Top Banner
Š Š kola: “Gimnazija kola: “Gimnazija Stevan Stevan Sremac Sremac U U č č enik: Ne enik: Ne š š kovi kovi ć ć Nikola Nikola Odeljenje: III/5 Odeljenje: III/5 Predmet: Istorija Predmet: Istorija Profesorka: Vera Profesorka: Vera Dujakovi Dujakovi ć ć
14

Svet u ratu velike bitke - Nikola Nešković - Vera Dujaković

Jun 02, 2015

Download

Education

NašaŠkola.Net

Takmičenje na portalu www.nasaskola.net
"biramo najbolju lekciju"
februar 2012. godine,
Svet u ratu velike bitke,
Istorija,
Nikola Nešković, III-5,
Vera Dujaković,
Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1. kola: Gimnazija Stevan Sremac Uenik: Nekovi NikolaOdeljenje: III/5 Predmet: Istorija Profesorka: Vera Dujakovi

2. Napad Nemake Japanski napad nana SSSR:Perl Harbor St.1 Borbe u severnojSt.2 Africi Istoni front St.3 Iskrcavanje naSt.4 Siliciji St.5St.6 3. Oko tri miliona nemakih, maarskih, rumunskih I finskih vojnika napalo jeSSSR 22. juna 1941. bez objave rata. Bila je to realizacija plana Barbarosa iz decembra 1940. godine, kada suzapoele pripreme za napad na SSSR. Na irokom frontu od Barencovog do Crnog mora protiv Crvene armijeangaovano je 190 divizija, od kojih su 153 bile nemake I 37 divizijanemakih saveznika. SSSR napalo je 4,4 miliona vojnika i oficira, 4400 borbenih aviona, 4000tenkova, 39000 topova I minobacaa. Sovjeti su okupatorima suprostavili tri miliona vojnika I oficira, 39400 topovaI minobacaa, 11000 tenkova I drugih oklopnih orua, 9100 borbenihaviona. Od tog trenutka do maja 1945. Istocni front postao je glavni front Drugogsvetskog rata.Na istocnom frontu Nemci su angaovali 70% svojihpeadijskih snaga, 86% tenkovskih I 75% artiljerije. 4. Hitlerove snage nezadrivo su napredovale u tripravaca.Prva grupa armija Sever, pod komandomfeldmarsala fon Leba, imala je zadatak da unistisovjetsku vojsku u Pribaltiku, izbije na obalu Baltikogmora I zauzme Lenjingrad. Najmonija armijska grupa Centar, pod komandomfeldmarala fon Boka nastupila je preko Minska ISmolenska prema Moskvi. Grupa armija Jug, pod komandom feldmarala fonRunditeta, napredovala je prema Ukrajini. Sovjeti su 22.juna objavili optu mobilizaciju vojnihobaveznika I formirali su frontove:Severozapadni,Zapadni I Jugozapadni.Nekoliko dana kasnijeformirana su jo dva:Severni I Juni front.Dravnikomitet odbrane formiran je 30.juna. 5. Do sredine jula trupe Vermahta osvojile suLetoniju,Litvaniju,Belorusiju,Moldaviju I deo Ukrajine.Nemakaseverna armija priblizila se Lenjingradu na svega 120 km,da bipolovinom jula bili zaustavljeni.Kako bi ubrzao napredovanje,Hitler je21 jula 1941. specijalnim vozom doputovao na okupiranu sovjetskuteritoriju. Nemci su do kraja septembra 1941. potpuno blokirali Lenjingrad.Ovaj grad je pod opsadom bio gotovo sve vreme rata do 27 januara1944,ali nije pokleknuo pred nemakim napadima. Do 1944. blizu milion stanovnika je ubijeno ili umrlo od bolesti,hladnoe u gradu. Na kijevskom pravcu vojska Jugozapadnog fronta odbila je sredinom jula prve nalete fon Runstatovih jedinica, ali su nemake trupe napredovale. Nemci u junu I julu opkoljavaju I unitavaju petnaest sovjetskih divizija u bici kod Minska.Samo u prva dva meseca Sovjeti su imali oko tri miliona ubijenih ranjenih ili zarobljenih vojnika, a Nemci oko 500000. 6. Na srednjem frontu posle velikih borbi oko Smolenska Izarobljivanja preko 300000 sovjetskih vojnika, Nemci sunastavili napredovanje prema Moskvi. Zaustavljeni su upredgradju Moskve. Petog decembra 1941. nove sovjetske divizije koje su dosle izSibira I Dalekog istoka presle su u kontraofanzivu. Za dvameseca nemacke trupe su odbacene od Moskve. Kako su Nemci brzo prodirali preko sovjetske teritorije, Drzavnikomitet odbrane odlucio je da izvrsi preseljenje sredstava zaproizvodnju iz najugrozenijih podrucja u azijski deo SSSR. Udrugoj polovini 1941. godine na istok je bilo evakuisano 1523fabrike I zavoda I smesteno na Uralu, Sibiru, Kazahstanu Isrednjoj Aziji. 7. Zajedno sa njima evakuisano je preko deset miliona ljudi, samo za ukrajinske eliane bilo je potrebno osam hiljada vagona.Pored industrije, u unutrasnjost zemlje evakuisano je na stotine naunih instituta, laboratorija, kola, biblioteka, kao I umetnikih dela iz muzeja u Moskvi, Lenjingradu, Kijevu I drugih gradova. Moskovska bitka trajala je od 30. septembra 1941. do 20. aprila 1942. Istoriari je dele na dve faze odbrambenu i ofanzivnu, koja se takoe sastoji iz dve etape, I to kontraofanzivne I velike ofanzive sovjetskih trupa. 8. U toku velikih borbi u Moskvi je 7.novembra 1941. odranavojna parada u ast 24-godisnjice Oktobarske revolucije.Otome da e se odrati parada komandanti su saznali tek u 23h6. novembra. Odreeno je da parada pone u 8h ujutro. Izjutrau 5h na ulazu u Crveni trg poela je da pristie vojska. Tano u 8h, jaui na konju izaao je kroz Spasku kapijumaral Semjon Mihalovi Budjoni I primio raport od generalaP.A. Artjemijeva.Potom je sa tribine ljenjinovog mauzolejagovorio J.V.Staljin. On je u svom govoru, izmedju ostalog;rekao: Poverena vam je velika oslobodilaka misija.Zatobudite dostojni te misije! Rat koji vi vodite je oslobodilaki rat,pravedan rat.Neka vas u ovom ratu nadahnjuju viteki likovinaih velikih predaka, Aleksandra Nevskog, Dmitrija Donskog,Kuzme Minjina, Dmitrija Pozarskog, AleksandraSuvorova, Mihaila Kutuzova!... Georgij Konstantinovi Zukov (1896-1974), svojetski maral i komandant 9. Parada je trajala nesto due od jednog sata.Mnogejedinice sa Crvenog trga odlazile su pravo na front Pravo na front krenulo je 200 tenkova koji suucestvovali u paradi. Vuja jama- Nemaka Vrhovna komanda je 36 satiposle napada na SSSR prela iz Berlina u istonuPrusku, u blizini Rastenburga, I uselila se u bunkere Ibarake smetene u umi koje su uvale veoma jakejedinice. Ovde se nalazilo I najvii operativni organVrhovne komande Glavni stan, a itavo utvrdjenonaselje sam Firer je nazvao Vujom jamom. U glavnom logoru smestio se Hitler sa najbliimsaradnicima iz rukovodstva Treeg rajha, nacistikepartije I Vermahta. U blizini je bio izgraen aerodrom,amalo dalje, takoe u umi, smestili su se tabovikopnenih trupa i Luftvafe. Odavde su Hitler I njegovigenerali rukovodili ratom, uz krae periode kada suGlavni stan I ostale komande bili preneti u zapadnuUkrajinu. 10. U iznenadnom napadu u zoru 7. decembra 1941. godine, a koji je trajao oko dva sata, japanska avijacija bombardovala je najveu ameriku pomorsku bazu Perl Harbor na Havajima.Bio je to japanski odgovor na zabranu izvoza naftnih preraevina iz SAD u Japan I ameriki zahtev da se Japan povue iz Kine I Indokine.U napadu je potopljen veliki broj brodova I aviona,dok je 2400 amerikih vojnika nastradalo a 1100 ranjeno.Japanci su izgubili tridesetak aviona I 64 vojnika. Odmah posle napada SAD objavljuje rat Japanu,a Nemaka I Italija SAD.Japanske trupe iskrcale su se na Filipinima a do leta 1942.pod kontrolom Japanaca nalazila sejugoistona Azija,ukljuujui I glavnubritansku vojnu bazu Singapur.Sukob bi seproirio I na severoistoku Indije I u dzunglamaostrva Papua Nova Gvineja.Na okupiranimpodrujima japanska vojska sprovodila jeeksploataciju resursa I masovni teror.U kini su formirani koncetracioni logori. 11. Nemake I italijanske jedinice potiskivale su Britance u namerida zauzmu Suecki kanal.U severnoj Africi vojeno je nekolikobitaka u pustinji.Najpoznatija je bitka za luku Tobruk, koju suNemci preuzeli od Britanaca 1942. zarobivi 33000 vojnika Iveliki ratni plen. Prodor sila osovine zaustavljenje u junu 1942. u bici kod ElAlamejna mognuti Amerikancinapali su dobro utvrene Bernard Montgomeri i Ervin Romelnemake trupe I potisnuli ihprema Tunisu.Tu su ih opkolili Iprimorali na predaju maja 1943.Saveznici su zagospodarilisevernom Afrikom I ostvarilimogunost napada na Siciliju I Italiju. 12. Tokom 1942. nemaka vojska ostvarila je znaajne uspehe na junomdelu Istonog fronta.Zauzet je Sevastopolj, okupiran Donbas,poljoprivredni rejon Ukrajine I jug Rusije. Nemake trupe izbile su naseverni Kavkaz,pretei da zauzmu naftonosna polja I Staljingrad. Bitka za Staljingrad trajala je od avgusta 1942. do januara 1943.godine i prekretnica je Drugog svetskog rata.Pod Staljingradom jeporazena 6. nemaka armija I zarobljeno vie od330000 vojnika I oficira,3500 tenkova, veliki brojoruja, vozila I 3000 aviona.U bici kod Kurska, od 5. do 17. jula 1943, voenaje najvea tenkovska bitka, poznata I kaobitka elika.Obe strane izgubile su oko 1500tenkova, ali su Rusi preuzeli inicijativu I odnelipobedu.Od tog trenutka Crvena armija nezadrivonapreduje ka Berlinu.Staljingradska bitka Kurska bitka 13. Jula I avgusta 1943. trajala je operacija iskrcavanja britanskih Iamerikih snaga na Siciliji.Kod Salerna vojene su estokeborbe izmedju Nemaca, sa jedne, I Britanaca I Amerikanacakoji su pokusavali da se iskrcaju, sa druge strane.Po dolaskusaveznikih pojaanja 15. septembra Nemci su poeli da sepovlae.Kralj Vitorio Emanuel smenjuje Musolinija I nova vladase bezuslovno predaje,8. septembra 1943. Saveznicinastavljaju napredovanje danononim bombardovanjemnemakih poloaja I italijanskih gradova. Nemci sa severa nadiru u Italiju pruzajui estok otpor kako bispasili saveznika.Musolini bei na sever Italije I stvara novuitalijansku republiku.Od februara do maja 1944. traju borbe okoMonte Kasina, kada saveznici uz velike gubitke zauzimaju gradI zarobljavaju oko 20000 Nemaca,otvarajui put ka Rimu,kojiAmerikanci oslobadjaju 5. juna 1944. godine. Nemake snagepovlae se prema Alpima. 14. Istorija za 3. razred gimnazije prirodno-matematikog smera i etvrti razred opteg, idrutveno-jezikog smera. (ore juric,Momilo Pavlovi ) Internet-wikipedia. Poetak