Top Banner
Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I UPRAVLJAČKE STRATEGIJE U PROIZVODNIM SUSTAVIMA Prof. dr. sc. Ivica Veža Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split [email protected]
32

SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Feb 05, 2018

Download

Documents

ngonhan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I UPRAVLJAČKE STRATEGIJE

U PROIZVODNIM SUSTAVIMA

Prof. dr. sc. Ivica VežaFakultet elektrotehnike, strojarstva i

brodogradnje, [email protected]

Page 2: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Tvornice i proizvodi proizvedeni i korišteni u Europi

Europska proizvodna platformaza višu dodanu vrijednostu proizvodnim industrijama

Page 3: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Inovacijski procesi i novi proizvodi

Nove industrijske strukture i sustavi vrijednosti

Novi poslovni modeli

ETP : Vizija & SRA (Strategic Research Agenda), primjena

Ofenziva

Transformacija industrijeUloga istraživanja, znanosti i tehnologije

Page 4: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Prioriteti za

projekte 200X

+ prioriteti zabudućepozive

Programski odbor

Savjetodavna

grupa

FP 6 projekt portfolio (uključuje specifične

roadmapping/

studije predviđanja)

Platforma SRAs

Druge studije predviđanja +

zahtjevi drugih stakeholder grupa

Prijedlog za više-

godišnjiakcijski plan

primjene

ANALIZE&

FEEDBACK

DI

JALOG

Razvoj NMP programa

Page 5: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Manufuturepovezanosts tematskim podprogramima

Europskaproizvodna

Platforma EMPvizija & SRA

NMPNano..

materijali, novaproizvodnja ICT

informatikai

komunikacije

Proizvodnjahranei bio-

tehnologija

Potrošnjaenergije uindustriji

TransportZrako-

plovstvo

Socioekonomija

ihumanistika

OkolinaČista

proizvodnja Sigurnosti

prostor

Page 6: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Manufuture vizijaRTD za visoko dodanu vrijednost

Današnjiproizvodi

Noviproizvodi

Današnja tržišta Nova tržišta

1 2

3 41Prilagođavanje kupcukvaliteta, troškovi, vrijeme

2

3

4

Proizvodnje temeljena na znanju u cilju postizanja kompetencijeVodstvo u tehnologijama Očuvanje okoline i europska kultura proizvodnje

Globalna proizvodnja

Vodstvo u tehnologijama

Nove tehnologija za nove,nadolazeće sektore

Osiguranje budućnosti proizvodnje u Europis visokom dodatnom vrijednosti

Page 7: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Prioriteti u proizvodnjivisoke dodatne vrijednosti HVA

Tržište i rast

Inovacije za HVA

Prilagođavanje kupcuUmrežavanjeStrategije preživljavanjaKratkoročno

GlobalizacijaGlobalne mrežeLokalne vrijednostiDugoročno

Tradicionalni sektoriVodstvoInteligenti proizvodiSrednjeročno

Novi, nadolazećisektori uproizvodnjiVeoma dugoročno

kratkosrednje

vrlo dugo

Tržišni pogled

Vrijeme

Bazične tehnologije

Nova generacija tehnologija

Tehnologijski životni ciklus

1 2

3 4

Page 8: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Potencijali za povećanje kompetentnosti proizvodnje

Kontinuirano poboljšavanjeDesign to x… New Taylor

Brzi inženjeringi standardi…

Novi poslovni modeliFleksibilna automatizacija

Digitalni inženjering

Adaptivna proizvodnjaNove tehnologije

ICT za proizvodnju

kratko srednje dugo

Potencijaliza aktiviranje s

2 – 3 % p.g.

5 – 10 %

20 – 30 %

30 – 40 %

Europski proizvodni sustav

Vrijeme

Page 9: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Međusektorska isektorska predviđanja - Road Maps

Međusektorske Road MapeNovi poslovni

modeliIndustrijskoinženjerstvo

Nove tehnologije

ICT zaproizvodnju

Strojevi i oprema zaproizvodnju (tvornice)

Oprema i sustavi zatransport i logistiku

Materijali itehničke komponente

ICT za proizvodnju

Proizvodni sustavi zahranu, farmaciju i biokemiju

Proizvodni sustavi zapotrošačke proizvode

Zrakoplovna industrija,brodogradnja, vlakovi

Električni i kućni proizvodi

Automobili i dobavljači

Hrana, farmacija i biokemijskiproizvodi

Potrošački proizvoditekstil, koža, sport, …

Agrokultura, namještaj,

27 s

ekto

rski

hR

oad

Map

siE

TP

Kapitalno intenzivna dobra za proizvodnju potrošačkih dobara

Page 10: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Međusektorske Road Map

Noviposlovni modeli

Novi lean konceptiServis tijekom životnog ciklusa proizvodaStrategije preživljavanja

Europski proizvodni sustavZnanje & servis

Tvornica u realnom vremenuNovi Taylor

Investiranje u R&DPoduzetništvo

Adaptivnaproizvodnja

Adaptivna automat. Modularni proizvodiPrilagodljivi sustavi

Adaptivne tvorniceAdaptacija u real. vrem.Adaptivni sustavi

Tvornica u realnom vremenuModularna tvornica

Tvornica temeljena na znanju

Umrežavanje uproizvodnji

Umreženi inženjeringInteroperabilne mreže

Proizvodnja prema narudžbiMrežni standardi

Upravljanje dob. lancima- u realnom vremenu- globalno

Managementnarudžbe temeljen na znanju

Digitalniinženjering

3D PLM i alatiBrzi inženjeringDigitalni prototip

Višerazinska simulacija Digitalna tvornicaInženjerstvo materijala

Standardni procesi“Pametne tvornice”Simulacija prepoznavanje

Inženjering temeljen na znanju

Nove, nadolazećetehnologije

Inteligentni proizvodiVisoka učinkovitostŠtednja energije

Generativne tehn. Adaptivni materijaliMikro-, nanotehnologije

PouzdanostModeli procesa i simulacija

In Situ procesNapredno upravljanje

ICT zaproizvodnju

Konfigurativni sustaviUklopljeni sustavi

Multimodalno sučeljeSoftware Engineering

Umrežena proizvodnjaGlobalna tvornica

ICT proizvodna okolina

KompetencijaPrilagođavanje kupcu Vodstvo Globalizacija Budućnost

Nap

redn

oin

dust

rijsk

o in

ž.

Page 11: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

SRA implementacija krozzajedničke aktivnosti

Globalna znanstvena i tehnologijskaRTD i inovacijska mreža

Europska tehnologijskaplatforma

NacionalnaMF platforma 1

NacionalnaMF platforma 2

NacionalnaMF platforma …

RegionalnaMF platforma 1

RegionalnaMF platforma 2 Regionalna

MF platforma 3

RegionalnaMF platforma 4 Regionalna

MF platforma ..

RegionalnaMF platforma ..Regionalna

razina

Nacionalnarazina

Europskarazina

Proizvodnaplatforma

European Manufacturing Innovation and Research Area (EMIRA)

Page 12: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Manufuture

Page 13: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Međusektorska Road MapNovi poslovni modeli

Europski sustav managementa

Uski (lean)proizvodni sustav

Servis - temeljen na upravljanjutijekom životnog ciklusa

Strategije preživljavanjau turbulentoj okolini

Znanje u real-nom vrijemenu

Europskiproizvodni sustav

Management globalne mreže

Novi Taylor

Upravljanje poduzećom u realnom vremenu

Upravljanje poduzećima

Upravljanje poduzećima

Financije, inovacijepoduzetništvo

Nova poduzeća

Page 14: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Međusektorska Road Map zaadaptivnu proizvodnju

Integracija i primjena u proizvodnim sustavima

Modularni sustavinženjerstva

Dodatna elektronikaSensor - aktor sustavi

Modularizacijaproizvodnje

Plug and ProduceMES u stvarnom

vremenu

Adaptivni strojeviNadzor procesa

Standardizacija sučelja

Otvoreni sustav

SamoorganizacijaSamoprilagođavanje

Inteligentnekomponente za

proizvodne strojevei sustave

In situsimulacija procesaIntegracija znanja

Sposobnost konfiguracije sustava

Page 15: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Međusektorska Road Map za inženjering temeljen na znanju

Digitalni inženjering proizvodnje

Integrirana/ umreženainženjerska

okolina

Višerazinskasimulacija

3D CAD integracijaInženjerski alatiDigitalna izrada

prototipova Upravljanje podacima tvorniceDigitalna tvornica

Prilagođavanje prema stvarnojintegraciji (MES)

i “pametna” (bežična) tvornica

Digitalni inženjering proizvoda

Ergonomija istandardni procesi

Životni ciklusUpravljanje podacimaKonfig. management

Brza izrada prototipovaDigitalna izrada prototipova

Integrirani projekti imanagement znanja

… i podrška tvornici i servisu temeljenim na znanju

Prema digitalnoj proizvodnji...

Standardi

Modeliproizvodnje

Page 16: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Međusektorska Road Map za nove, nadolazeće tehnologije

Integracija i primjena u proizvodnim sustavima

Visoka učinkovitosttradicionalnih tehnologija

Napredni materijaliFunkcionalne površine

Minijaturizacijamehatroničkih

komponenti

Visoka preciznost ipouzdanost

(nula grešaka)

Mala potrošnja energijeu procesima i

upotrebiIntegracija

procesnih lanaca

Nadolazeći, novi procesi

Integracija i primjena u proizvodimaNovi, nadolazeći proizvodi

izrađeni s …

….. novi nadolazećiproizvodnisustavi

Upravljanje procesima

temeljnim na prepoznavanju

Page 17: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Međusektorska Road MapICT za proizvodnju

Europska ICT okolina za sljedeću generaciju proizvodnje

Ugrađeni sustaviInteligentni industrijski procesi za

upravljanje proizvodnim pogonom, logistikom i distribucijom

Upravljački sustaviJezici modeliranja i arhitekture za prepoznavanje upravljanja

Višemodalna sučeljaInterakcija čovjek-stroj

Grid proizvodnjaRazvoj Grid računalaza proizvodne svrhe

Prilagodljivi sustavi

Računalni sustaviProizvodnja specifičnih

arhitektura za ugrađene sustave

Programsko inženjerstvoModeliranje, simulacija, predviđanjevelikih, distribuiranih višerazinskih

socio-tehničkih sustava

Računala primjenjena u svim sektorima Adaptivni, razvojni,proizvodni sustavi

Od tvornica vođenih prema podacima…

… prema umreženoj proizvodnji temeljenoj na znanju

Page 18: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

1-2 godine 2-4 godine 4+ godina

proj

ekti

2. ALATI ZA VERTIKALNU INTEGRACIJU

7. NAPREDNE HVA KOMPONENTE I ICT ZA INTELIGENTNE KALUPE & SPECIJALNE ALATE

14. KALUPI ZA NEKONVENCIONALNE TEHNIKE

3. UMREŽENI POSLOVNI MODELI I ALATI ZA UČINKOVITI RAD U MREŽI , DIGITALNO POSLOVANJE & BRZU I EKONOMIČNUKOMUNIKACIJU

6. NOVI DESIGN I INŽENJERSKE TEHNIKE ZA INTELIGENTNE KALUPE I ALATE

10. TEHNOLOGIJE PRESVLAĆENJA I POVRŠINA (specijalne značajke / sub-mikronske površine)

12. SPECIJALNI ALATI ZA KALUPLJENJE ZA FUNKCIONALNE MATERIJALE

9. NAPREDNA AUTOMATIZACIJA I DALJINSKO UPRAVLJANJE

16. TEHNIKA ZAVARIVANJA U KONSTRUKCIJI ALATA

5. BRZA PROIZVODNJA, IZRADA MALIH SERIJA I PROTOTIPOVA

15. MIKRO KALUPI, MIKRO MONTAŽA I PROIZVODNJA U ČISTOJ OKOLINI

4. SIMULACIJSKE METODE I ALATI ZA USLUGU TEMELJENU NA ZNANJU(točne pretpostavke o dim. & mehaničkim svojstvima kalupa)

1. POSLOVNI MODELI I ALATI ZA POVEĆANJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA TIJEKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA I DIVERZIFIKACIJE

13. INOVATIVNI SIROVI MATERIJALI ZA SPECIJALNE PRIMJENE (ALATI I PROIZVODI)

8. KALUPI ZA VISOKOUČINKOVITU PROIZVODNOST KONSTRUKCIJSKIH KOMPOZITA

11. NAPREDNE TEHNOLOGIJE ZA MIKRO ALATE I ZAVRŠNU OBRADU POVRŠINA

Sektorska Road Map za kalupe i specijalne alate

Page 19: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Akcije za primjenu i difuziju

Europske konferencije o proizvodnim tehnologijama,poslovnim modelima, industrijskom inženjerstvu i novim tehnologijamaSektorske konferencije (platforme) za Best Practices u Europi

Obrazovanje i vještine managera, inženjera i tehničara

Podrške u cilju primjene rezultataNadzor i monitoring globalnih kompetencija proizvodnjePosebna istraživanja novih tehnologija za proizvodnju u budućnostiKoordinacija između nacionalnih i EU-ETPs

Manufuturekonferencije

Obrazovanje

Posebna podrškaikoordinacijskeakcije

Infrastruktura Informacijski sustavi za proizvodne tehnologijeMreža instituta orijentiranih na primjenjena istraživanjaMreže izvrsnosti: standardi, management, industrijsko inženjerstvo,nove tehnologije,

Odnosi s javnošću

Page 20: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Proizvodnja i radni programi

4.2Materijali

4.1Nano

tehnologije

InformacijskeikomunikacijsketehnologijeICT

Radni programi----ICT za

proizvodnju- Management- Inženjerstvo-

Novi poslovni modeli

Napredno industri-jsko inženjerstvo

Nove tehnologije

Infrastruktura, obrazovanje i difuzijamreže izvrsnosti, koordinacijske aktivnosti, aktivnosti podrške

Akcije u cilju proširivanja

Zajednički istraživački projektitemeljeni na proizvodnoj Road Maps

Virtualni sektor

4.3 Nova proizvodnja

4.4 Integracija tehnologija za primjenu u industrijiOsnovnimaterijaliTehničke

komponente

Obradnisustavi,

alati

Sustavi zatransport &

logistiku

Proizvodnisustavi za hranu,farm. ind., bio..

Proizvodni sustaviza potrošačke

proizvode

Primjena u automobilskoj, zrakoplovnoj, elektrotehničkoj, … industriji

Tematski podprogrami nano, materijali i proizvodnja

Page 21: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

ManuManuFutureFuture pplatformlatformaa

•• Potreba za kooperacijom Potreba za kooperacijom •• Cilj inCilj inžženjerske industrijeenjerske industrije: :

IIdentifdentificiranjeiciranje budubuduććih tehnoloih tehnološških potreba od drugih sektora iz vakih potreba od drugih sektora iz vašše e vizije/vizije/roadroad mape mape

•• UlogaUloga ManuManuFutureFuture pplatformlatformee: : •• Platforma sluPlatforma služži kao kii kao kiššobran, koordinira i vodi sektore i njihove obran, koordinira i vodi sektore i njihove

tehnologijske platforme Ttehnologijske platforme TP P prema realizaciji prema realizaciji ManuManuFutureFuture vivizijezije

Page 22: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

• Registrirano 16 MF NTP• Razvijeno 6• U razvoju 4• Počelo 6

• Signalizirano 8

Page 23: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Strategijski ciljevi nacionalnih platformi

• Definiranje tehnologijskog razvitka i R&D strategije za države članice

• Koordinacija nacionalnih R&D ciljeva s ETP:– vertikalno – unutar sektorskih struktura– horizontalno – unutar regionalnih i lokalnih mreža

• Uravnoteženje tehnologijskih razina u starim i novim državama članicama

• Transfer novih poslovnih modela u R&D sektore, posebno u nove države članice

• Osnivanje inovacijskih tehnologijskih i poslovnih centara

Page 24: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Istraživačka mreža u proizvodnjiu Njemačkoj

Tehnologijska platformaManuFuture Njemačke

Koordinacija njemačke pozicijeRazvoj SRA područja pomoću Road mappingPrioritetna područja unutar SRAPodaci za poziveInicijalni projekti u FP7Integracija regija i industrija (SME)

Zajedničkiradni tim =

Industrijskaprimjena

Input

Znanost

MinistarstvaProjektne organizacije

Page 25: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Tehnologijska platformaManuFuture Španjolske

• INDUSTRIJA: MALA I SREDNJA PODUZEĆA I NJIHOVE ASOCIJACIJE TE VELIKA INDUSTRIJSKA PODUZEĆA I KORPORACIJE

• Grupo VICINAY, TRW Automotive, GEMA MEDICAL, C2I2 - Agrupación industrial del CALZADO, INVEMA - máquina-herramienta, INDO, MCC, GAMESA, CAF, CIE Automotive, Grupo ANTOLÍN, INGELECTRIC TEAM

• VLADA– MINISTARSTVO INDUSTRIJE, TRGOVINE I TURIZMA– MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

• TEHNOLOGIJSKI CENTRI, SVEUČILIŠTA I JAVNA ISTRAŽIVAČKA TIJELA

• FATRONIK (coordinator), TECNALIA, INESCOP (representing REDIT), ASCAMM, TEKNIKER, IDEKO, IKERLAN, CSIC, OTRI de la Universidad Pontificia Comillas (representando a las UNIVERSIDADES)

• DRUGI ČLANOVI• Fondacija OPTI

STALAN ODBOR

Industrija

+Vlada

+Znanost &

tehnologija

Page 26: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Vijeće direktora (5)

(General Manager)

FORUM

MANUFUTURE

PORTUGAL

Generalna skupština

(61 član)

Industrija (glavni sektori)

Sveučilišta

Znanstvene organizacije

Tehnologijski centri

Sektorske udruge

Državne agencije

Financijski sektor

.....

Osnivački odbor

10 promotora

+

38 inicijalnih

članova

Tehnologijska platformaManuFuture Portugala

Page 27: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Stakeholders vijeće

IT podrška

Radne skupine za pripremuprograma za istraživanje i razvitak

Dru

ge ra

dne

grup

e

Izvršni odbor

Upravno vijeće

Proizvod itehnologija

Industrijalizacija

Automatizacija

Novi poslovni modeli

Tehnologijska platforma ManuFutureSlovenije

Page 28: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Tehnologijska platformaManuFuture Poljske

Area 8Area 1 Area 4Area 3 Area 5 Area 7Area 6Area 2

Product Life Cycle Management

Advanced Methodsfor Design and

ProductDevelopment

Disassembling andRecykling

Running andMaintenence

Production Controland Manufacturing

Planning ,Simulation andOptimisation of

Processes

AutomotiveIndustry

Mechatronicsand

Telematics forDevicesService

SpecialDevices and

TechnologiesPlastic

ProcessingMining

Machines andDevices

Homeappliance

Knowledge based systems for design and management, PLMIT Systems for distributed management and manufacturingOEM and SME Newtorks for manufacturing and logisticMicro-, Rapid-, and surface technologies

Machinetoolsand Devices

Manufacturing

NATIONAL FRAMEWORK PROGRAM, EU PROGRAMS, SECTORAL AND SPECJAL PROJECTS

Page 29: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Dalmatinska tehnologijska platforma(ManuFuture HR-Dalmacija)• proizvođači velikih prekooceanskih brodova svih vrsta i namjena

(brodovi za prijevoz kontejnera, trajekti, brodovi za specijalne namjene, tankeri, putnički brodovi, off-shore platforme itd., te specijalne suvremene jahte s visokim standardima,

• proizvođači komponenata i modula za automobilsku industriju (OEM),

• proizvođači specijalnih alatnih strojeva i kompleksnih alata za različite industrijske sektore,

• proizvođači specijalnih strojeva, brodskih dizel motora i opreme, za vojne svrhe, energetiku i telekomunikacije,

• proizvođači obnovljivih izvora energije (sunčeva energija, vjetar, gorive ćelije)

• proizvođači novih materijala, posebno aluminija i aluminijskih legura, te proizvoda od njih,

• proizvođači nemetalnih proizvoda (drvo, namještaj, kamen, cement, plastične mase i dr.).

Page 30: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

ZADAR

ŠIBENIK

SPLIT

DUBROVNIK

Universities and Scientific Institutes

Companies from ManufacturingIndustryTechnological Centres and Development Agencies

• 6 velikih tvornica uključujući: Brodosplit Split, Brodogradilište Trogir, AD Plastik, TLM Šibenik,• 3 sveučilišta i 3 veleučilišta,• proizvođači modula za automobilsku industriju (4 tvornice),• Udruženje proizvođača aluminija (8 poduzeća),• proizvođači alatnih strojeva (3 poduzeća),• brodograđevni cluster (2 velika brodogradilišta i oko 50 malih i srednjih poduzeća)

Dalmatinska tehnologijska platforma(ManuFuture HR-Dalmacija)

Page 31: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Hrvatska tehnologijska platformaOdgovorna institucija: Hrvatski institut za tehnologiju (direktor: Pero Munivrana)Dosadašnje aktivnosti: • sudjelovanje na konferencijama i radionicama:

– ManuFuture 06, Tampere, 2006– ManuFuture Joint meeting, Brussels, 2006, 2007– Manufature National & Regional Technology Platforms Meeting, Wroclaw, 2007

• Kontakti s koordinatorima na razini Europe u Brusselsu i Istočne Europe u Wroclawu

Planirane aktivnosti u 2007. god.: • Osnivanje Upravnog vijeća• Osnivanje Tehnološkog odbora sa članovima iz industrije, ministarstava i

znanstveno-istraživačkih ustanova• Osnivanje grupa za pripremu R&D programa (proizvodi, automatizacija,

industrijalizacija, novi poslovni modeli i dr.)• Inicijalni sastanak za projekt razvoja Hrvatske tehnologijske platforme• Kooperacija i izmjena znanja i iskustva unutar EU zemalja, čije nam iskustvo

na izradi tehnologijskih plaftormi može pomoći u definiranju našeg modela

Page 32: SUVREMENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I · PDF filenove tehnologije, Odnosi s javno ... 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI HRVATSKA

Zagreb, 17. svibnja 2007. Savjetovanje SUVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTIZnanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Zaključak• Europska tehnologijska platforma je orijentirana na stvaranje visoke dodane

vrijednosti (High Added Value) u mnogim industrijskim sektorima• Manufuture podržava sve tematske potprograme• Road Maps je definirana:

– Između pojedinih sektora i sektorski• Slijedi viziju i strategijski istraživački program (Strategic Research Agenda)

prema proizvodnji temeljenoj na znanju• Višedisciplinarni i zajednički istraživački programi NMP i ICT podržane

primjene u industriji:– Učiniti inovacije stvarnim

• Proces uvođenja treba biti dodatno podržan aktivnostima:– Koordinacije– Brze primjene

• Potreba za europskom standardizacijom i otvorena ICT okolina za sljedeću generaciju proizvodnje

• Standardizacija je bitan dio globalne kompetencije:– Proizvodni sustav, umreženje, inženjering, adaptacija, procesi