Top Banner
SURFnet/Kennisnet Cloud Computing 2010/2011 Jocelyn Manderveld
9

SURFnet/Kennisnet Cloud Computing project 2011

Dec 15, 2014

Download

Documents

Presentatie tijdens SURFnet/Kennisnet Cloud seminar door Jocelyn Manderveld over de plannen van SN/KN binnen het cloud computing project 2011
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1. SURFnet/Kennisnet Cloud Computing 2010/2011
    Jocelyn Manderveld

2. 3. 2010
Rapport Dataportabiliteit voor cloudcomputing
Checklist Cloudsecurity
Rapport: De Wolk in het onderwijs: Privacy aspecten bij cloudcomputing
Cloud cases & artikelen
4. 5. CloudComputing 2011
SURFnet en Kennisnet stellen zich als doel:
kennis te vergaren en uit te dragen van cloudcomputing, gericht op het Nederlandse onderwijs (PO, VO, MBO en HO)
het gaat om praktische/toepasbare kennis over cloudcomputing, zodat er een beter begrip ontstaat van de mogelijkheden, beperkingen, voor- en nadelen
het onderwijs ondersteunen bij het nemen van beslissingen om al dan niet gebruik te gaan maken van clouddiensten.
6. Vijf werkpakketten
Implementatie van cloudcomputing
Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het beslissen over en het implementeren van clouddiensten in het onderwijs?
Cloud privacy & identity
Welke juridische aspecten van cloudcomputing zijn belangrijk voor het onderwijs? Wat moet ik weten over de WBP als ik aan de slag ga met een clouddienst? Welke keuzes heb ik in een contract met een cloudprovider?
7. Vijf werkpakketten
Cloudfunctionaliteiten
Hoe kunnen onderwijs, onderzoek en administratie gebruik maken van clouddiensten? En welke zijn dat dan? Wat zijn de ervaringen van instellingen met cloud toepassingen tot nu toe?
Cloud & dataportabiliteit-interoperabiliteit
Is het mogelijk om om data tussen verschillende cloud providers en diensten te porteren? Wat moeten onderwijsinstellingen regelen om data in eigen beheer over te dragen aan een cloudprovider.
8. Vijf werkpakketten
Actieve kennisdeling over cloudcomputing
CloCloud Computing in het onderwijs
Ervaringen delen
Bijeenkomsten
Vandaag!!!
9. jocelyn.manderveld@surfnet.nl
linkedin.com/in/jocelynmanderveld
Jocelynmary