Top Banner
v Boleráze v Boleráze PhDr.Lenka Danišová PhDr.Lenka Danišová
14

Stručná charakteristika obce

Feb 11, 2016

Download

Documents

pisces

Kalendárne obyčaje v Boleráze . - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Stručná charakteristika obce

Kalendárne Kalendárne obyčaje obyčaje

v Boleráze v Boleráze

PhDr.Lenka Danišová PhDr.Lenka Danišová

Page 2: Stručná charakteristika obce

Stručná charakteristika obceStručná charakteristika obce Národopisná oblasť:Národopisná oblasť: TrnavskoTrnavsko

Najstarší pís. údajNajstarší pís. údaj: : r.1240r.1240

Konfesia: prevažne rímsko-katolíckeKonfesia: prevažne rímsko-katolícke vierovyznanie vierovyznanie

Tradičný odev: variant trnavského Tradičný odev: variant trnavského krojakroja

Page 3: Stručná charakteristika obce

Kalendárne obyčajeKalendárne obyčaje viažu sa k významným dňom počas viažu sa k významným dňom počas

celého rokacelého roka vplyv na osobný život človeka a vplyv na osobný život človeka a

celého spoločenstvacelého spoločenstva

Page 4: Stručná charakteristika obce

Obnova obyčajovej tradícieKalendárne obyčaje

JAR FašiangyMorenaKvetná nedeľaVeľk.nedeľaVeľk. pondelok

LETO MájeBožie TeloJánske ohnePúte

Kalendárne obyčajeJESEŇ Dožinky

VinobranieHody

ZIMA LuciaMikulᚊtedrý deňSilvesterNový rokTraja králi

Page 5: Stručná charakteristika obce

Stav obyčajovej tradície

1.pol. 20.st. 2.pol. 20.st.-1989

1989 - súčasnosť

dodržiavanie prvkov obyč.tradície

ústup,zánik prvkov obyč.tradície

Obnova prvkov obyč. tradície

Page 6: Stručná charakteristika obce

Obnovu zabezpečuje:

Občianske združenie Kvapôčka Detské centrum tradičnej ľudovej kultúry Detská ľudová hudba Brezinka Ľudovo-výtvarný krúžok Maderánek

Page 7: Stručná charakteristika obce

JAR SYMBOLY :

Morenahalúzky,prútyvajíčkavoda

Vynášanie Moreny

Page 8: Stručná charakteristika obce

Kvetná nedeľa Veľkonočná nedeľa

Veľkonočný pondelok

Page 9: Stručná charakteristika obce

LETO SYMBOLY :

Prúty Stromy - máje

Pod zvaleným májom

Page 10: Stručná charakteristika obce

Božie telo Mariánske púte

Page 11: Stručná charakteristika obce

JESEŇJESEŇ Zber úrodyZber úrody Poďakovanie za úroduPoďakovanie za úrodu

Hody – obetné dary

Vinobranie

Page 12: Stručná charakteristika obce

ZIMAZIMA

SYMBOLY :SYMBOLY :

maskymasky vianočný stromčekvianočný stromček vianočný stôlvianočný stôl železné predmetyželezné predmety slamaslama

Obchôdzky: Mikuláš

Page 13: Stručná charakteristika obce

Vianočné koledovanie

Obchôdzky- Traja králi

Page 14: Stručná charakteristika obce

Použitá literatúra:1. Babirát,M.: 1996: Boleráz. Boleráz 2. Danišová,L. 1992: Kalendárne obyčaje v

Boleráze.Diplomová práca. Nitra.3. Danišová,L.2003: K problematike

medzigeneračného prenosu obyčajovej tradície. Nitra.

4. Feglová,V.1993: Kalendárne obyčaje.In: Slovensko – Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava, s.190-214.

5. [email protected]