Top Banner
Elementi konstrukcija II Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Zavod za konstruiranje - Katedra za elemente strojeva i konstrukcija Nositelji kolegija: prof. dr. sc. Milan Opalić i doc. dr. sc. Krešimir Vučković Izvođač: doc. dr. sc. Krešimir Vučković ak. g. 2015.
12

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Aug 31, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Elementi konstrukcija II

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Zavod za konstruiranje - Katedra za elemente strojeva i konstrukcija

Nositelji kolegija: prof. dr. sc. Milan Opalić i doc. dr. sc. Krešimir Vučković

Izvođač: doc. dr. sc. Krešimir Vučković ak. g. 2015.

Page 2: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Opis kolegija

Cilj kolegija

Upoznavanje karakteristika, načina dimenzioniranja, te konstrukcija elemenata strojeva za prijenos snage i kružnog gibanja.

Predavanje

Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja

- osovine i vratila,

- klizni i valjni ležajevi,

- spojke,

te mehaničkih prijenosnika snage i gibanja

- remenski prijenos s plosnatim, klinastim i zupčastim remenom

- tarni prijenos.

EK II – Opis kolegija 2

Pohađanje predavanja obavezno je za sve studente!!!

Page 3: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Konstrukcijske vježbe

Izrada i predaja, uz kolokviranje, programskih zadataka

1. Vratilo,

2. Lamelna spojka.

Pohađanje konstrukcijskih vježbi obavezno je za sve studente izuzev onih koji su već predali OBA programska zadatka!!!

Toleriraju se maksimalno 3 izostanka!!!

Napomene

- Vježbe za sve grupe počinju sljedeći tjedan - prema rasporedu!!!

- Na prve vježbe, radi zadavanja zadatka, obavezno ponijeti skriptu

Z. Horvat i suradnici – Vratilo (proračun), FSB Zagreb

- Skripta se može kupiti u skriptarnici FSB-a radnim danom od 10 – 13h.

EK II – Opis kolegija 3

Page 4: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Literatura

Obavezna literatura

1. M. Opalić – Prijenosnici snage i gibanja, Sveučilište u Zagrebu, FSB, Zagreb,1998.

2. Z. Horvat i suradnici – Vratilo (proračun), FSB, Zagreb.

3. M. Kostelac – Lamelna spojka, FSB, Zagreb.

4. Z. Horvat – Mala zbirka zadataka iz “Elementi strojeva II”, FSB, Zagreb, 1995.

Preporučena literatura

1. K. H. Decker, Elementi strojeva, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.

2. D. Jelaska, Elementi strojeva, Sveučilište u Splitu, FESB, Split 2005.

3. K. H. Decker, K. Kabus, Maschinenelemente, 18. Auflage, Carl Hanser Verlag München, 2011.

4. D. Muhs, H. Wittel, D. Jannasch, J. Vossiek, Roloff / Matek Maschinenelementen, Vieweg, Wiesbaden, 2011.

5. W. Steinhilper, B. Sauer, Konstruktionselemente des Maschinenbaus 1, 2, Springer, Berlin Heidelberg, 2008.

6. K.H. Grote, E.K. Antonsson, Handbook of Mechanical Engineering, Springer, Würzburg, 2008.

7. J.E. Shigley, C.R. Mischke, Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill, New-York, 2006.

EK II – Literatura 4

Page 5: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Uvjeti za pristup ispitu

1. Predana oba programska zadatka na vježbama.

2. Redovito pohađanje predavanja.

Pravo pristupa ispitu imat će studenti koji zadovolje OBA UVJETA!!!

Napomena

REDOVITO pohađanje predavanja periodički će se kontrolirati prikupljanjem potpisa prisutnih studenata na predavanju.

Studenti su dužni prikupiti ODREĐENI broj potpisa (koji će se definirati na zadnjem predavanju i ovisit će o broju periodičkih kontrola) kako bi zadovoljili uvjet o REDOVNOM pohađanju predavanja.

EK II – Uvjeti za potpis 5

Page 6: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Rokovi za kolokviranje programskih zadataka

1. Vratilo

- krajnji rok za kolokviranje je termin pretposljednjih redovnih

vježbi u ljetnom semestru !!!!

2. Lamelna spojka

- krajnji rok za kolokviranje je

10. srpnja 2015. godine!!!!!!!!

Napomena:

Po isteku navedenog roka upis zaključne ocjene iz konstrukcijskih vježbi neće biti moguć te će se podrazumijevati da student NIJE ISPUNIO uvjete za dobivanje potpisa!!!

EK II – Uvjeti za potpis 6

Page 7: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Kolokviji

1. Kolokvij - Obuhvaća gradivo iz osovina, vratila, kliznih i valjnih ležajeva te spojki, a

- okvirni termin održavanja je prva polovica svibnja 2015. godine.

Uvjeti za izlazak

- Predan prvi programski zadatak “Vratilo”,

- redovno pohađanje predavanja (potrebno je prikupiti određen broj potpisa),

- položen ispit iz EK I (A, B, C) NIJE uvjet za izlazak na 1. kolokvij !

Prijava kolokvija

- Kolokvij se prijavljuje asistentu na vježbama po predaji 1. programskog zadataka, a

najkasnije 14 dana prije samog održavanja kolokvija !!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Lista svih koji imaju pravo izlaska bit će izvješena 3 dana prije održavanja kol. na ogl. ploči i WEB-u.

Pisanje kolokvija

- Kolokvij se piše 1 sat i 45 minuta.

- Na kolokvij obavezno ponijeti:

- košuljicu, papir za pisanje, pribor za pisanje i crtanje te kalkulator,

- Strojarski priručnik (B. Kraut) te skriptu “Vratilo (proračun)” (Z. Horvat),

- podloge i bilješke s predavanja i vježbi .

- Na kolokvij je svakako preporučeno ponijeti

- dod. literaturu (npr. “Elementi strojeva” – (Decker)).

- Na kolokvij se ne smiju nositi riješeni zadaci (izuzev službeno objavljenih od strane Katedre).

EK II – Kolokviji 7

Page 8: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

2. Kolokvij

- Obuhvaća gradivo iz tarnih i remenskih prijenosnika snage i gibanja, a

- termin održavanja je u okviru redovitog ispitnog roka 1. srpnja 2015. godine.

Uvjeti za izlazak

- Pozitivna ocjena iz prvog kolokvija.

- Predaja drugog programskog zadatka “Lamelna spojka” NIJE uvjet izlaska !

Prijava kolokvija

- Kolokvij se ne prijavljuje (pretpostavlja se da će svi koji su položili 1. izaći i na 2. kolokvij).

Pisanje kolokvija

- Kolokvij se piše 1 sat i 45 minuta.

- Na kolokvij obavezno ponijeti :

- košuljicu, papir za pisanje, pribor za pisanje i crtanje te kalkulator

- “Strojarski priručnik” (B. Kraut), skriptu “Vratilo (proračun)” (Z. Horvat) te

- “Malu zbirku zadataka iz Elemenata strojeva II” (Z. Horvat),

- podloge i bilješke s predavanja i vježbi

- na kolokvij je svakako preporučeno ponijeti

- dodatnu literaturu (npr. ES - Decker) te katalog valjnih ležajeva (npr. SKF, FAG).

- Na kolokvij se ne smiju nositi riješeni zadaci (izuzev službeno objavljenih od strane Katedre).

EK II – Kolokviji 8

Uspješnim polaganjem obaju kolokvija, uz predana oba programska zadatka te položen kolegij EK I (A, B), student stječe pravo upisa ocjene iz kolegija EK II u indeks

Page 9: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Ispit

Sastoji se iz

- numeričkog i

- teorijskog dijela, a oba se pišu u pismenoj formi.

Uvjeti za izlazak

- predan prvi programski zadatak “Vratilo”,

- predan drugi programski zadatak “Lamelna spojka”,

- redovno pohađanje predavanja (potrebno je prikupiti određen broj potpisa),

- položen ispit iz “Nauke o čvrstoći” (svi upisani bi ga već trebali ispunjavati) te

- položen ispit iz EK I (A, B).

Prijava

- ispit se prijavljuje putem “STUDOMATA”

Popis redovnih i izvanrednih ispitnih rokova

http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htm

EK II – Ispit 9

Page 10: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Numerički dio

Obuhvaća cjelokupno gradivo kolegija u jednom, složenijem, problemu.

Pisanje numeričkog dijela ispita

- Vrijeme za rad je 1 sat i 45 minuta.

- Na numerički dio ispita obavezno ponijeti :

- košuljicu, papir za pisanje, pribor za pisanje i crtanje te kalkulator,

- “Malu zbirku zadataka iz elementi strojeva II” (Z. Horvat)

- skripte “Vratilo (proračun)” i “Lamelna spojka” te “Strojarski priručnik” (B. Kraut).

- Na ispit je preporučeno ponijeti:

- bilješke s predavanja i vježbi kao i dodatnu literaturu (npr. Elem. stroj. (Decker) …)

- Na ispit se ne smiju nositi riješeni ispitni zadaci (izuzev službeno objavljenih od strane Katedre).

Teorijski dio

Obuhvaća cjelokupno gradivo kolegija kroz 5 ili 6 teorijskih problema (zadataka).

Pisanje teorijskog dijela ispita

- Vrijeme za rad je 1 sat i 45 minuta

- Na teorijski dio ispita obavezno ponijeti:

- košuljicu, papir za pisanje, pribor za pisanje i crtanje te kalkulator

- upotreba literature, bilo koje vrste, nije dozvoljena !!!!!!!!

EK II – Ispit 10

Uspješnim polaganjem numeričkog i teorijskog dijela ispita student stječe pravo upisa ocjene iz kolegija EK II u indeks

Page 11: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Ponovni upis – “ponavljači”

Predavanja Svi studenti koji su ponovno upisali ovaj kolegij obavezni su pohađati predavanja te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente.

Konstrukcijske vježbe Svi studenti koji su ponovno upisali ovaj kolegij, ali

- nisu predali nijedan programski zadatak

- obavezni su pohađati konstrukcijske vježbe,

- predali su samo prvi programski zadatak “Vratilo”

- obavezni su pohađati konstrukcijske vježbe,

- prvi programski zadatak im se priznaje,

- predali su OBA programska zadatka

- oba programska zadatka im se priznaju,

- nisu obvezni pohađati konstrukcijske vježbe, ali mogu ako žele!

Kolokviji Svi studenti koji su ponovno upisali ovaj kolegij imaju pravo izlaska na kolokvije prema istim uvjetima koji vrijede i za redovite studente. NAPOMENA: Oni koji su predali oba programska zadatka 1. kolokvij ne prijavljuju (podrazumijevamo da će svi opisani studenti izaći na njega)

EK II – Ponovni upis 11

Page 12: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja - osovine i vratila, - klizni i valjni ležajevi, - spojke,

Internetska stranica

Dodatne informacije o kolegiju nalaze se na internetskoj stranici Laboratorija za elemente strojeva

http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/

ili putem direktnih poveznica (linkova)

Termini konzultacija nastavnika i asistenata

http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/konzultacije.htm

Raspored redovitih i izvanrednih ispitnih rokova

http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htm

Primjeri ispitnih rokova

http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/primjeri.htm

Obavijesti Katedre za elemente strojeva i konstrukcija uključivo i rezultate s ispitnih rokova

http://www.fsb.unizg.hr/index.php?p=120

Pomoćni nastavni materijal iz kolegija EK II

http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/skripte-EK2.htm

EK II – Internetska stranica 12