Top Banner

Click here to load reader

Świadome zakupy / Arkadiusz Podlaski

May 26, 2015

ReportDownload

Jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi stosowanymi w hipermarketach i oszczędzać pieniądze…

  • 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "wiadome zakupy" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Zote Myli & Arkadiusz Podlaski, rok 2008 Autor: Arkadiusz Podlaski Tytu: wiadome zakupy Data: 28.05.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: [email protected] Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2. SPIS TRECI1. Wstp...................................................................................5 1.1. Nie tak dawno temu........................................................................5 1.2. Magia hipermarketw.......................................................................7 1.3. Co zyskasz, czytajc t publikacj?....................................................9 1.4. O autorze sw kilka........................................................................102. Hipermarkety wprowadzenie..........................................122.1. Historia i rozwj hipermarketw....................................................132.2. Dlaczego hipermarkety odniosy taki sukces?................................162.3. Efekty spoeczne istnienia hipermarketw.....................................182.4. Shopoholizm choroba XXI wieku................................................213. rda oddziaywa...........................................................253.1. Gazetki reklamowe..........................................................................263.2. Zapraszamy do rodka....................................................................303.3. Umiechnite roboty.......................................................................383.4. Zabawy z cenami.............................................................................443.5. Programy lojalnociowe..................................................................503.6. Kasy, kasjerki i kasjerzy..................................................................554. Psychologia klienta............................................................584.1. Czeski sen........................................................................................594.2. Regua wzajemnoci........................................................................614.3. Spoeczny dowd susznoci...........................................................644.4. Niedostpno.................................................................................664.5. Efekt aureoli....................................................................................694.6. Cena a faktyczna warto produktu...............................................704.7. Magiczne sowa i slogany................................................................734.8. Dysonans podecyzyjny....................................................................765. Podsumowanie...................................................................776. Sowniczek przydatne pojcia.........................................797. Bibliografia........................................................................81 3. WIADOME ZAKUPY darmowy fragment Zote Myli str. 4Arkadiusz Podlaski1. Wstp1.1. Nie tak dawno temu Pamitam, jakby to byo wczoraj. Dokadnie w 1998 roku,w moim miecie powsta pierwszy hipermarket. Miaem wtedy zaled-wie 12 lat. Przed sklepem staa rzesza ludzi, rozbijajcych sio wzek. Tak! O wzek! Wszyscy chcieli go zdoby. Byy przepychan-ki, wyzwiska, apwki za odstpienie wzka itp. Bez wzka niewpuszczali, a wszyscy pragnli jak najszybciej dosta si do rodka.Swoje trzeba byo odsta. Ju wiem, jak wygldao robienie za-kupw w Polsce przed zmian ustroju gospodarczego, przed 1989 r.W tamtych czasach oczekiwanie w kilometrowych kolejkach byozwyk, ponur codziennoci. Stojc tego dnia przed hipermarke-tem i patrzc na tych ludzi walczcych o wzek, miaem obraz nie-male jak sprzed kilkunastu lat. Z t tylko rnic, e kiedy bra-kowao w sklepach produktw, pki wieciy pustkami. Dzi na-tomiast jest odwrotnie, na pkach upchane po brzegi towary ba-gaj nas o to, aby woy je do koszyka. Nieco pniej jestem ju przy wejciu. Nareszcie go mam! Tak!Wzek jest mj! I oto ruszam z rozmachem przez bramy, do nowegowiata. Ludzie cisn mi si pod koa. Trzeba uwaa, eby nikogo niepotrci. Z kadej strony umiechem witaj mnie urocze panie. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Arkadiusz Podlaski 4. WIADOME ZAKUPY darmowy fragment Zote Myli str. 5Arkadiusz Podlaski- Prosz, balonik dla ciebie!- Prosz, dugopisik gratis!Jad sto metrw wzdu pasau. Rozgldam si dookoa, czujsi jak w bajce. Co kawaek widz znajome twarze, umiecham sii mwi dzie dobry". Wzki znajomych napeniay si w zabj-czym tempie.Idc dalej, zauwayem stoiska z pytami CD. Niewiarygodne,mog sobie za darmo posucha najnowszych piosenek. Rzecz do-tychczas nie do pomylenia. Dla mnie, dwunastoletniego dziecka,byo to co niesamowitego.Sklep ten wydawa mi si gigantyczny. Dziecko pozostawionebez opieki mogo si w nim zgubi. Mnstwo cieek, mnstworegaw i zakamarkw. Przeogromny wybr produktw, tysiceksiek, tysice pyt kompaktowych, tysice szklanek, kubkw,talerzy, garnkw, piek, butw, dresw, mikserw itd. Tam byo poprostu wszystko, czego dusza zapragnie. Tego dnia do domu wrciem z rnymi, darmowymi gadeta-mi: balonami, dugopisami, otwieraczami do piwa, naklejkami itp.To wanie tak rozpocza si historia i moje pierwsze zderzenie zesklepami wielkopowierzchniowymi, zwanymi hipermarketami. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Arkadiusz Podlaski 5. WIADOME ZAKUPY darmowy fragment Zote Myli str. 6Arkadiusz Podlaski1.2. Magia hipermarketwTo niewiarygodne, e idziemy czasem do hipermarketu tylkopo odkurzacz z przeceny, a wychodzimy dodatkowo z frytkownic,elem do wosw, czekolad, chipsami i zgrzewk piwa. No, ale prze-cie tak bardzo tego wszystkiego potrzebujemy. Wzilibymy wicej,ale pusto w portfelu.Zaraz, zaraz, przecie mamy jeszcze kart kredytow. Trzebajeszcze kupi odtwarzacz mp3. Ta pani tak adnie si do nasumiecha i mwi, e to najlepszy model na rynku. I jeszcze w dodat-ku tak tanio, niesamowita okazja! Bior!A gdy jestemy ju w domu.Po co ja kupiem t frytkownic? Przecena bya, ale przeciemam ju jedn. A el do wosw? No, tak, dawali gratis, ale ja prze-cie lubi naturalne wosy. Dam znajomemu w prezencie. A odtwa-rzacz mp3? Hmm, mam ju jeden w telefonie, po co mi drugi?Mwi si, e czowiek jest istot racjonaln. Jednak gdyby po-patrze na to, jakich zakupw dokonuj nieraz ludzie mona bypodway to zdanie, a nawet je obali. Nasze zakupy bowiem naj-czciej opieraj si na naszych emocjach. Badania wykazuj, ewikszo decyzji o zakupach zapada dopiero w sklepie, a niew domu tak jak moglibymy przypuszcza. To wanie za sprawemocji wkadamy kolejne produkty do koszyka. Natomiast pniej, Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Arkadiusz Podlaski 6. WIADOME ZAKUPY darmowy fragment Zote Myli str. 7Arkadiusz Podlaskiuywajc racjonalnych argumentw, prbujemy uzasadni swojedecyzje. Czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo nieracjo-nalnego zakupu wanie dokonujemy. Gr bior emocje, ch po-siadania jest nieodparta. Dopiero bdc ju w domu, emocje opada-j, zaczynamy szuka logicznego uzasadnienia naszego zakupu.Czsto dochodzimy do wniosku, e dany produkt jest nam zupenieniepotrzebny. Czsto te wymylamy sobie rne argumenty, ktreusprawiedliwi nasz decyzj. Staramy si sami przed sob udowod-ni, e dokonalimy susznego wyboru.Jakby nie patrze - kupujemy coraz wicej, mamy coraz wicej,przejadamy coraz wicej. Stajemy si bogatszym narodem, ktryz kadym dniem moe pozwoli sobie na jeszcze wiksz konsump-cj. Uwaajmy jednak na to, co wkadamy do koszyka. Nasze zakupys bowiem w gwnej mierze sterowane przez marketingowychmanipulatorw. Zanim wybierzemy si do sklepu, oni ju wiedz, comy kupimy. W hipermarketach wszystko jest starannie zaplanowa-ne. Klienci maj by jak osy, ktrym podtyka si marchewk nakiju. W tej nierwnej walce nie mamy szans, dopki nie poznamytechnik i trickw, ktrymi posuguj si hipermarkety.W moim miecie jest ju tyle hipermarketw, e nie sposb donich nie trafi. Wszystkie prbuj ukroi dla siebie jak najwikszykawaek tortu. Kady taki kawaek to oczywicie nasze pienidze. Onizrobi wszystko, bymy przyszli i stali si staymi, dochodowymiklientami. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Arkadiusz Podlaski 7. WIADOME ZAKUPY darmowy fragment Zote Myli str. 8Arkadiusz Podlaski1.3. Co zyskasz, czytajc t publikacj? Jestemy manipulowani kadego dnia. Codziennie napywajdo nas miliony bodcw, ktre, w mniejszy lub wikszy sposb,prbuj zachci nas do kupna jakiego produktu.Czytajc t publikacj, poznasz sztuczki, jakie stosuj hiper-markety, aby wycign pienidze z Twojego portfela. Dowiesz si,w jaki sposb wywieraj wpyw na Ciebie i Twoich bliskich.Znajc te techniki, zaoszczdzisz swoje pienidze. Bdziesz ku-powa tylko i wycznie to, na co masz w danej chwili ochot i fak-tycznie jest Ci potrzebne, a nie to, co chc Ci wcisn. Nie bdzieszpaci ju tak duych sum pienidzy i zabiera ze sob kilkume-trowych paragonw. Bdziesz wiedzie na co zwrci uwag podczas robienia zaku-pw. Zaoszczdzisz przez to swj cenny czas. Nabdziesz umiejt-no rozpoznawania faszywych promocji. Dostrzeesz wszelkiemanipulacje i staniesz si bardziej wiadomym konsumentem.T publikacj kieruj przede wszystkim do osb, ktre chckontrolowa swoje wydatki, udajc si do hipermarketw. Moim ce-lem jest, aby, jako klient, wiadomie podejmowa de

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.