nincs egy kis / kevs haja. krds Are there a few pens Has she got a little here? = Van nhny hair? = Neki (nnem) toll itt? van egy kis / kevs haja?

Many s much legtbbszr csak akkor llnak llt mondatokban, ha valamilyen mdost sz van elttk, pl.: too = tlsgosan, so = olyan, very = nagyon, stb. Amikor a nlkl szerepel few s little, akkor negatv jelentst kap a fnv, fordtsa pedig csak egy nhny, csak egy kevs. Mivel a htkznapi beszd ezt ritkn hasznlja, gy ajnlatosabb az only a few, only a little szerkezeteket alkalmazni. Mind a som, mind az any hasznlhat meg szmllhat s meg szmllhatatlan fneveknl is. A som fleg llt mondatokban jellem z, viszont ha krd mondatokban ll, akkor pozitv vlaszt vrunk.

llts There are some pens here. = Van nhny toll itt. tagads There arent any pens here. = Itt nincsenek tollak. She hasnt got any hair. = Neki (nnem) nincs haja. krds Can I have some pens, please? = Kaphatnk egy pr tollat, krem? Has she got any hair? = Neki (nnem) van haja?

A lt of, Lots of, Plenty of kifejezsek tbbnyire llt mon llts There are a lot o f / lots o f / plenty o f pens datokban llnak, s here. = Sok toll van itt. mindegy, hogy meg Shes got a lot o f / lots o f / plenty o f hair. = szmllhat vagy Neki (nnem) sok haja van. megszmllhatatlan fnevekhez kapcsol juk ezeket.

9

Angol alap /os/ nyelvtan

4. Birtokviszony (Possessive / Genitive Case, of + noun, have, have got)One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man. - Elbert Hubbard(Egy gp kpes elvgezni tven tlagember munkjt. Egyetlen gp sem kpes egy rendkvli ember munkjt vgezni.)

Birtokviszonynak nevezzk azt a szerkezetet, y amikor valakinek, vagy valaminek a valakijrl, vagy valamijrl beszlnk (possessive / genitive case, of + noun), > illetve, ha valakinek, vagy valaminek van valakije, vagy valamije have / have got. Az gjpos birtokviszony kifejezsekor a magyar nyelvben mindig elre jn a birtokos (Kinek a ...?, Minek a ...?) utna pedig a birtok (valakije, valamije).Plda: desapm (=birtokos) nvre (=birtok), a hz (=birtokos) ablakai (=birtok). Az angol nyelvben azonban nem mindig ez a sorrend rvnyesl. Amikor a birtokos llny, akkor ell ll a birtokos, utna pedig a birtok, ha azonban a birtokos lettelen, akkor ell ll a birtok, utna pedig a birtokos. Egyesszm our fathers sister 1. llnyt kifejez fnv Kpzse: birtokos + + s + birtok the childs shoes 2. Rendhagy tbbesszm fnv Kpzse: birtokos + + s + birtok the windows of the house 3. lettelen dolgot kifejez fnv Kpzse: birtok + of + birtokos a hz ablakai a gyerek cipi k ' eots Tbbesszm our parents car desapnk nvre Kpzse: birtokosok + + birtok the childrens shoes Kpzse: birtokosok + + s + birtok the windows of the houses Kpzse: birtok + of + birtokosok a hzak ablakai a gyerekek cipi szlink autja Jelents

10

Angol alap /os/ nyelvtan

M jffffff Az 1. s 2. csoportba tartoz birtokos llnyt kifejez fnevek el tilos egyszerre nvelt s birtokos nvmst is tenni.Plda: the her brothers daughter. Helyesen: her brothers daughter = a btyjnak a lnya. Ha mgis gy szeretnnk kifejezni, akkor azt csak gy tehetjk meg, ha sszekeverjk a 3. csoporttal. Pldk: a letter of his girlfriends = bartnjnek az egyik levele, a nice holiday of ours = a mi egyik szp nyaralsunk. Az 1. csoportba tartoz fnevek, nemcsak birtokost kifejez llnyekre vonatkoznak, hanem olyan lettelen dolgot kifejez fnvre, > ami kapcsolatban van az emberekkel, illetve azok tevkenysgvel. Plda: the colleges rooms = a fiskola helyisgei > ami idkifejezst jell. Plda: a weeks journey = egyhetes utazs > aminek a birtoka egy igre utal. Plda: the planes departure = a repl indulsa > ami helysgnvre utal. Plda: Budapests museums = Budapest mzeumai A ' i t i i M M l birtokviszony kifejezsekor pedig have got / has got (= van valamije, valakije) kifejezst hasznlunk. Mint minden igei szerkezetet, ezt is hrom alap mondattpusba illeszthetjk be. Have, have got: minden szmban s szemlyben have got (Ive got = nekem van, youve got = neked, nektek trgy van, weve got = neknk van, theyve got = (valamije, nekik van), kivve E/3. ahol has got (hes got = valakije) neki van - hmnem, shes got = neki van nnem, its got = neki van - semlegesnem)

alany

tbbi mondatrsz

Plda

I have got a cr. = Nekem van egy autm. She has got a cr. = Neki (nnem) van egy autja.

alany

minden szmban s szemlyben have nt got (havent got), kivve E/3. ahol has nt got (hasnt got)

trgy (valamije, valakije)

tbbi mondatrsz

Plda

I havent got a car. = Nekem nincs autm. She hasnt got a car. = STeki (nnem) nincs autja. minden szmban s szemlyben have , kivve E/3. ahol has trgy (valamije, valakije)

krdsz, ha van

alany

got

tbbi mondatrsz

Plda

Why have you got a cr? = Mirt van neked autd? Why has she got a cr? = Mirt van neki (nnem) autja?

11

Angol alap /os/ nyelvtan

Elfordul mg ez a szerkezet a got szcska nlkl is: minden szmban s szemlyben have (Ive = nekem van, youve = neked, nektek van, trgy weve = neknk van, theyve = nekik van), (valamije, kivve E/3. ahol has (hes = neki van - hmnem, valakije) shes = neki van -nnem, its = neki van - semlegesnem) I ha ve a cr. = Nekem van egy autm. She has a cr. = Neki (nnem) van egy autja.

llts.

alany

tbbi mondatrsz

Plda

Tagads alany

minden szmban s szemlyben do not (dont) have, kivve E/3. ahol does not (doesnt) have

trgy (valamije, valakije)

tbbi mondatrsz

Plda

I dont have a car. = Nekem nincs autm. She doesnt have a car. = Neki (nnem) nincs autja.

Krds

krdsz, ha van

Plda

trgy minden tbbi do, kivve E/3. szmban s (valamije, alany mondatrsz ahol does szemlyben valakije) have Why do you have a cr? = Mirt van neked autd? Why does she have a cr? = Mirt van neki (nnem) autja?

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

12

Angol alap /os/ nyelvtan

M BM i A fent lert mondatok mindegyike egyszer jelen idben (Present Simple) van. Ezt a tpus szerkezetet nem lehet folyamatos igeidkbe tenni. A befejezett jelennl (Present Perfect), mlt idnl (Pst Simple), befejezett mltnl (Pst Perfect) s a jv idej mondatoknl (Future Simple, Future Perfect) a got szcska kiesik, gy a have got helyett a have megfelel alakjt hasznljuk a birtokviszony kifejezsre. A tagads s krds az igeidhz tartoz segdigvel trtnik Egyszer Egyszer befejezett befejezett Egyszer jv Egyszer jelen (Present mlt mlt (Future Mondattpus Perfect (Past Simple) (Past Perfect Simple) Simple) Simple) Ive had a car for a year. = Egy ve van egy autm. I had a car last year. = Volt egy autm tavaly. I had had a car before I I will have a bought a car. = Lesz bike. = Volt egy autm. egy autm, mieltt vettem egy biciklit. Igeidk # Egyszer befejezett jv (Future Perfect Simple) I will have had a car by tomorrow. = Lesz egy autm holnapra. I wont have had a car by tomorrow. = Nem lesz autm holnapra.

llts

Tagads

I hadnt had I havent had I didnt have a car before I a car last a car for a I wont have bought a year. = Egy year. = Nem a car. = Nem bike. = Nem volt autm ve nincs lesz autm. volt autm, autm. tavaly. mieltt vettem egy biciklit.

Krds

Had you had a car before I How long By when will When did bought a Will you have you had you have had bike? = Volt have a car? = you have a a car ? = a car? = car ? = Mikor egy autd, Lesz egy Mita van Mikorra lesz volt autd? miel tt autd? autd? autd? vettem egy biciklit?

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

13

Angol alap /os/ nyelvtan

5. Ellirszavak (Prepositions)_______________________________It is impossible to imagine Goethe or Beethoven being good at billiards or golf. - H. L. Mnekn(Lehetetlensg elkpzelni, hogy Goethe vagy Beethoven jl billirdozott vagy golfozott volna.)

A magyar nyelvben az elljrszavak kis szmban vannak jelen, s ezeket sem elljrszavakknt, hanem nvutkknt hasznljuk (pl. mgtt, kztt, eltt stb.). A tbbi esetben tbbnyire a toldalkokat (pl.-bn, -rl, -ti stb.) s az igektket (pl. be, le, fel stb.) hasznljuk. Az angol nyelv ezeket az elljrszavakat illetve prepozcikat szemlyes nvmsok (mindig trgyesetben llnak) utn, fnevek eltt, nha utn, st mellknevek utn is s igk utn is alkalmazza. A kvetkez elljrk hasznlatosak a leggyakrabban:

' about after among against above at before behind below between beside by

1 Lehetsges jelents r -rl, -rl utn kztt (tbb dolog) ellen felett -kor, -nl, -nl Eltt (idben) mgtt alatt (nem konkrt) Kztt (kt dolog) mellett -nl, -nl

l

Lehetsges jelents -nak, -nek -ti, ti -bn, -ben -eltt (trben) -ba,-be le -on,-en,-n el valahonnan ki alatt (konkrt) -val, -vei nlkl

for from in in front of into off on out out of under with without

me nhny plda az elljrszavak hasznlatra:

EaxakLsasMfiasss,x m

x u & M

S

between 2 children = 2 gyerek kztt, by the window = az ablaknl, without him = nlkle, from Sarah with love = Srtl szeretettel, on the table = az asztalon, in honey = mzben stb. Nhny olyan eset, ami a magyar gondolkodsmdtl eltr: in the sky = az gen, in the field = a mezn, in the photo = a fnykpen, in English = angolul, at the bus stop = a buszmegllban, at the door = az ajtban

a picture o f something (sg), somebody (sy) = egy kp valamirl (vmirl),valakirl (vkirl), an answer to sg = egy vlasz vmire, a rise in sg = emelkedse vminek, a need fo r sg, sy = szksg vmi, vki irnt, a solution to sg = megolds vmire, a reason fo r sg = vminek az oka stb.

14

Angol alap /os/ nyelvtan

leHlmevek utn felifik n.

tg ki kelt tenni a ltiut *to be' = lenni):

to be interested in sg, sy = rdekel vmi,vki, to be satisfied with sg, sy = elgedett lenni vmivel, vkivel, to be responsible fo r sg, sy = felels lenni vmi, vki irnt, to be tired o f sg, sy = unni vmit, vkit, to be good at sg = j lenni vmiben, to be dependent on sg, sy = fgg vmitl, vkitl stb. Igk utn (e/, a csoDort a leunairvobb. az iizck ielemht sokflekppen mdosthatjuk mv

to turn on/off sg = vmit be/ki-kapcsolni, to believe in sg, sy = hinni vmiben, vkiben, to look after sg, sy = gondoskodni vmirl, vkirl, to look fo r sg, sy = keresni vmit, vkit, to look down on sy = lenzni vkit, to thank sy fo r sy = megksznni vkinek vmit, to concentrate on sg, sy = koncentrlni vmire, vkire, to bump into sg, sy = beletkzni vmibe, vkibe stb. Idkifeiezsek ellirszavakkal:

A krdsz mindig When? = =Mikor? in vek: in 2003 ('2003-ban'). in 1996 (1996-ban) Hnapok: in Mav(miusban). in June (jniusban) vszakok:in spring/summer/ autumn/winter (tavasszal, nyron, sszel, tlen) vszzadok: in the 21st century (a 21. Szzadban) Napszakok: in the morning/evening/afternoon (reggel, este, dlutn) Mlva: in a week, (egv ht mlva) in 9 months (9 hnap mlva) on Napok nllan s napszakokkal', on Sundav (vasrnap), on Monday morning (htf reggel) Htkznap: on weekdavs (htkznapokon) Dtumok: on 7th April (prilis 7-n) at Orakifeiezsek: at 10 oclock (10 rakor) nnepek: at Christmas (karcsonykor), at Easter (hsvtkor) Htvge: at the weekend (htvgn) Napszakok: at dawn (hajnalban), at noon (dlben), at night (jszaka), at midnight (jflkor) Jelenles: at present. at the moment (jelenleg)

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

15

_____________________________________ Angol alap /os/ nyelvtan_____________________________________

6. Nvelk (Articles)_________________________ _______________Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and Im not sure about the former. - Albert Einstein(Csupn kt dolog vgtelen , az univerzum s az emberi butasg, m az elsben nem vagyok biztos.)

A nvelket kt csoportra osztjuk: s A hatrozatlan nvelk: a, an - mindkett azt jelenti, hogy egy Ez a kt nvel abban klnbzik egymstl, hogy az a mssalhangzval kezdd szavak eltt ll, pl.: a woman = egy n, mg az an magnhangzval kezdd szavak eltt hasznlatos, pl.: an island = egy sziget. Hatrozatlan nvelt nem lehet tbbes szm fnv, illetve megszmllhatatlan fnv eltt hasznlni. A hatrozott nvel: the - jelentse a, az . A magyar nyelv a mssalhangzval kezdd szavak eltt a (a /aks), a magnhangzval kezdd szavak eltt az (az ember) nvelt hasznl. Az angol nyelv, rsban nem tesz klnbsget, viszont szban kln jelli az eltrst. Ha a sz mssalhangzval kezddik, akkor a kiejtse /a/ (ez kb. gy hangzik, hogy d), magnhangzval kezdd szavak eltt a kiejtse /l/ (ez kb. gy hangzik, hogy di). Mivel a hatrozott nvel hasznlata igen sokrt, ezrt ezzel bvebben kell foglalkozni .

(Definite Articles)1. Amikor egy olyan dologrl beszlnk, amit mr elzleg emltettnk, illetve nyilvnval a beszl s a hallgat szmra is az adott dolog. Plda: a spanyol lny = the Spanish girl 2. Amikor hangszerrl van sz (amin jtszunk). Plda: zongorzni = play the piano 3. Amikor fldrajzi terletekrl ltalban beszlnk. Plda: Szeretem a tengert = I love the sea. 4. Amikor mozirl s sznhzrl beszlnk (ahova jrunk). Plda: moziba menni/jrni = to go to the cinema 5. Amikor emberek egy bizonyos csoportjt mellknvvel fejezzk ki. Plda: a fiatalok = the young Vigyzat! A mellknevet nem tehetjk tbbes szmba, viszont a jelentse tbbes szm, teht az ige nem kap E/3. vgzdst. 6. Amikor olyan nemzetisgekrl beszlnk ltalban, melyek a kvetkez vgzdssel rendelkeznek: -ss, -sh, -eh, -ese. Plda: a svjciak = the Swiss, az angolok = the English, a hollandok = the Dutch, a japnok = the Japanese 7. Amikor egy csaldrl beszlnk gy, hogy a csaldnevet tbbes szmba tesszk. Plda: Clintonk = the Clintons 8. Amikor konkrtan nevn nevezzk az cent, tengert, folyt, csatornt, szigetcsoportot, hegylncot, sivatagot, szllodt, ttermet, srzt, mzeumot, galrit, mozit, sznhzat, egyb pletet (amelyet nem valakirl, vagy valamilyen helyrl neveztek el), jsgot (ami nem magazin), egyb ltestmnyt vagy fldrajzi helyet, amelynek a nevben benne van egy of. Plda: Csendes-cen = the Pacific Ocean, Vrs-tenger = the Red Sea, Duna = the Danube, Panama-csatorna = the Panama Canal, Alpok = the Alps, Szahara = the Sahara (Desert), Hilton = the Hilton (Hotel), Kk tterem = the Blue Restaurant, r srz = the Irish pub, Nemzeti Mzeum = the National Museum, Tate Galria = the Tate Gallery, Ezst mozi = the Silver Cinema, Madch Sznhz = the Madch Theatre, Fehr Hz = the White House, Blikk = the Blikk, Knai Nagy Fal = the Great Wall of China 9. Amikor olyan orszgrl beszlnk, aminek a nevben benne van vagy volt: States, Kingdom, Republic, Union.

16

Angol alap /os/ nyelvtan

Plda: Amerikai Egyeslt llamok = the United States of America, Egyeslt Kirlysg = the United Kingdom, Dominikai Kztrsasg = the Dominican Republic, Szovjetuni = the Soviet Union 10. Amikor az orszg, vagy a vros nevhez szorosan hozztartozik. Plda: Hollandia = the Netherlands, Vatikn = the Vatican, Hga = the HagueU M e L te .M Z Q l.

pysiy

1. Amikor a fnv eltt a szemlyes nvms birtokos esetben ll. Plda: a fiam = my son 2. Amikor a fnv eltt kzvetlenl valamilyen mutat nvms (this = ez, that = az, these = ezek, those = azok) ll nllan vagy szmnvvel egytt. Plda: ezek a laksok - these flats, az a hrom fi = those three boys. 3. Amikor a next ... = kvetkez, jv, this ... = ezen a, mai, every ... = minden, la st... = mlt, elmlt szavak idkifejezsekhez kapcsoldnak. Plda: a jv nyron = next summer, ezen az estn = this evening, minden hten = every week, az elmlt hnapban = last month. Fontos mg, hogy elljrszavak nlkl hasznljuk az ilyen kifejezseket. 4. Amikor konkrtan nevn nevezzk az utct, utat, teret, parkot, hidat, tavat, hegyet. Plda: F utca = Main Street, Barna t = Brown Road, Gymnt tr = Diamond Square, Zld park = Green Park, Szabadsg-hd = Liberty Bridge, Balaton = Lake Balaton, Mount Everest = Mount Everest 5. Amikor dolgokrl, llatokrl vagy emberekrl ltalban beszlnk. Plda: Szeretem az autkat, madarakat s a gyerekeket. = I like cars, birds and children. 6. Amikor a televzirl, mint msorszolgltatsrl, nem pedig kszlkrl beszlnk. Plda: TV-t nzni = to watch TV. (De: bekapcsolni a TV-t = to switch on the TV) 7. Amikor tkezsekrl beszlnk. Plda: reggelizni = to have breakfast 8. Amikor szmokkal egytt ll kifejezsekrl beszlnk. Plda: a 7-es busz = bus (number) 7, a 15. oldal = page 15, a 308-as szoba = Room 308 9. A bed = gy, work = munka(hely), home = otthon szavak esetben. Plda: az gyban lenni = to be in bed, befejezni a munkt = to finish work, haza menni = to go home. (De: az gyon rajzolni = to draw on the bed) 10. Amikor a school = iskola, university = egyetem, church = templom, prison = brtn szavak intzmnyt jellnek. Plda: az iskolban lenni = to be at school, elvgezni az egyetemet = to finish university, a templomba jrni = to go to church, a brtnben lenni = to be in prison. (De: A szlk az iskolban voltak /magban az pletben/. = The parents were in the school.)

veit hasznli? (indefinite Articles)1. Amikor a fnv megszmllhat s nem ll tbbes szmban. Plda: Ez egy alma. = This is an apple. 2. Amikor dolgokrl, llatokrl vagy emberekrl ltalban beszlnk. Plda: A papagj egy madr. = A parrot is a bird. 3. Amikor valakinek a foglalkozsrl beszlnk. Plda: orvos. = He / She is a doctor. 4. Amikor bizonyos id-, sebessg- illetve sly kifejezseket hasznlunk. Plda: naponta tszr = five times a day, 50 kilomter per ra = 50 kilometres an hour, kilja 1000 forint = 1000 forints a kilo. 5. Amikor fejfjsrl s megfzsrl beszlnk. Plda: fejfjs = a headache, megfzs = a cold. (De azt, hogy megfzni, ktflekppen is lehet mondani: to catch a cold, to catch cold.)

17

Angol alap /os/ nyelvtan

7. A ltige (to be) ^ ________________________________________Politics is supposed to be the second oldest profession. I have come to realize that it bears a very close resemblance to the first. - Rnid Reagan(A politikrl azt tartjk, hogy a msodik legsibb foglalkozs. R kell dbbennem , hogy nagyban hasonlt az elshz.)

Az angol nyelvben a mondat nem llhat ige nlkl. Mg magyarul az a mondat, hogy Ez egy knyv. ige nlkl is teljes letet l, addig ez az angol nyelvben ige nlkl hibs. Valjban a magyar mondatban is van ige, de ez csak igazn a mlt idben s a jv idben jelenik meg. (Ez egy knyv volt. Ez egy knyv lesz.) A to be ltigt tbbnyire akkor hasznljuk, amikor ltezst, llapotot, illetve tulajdonsgot jellnk. Plda: ltezs - Ez egyknyv. = This is a book. llapot - n boldog vagyok. = I am happy. -&2 &ljd&s - A falak fehrek. = The walls are white. Egyb esetek, melyekben mindig ki kell tenni a to be ltigt: - ^letkor: Im 35 years old. = 35 ves vagyok. - mret s sly kifejezse: Shes 65 kilos and hes 170 centimetres tall. = (nnem) 65 kil s o (hmnem) 170 centi magas. r megjellse; Its 5. = Ez 5 eur. - There is / are, There was / were szerkezet. Amikor egy nem meghatrozott szemly vagy dolog a mondat alanya, akkor there + be + fnv szerkezetet hasznlunk. Plda: There are 24 plates on the table. = 24 tnyr van az asztalon. Ezeknl a pldknl is lthat, hogy a ltignek ragozott alakjai is vannak. Aragozs jelen s mlt igeidben mutatkozik meg igazn. Jv idben a kpzse minden szmban s szemlyben will (11) / will not (wont) + be, E/l. s T/l.-nl lehet shall (11) / shall not (shant) + be is. A befejezett (perfect) igeidknl have / has been, havent / hasnt been, had been, hadnt been.

Szm / szemly E/l. I E/2. You E/3. He, She, It T/l. We T/2, You T/3. They

To be ragozott alakjai Am Are Is Are Are Are

Plda rvid alakkal is / Jelents I am (Im) at home. = En otthon vagyok. You are (Youre) a boy. = Te fi vagy. She is (Shes) sad. = 0 szomor. We are (Were) strong. = Mi ersek vagyunk. You are (Youre) at school. = Ti iskolban vagytok. They are (Theyre) rich. = k gazdagok.

18

Angol alap /os/ nyelvtan

A szemlyes nvmst ssze is lehet vonni a ltigvel, ezt hvjuk vid alaknak: I am = Im, you are = youre, he is = hes, she is = shes, it is = its, we are = were, you are = youre, they are - theyre

jelen id - tagads: Szm / szemly E/l. I E/2. You E/3. He, She, It T/l. We To be ragozott alakjai Am not Are not Is not Are not Plda rvid alakkal is / Jelents I am not (Im not) at home. = En nem vagyok otthon. You are not (You arent) a boy. = Te nem fi vagy. She is not (She isnt) sad. = nem szomor. We are not (We arent) strong. = Mi nem vagyunk ersek. You are not (You arent) at school. = Ti nem iskolban vagytok. They are not (They arent) rich. = Ok nem gazdagok.

T/2. You

Are not

T/3. They

Are not

Rvid alakja a tagadsnak is van: I am not = Im not, you are not = you arent, he is not = he isnt, she is not = she isnt, it is not = it isnt, we are not = we arent, you are not = you arent, they are not = they arent Itten id - krds: A krdsnl ugyanezeket az alakokat hasznljuk, annyi klnbsggel, hogy a szrend megvltozik. Amikor kzvetlenl az alany utn tesszk az igt, azt egyenes szrendnek hvjuk (lltsnl, tagadsnl). Amikor a ltige az alany el kerl, azt fordtott szrendnek hvjuk, s ezt a szrendet hasznljuk a krdsben.

Szm / szemly E /l. I E/2. You E/3. He, She, It T/l. We T/2. You T/3. They

Plda / Jelents Rvid igen / nem vlaszok Am I at home? = n otthon vagyok? Yes, I am. / No, Vm not. Yes, you are. I No, you arent. Are you a boy? = Te fi vagy? Yes, she is. / No, she isnt. Is she sad? = szomor? Are we strong? = Mi ersek vagyunk? Yes, we are. / No, we arent. Yes, you are. i No, you arent. Are you at school? = Ti iskolban Yes, they are. / No, they vagytok? arent Are they rich? = k gazdagok?

szerkesztnk, akkor a krdsz mindig a ltige eltt ll. Plda: Why is she sad? = mirt szomor?

19

Angol alap /os/ nyelvtan

.kfef lcA krdst is lehet tagadni. Ennek ktfle vltozata van az angol nyelvben. Megklnbztetjk a hivatalos s a beszlt nyelvben (rvid alakos) hasznlatos tagadst._____________________ Beszlt nyelv / Rvid alak Hivatalos nyelv Szm / szemly Itt nincs rvid alak. Ugyanaz hasznlatos, m I nt at home? = En nem E/l. I m int a hivatalos nyelvben. otthon vagyok? Are you nt a boy? = Te nem Arent you a boy? = Te nem E/2. You fi vagy? fi vagy? Isn't she sad? = nem Is she nt sad? = nem E/3. He, She, It szomor? szomor? Arent we strong? = Mi nem Are we nt strong? = Mi T/l. We vagyunk ersek? nem vagyunk ersek? Arent you at school? = Ti T/2. You Are you nt at school? = Ti nem iskolban vagytok? nem iskolban vagytok? Are they nt rich? = k nem Arent they rich? = k nem T/3. They gazdagok? gazdagok?Mlt id - llts: Szm / szemly E/l. I E/2. You E/3. He, She, It T/l. We T/2. You

To be ragozott alakjai was were was were were were

I You were a boy. = Te kisfi voltl. She was sad. = 0 szomor volt.

Plda / Jelents was at home. = n otthon voltam.

T/3. They

We were strong. = M i ersek voltunk. You were at school. = Ti iskolban voltatok. They were rich. = Ok gazadagok voltak.

Rvid alakok a mlt idej lltsoknl nincsenek.

Mlt id - tagads: Szm / szemly E/l. I E/2. You E/3. He, She, It T/l. We T/2. You T/3. They

To be ragozott alakjai was not were not was not were not were not were not

Plda / Jelents I was nt at home. = En nem voltam otthon. You were nt a boy. = Te nem voltl kisfi. She was nt sad. = nem volt szomor. We were nt strong. = Mi nem voltunk ersek. You were nt at school. = Ti nem voltatok iskolban. They were nt rich. = k nem voltak gazdagok.

Rovid alak >k: I was not = I wasnt, you were not = you werent, he was not = he wasnt, she was not = she wasnt, it was not = it wasnt, we were not = we werent, you were not = you werent, they were not = they werent

20

Angol alap /os/ nyelvtan

llit id - krds: Ugyanaz rvnyes a szrendre, mint a jelen idnl. Teht, itt is fordtott szrend hasznlatos. Rvid igen / nem vlaszok Plda / Jelents Szm / szemly Was I at home? = En otthon voltam? Yes, I was. / No, I wasnt. E/l. I Yes, you were. / No, you werent. Were you a boy? = Te voltl kisfi? E/2. You Yes, she was. / No, she wasnt. Was she sad? = szomor volt? E/3. He, She, It Yes, we were. / No, we Were we strong? = Mi ersek voltunk? T/l. We werent. Were you at school? = Ti iskolban T/2. You Yes, you were. / No, you voltatok? werent. Were they rich? = k gazdagok T/3. They Yes, they were. 1No, they voltak? werent. Rvid alakok ennl a krds tpusnl nincsenek Ha krdszavas, vagyis kiegsztend krdst szerkesztnk, akkor a krdsz mindig a ltige eltt ll. Plda: Why was she sad? = mirt volt szomor?

&lt id - krds + tagads: Szm / szemly E/l. I E/2. You E/3. He, She, It T/l. We T/2. You T/3. They

Beszlt nyelv / Rvid alak Hivatalos nyelv Wasnt I at home? = En nem Was I nt at home? = En voltam otthon? nem voltam otthon? Werent you a boy? = Te Were you nt a boy? = Te nem voltl kisfi? nem voltl kisfi ? Wasnt she sad? = nem Was she nt sad? = nem volt szomor? volt szomor? Werent we strong? = Mi Were we nt strong? = Mi nem voltunk ersek? nem voltunk ersek? Were you nt at school? = Ti Werent you at school? = Ti nem voltatok iskolban? nem voltatok iskolban? Were they nt rich? = k Werent they rich? = k nem nem voltak gazdagok? voltak gazdagok?

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

21

Angol alap /os/ nyelvtan

8. Szmnevek s dtumok (Numerals and Dates)_________________Three things in human life are important: the first is to be kind; the second is to be kind; and the third is to be kind. - Henry James(Az ember letben hrom dolog fontos: az els, hogy lgy kedves; a msodik, hogy lgy kedves; s a harmadik, hogy lgy kedves.)

A szmneveknek kt nagy csoportjt klnbztetjk meg. Az egyik csoportba a tszmnevek, a msik csoportba a srszmrevek tartoznak

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

22

Angol alap /os/ nyelvtan

Tszmok - tszmnevek Szmok(angol kzpontozssal)

Toszamnev (Cardinal Numbers) one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty-one twenty-two thirty thirty-three thirty-four forty fifty sixty seventy eighty ninety a / one hundred a hundred and one a hundred and twenty-three two hundred a / one thousand a thousand and ten five thousandsix thousand, one hundred and eighty-nine

MegjegyzsAmikor a fnv megszmllhat, s tbb mint egy van belle, akkor mindig tbbes szmba kell tenni. Plda: one girl = egy leny, two girls = kt leny

2 3 4 5

67

8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 33 34 40 50 60 70 80 90 100 101 123 200 1,000 1,010 5,000 6,189 40,000 78,320 800,000 1,000,000

A 10 - 20 kz es szmokat gy kpezzk, hogy a szmhoz a teen vgzdst tesszk. Kivtel ez all a 11-eleven s a 12-twelve. Vltozsok a kvetkez szmok esetben figyelhetk meg: 13-thirteen, 15-fifteen, 18eighteen (a 18 esetben kiesik egy t ).

A 21 - 100 kz es nem kerek szmokat gy kpezzk, hogy a nagyobb szm utn tesszk a kisebbet, s kzjk ktjel kerl.

A kerek szmok gy kpzdnek, hogy a szm utn ty vgzds kerl. A kvetkez kerek szmok is ty vgzdst kapnak, viszont a kiindul szmban vltozs megy vgbe: 20 twen/y, 30 - thiry, 40 - fory (itt kiesik egy u ), 50 - fify, 80 - eighy (itt kiesik egy t ).

Hundred s thousand szmnevek eltt legtbbszr akkor ll a, amikor egy szm kezdete. Thousand eltt akkor is llhat one, ha egy szm kezdete, de ha szzas tagot mondunk utna, akkor csak one szcskt rakhatunk el. PL: 1,521 - one thousand, five hundred and twenty-one

Hundred utn mindig ki kell tenni az and (= s) szcskt. Thousand utn akkor, ha tzes szm ll kzvetlenl utna. Ha tbb szz, ezer, illetve milli dologrl beszlnk, s kitesszk a szmnevet (ami termszetesen tbb mint egy), akkor nem kell a hundred, thousand s millin szavakat tbbes szmba tenni. Akkor llhatnak tbbes szmban, ha fnevek szzairl, ezreirl, illetve milliirl van sz. Pl. galambok szzai = hundreds of pigeons, emberek ezrei = thousands of people, millinyi sz = inillions of words.

forty thousandseventy-eight thousand, three hundred and twenty

eight hundred thousand a / one million

23

Angol alap /os/ nyelvtan

> A tszmnevek rsban is klnbsg van a magyar nyelvhez kpest. Ahov a magyar pontot tesz (pl. 1.010), oda az angol helyesrs szerint vessz kerl (pl. 1, 010). Amikor magyarul vesszt tesznk egy szm utn (pl. 5,6), akkor az angol nyelv pontot rak (pl. 5.6 = five point six).

> Az vszmokat kt rszre bontjuk, s gy mondjuk a klnbz tagokat: 1970 = nineteen seventy. Amikor szzas vszmrl beszlnk, akkor a kvetkezkppen alakul a kpzs: 1800 = eighteen hundred. > Szzas vszm alatt az utols kt szmot vonjuk ssze: 541 = five forty-one. Itt kell megemlteni az idszmtsunk eltti s az idszmtsunk utni kifejezseket: > B.C. (Before Christ) = idszmtsunk eltt, > A.D. (Anno Domini) = idszmtsunk utn. Hasznlatuk: 39 B.C. - i.e. 39, A.D. 289 = 289 (ezt a magyar nyelv nem szokta betvel jellni). > Ezres vszmoknl a hagyomnyos mdon kell eljrni (vagyis nem szedjk kt rszre): 2000 = two thousand, 2003 = two thousand and three (az and szcskt az amerikai angolelhagyja).

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

24

Angol alap /os/ nyelvtan

Sorszmok - Sorszmnevek Megjegyzs Sorszmok Sorszamnev (Ordinal Numbers) Ist first 2nd second third 3rd Ezekre a szmnevekre a krds az, 4h fourth hogy Hnyadik? fifth 5th Amikor a sorszmokat szmmal sixth 6th lerjuk, akkor utnuk az angol nem 'yth seventh pontot tesz, hanem az utols kt bett eighth 8th teszi a szm utn. gth 1. 2. 3. szmok rendhagy mdon ninth kpzdnek. tenth 10th 4. - 20. Kz es szmok th vgzdst eleventh IIth kapnak. twelfth 12th Vltozs trtnik az thirteenth 13th 5. = fifth, fourteenth 14th 8. = eighth (kiesik egy t), fifteenth 15th 9. = ninth (kiesik az e), sixteenth 16th 12. = twelfth (a ve helyre f kerl) seventeenth 17th szmok esetben. eighteenth 18th nineteenth 19th twentieth 20th A sorszmneveket ltalban a 21st twenty-first the hatrozott nvel elzi meg, 22nd twenty-second pl.: a 21. nap - the twenty-first day. 30th thirtieth A kirlyok, kirlynk nevben 33rd thirty-third a szmot rmai szmmal rjuk, 34th thirty-fourth pl.: Charles V = V. Kroly, de amikor elolvassuk, a sorszmnevet fortieth mondjuk ki, eltte hatrozott fiftieth 50th nvelvel: Charles the Fifth. 60th sixtieth seventieth 70th eightieth 80th ninetieth 90th 20. - 90. kerek szmok esetben a hundredth 100th vgzds ieth lesz gy, hogy a 101st hundred and first tszmnv y vgzdse kiesik. Nem kerek szmok esetben csak az 123rd hundred and twenty-third utols tagot vltoztatjuk meg. two hundredth 200th thousandth 1,010th thousand and tenth Az sszetett sorsymnevek esetben az five thousandth 5,000th and = s hasznlatra ugyanaz a six thousand, one hundred and eighty-ninth 6,189th szably vonatkozik mint a forty thousandth 40,000th tszmnevekre. 101st = the hundred and 78,320th seventy-eight thousand, three hundred and twentieth first. eight hundred thousandth 800,000th millionth 1,000,000th-p * o &

s o o o

25

Angol alap /os/ nyelvtan

Dtumok (Dates):

\

Sorszmneveket hasznl az angol nyelv a dtumok kpzsben a kvetkezkppen: vagy a nap kerl elre s utna a hnap, vagy pedig elre kerl a hnap s utna a nap. Hnapok: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December (a hnapokat mindig nagy kezdbetvel rjuk). Plda: mjus 15. = 15th May, 15 May, 15th of May, May 15, May the 15th, May 15th = the fifteenth of May, May the fifteenth, jlius 4. = the fourth of July, July the fourth, december 22. = the twenty-second of December, December the twenty-second. Ha az vet is hozztesszk, akkor az mindig a kifejezs vgn ll: 1996. december 22. = December 22n f 1996, 22nd December 1996 = the twenty-second of December, nineteen ninety-six / December the twenty-second, nineteen ninety-six. Arra a krdsre, hogy Mikor? = When? , angolul elljrs szerkezettel vlaszolunk. Plda: 1968. mjus 15-n = on the fifteenth of May, nineteen sixty-eight / on May the fifteenth, nineteen sixty-eight Amikor szmmal rjuk le a dtumot, akkor a brit angol nyelv helyesrst kvetjk: 2003. 02. 25. = 25 / 02 / 2003, 25 - 02 - 2003, 25. 02. 2003. Teht a szmok esetben mindig a nap kerl elre. (Az amerikai angol nyelv teszi elre a hnapot, majd a napot, utna az vet: 02. 25. 2003)

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

26

Angol alap /os/ nyelvtan

9. Mellknevek (Adjectives)__________________________________The best way to become acquainted with a subject is to write a book about it. - BenjaminDisraeli (A legjobb mdja annak, hogy elmlyljnk egy tmban az, ha knyvet runk rla.)

A mellknevekre leggyakrabban gy krdeznk, hogy Milyen? > Az angol nyelv a mellkneveket nem teszi tbbes szmba. Plda: Az a kert nagyon szp. = That garden is very nice., Azok a kertek nagyon szpek. = Those gardens are very nice. Vannak azonban olyan mellknevek, amelyek bizonyos embercsoportra vonatkoznak, s ezeknl a mellkneveknl tbbes szm ige hasznlatos, mg maga a mellknv vltozatlan marad, el pedig the hatrozott nvel kerl: a gazdagok = the rich, a szegnyek = the poor , a betegek = the sick , a fogyatkosok = the handicapped, a vakok = the blind. Plda: A gazdagok mindig boldogok? = Are the rich always happy? > Az angol nyelv olyan igk utn is mellknevet hasznl, ahol magyarul hatrozt mondunk. Ilyen igk: look = kinz valahogyan, sound = hangzik valahogyan, feel = rzi magt valahogyan. Pldk: Fantasztikusan nzel ki. = You look fantastic., Ez a trtnet klnsen hangzik. = This story sounds strange., Borzasztan rzik magukat. = They feel terrible. > Mi a sorrend, ha tbb mellknv is van a fnv eltt? Ebben az esetben tbb szempontbl kell a mellkneveket megvizsglni. Elre kerl az a mellknv, amelyik szubjektv, vagyis az egyn szemlyes vlemnyn alapszik: egy csnya fekete patkny = an ugly black rat. A fnvtl tvolodva a kvetkez sorrendet lehet fellltani a mellknevek esetben: legkzelebb ll az anyaga, eltte az eredete, az eltt a szne s az alakja, eltte pedig a kor s a mret. Plda: egy kis rgi kr alak piros amerikai manyag jelvny = a small old round red American plastic badge Hrom fle fokot klnbztetnk meg a mellknevek sszehasonltsakor (Comparison):

hasznlunk azokban a mondatokban, ahol ilyen / olyan ...... , mint illetve nem ilyen I olyan ...... , mint kifejezsek llnak. Ebben az esetben a mellknevet as ... as, illetve nt as / so ... as kifejezsekbe tesszk. A tagadsnl a nt szcska utn llhat as s so is. Plda: Olyan magas vagy, mint Frank. = You are as toll as Frank. Nem vagy olyan magas, mint Fred. = You are nt as tall as Fred. / You are nt so tall as Fred. hasznlunk azokban a mondatokban, ahol ...bb, mint kifejezs ll. Ebben az esetben a mellknevet kzpfokba tesszk, s a mint szcska than lesz. Plda: Magasabb vagy, mint Peter. = You are taller than Peter. hasznlunk azokban a mondatokban, ahol a leg.. .bb kifejezs ll. Ebben az esetben a mellknevet felsfokba tesszk, s el the nvel kerl. Plda: Te vagy a legmagasabb n. = You are the tallest woman.

27

Angol alap /os/ nyelvtan

Amikor kitesszk a felsfok kifejezs utn, hogy kik kzl, illetve, hogy hol, akkor ktflekppen lehet eljrnunk. 1. A felsfok kifejezs utn of kerl, ha elvont fnvrl van sz. 2. Amikor konkrt fnv ll a kifejezs utn, akkor in kerl a mondatba. Pldk: 1. Ez letem legszebb ajndka. = This is the nicest gift of my life., 2. a legintelligensebb fi a faluban. = He is the most intelligent boy in the vilig. Attl fggen, hogy milyen mellknv ll a mondatban tbbfle kpzsi md ltezik. Kpzse Mellknv jellemzje Kzpfokban Felsfokban Plda alapfokban (Comparative) (Superlative) (Positive) -er toldalkot kap -est toldalkot kap egy sztag: short = rvid egy sztag s e-re -r toldalkot kap -st toldalkot kap vgzdik: large = nagyegy sztag s kt mssalhangz kztt egy magnhangz ll: hot = forr az utols mssalhangz megkettzdik + -er toldalkot kap az utols mssalhangz megkettzdik + -est toldalkot kap

Plda

shorter = rvidebb, shortest = legrvidebb larger = nagyobb larges - legnagyobb hoter = forrbb hottest = legforrbb

kt sztag s y-ra az y-bl i lesz + - az y-bl i lesz + -est lazier = boldogabb laziest = legboldogabb er toldalkot kap toldalkot kap vgzdik: lazy = lusta more exact = pontosabb el most kerl el more kerl kett vagy tbb sztag: most exact = legpontosabb exact = pontos Specilis esetek elfordulhatnak a mellkneveknl, ilyenkor lehet gy kpezni, mintha egy sztag lenne (-er, -est), vagy lehet gy kpezni, mintha tbb sztag lenne (more, most). Plda: polite = udvarias, stupid = buta, quiet = csendes, tired = fradt, azok a mellknevek is ide tartoznak, amiknek a vgzdse: -er, -le, ow, clever = okos, gentle = gyengd, hollow = reges.__________ ___________________________ ________________________________ Felsfok Mellknv Kzpfok politer politest most polite more polite polite stupider more stupid stupidest most stupid stupid quieter most quiet quiet more quiet quietest tireder most tired tired more tired tiredest cleverer more clever most clever clever cleverest gentler most gentle more gentle gentlest gentle most hollow hollower more hollow hollowest hollow Vannak olyan mellknevek, melyeknek a kzpfoka s felsfoka eltr az alapfoktl, ezeket mellkneveknek hvjuk.__________________ _____________________________ Kzpfok Felsfok Mellknv better = jobb best = legjobb good = j worst = legrosszabb bad = rossz worse = rosszabb farther = tvolabbi (trben) farthest = legtvolabbi (trben) far = tvoli further = tovbbi (fogalom is, trben is) furthest = legtovbbi (fogalom is,trben is)

old = ids much / many = sok little = kevs

(szablyos: older = idsebb) elder = idsebb valaki (csaldtag) more = tbb less = kevesebb

(szablyos: oldest = legidsebb) eldest = legidsebb valaki (csaldtag) most = legtbb least = legkevesebb

28

Angol alap /os/ nyelvtan

10. Szrend (Word order)

It usually takes more than three weeks to prepare a good impromptu speech. - Mark Twain(ltalban tbb, mint hrom hetet vesz ignybe, hogy elksztsnk egy j rgtnztt beszdet.)

Mivel az angol mondat szrendje meglehetsen kttt, ezrt a szablyokat a kvetkezkppen lehet sszefoglalni: f Alany (Ki?, Mi?) I Egyenes szrend: lltmny Trgy Helyhatroz Idhatroz (Mit lltok?) (Kit?, Mit?) (Mikor?) (Hol?) buy a book every month. in the bookshop En minden hnapban veszek egy knyvet a knyvesboltban.

Elfordul azonban, hogy az idhatroz i mondat elejre kerl: Idhatroz Alany lltmny Trgy Helyhatroz (Mikor?) (Ki?, Mi?) (Mit lltok?) (Hol?) (Kit?, Mit?) Every month / I buy a book in the bookshop. Sometimes En minden hnapban / nha veszek egy knyvet a knyvesboltban. Wtfarisji idh Alany (Ki?, Mi?) I re li legtbbszr a fiee eltt llna a mondatban: Gyakorisgi idhatroz lltmny Trgy (Milyen (Mit lltok?) (Kit?, Mit?) gyakran?) a book always buy En mindig veszek egy knyvet a knyvesboltban.

Helyhatroz (Hol?) in the bookshop.

Amikor az lltmnyt ltig\ * (to be) fejezzk ki, akkor a gyakorisgi idhatroz a ltige utn ll: Gyakorisgi Alany Ltige Helyhatroz idhatroz (Ki?, Mi?) (to be) (Hol?) (Milyen gyakran?) I was rarely at home. En ritkn vo tam otthon. Amikor a monc atban segdige van, akkor az mindig a fige eltt ll: Alany Trgy Helyhatroz Segdige Fige (Ki?, Mi?) (Kit?, Mit?) (Hol?) They can read a newspaper at the station

Idhatroz (Mikor?) in the morning.

Tudnak reggelente jsgot olvasni az llomson.

29

Angol alap /os/ nyelvtan

Krd szrend: Amikor krdsz van a mondatban, vagyis kiegsztend mondatot kpeznk, akkor a krdsz mindig a mondat elejn ll, az alany el pedig segdige kerl: Krdsz Why Segdige Helyhatroz Idhatroz (Mikor?) (Hol?) every in the a book buy do you month? bookshop Mirt veszel minden hnapban egy knyvet a knyvesboltban? Alany (Ki?, Mi?) Fige Trgy (Kit?, Mit?)

Amikor nincs kr 3 sz a mondatban, vagyis eldntend mondatot kpeznk, akkor a segdige ll mindig a mondat elejn: Segdige Do Alany (Ki?, Mi?) you Helyhatroz (Hol?) in the buy bookshop Minden hnapban veszel egy knyvet a knyvesboltban? Fige Trgy (Kit?, Mit?) a book Idhatroz (Mikor?) every month?

Amikor akkor egyszer jelenben (present simple) s egyszer mltban (pst simple) nincs segdige: Krdsz Who lltmny (Mit lltok?) loves / loved Ki szeret / szeretett tged? Trgy (Kit?, Mit?) you?

Amikor ttige (to be) van a krd mondatban, akkor az mindig az alany eltt ll: Krdsz When Ltige Alany (Ki?, Mi?) (to be) were you Mikor voltl Debrecenben? Helyhatroz (Hol?) in Debrecen?

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

30

Angol alap /os/ nyelvtan

11. Igeidk (Tenses)Mg a magyar nyelvben hrom igeidt hasznlunk: jelen, mlt s jv, addig az angol nyelv 12 igeidt klnbztet meg: egyszer jelen, folyamatos jelen, befejezett egyszer jelen, befejezett folyamatos jelen, egyszer mlt, folyamatos mlt, befejezett egyszer mlt, befejezett folyamatos mlt, egyszer jv, folyamatos jv, befejezett egyszer jv, befejezett folyamatos jv.

(1) Present Simple (Egyszer ielen)________ ___________________A dog in a kennel barks at his fleas; a dog hunting does not notice them. Chinese Proverb(A kutya az ljban a bolhit ugatja; a vadsz kutya szre sem vesz ket. - knai kzmonds)

- Amikor nincs ltige (to be = lenni) a mondatban: minden szmban s szemlyben az ige 1. alakja (sztri alak = Infinitive), trgy, ha Alany tbbi mondatrsz kivve E/3. ahol az ige (e)s van vgzdst kap (infinitive + (e)s) ! Plda I love you. = Szeretlek". He loves me. = szeret engem A tagads s krds a do / does, do nt (dont) / does nt (doesnt) segdige segtsgvel trtnik. az ige 1. do not (dont) minden alakja szmban s szemlyben, tbbi (infiniti trgy, ha van kivve E/3., ahol does mondatrsz ve) not (doesnt) m U Plda I dont lve you. = Nem szeretlek. He doesnt lve me. = nem szeret engem.

do minden az ige 1. szmban s Krdsz, ha Trgy, tbbi alakja szemlyben, alany van (infinitive) ha van mondatrsz kivve E/3., ahol does Why do I lve you? = Mirt szeretlek? Plda Why does he lve me? = Mirt szeret engem? H H ! Amikor az alanyra krdeznk, akkor nincs segdige (a krdsz ilyenkor Ki?, Mi?, Kik?, Mik?). Plda: Who loves me? = Ki szeret engem?

- Amikor l van a mondatban, akkor nincs a tagadsnl s a krdsnl do/does segdige. A krdsnl kell a szrenden vltoztatni. Lsd a ltigs fejezetet!31

Angol alap /os/ nyelvtan

Hofivan kell a/ (e)s vgzdst az ifi i alakjbl kpezni 1 ?. szemly!jen? Vgzds / Plda / Jelents Ige 1. alakjnak jellemzje az ige s vgzdst kap: put - puts = rak, tesz alapeset arrive - arrives = rkezik az ige es vgzdst kap: push - pushes = tol teach - teaches = tant kiss - kisses = cskol vgzdse: sh, eh, ss, x, o mix - mixes = kever go - goes = megy do - does = csinl az y-bl i lesz + es fry - fries = st (olajban) vgzdse: mssalhangz + y cry - cries = sir have - has = van neki rendhagy

Ezt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor ltalnos igazsgrl, rendszeres, szoksos, illetve ismtld, valamint hossz idn t igaz cselekvsekrl beszlnk. Pldk: The sun rises in the east. = A Nap keleten kel. I get up at 7. = 7-kor szoktam felkelni. I live in Budapest. = Budapesten lek. > amikor rzkelst kifejez igket hasznlunk: see = lt, hear = hall, taste = valamilyen ze van, smell = valamilyen szaga, illata van. Plda: Do you see that tree? = Ltod azt a ft?, I hear them. = Hallom ket., It tastes fantastic. = Fantasztikus ze van., The flowers dont smell good. = A virgoknak nincs j illatuk . > amikor olyan ige szerepel a mondatban, amit csak egyszer igeidbe lehet tenni: know = tud, ismer, love = szeret, like = kedvel, hate - utl, remember = emlkszik, notice = szrevesz, megjegyez, believe in = hisz vmiben, vkiben, belong to = tartozik vmihez, vkihez stb. Plda: Do you remember me? = Emlkszel rm? > amikor a kvetkez ktszavak szerepelnek a jelen, vagy jv idej mellkmondat elejn: when = amikor, before = mieltt, after = miutn, until/till = valameddig, as soon as = mihelyst, if = ha. Plda: Switch off the light in the room before you go out. = Kapcsold le a villanyt a szobban, mieltt elmsz! > amikor gyakorisgi idhatroz van a mondatban: always = mindig, often = gyakran, usually = rendszerint, sometimes = nha, seldom = ritkn. Ezeket a gyakorisgi hatrozkat legtbbszr a fige el kell tenni. Plda: Do you often go to the cinema? = Gyakran msz moziba? Ide tartoznak mg azok az idhatrozk, amikben szerepel a once = egyszer, twice = ktszer three times = hromszor stb. a week = hetente, a month = havonta stb. kifejezsek. Ezeket az idhatrozkat legtbbszr a mondat vgre kell tenni. Plda: I wash my hair twice a week. = Hetente ktszer mosom meg a hajam. Ezekre az dhatrozkra a How often ... ? = Milyen gyakran ...? krdszval lehet krdezni. > amikor olyan jv idej esemnyrl beszlnk, ami menetrend szerint fog bekvetkezni, vagy olyan programrl van sz, ami tlnk teljesen fggetlen. Pldk: The train leaves at 6.45. = A vonat 6.45-kor indul. The film begins at 8. = A film 8-kor kezddik.

32

Angol alap /os/ nyelvtan

(2) Present Continuous (Folyamatos jelen)The time to repair the roof is when the sun is shining. - John F. Kennedy(A tetjavts ideje akkor van, amikor st a nap.)

Alany * j > I&:. Hm ^

to be megfelel alakja (E/l.: am, E/2., T /l., T/2., T/3.: are, E/3.: is)

az ige 1. alakja utn -ing vgzds (present participle)

trgy, ha van

Tbbi mondatrsz

Plda

I m drinking tea now. = n most tet iszom. Youre drinking tea now. = Te most tet iszol. Hes drinking tea now. = most tet iszik.

H

jjp " ''" | t Alanyfc

to be megfelel az ige 1. alakja + not (E/1.: am not, alakja utn E/2., T/l., -ing vgzds (present T/2., T/3.: are participle) not / arent, E/3.: is not / isnt)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

Im not drinking tea now. = n most nem tet iszom. You arent drinking tea now. = Te most nem tet iszol. He isnt drinking tea now. = most nem tet iszik.

V 1 ' * krdsz, ha van

to be megfelel alakja (E/l.: am, E/2., T /U T/2., T/3.: are, E/3.: is)

Alany

az ige 1. alakja utn ing vgzds (present participle)

Trgy, ha van

tbbi mondatr sz

Plda g&y-r-.- :: .

Why am I drinking tea now? = Mirt iszom most tet? Why are you drinking tea now? = Mirt iszol most tet? Why is he drinking tea now? = Mirt iszik most tet?

33

Angol alap /os/ nyelvtan

HoYan keilaztnft vgzdst az ige 1. alakjbl kpezni? ....... ............... 1 \ lse \ . a\akArvak \e\\emz\e \ "V&zds 1Plda | \ az ige ing vgzdst kap: r work - work ing = dolgozik alapeset ring - ringing = csnget az utols mssalhangz megkettzdik + ing: rvid ige, aminek a vgn kt mssalhangz swim - swimming = szik kztt egy magnhangz ll sit - sitting = l az 1 megkettzdik + ing: control - controlling = irnyt az ige 1-re vgzdik travel - travelling = utazik kiesik az e + ing: az ige e-re vgzdik, amit nem ejtnk type - typing = gpel make - making = kszt az ie-bl y lesz + ing: az ige ie-re vgzdik lie - lying = fekszik die - dying = meghal

Ezt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor a beszd pillanatban, illetve a beszd pillanata krl trtn cselekvsrl, esemnyrl beszlnk. Pldk: Mr Tree is sleeping at home now. = Tree r most otthon alszik. My parents are planning to go to France this month. = A szleim azt tervezgetik, hogy Franciaorszgba mennek ebben a hnapban. > amikor ideiglenes llapotrl, helyzetrl beszlnk: They are cooking in the bathroom. = A frdszobban fznek. (Termszetesen csak addig, amg feljtjk a konyht.) > amikor vltoz llapotrl, helyzetrl beszlnk: The price of flats is rising. = A laksok ra emelkedik. > amikor valaki gy viselkedik, hogy az tle nem megszokott (ez being hasznlatot kvn); You are being so cruel to me now. = Most olyan kegyetlen vagy velem. P amikor olyan cselekvsrl, esemnyrl beszlnk, ami nagyon zavar s igen gyakran elfordul (ez always hasznlatot kvn): The children are always running up and down in the room. = A gyerekek mindig fel-al rohanglnak a szobban. amikor olyan jvidej, ltalban a kzeljvben bekvetkez cselekvsrl, esemnyrl beszlnk, amit mr elterveztnk, megszerveztnk. Ilyenkor ajnlatos idhatrozt hasznlni a mondatban a flrertsek elkerlse vgett. A come = jn s go = igk esetben azonban nem szksges. Plda: Im flying to Brazil next year. = Jvre Brazliba replk. What are you doing this evening? = Mit csinlsz ma este?, Im going to the cinema. = Moziba megyek. Im meeting her at 10.30 at the station. = 10.30-kor tallkozk vele az llomson.

34

Angol alap /os/ nveivtan

(3) Present Perfect Simple (Befejezett egyszer jelen)_______Only he that has travelled the road knows where the holes are deep. Chinese Proverb(Aki vgigment az ton, csak az tudja, hogy hol mlyek a gdrk. - knai kzmonds)

Plda j alany

minden szmban s szemlyben have, kivve E/3. ahol has

ige 3. alakja (past participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

I have painted the fence blue. = Kkre festettem a kertst. She has painted the fence blue. = Kkre festette a kertst.

minden szmban s szemlyben have nt (havent), kivve E/3. ahol has nt (hasnt)

ige 3. alakja (past participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

I havent painted the fence blue. = Nem festettem kkre a kertst. She hasnt painted the fence blue. = Nem festette kkre a kertst.

krdsz, ha van

minden szmban s szemlyben have, kivve E/3. ahol has

Alany

ige 3. alakja Trgy, ha tbbi (past van mondatrsz participle)

Have you painted the fence blue? = Lefestetted kkre a kertst? Has she painted the fence blue? = Lefestette kkre a kertst?

Az ige 3. alakja (past participle) gy kpzdik, hogy az 1. alakja -ed vgzdst kap. Ugyanez a kpzse a szablyos mlt idnek is. Amennyiben az ige rendhagy, az azt jelenti, hogy a vgzdse nem -ed lesz, s a 3. alakot is s a 2. alakot is (mlt id = simple past) kln meg kell tanulni.

35

Angol alap /os/ nyelvtan

Hkj^vsn Lel! "i -ed v w, t v, Ige 1. alakjnak jellemzje

Jj :? ,1 >l kpezni? Vgzds / Plda / Jelents az ige -ed vgzdst kap: work - worked = dolgozott szablyos ige play - play ed = jtszott az utols mssalhangz megkettzdik + ed: rvid ige, aminek a vgn kt hop - hopp/ = ugrlt mssalhangz kztt egy magnhangz ll stop - stopped = megllt az 1megkettzdik + ed: control - controlled = irnytott az ige 1-re vgzdik travel - travelled = utazott kiesik az e + ed: type - typed = gpelt az ige e-re vgzdik, amit nem ejtnk love - loved = szeretett az y-bl i lesz + ed fry - fried = sttt (olajban) vgzdse: mssalhangz + y cry - cried = srt1. alak - 2. alak - 3. alak Jelents

rendhagy

be - was, were - been = volt buy - bought - bought = vett cut - cut - cut = vgott sing - sang -sung = nekelt

Ezt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor egy olyan cselekvsrl, esemnyrl, llapotrl beszlnk, ami a mltban elkezddtt s a jelenben is tart, vagy nemrg zrult le s eredmnye van a jelenben, illetve amikor egy befejezett, mltbeli cselekvsrl beszlnk, de nem fontos, hogy mikor trtnt, csak az, hogy megtrtnt. Pldk: I have bought a new car. = Vettem egy j autt. The woman has cleaned the room. = A n kitakartotta a szobt. I have been to Croatia. = Voltam Horvtorszgban. > amikor already = mr (llts), just = ppen most, yet = mr (krdsben), mg (tagadsban), never = soha, ever = valaha (krdsben), recently = nemrg, lately = mostanban, so far = ez idig, idkifejezsek szerepelnek a mondatban. Pldk: Joe has just come home. = Jzsi ppen most jtt haza. Have you ever been to Italy? = Voltl-e mr valaha Olaszorszgban? > amikor for + idtartam = valamennyi ideje, vagy since + idpont = valami ta, ll a cselekvs, trtns, ltezs esetben, ami mg nem zrult le s a mondatban olyan ige szerepel, amit nem lehet folyamatos igeidbe tenni. Pldk: They have known me fo r 5 years. = k 5 ve ismernek engem. My friend has been there since Monday. = A bartnm htf ta ott van. > amikor a krds How long ...?, Since when ...? = Mita ... ?, Mennyi ideje ... ? krdszval kezddik s a mondatban olyan ige szerepel, amit nem lehet folyamatos igeidbe tenni. Plda: How long (Since when) have you been in love? = Mita vagytok szerelmesek? > amikor arrl beszlnk, hogy elszr, msodszor, harmadszor stb. trtnik valami. Plda: This is the fifth time you have asked me this question. = tdszrre teszed fel ezt a krdst nekem. A present perfect igeidt hasznl mondatokat - szitucitl fggen mlt vagy jelen idben fordtjuk magyarra.

36

Angol alap /os/ nyelvtan

(4) Present Perfect Continuous (Befejezett folyamatos jelen)_____I have been thinking that I would make a proposition to my Republican friends... that if they will stop telling lies about the Democrats, we will stop telling the truth about them. Adlai E. Stevenson Jr. (Azon gondolkozom, hogy teszek egy javaslatot a republiknus bartaimnak ...h a abbahagyjk a hazudozst a demokratkrl, akkor mi abbahagyjuk az igazmondst velk kapcsolatban.)

alany

minden szmban s szemlyben have, kivve E/3. ahol has

Ltige 3. Alakja = been

az ige ing s alakja (present participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

I have been painting the fence for two hours. = Kt rja festem a kertst.

( : *~^^ W

alany V s y/e

minden szmban s szemlyben have nt (havent), kivve E/3. ahol has nt (hasnt)

Ltige 3. Alakja = been

az ige ing s alakja (present participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

I havent been painting the fence for two hours. = Nem kt rja festem a kertst.

minden szmban s szemlyben have, kivve E/3. ahol has

alany

ltige 3. alakja = been

az ige ing-es alakja (present participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

How long have you been painting the fence? = Mennyi ideje fested a kertst?

37

Angol alap /os/ nyelvtan

Ezt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor egy olyan cselekvsrl, esemnyrl, beszlnk, ami a mltban elkezddtt s a jelenben is tart, vagy nemrg zrult le s szoros kapcsolata van a jelennel, st a cselekvsnek, illetve az esemnynek lthat, rezhet hatsa van a jelenben. > Pldk: I have been swimming. = sztam. (Ezrt vizes a hajam.) Has she been crying? = srt? (Ltom, hogy knnyes a szeme.) > aTrii&o H ot v S&c&asYaxft v VJSjSk idkifejezssel egytt ll a cselekvs s trtns esetben, ami mg nem zrult le. Pldk: They have been singing fo r 5 hours. = k 5 rja nekelnek. My friend has been playing tennis since 8 oclock. = A bartnm 8 ra ta teniszezik. Ilyenkor a krds How long ...?, Since when ...? = Mita ... ?,Mennyi ideje ... ? krdszval kezddik. Plda: How long (Since when) have you been sitting here? = Mita ltk itt? Gyakran alig van klnbsg a folyamatos s egyszer befejezett jelen kztt, ilyenkor az angol a folyamatos igeidt rszesti elnyben. Kivtelt kpeznek ez all azok azigk, amiket egybknt is ritkn hasznlunk folyamatos igeidben, pldul know = tud, ismer, like = szeret, hate = utl, need = szksge van vmire, vkire stb.

>

>

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

38

Angol alap /os/ nyelvtan

(5) Past Simple (Egyszer mlt)_____ ___W ho never climbed high never fell low. English Proverb(Aki nem mszott magasra soha nem esett nagyot.- angol kzmonds)

-Amikor

(to be = lenni) a mondatban: minden szmban s szemlyben az ige 2. alakja (simple pst), ahol a alany szablyos ige -ed vgzdst kap, rendhagy igk esetben msknt kpzdik ______ (simple pst)______ I loved you. = Szerettelek.

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

A tagads didnt, a krds did segdigvel trtnik. did not az ige 1. (didnt) alany minden alakja szmban s (infinitive) szemlyben Plda

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

I didnt love you = Nem szerettelek.

i krdsz, ha van Plda

did minden szmban s szemlyben

alany

az ige 1. trgy, ha tbbi alakja van mondatrsz (infinitive)

Why did I love you? = Mirt szerettelek?

; Amikor az alanyra krdeznk, akkor nincs segdige (a krdsz ilyenkor Ki?, Mi?, Kik?, Mik?). Plda: Who loved me? = Ki szeretett engem? - Amikor M lljl ift a mondatban, akkor nincs a tagadsnl s a krdsnl did segdige. A krdsnl kell a szrenden vltoztatni. Lsd a ltigs fejezetet! Az ige 2. alakja gy kpzdik, hogy az l. alakja ed vgzdst kap. Amennyiben az ige rendhagy, az azt jelenti, hogy a vgzdse nem ed lesz, s mind a 2. alakot, mind a 3. alakot kln meg kell tanulni. Az ige -ed vgzdsnek kpzse megtallhat a present perfect fejezetben.

39

Angol alap /os/ nyelvtan

aszoissa:Ezt az igeidt akkor hasznljuk:

,-H

> amikor a mltban elkezddtt egy cselekvs, trtns, ltezs, s a mltban le is zrult Plda: He worked a lot yesterday. = Tegnap sokat dolgozott. > amikor a mltban egyms utn trtntek az esemnyek. Plda: They cooked dinner and had a party. = Vacsort fztek, majd buliztak. > amikor a last ... = mlt ...., ... ago = ... ezeltt, yesterday = tegnap idkifejezsek szerepelnek a mondatban. Plda: My granny went home last week / 3 days ago / yesterday. - A nagyim hazament mlt hten / 3 nappal ezeltt / tegnap. > amikor a krdsz When ... 1 I What time ... 1 - Mikor ... ? s a krds a mltra vonatkozik. Plda: When / What time did you arrive in Hungary? = Mikor rkeztl Magyarorszgra? > amikor olyan ige szerepel a mondatban, amit csak egyszer igeidbe lehet tenni: know = tud, ismer, love = szeret, like = kedvel, hate = utl, remember = emlkszik, notice = szrevesz, megjegyez, believe n = hisz vmiben, vkiben, belong to = tartozik vmihez, vkihez stb. Plda: Did you remember me? = Emlkeztl rm?

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

40

Angol alap /os/ nyelvtan

(6) Past Continuous (Folyamatos mlt)________________________If you want to test your memory, try to recall what you were worrying about one year ago today. Rotarian(Ha tesztelni akarod a memrid, prblj meg visszaemlkezni arra, hogy krlbell egy vvel ezeltt mi miatt aggdtl.)

1Plda

alany

to be megfelel alakja (E/l., E/3.: was, E/2., T/L, T/2., T/3.: were)

az ige 1. alakja utn -ing vgzds (present participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

I was drinking tea at 5. = n tet ittam 5-kor. You were drinking tea at 5. = Te tet ittl 5-kor.

alany B gS k W;

to be megfelel alakja + not az ige 1. (E/l., E/3.: alakja utn was not / -ing vgzds (present wasnt, E/2., T/L, T/2., participle) T/3.: were not / werent)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

I wasnt drinking tea at 5. = n nem ittam tet 5-kor. You werent drinking tea at 5. = Te nem ittl tet 5-kor.

to be megfelel alakja (E/l., krdsz, E/3.: was, ha van E/2., T/L, T/2., T/3.: were) Plda

Alany

az ige 1. alakja utn -ing vgzds (present participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Why was I drinking tea at 5? = Mirt ittam tet 5-kor? Why were you drinking tea at 5? = Mirt ittl tet 5-kor?

41

Angol alap fos/ nyelvtan

Ezt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor a mlt egy adott idpontjban trtn cselekvsrl, trtnsrl beszlnk. Plda: He was reading a book at 4.30. yesterday. = Tegnap 4.30-kor egy knyvet olvasott. > amikor a mltban kt prhuzamosan, egy idben zajl cselekvsrl, trtnsrl beszlnk: Plda: He was reading a book while I was watching TV. = egy knyvet olvasott, mikzben n TV-t nztem. > amikor a mltban kt esemny trtnt, s ezek kzl az egyik rvidebb volt (egyszer mlt), a msik hosszabb (folyamatos mlt). Plda. He was reading a book when a bird flew into the room. = ppen knyvet olvasott, amikor egy madr bereplt a szobba. > amikor lersokat fejeznk ki,, mivel a folyamatos mlt id egy hosszabb idn t tart cselekvst, esemnyt felttelez. Plda: I went to Marys party yesterday. She looked beautiful. She was wearing a little black dress and a wonderful necklace. = Tegnap elmentem Mary bulijra. Csodsn nzett ki. Egy kis fekete ruht s egy gynyr nyaklncot viselt. > amikor bizonyos esetekben hangslyozzuk a befejezetlensget, szemben az egyszer mlt idvel. Plda. I was reading a detective story yesterday (and Ill finish it today). = Tegnap egy krimit olvastam (s ma be fogom fejezni). I read a detective story yesterday (and I finished it). = Tegnap (el)olvastam egy krimit (s befejeztem). y amikor olyan idhatrozk szerepelnek a mondatban, amelyek a mlt egy adott idpontjban vgbemen cselekvsre, trtnsre utalnak: this time last week - mlt hten ilyenkor, at 8 (oclock) = 8 (ra)kor, 3 minutes ago = 3 perccel ezeltt Plda: I was swimming this time last week. - Mlt hten ilyenkor sztam.

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

42

Angol alap /os/ nyelvtan

(7) Past Perfect Simple (Befejezett egyszer mlt)_____________What a good thing Adam had. When he said a good thing he knew nobody had said it before. - Mark Twain(Micsoda j dolga volt Admnak. Amikor egy j dolgot mondott, tudta, hogy azeltt senki nem mondott ilyet. )

m

I

m

,

Plda

minden ige 3. alakja szmban s tbbi alany (past trgy, ha van szemlyben mondatrsz participle) had I had painted the fence before you came. = Lefestettem a kertst, mieltt jttl. minden szmban s ige 3. alakja tbbi alany szemlyben (past trgy, ha van mondatrsz had not participle) (hadnt) I hadnt painted the fence before you came. = Nem festettem le a kertst, mieltt jttl. minden ige 3. krdsz, szmban s Alakja trgy, ha tbbi Alany ha van szemlyben (past van mondatrsz had participle) Had you painted the fence before I came? = Lefestetted a kertst, mieltt jttem?

Plda

Ezt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor a mltban egy esemny eltt egy msik esemny trtnt. Plda: My children had done their homework before they cleaned the house. = A gyerekeim elksztettk a hzifeladatukat, mieltt kitakartottk a hzat. / After my children had done their homework, they cleaned the house. = Miutn a gyerekeim elksztettk a hzifeladatukat, kitakartottk a hzat.

Mlt

Jelen

Jv

My children had done their homework After mv children had done their homework

before they cleaned the house. they cleaned the house.

43

Angol alap /os/ nyelvtan

> amikor hangslyozni akarjuk, hogy egy mltbeli esemnynl korbban trtnt egy msik esemny. Plda: Jane was 23 when she moved to Budapest. Her dog died 2 years before and since then she had had a parrot. When she arrived in the capital... = Jane 23 ves volt, amikor Budapestre kltztt. A kutyja 2 vvel azeltt halt meg, s azta egy papagja volt. Amikor megrkezett a fvrosba .... A past perfect simple a present perfect simple megfelelje a mltban.

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

44

Angol alap /os/ nyelvtan

(8) Past Perfect Continuous (Befejezett folyamatos mlt) fofee: minden az ige ing Ltige 3. trgy, ha tbbi s alakja szmban s Alakja = alany mondatrsz van szemlyben (present been participle) had We had been singing for an hour when the dogs started to bark. = Egy rja nekeltnk, amikor a kutyk elkezdtek ugatni. minden az ige ing szmban s Ltige 3. trgy, ha tbbi s alakja szemlyben Alakja = alany van mondatrsz (present been had not participle) (hadnt) We hadnt been singing or an hour when the dogs started to bark. = Nem nekeltnk egy rja, amik or a kutyk elkezdtek ugatni.

^ jj" Plda

lg*-

? Plda

K jg fc ;/

Plda

az ige ltige 3. ing-es trgy, tbbi krdsz, alany alakja alakja = ha van mondatrsz ha van been (present participle) How long had you been singing when the dogs started to bark? = Mennyi ideig nekeltetek, amikor a kutyk elkezdtek ugatni? minden szmban s szemlyben had

flBM M kKEzt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor a mltban trtnt egy esemny, s ennek lthat, rezhet hatsa volt a mltban. Plda: (Tegnap, mikor hazarkeztem olaj szag volt a laksban. Megkrdeztem a frjemet, hogy mitl lehet ez e szag, erre azt mondta, hogy fztt. Ma ezt elmeslem az ismerseimnek: When I arrived home yesterday, the flat smelt oil. = Amikor tegnap hazarkeztem, a laksban olaj szag volt.) My husband had been cooking. = A frjem fztt. > amikor a mltban rvidebb, vagy hosszabb ideig trtnt egy esemny, egy msik esemny eltt: Plda: My friend had been driving his new car fo r ten minutes when he ran out of fuel. = A bartom tz percig vezette az j autjt, amikor kifogyott az zemanyag. A past perfect continuous gy viszonyul a past perfect simple-hez, mint a present perfect simple a present perfect contimious-hz. Itt sem hasznlhatak a folyamatos igeidben ritkn hasznlt igk, pldul know = tud, ismer, like = szeret, hate = utl, need = szksge van vmire, vkire stb.

45

Angol alap /os/ nyelvtan

(9) Future Simple (Egyszer jv)Fortune will call at the smiling gate. Japanese Proverb(A szerencse a mosolyg kapunl fog megllni. - japn kzmonds)

Kpzse: minden szmban s szemlyben will, de az ige 1. E/l. s T/l.-nl lehet Trgy, ha van alakja shall is (Ill, youll, (infinitive) hell, shell, itll, well, youll, theyll)

llts

alany

tbbi mondatrsz

Plda

I will / shall (FII) miss you. = Hinyozni fogsz nekem. Hell miss me. = Hinyozni fogok neki.

Tagads

alany

will not (wont) az ige 1. minden szmban s alakja szemlyben, de E /l. s T/l.-nl lehet shall (infinitive) not (shant) is

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

I will not / shall not (wont, shant) miss you. = Nem fogsz hinyozni nekem. He wont miss me. = Nem fogok hinyozni neki.

Krds

krdsz, ha van

Minden szmban s szemlyben will, de E/l. s T/l.-nl lehet shall is

alany

az ige 1. alakja (infinitive)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

When will / shall I miss you? = Mikor fogsz hinyozni nekem? When will he miss me? = Mikor fogok hinyozni neki?

Ezt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor a beszd pillanatban dntjk el, hogy mit fogunk csinlni. Plda: FII switch on the TV. = Be fogom kapcsolni a TV-t.46

Angol alap /os/ nyelvtan

> amikor meggrnk, visszautastunk, felajnlunk valamit, beleegyeznk valamibe, illetve megkrnk valakit valamire. Plda: Thanks for the book. Ill give it back next week. = Ksznm a knyvet. Jv hten visszaadom. (gret) > amikor olyat jsolunk a jvre nzve, amiben nem vagyunk teljesen biztosak, csak a megrzseink sugallnak valamit. Plda: Youll be very famous one day. = Egy nap nagyon hres leszel. > amikor fenyegetnk, vagy figyelmeztetnk valakit. Plda: Put your toys away or I will never buy you anything. Rakd el a jtkaidat, vagy nem veszek neked soha semmit! > amikor olyan kifejezsek szerepelnek a mondatban, mint be sure = biztos valamiben, probably = valsznleg, expect = vr, gondol, wonder = kvncsi, hogy ..., (dont) think = (nem) hisz. Plda: I'm sure hell send you an SMS. = Biztos vagyok abban, hogy kld neked egy SMS-t. > amikor egy jvbeli tnyrl beszlnk. Plda: The President will open the new school on Wednesday. = Az elnk megnyitja az j iskolt szerdn. > A shall I, shall we szerkezeteket olyan krdsekben hasznljuk, amelyekben javasolunk valamit, segtsget ajnlunk fel, vagy tancsot krnk. Plda: Shall I carry your bag? = Vigyem a tskdat?, What shall we do now? = Most mit csinljunk?

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

47

Angol alap /os/ nyelvtan

(10) Future Continuous (Folyamatos jv)_____________________Always be nice to those younger than you, because they are the ones who will be writing about you. - Cyril Connolly(Mindig lgy kedves azokhoz, akik fiatalabbak nlad, mert k azok, akik rnak majd rlad.)

llts

alany

minden szmban s szemlyben will, de E/l. s T/l.-nl lehet shall is (Ill, youll, hell, shell, itll, well, youll, theyll)

be

az ige ing s alakja (present participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

Ill be drinking tea at 5. = n 5-kor tet fogok inni. will not (wont) minden szmban s szemlyben, de E/l. s T/l.nl lehet shall not (shant) is

Tagads

alany

be

az ige ing s alakja (present participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

I wont be drinking tea at 5. = n 5-kor nem fogok tet inni. minden szmban s krdsz szemlyben , ha will, de E/l. van s T/l.-nl lehet shall is

Krds

Alany

be

az ige ing-es alakja (present participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

Why will I be drinking tea at 5? = Mirt fogok n 5-kor tet inni?

Ezt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor a jv egy adott idpontjban vgbemen cselekvsrl beszlnk. Plda: Well be sitting in the room at 6 tomorrow. = Holnap 6-kor a szobban fogunk lni. > amikor a jvben egy esemny biztosan be fog kvetkezni. Plda: I will be travelling to Rome tomorrow. = Holnap Rmba fogok utazni. > amikor hts szndkkal krdeznk r valakinek a tervre. Pda: Will you be using the car next week? = Hasznlni fogod az autt jv hten? (Hts szndk: n szeretnm klcsnkrni.)

48

Angol alap /os/ nyelvtan

(ll) Future Perfect Simple (Befejezett egyszer jv)_____________How far you go in life depends on your being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving, and tolerant of the weak and the strong because someday you will have been all of these. - George W ashington C arver(Az, hogy milyen messze jutsz az letben, attlfgg, hogy mennyire vagy gyengd a fiatalokkal, irgalmas az regekkel, egyttrz a trekvkkel s tolerns a gyngkhez s az ersekhez - mert egy nap mindegyik te leszel.)

1 PPlda

alany

Minden szmban s szemlyben will

have

ige 3. alakja (past participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

I will have painted the fence by 6. = Le fogom festeni a kertst 6-ra.

alany

Minden szmban s szemlyben will not (wont)

have

ige 3. alakja (past participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

I wont have painted the fence by 6. = Nem fogom lefesteni a kertst 6-ra.

1

Plda

krdsz , ha van

Minden szmban s szemlyben will

alany

have

ige 3. alakja trgy, (past ha van participle)

tbbi mondatrsz

Plda

By when will you have painted the fence? = Mikorra fogod lefesteni a kertst?

Ezt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor a jv egy adott idpontjra valami be fog fejezdni. Plda: My friend will have read this book by next week. = A bartom el fogja olvasni ezt a knyvet jv htre. > amikor egy mondatban szerepel a by the time ... = mikorra ... kifejezs. Ekkor a by the time utn egyszer jelen igeidt hasznlunk, a msik tagmondatban befejezett jvt. Plda: FII will have done my homework by the time you come home. = Meg fogom csinlni a hzi feladatot, mire hazajssz.

49

Angol alap /os/ nyelvtan

(12)Future Perfect Continuous (Befejezett folyamatos jv)K / p /.'o : Minden szmban s szemlyben will ltige 3. alakja = been az ige ing s alakja (present participle) trgy, ha van tbbi mondatrsz

llts

alany

have

Plda

Hell have been playing football for 15 years next year . = Jvre lesz 15 ve, hogy focizik.

alany

Minden szmban s szemlyben will not (wont)

have

ltige 3. alakja = been

az ige ing s alakja (present participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

He wont have been playing football for 15 years next year. = Nem 15 ve lesz jvre, hogy focizik.

Krds

minden ltige 3. Krds szmban Alany have alakja = s z, ha been van szemly ben will

az ige ing s alakja (present participle)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

How long will he have been playing football next year? = Mennyi ideje lesz jvre, hogy focizik?

Hasznlata: Ezt az igeidt akkor hasznljuk: > amikor egy cselekvs elkezddik, vagy elkezddtt s egy bizonyos idtartamon keresztl fog tartani egy jvbeli idpontig, de akkor sem biztos, hogy befejezdik. Plda: This spring Ill have been driving a cr fr 10 years. = Idn tavasszal lesz 10 ve, hogy autt vezetek.

50

Angol alap /os/ nyelvtan

Az angol igeidk sszefoglal tblzata

TensesIgeidk

PerfectSimpleEgyszer

ContinuousFolyamatos

M i Befejezett egyszer

Perfect ContinuousI mtt folyamatos

I sing every day. Im singing (Minden nap now. nekelek.) (Most nekelek.)

Ive never sung. (Soha nem nekeltem.)

Ive been singing for 2 hours. (2 rja nekelek.)

I sang last week. (Mlt hten nekeltem.)

I was singing at 3 yesterday. (Tegnap 3-kor nekeltem.)

I had been I had sung singing for 2 before I went to hours before she started to cry. school. (nekeltem, (2 rja mieltt iskolba nekeltem, amikor mentem.) elkezdett srni.)

Im sure Ill sing. (Biztosan nekelni fogok.)

Ill be singing at 8 tomorrow. (Holnap 8-kor nekelni fogok.)

FII have sung the song by 5. (5-re el fogom nekelni a dalt.)

Ill have been singing for 2 years next month. (Jv hnapban lesz 2 ve, hogy nekelek.)

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

_______________________________________ Angol alap /os/ nyelvtan_______________________________________

Emltst kell mg tenni kt olyan szerkezetrl, amelyek Igeid kifejezsre szolglnak, de a tblzatban nincs helyk:

To be going to______________________________________________We have got to have a dream if we are going to make a dream come true. - Denis Waitley(Kell, hogy legyen egy lmunk, ha egy lmot valra akarunk vltani.)

Ennl a szerkezetnl a to be a megfelel alakjba kerl, a going to utn pedig az ige 1. alakja ll. to be megfelel alakja ige 1. Alakja (infinitive) tbbi mondatrsz

llts

alany

going to

trgy, ha van

Plda

Im going to iron the clothes next morning. = Holnap reggel ki fogom vasalni a ruhkat.

Tagads

to be megfelel alany alakja + not

going to

ige 1. Alakja (infinitive)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

Im not going to iron the clothes next morning. = Holnap reggel nem fogom kivasalni a ruhkat.

to be krdsz, KE.vV megfelel alany :P ha van alakja __ Plda

going to

Ige 1. Alakja (infinitive)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Where are you going to iron the clothes next morning? = Hol fogod holnap reggel kivasalni a ruhkat?

Hasznlata:Ezt a szerkezetet akkor hasznljuk: > amikor a jvben valami meg fog trtnni s erre a jelenbl kvetkeztetnk. Plda: (The birds are flying low. = Alacsonyan szllnak a madarak.) Its going to rain. = Esni fog. > amikor elre eldntttk, hogy valamit meg fogunk csinlni a jvben. Plda: W ere going to buy some apples on Friday. = Vesznk majd nhny almt pnteken. > amikor a mltban elterveztk, hogy megcsinlunk valamit, de ez nem trtnt meg. Plda: We were going to sleep in a castle but it was just a hut. = gy volt, hogy egy kastlyban alszunk, de az csak egy kunyh volt.

52

Angol alap /os/ nyelvtan

Used toCharles V. said that a man who knew four languages was worth four men; and Alexander the Great so valued learning, that he used to say he was more indebted to Aristotle for giving him knowledge than, his father Philip for giving him life. - LordMacaulay (V. Kroly azt mondta, hogy az az ember, aki ngy nyelven beszl ngy emberrel r fel; Nagy Sndor olyan nagyra rtkelte a tanulst, hogy azt mondta, hogy nagyobb hlval tartozik Arisztotelsznek, amirt tudst adott neki, mint sajt apjnak Flpnek, amirt letet adott neki.)

1 .1Plda

alany

used to

ige 1. Alakja (infinitive)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

He used to run 10 kilometres a day. = Rgen 10 km-t futott naponta.

alany1

did not (didnt) use to

ige 1. Alakja (infinitive)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Plda

He didnt use to run 10 kilometres a day. = Rgen nem futott 10 km-t naponta.

used not to (usednt) Plda

ige 1. Alakja (infinitive)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

He usednt to run 10 kilometres a day. = Rgen nem futott 10 km-t naponta.

Jp rd s1 Plda

krdsz, ha van

did

alany

use to

ige 1. alakja (infinitive)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Did he use to run 10 kilometres a day? = Rgen 10 km-t futott naponta?

j|; Krds2 Plda

krdsz, ha van

used

alany

to

ige 1. alakja (infinitive)

trgy, ha van

tbbi mondatrsz

Used he to run 10 kilometres a day? - Rgen 10 km-t futott naponta?

53

Angol alap /os/ nyelvtan

Hasznlata:> Ezt a szerkezetet mltbli szoksra, helyzetre, esemnyre s llapotra hasznljuk, ami a jelenben mr nem ll fenn. Plda: My cousin used to be very fat when he was a child. = Az unokatestvrem nagyon kvr volt gyerekkorban. He used to play basketball at school. = Kosarazott az iskolban (de mr nem jtszik). > Ennek a szerkezetnek nincs jelen idej formja, jelen szoksokra s ismtld cslekvsekre az egyszer jelen idt hasznljuk. Plda: They dont eat meat. = Nem szoktak hst enni. He plays basketball at school. = Az iskolban szokott kosarazni. > Ennl a szerkezetnl nem tudjuk kifejezni, hogy a cselekvs milyen gyakran, vagy milyen hossz idn t tartott, helyette az egyszer mlt idt hasznljuk. Plda: He played basketball at school twice a week. = Hetente ktszer kosarazott az iskolban.

GONDOLATOK, KRDSEK, JEGYZETEK

54

Angol alap /os/ nyelvtan

12. Mdbeli segdigk (Modal auxiliary verbs)How ca